Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. gegužės 21 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Sesijos atidarymas
 2.Pasveikinimas
 3.Moksliniai duomenys apie klimato kaitą: išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus (debatai)
 4.2007 m. Turkijos pažangos ataskaita (debatai)
 5.Balsavimo laikas
  5.1.2009 m. Parlamento dalinių sesijų kalendorius (balsavimas)
  5.2.Metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimas ir saugus laikymas (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (balsavimas)
  5.3.Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (balsavimas)
  5.4.Ūkių struktūros tyrimas bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimas (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (balsavimas)
  5.5.Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (balsavimas)
  5.6.Tarptautinis krovinių vežimas keliais (nauja redakcija) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (balsavimas)
  5.7.Tarptautinis krovinių vežimas keliais (nauja redakcija) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (balsavimas)
  5.8.Judriojo palydovinio ryšių paslaugos (MSS) (A6-0077/2008, Fiona Hall) (balsavimas)
  5.9.Bendrovių verslo aplinkos supaprastinimas (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)
  5.10.Moterys ir mokslas (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (balsavimas)
  5.11.Žalioji knyga dėl geresnio laivų išmontavimo (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (balsavimas)
  5.12.Moksliniai duomenys apie klimato kaitą. Išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (balsavimas)
  5.13.2007 m. Turkijos pažangos ataskaita (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (balsavimas)
 6.Reumatinės ligos (rašytinis pareiškimas): žr. protokolą
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimų ir balsavimo ketinimų pataisymai: žr. protokolą
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 10.Tragiška situacija Birmoje (diskusijos)
 11.Stichinė nelaimė Kinijoje (diskusijos)
 12.Pasaulinė urano ginklų uždraudimo sutartis (diskusijos)
 13.Tarybos klausimų valanda
 14.Įgaliojimų patikrinimas: žr. protokolą
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis: žr. protokolą
 16.Pramonės politikos laikotarpio vidurio peržiūra. (diskusijos)
 17.REACH (bandymo metodų reglamento projektas) (diskusijos)
 18.Gyvūnų sveikatos strategija (2007–2013 m.) (diskusijos)
 19.Trečiojo Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais šalių susitikimo strategija (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (762 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1592 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika