Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 21. mája 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Vedecké fakty o zmene klímy: zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces (rozprava)
 4.Správa o pokroku Turecka za rok 2007 (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu – 2009 (hlasovanie)
  5.2.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti (A6-0102/2008, Dimitrios Papadimoulis) (hlasovanie)
  5.3.Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva (A6-0154/2008, Hartmut Nassauer) (hlasovanie)
  5.4.Zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby (A6-0061/2008, Gábor Harangozó) (hlasovanie)
  5.5.Podmienky, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (A6-0087/2008, Silvia-Adriana Ţicău) (hlasovanie)
  5.6.Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (hlasovanie)
  5.7.Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) (A6-0038/2008, Mathieu Grosch) (hlasovanie)
  5.8.Výber a povolenie systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (A6-0077/2008, Fiona Hall) (hlasovanie)
  5.9.Zjednodušenie podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva, účtovníctva a auditu (A6-0101/2008, Klaus-Heiner Lehne) (hlasovanie)
  5.10.Ženy a veda (A6-0165/2008, Britta Thomsen) (hlasovanie)
  5.11.Zelená kniha o lepšej demontáži lodí (A6-0156/2008, Johannes Blokland) (hlasovanie)
  5.12.Vedecké fakty o zmene klímy: zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces (A6-0136/2008, Karl-Heinz Florenz) (hlasovanie)
  5.13.Správa o pokroku Turecka za rok 2007 (A6-0168/2008, Ria Oomen-Ruijten) (hlasovanie)
 6.Reumatické ochorenia (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Tragická situácia v Mjanmarsku (býv. Barme) (rozprava)
 11.Prírodná katastrofa v Číne (rozprava)
 12.Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní (rozprava)
 13.Hodina otázok pre Radu
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov a delegácii: pozri zápisnicu
 16.Strednodobé hodnotenie priemyselnej politiky: príspevok k Stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť (rozprava)
 17.REACH (návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú skúšobné metódy) (rozprava)
 18.Nová stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat (2007 – 2013) (rozprava)
 19.Stratégia Komisie vzhľadom na tretie zasadnutie strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (832 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1816 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia