Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 22 май 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Ливан (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Повишаване на цените на хранителните стоки в Европейския съюз и в развиващите се страни (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Преговори между ЕС и САЩ относно освобождаването от визи (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Европейска фондация за обучение (преработка) (разискване)
 7.Последващи действие във връзка с Парижката декларация от 2005 г. за ефективността на помощите (разискване)
 8.Декларация на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Коригиращ бюджет №2/2008 (A6-0188/2008, Kyösti Virrankoski) (гласуване)
  9.2.Стратегия за растеж и заетост на ЕС (A6-0167/2008, Romana Jordan Cizelj) (гласуване)
  9.3.Европейска фондация за обучение (преработка) (A6-0131/2008, Bernard Lehideux) (гласуване)
  9.4.Ливан (гласуване)
  9.5.Повишаване на цените на хранителните стоки в Европейския съюз и в развиващите се страни (гласуване)
  9.6.Oтмяна на визовия режим (гласуване)
  9.7.Трагичната ситуация в Бирма (гласуване)
  9.8.Природното бедствие в Китай (гласуване)
  9.9.Забрана за използването на оръжия със съдържание на уран в световен мащаб (гласуване)
  9.10.Регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (гласуване)
  9.11.Нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (A6-0147/2008, Janusz Wojciechowski) (гласуване)
  9.12.Стратегия на ЕС за третото заседание на страните по Орхуската конвенция (гласуване)
  9.13.Последващи действие във връзка с Парижката декларация от 2005 г. за ефективността на помощите (A6-0171/2008, Johan Van Hecke) (гласуване)
 10.График на месечните сесии
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Разисквания по случаи на нарушване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  14.1.Судан и Международният наказателен съд (разискване)
  14.2.Задържане на политически опоненти в Беларус (разискване)
  14.3.Нарастващото напрежение в Бурунди (разискване)
 15.Състав на Парламента: вж. протокола
 16.Време за гласуване
  16.1.Судан и Международният наказателен съд (гласуване)
  16.2.Задържане на политически опоненти в Беларус (гласуване)
  16.3.Нарастващото напрежение в Бурунди (гласуване)
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 19.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 20.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 21.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 22.График на следващите заседания: вж. протоколи
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (670 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (641 kb)
Правна информация - Политика за поверителност