Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 21 maja 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Powitanie
 3.Dane naukowe dotyczące zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego (debata)
 4.Sprawozdanie o postępach Turcji w 2007 r. (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2009 (głosowanie)
  5.2.Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (głosowanie)
  5.3.Ochrona środowiska poprzez prawo karne (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (głosowanie)
  5.4.Badania struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (głosowanie)
  5.5.Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (głosowanie)
  5.6.Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (głosowanie)
  5.7.Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych (przekształcenie) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (głosowanie)
  5.8.Selekcja i zezwolenia dotyczące systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (A6-0077/2008, Fiona Hall) (głosowanie)
  5.9.Uproszczone otoczenie biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (głosowanie)
  5.10.Kobiety i nauka (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (głosowanie)
  5.11.Lepsze warunki demontażu statków (Zielona Księga) (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (głosowanie)
  5.12.Dane naukowe dotyczące zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (głosowanie)
  5.13.Sprawozdanie o postępach Turcji w 2007 r. (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (głosowanie)
 6.Choroby reumatyczne (pisemne oświadczenie): patrz protokół
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Tragiczna sytuacja w Birmie (debata)
 11.Kataklizm w Chinach (debata)
 12.Traktat światowy o zakazie broni wykorzystującej uran (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Rady)
 14.Weryfikacja mandatów (patrz: protokół)
 15.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 16.Przegląd śródokresowy polityki przemysłowej - Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (debata)
 17.REACH (projekt rozporządzenia ustanawiającego metody prób) (debata)
 18.Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) (debata)
 19.Strategia na trzecie posiedzenie stron konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony środowiska (debata)
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (812 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1868 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności