Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 – Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, en enää toista onnitteluita tai korosta uudestaan näkökohtia, joista olemme samaa mieltä, eli yhtenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevasta pyynnöstä, minkä Jacek Saryusz-Wolski muotoili puolestamme, sekä luonnollisesti parlamentaarista valvontaa ja avoimuutta koskevista kysymyksistä. Kun palaamme omiin kotijäsenvaltioihimme, huomaamme kaikissa keskusteluissa, että mitä enemmän Euroopan unioni osallistuu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sitä enemmän toivomme edistävämme avoimuutta ja legitiimiyttä koskevia välineitä oman valtiomme väestön keskuudessa. Meidän on se myös tehtävä.

Haluaisin puuttua kiistanalaisiin kohtiin, joita kukaan ei ole vielä maininnut. Hyvä Günter Verheugen, me käsittelimme ensimmäisessä keskustelussa Helmut Kuhnen mietintöä komission jäsenen Ferrero-Waldnerin kanssa. Hän korosti ryhmäni tavoin, että on myönteistä harkita asiaa, että emme ainoastaan keskustele Euroopan turvallisuusstrategian muokkaamisesta, vaan pyrimme myös muotoilemaan yhteisen tehtäväjulistuksen erityisesti ihmisten turvallisuutta ja suojeluvelvollisuutta koskevissa kysymyksissä. Tilannetta seuranneet ovat tietoisia oudosta liittoumasta Karl von Wogaun johtamien konservatiivien ja Tobias Pflügerin johtamien kommunistien välillä. Asianmukaiset kohdat on poistettu kummankin ryhmän tuella. Meidän on pyydettävä niitä sisällytettäväksi uudestaan. Jos emme vastaa tähän haasteeseen, emme ole enää uskottavia siinä, miten suhtaudumme tähän asiaan eli konfliktin ehkäisemiseen. Emme vastaa myöskään kysymykseen, miten toimimme Darfurin, Tšadin ja muiden sellaisten konfliktien vuoksi, joita meidän on pidettävä silmällä.

Toinen minusta absurdilta tuntuva asia, vaikka emme ole vielä päässeet asiasta yhteisymmärrykseen, on se, että Karl von Wogaun johdolla konservatiivit kehottavat meitä ottamaan Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusstrategian huomioon tulevaisuudessa Euroopan turvallisuusstrategiassa ja sitä muokattaessa. Tämä on täysin mieletöntä, koska tämä politiikka on ajautunut karille. Me tiedämme, että Yhdysvaltojen hallinto on epäonnistunut kärjistämällä asiaa ja toimimalla yksipuolisesti ja että tämä on vaatinut monen hengen. Tämän näkökohdan sisällyttäminen tulevaan Euroopan ulkopolitiikkaan on enemmän kuin absurdia.

Kolmanneksi haluaisin ottaa käsiteltäväksi ensiarvoisen tärkeän kysymyksen, aseiden leviämisen. Arvoisa Javier Solana, haluaisin toivottaa teille menestystä. Tarvitsemme vuoropuhelua myös Iranin kanssa. Haluaisin kuitenkin kysyä kollegoiltani, kun puhumme energiaturvallisuudesta, joka on loppujen lopuksi osa laajempia turvallisuusnäkökohtia, onko oikea vastaus asiaan se, että neuvoston tuleva puheenjohtaja Nicolas Sarkozy ilmoittaa, että hän haluaa saattaa ydinteknologian maailmanmarkkinoille rajoituksitta ja ilman valvontaa. Miten silloin käy uskottavuudellemme? Emme edistä ydinaseriisuntaa, mitä meidän pitäisi kuitenkin edistää. Toinen näkökohta on se, että me levitämme tätä tekniikkaa, vaikka tiedämme, että sitä voidaan käyttää väärin sotilaallisesta näkökulmasta. Teemme minusta asiassa virheen, ja sen vuoksi me esitämme siitä tarkistuksen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö