Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0163(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0131/2008

Razprave :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Glasovanja :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0227

Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 22. maj 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

11. Obrazložitev glasovanja
Zapisnik
  

Ustne obrazložitve glasovanja

 
  
  

– Predlog resolucije B6-0217/2008

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Gospod predsednik, cene živil se povečujejo in se bodo še naprej povečevale, zato bodo nastale velike težave glede oskrbe s hrano. Veliko razlogov obstaja, da bo nastalo pomanjkanje hrane in da bo vedno več ljudi potrebovalo hrano ali bodo celo stradali. Prvi razlog je predvsem povečana rast prebivalstva v tretjih državah. Drugi razlog je nezadostna proizvodnja hrane in slaba porazdelitev. Tretji razlog je, da trge upravljajo različne interesne skupine. Četrti razlog je skupna kmetijska politika, ki je povzročila znatno zmanjšanje proizvodnje hrane v novih državah članicah. Dokler se ta politika ne spremeni ter dokler ne sprostimo proizvodnje hrane in naših rezerv, bo tudi to prispevalo k pomanjkanju hrane in višjim cenam. Peti razlog je povezan z različnimi naravnimi katastrofami, nad katerimi nimamo nadzora, vendar žal lahko povzročijo velike izgube in zaplete.

Ugotovitev je le ena: problematika hrane je najpomembnejša, saj ne nazadnje vpliva na biološko preživetje. Zahteva popolno solidarnost, ne le v Evropski uniji, ampak po vsem svetu. Zato jo podpiram.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Gospod predsednik, podprl sem nov odstavek, ki bo vstavljen pod odstavek 12 ter poziva Komisijo in države članice, „naj priznajo odvisnost EU od uvoza rastlinskih beljakovin iz tretjih držav“, kar bi prispevalo k zelo pomembnemu rezultatu, prvič, v zvezi z določitvijo „izvedljivih uvoznih predpisov na podlagi mejnih vrednosti genskih sprememb“, in drugič, v zvezi z zmanjšanjem „nepotrebnih zamud v sistemu EU za odobritev genskih sprememb“.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) V zadnjem času opažamo zaskrbljujoče povišanje cen živil na svetovnih trgih. Ko se cene živil dvignejo, poleg tega pa se znatno povišajo cene energije, to povečuje inflacijo. Politiki in ekonomisti skušajo analizirati te razmere in ugotoviti vzroke. Najpomembnejši so naslednji dejavniki: spremembe v svetovnem gospodarstvu, vključno z višjimi cenami energije, slabši pridelek in proizvodnja biogoriva.

Povečano povpraševanje po hrani in večje bogastvo prebivalcev v hitro rastočih državah, kot sta Indija in Kitajska, sta tudi vplivala na povišanje cen živil. Višje cene živil vplivajo na proizvajalce in potrošnike.

Spremembe na svetovnih trgih z živili nas silijo k resnejšemu razmisleku o naši strategiji o varnosti oskrbe s hrano ali celo o njenem celovitem preoblikovanju. Najpomembnejše pa je, da se sprejmejo ukrepi za izboljšanje razmer na trgu z živili, ne le z začasnimi dejavnostmi, ampak z ukrepi, ki bodo zagotoviti dolgoročno stabilnost.

Premalo pozornosti je bilo namenjene stabilnosti ravni proizvodnje in ohranjanju ustreznih količin zaloge, kar bi omejilo vplive nihanja ravni proizvodnje, ki ga povzročajo podnebne spremembe ali drugi dejavniki.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Gospod predsednik, v zvezi s poročilom o povišanju cen živil v Evropski uniji sem glasovala za sprejetje predloga spremembe 21 in proti sprejetju predloga spremembe 28. Žal naprava za glasovanje takrat ni delovala.

Vendar bi rada usmerila pozornost k dejstvu, da so v Evropi, v kateri otroci stradajo, nesprejemljive omejitve proizvodnje in kvote za proizvodnje hrane, zato pozivam Evropsko komisijo, naj to vprašanje ponovno obravnava. Med parlamentarnim delom je gospa Zimmer pripravila poročilo o revščini v Evropi, zlasti v zvezi z revščino otrok, vključno s podhranjenostjo evropskih otrok. Tega ne smemo dopustiti.

 
  
  

Predlog resolucije B6-0233/2008

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Svet je leta 2001 izvzel državljane Združenih držav iz vizumske obveznosti. Primerljivo izvzetje žal ne velja za vse državljane EU. Združene države še vedno nalagajo vizumsko obveznost državljanom nekaterih držav članic (Bolgarije, Cipra, Češke republike, Estonije, Grčije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške). Več kot 10 % prošenj za izdajo vizuma se zavrne. Postopek po mnenju prosilcev pogosto temelji na nepreglednih merilih.

Na eni strani obstaja pravilo, da je bil Svet od začetka veljavnosti amsterdamske pogodbe leta 1999 odgovoren za določitev pravil o vizumski politiki EU. Na drugi strani obstaja pravilo, da Združene države izvajajo le dvostranska pogajanja za vključitev držav v program za odpravo vizumov, saj je to v skladu z nacionalno zakonodajo, v ta program pa se lahko vključijo le posamezne države in ne mednarodne skupnosti.

Pozdravljam resolucijo Evropskega parlamenta o pogajanjih med Evropsko unijo in Združenimi državami, ki so rezultat intenzivnih razprav v Evropskem parlamentu. Verjamem, da bo resolucija odpravila vse dvome o zakonitih prizadevanjih novih držav članic za odpravo razlik med starimi in novimi državami članicami Evropske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Gospod predsednik, načela solidarnosti, sodelovanja in nediskriminacije v zvezi z nacionalnostjo so temeljna za Evropsko unijo. Vendar so vizumska politika ZDA in z njo povezane zahteve ta načela v določenem obsegu omajale. Države članice so prisiljene k izvajanju ločenih pogajanj v zvezi z vprašanji, ki so večinoma v pristojnosti Skupnosti.

Vprašanje vizumskih omejitev zadeva zlasti nove države članice, ki očitno ne morejo računati na vzajemen odnos z Združenim državam, čeprav v zvezi z njimi ne izvajajo omejitev ali drugih zahtev.

Tega vprašanja ni mogoče rešiti z ukrepi posameznih držav. Potrebne so natančnejše ureditve, ki zajemajo vse države EU. Poudariti moram, da če se vizumska politika Združenih držav ne bo spremenila, bo to zagotovo vplivalo na čezatlantske odnose.

 
  
  

– Poročilo: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Gospod predsednik, problematika bolezni živali se povečuje, za kar obstaja več razlogov. Prvi razlog je povečanje velikosti kmetij in povezane koncentracije živali. Drugi razlog je pomanjkanje ukrepov za učinkovit boj proti boleznim živali.

Prvo problematiko bi lahko rešili z omejevanjem vzreje na velikih kmetijah in v velikih čredah s pravnimi in upravnimi sredstvi ter z uvedbo podpornega sistema za manjše kmetije, zlasti družinske.

Druga problematika je nedvomno odvisna od zagotovitve potrebnih sredstev v okviru proračuna Evropske unije za boj proti boleznim živali. Očitno obstajajo tudi drugi zelo pomembni vzroki, ki se jih ne sme podcenjevati, kot so: prevoz živali, neučinkoviti sistemi zgodnjega obveščanja, nezadostni preventivni ukrepi, vključno s cepljenjem.

Poročilo gospoda Wojciechowskija obravnava to problematiko, zato sem glasoval za njegovo sprejetje.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). - (PL) Gospod predsednik, čestitam gospodu Wojciechowskiju za njegovo poročilo in rezultat današnjega glasovanja. Pobuda Komisije v zvezi s spremembo pristopa k zdravju živali in prejšnja strategija sta jasno pokazali, da si je treba prizadevati za izboljšanje ureditev na tem področju, izboljšanje skladnosti z drugimi politikami in povečanje učinkovitosti zakonodaje.

Nov pristop, predlagan v strategiji, bo omogočil zmanjšanje tveganje izbruha nalezljivih bolezni pri živalih. To problematiko dobro poznam, tudi v okviru poklica veterinarja. Spodbujal bo tudi rast gospodarstva, povečal konkurenčnost evropskih kmetov in podjetij ter zagotovil nov dostop k izvoznim trgom.

Poleg tega ustrezni standardi na področju zdravja in varnosti živali zagotavljajo ustrezno trgovinsko politiko v Skupnosti. Ta politika, ki se je spremenila pod vplivom veliko resnih kriz in izbruhov bolezni, ki so se zgodile v zadnjih nekaj letih, je pokazala, da je treba natančno analizirati dosedanje sprejete ukrepe. Menim, da bo Evropska unija po zaslugi tega predloga spodbujala znanost, inovacije in raziskave za zagotovitev boljših ukrepov za boj proti boleznim živali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Gospod predsednik, žal v zvezi s poročilom gospoda Wojciechowskija ugotavljam, da predlog spremembe glede pogojev za prevoz živali ni bil sprejet le zaradi desetih glasov. To izraža pomanjkanje občutljivosti z naše strani. Upam, da bo v prihodnje ta vrsta dokumenta popravljena.

 
  
  

Pisne obrazložitve glasovanja

 
  
  

Poročilo: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Zaradi zamude pri izvajanju novih strukturnih programov in pozneje operativnih programov, ki so jih predstavile države članice, niso bila uporabljena odobrena proračunska sredstva v višini 3 525 milijonov EUR iz proračuna EU za leto 2007 za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za ribištvo (ESR).

Del tega zneska je bil že prenesen na proračun za leto 2008, vendar je treba porabiti še 2 034 milijonov EUR.

Ta osnutek o spremembi proračuna med drugim predlaga prenos dela tega neporabljenega zneska na sedanji proračun (772 milijonov EUR) ter prenos preostalega zneska na naslednja leta.

Take zamude imajo resne posledice za izvajanje programov, ki jih med drugim najbolj čutijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter manjše in družinske kmetije, ob upoštevanju poslabšanja finančne in socialnoekonomske krize zaradi neoliberalne politike.

Poleg tega bi bilo treba glede na povišanje cen živil in goriva ter zmanjšanje gospodarske rasti v posameznih državah EU te zneske uporabiti za povečanje javnih naložb, da se spodbudi gospodarstvo in nujno izboljšanje prihodka delavcev.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), v pisni obliki. (PL) Druga sprememba, ki je bila vključena v proračun za leto 2008, kot običajno vključuje več elementov, ki med seboj niso logično povezani. To je pogosto značilno za spremembe proračuna, kar otežuje ocenjevanje predloga. Osnovno vprašanje je kakovost predložene utemeljitve ter postopkovna skladnost predloga s finančnimi uredbami. Popolnoma utemeljeno je, da se v proračun za leto 2008 vključijo neporabljeni strukturni skladi za ESRR, EKSRP in ESR (v višini 771,6 milijona EUR), kar ustreza besedilu in duhu medinstitucionalnega sporazuma iz leta 2006, ko smo pričakovali zamude pri izvajanju nove finančne perspektive. Pri glasovanju za sprejetje te spremembe proračuna lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da je bilo odobrenih že 500 od 580 operativnih programov za obdobje 2007–2013, kar pomeni, da prehajamo v fazo uresničevanja v sedanjem sedemletnem obdobju. Poročevalec Parlamenta podpira tudi spremembe okvirnih načrtov dveh agencij, in sicer Evropske agencije za zdravila in Evropske agencije za pomorsko varnost, v skladu z dodatkom Evropske komisije, ki dopolnjuje prvotni predlog za spremembo proračuna št. 2/2008. To vrsto dodatka je mogoče lažje sprejeti kot težnjo k povečevanju števila izvajalskih in regulativnih agencij EU.

 
  
  

– Poročilo: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), v pisni obliki. (IT) Strateški poskus oživitve evropske konkurenčnosti, ki je bil predlagan v lizbonski strategiji in ponovno poudarjen na nedavnem zasedanju sveta za konkurenčnost novembra 2007, je EU prisilil k okrepitvi svojih prizadevanj za povečanje evropskih možnosti za inovacije in rast glede na svetovno konkurenco.

Mala in srednje velika podjetja so ključna za pristno oživitev dejavnosti raziskav in razvoja, ker so zaradi svoje narave usmerjena k inovacijam v boju za preživetje na trgu. Vendar je lahko dostop do dejavnosti raziskav in razvoja včasih obremenjujoč v gospodarskem in birokratskem smislu.

Zato podpiram to poročilo, ki poudarja potrebo po tem, da EU uporabi načelo „najprej razmišljaj v malem“ ter poveča možnost za inovacije ter izvirnost malih in srednje velikih podjetij, ki so še vedno ena od glavnih gonilnih sil evropskega gospodarstva.

Menim, da mora politika za spodbujanje malih podjetij vključevati subvencije in bistveno pomoč za raziskave: primeri so program „Best“, ki je olajšal izmenjavo najboljših praks med malimi in srednje velikimi podjetji, program za konkurenčnost in inovacije ter okvir politike sedmih pobud. Vendar menim tudi, da je bistveno sprejeti niz ukrepov, namenjenih spodbujanju podjetništva, kot je zmanjšanje ovir na notranjem trgu, odprava birokratskih ovir ter omogočanje bančnih posojil za mala in srednje velika podjetja.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), v pisni obliki. Delegacija Fine Gael v PPE-DE pozdravlja poročilo gospe Jordan Cizeljeve o vmesnem pregledu industrijske politike. V zvezi z odstavkom 7 poročila priznavamo pravico držav članic, ki želijo utrditi evropski trg z obrambno opremo in izboljšati svetovno konkurenčnost obrambne industrije EU, ob strogem upoštevanju, da se popolnoma spoštuje vojaška nevtralnost Irske (kot je izrecno navedeno v deklaracijah k pogodbam).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Poročilo Evropskega parlamenta, ki sledi sporočilu Evropske komisije, ne upošteva velikega socialnega vpliva obstoječih industrij ter ohranja neoliberalni pristop, ki lahko zagotovi velik dobiček za velika podjetja, vendar ne zagotavlja zaposlovanja s pravicami in izboljšanjem kakovosti življenja ljudi.

Medtem ko drži, da je industrija v EU odgovorna za več kot 80 % izdatkov zasebnega sektorja za raziskave in razvoj ter da njeni inovativni proizvodi zajemajo 73 % izvoza EU, poročilo dejansko zagovarja ustvarjanje odprtega in konkurenčnega notranjega trga za storitve in industrijo. To je le v interesu večjih gospodarskih skupin, saj lahko ogrozi mikro ter mala in srednje velika podjetja ter velik odstotek delovnih mest. To lahko vpliva na dohodek delavcev in velikega števila malih podjetnikov ter tako na njihovo dejavnost kot potrošnikov.

Nazadnje zavračamo tudi krepitev vloge obrambnega sektorja EU, čeprav lahko to vpliva na razširitev proizvodnje orožja. Naš predlog za napredek in socialni razvoj spodbuja mir in ne vojne.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE) , v pisni obliki. (PT) Glasoval sem za sprejetje tega poročila, saj velik pomen daje vprašanjem, za katere mislim, da so bistvena, tj. spodbujanje malh in srednje velikih podjetij v Evropski uniji.

Mala in srednje velika podjetja imajo v Uniji zato, ker predstavljajo več kot 90 % evropskih podjetij, gospodarsko in socialno vlogo zaradi bistvenega prispevka k ustvarjanju delovnih mest in spodbujanja rasti.

Pobude, kot sta prizadevanje Evropske komisije za zmanjšanje nepotrebne birokracije, s katero se srečujejo ta podjetja, za 25 % ter spodbujanje naložb v kakovost človeških virov in raziskave, je treba zato pozdraviti.

Industrijski sektor v EU ima še vedno velike možnosti za izboljšanje na področju vključevanja raziskav in inovacij v poslovne priložnosti ter pri predvidevanju takih priložnosti za zagotovitev hitrejše prilagoditve spremembam na trgu.

Izboljšanje regulativnega okvira, zlasti v zvezi s patenti, da se olajša dostop do notranjega trga ter spodbudi evropsko podjetništvo, je ključen dejavnik za povečanje naše industrijske konkurenčnosti. V tem okviru menim, da je tudi spodbujanje regionalnih grozdov zelo pozitivno.

Uspešna evropska industrija je očitno bistvena za uresničitev lizbonskih ciljev.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), v pisni obliki. (PL) Industrijska politika je bistvena za uresničevanje ciljev lizbonske strategije. Ustvariti mora okvir za rast podjetij, industrijske naložbe, inovacije in ustvarjanje novih delovnih mest.

Zadovoljna sem, da je bila v tem okviru posebna pozornost namenjena potrebam malih in srednje velikih podjetij, ki ne nazadnje predstavljajo 99,8 % podjetij v Evropi. Ta podjetja najbolj čutijo vplive čezmerne birokracije. Mala podjetja povprečno plačajo desetkrat večje stroške od stroškov velikih podjetij, izračunane na prebivalca, in sicer v zvezi z odgovornostmi, ki jih nalagajo pravni predpisi.

Poleg tega imajo lahko mala in srednja podjetja večje težave pri dostopu do trgov kot velika podjetja. Ne smemo pozabiti, da mala in srednja podjetja s svojo inovativnostjo in prilagodljivostjo bistveno spodbujajo gospodarsko rast in izboljšanje konkurenčnosti evropskih podjetij. Zato je izredno pomembno, da se razvijejo rešitve, ki bodo prispevale k zmanjšanju upravne obremenitve, izboljšale dostop malih in srednje velikih podjetij do notranjega trga in javnih razpisov ter jim pomagale pri obvladovanju novih izzivov. Listina o malih podjetjih, ki jo je objavila Komisija, mora vključevati tovrstne predloge.

Strinjam se s stališčem poročevalca, da je treba izboljšanje regulativnih pogojev na evropski ravni združiti s prizadevanji držav članic. Brez nacionalnih ukrepov za zmanjšanje upravne obremenitve ne bo mogoče doseči izmerljivih gospodarskih koristi.

 
  
  

– Poročilo: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), v pisni obliki. (PL) Odločil sem se, da glasujem proti sprejetju poročila A6-131/2008. To je še en dokument, ki zagovarja težnjo k ustvarjanju institucij, ki so nesmiselne in črpajo denar iz proračuna Skupnosti. Kljub obstoju štirih strukturnih skladov, sedmih koherentnih skladov, okvirnega programa in kupov agencij EU, katerih edina naloga je izčrpati sredstva EU obstaja druga organizacija, ki bi zagotovo zahtevala denar evropskih davkoplačevalcev, vendar v tem dokumentu ni omenjeno nič takega, kar bi zadevalo ukrepe proti brezposelnosti ali za olajšanje življenja delodajalcev (ali vsaj za preprečevanje oteževanja njihovega življenja).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Kar se je danes zgodilo pri glasovanju na plenarnem zasedanju je bilo vredno obžalovanja. Skupina PPE-DE je predložila predlog spremembe, ki je obravnaval in želel izboljšati izvajanje sporazuma, ki ga je Svet že sklenil, ter spodbuditi poznavanje in analizo nacionalnih in lokalnih trgov dela. V zvezi s sodelovanjem Sveta z Evropskim parlamentom je bil namen predloga spremembe zagotoviti, da bi Parlament tesneje sodeloval pri izvajanju in spremljanju sporazuma.

Odobritev predloga PPE-DE je, čeprav z majhno večino, ogrozila celotno podlago pridobljenega soglasja. V nasprotju s pričakovanji bo zato potrebna druga obravnava, kar pomeni, da bo poročilo ponovno obravnavano v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, saj je to zakonodajno področje, za katero je potreben postopek soodločanja.

Zato smo se pri končnem glasovanju vzdržali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. Evropska fundacija za usposabljanje ima pomembno vlogo pri razvoju sistemov poklicnega usposabljanja v tretjih državah. Menim, da bi moral ta parlament v celoti sodelovati pri delovanju ETF in bi tako moral biti spodoben podpreti stališče poročevalca.

 
  
  

– Predlog resolucije: Libanon (B6-0271/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) V stranki Junilistan se strinjamo z veliko deli poročila. Pozdravljamo razvoj mirnega in demokratičnega Libanona ter si prizadevamo za večji prispevek držav članic EU k mirovnemu procesu. Vendar menimo, da bi se lahko ta ukrep izvajal v okviru neodvisnih zunanjih politik posameznih držav članic, zlasti ker politične razmere v Libanonu zadevajo občutljiva vprašanja, o katerih se vlade držav članic nikakor ne morejo sporazumeti. EU mora taka vprašanja prepustiti Združenim narodom, namesto da skuša tekmovati in razvijati lastno zunanjo politiko. Združeni narodi so mednarodna organizacija, ki je najbolj usposobljena za zagotovitev trajnostne rešitve spora na Bližnjem vzhodu in obvladovanje političnih razmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Nedavnega razvoja razmer v Libanonu ni mogoče analizirati, ne da bi se pri tem upoštevalo slabšanje razmer na Bližnjem vzhodu, kjer se vključevanje, posredovanje in vojaška okupacija Združenih držav in njihovih zaveznikov povečujejo z namenom vzpostavitve nadzora nad tem strateškim območjem.

Poleg prikrivanja vloge libanonske vlade pri nedavnem poslabšanju razmer v Libanonu ta resolucija, katere prvotni predlog so izpodrinili dogodki, tudi prikriva posredovanje, nameravano blokado in pritisk, ki jih izvajajo Izrael in ZDA na področju notranjih zadev te države, primeri pa vključujejo vojaške manevre Izraela, namestitev šeste flote Združenih držav na zadevnem območju in predlagan bojkot vrha v Damasku. Poudariti je treba tudi, da večina v Evropskem parlamentu prikriva vlogo ZDA in njihovih zaveznikov na območju, hkrati pa ponovno obtožuje Sirijo in Iran.

Resolucija poudarja tudi politična stališča, katerih cilj je posredovanje pri notranjih zadevah Libanona, pri čemer se ne upošteva dejstvo, da so se razmere na Bližnjem vzhodu poslabšale zlasti zaradi vojaške okupacije Izraela na palestinskem, sirskem in celo libanonskem ozemlju.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Razmere v Libanonu so zelo zaskrbljujoče. Sporazum iz Dohe med voditelji vlade in opozicije je državi zagotovil priložnost za vzpostavitev sorazmernega miru in stabilnosti.

Glasovanje o imenovanju generala Michela Sleimana za predsednika je treba še izvesti, vendar je znak, da so vse strani pripravljene za pogajanje, spodbuden. Mislim, da mora EU še naprej podpirati ukrepe za zagotovitev, da se ne bosta več pojavila nasilje in politični preobrat, zaradi katerih trpijo Libanonci. Glasoval sem za sprejetje predloga resolucije.

 
  
  

– Predlog resolucije: Višanje cen živil v Evropski uniji in v državah v razvoju (B6-0217/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström in Åsa Westlund (PSE), v pisni obliki. (SV) Odločili smo se, da glasujemo za sprejetje resolucije, saj višanje cen živil ogroža oskrbo s hrano po celem svetu.

Vendar obžalujemo, da Parlament zanemarja dejstvo, da protekcionistična kmetijska politika EU prispeva k razmeram, v katerih veliko delov sveta nima učinkovitega sistema proizvodnje hrane.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), v pisni obliki. (FR) Svetovna kriza glede hrane (83-odstotni dvig cen), ki se zdaj izraža v nemirih zaradi lakote v državah v razvoju, in zmanjšanje kupne moči najskromnejših evropskih potrošnikov sta po mojem mnenju povezana z naslednjim:

– izjemne špekulacije na borzah na podlagi cen živil, ki nesprejemljivo izkoriščajo napetosti in zelo spremenljive kmetijske trge;

– povečanje gojenja pridelkov za energetske namene v škodo osnovnih poljščin;

– pomanjkljivosti evropske razvojne politike;

– dejstvo, da so izvozne pridelke podpirale države v razvoju v škodo poljščin in samozadostnosti glede hrane, ter

– sedanja pravila svetovne trgovine, ki ustvarjajo pogoje, ki so nepošteni zlasti do malih in srednje velikih kmetov, zlasti v državah v razvoju.

Poleg izrednih ukrepov moramo pri poročanju o zdravju skupne kmetijske politike ponovno opredeliti način našega posredovanja na svetovnih trgih (infrastruktura, intervencijske zaloge, obvladovanje tveganja, možnosti in ekonomsko modeliranje sprememb cen itd), ponovno razmisliti o nevezanosti pomoči ter celovito preoblikovati modele kmetijske proizvodnje za zagotovitev njihove učinkovitosti in trajnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Poudariti moram nasprotje med to resolucijo Evropskega parlamenta in predlagano revizijo skupne kmetijske politike, ki jo je komisar, pristojen za kmetijstvo, tu predstavil ta teden.

Zlasti pretresljivo je bilo, da je komisar v celoti zanemaril družbeno krizo in močan vpliv hitre rasti cen živil, ki sta bila zabeležena v zadnjih mesecih, kar sta še bolj zaostrila opustitev zemljišč in izginjanje več tisoč kmetij, ter spodbudil zmanjšanje skromne podpore, ki jo dobiva približno 70 000 portugalskih maloposestnikov, pri čemer je predlagal najnižjo mejo, največje pa ni določil.

Negativen vpliv zadnje reforme skupne kmetijske politike je dobro znan, zlasti nevezanost pomoči od proizvodnje. Zato je zlasti zaskrbljujoče, da je bila v prevladujočih okoliščinah razglašena popolna ukinitev plačil, povezanih s proizvodnjo, ki še vedno obstaja (razen za krave dojilje, koze in ovce). Ta plačila so bila prenesena v shemo enotnih plačil, medtem ko se zdaj spodbuja postopna razpustitev pomembnih skupnih tržnih ureditev in sistema mlečnih kvot ter ukinitev posredovanja na področjih, kot so trda pšenica, riž in prašičje meso, z dodatnim spodbujanjem opuščanja zemljišč in kmetovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), v pisni obliki. − Glasovala sem za sprejetje te resolucije, da podprem zlasti odstavka 16 in 35, ki pozivata razvite države, naj ostro nastopijo v zvezi s kmetijskimi subvencijami.

Poziv francoskega ministra za kmetijstvo Michela Barniera, naj Evropa oblikuje načrt za varnost hrane in prepreči nadaljnje zmanjšanje evropskega proračuna za kmetijstvo, je slabo premišljen. Osem let sem sodeloval v odboru Parlamenta za proračun, kjer sem dobro spoznal pomanjkljivosti skupne kmetijske politike, zato menim, da bi bil tak korak neučinkovit. Dvignil bi cene živil v času krize in ničesar ne bi prispeval k dolgoročnemu zdravju evropskega kmetijstva.

Francija bo kmalu prevzela predsedovanje EU, za pregled proračuna EU pa je že skrajni čas. Predsednik Sarkozy mora izkoristiti priložnost za začetek prave reforme kmetijskih subvencij v okviru skupne kmetijske politike in dovoliti EU, da izpolni svoje odgovornosti do držav v razvoju.

Na drugi strani je vlada Združenega kraljestva upravičeno zahtevala, da trgovinski sporazum zagotovi revnejšim državam boljši dostop do razvitih svetovnih trgov. To bi lahko pomagalo 100 milijonom ljudi v revnih državah po vsem svetu, ki bi jim drugače grozila še večja revščina. Vendar je treba še veliko storiti na ravni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Svetovna gospodarska rast in politika o biogorivu sta ustvarila paradoks. Glede na raven pridobljenega bogastva po vsem svetu je nesprejemljivo, da se mora veliko družin boriti za zadostno količino hrane. Trg temelji na izjemni koncentraciji ljudi na mestnih območjih, opustitvi kmetijstva zaradi terciarnega sektorja in uporabi osnovnih živilskih proizvodov v drugih kompleksnih elementih živilske verige, kot je živina.

Biogoriva so pripeljala tatu na podeželje in nepričakovanega gosta za mizo. Konkurenca med viri energije in živili narekuje njihove cene.

Grozijo nam težave v zvezi s pomanjkanjem, trajnostjo, varnostjo in ekološke težave. Politika samozadostnosti se sprejema kot odziv na pomanjkanje strateških zalog, poleg tega pa nam grozijo vojne. Glede na omejitve v zvezi s prodajo žita bo obseg letošnjega pridelka bistven. Glede na špekulacije centralne banke usmerjajo pozornost k povezanemu tveganju inflacije, medtem ko so bila v Indiji prepovedana pogajanja o prihodnjih pogodbah o živilih.

Nujno moramo spremeniti razmere v korist kmetom, ki še vedno ne vedo, kaj bodo pridelali, zlasti najmanjši kmetje, ki so žrtve sprevržene in neskladne kmetijske politike. Tehnologija in znanost, ki sta si prej nasprotovali, imata zdaj novo priložnost, ki bo koristila vsem.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Zaradi pritiska okrepljene svetovne kapitalistične krize, sprejeta resolucija, čeprav z omejitvami, obsoja posledice kmetijske politike EU ter razkriva prave in nesprejemljive cilje skupne kmetijske politike in sporazumov STO.

Vendar resolucija ne prevzema odgovornosti za izredno resne sedanje razmere in ne oblikuje ustreznih sklepov iz svojih ugotovitev, saj ne dvomi o politikah, ki jo sestavljajo, kar izraža naslednjih nekaj primerov:

Neodvisnosti oskrbe s hrano ne obravnava kot osrednje vprašanje za zagotovitev pravice do hrane;

Povečanja dohodka malih in družinskih kmetij ne obravnava kot bistvenega pogoja za ohranjanje kmetijstva, podeželja in varnosti hrane;

Ne prizadeva si za zagotovitev, da se kmetijstvo izključi iz STO in da se kmetijski živilski proizvodi ne obravnavajo več kot enostavni bazični proizvodi, ter si ne prizadeva za pregled sporazuma Blair House.

Ne zahteva ukinitve skupne kmetijske politike, dodatne nevezanosti pomoči od proizvodnje, uporabe dejanske zgornje meje in razlikovanja v korist malim in družinskim kmetijam ter pravične porazdelitve med državami in proizvodi, s čimer bi se spodbudil celovit razvoj poljedelstva in živinoreje vsake države.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), v pisni obliki. Prišli smo v obdobje, za katerega je značilna negotovost v zvezi z oskrbo s hrano. Cene so se dramatično dvignile, povpraševanje po hrani pa se povečuje hitreje kot ponudba. Kombinacija podnebnih dejavnikov (kot so dolgotrajne suše) in uporabe žita pri proizvodnji biogoriva je razmere še dodatno poslabšala.

Ta sedanji položaj je zlasti zaskrbljujoč v državah v razvoju. V revnejših državah, kot je Haiti, je pomanjkanje hrane že povzročilo izgrede in civilne nemire. Kot poudarja ta resolucija, mora biti prednostna naloga mednarodne skupnosti zagotovitev neodvisnosti od oskrbe s hrano in samozadostnost v državah v razvoju.

Vendar višanje cen živil ne ogroža le revnejših narodov. EU mora zdaj sprejeti ukrepe za stabilizacijo teh razmer. Zlasti moramo spodbujati naše kmete k večji proizvodnji. Poleg tega je treba doseči razumno ravnovesje v zvezi z uporabo žita za oskrbo s hrano in proizvodnjo energije. Preiskava v zvezi s sistematskim pregledom skupne kmetijske politike bi bila idealen forum za obravnavanje teh vprašanj.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), v pisni obliki. (PL) Glasoval sem za sprejetje resolucije o višanju cen živil v Evropski uniji in državah v razvoju. To je težava, ki ogroža cel svet. Za nastanek teh razmer obstaja več razlogov. Ti vključujejo povečano povpraševanje po hrani, povišanje cen goriva, naravne katastrofe (zlasti suše), manjša površina, namenjena gojenju rastlin za prehrano ljudi ali živali (cena povečanja površine, namenjene za tako imenovano energetsko kmetijstvo) itd. Zato podpiram predlog Združenih narodov za moratorij na biogoriva.

Eden od razlogov so lahko tudi finančne špekulacije na trgih z živili. Drug dejavnik, ki prispeva k tem razmeram, je vprašanje neustreznih in nepotrebnih kvot, ki omejujejo kmetijsko proizvodnjo, na primer mlečne kvote, ki omejujejo proizvodnjo mleka in mlečnih proizvodov na Poljskem. Tragične posledice v najrevnejših državah povzročajo, da se hrana iz naših presežkov razdeljuje brezplačno ali se prodaja po simbolični ceni. Tovrstna pomoč je koristna le v primeru katastrof in nesreč. V nasprotnem primeru popolnoma uniči kmete, saj se jim tako ne izplača gojiti pridelka ali vzrejati živali. Hitro naraščajoče cene živil bi lahko skupaj z brezposelnostjo povzročile socialno nestabilnost v teh državah.

Nedavno smo izvedeli za dramatičen dogodek v Afganistanu, kjer je nekdo prodal svojo hči, da bi lahko ostale člane družine oskrbel z denarjem. Zavedati se moramo inflacijskega učinka povišanih cen živil. Upajmo, da ne bo povzročil naraščajočega in nenadnega povišanja vseh cen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Po vsem svetu vsak dan strada 850 milijonov ljudi. Ta kriza zahteva hitro in učinkovito ukrepanje EU in njenih držav članic. Združujem pozive za oceno učinka vloge trgovcev na drobno v živilski verigi ter pozivam Komisijo in države članice, naj analizirajo razlike v cenah, ki jih določajo kmetje za svojo proizvodnjo, in cenah večjih trgovcev na drobno.

Dejansko je kriza zajela svetovno raven, zato je treba še veliko narediti v državah v razvoju. Zato se moramo osredotočiti na pomoč državam v razvoju na področjih, kot so kmetijstvo, razvoj podeželja ter dejavnosti in posli, povezani s kmetijstvom Glasoval sem za sprejetje resolucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), v pisni obliki. (FR) V času izredno zaskrbljujočega višanja cen živil je bolj kot kadar koli prej potrebno, da Evropski parlament sprejme resolucijo.

Prvič, pomanjkanje hrane, ki je pogosto v veliko državah na svetu, je upravičeno nesprejemljivo. Predlagati moramo izredne ukrepe za preprečitev lakote, ki zdaj ogroža najbolj občutljive narode v državah v razvoju. Poleg teh izrednih ukrepov, ki ne morejo dolgoročno rešiti težav, mora EU oblikovati strategijo v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in STO. To mora biti osnovna strategija, ki obravnava vse vzroke krize: spreminjanje prehranskih navad v Aziji, hitro povečevanje gojenja rastlin za biogorivo itd.

Drugič, zaskrbljujoče zvišanje cene nakupovalne košare potrošnikov kaže, da moramo dobro razmisliti o reformi skupne kmetijske politike. V času, ko pregledujemo zdravje skupne kmetijske politike, moramo predložiti konkretne predloge v zvezi s tem, kako ustaviti inflacijo, ki je opazna tudi na notranjem trgu, in zagotoviti samozadostnost EU v zvezi s hrano.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), v pisni obliki. Ko sem aprila prejšnje leto sodeloval v misiji za opazovanje volitev v Nigeriji, sem odkril šokantno dejstvo, da je Nigerija, ki je bila nekoč izvoznica kmetijskih proizvodov, začela živila uvažati. Demografske razmere v državah v razvoju so znatno povečale povpraševanje po hrani, vendar so stalni vojaški spopadi, boj proti smrtno nevarnim boleznim, kot so HIV/AIDS, malarija in tuberkuloza, ter neučinkovita uprava onemogočili vladam držav v razvoju odziv na to potrebo.

Podprl sem resolucijo Evropskega parlamenta o povišanju cen hrane v Evropski uniji in državah v razvoju ter upam, da bo Evropska unija še naprej izboljševala svojo razvojno politiko in se dodatno zavzemala za pravično mednarodno trgovino.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), v pisni obliki. (SV) Resolucija o povišanju cen hrane po svetu bi lahko bistveno prispevala k sedanji razpravi o kmetijski politiki EU in njenih posledicah.

Vendar je bil rezultat nezadovoljiv. V prvem delu je navedeno, da je gibanje usmerjeno k učinkovitejši ureditvi in obnovljenemu kopičenju zalog, kljub dejstvu, da so visoke cene živil prvič po več letih povzročile, da je kmetijstvo postalo dejansko donosen sektor.

Drugi del navaja „pravico do hrane“ v tretjem svetu in pomembnost dajanja prednosti proizvodnji hrane pred proizvodnjo goriva. Poleg tega se je končni rezultat glasovanja zelo razlikoval glede prednosti in slabosti biogoriva.

Politike vključujejo spore glede ciljev, glavna naloga politikov pa je, da med njimi vzpostavijo ravnovesje in jih razvrstijo glede na prednostne naloge. Ta resolucija tega ni dosegla. Zato sem se glasovanja vzdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), v pisni obliki. (DE) Povišanje cen živil je treba nujno ustaviti, drugače bodo nastale resne težave. Potrebujemo večslojne strategije, ki na eni strani spodbujajo proizvodnjo hrane z ukrepi, kot je začasna prekinitev premij za praho, na drugi strani pa zagotavljajo boljše usklajevanje in porazdelitev zalog hrane. Revnim državam, ki jih je povišanje cen najbolj prizadelo, je treba pomagati pri čimprejšnji odpravi krize na dobro organiziran in predvsem trajnosten način. Glavni izvozniki kmetijskih proizvodov, kot so Argentina in Združene države, morajo v zvezi s tem delovati na svetovni ravni in se ne smejo osredotočati le na lastno blaginjo.

V razpravi o biogorivu se ne sme zanemariti, da ima proizvodnja biogoriva v Evropi, kjer se energijske rastline gojijo na dveh odstotkih celotne obdelovalne površine, zelo majhen vpliv na cene živil. Biogoriva se ne smejo proizvajati v škodo živil, zaradi česar si moramo močno prizadevati za spodbujanje proizvodnje biogoriv druge generacije na osnovi biomase, ki je v bistvu organski odpadek, ki je dejansko neuporaben za kakršen koli drug namen.

 
  
  

– Predlog resolucije: Pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o oprostitvi vizumske obveznosti (B6-0233/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) ZDA so se po izvedbi zakonodajne reforme Združenih držav, ki je okrepila varnostne zahteve v skladu s programom za odpravo vizumov, sklenile, da predlagajo ločene memorandume o soglasju z vsako državo članico po načelu „deli in vladaj“.

Ti sporazumi so nesprejemljivi, ne le zato, ker ne upoštevajo pristojnosti Skupnosti na tem področju, ampak tudi zato, ker zanemarjajo načelo pravične konkurence ter povečujejo neenakopravno obravnavanje državljanov različnih držav članic v zvezi z vizumi.

Pozdravljam dodelitev mandata Komisiji (pod pristojnostjo Komisije) za pogajanje o sporazumu med EU in ZDA, ki bi zagotovil enotno obravnavanje in uporabo enakih pogojev v zvezi z izvzetjem iz vizumske obveznosti za vse državljane EU, ki želijo vstopiti na ozemlje Združenih držav (kot Unija to že uporablja v zvezi z vsemi državljani Združenih držav, ki želijo vstopiti v EU).

Ta pogajanja je treba izvajati hitro in v duhu evropske enotnosti, da bodo lahko leta 2009 vse države članice vključene v preoblikovan program ZDA za odpravo vizumov.

Vendar menim, da bodo pogoji za uresničitev tega cilja obstajali le, če se razveljavijo dvostranski sporazumi, ki so medtem začeli veljati. Zato pričakujem mnenje pravne službe EU, ki bo po možnosti potrdilo to stališče.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), v pisni obliki. − Skupina PPE-DE pozdravlja sprejetje „Predloga resolucije o pogajanjih med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o oprostitvi vizumske obveznosti“.

Zaznamuje pomemben korak pri usklajevanju dejavnosti držav članic in Evropske komisije pri pogajanjih z Združenimi državami. Priznava, da je diskriminacija velike skupine državljanov EU nesprejemljiva, in izraža solidarnost tistih držav članic, ki so že vključene v program, do tistih, v katerih se izvajajo neprijetni in včasih poniževalni postopki za izdajo vizumov. Usmerja pozornost k dejstvu, da so razlogi za zavrnitev vizuma nepregledni. Hitro zmanjšanje stopnje zavrnitve v nekaterih državah, v nekaterih pa ne, ustvarja dvom, da Združene države ne obravnavajo pod enakimi pogoji držav zunaj sistema odprave vizumov.

Ker predstavljam Poljsko, državo zunaj sistema odprave vizumov, verjamem, da bo resolucija zagotovila hitro in ustrezno sklenitev sporazuma, ki bo vsem državljanom EU omogočil, da potujejo v Združene države pod enakimi pogoji. EU in države članice so si usklajeno prizadevale za rešitev težave. Upamo, da bodo Združene države sprejele to pobudo z odprtim in pozitivnim odzivom.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Na podlagi te resolucije sklepamo naslednje.

Da kljub temu, da je EU podpisala sporazume o vzajemnosti z več tretjimi državami in ne z Združenimi državami, zaradi česar je Komisija leta 2006 predlagala začasno obnovo vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, da se pospeši napredek v zvezi z vzajemnostjo z navedeno državo, Svet ni upošteval tega predloga, ki ga resolucija opisuje kot simboličnega.

Da so razmere postale pravno zapletene, ko so Združene države preoblikovale svoj sistem odprave vizumov na podlagi tako imenovane vojne proti terorizmu, ki krepi varnost (vključno z dostopom do podatkov in informacij o državljanih iz tretjih držav), da se zahteva od drugih držav, ki se želijo vključiti v program za odpravo vizumov, podpis dvostranskega memoranduma o soglasju in njegovih zavezujočih izvedbenih pravil.

In da so bile v skladu z zahtevami ZDA nekatere države članice EU razdeljene, kar potrjuje njihove prednostne naloge.

Resolucija je del prizadevanja za omejevanje škode, čeprav po našem mnenju ne zagotavlja načel, ki jih obravnavamo kot bistvene, kot so suverenost države ter pravice, svoboščine in jamstva državljanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), v pisni obliki. (PL) Podpiram resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi s pogajanji o vizumih z ZDA. Ta se morajo izvajati v imenu vseh članic EU. Vlada Združenih držav in vlade tistih držav, ki so že začele pogajanja, morajo upoštevati stališče EU in njeno pristojnost za podpis pogodb.

Potrebujemo jasne smernice za dvostranske razprave o potovanju v Združene države brez vizumov, vendar obstajajo vprašanja, ki so v pristojnosti EU. Pri tem mora obstajati vzajemnost. Žal je v zvezi s Poljsko, ki je enostransko ukinila vizumsko obveznost za državljane Združenih držav že 15. aprila 1991, opazna nesimetričnost. Menim, da argument, da je do tega prišlo zaradi sorazmerno visoke ravni zavrnitev izdaje vizumov, ni prepričljiv.

Po mojem mnenju so te zavrnitve pogosto rezultat samovoljnih odločitev uradnikov v ameriški konzularni službi, ki pogosto na nejasni podlagi sklepajo, da bo nekdo nezakonito podaljšal svoj obisk v ZDA. Take domneve ne morejo biti objektivne in so včasih celo žaljive. Tudi menjalni tečaj dolar/poljski zlot ne podpira več argumenta o nezakonitem delu. Danes so ljudem pomembni obiski turistov, službena potovanja ter obiski pri prijateljih in družinah. Menim, da ta politika škodi tudi Združenim državam, saj tako zapirajo svoje meje zaveznikom in dovoljujejo vstop potencialnim teroristom. Kako lahko razvijete čezatlantsko sodelovanje, če ne zaupate svojim zaveznikom? To ni le retorično vprašanje. To vprašanje je zastavilo veliko mojih volivcev.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), v pisni obliki. − Evropski državljani so se združili v uživanju ugodnosti Evropske unije, ki se lahko izražajo tudi zunaj Evrope, ne samo v njej. Nikjer ni to tako očitno kot pri ravnanju z njihovimi državljani, ko potujejo v tujino. ZDA ne zahtevajo vizumov že za veliko držav EU. Medtem ko razumem zakonito pravico ZDA do svojega lastnega stališča v zvezi s tem vprašanja, menim, da je razumen argument, da bi bilo treba to pravico razširiti na vse državljane EU. Menim, da mora ustrezno sklenjen sporazum z ZDA izražati nediskriminacijski pristop, ki ga zahteva Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), v pisni obliki. − (RO) Glasovala sem za sprejetje resolucije Evropskega parlamenta o pogajanjih med Evropsko unijo in Združenimi državami v zvezi s programom za odpravo vizumov.

Glasovala sem za sprejetje ustnega predloga spremembe, ki ga je predlagal socialistični poslanec Parlamenta Lambrinidis, ker zahteva izključitev kakršne koli oblike neposredne ali posredne diskriminacije med evropskimi državljani, tudi na podlagi državljanstva. Zato se usmerja pozornost na posledice pomanjkanja usklajevanja med institucijami Skupnosti in državami članicami pri mednarodnih pogajanjih.

Glasovala sem tudi za sprejetje predloga spremembe 8, ki ga je v ustni obliki spremenil naš kolega Gacek. Novo besedilo izraža nezadovoljstvo Evropskega parlamenta nad obstoječimi razmerami, v katerih le državljani 12 držav članic, kot je Romunija, niso izvzeti iz vizumske obveznosti za Združene države Amerike.

Glasovala sem za sprejetje predloga spremembe 1, ki ga je predložila skupina evropskih socialdemokratov, ki poziva Komisijo, naj na podlagi načela zvestega sodelovanja zagotovi enako obravnavanje za državljane vseh držav članic v zvezi z odpravo vizumov. Glasovala sem za sprejetje predloga spremembe 2, ki ga je predložila skupina evropskih socialdemokratov, ker navaja, da so Združene države na srečanju trojke ministrov za pravosodje in notranje zadeve 13. marca 2008 priznale pristojnost Skupnosti za pogajanja o mednarodnem sporazumu o vizumski politiki.

 
  
  

– Predlog resolucije: Tragične razmere v Burmi (B6-0244/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), v pisni obliki. − (PT) Glasovala sem za skupni predlog resolucije o Burmi, ker dramatične razmere v tej državi zahtevajo vzpostavitev demokracije in nujno zagotovitev spoštovanja človekovih pravic.

Obžalujem odziv burmanskih oblasti na ciklon, ki je prizadel državo ter zahteval več tisoč smrtnih žrtev in razselitev, ter strogo obsojam odziv burmanskega režima na to tragedijo, saj je preprečil vstop skupinam za humanitarno pomoč in zavrnil pomoč za žrtve.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Humanitarna katastrofa v Burmi je obsežna, pri čemer se v stranki Junilistan strinjamo, da je bil odziv burmanske vlade na razmere pod vsemi kritikami. Pomoč mora doseči več sto tisoč prizadetih ljudi. To je glavna prednostna naloga. Zato močno podpiramo resolucijo, ki kritizira burmansko vlado, ki je svoji lastni moči dala prednost pred preživetjem svojega ljudstva. Na drugi strani ni naloga EU, da obsoja in spodbuja druge države, da Burmo pozivajo k odprtju svojih meja. Prav tako ni naloga EU, da pozove Mednarodno kazensko sodišče, da preganja vlado v Burmi. Mednarodna skupnost mora obravnavati ta pomembna vprašanja mednarodne zakonodaje v sodelovanju z Združenimi narodi. Žal v EU obstaja težnja k izkoriščanju katastrof za spodbujanje lastnega stališča na področju zunanje politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Žrtvam ciklona, ki je 2. in 3. maja prizadel različne regije Mjanmara (Burme), izrekamo iskreno sožalje.

Trdno smo prepričani, da je potrebno vsako diplomatsko prizadevanje, zlasti v okviru agencij ZN, da zagotovimo nujno pomoč in podporo žrtvam, poskusimo zmanjšati število smrtnih žrtev, se odzovemo na težave, s katerimi se soočajo ljudje, in začnemo z obnovo velike količine uničene infrastrukture v sodelovanju z burmanskimi organi, kot dejansko poudarja resolucija.

Vendar se ne strinjamo s pobudami na podlagi t. i. humanitarnega posredovanja, ki bodo še naprej ovirale in postavile pod vprašaj sedanje prizadevanje agencij ZN, Aseana in različnih držav v regiji v zvezi z iskanjem rešitev, ki pomagajo odpraviti sedanje ovire in zmanjšati trpljenje prizadetih ljudi.

Te pobude, ki nesprejemljivo izkoriščajo težke razmere več tisoč ljudi, hočejo predvsem izkoristiti humanitarno katastrofo v politične namene in kot priložnost za izpolnjevanje geostrateških ciljev, pri čemer na koncu ogrožajo nujno humanitarno pomoč, za katero trdijo, da je zelo nujna in potrebna. Dejansko to spodbuja razmere, ki lahko naravni katastrofi dodajo še vojno katastrofo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. V celoti podpiram resolucijo, ki obravnava tragične razmere v Burmi. Prvotno naravno katastrofo zaradi ciklona je zdaj nadomestila katastrofa zaradi človeka, ki jo je ustvaril odziv burmanske vlade. Burmanska vlada ima moralno in pravno dolžnost do svojih državljanov, pri čemer mora dovoliti vstop mednarodne pomoči, da prepreči še bolj zaostrene razmere.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. − Tragične razmere v Burmi zahtevajo nujno pozornost. Do zdaj je burmanski režim z zavrnitvijo mednarodne pomoči dokazal, da ne upošteva resnosti razmer. Za žrtve ciklona Nargis to ni politično vprašanje, ampak vprašanje preživetja. Strinjam se s kolegi, ki pozivajo vojaški režim, da sprejme ponujeno pomoč mednarodne skupnosti.

Tudi naši azijski partnerji imajo vlogo pri pritiskanju na režim v Rangunu. Ponavljam svoje stališče, da bo s spodbujanjem drugih držav Aseana k premisleku o članstvu Burme Rangun soočen z močnim pritiskom, da končno prizna pravice in svoboščine, ki jih prebivalstvo nujno potrebuje. Pridružujem se kolegom pri glasovanju za ta predlog.

 
  
  

– Predlog resolucije: Naravna nesreča na Kitajskem (B6-0242/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), v pisni obliki. − (IT) Gospod predsednik, Komisiji izražam priznanje za njen hiter odziv na izredno stanje po potresu 12. maja. Po poročanju časopisov so se porušile tovarne, šole in hiše, na nekaterih območjih je potres uničil 80 % stavb, v nekaterih mestih so se porušila šolska poslopja, pri čemer so pod sabo pokopala učence, in kemične tovarne so v tla izpustile več ton onesnaževal.

Tokrat lahko sledimo temu opustošenju v vsej kruti resničnosti prek tiska in izjav kitajskih organov, pri čemer se zdi, da ničesar ne prikrivajo. Pomembno je, da kaže tokrat Kitajska odprtost za sodelovanje in mednarodno pomoč, kar je v izrazitem nasprotju z zmešnjavo v bližnjem burmanskem režimu. Kot je komisar večkrat omenil, mora Evropa še naprej humanitarno delovati v opustošeni provinci Sečuana.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Pomoč in denar za ljudi na Kitajskem, ki jih je prizadela omenjena naravna nesreča, sta nujna pri obravnavanju teh tragičnih razmer. Vendar lahko države članice same ponudijo takšno pomoč neposredno prizadeti regiji. Ni nujno, da gre prek EU. Druge mednarodne organizacije so bolje opremljene za usklajevanje humanitarne pomoči. Združeni narodi z dolgoletnimi izkušnjami in globalnim dosegom so očiten primer takšne organizacije. Menimo, da je omenjena resolucija še en poskus EU, da uveljavi zunanjo politiko in izkoristi katastrofo, pri čemer bo naredila korak naprej k federalni državi, ki izvaja zunanjo politiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Iskreno sožalje izrekamo žrtvam potresa, ki je 12. maja prizadel različne province in avtonomne pokrajine Ljudske republike Kitajske, in solidarnost Kitajcem, ki so pokazali velik pogum in skupno podporo v tem času trpljenja.

Kot je bilo izpostavljeno, so kitajski organi zelo hitro in učinkovito začeli zagotavljati nujno pomoč in podporo žrtvam, poskusili čimbolj zmanjšati število smrtnih žrtev, se odzvali na težave, s katerimi se soočajo ljudje, in začeli obnavljati veliko količino uničene infrastrukture.

Zato morajo različne države članice in EU hitro zagotoviti sredstva in nujno pomoč, ki bo prispevala k velikemu prizadevanju kitajskih organov, da pomagajo prizadetim v potresu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. − Strinjam se s kolegi, ki podpirajo prizadevanje Kitajske v zvezi s pomočjo prebivalcem po potresu v provinci Sečuana. Dogodki na Kitajskem so zgled za druge države v regiji, ki se soočajo z velikimi uničenji zaradi naravnih nesreč.

Strinjam se tudi, da mora EU dejavno pomagati Kitajski pri prizadevanju v zvezi z obnovo. Glasoval sem za resolucijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), v pisni obliki. – (SK) Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o naravni nesreči na Kitajskem. Potresi so katastrofalni dogodki, ki vzamejo zelo veliko življenj in povzročijo veliko škodo na premoženju.

Kitajski potres z magnitudo 7,8 je pretresel ljudi po vsem svetu. Uničujoč potres je zahteval veliko žrtev in ustvaril zelo težke razmere za prizadete, zlasti v provinci Sečuana. Kitajskemu prebivalstvu in žrtvam tragedije izražam globoko sočutje in podporo.

Strinjam se, da so kitajski organi ob katastrofi ukrepali hitro, pri čemer so zagotovili nujne ukrepe za pomoč. Omeniti je treba, da je bila kitajska pripravljena sprejeti ponujeno pomoč zunanjih virov. Poleg tega je razveseljivo, da so kitajski in tuji mediji smeli prenesti podrobne in točne informacije o katastrofi.

Po mojih ocenah je EU že zagotovila več kot 10 milijonov EUR pomoči. Vendar Kitajska potrebuje praktične izkušnje Evropejcev na tem področju še bolj kot finančno pomoč. Nujni ukrepi za pomoč, namenjeni civilnemu prebivalstvu, morajo zato vključevati preverjene in preizkušene prakse za zmanjšanje vpliva dogodkov te vrste. EU mora dati na voljo znanje, ki ga je pridobila s seizmološkimi raziskavami, pri čemer bo pomagala opredeliti razloge za nezadostno nosilnost stavb. Potresno območje v Sečuanu je treba spremeniti v laboratorij na prostem, v katerem bodo preizkušene morebitne rešitve, pri čemer bodo ugotovitve uporabljene pri rekonstrukciji omenjene province.

 
  
  

– Predlog resolucije: Globalni sporazum o prepovedi orožja, ki vsebuje uran (B6-0219/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Prepoved te vrste orožja je treba izvajati na svetovni ravni prek Združenih narodov in na pobudo nacionalnih držav, ne Evropskega parlamenta. Nasprotujemo skupni evropski varnostni politiki, ki bo vodila do Združenih držav Evrope. Zato smo glasovali proti omenjeni resoluciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Ker se v celoti zavedamo veljavnosti resolucije za nazaj, smo glasovali zanjo, pri čemer je bila glavni razlog vsebina odstavkov 7 in 8, ki:

Ponovno poziva, da vse države članice EU in Nata uvedejo prepoved uporabe osiromašenega urana, okrepijo prizadevanje za popolno prepoved in sistematično ustavijo proizvodnjo in naročila te vrste orožja;

Poziva države članice in Svet, da prevzamejo vodilno vlogo pri prizadevanjih za mednarodni sporazum v zvezi s prepovedjo razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog, prenosa, preizkušanja in uporabe orožja, ki vsebuje uran, ter uničenja ali recikliranja sedanjih zalog (čeprav je EP nesprejemljivo določil pogoje za to zahtevo).

Vendar moramo poudariti, da se je večina v EP izognila pripisovanju odgovornosti za uporabo osiromašenega urana v vojaške namene. To pomeni, da želi prikriti zločine Nata in Združenih držav ter njunih zaveznikov na Kosovu, v Afganistanu in Iraku (kjer so bile poleg orožja, ki vsebuje osiromašeni uran, uporabljene tudi kasetne bombe ali bombe z belim fosforjem).

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. V celoti podpiram pozive k sklenitvi mednarodnega sporazuma o prepovedi orožja, ki vsebuje osiromašeni uran. Uporaba omenjenega orožja povzroča usodne bolezni med vojaškim osebjem in civilnim prebivalstvom. EU ima moralno dolžnost, da prevzame vodilno vlogo v zvezi s tem vprašanjem in si prizadeva za odpravo omenjenega orožja v celoti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Države članice EU in Svet morajo prevzeti vodilno vlogo pri pogajanju o mednarodnem sporazumu v zvezi s prepovedjo razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog, prenosa, preizkušanja in uporabe orožja, ki vsebuje uran.

Resnično menim, da se sporazum ne sme ustaviti tam. Države ne smejo imeti možnosti, da še naprej uporabljajo stare zaloge omenjenega orožja, čigar vpliv na zdravje in okolje ostaja negotov. Sedanje zaloge je treba uničiti ali reciklirati. Glasoval sem za resolucijo.

 
  
  

- Predlog resolucije – REACH (B6-0237/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Omenjena resolucija zagotavlja kontinuiteto procesa REACH, do katerega smo bili zadržani, ker ni zadostil zakonitim pravicam in skrbem potrošnikov ter malih in srednje velikih podjetij ter ni zaščitil delavcev ali okolja. Menimo, da ni bilo potrebno ravnovesje med varovanjem zdravja delavcev, zaščito okolja in razvijajočo se industrijo porušeno v celoti, ker pravice potrošnikov niso bile ustrezno zajamčene, pri čemer so bile pravice delavcev do informacij in zdravja omejene. Prav tako niso bila primerno obravnavana mikro ter mala in srednje velika podjetja, pri čemer se je neizogibno povečal strošek registracije snovi brez predložitve zadostne podpore, ali celo velika podjetja, ki so zdaj izrazila željo po zamenjavi nevarnih kemikalij.

Zdaj se obravnavajo ukrepi za poenostavitev in pospešitev notranjih postopkov Komisije za validacijo in pravno priznanje novih alternativnih poskusnih metod, pri čemer bo Komisija zagotovila preglednejši postopek, ki vključuje posvetovanje vseh zadevnih strank v pripravljalni fazi vsakega predloga za uredbo v zvezi s prilagajanjem preskusnih metod tehničnemu napredku. V pričakovanju večje transparentnosti se naše stališče ni spremenilo.

 
  
  

– Poročilo: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), v pisni obliki. (FR) Podprla sem poročilo Wojciechowskega o novi strategiji za zdravstveno varstvo živali. Kot izvoljena poslanka okrožja Massif Central-Centre sem zaskrbljena zlasti zaradi sedanje širitve bolezni modrikastega jezika pri ovcah, ki je zelo resna v smislu trajanja, širjenja, širitve različnih serotipov bolezni na območja, na nekaterih ni bila prisotna, ter resnih družbeno-gospodarskih vplivov omejitve gibanja in trgovanja z živalmi. Menim, da mora Komisija oblikovati akcijski načrt za zdravstveno varstvo živali in tako izboljšati sposobnost ukrepanja pri tako resnih kužnih živalskih boleznih s financiranjem raziskav, nadomestili za izgube, izplačevanjem predplačil ipd.

Glasovala sem proti predlogu spremembe 12 ob upoštevanju, da prevoz živali na dolgih razdaljah verjetno poveča tveganja in da se ne sme živali, namenjenih za zakol, prevažati več kot devet ur. Nasprotno sem glasovala za predlog spremembe 3, ker je kakovost prevoza pomembnejša za dobro počutje živali kot njegovo trajanje. Obstaja stroga in posebna uredba v zvezi s tem, pri čemer moramo spremljati njeno izvajanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Menimo, da predstavlja poročilo veliko pozitivnih ukrepov, na podlagi katerih je treba graditi in v zvezi s katerimi mora Komisija narediti napredek, zlasti:

− potrebo po bistvenem prispevku Komisije ob upoštevanju velikih bolezni, da zagotovi enako obravnavanje in možnosti, ko te presegajo sredstva zadevnih držav in proizvajalcev;

− priznavanje, da se soočajo proizvajalci EU z višjimi stroški zaradi višjih standardov v EU, ter da jih je treba zaščititi pred uvoženimi izdelki živalskega izvora, proizvedenimi po nižjih standardih;

− potrebo, da Komisija pomaga kmetom pri soočanju z visokimi stroški zaradi naročanja opreme, ki jo zahteva registracija živali.

Imamo še nekaj kritik, zlasti na področju javnega financiranja, pri čemer ga je treba okrepiti, da se izognemo vzpostavitvi zasebnega zavarovanja, ki pomaga pri izgubah zaradi izkoreninjenja bolezni. Ne moremo se strinjati z možnostjo, da bi bili kmetje odgovorni za izkoreninjenje bolezni v celoti, pri čemer bi plačali zasebno zavarovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Podpiram strategijo za zdravstveno varstvo živali za obdobje 2007–2013, ki jo je predlagala Evropska komisija, ker menim, da je treba hitro začeti razpravo med evropskimi institucijami z namenom oblikovati prihodnje zakonodajne predloge.

Dejavnost na evropski ravni mora biti prednostna naloga, oblikovati je treba sodoben okvir o zdravstvenem varstvu živali ter povečati spremljanje in znanstveno raziskovanje.

Zato podpiram poročilo gospoda Wojciechowskega, čeprav moram glede omejitev v zvezi s prevozom živali za zakol poudariti, da nasprotujem vsaki obliki dodatnih bremenitev, ker veljavna zakonodaja že vključuje ustrezne določbe za čim večje zmanjšanje trpljenja živali.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Omenjeno poročilo obravnava zelo pomembno vprašanje. Vendar, kot običajno, odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja predlaga povečanje dodeljenih proračunskih sredstev EU za kmetijstvo v več okvirih. Zato smo obvezani, da glasujemo proti poročilu v celoti, čeprav se načeloma strinjamo z ukrepi za spodbujanje boljšega varstva živali v Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. Glasoval sem proti odstavku 52 poročila gospoda Wojciechowskega, ki podpira načelo elektronskega označevanja. Predlogi na tem področju niso sorazmerni, zato mora Komisija ponovno premisliti o svoji strategiji. Ovčereja je ključna v več delih podeželja Škotske, zato mora EU delovati tako, da bo zaščitila ta podeželska gospodarstva in rejcem ovac ne naprtila dodatnega bremena.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo o novi strategiji za zdravstveno varstvo živali za EU, ker trdno podpiram trajnostno kmetijstvo in lahko le odobrim vsak ukrep politike ali prakso, katere namen je spodbujanje tega.

Zdravstveno varstvo in dobro počutje domačih živali je bistveno za zagotovitev javnega zdravja s pridelovanjem zdrave hrane. Zdravje živali in zdravje ljudi sta tesno povezana zaradi možnosti neposrednega ali posrednega prenosa nekaterih bolezni.

Zelo velika gostota živali v sistemih intenzivnega kmetijstva lahko poveča tveganje za širjenje bolezni in ogrozi njeno obvladovanje. Čeprav se strinjam, da moramo spodbujati ukrepe za zagotovitev biološke varnosti na kmetijah, moramo zagotoviti tudi, da ne precenimo merila ekološke pogojenosti.

Vendar obžalujem, da ne priznava poročilo Komisije večje vrednosti veterinarskim strokovnjakom, ki so po mojem mnenju najprimernejši za izvajanje učinkovite strategije za zaščito zdravja živali.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Strinjam se s poročilom Janusza Wojciechowskega. Poročilo vključuje ukrepe za boljšo varnost živil in zdravja živali. Škotska socialna stranka in kolegi konservativci so pozvali h glasovanju proti obvezni uvedbi elektronske in na DNK temelječe identifikacije in registracije živali na ravni EU.

V času, ko je grožnja izbruhov novih in sedanjih živalskih bolezni zelo velika, pri čemer je pričakovano, da bo še večja zaradi podnebnih sprememb, je smiselno imeti varen in trden sistem premikanja živali s takšnimi metodami identifikacije in registracije. V skladu s temi stališči sem tudi glasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), v pisni obliki.(FR) Po vroči razpravi in velikem številu predloženih predlogov sprememb odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, predlaga sprejeto poročilo gospoda Wojciechowskega bistvene spremembe predlogov Komisije. Te spremembe prežemajo poročilo z močnim občutkom ravnotežja in zagotavljajo možnost za učinkovito spremembo in izboljšanje pravnega okvira za zdravstveno varstvo živali v Evropski uniji.

Glede vprašanja velike gostote živali v sistemih intenzivnega kmetijstva je glas odbora za kmetijstvo ublažil prvotno stališče poročevalca, pri čemer priznava, da se lahko to izkaže za težavno, če se izvajajo nezadostni ukrepi za nadzor bolezni.

Poleg tega mora predlog spremembe, predložen na plenarnem zasedanju v imenu skupine PPE-DE, ki zadeva prevoz živali na dolge razdalje, omogočiti EU, da omeji nepotrebno trpljenje živali za zakol, medtem ko ohranja odlične sanitarne razmere.

Preostali ukrepi, predlagani v poročilu, zlasti spodbujanje uporabe cepljenja v nujnih primerih, večji občutek odgovornosti kmetov in osvetlitev vloge vseh dejavnikov financiranja prihodnje strategije so korak v pravo smer ter primerno sredstvo za krepitev zakonodaje EU o zdravstvenem varstvu živali.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), v pisni obliki. Strinjam se z omenjenim poročilom, ki poudarja potrebe po visokem statusu zdravstvenega varstva živali v EU, ki ga lahko dosežemo le z akcijskim načrtom EU. V zvezi s prevozom živali moramo oblikovati zakonodajo na tem področju, ki temelji na znanstvenih ugotovitvah. Poskusi za določitev časa potovanja so ozki in slabo usmerjeni. Pozornost je treba nameniti zagotavljanju skladnosti z obstoječimi uredbami v zvezi s prevozom. Bistvena je kakovost prevoza, ne trajanje. Zato se strinjam z izključitvijo določenega časa potovanja iz omenjenega poročila. Nazadnje mora EU vztrajati, da so naši standardi zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali sprejeti mednarodno ter da upošteva to zaskrbljenost STO.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), v pisni obliki. To vprašanje je bistveno za več milijonov državljanov Evrope, zlasti na jugovzhodu Anglije. Najspornejše vprašanje je prevoz živali, kar je naloga omenjenega poročila.

Strinjam se z vsako spodbudo za izboljšanje dobrega počutja živali med prevozom. Seveda je eden od dejavnikov pri tem ta, da so veterinarji ustrezno opremljeni za izvajanje pregledov in se lahko pri izvajanju te dejavnosti zagotovo zanesejo na okrepljen veterinarski sklad.

Podobno morajo imeti kmetje, ki se ukvarjajo s prevozom rejnih živali, koristi od instrumentov zavarovanja, pri čemer jih ti ščitijo pred posrednimi izgubami.

 
  
  

− Predlog resolucije – Strategija za tretje srečanje pogodbenic konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (B6-0238/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) O izvajanju aarhuške konvencije se razpravlja, odkar je 30. oktobra 2001 stopila v veljavo. Ker je večina od 35 pogodbenic konvencije držav članic Evropske unije, imajo te posebne odgovornosti pri vzpostavitvi mehanizmov, potrebnih za njeno izvajanje.

Prav tako pomembno je zagotoviti posebne določbe, kot so pravice, ki jih konvencija že zagotavlja, za boljšo udeležbo regionalne in svetovne javnosti v drugih konvencijah in pogodbah v zvezi z okoljskimi vprašanji.

Parlament in Svet sta zdaj sprejela tri zakonodajne instrumente za izvajanje aarhuške konvencije, vendar težave ostajajo. Torej, čeprav nekateri vidiki resolucije EP niso zelo jasni, jo v splošnem podpiramo, ker menimo, da je pomembno prispevati k ustvarjanju svetovnih razmer za dostop do pravnega varstva in procesov, ki vključujejo okoljske zadeve.

Zato upamo, da bo narejenih nekaj pozitivnih korakov v zvezi z omenjenim procesom na tretjem zasedanju srečanja pogodbenic, ki bo od 11. do 13. junija 2008 potekalo v Rigi v Latviji.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Junilistan (junijska lista) podpira aarhuško konvencijo, vendar menimo, da morajo nacionalni parlamenti sami določiti svoje različne položaje na konferenci o aarhuški konvenciji v Rigi.

Države članice, ki še niso ratificirale aarhuške konvencije, se morajo seveda same odločiti, ali jo želijo ratificirati ali ne. Menimo, da ne sme Evropski parlament dajati priporočil v zvezi s tem.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , v pisni obliki. − (FI) Dejavno sem vključena v aarhuško konvencijo od leta 2000, ko smo obravnavali njen prvi steber, t. j. pravico državljanov do okoljskih informacij, ter kmalu zatem drugi steber, t. j. možnosti za udeležbo javnosti pri odločanju. Ko sem v Kazahstanu srečala lokalnega okoljskega aktivista, je tisto, kar je na zahodu očitno, zame dobilo novo razsežnost.

Aarhuška konvencija je velik dosežek pri prizadevanju za boljšo udeležbo javnosti in dostop do informacijskih pravic ter sestavina vsakega uspešnega sistema demokracije, zato dobro razumem stališče Parlamenta, po katerem je treba obnoviti tudi pogrešani del, t. j. pravico javnosti do pritožbe. Vendar razumem zaskrbljenost Sveta, da bi lahko bile pravice državljanov zlorabljene, če pride do pritožbe z namenom, da ta upočasni projekte ali vzpostavi enake konkurenčne pogoje za kampanje v zvezi z zbiranjem sredstev organizacij. Svet je upravičeno zaskrbljen zaradi omenjenega izkoriščanja demokracije. Vendar je pomembno, da ponovno izpostavimo vprašanje: svet in naša družba se nenehno spreminjata, pri čemer morajo politične odločitve nasprotovati današnjemu nadzoru.

Prav zato mi je všeč odstavek naše resolucije v pripravi za srečanje, ki navaja, da obstaja želja po razširitvi aarhuške konvencije, pri čemer bo veljala za vsa načela trajnostnega razvoja. Tako so merila za trajnostni razvoj izpolnjena zaradi načel konvencije glede odprtosti, možnosti udeležbe in odgovornosti. To je dejansko zamisel aarhuške konvencije: oblikovala bo obsežen in proaktiven način razmišljanja o okolju, zlasti v javnosti, pri čemer bo ustvarila nove možnosti za izboljšanje sedanjih praks. Srečanje v Rigi bo odlična priložnost za vmesno oceno konvencije, pri čemer sem prepričana, da je to prava pot.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), v pisni obliki. (IT) Gospod predsednik, aarhuška konvencija priznava, da ima vsaka oseba pravico živeti v okolju, ki je primerno za njeno zdravje in dobro počutje, ter dolžnost varovati okolje tudi v skladu z omenjeno pravico, pri čemer morajo imeti državljani za izpolnjevanje dolžnosti dostop do informacij, možnost udeležbe pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Člen 1 konvencije navaja, da mora vsaka pogodbenica zagotoviti pravico dostopa do informacij in udeležbe javnosti pri odločanju. Velika vključenost nacionalnih in evropskih institucij, ki predstavljajo evropske državljane, v proces je bistvena za pridobitev polnega dostopa do informacij o okoljskih zadevah in zlasti za sposobnost zagotoviti, da so zagotovljene informacije predvsem pravilne. Preveč je nasprotujočih si teorij z večjo ali manjšo znanstveno podlago. Treba je določiti pravila, da preprečimo vznemirjajoče in občasno pretirane izjave ter okoljsko zaščito napravimo dolžnost za vse, državljane in institucije.

V imenu skupine UEN, ki bo glasovala za resolucijo, želim izpostaviti potrebo, da je v delegaciji Evropske unije, ki se bo udeležila srečanja pogodbenic konvencije od 11. do 13. junija, čim več predstavnikov Parlamenta.

 
  
  

– Poročilo: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Nekateri vidiki resolucije so pomembnejši od drugih.

Zaradi svoje strukturne pomembnosti nekatere politike pogojujejo vse ostale. Sledi primer.

Ker ni bilo dvomov v zvezi s sporazumi o gospodarskem partnerstvu, kar se nanaša le na potrebo, da razvojne pomoči ni treba dati na razpolago le državam, ki sprejemajo veliko liberalizacijo svojih trgov, je bil opuščen vsak vidik, ki bi lahko bil posledica takšne pomoči.

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu določajo pogoje za suverenost držav, vsiljujejo model, ki daje prednost multinacionalkam EU, in pogojuje proizvodnjo držav z zahtevami vedno bolj liberaliziranega trga in ne, nasprotno, z veliko posebnimi potrebami njihovih ljudi.

Zato če kot pozitivno upoštevamo, da morajo biti izdatki za vojsko izključeni iz okvira razvojne pomoči, da morajo biti učinkovita sredstva namenjena razvoju in boljšim javnim storitvam, ter da je treba enkrat za vselej ustaviti preusmerjanje pomoči k ciljem, ki nikakor niso povezani z razvojem, potem bodo ti ukrepi učinkoviti le, če hkrati zavrnemo liberalizacijo trga in instrumentov prevlade ter vmešavanje, določeno v sporazumih o gospodarskem partnerstvu.

Samo če premagamo to nasprotje, bo mogoče vzpostaviti pomoč, ki izraža resnično solidarnost in spoštuje nacionalno suverenost.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm in Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. Menim, da lahko še veliko naredimo za okrepitev učinkovitosti pomoči EU in njenih držav članic, pri čemer poročilo Johana van Hecka obsega pomembne vpoglede. Vendar poudarjam, da ne podpiram izrazja v odstavku 1, ki navaja, da mora govoriti EU z enim glasom in da je potrebna večja usklajenost.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), v pisni obliki. (ES) Glasoval sem za poročilo o učinkovitosti, čeprav se ne strinjam z vsem. Najprej ker države članice ne držijo besede, kar pomeni, da je opravljeno delo evropskih institucij na koncu brez vrednosti. Poleg tega poročilo ne kaže jasno, kako se države članice zavežejo eni vlogi (podpiranje partnerskih držav pri izvajanju pomoči) in v resnici opravljajo drugo (financiranje le tistih pobud, ki so prednostne naloge za njihova lastna gospodarstva), ne da bi namenile pozornost socialnemu in gospodarskemu razvoju partnerskih držav (sirote).

Drugič, ker sta pri razpravah o financiranju projektov potrebni večja učinkovitost in preglednost. Seveda hočemo učinkovitost. Vendar preglednost pomeni več revizij, posvetovanj in nadzorov, na kratko večjo porabo denarja zaradi birokracije, pri čemer to upočasni in ne olajša dela VELIKO ljudi. Preglednost zato zmanjša učinkovitost. Želim, da je preglednost uporabljena kot orodje za doseganje učinkovitosti ter da slednje vedno prevlada.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Strinjam se z ukrepi gospoda Van Hecka po pariški deklaraciji iz leta 2005 o učinkovitosti pomoči. Sistem pomoči mora ostati zvest svojemu prvotnemu cilju, namreč zmanjšati revščino. Da bo pomoč resnično učinkovita, mora uporabiti lokalne sisteme in v celoti sodelovati s prejemnikom.

Podpiram tudi poziv, da si Komisija in države članice EU čim bolj prizadevajo za izpolnjevanje ciljev, določenih v razvojnih ciljih novega tisočletja, pri čemer je treba nameniti 0,7 % bruto nacionalnega proizvoda Evrope za javno razvojno pomoč do leta 2015. Menim, da poročilo izraža te poglede, zato sem glasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), v pisni obliki. (PL) Pariška deklaracija iz leta 2005 je oblikovala mednarodni program učinkovitosti pomoči, ki temelji zlasti na odpravi revščine. Dokument vsebuje posebne obveze, ki so namenjene večji učinkovitosti pomoči na podlagi mednarodnega sodelovanja. Zdi se, da bo to učinkovita pomoč v polnem pomenu besed, pri čemer jo bodo tisti, ki jo zahtevajo, dobili, ne da bi morali zanjo plačati.

Žal se dogaja, da morajo osebe, ki prejmejo „pomoč“, zanjo plačati. V več primerih je to instrument, ki naredi ekonomsko šibke odvisne od ekonomsko močnih in revne odvisne od bogatih. V začetku šestdesetih je Indijec, ki je videl, da zagotavljajo „pomoč“ njegovi državi razvite države, na srečanju Svetovne organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo rekel: „za božjo voljo, nehajte nam pomagati.“ Menim, da bo tokrat drugače.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - Gospod predsednik, za ta parlament bi naredila skoraj vse, vendar imam celo jaz svoje meje. Svojo mejo sem skoraj dosegla včeraj zvečer, ko sem razpravo o aarhuški konvenciji postavila pred uživanje belušev na znamenitem večeru belušev. „Dezertirala sem pred desertom“ in ugotovila, da je bila razprava odpovedana. Ali smemo naše neuporabljene govore priložiti zapisniku zasedanja, ker so odgovori komisarja tako ali tako tam?

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov