Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0131/2008

Συζήτηση :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0227

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0217/2008

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, το κόστος των τροφίμων αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα υπάρχουν αυξανόμενα προβλήματα με τον εφοδιασμό σε τρόφιμα. Υπάρχει μια σειρά λόγων για το γεγονός ότι θα υπάρξουν ελλείψεις τροφίμων και ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα χρειάζονται τρόφιμα, ακόμη και θα πεινάνε. Ο πρώτος λόγος είναι, κυρίως, η αύξηση του πληθυσμού σε τρίτες χώρες. Ο δεύτερος είναι ανεπαρκής παραγωγή τροφίμων και κακή διανομή. Ο τρίτος είναι ότι διάφορες ομάδες συμφερόντων ελέγχουν τις αγορές. Ο τέταρτος είναι η κοινή γεωργική πολιτική, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή τροφίμων στα νέα κράτη μέλη. Εάν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, εάν δεν ελευθερώσουμε την παραγωγή τροφίμων και τα αποθέματά μας, τότε και αυτό, επίσης, θα συμβάλει στις ελλείψεις τροφίμων και στις υψηλότερες τιμές. Ο πέμπτος λόγος σχετίζεται με τις διάφορες φυσικές καταστροφές στις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, αλλά οι οποίες, δυστυχώς, έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες και επιπλοκές.

Υπάρχει ένα μόνο συμπέρασμα: το πρόβλημα των τροφίμων είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, καθώς, σε τελική ανάλυση, επηρεάζει τη βιολογική επιβίωση. Απαιτεί απόλυτη αλληλεγγύη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχει την υποστήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα την προσθήκη της νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 12, η οποία καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη «να αναγνωρίσουν την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές φυτικών πρωτεϊνών από τρίτες χώρες», με το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της θέσπισης, καταρχάς, «εφαρμόσιμων κανόνων εισαγωγής βασισμένων σε όρια γενετικά τροποποιημένων προϊόντων» και, δεύτερον, της μείωσης «άσκοπων καθυστερήσεων στο σύστημα έγκρισης γενετικά τροποποιημένων προϊόντων της ΕΕ».

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Πρόσφατα βλέπουμε μια ανησυχητική αύξηση στις τιμές των τροφίμων στις παγκόσμιες αγορές. Όταν οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται και, επιπλέον, υπάρχει σημαντική αύξηση στις ενεργειακές τιμές, αυτό προκαλεί αύξηση του πληθωρισμού. Πολιτικοί και οικονομολόγοι προσπαθούν να αναλύσουν αυτήν την κατάσταση και να προσδιορίσουν τις αιτίες. Οι κύριοι παράγοντες φαίνεται να είναι οι ακόλουθοι: αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων ενεργειακών τιμών, μειωμένες εσοδείες και παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η αυξημένη ζήτηση για τρόφιμα και ο αυξημένος πλούτος των κατοίκων των ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Ινδία και η Κίνα, είχαν επίσης αντίκτυπο στη αύξηση των τιμών των τροφίμων. Οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων επηρεάζουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.

Οι αλλαγές στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε σοβαρά τη στρατηγική μας για την επισιτιστική ασφάλεια, ή ίσως ακόμη και να την επανεξετάσουμε εντελώς. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι να κάνουμε βήματα που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης στις αγορές τροφίμων, όχι μόνο με ad hoc δραστηριότητες, αλλά με δράσεις που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στη σταθερότητα στα επίπεδα παραγωγής και στη διατήρηση επαρκών ποσοτήτων αποθεμάτων, τα οποία θα περιόριζαν τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων στα επίπεδα παραγωγής που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή ή άλλους παράγοντες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την έκθεση σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 21 και κατά της τροπολογίας 28. Δυστυχώς, η συσκευή ψηφοφορίας δεν αντέδρασε σε εκείνο το σημείο.

Θα ήθελα, ωστόσο, να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι, σε μια Ευρώπη όπου παιδιά πεινούν, είναι απαράδεκτο να έχουμε περιορισμούς και ποσοστώσεις παραγωγής στην παραγωγή των τροφίμων και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού έργου υπάρχει μια έκθεση που εκπονήθηκε από την κ. Zimmer για την φτώχεια στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδική φτώχεια, συμπεριλαμβανομένου του υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B6-0233/2008

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Το 2001 το Συμβούλιο εξαίρεσε τους πολίτες των ΗΠΑ από την υποχρέωση θεώρησης. Δυστυχώς, παρόμοια εξαίρεση δεν ισχύει για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών (αυτήν τη στιγμή: Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία). Πάνω από το 10% των αιτήσεων θεώρησης απορρίπτονται. Σύμφωνα με τους αιτούντες, η διαδικασία βασίζεται συχνά σε αδιαφανή κριτήρια.

Αφενός, υπάρχει ο κανόνας ότι μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999 το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις. Αφετέρου, υπάρχει ο κανόνας ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν μόνο διμερείς διαπραγματεύσεις για τη συμπερίληψη χωρών στο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων, καθώς αυτό είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία τους και μόνο μεμονωμένες χώρες –όχι διεθνείς κοινότητες– μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.

Χαιρετίζω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι το αποτέλεσμα έντονων συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα θα διαλύσει κάθε αμφιβολία για τις θεμιτές προσπάθειες των νέων κρατών μελών να εξαλείψουν τις διαφορές μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και των μη διακρίσεων όσον αφορά την εθνικότητα είναι θεμελιώδεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική θεωρήσεων των ΗΠΑ και οι επακόλουθες απαιτήσεις έχουν, ωστόσο, ταράξει κάπως αυτές τις αρχές. Τα κράτη μέλη υποχρεώνονται σε ξεχωριστές διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα που, σε μεγάλο βαθμό, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας.

Το θέμα των περιορισμών θεωρήσεων επηρεάζει ιδιαίτερα τα νέα κράτη μέλη τα οποία, αν και τα ίδια δεν εφαρμόζουν περιορισμούς ή άλλες απαιτήσεις σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, να υπολογίζουν σε αμοιβαιότητα από αυτήν τη χώρα.

Αυτό το θέμα δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να επιλυθεί ατομικά από κάθε χώρα που ενεργεί για τον εαυτό της. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι λεπτομερείς κανονισμοί που καλύπτουν όλες τις χώρες της ΕΕ. Πρέπει να επισημάνω ότι αν η πολιτική θεωρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αλλάξει, αυτό θα επηρεάσει σίγουρα τις διατλαντικές σχέσεις.

 
  
  

- Έκθεση Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα των επιζωοτιών αυξάνεται και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτό. Ο πρώτος από αυτούς είναι η αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των συναφών συγκεντρώσεων ζώων. Ο δεύτερος είναι η έλλειψη μέτρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση επιζωοτιών.

Θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το πρώτο πρόβλημα περιορίζοντας την εκτροφή σε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κοπάδια χρησιμοποιώντας νομικά και διοικητικά μέσα και εισάγοντας ένα σύστημα στήριξης για τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το δεύτερο εξαρτάται αναμφίβολα από τα απαραίτητα κεφάλαια που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των επιζωοτιών. Προφανώς υπάρχουν επίσης και άλλες πολύ σημαντικές αιτίες που δεν πρέπει να υποτιμηθούν, όπως: μεταφορά των ζώων, μη ικανοποιητικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, λήψη ανεπαρκών προληπτικών μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό.

Η έκθεση του κ. Wojciechowski μιλάει για αυτά τα προβλήματα και, γι’ αυτόν τον λόγο, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κ. Wojciechowski τόσο για την έκθεσή του όσο και για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με μια αλλαγή στην προσέγγιση της υγείας των ζώων και η προηγούμενη στρατηγική έχουν καταδείξει αναμφίβολα ότι είναι ζωτικής σημασίας να εργαστούμε για τη βελτίωση των κανονισμών σε αυτό τον τομέα, να βελτιώσουμε τη συνοχή με άλλες πολιτικές και να αυξήσουμε τη νομοθετική αποτελεσματικότητα.

Η νέα προσέγγιση που προτείνεται στη στρατηγική θα καταστήσει δυνατή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιδημιών μεταδοτικών ασθενειών σε ζώα. Γνωρίζω αυτό το πρόβλημα πολύ καλά, με την ιδιότητά μου ως κτηνιάτρου επίσης. Θα προωθήσει επίσης την ανάπτυξη της οικονομίας, καθιστώντας τους ευρωπαίους κτηνοτρόφους και τις εταιρείες πιο ανταγωνιστικούς και θα εξασφαλίσει νέα πρόσβαση σε αγορές εξαγωγών.

Επιπλέον, τα κατάλληλα πρότυπα της υγείας και ασφάλειας των ζώων αποτελούν εγγύηση σωστής εμπορικής πολιτικής στο πλαίσιο της Κοινότητας. Αυτή η πολιτική, η οποία έχει αλλάξει κάτω από την επιρροή μιας σειράς σοβαρών κρίσεων και επιδημιών επιζωοτιών που συνέβησαν τα τελευταία λίγα χρόνια, έχει δείξει ότι πρέπει να γίνει προσεχτική ανάλυση των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι, χάρη σε αυτήν την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει την επιστήμη, την καινοτομία και την έρευνα για να διασφαλίσει την παροχή καλύτερων μέτρων για την καταπολέμηση των επιζωοτιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που διαπιστώνω ότι, όσον αφορά την έκθεση του κ. Wojciechowski, η τροπολογία σχετικά με τις συνθήκες της μεταφοράς των ζώων δεν εγκρίθηκε για δέκα ψήφους μόνο. Αυτό δείχνει έλλειψη ευαισθησίας από μέρους μας. Ελπίζω ότι στο μέλλον, αυτού του είδους το έγγραφο θα διορθωθεί.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή των νέων διαρθρωτικών προγραμμάτων και, κατά συνέπεια, των λειτουργικών προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν από τα κράτη μέλη, πιστώσεις συνολικού ύψους 3 525 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2007 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΕ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ένα μέρος αυτού του ποσού έχει μεταφερθεί ήδη στον προϋπολογισμό του 2008, αλλά 2 034 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη.

Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού προτείνει, μεταξύ άλλων, να μεταφερθεί μέρος αυτού του αχρησιμοποίητου ποσού στον προϋπολογισμό που είναι επί του παρόντος σε ισχύ (772 εκατομμύρια ευρώ), και να μεταφερθούν τα υπόλοιπα σε μετέπειτα έτη.

Ανάλογες καθυστερήσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων, και προφανώς είναι οι μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρής κλίμακας και οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεταξύ άλλων παραδειγμάτων, εκείνες που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής κρίσης που απορρέει από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Επιπλέον, ενόψει της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων και της αναθεώρησης προς τα κάτω της οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορες χώρες της ΕΕ, αυτά τα ποσά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν τις δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν την οικονομία και να επιφέρουν επείγουσα βελτίωση στα εισοδήματα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Η δεύτερη τροπολογία που εισήχθη στον προϋπολογισμό για το 2008 περιέχει, ως συνήθως, αρκετά στοιχεία που δεν έχουν καμία λογική σχέση μεταξύ τους. Αυτό είναι συχνά ένα χαρακτηριστικό των διορθωτικών προϋπολογισμών και καθιστά πιο δύσκολη την αξιολόγηση της πρότασης. Το βασικό θέμα, ωστόσο, είναι η ποιότητα της αιτιολόγησης που παρέχεται, καθώς και η διαδικαστική συμμόρφωση της πρότασης με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Είναι απολύτως δικαιολογημένο να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2008 αχρησιμοποίητα διαρθρωτικά κεφάλαια του ΕΤΠΕ, του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ (771,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά), γεγονός που ανταποκρίνεται τόσο στη διατύπωση όσο και στο πνεύμα της Διοργανικής Συμφωνίας του 2006, όταν προβλέπαμε καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Κατά την ψήφιση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού μπορούμε να διαπιστώσουμε με κάποια ικανοποίηση ότι πάνω από 500 από τα 580 λειτουργικά προγράμματα για την περίοδο 2007-2013 έχουν ήδη εγκριθεί, πράγμα που σημαίνει ότι περνάμε στη φάση της υλοποίησης στην τρέχουσα επταετή περίοδο. Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου συμφωνεί επίσης με τις τροποποιήσεις στα σχέδια πλαίσιο δύο οργανισμών, ήτοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, σύμφωνα με την υποβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνιστά συμπληρωματικό μέρος της αρχικής πρότασης διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2008. Αυτό το είδος συμπληρώματος γίνεται πιο εύκολα δεκτό σε σύγκριση με την τάση πολλαπλασιασμού των εκτελεστικών και ρυθμιστικών οργανισμών της ΕΕ.

 
  
  

– Έκθεση Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Η στρατηγική προσπάθεια για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, που προτάθηκε στη στρατηγική της Λισαβόνας και επαναλήφθηκε πρόσφατα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Νοέμβριο του 2007, ώθησε την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δυναμικού καινοτομίας και ανάπτυξης ενόψει του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το κλειδί για μια πραγματική αναζωογόνηση της ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, διότι από την ίδια τη φύση τους ωθούνται προς την καινοτομία στον αγώνα τους να επιβιώσουν στην αγορά. Ωστόσο, η πρόσβαση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να είναι ιδιαίτερα επαχθής μερικές φορές από οικονομική και γραφειοκρατική άποψη.

Επομένως, υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, η οποία τονίζει την ανάγκη να εφαρμόσει η ΕΕ την αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» και να ενισχύσει το δυναμικό για καινοτομία και πρωτοτυπία των ΜΜΕ, που εξακολουθούν να είναι ένας από τους κύριους κινητήριους μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πιστεύω ότι μια πολιτική για την προώθηση των μικρών επιχειρήσεων πρέπει να ενσωματώνει επιδοτήσεις και βασική βοήθεια για έρευνα: σχετικά παραδείγματα είναι το πρόγραμμα «Best», το οποίο έχει διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΜΜΕ, το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο πολιτικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια σειρά μέτρων που θα στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, όπως η μείωση των φραγμών στην εσωτερική αγορά, η εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων και η διευκόλυνση τραπεζικών δανείων στις ΜΜΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία του Fine Gael στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών χαιρετίζει την έκθεση της κ. Jordan-Cizeli σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής. Όσον αφορά την παράγραφο 7 της έκθεσης, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα εκείνων των κρατών μελών που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού και να βελτιώσουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι η στρατιωτική ουδετερότητα της Ιρλανδίας (όπως περιγράφεται ρητά σε μια δήλωση στις Συνθήκες) είναι απόλυτα σεβαστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ακολούθησε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιπλέον, παραβλέπει τον τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο των υφιστάμενων βιομηχανιών και διαιωνίζει μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση που μπορεί να εγγυάται υψηλά κέρδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά δεν διασφαλίσει απασχόληση με δικαιώματα και βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Ενώ είναι αλήθεια ότι η βιομηχανία στην ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 80% και πλέον των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και ότι τα καινοτόμα προϊόντα της αντιπροσωπεύουν περίπου το 73% των εξαγωγών της ΕΕ, η έκθεση υποστηρίζει ουσιαστικά τη δημιουργία μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σε υπηρεσίες και βιομηχανία. Αυτό είναι προς το συμφέρον μόνο των μεγάλων οικονομικών ομίλων, καθώς ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα υψηλό ποσοστό θέσεων εργασίας. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει το εισόδημα των εργαζομένων και πολλών επιχειρηματιών μικρής κλίμακας και, επομένως, τη δραστηριότητά τους ως καταναλωτών.

Τέλος, διαφωνούμε επίσης με την ενίσχυση του ρόλου του αμυντικού τομέα της ΕΕ, ακόμη και αν αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην επέκταση της βιομηχανίας όπλων. Η πρότασή μας για πρόοδο και κοινωνική ανάπτυξη συμβαδίζει με την ειρήνη παρά με τον πόλεμο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης λόγω της σημασίας που αποδίδει σε θέματα που θεωρώ ότι είναι κεφαλαιώδη, όπως η προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι ΜΜΕ δεν διαδραματίζουν μόνο έναν οικονομικό ρόλο στο πλαίσιο της Ένωσης, αλλά επίσης έναν κοινωνικό ρόλο λόγω της σημαντικής συνεισφοράς τους στην απασχόληση και την ανάπτυξη.

Πρωτοβουλίες όπως η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει την περιττή γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες κατά 25% και η προώθηση των επενδύσεων στην ποιότητα των ανθρώπινων πόρων και στην έρευνα είναι, επομένως, καλοδεχούμενες.

Ο βιομηχανικός τομέας της ΕΕ εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης, τόσο στην υλοποίηση της έρευνας και καινοτομίας σε επιχειρηματικές ευκαιρίες όσο και στην πρόβλεψη ανάλογων ευκαιριών για να διασφαλίσει ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς.

Η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα είναι βασικοί παράγοντες για την αύξηση της βιομηχανικής μας ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η προώθηση των περιφερειακών δικτύων είναι επίσης πολύ θετική.

Μια ακμάζουσα ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει προφανώς καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Η βιομηχανική πολιτική έχει μεγάλη σημασία για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας Πρέπει να δημιουργήσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των εταιρειών, βιομηχανικές επενδύσεις, καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Χαίρομαι που, σε αυτό το πλαίσιο, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, σε τελική ανάλυση, αποτελούν το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ακριβώς αυτές οι επιχειρήσεις υφίστανται περισσότερο τις επιπτώσεις της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Έχοντας υπολογιστεί σε μια κατά κεφαλήν βάση, οι μικρές εταιρείες υφίστανται, κατά μέσο όρο, κόστος δέκα φορές υψηλότερο από εκείνο των μεγάλων εταιρειών όσον αφορά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από νομικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορούν να συναντήσουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τις μεγάλες επιχειρήσεις στην πρόσβαση στις αγορές. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ΜΜΕ είναι εκείνες που, μέσω της καινοτομίας και ευελιξίας τους, παρέχουν σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύξουμε λύσεις που θα βοηθήσουν να μειωθούν τα διοικητικά βάρη, να αυξηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στην εσωτερική αγορά και στους δημόσιους διαγωνισμούς για υποβολή προσφορών και θα τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Ο Χάρτης των Μικρών Επιχειρήσεων που έχει ανακοινωθεί από την Επιτροπή πρόκειται να συμπεριλαμβάνει αυτά τα είδη προτάσεων.

Συμφωνώ με την άποψη της εισηγήτριας ότι μια βελτίωση των ρυθμιστικών συνθηκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συνδυάζεται με δέσμευση από τα κράτη μέλη. Χωρίς εθνικά βήματα για να μειωθεί το διοικητικό βάρος δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

 
  
  

– Έκθεση Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), γραπτώς. − (PL) Αποφάσισα να καταψηφίσω την έκθεση A6-131/2008. Πρόκειται για άλλο ένα έγγραφο που εντάσσεται στην τάση να δημιουργούνται ιδρύματα που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα και τα οποία αντλούν χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρά την ύπαρξη τεσσάρων διαρθρωτικών ταμείων, επτά ταμείων συνοχής, ενός προγράμματος πλαίσιο και δεκάδων οργανισμών της ΕΕ η μόνη δουλειά των οποίων είναι να αρμέγουν τους πόρους της ΕΕ, δημιουργείται άλλος ένας οργανισμός που θα κοστίσει σίγουρα χρήματα στον ευρωπαίο φορολογούμενο αλλά, όσον αφορά πραγματικά μέτρα κατά της ανεργίας ή μέτρα που θα διευκολύνουν τη ζωή των εργοδοτών (ή τουλάχιστον δεν θα την κάνουν πιο δύσκολη), δεν αναφέρεται τίποτα εδώ σχετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτό που συνέβη σήμερα στην ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν λυπηρό. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών πρότεινε μια τροπολογία που αμφισβητούσε και επιδίωκε να βελτιώσει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί ήδη με το Συμβούλιο και να προωθήσει τη γνώση και ανάλυση των εθνικών και τοπικών αγορών εργασίας. Όσον αφορά τη σχέση του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τροπολογία επεδίωκε να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετείχε πιο ενεργά στη λειτουργία και τον έλεγχο της συμφωνίας.

Η έγκριση της πρότασης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, αν και πολύ οριακά, υπονόμευσε την όλη βάση της συναίνεσης που επιτεύχθηκε. Αντίθετα προς τις προσδοκίες, επομένως, θα χρειαστεί μια δεύτερη ανάγνωση, πράγμα που σημαίνει ότι η έκθεση θα συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτός είναι ένας νομοθετικός τομέας που υπόκειται στη διαδικασία της συναπόφασης.

Εξού η τελική μας ψήφος να απόσχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διαδραματίζει πολύτιμο ρόλο στην ανάπτυξη των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία του ΕΙΕΕ και, επομένως, ήμουν σε θέση να υποστηρίξω τη θέση του εισηγητή.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος - Λίβανος (B6-0271/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου συμφωνεί με πολλά μέρη της έκθεσης. Χαιρετίζουμε την ανάπτυξη ενός ειρηνικού και δημοκρατικού Λιβάνου και ανυπομονούμε να δούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμβάλλουν ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτή η δράση πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής κάθε κράτους μέλους, ιδιαίτερα καθώς η πολιτική κατάσταση στον Λίβανο αφορά ευαίσθητα θέματα στα οποία οι κυβερνήσεις των κρατών μελών διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Η ΕΕ πρέπει να αφήσει στα Ηνωμένα Έθνη την αντιμετώπιση ανάλογων θεμάτων, αντί να προσπαθεί να τα ανταγωνίζεται και να αναπτύξει τη δική της εξωτερική πολιτική. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο διεθνής οργανισμός που είναι καλύτερα εφοδιασμένος για να επιτύχει μια διαρκή επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και να αντιμετωπίσει την πολιτική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την κατάσταση στον Λίβανο δεν μπορούν να αναλυθούν μεμονωμένα από την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπου η ανάμειξη, παρέμβαση και στρατιωτική κατοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους κλιμακώνονται με στόχο την εδραίωση του ελέγχου σε αυτήν τη στρατηγική περιοχή.

Εκτός από το γεγονός ότι εξωραΐζει τον ρόλο της κυβέρνησης του Λιβάνου στην πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο, αυτό το ψήφισμα –η αρχική πρόταση του οποίου ξεπεράστηκε από τα γεγονότα– εξωραΐζει επίσης την ανάμειξη, την απόπειρα αποκλεισμού και την πίεση που άσκησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις αυτής της χώρας, παραδείγματα της οποίας περιλαμβάνουν ισραηλινούς στρατιωτικούς ελιγμούς, τη στάθμευση του έκτου αμερικανικού στόλου στην περιοχή και το προτεινόμενο μποϊκοτάζ της Συνόδου Κορυφής της Δαμασκού. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι την ίδια στιγμή που συγκαλύπτει τον ρόλο των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή, η πλειοψηφία του ΕΚ υποδεικνύει για άλλη μία φορά ως ενόχους τη Συρία και το Ιράν.

Το ψήφισμα εστιάζει επίσης σε πολιτικές θέσεις ο στόχος των οποίων είναι η ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου, παραβλέποντας το γεγονός ότι η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή οφείλεται κυρίως στη στρατιωτική κατοχή παλαιστινιακών, συριακών, ακόμη και λιβανέζικων εδαφών από το Ισραήλ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η κατάσταση στον Λίβανο είναι ανησυχητική. Η συμφωνία στη Ντόχα μεταξύ της κυβέρνησης και των ηγετών της αντιπολίτευσης έδωσε στη χώρα την ευκαιρία να προχωρήσει ελπίζουμε προς μια σχετική ειρήνη και σταθερότητα.

Ενώ δεν έχει διεξαχθεί ακόμη η ψηφοφορία σχετικά με τον διορισμό του στρατηγού Michel Sleiman ως προέδρου, οι ενδείξεις ότι όλες οι πλευρές είναι διατεθειμένες να διαπραγματευτούν είναι ενθαρρυντικές. Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει μέτρα για να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν και πάλι μάρτυρες της βίας και της πολιτικής αναταραχής που υπέστη ο λαός του Λιβάνου. Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος – Αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0217/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ του ψηφίσματος, καθώς η αύξηση των τιμών των τροφίμων είναι ένα πρόβλημα για τον εφοδιασμό των τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, λυπούμαστε που το Κοινοβούλιο παραβλέπει το γεγονός ότι η προστατευτική γεωργική πολιτική της ΕΕ συμβάλλει σε μια κατάσταση στην οποία μεγάλες περιοχές στον κόσμο δεν διαθέτουν βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. (FR) Η παγκόσμια επισιτιστική κρίση (83% αύξηση των τιμών), η οποία αντικατοπτρίζεται σήμερα σε ταραχές εξαιτίας της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πιο φτωχών ευρωπαίων καταναλωτών συνδέονται, κατά τη γνώμη μου, με τα ακόλουθα:

- την άνευ προηγουμένου κερδοσκοπία των χρηματαγορών σε τιμές βασικών τροφίμων, η οποία εκμεταλλεύεται τις εντάσεις και τις άστατες γεωργικές αγορές με απαράδεκτο τρόπο·

- την αύξηση των καλλιεργειών για ενεργειακούς σκοπούς, σε βάρος των βασικών εσοδειών τροφίμων·

- τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής·

- το γεγονός ότι οι εσοδείες εξαγωγών έχουν υποστηριχθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες σε βάρος των εσοδειών τροφίμων και της επισιτιστικής αυτάρκειας, και

- τους ισχύοντες κανόνες παγκόσμιου εμπορίου που προκαλούν συνθήκες που είναι ιδιαίτερα άδικες για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πέρα και πάνω από επείγοντα μέτρα, όταν κάνουμε απολογισμό σχετικά με την υγεία της ΚΓΠ πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που παρεμβαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές (υποδομές, αποθέματα παρέμβασης, διαχείριση κινδύνων, προοπτικές και οικονομική διαμόρφωση των αλλαγών των τιμών, κλπ.), να επανεξετάσουμε την αποσύνδεση της βοήθειας και να επανεξετάσουμε συνολικά τα μοντέλα μας γεωργικής παραγωγής για να διασφαλίσουμε ότι είναι παραγωγικά και ανθεκτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πρέπει να επισημάνω μια αντίφαση μεταξύ αυτού του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της προτεινόμενης αναθεώρησης της κοινής γεωργικής πολιτικής που παρουσίασε η αρμόδια Επίτροπος για τη γεωργία εδώ αυτήν την εβδομάδα.

Ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό το γεγονός ότι η Επίτροπος αγνόησε εντελώς το κοινωνικό δράμα και τον ισχυρό αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες –κατάσταση που επιδεινώθηκε από την εγκατάλειψη της γης και την εξαφάνιση πολλών χιλιάδων γεωργικών εκμεταλλεύσεων– και πίεσε για περικοπές στις ισχνές ενισχύσεις που λαμβάνουν περίπου 70 000 πορτογάλοι μικροί αγρότες προτείνοντας ένα ελάχιστο όριο, αλλά ξεχνώντας να υποδείξει ένα μέγιστο όριο.

Ο αρνητικός αντίκτυπος της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ είναι ευρέως γνωστός, ιδιαίτερα η αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι στις παρούσες συνθήκες έχει ανακοινωθεί η ολική κατάργηση πληρωμών που συνδέονται με την παραγωγή που υπάρχουν ακόμη (με μόνη εξαίρεση τις αγελάδες που εκτρέφονται για το γάλα, και τα αιγοπρόβατα). Αυτές οι πληρωμές έχουν μεταφερθεί σε ένα ενιαίο σύστημα πληρωμών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πρόοδος στη σταδιακή διάλυση σημαντικών κοινών οργανώσεων αγοράς και στη διάλυση του συστήματος ποσοστώσεων του γάλακτος, καθώς και στην κατάργηση παρέμβασης σε τομείς όπως ο σίτος, το ρύζι και το χοιρινό κρέας, προωθώντας περαιτέρω την εγκατάλειψη της γης και της αγροτικής δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος για να υποστηρίξω συγκεκριμένα τις παραγράφους 16 και 35 που καλούν τον αναπτυγμένο κόσμο να σταματήσει τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Η έκκληση του γάλλου υπουργού Γεωργίας, Michel Barnier, να θεσπίσει η Ευρώπη ένα σχέδιο επισιτιστικής ασφάλειας και να αντισταθεί σε περαιτέρω περικοπές του γεωργικού προϋπολογισμού της είναι άστοχη. Έχοντας υπηρετήσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου για οχτώ χρόνια, όπου μυήθηκα στις ανωμαλίες της ΚΓΠ, πιστεύω ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντιπαραγωγική. Θα αύξανε τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων σε μια χρονική στιγμή κρίσης και δεν θα πρόσφερε τίποτα για τη μακροπρόθεσμη υγεία της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η Γαλλία θα αναλάβει σύντομα την Προεδρία της ΕΕ, και μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι επιβεβλημένη προ πολλού. Ο πρόεδρος Σαρκοζί πρέπει να αδράξει την ευκαιρία για να ξεκινήσει μια πραγματική μεταρρύθμιση των γεωργικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ και να επιτρέψει στην ΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η κυβέρνηση του ΗΒ, από την άλλη πλευρά, είχε δίκιο που ζήτησε μια εμπορική συμφωνία που θα επιτρέψει στις φτωχότερες χώρες μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές του ανεπτυγμένου κόσμου. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους 100 εκατομμύρια ανθρώπους στις φτωχές χώρες του κόσμου που θα οδηγούνταν διαφορετικά ακόμη πιο βαθιά στη φτώχεια. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική των βιοκαυσίμων έχουν δημιουργήσει ένα παράδοξο. Δεδομένου του επιπέδου πλούτου που επιτυγχάνεται παγκοσμίως, είναι κατάπτυστο το γεγονός ότι πολλές οικογένειες αγωνίζονται για να βρουν κάτι να φάνε. Η αγορά εξαρτάται από άνευ προηγουμένου συγκεντρώσεις ανθρώπων σε αστικές περιοχές, από την εγκατάλειψη της γεωργίας για τον τριτογενή τομέα και τη χρήση βασικών διατροφικών προϊόντων σε άλλα περίπλοκα στοιχεία της τροφικής αλυσίδας, όπως στην κτηνοτροφία.

Τα βιοκαύσιμα έφεραν έναν κλέφτη στην ύπαιθρο και έναν απρόσμενο καλεσμένο στο τραπέζι. Ο ανταγωνισμός μεταξύ πηγών ενέργειας και τροφίμων καθορίζει τις τιμές τους.

Αντιμετωπίζουμε προβλήματα έλλειψης, βιωσιμότητας, ασφάλειας και οικολογικά προβλήματα. Υιοθετούνται πολιτικές αυτάρκειας ως απάντηση στην εξαφάνιση στρατηγικών αποθεμάτων και υπάρχει φόβος για πολέμους. Δεδομένων των περιορισμών που ανακοινώθηκαν στην πώληση σιτηρών, το μέγεθος των εσοδειών φέτος θα είναι κρίσιμης σημασίας. Η κερδοσκοπία είναι τόσο μεγάλη που οι κεντρικές τράπεζες εφιστούν την προσοχή στο υποκείμενο κίνδυνο του πληθωρισμού, ενώ στην Ινδία η διαπραγμάτευση μελλοντικών συμβάσεων σχετικά με τρόφιμα έχει απαγορευτεί.

Είναι επείγουσα ανάγκη να αναστρέψουμε την κατάσταση υπέρ των αγροτών, οι οποίοι εξακολουθούν να μην ξέρουν τι σοδειά θα έχουν, ιδιαίτερα οι μικρότεροι αγρότες, που είναι θύματα παράλογων και ασυνεπών γεωργικών πολιτικών. Η τεχνολογία και η επιστήμη που απόκλιναν προηγουμένως έχουν, επομένως, μια νέα ευκαιρία από την οποία θα ωφεληθούμε όλοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λόγω της πίεσης από την εντεινόμενη παγκοσμίως καπιταλιστική κρίση, το ψήφισμα που εγκρίθηκε, αν και με περιορισμούς, αντιπροσωπεύει ωστόσο μια καταδίκη των συνεπειών των γεωργικών πολιτικών της ΕΕ, αποκαλύπτοντας τους αληθινούς και απαράδεκτους στόχους της ΚΓΠ και των συμφωνιών του ΠΟΕ.

Ωστόσο, το ψήφισμα δεν αποδίδει ευθύνες για την εξαιρετικά σοβαρή παρούσα κατάσταση και δεν εξάγει τα σωστά συμπεράσματα από τη διάγνωσή του, καθώς δεν αμφισβητεί τις πολιτικές που ευθύνονται για αυτήν, και τα ακόλουθα είναι μερικά παραδείγματα:

Δεν καθιστά την επισιτιστική ανεξαρτησία κεντρικό θέμα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διατροφή·

Δεν θεωρεί την αύξηση των εισοδημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας και των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της γεωργίας, του αγροτικού κόσμου και της ασφάλειας των τροφίμων·

Δεν απαιτεί την απόσυρση της γεωργίας από τον ΠΟΕ και δεν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα γεωργικά διατροφικά προϊόντα θα σταματήσουν να αντιμετωπίζονται ως ένα απλό εμπόρευμα, και δεν επιδιώκει την αναθεώρηση της συμφωνίας του Blair House·

Δεν απαιτεί τον τερματισμό της ΚΓΠ, το τέλος της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή, την εφαρμογή ενός πραγματικού ανώτατου ορίου και τη διαφοροποίηση προς όφελος της μικρής κλίμακας και της οικογενειακής γεωργίας, και μια δίκαιη ανακατανομή μεταξύ χωρών και προϊόντων, προωθώντας τη συνολική ανάπτυξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής κάθε χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από επισιτιστική ανασφάλεια. Οι τιμές έχουν αυξηθεί δραματικά και η ζήτηση για τρόφιμα αυξάνεται πιο γρήγορα από την προσφορά. Ένας συνδυασμός κλιματικών παραγόντων (όπως παρατεταμένες ξηρασίες) και η χρήση δημητριακών στην παραγωγή βιοκαυσίμων έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση.

Αυτή η παρούσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στο πλαίσιο του αναπτυσσόμενου κόσμου. Σε πιο φτωχές χώρες όπως η Αϊτή, οι ελλείψεις τροφίμων έχουν οδηγήσει ήδη σε περιστατικά βίαιων διαδηλώσεων και κοινωνικής αναταραχής. Όπως επισημαίνει αυτό το ψήφισμα, η προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι να διασφαλίσει την επισιτιστική αυτονομία και αυτάρκεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών των τροφίμων δεν επηρεάζει μόνο τα πιο φτωχά έθνη. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση προκειμένου να σταθεροποιήσει αυτήν την κατάσταση. Πρωτίστως, πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς μας να παράγουν περισσότερα. Επιπλέον, πρέπει να επιτευχθεί μια πιο συνετή ισορροπία σχετικά με τη χρήση δημητριακών για τον επισιτιστικό εφοδιασμό και την ενεργειακή παραγωγή. Μια αναθεώρηση του ελέγχου υγείας της ΚΓΠ θα ήταν ένα ιδανικό φόρουμ για να εξεταστούν αυτά τα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. − (PL) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτήν την κατάσταση. Περιλαμβάνουν την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα, την αύξηση των τιμών των καυσίμων, τις φυσικές καταστροφές (ιδιαίτερα τις ξηρασίες), τη μείωση των εκτάσεων που προορίζονται για καλλιέργειες για την ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση (το τίμημα της αύξησης της έκτασης γης που προορίζεται για τη λεγόμενη ενεργειακή γεωργία) κλπ. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα υποστήριζα την πρόταση του ΟΗΕ για ένα μορατόριουμ για τα βιοκαύσιμα.

Αυτό που μπορεί επίσης να δει κανείς είναι χρηματοοικονομική κερδοσκοπία στις αγορές τροφίμων. Ένας άλλος παράγοντας που συντελεί στην κρίση είναι το ζήτημα των λανθασμένων και περιττών ποσοστώσεων που περιορίζουν τη γεωργική παραγωγή, για παράδειγμα οι ποσοστώσεις γάλακτος που θέτουν περιορισμούς στην παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Πολωνία. Τραγικές συνέπειες στις πιο φτωχές χώρες έχουν ως αποτέλεσμα τρόφιμα από τα πλεονάσματά μας να δίνονται δωρεάν ή να πωλούνται σε συμβολικές τιμές. Αυτό το είδος βοήθειας είναι χρήσιμο μόνο σε εποχές φυσικών και άλλων καταστροφών. Διαφορετικά, καταστρέφει εντελώς τους αγρότες, καθώς δεν αξίζει τον κόπο ούτε να καλλιεργούν σοδειές ούτε να εκτρέφουν ζώα. Οι ταχέως αυξανόμενες τιμές των τροφίμων σε συνδυασμό με την ανεργία θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε κοινωνική αστάθεια σε αυτές τις χώρες.

Ακούσαμε πρόσφατα ένα δραματικό συμβάν στο Αφγανιστάν, όπου κάποιος πούλησε την κόρη του για να μπορέσει να συντηρήσει την υπόλοιπη οικογένειά του με τα χρήματα. Πρέπει να θυμόμαστε τις πληθωριστικές επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα προκαλέσουν μια ιλιγγιώδη και ξαφνική αύξηση σε όλες τις τιμές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πεινάνε καθημερινά. Αυτή η κρίση απαιτεί άμεση και αποτελεσματική δράση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Συμμερίζομαι τις εκκλήσεις για μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του ρόλου των εμπόρων στη διατροφική αλυσίδα και τάσσομαι υπέρ του να αναλύσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τις διαφορές στις τιμές που χρεώνουν οι παραγωγοί και εκείνες που χρεώνουν οι μεγαλέμποροι.

Πράγματι, αυτή η κρίση είναι παγκόσμιας κλίμακας και πρέπει να γίνουν πολλά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει, επομένως, να εστιάσουμε τις δράσεις μας βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς όπως η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη και η αγροτική επιχειρηματικότητα. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Σε μια χρονική στιγμή εξαιρετικά ανησυχητικής αύξησης των τιμών των τροφίμων, είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα.

Καταρχάς, η έλλειψη τροφίμων που υπάρχει σε πολλές χώρες στον κόσμο είναι εντελώς απαράδεκτη. Πρέπει να προτείνουμε επείγοντα μέτρα για να βάλουμε ένα τέλος στην πείνα που πλήττει αυτήν τη στιγμή τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκτός από αυτά τα επείγοντα μέτρα, τα οποία δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει μια στρατηγική, σε συμφωνία με διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο FAO και ο ΠΟΕ. Πρέπει να είναι μια βασική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει όλες τις αιτίες της κρίσης: την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών στην Ασία, την ταχεία αύξηση της καλλιέργειας βιοκαυσίμων, κλπ.

Δεύτερον, η ανησυχητική αύξηση στην τιμή του καλαθιού του καταναλωτή υποδηλώνει ότι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σε μια χρονική στιγμή όπου κάνουμε απολογισμό της ΚΓΠ, πρέπει να προωθήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσουμε τον πληθωρισμό που βλέπουμε ακόμη και στην εσωτερική αγορά, καθώς και για να διασφαλίσουμε την επισιτιστική αυτάρκεια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. − (EN) Όταν συμμετείχα στην αποστολή εκλογικών παρατηρητών στη Νιγηρία τον περασμένο Απρίλιο, διαπίστωσα το σοκαριστικό γεγονός ότι η Νιγηρία, κάποτε εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων, είχε γίνει εισαγωγέας τροφίμων. Η δημογραφική κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει αυξήσει δραστικά τη ζήτηση για τρόφιμα, αλλά οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές συγκρούσεις, η καταπολέμηση θανατηφόρων ασθενειών, όπως ο ιός HIV/AIDS, η ελονοσία και η φυματίωση, καθώς και η αναποτελεσματική διακυβέρνηση έχουν αποσπάσει την προσοχή των κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών εμποδίζοντάς τις να απαντήσουν σε αυτήν την ανάγκη.

Υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βελτιώνει τις αναπτυξιακές της πολιτικές και να συμμετέχει περισσότερο στο δίκαιο διεθνές εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Το ψήφισμα σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στον κόσμο θα μπορούσε να είναι μια πολύτιμη συνεισφορά στην παρούσα συζήτηση σχετικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ και τις συνέπειές της.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Στο πρώτο μέρος επισημαίνεται ότι η τάση είναι προς αύξηση των κανονισμών και ανανεωμένη συσσώρευση αποθεμάτων – παρά το γεγονός ότι οι υψηλές τιμές των τροφίμων έχουν καταστήσει τη γεωργία για πρώτη φορά εδώ και χρόνια έναν πραγματικά επικερδή τομέα.

Το δεύτερο μέρος μιλάει για το «δικαίωμα στη διατροφή» στον Τρίτο Κόσμο και τη σημασία της προτεραιότητας της παραγωγής τροφίμων έναντι της παραγωγής καυσίμων. Ταυτόχρονα, το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διασπάστηκε σε όλες τις πλευρές αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βιοκαυσίμων!

Η πολιτική συνίσταται σε συγκρούσεις για στόχους και το κύριο καθήκον ενός πολιτικού είναι να επιτυγχάνει ισορροπία και να τους ταξινομεί κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτό το ψήφισμα δεν το πέτυχε αυτό. Επομένως, απείχα.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η αύξηση των τιμών των τροφίμων πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, διαφορετικά μας περιμένουν σοβαρές δυσκολίες. Χρειαζόμαστε πολυδιάστατες στρατηγικές που, αφενός, αναζωογονούν την παραγωγή τροφίμων μέσω μέτρων όπως η προσωρινή κατάργηση των επιδομάτων αγρανάπαυσης και, αφετέρου, επιτρέπουν καλύτερο συντονισμό και κατανομή των αποθεμάτων τροφίμων. Οι φτωχές χώρες που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση των τιμών πρέπει να λάβουν βοήθεια για να ξεπεράσουν την κρίση το συντομότερο δυνατό με έναν καλά οργανωμένο και, πάνω από όλα, βιώσιμο τρόπο. Μεγάλοι εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων, όπως η Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να δράσουν παγκόσμια από αυτήν την άποψη και δεν πρέπει να εστιάσουν αποκλειστικά στη δική τους ευημερία.

Στη συζήτηση για τα βιοκαύσιμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παραγωγή τους στην Ευρώπη, όπου τα βιοκαύσιμα καλλιεργούνται στο δύο τοις εκατό του συνόλου της καλλιεργήσιμης γης, έχει έναν εξαιρετικό μικρό αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων. Τα βιοκαύσιμα δεν πρέπει να παράγονται σε βάρος των τροφίμων, και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να καταβάλλουμε επίπονες προσπάθειες για να προωθήσουμε την παραγωγή μιας δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων, βασισμένων στη βιομάζα, η οποία είναι ουσιαστικά οργανικά απόβλητα που είναι πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος – Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (B6-0233/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Μετά την εφαρμογή της νομοθετικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ που ενίσχυσε τις απαιτήσεις ασφάλειας στο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να προτείνουν ξεχωριστά μνημόνια κατανόησης σε κάθε κράτος μέλος σε μια προσπάθεια του «διαίρει και βασίλευε».

Αυτές οι συμφωνίες είναι απαράδεκτες, όχι μόνο επειδή δεν σέβονται την αρμοδιότητα της Κοινότητας σε αυτό το θέμα, αλλά επίσης επειδή υπονομεύουν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού και προκαλούν άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων των διαφόρων κρατών μελών σε σχέση με τις θεωρήσεις.

Χαιρετίζω την παραχώρηση εντολής στην Επιτροπή (στο πλαίσιο της κοινοτικής αρμοδιότητας) να διαπραγματευτεί μια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ διασφαλίζονταν ισότιμη μεταχείριση και εφαρμογή των ίδιων όρων σχετικά με την εξαίρεση από υποχρέωση θεώρησης για όλους τους υπηκόους της ΕΕ που επιθυμούν να εισέλθουν στο έδαφος των ΗΠΑ (όπως εφαρμόζει ήδη η Ένωση σε σχέση με όλους τους πολίτες των ΗΠΑ που επιθυμούν να εισέλθουν στην ΕΕ).

Αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν γρήγορα και ένα πνεύμα ευρωπαϊκή ενότητας, ούτως ώστε το 2009 όλα τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο αναθεωρημένο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι οι συνθήκες για να συμβεί αυτό θα είναι κατάλληλες μόνο αν ακυρωθούν οι διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο μεταξύ. Επομένως, περιμένω τη γνωμοδότηση του νομικού τμήματος του ΕΚ, η οποία ελπίζω ότι θα επιβεβαιώσει αυτήν τη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η έγκριση του «ψηφίσματος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης» χαιρετίζεται από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον συντονισμό δραστηριοτήτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγνωρίζει ότι η διάκριση που υφίσταται μια μεγάλη μερίδα πολιτών της ΕΕ είναι απαράδεκτη και επιδεικνύει αλληλεγγύη εκ μέρους εκείνων των κρατών μελών που είναι ήδη στο πρόγραμμα προς εκείνα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ενοχλητικές και μερικές φορές υποτιμητικές διαδικασίες αίτησης θεώρησης. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι λόγοι απόρριψης θεώρησης είναι αδιαφανείς. Μια ταχεία πτώση στο ποσοστό απορρίψεων σε ορισμένες χώρες και όχι σε άλλες δημιουργεί υποψίες ότι χώρες εκτός του προγράμματος κατάργησης θεωρήσεων δεν αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπροσωπώντας την Πολωνία, μια χώρα εκτός του καθεστώτος κατάργησης θεωρήσεων, πιστεύω ότι το ψήφισμα θα οδηγήσει σε μια γρήγορη και ικανοποιητική ολοκλήρωση μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ επί ίσοις όροις. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια για να επιλυθεί το πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν αυτήν την πρωτοβουλία με μια ανοιχτή και θετική απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Από το παρόν ψήφισμα καταλαβαίνουμε τα εξής:

Ότι μολονότι η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνίες αμοιβαιότητας με αρκετές τρίτες χώρες αλλά όχι με τις ΗΠΑ –και αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή πρότεινε το 2006 προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων προκειμένου να επιταχύνει την πρόοδο προς αμοιβαιότητα με αυτήν τη χώρα– το Συμβούλιο δεν ακολούθησε αυτήν την πρόταση, την οποία το ψήφισμα χαρακτηρίζει συμβολική.

Ότι η κατάσταση περιεπλάκη νομικά όταν οι ΗΠΑ αναθεώρησαν το καθεστώς κατάργησης θεωρήσεων, βάσει του υποτιθέμενου πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, προσθέτοντας επεκτάσεις ασφάλειας (περιλαμβάνοντας πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών) με αποτέλεσμα όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων να υποχρεούνται να υπογράψουν διμερές μνημόνιο κατανόησης, καθώς και τους δεσμευτικούς εκτελεστικούς κανόνες του.

Και ότι, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των ΗΠΑ, τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ διασπάστηκαν, αποκαλύπτοντας σε τελική ανάλυση τις προτεραιότητές τους.

Το ψήφισμα αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας περιορισμού της ζημίας, αν και, κατά τη γνώμη μας, δεν διασφαλίζει αρχές που θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδεις, όπως η κρατική αυτονομία και τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι εγγυήσεις των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. − (PL) Υποστηρίζω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις με τις ΗΠΑ. Αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν εξ ονόματος όλων των μελών της ΕΕ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι κυβερνήσεις των χωρών εκείνων που έχουν ξεκινήσει ήδη διμερείς διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη θέση της ΕΕ και την αρμοδιότητά της να υπογράφει συνθήκες.

Αυτό που χρειάζεται είναι σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις διμερείς συζητήσεις σχετικά με ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς θεωρήσεις, αλλά υπάρχουν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτό που απαιτείται εδώ είναι αμοιβαιότητα. Δυστυχώς, όσον αφορά την Πολωνία, η οποία κατήργησε μονομερώς τις απαιτήσεις θεωρήσεων για τους πολίτες των ΗΠΑ ήδη από τις 15 Απριλίου 1991, η ασυμμετρία είναι κατάφωρη. Δεν είμαι πεπεισμένος από το επιχείρημα ότι αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό επίπεδο απορρίψεων χορήγησης θεωρήσεων.

Κατά την άποψή μου, αυτές οι απορρίψεις είναι συχνά αποτέλεσμα αυθαίρετων αποφάσεων που λαμβάνονται από υπαλλήλους στην αμερικανική προξενική υπηρεσία που υποθέτουν –συχνά δεν είναι σαφές σε ποια βάση– ότι κάποιος θα παρέτεινε παράνομα την επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Ανάλογες υποθέσεις κάθε άλλο παρά αντικειμενικές είναι και μερικές φορές απλά προσβλητικές. Επίσης, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ζλότι δεν υποστηρίζει πλέον το επιχείρημα για την παράνομη εργασία. Σήμερα αυτό που είναι σημαντικό για τους ανθρώπους είναι οι τουριστικές επισκέψεις, τα επαγγελματικά ταξίδια και οι επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν επίσης με αυτήν την πολιτική, κλείνοντας τα σύνορά τους στους συμμάχους τους, αλλά αφήνοντας να περάσουν πιθανοί τρομοκράτες. Πώς μπορείτε να αναπτύξετε τη διατλαντική συνεργασία αν δεν έχετε εμπιστοσύνη στους συμμάχους σας; Αυτή δεν είναι μόνο μια ρητορική ερώτηση. Πολλοί από τους ψηφοφόρους μου έχουν αναφέρει αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ενωθεί για να απολαμβάνουν τα οφέλη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να εκφράζεται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός. Πουθενά δεν είναι πιο προφανές αυτό από ό,τι στη μεταχείριση των πολιτών της όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Ήδη δεν ζητούνται θεωρήσεις από τις ΗΠΑ για πολλές χώρες της ΕΕ. Ενώ κατανοώ το θεμιτό δικαίωμα των ΗΠΑ να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με αυτό το θέμα, πιστεύω ότι υπάρχει ένα λογικό επιχείρημα υπέρ της επέκτασης αυτού του δικαιώματος σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Πιστεύω ότι μια σωστά διαπραγματευόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να αντανακλά την προσέγγιση των μη διακρίσεων που απαιτεί το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων.

Ψήφισα υπέρ της προφορικής τροπολογίας που πρότεινε ο σοσιαλιστής βουλευτής του Κοινοβουλίου κ. Λαμπρινίδης, διότι ζητά την κατάργηση κάθε μορφής άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβανομένων των διακρίσεων για λόγους εθνικότητας. Επομένως, εφιστάται προσοχή στις συνέπειες της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ψήφισα επίσης υπέρ της τροπολογίας 8, που τροποποιήθηκε προφορικά από τον συνάδελφό μας κ. Gacek. Το νέο κείμενο εκφράζει τη δυσαρέσκεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υφιστάμενη κατάσταση στην οποία μόνο οι πολίτες 12 κρατών μελών, όπως η Ρουμανία, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 1 που υποβλήθηκε από την Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η οποία καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της αρχής της νόμιμης συνεργασίας, ίση μεταχείριση για τους πολίτες όλων των κρατών μελών σχετικά με την κατάργηση θεωρήσεων. Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 2 που υποβλήθηκε από την Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών διότι δηλώνει ότι, στη συνάντηση της 13ης Μαρτίου 2008 της υπουργικής τρόικας Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την αρμοδιότητα της Κοινότητας να διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την πολιτική θεώρησης.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος – Η τραγική κατάσταση στη Βιρμανία (B6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη Βιρμανία, διότι η δραματική κατάσταση στη χώρα καθιστά αναγκαία την αποκατάσταση της δημοκρατίας και τη διασφάλιση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατεπειγόντως.

Λυπάμαι για τη στάση των βιρμανικών αρχών απέναντι στον κυκλώνα που κατέστρεψε τη χώρα, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και εκτοπισμούς, και καταδικάζω έντονα την αντίδραση σε αυτήν την τραγωδία από το βιρμανικό καθεστώς, το οποίο εμπόδισε την είσοδο των διεθνών ανθρωπιστικών αποστολών βοήθειας στη χώρα και αρνήθηκε τη βοήθεια προς τα θύματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η ανθρωπιστική καταστροφή που συνέβη στη Βιρμανία είναι μια τεράστια τραγωδία, και η Λίστα του Ιουνίου συμφωνεί ότι ο χειρισμός της κατάστασης από τη βιρμανική κυβέρνηση ήταν κατώτερος κάθε κριτικής. Η βοήθεια πρέπει να φτάσει στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πληγεί. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Επομένως, συμφωνούμε απόλυτα με την κριτική του ψηφίσματος στη βιρμανική κυβέρνηση, η οποία έχει βάλει τη δική της εξουσία πάνω από την επιβίωση του λαού της χώρας. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι καθήκον της ΕΕ να καταδικάζει και να προτρέπει άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στη Βιρμανία για να ανοίξει τα σύνορά της. Επίσης, δεν εξαρτάται από την ΕΕ να καλέσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διώξει δικαστικά την κυβέρνηση της Βιρμανίας. Η διεθνής κοινότητα είναι εκείνη που πρέπει να εξετάσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα του διεθνούς δικαίου μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς, υπάρχει η τάση η ΕΕ να εκμεταλλεύεται τις καταστροφές προκειμένου να προωθήσει τις δικές της θέσεις στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα θύματα του κυκλώνα της 2ας και 3ης Μαρτίου που έπληξε διάφορες περιοχές της Μιανμάρ (Βιρμανία).

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε διπλωματική προσπάθεια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των οργανισμών του ΟΗΕ, ώστε να προσφερθεί επείγουσα βοήθεια και στήριξη στα θύματα, να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των θανάτων, να δοθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός και να αρχίσει το έργο της ανοικοδόμησης σε έναν τεράστιο αριθμό υποδομών που έχουν καταστραφεί, σε συνεργασία με τις βιρμανικές αρχές, όπως υπογραμμίζει το ψήφισμα.

Ωστόσο, διαφωνούμε με πρωτοβουλίες οι οποίες, βασιζόμενες στην υποτιθέμενη ανθρωπιστική παρέμβαση, θα συνεχίζουν να παρεμποδίζουν και να αμφισβητούν την προσπάθεια που γίνεται αυτήν τη στιγμή από τους οργανισμούς του ΟΗΕ, τον ASEAN και από διάφορες χώρες στην περιοχή για την εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια και να ελαχιστοποιηθεί ο πόνος των πληγέντων.

Αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες εκμεταλλεύονται απαράδεκτα τη δραματική κατάσταση χιλιάδων ανθρώπων, επιδιώκουν κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιήσουν την ανθρωπιστική καταστροφή για πολιτικούς σκοπούς και σαν μια ευκαιρία για να επιτευχθούν γεωστρατηγικοί στόχοι, υπονομεύοντας σε τελική ανάλυση την επιτακτική ανθρωπιστική βοήθεια που εκείνοι ισχυρίζονται ότι είναι τόσο επείγουσα και απαραίτητη. Ουσιαστικά, αυτό καλλιεργεί καταστάσεις που μπορούν να προσθέσουν την τραγωδία του πολέμου στην τραγωδία της φυσικής καταστροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (ΕΝ) Υποστηρίζω πλήρως το ψήφισμα που εξετάζει την τραγική κατάσταση στη Βιρμανία. Η αρχική φυσική καταστροφή του κυκλώνα έχει πλέον ξεπεραστεί από την ανθρωπογενή καταστροφή που έχει προκαλέσει η αντίδραση της βιρμανικής κυβέρνησης. Η βιρμανική κυβέρνηση έχει ένα ηθικό και νομικό καθήκον απέναντι στους πολίτες της και πρέπει να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας για να αποτρέψει την ακόμη σοβαρότερη επιδείνωση της κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η τραγική κατάσταση στη Βιρμανία απαιτεί επείγουσα προσοχή. Απορρίπτοντας μέχρι στιγμής τη διεθνή βοήθεια, το βιρμανικό καθεστώς έχει αποδείξει την αδιαφορία του για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Για τα θύματα του κυκλώνα Ναργκίς, αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής, αλλά θέμα επιβίωσης. Συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου καλώντας το στρατιωτικό καθεστώς να δεχτεί τις προσφορές βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα.

Πράγματι, οι ασιάτες εταίροι μας έχουν επίσης έναν ρόλο να διαδραματίσουν ασκώντας πίεση στο καθεστώς στη Ραγκούν. Επαναλαμβάνω την άποψή μου ότι, ενθαρρύνοντας άλλες χώρες του ASEAN να επανεξετάσουν τη συμμετοχή της Βιρμανίας, η Ραγκούν θα συναντούσε ισχυρές πιέσεις για να αναγνωρίσει επιτέλους τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ζητούσε, και εξακολουθεί να ζητά, ο λαός της. Συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου και ψηφίζω υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος – Φυσικές καταστροφές στην Κίνα (B6-0242/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναγνωρίσω την άμεση αντίδραση της Επιτροπής στην επείγουσα ανάγκη μετά τον σεισμό της 12ης Μαΐου. Σύμφωνα με τις εφημερίδες, εργοστάσια, σχολεία και σπίτια κατέρρευσαν, σε ορισμένες περιοχές ο σεισμός κατέστρεψε το 80% των κτηρίων, σε ορισμένες πόλεις σχολικά κτήρια κατέρρευσαν, θάβοντας τους μαθητές μέσα, και, δυστυχώς, χημικά εργοστάσια διασκόρπισαν τόνους ρυπογόνων ουσιών στο έδαφος.

Αυτήν τη φορά καταφέρνουμε να παρακολουθήσουμε αυτήν την καταστροφή, σε όλη τη σκληρή της πραγματικότητα, στα μέσα ενημέρωσης και μέσω των δηλώσεων των κινεζικών αρχών – που φαίνεται να μην αποκρύπτουν τίποτα. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτήν την περίπτωση, σε έντονη αντίθεση με την τρέλα του κοντινού βιρμανικού καθεστώτος, η Κίνα δείχνει ένα άνοιγμα στη συνδρομή και στη διεθνή βοήθεια. Όπως έχει δηλώσει ο Επίτροπος επανειλημμένα, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει την ανθρωπιστική της δράση στην κατεστραμμένη επαρχία του Σιτσουάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Βοήθεια και χρήματα για τον λαό της Κίνας που έχει πληγεί από αυτήν τη φυσική καταστροφή είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση αυτής της τραγικής κατάστασης. Αλλά τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν βοήθεια απευθείας στην πληγείσα περιοχή. Η βοήθεια δεν χρειάζεται να δοθεί μέσω της ΕΕ. Άλλοι διεθνείς οργανισμοί είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα Ηνωμένα Έθνη, με τη μακρά τους πείρα και παγκόσμια εμβέλεια, είναι ένα προφανές παράδειγμα αυτών των οργανισμών. Θεωρούμε ότι αυτό το ψήφισμα είναι άλλη μία προσπάθεια της ΕΕ να ασκήσει εξωτερική πολιτική και να εκμεταλλευτεί μια καταστροφή για να κάνει άλλο ένα βήμα προς ένα ομοσπονδιακό κράτος το οποίο επιδίδεται σε εξωτερική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα θύματα του σεισμού που έπληξε διάφορες επαρχίες και αυτόνομες περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις 12 Μαΐου, και την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Κίνας, που έδειξε τόσο κουράγιο και αλληλοβοήθεια αυτήν τη στιγμή της δοκιμασίας.

Όπως έχει επισημανθεί, οι κινεζικές αρχές έχουν αρχίσει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά το επείγον έργο της παροχής ανακούφισης και στήριξης στα θύματα, επιδιώκοντας να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των θανάτων, να ανταποκριθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός και να αρχίσει την ανοικοδόμηση του τεράστιου αριθμού υποδομών που έχουν καταστραφεί.

Εξού η ανάγκη να παράσχουν τα διάφορα κράτη μέλη και η ΕΕ άμεσα πόρους και επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια που θα συνεισφέρει στην τεράστια προσπάθεια των κινεζικών αρχών να βοηθήσουν τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου και χαιρετίζω τις προσπάθειες της Κίνας να βοηθήσει τον λαό της μετά τον σεισμό στην επαρχία Σιτσουάν. Αυτό που βλέπουμε στην Κίνα αποτελεί παράδειγμα για άλλα κράτη της περιοχής που αντιμετώπισαν την τεράστια καταστροφή που προκαλείται από ανάλογες φυσικές θεομηνίες.

Συμφωνώ επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει ενεργά την Κίνα στις προσπάθειες ανοικοδόμησης. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές στην Κίνα. Σεισμοί και καταστροφικά γεγονότα που αφαιρούν πολλές ζωές και προκαλούν τεράστιες υλικές ζημιές.

Ο σεισμός στην Κίνα, ο οποίος είχε ένταση 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ, σόκαρε τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο καταστροφικός σεισμός είχε μεγάλο αριθμό θυμάτων και προκάλεσε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για εκείνους που επλήγησαν από αυτόν, ιδιαίτερα στην επαρχία Σιτσουάν. Θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου προς τον κινεζικό λαό και τον μεγάλο αριθμό θυμάτων αυτής της τραγωδίας.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι κινεζικές αρχές αντέδρασαν άμεσα στην καταστροφή παρέχοντας μέτρα επείγουσας ανακούφισης. Πρέπει να επισημανθεί ότι η Κίνα ήταν επίσης πρόθυμη να δεχτεί προσφορές βοήθειας από εξωτερικές πηγές. Επιπλέον, διαπιστώνουμε με ευχαρίστηση ότι επιτράπηκε στα κινεζικά και ξένα μέσα ενημέρωσης να παρέχουν λεπτομερή και προσεγμένη ενημέρωση σχετικά με την καταστροφή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου, η ΕΕ έχει προσφέρει ήδη πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, η Κίνα χρειάζεται την πρακτική εμπειρία των Ευρωπαίων σε αυτόν τον τομέα πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται οικονομική βοήθεια. Τα μέτρα επείγουσας ανακούφισης που παρέχονται στον άμαχο πληθυσμό πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνουν δοκιμασμένες και ελεγμένες πρακτικές για τη μείωση του αντίκτυπου συμβάντων αυτών του είδους. Η ΕΕ πρέπει να διαθέσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από τη σεισμολογική έρευνα ώστε να βοηθήσει να προσδιοριστούν οι λόγοι για την ανεπαρκή δομική σταθερότητα των κτηρίων. Η σεισμογενής περιοχή του Σιτσουάν πρέπει να μετατραπεί σε ένα υπαίθριο εργαστήριο όπου θα μπορούν να δοκιμαστούν πιθανές λύσεις και να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα για την ανοικοδόμηση αυτής της επαρχίας.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος – Παγκόσμια Συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (B6-0219/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η απαγόρευση των όπλων αυτού του είδους πρέπει να εφαρμοστεί σε παγκόσμια βάση, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, και κατόπιν παρότρυνσης των κρατών μελών, όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε αντίθετοι σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας η οποία θα οδηγήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Επομένως, καταψηφίσαμε το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Έχοντας απόλυτη επίγνωση της αναδρομικής φύσης του ψηφίσματος, ψηφίσαμε υπέρ, κυρίως λόγω του περιεχομένου των παραγράφων 7 και 8, οι οποίες:

Επαναλαμβάνουν την έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες του NATO να επιβάλουν μορατόριο της χρήσης όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και να εντείνουν τις προσπάθειες για την παγκόσμια απαγόρευσή τους, καθώς και για τη συστηματική παύση της παραγωγής και προμήθειας τέτοιων όπλων·

Καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης για τη θέσπιση απαγόρευσης της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου, καθώς και για την καταστροφή ή ανακύκλωση των υφιστάμενων αποθεμάτων (μολονότι το ΕΚ έχει θέσει απαράδεκτα όρους σε αυτήν την απαίτηση).

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πλειοψηφία του ΕΚ έχει αποφύγει να αποδώσει ευθύνες για τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου για στρατιωτικούς σκοπούς. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το NATO και τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στο Κοσσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ (όπου επιπλέον, εκτός από όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου, χρησιμοποιήθηκαν επίσης βόμβες διασποράς ή βόμβες λευκού φωσφόρου).

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω πλήρως τις εκκλήσεις για τη θέσπιση μιας διεθνούς συνθήκης για την απαγόρευση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου. Η χρήση αυτών των όπλων προκαλεί θανατηφόρες ασθένειες τόσο μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού όσο και του άμαχου πληθυσμού. Η ΕΕ έχει το ηθικό καθήκον να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα και να εργαστεί για την απόλυτη εξάλειψη αυτών των όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Συμβούλιο πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση μιας διεθνούς συμφωνίας με σκοπό τη θέσπιση απαγόρευσης της εξέλιξης, παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, δοκιμής και χρήσης όπλων ουρανίου.

Πραγματικά πιστεύω ότι η συνθήκη δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. Δεν πρέπει να δοθεί στα κράτη η ευκαιρία να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν παλιά αποθέματα αυτών των όπλων οι επιπτώσεις των οποίων στη υγεία και στο περιβάλλον εξακολουθούν να είναι, κατά την άποψή μου, αβέβαιες. Τα υφιστάμενα αποθέματα πρέπει να καταστραφούν ή να ανακυκλωθούν. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος - REACH (B6-0237/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτό το ψήφισμα δίνει συνέχεια στη διαδικασία REACH, από την οποία απείχαμε διότι πιστεύαμε ότι δεν ικανοποιούσε τα θεμιτά δικαιώματα και τις ανησυχίες των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και δεν προστάτευε ούτε τους εργαζομένους ούτε το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι δεν επιτεύχθηκε απόλυτα η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της βιομηχανίας, διότι δεν διασφαλίζονται σωστά τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς τα δικαιώματα των εργαζομένων στην πληροφόρηση και την υγεία περιορίστηκαν. Ούτε ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι μικρές και ΜΜΕ επιχειρήσεις –καθώς αύξανε αναπόφευκτα το κόστος των καταχωρημένων ουσιών χωρίς την ενδεδειγμένη στήριξη– ούτε καν οι μεγάλες εταιρείες που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να αντικαταστήσουν τα επικίνδυνα χημικά.

Τώρα γίνεται αναφορά στα μέτρα για την οργάνωση και επίσπευση των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής για την επικύρωση και την κανονιστική αποδοχή νέων εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, όπου η Επιτροπή θα εξασφαλίσει μια διαφανέστερη διαδικασία με διαβούλευση των ενδιαφερομένων κατά την προετοιμασία οιασδήποτε πρότασης για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού για τις μεθόδους δοκιμών. Διατηρήσαμε την ίδια στάση, με την ελπίδα ότι θα υπήρχε πράγματι περισσότερη διαφάνεια.

 
  
  

- Έκθεση Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. (FR) Υποστήριξα την έκθεση Wojciechowski σχετικά με μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων. Ως εκλεγμένη βουλευτής από την εκλογική περιφέρεια Massif central-Centre, ανησυχώ ιδιαίτερα για την παρούσα διάδοση της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, που είναι πολύ σοβαρή από την άποψη της διάρκειας, της εξάπλωσης, της διάδοσης των διαφόρων οροτύπων της ασθένειας σε περιοχές που μέχρι τότε δεν είχαν πληγεί από την ασθένεια και τις σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες του περιορισμού της διακίνησης των ζώων και του εμπορίου. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για την υγεία των ζώων για να βελτιώσει την ικανότητα αντίδρασής της σε τόσο σοβαρές επιζωοτίες χρηματοδοτώντας την έρευνα, αποζημιώνοντας για τις απώλειες, δίνοντας προκαταβολές πληρωμών, κλπ.

Ψήφισα κατά της τροπολογίας 12, σχετικά με το γεγονός ότι η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις είναι πιθανό να αυξήσει τους κινδύνους και ότι τα ζώα που προορίζονται για σφαγή δεν πρέπει να μεταφέρονται για διάστημα μεγαλύτερο των εννέα ωρών. Αντιθέτως, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 3, από την άποψη ότι η ποιότητα της μεταφοράς είναι πιο σημαντική για την ευημερία του ζώου από τη διάρκειά της. Υπάρχει αυστηρή, συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα και θα ήταν συνετό να παρακολουθούμε την εφαρμογή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά θετικών μέτρων που πρέπει να αναπτυχθούν και τα οποία πρέπει να προωθήσει η Επιτροπή, συγκεκριμένα:

- την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική κοινοτική συνεισφορά για τις σημαντικές αυτές ασθένειες, με σκοπό να διασφαλισθεί ισότιμη μεταχείριση και ευκαιρίες, όπου αυτές υπερβαίνουν τους πόρους των εμπλεκόμενων χωρών και παραγωγών·

- την αναγνώριση ότι οι παραγωγοί της ΕΕ έρχονται αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος λόγω των υψηλότερων υφιστάμενων προτύπων που ισχύουν στην ΕΕ και ότι πρέπει να προστατευθούν από τα εισαγόμενα ζωικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με χαμηλότερα πρότυπα·

- την ανάγκη να βοηθήσει η Επιτροπή τους κτηνοτρόφους να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την καταγραφή των ζώων.

Εξακολουθούμε να έχουμε ορισμένες κριτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της δημόσιας χρηματοδότησης, η οποία πρέπει να αυξηθεί για να αποφευχθεί η θέσπιση ιδιωτικής ασφάλισης για την αποζημίωση απωλειών λόγω εξάλειψης ασθενειών. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πιθανότητα να αναλάβουν οι κτηνοτρόφοι πλήρη ευθύνη για την εξάλειψη των ασθενειών πληρώνοντας για ιδιωτική ασφάλιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω τη στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την περίοδο 2007-2013, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς πιστεύω ότι η συζήτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα προκειμένου να εκπονηθούν μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις.

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο για την υγεία των ζώων και πρέπει να ενισχυθούν η πρόληψη, ο έλεγχος και η επιστημονική έρευνα.

Επομένως, εγκρίνω την έκθεση Wojciechowski, αν και πρέπει να υπογραμμίσω όσον αφορά τους περιορισμούς στη μεταφορά ζώων για σφαγή ότι είμαι κατά οιασδήποτε επιπρόσθετης επιβολής, καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία περιέχει ήδη επαρκείς διατάξεις για την ελαχιστοποίηση του πόνου των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Αυτή η έκθεση εξετάζει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά, όπως συνήθως, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προτείνει αύξηση των πιστώσεων από την ΕΕ για τη γεωργία σε διάφορα πλαίσια. Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της, αν και επί της αρχής είμαστε υπέρ των μέτρων για την προώθηση καλύτερης υγείας των ζώων στην Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα κατά της παραγράφου 52 της έκθεσης Wojciechowski η οποία υποστηρίζει την αρχή της ηλεκτρονικής σήμανσης. Οι προτάσεις σε αυτό το πεδίο δεν ήταν ανάλογες και η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τη στρατηγική της. Η κτηνοτροφία προβάτων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε πολλές περιοχές της αγροτικής Σκωτίας και η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατέψει αυτές τις αγροτικές οικονομίες, όχι να επιβάλλει επιπρόσθετα βάρη στους κτηνοτρόφους.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την ΕΕ, διότι είμαι κατηγορηματικά υπέρ της βιώσιμης γεωργίας και δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω οιαδήποτε πολιτική, μέτρο ή πρακτική που επιδιώκει την προώθησή της.

Η υγεία και η ευημερία των ζώων εκτροφής είναι βασικές για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της παραγωγής υγιεινών τροφίμων. Η υγεία των ζώων συνδέεται στενά με την ανθρώπινη υγεία, λόγω της πιθανότητας άμεσης ή έμμεσης μετάδοσης ορισμένων ασθενειών.

Η εξαιρετικά μεγάλη πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου στα συστήματα εντατικής εκτροφής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας και να παρακωλύσει τον έλεγχο της ασθένειας. Αν και συμφωνώ ότι πρέπει να προωθήσουμε μέτρα για τη διασφάλιση της βιολογικής ασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι δεν χρυσώνουμε τα κριτήρια της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Ωστόσο, λυπάμαι για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν δίνει μεγαλύτερη αξία στους ειδικούς κτηνιάτρους, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, είναι οι πιο ενδεδειγμένοι για να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική στρατηγική για την προστασία της υγείας των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Χαιρετίζω την έκθεση του κ. Janus Wojciechowski. Η έκθεση ενσωματώνει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και της υγείας των ζώων. Υπήρξαν κάποιες εκκλήσεις από το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα (SNP) και τους συντηρητικούς συναδέλφους μας να καταψηφίσουμε την υποχρεωτική εισαγωγή της ηλεκτρονικής και της βασιζόμενης στο DNA γενετικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων σε επίπεδο ΕΕ.

Σε μια χρονική στιγμή που η απειλή επιδημιών νέων και υφιστάμενων επιζωοτιών είναι έντονη και αναμένεται να γίνει ακόμη εντονότερη λόγω της κλιματικής αλλαγής, φαίνεται λογικό να έχουμε ένα ασφαλές και σταθερό σύστημα για τις μετακινήσεις των ζώων με αυτές τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής. Αυτές οι απόψεις αντικατοπτρίζονται στον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Μετά από έντονη συζήτηση και έναν μεγάλο αριθμό τροπολογιών που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η έκθεση Wojciechowski, όπως εγκρίθηκε, προτείνει σημαντικές αλλαγές στις προτάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι αλλαγές διαποτίζουν την έκθεση με μια ισχυρή αίσθηση ισορροπίας και προσφέρουν μια ευκαιρία να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί αποτελεσματικά το νομικό πλαίσιο για την υγεία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά με το θέμα της μεγάλης πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου στα συστήματα εντατικής εκτροφής, η ψηφοφορία της Επιτροπής Γεωργίας μετρίασε την αρχική θέση του εισηγητή αναγνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να αποδειχτεί προβληματική όπου εφαρμόζονται ανεπαρκή μέτρα ελέγχου των ασθενειών.

Επιπλέον, η τροπολογία που κατατέθηκε στην Ολομέλεια εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών σχετικά με τη μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις θα πρέπει να διευκολύνει την ΕΕ να περιορίσει τον άσκοπο πόνο των ζώων που προορίζονται για σφαγή, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής.

Τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση, ιδιαίτερα για την προώθηση της χρήσης του επείγοντος εμβολιασμού, τη δημιουργία μεγαλύτερης αίσθησης ευθύνης στους κτηνοτρόφους και τη διασαφήνιση του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στη χρηματοδότηση της μελλοντικής στρατηγικής, αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ένα ενδεδειγμένο μέσο ενίσχυσης της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω αυτήν την έκθεση, η οποία επισημαίνει την ανάγκη για υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων στην ΕΕ, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ. Σε σχέση με τη μεταφορά των ζώων, πρέπει απλά να εκπονήσουμε νομοθεσία σε αυτό το πεδίο βασισμένη σε επιστημονικά πορίσματα. Προσπάθειες για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας των ταξιδίων είναι στενόμυαλες και λανθασμένες. Πρέπει να δοθεί προσοχή στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους υφιστάμενους κανονισμούς μεταφοράς. Η ποιότητα της μεταφοράς είναι καίριας σημασίας, όχι η διάρκεια. Γι’ αυτό χαιρετίζω τον αποκλεισμό από αυτήν την έκθεση μιας συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας μεταφοράς. Τέλος, η ΕΕ πρέπει να επιμείνει ότι τα πρότυπα υγείας και ευημερίας των ζώων πρέπει είναι αποδεκτά διεθνώς και ότι αυτές οι ανησυχίες λαμβάνονται υπόψη στον ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για πολλά εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα στη νοτιανατολική Αγγλία. Το πιο επίμαχο θέμα ήταν η μεταφορά των ζώων που είναι ένα λειτούργημα αυτής της έκθεσης.

Χαιρετίζω οιαδήποτε ώθηση μπορεί να δοθεί στη βελτίωση της ευημερίας των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Φυσικά, ένα στοιχείο αυτού είναι ότι οι κτηνίατροι διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για να διενεργούν ελέγχους και μπορούν να είναι σίγουροι για ένα ενισχυμένο κτηνιατρικό ταμείο στο οποίο θα βασίζονται για αυτήν τη δραστηριότητα.

Παρομοίως, οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με τη μεταφορά ζώων πρέπει να επωφελούνται από μέσα ασφάλισης που τους προστατεύουν από έμμεσες απώλειες.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος – Η στρατηγική για την τρίτη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως απόφασης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (B6-0238/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους συζητείται από τη θέση της σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001. Καθώς τα περισσότερα από τα 35 μέρη της Σύμβασης είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ιδιαίτερες ευθύνες για τη θέσπιση των αναγκαίων μηχανισμών για την εφαρμογή της.

Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλισθούν συγκεκριμένες διατάξεις –όπως δικαιώματα που προβλέπονται ήδη στη Σύμβαση– που βελτιώνουν την περιφερειακή και καθολική δημόσια συμμετοχή σε άλλες συμβάσεις και συνθήκες που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εγκρίνει ήδη τρεις νομοθετικές πράξεις για να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του Άαρχους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. Συνεπώς, μολονότι μερικές πτυχές του ψηφίσματος του ΕΚ δεν είναι πολύ σαφείς, σε γενικές γραμμές το υποστηρίζουμε διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε στη δημιουργία παγκόσμιων συνθηκών για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε διαδικασίες σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

Επομένως ελπίζουμε ότι θα γίνουν μερικά θετικά βήματα στη διαδικασία σε αυτήν την τρίτη συνεδρίαση των μερών, που πρόκειται να διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει τη Σύμβαση του Άαρχους, αλλά πιστεύουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αποφασίσουν το καθένα ξεχωριστά τις διάφορες θέσεις τους κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για τη Σύμβαση του Άαρχους στη Ρίγα.

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Άαρχους πρέπει, ασφαλώς, να αποφασίσουν τα ίδια αν θέλουν να την επικυρώσουν ή όχι. Κατά την άποψή μας, δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει συστάσεις επί του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Συμμετείχα ενεργά στη Σύμβαση του Άαρχους από το 2000, όταν συζητήσαμε τον πρώτο πυλώνα της, το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση για το περιβάλλον, και αμέσως μετά από αυτό τον δεύτερο πυλώνα, ευκαιρίες και δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Όταν συναντήθηκα με ντόπιους ακτιβιστές για το περιβάλλον στο Καζακστάν, αυτό που φαινόταν προφανές στη Δύση πήρε μια εντελώς νέα διάσταση από τη δική μου σκοπιά.

Η Σύμβαση του Άαρχους αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα στον στόχο της βελτίωσης των δικαιωμάτων της δημόσιας συμμετοχής και πρόσβασης στην πληροφόρηση και είναι ένα συστατικό στοιχείο σε οποιοδήποτε πετυχημένο σύστημα δημοκρατίας, και γι’ αυτόν τον λόγο καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση του Κοινοβουλίου στην οποία πρέπει να αποκατασταθεί επίσης το στοιχείο που λείπει, το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Μπορώ να κατανοήσω, ωστόσο, το Συμβούλιο όταν λέει ότι φοβάται πως θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση των δικαιωμάτων των πολιτών όταν πρόκειται για μια υποβολή έφεσης προκειμένου να καθυστερήσουν έργα ή να θεσπίσουν ένα ισότιμο αγωνιστικό πεδίο για εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων που οργανώνονται από οργανώσεις. Το Συμβούλιο έχει δίκιο που ανησυχεί για αυτήν την εκμετάλλευση της δημοκρατίας. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τεθεί το ζήτημα για άλλη μία φορά: ο κόσμος και η κοινωνία μας αλλάζουν συνεχώς, και οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να στέκονται στο ύψος της σημερινής εξονυχιστικής έρευνας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο μου αρέσει η παράγραφος στο ψήφισμά μας σχετικά με την προετοιμασία της συνάντησης που δηλώνει ότι υπάρχει η επιθυμία να επεκταθεί η Σύμβαση του Άαρχους ώστε να καλύπτει όλες τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, τα κριτήρια για την αειφόρο ανάπτυξη πληρούνται χάρη στις αρχές της Σύμβασης σχετικά με τη διαφάνεια, τη δυνατότητα συμμετοχής και τη λογοδοσία. Αυτή είναι ουσιαστικά η ιδέα πίσω από τη Σύμβαση του Άαρχους: θα δημιουργήσει έναν ευρύ και προενεργητικό τρόπο σκέψης για το περιβάλλον, ιδιαίτερα στην κοινή γνώμη, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών. Η συνάντηση στη Ρίγα θα αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για μια ενδιάμεση αξιολόγηση της Σύμβασης, και είμαι πεπεισμένη ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, η Σύμβαση του Άαρχους αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία του και την ευημερία του και έχει το καθήκον να προστατεύει το περιβάλλον, επίσης ότι σύμφωνα με αυτό το δικαίωμα και προκειμένου να εκπληρώσουν το καθήκον τους οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων, και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος.

Το άρθρο l της Σύμβασης ορίζει ότι κάθε μέρος της Σύμβασης θα εγγυάται τα δικαιώματα πρόσβασης στην πληροφόρηση και δημόσιας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Μεγαλύτερη ανάμειξη σε αυτήν τη διαδικασία εκ μέρους των εθνικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν τους πολίτες είναι ζωτικής σημασίας, τόσο προκειμένου να εξασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με θέματα περιβάλλοντος όσο και, ιδιαίτερα, για να είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι η πληροφόρηση που παρέχεται είναι πάνω από όλα σωστή. Υπάρχουν άφθονες αντικρουόμενες θεωρίες, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιστημονική βάση. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες για να αποτραπούν ανησυχητικές και μερικές φορές υπερβολικές απόψεις και να γίνει η προστασία του περιβάλλοντος καθήκον για όλους, τόσο πολίτες όσο και θεσμούς.

Εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, η οποία θα ψηφίσει υπέρ του ψηφίσματος, θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παραστεί στη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης, που είναι προγραμματισμένη για τις 11 έως 13 Ιουνίου  008, να έχει μια όσο το δυνατόν ευρύτερη εκπροσώπηση από αυτό το Κοινοβούλιο.

 
  
  

– Έκθεση Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μερικές πτυχές του ψηφίσματος είναι πιο σημαντικές από άλλες.

Λόγω της διαρθρωτικής τους σημασίας, ορισμένες πολιτικές καθορίζουν όλες τις άλλες. Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα.

Μη αμφισβητώντας τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, απλά αναφέροντας την ανάγκη να μην διατίθεται αναπτυξιακή βοήθεια μόνο σε χώρες που δέχονται μεγαλύτερη ελευθέρωση των αγορών τους, κάθε θετική πτυχή που μπορεί να προκύψει από την εν λόγω βοήθεια έχει εγκαταλειφθεί.

Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θέτουν όρους στην κυριαρχία των χωρών, επιβάλλουν ένα μοντέλο που ευνοεί τις πολυεθνικές της ΕΕ, και καθορίζουν την παραγωγή όχι σύμφωνα με τις πολλές ιδιαίτερες ανάγκες των λαών τους αλλά, αντιθέτως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας ολοένα και πιο ελευθερωμένης αγοράς.

Επομένως, θεωρώντας θετικό το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο της αναπτυξιακής βοήθειας, ότι πρέπει να διατεθούν αποτελεσματικοί πόροι στην ανάπτυξη και βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, ότι η εκτροπή της βοήθειας προς στόχους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ανάπτυξη πρέπει να σταματήσει οριστικά, αυτά τα μέτρα θα είναι αποτελεσματικά μόνο αν ταυτόχρονα απορρίψουμε την ελευθέρωση του εμπορίου και τα μέσα κυριαρχίας και παρέμβασης που θεσπίζονται στις ΣΟΕΕ.

Μόνο αν ξεπεραστεί αυτή η αντίφαση θα είναι δυνατό να θεσπιστεί αναπτυξιακή βοήθεια που εκφράζει πραγματική αλληλεγγύη και σέβεται την εθνική κυριαρχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά ακόμη προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και η έκθεση του κ. Johan van Hecke περιέχει σημαντικές ιδέες. Ωστόσο, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν υποστήριξα τη διατύπωση της παραγράφου 1 που δηλώνει ότι η ΕΕ πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή και ότι απαιτείται μεγαλύτερη εναρμόνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα, αν και δεν συμφωνώ με το σύνολό της. Καταρχάς, επειδή τα κράτη μέλη δεν κρατούν τον λόγο τους, πράγμα που σημαίνει ότι όλο το έργο που επιτελείται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταλήγει να είναι άχρηστο. Επιπλέον, η έκθεση δεν δείχνει σαφώς πώς τα κράτη δεσμεύονται σε έναν ρόλο (υποστηρικτές εταίρων χωρών στην εκτέλεση της αναπτυξιακής βοήθειας), αλλά στην πραγματικότητα επιτελούν έναν άλλο ρόλο (χρηματοδοτώντας μόνο εκείνες τις πρωτοβουλίες που αποτελούν προτεραιότητες για τις δικές τους οικονομίες), χωρίς να εφιστούν προσοχή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των εταίρων χωρών (ορφανά).

Δεύτερον, επειδή απαιτείται περισσότερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια όταν συζητείται η χρηματοδότηση των σχεδίων. Ασφαλώς και θέλουμε αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η διαφάνεια σημαίνει περισσότερους λογιστικούς ελέγχους, περισσότερες διαβουλεύσεις, περισσότερους ελέγχους – συνοπτικά, μεγαλύτερη σπατάλη χρόνου και χρήματος στη γραφειοκρατία, και αυτό επιβραδύνει μάλλον παρά διευκολύνει το έργο ΠΟΛΛΩΝ ανθρώπων. Η διαφάνεια, επομένως, μειώνει την αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να χρησιμοποιηθεί η διαφάνεια ως μέσο για την επίτευξη αποτελεσματικότητας και η τελευταία να υπερισχύει πάντα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω τη συνέχεια που έδωσε ο κ. Van Hecke στη Διακήρυξη του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Το σύστημα αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να παραμείνει πιστό στον πρωταρχικό του στόχο της μείωσης της φτώχειας. Πράγματι, για να είναι αποτελεσματική η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να χρησιμοποιεί τα τοπικά συστήματα και να εμπλέκει πλήρως την αποδέκτρια χώρα.

Υποστηρίζω επίσης την έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου που καθορίζεται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, της διάθεσης του 0,7% του ΑΕΠ της Ευρώπης στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2015. Πιστεύω ότι η έκθεση αντανακλά αυτές τις απόψεις και ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Η Διακήρυξη του Παρισιού του 2005 θέσπισε ένα διεθνές πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας βασισμένο, κατά κύριο λόγο, στην εξάλειψη της φτώχειας. Το έγγραφο περιέχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας στη βάση της διεθνούς συνεργασίας. Φαίνεται ότι αυτό θα είναι αποτελεσματική βοήθεια με όλη τη σημασία της λέξης και ότι εκείνοι που χρειάζονται αυτήν τη βοήθεια θα την έχουν και δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν για αυτήν.

Δυστυχώς, συμβαίνει τα άτομα που λαμβάνουν «βοήθεια» να πρέπει να πληρώσουν για αυτήν. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι ένα μέσο για να κάνει τους αδύναμους να εξαρτώνται οικονομικά από τους δυνατούς και τους φτωχούς να εξαρτώνται από τους πλούσιους. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ένας Ινδός που είδε τη «βοήθεια» που παρείχαν ανεπτυγμένες χώρες στην χώρα του είπε σε μια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων «για όνομα του Θεού, σταματήστε να μας βοηθάτε». Πιστεύω ότι αυτήν τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα έκανα σχεδόν τα πάντα για να υπηρετήσω αυτό το Κοινοβούλιο, αλλά ακόμη και εγώ έχω όρια. Σχεδόν έφτασα στα όριά μου χθες το βράδυ όταν έβαλα τη συζήτηση για τη Σύμβαση του Άαρχους πάνω από την κατανάλωση σπαραγγιών το περίφημο βράδυ των σπαραγγιών. «Εγκατέλειψα πριν από το επιδόρπιο» για να ανακαλύψω ότι η συζήτηση είχε ακυρωθεί. Η ερώτησή μου είναι η εξής: επιτρέπεται να επισυνάπτουμε τις αχρησιμοποίητες ομιλίες μας στα πρακτικά της συνεδρίασης, αφού η απάντηση από τον Επίτροπο είναι εκεί ούτως ή άλλως;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου