Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 21. maijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Apsveikšana
 3.Zinātniskie fakti klimata pārmaiņu jomā: slēdzieni un ieteikumi lēmumu pieņemšanai (debates)
 4.Turcijas 2007. gada progresa ziņojums (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Eiropas Parlamenta sesiju kalendārs – 2009 (balsošana)
  5.2.Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (balsošana)
  5.3.Vides krimināltiesiskā aizsardzība (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (balsošana)
  5.4.Lauku saimniecību struktūras un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumi (A6-0061/2008, Gįbor Harangozó) (balsošana)
  5.5.Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Žicću) (balsošana)
  5.6.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (balsošana)
  5.7.Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (balsošana)
  5.8.Sistēmu atlase mobilo satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai un atļauju piešķiršana šīm sistēmām (A6-0077/2008, Fiona Hall) (balsošana)
  5.9.Vienkāršota uzņēmējdarbības vide uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)
  5.10.Sievietes un zinātne (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (balsošana)
  5.11.Zaļā grāmata par kuģu labāku demontāžu (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (balsošana)
  5.12.Zinātniskie fakti klimata pārmaiņu jomā: slēdzieni un ieteikumi lēmumu pieņemšanai (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (balsošana)
  5.13.Turcijas 2007. gada progresa ziņojums (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (balsošana)
 6.Reimatiskās slimības (rakstiska deklarācija): sk. protokolu
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot: sk. protokolu
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana: sk. protokolu
 10.Traģisks stāvoklis Mjanmā (debates)
 11.Dabas katastrofa Ķīnā (debates)
 12.Starptautisks nolīgums par urāna ieroču aizliegumu (debates)
 13.Padomes jautājumu laiks
 14.Mandātu pārbaude: skat. protokolu
 15.Komiteju un delegāciju veidošana: skat. protokolu
 16.Rūpniecības politikas starppārbaude (debates)
 17.REACH (Testa metožu regulas projekts) (debates)
 18.Dzīvnieku veselības stratēģija 2007. – 2013. (debates)
 19.Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem dalībnieku trešās sanāksmes stratēģija (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība: skat. protokolu
 21.Sēde slēgta
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (802 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1583 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika