Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 21 mai 2008 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Urări de bun venit
 3.Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (dezbatere)
 4.Raportul de monitorizare pentru anul 2007 privind Turcia (dezbatere)
 5.Timpul afectat votului
  5.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2009 (vot)
  5.2.Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în deplină siguranţă a acestei substanţe (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (vot)
  5.3.Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (vot)
  5.4.Anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi la metodele de producţie agricolă (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (vot)
  5.5.Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (vot)
  5.6.Transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul (reformare) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (vot)
  5.7.Transportul rutier internaţional de mărfuri (reformare) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (vot)
  5.8.Selecţia şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) (A6-0077/2008, Fiona Hall) (vot)
  5.9.Simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  5.10.Femeile şi ştiinţa (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (vot)
  5.11.Ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (Carte verde) (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (vot)
  5.12.Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (vot)
  5.13.Raportul de monitorizare pentru anul 2007 privind Turcia (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (vot)
 6.Bolile reumatice (declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verbal
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Situaţia tragică din Birmania (dezbatere)
 11.Catastrofa naturală în China (dezbatere)
 12.Tratat internaţional de interzicere a armelor cu uraniu (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 14.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 16.Evaluare intermediară a politicii industriale - O contribuţie la strategia UE pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă (dezbatere)
 17.REACH (Propunere de regulament de stabilire a metodelor de testare) (dezbatere)
 18.O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) (dezbatere)
 19.Strategia Comisiei privind cea de-a treia reuniune a părţilor la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în probleme de mediu (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (967 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1190 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate