Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2575(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0244/2008

Debatten :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Stemmingen :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0231

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 22 mei 2008 - Straatsburg Uitgave PB

9.7. Tragische situatie in Birma (stemming)
Notulen
  

- Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet verantwoordelijk voor dit verslag maar ik zou graag de collega’s die aan dit onderwerp gewerkt hebben erop wijzen dat we vandaag twee verslagen in stemming brengen, namelijk een over China en een over Birma. Beide gaan over een natuurramp en hoe daar verschillend op is gereageerd. Het verslag over China begint met een zin waarin gezegd wordt dat het Parlement “zijn oprechte deelneming en solidariteit betuigt met het volk van China en de talloze slachtoffers; zijn oprechte leedwezen uitspreekt aan iedereen die te lijden heeft onder de gevolgen van de aardbeving.” In het verslag over Birma staan er echter alleen maar politieke overwegingen.

(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Guardans Cambó, u weet hoezeer ik u mag en respecteer, maar u dient zich aan de regels te houden. Het spijt mij, maar ik kan geen debat openen over een vergelijkende analyse van twee resoluties. Ik vertrouw erop dat u daar begrip voor heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(FR) Ik dien hierbij een mondeling amendement in dat al dan niet door het Parlement kan worden goedgekeurd. Het geeft op dezelfde manier uitdrukking aan ons medeleven met het volk, in precies dezelfde bewoordingen, als voor dat van China. Dus dat is het mondelinge amendement: medeleven met het volk.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Ik heb een voorstel - u sprak reeds voordat we bij het onderwerp aanbeland waren. Als ik het goed begrijp, zou u die opmerking willen invoegen voor paragraaf vier. Kunt u mij precies zeggen waar?

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(FR) Het mondelinge amendement zou vooraan komen te staan en als volgt eruit zien:

(EN) “Zijn oprechte deelneming en solidariteit betuigt met het volk van Birma en de talloze slachtoffers; iedereen die te lijden heeft onder de gevolgen van de ramp zijn oprechte leedwezen uitspreekt;”.

(Applaus)

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

- Vóór de stemming over paragraaf 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, in onze stemlijst staat er geen enkel amendement bij de resolutie over Birma. De stemming gaat puur en alleen over de resolutie in zijn geheel.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Dit is geen amendement maar een stemming in onderdelen, aangevraagd door de ALDE-fractie.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid