Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0244/2008

Rozpravy :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Hlasovanie :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0231

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9.7. Tragická situácia v Barme (hlasovanie)
Zápisnica
  

- Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, nie som zodpovedný za túto správu, ale bol by som rád, aby si kolegovia, ktorí sa týmto problémom zaoberali, povšimli, že dnes hlasujeme o dvoch správach, jedna je o Číne a druhá o Barme, obidve sa zaoberajú prírodnou katastrofou a rozdielnymi reakciami na ne. Správa o Číne sa začína vetou, v ktorej sa hovorí, že Parlament vyjadruje úprimnú sústrasť a solidaritu s čínskym ľudom a poľutovanie nad početnými obeťami; vyjadruje zármutok nad situáciou všetkých, ktorí trpia dôsledkami zemetrasenia, avšak správa o Barme obsahuje iba politické úvahy.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Vážený pán Guardans Cambó, viete, ako veľmi si vás vážim a rešpektujem, ale musím postupovať v súlade s rokovacím poriadkom. Je mi ľúto, ale nemôžem znova otvoriť rozpravu o porovnávacej analýze dvoch uznesení. Dúfam, že to pochopíte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). (FR) Predkladám na prerokovanie ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by mal byť týmto zhromaždením prijatý alebo zamietnutý. Ide o vyjadrenie sústrasti s trpiacim ľudom, a to tými istými výrazmi, presne tými istými slovami, ako to bolo v prípade Číny. Znenie tohto ústneho návrhu je : sústrasť s ľudom.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Tu je môj návrh, keďže ste mali slovo, dostali sme sa k príslušnému bodu: ak vám dobre rozumiem, želáte si vložiť poznámku pred odsek 4. Môžete určiť presné miesto?

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). (FR) Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bude prvým bodom a jeho znenie je:

„Vyjadruje svoju úprimnú sústrasť a solidaritu s ľudom Barmy a poľutovanie nad početnými obeťami; vyjadruje zármutok nad situáciou všetkých tých, ktorí trpia dôsledkami prírodnej katastrofy;“

(potlesk)

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

- Pred začiatkom hlasovania o odseku 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, v našich zoznamoch hlasovania sa nenachádzajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa uznesenia o Barme. Jediné hlasovanie sa týka uznesenia v jeho úplnom znení.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Tu nejde o hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ale o rovnosť hlasov, ako to požadovala skupina ALDE.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia