Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 4. junij 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

Letno poročilo o SZVP za leto 2006 – letno poročilo o izvajanju evropske varnostne strategije in EVOP (razprava)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, v imenu skupine Verts/ALE. (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ne bom ponavljala čestitk in točk, o katerih se dejansko strinjamo, tj. v zvezi z zahtevo za skladno zunanjo in varnostno politiko, kakršno je oblikoval gospod Saryusz-Wolski, ter vprašanjem parlamentarnega nadzora in preglednosti. Ob povratku v svoje države članice v vseh razpravah omenjamo, da želimo in moramo ob vsakem novem posegu Evropske unije v zunanjo in varnostno politiko med prebivalstvom svojih držav še bolj poudarjati te instrumente za zagotavljanje preglednosti in legitimnosti.

Izpostavila bom sporne točke, o katerih ni do zdaj še nihče govoril. Gospod Verheugen, v prvi razpravi smo s komisarko Ferrero-Waldner obravnavali osnutek poročila gospoda Kuhneja. Komisarka je podobno kot člani moje skupine poudarila, da je koristno še naprej razmišljati o tem, da bi ne le preoblikovali evropsko varnostno strategijo, ampak poskušali tudi oblikovati skupno izjavo o poslanstvu, in sicer o zagotavljanju človeške varnosti in varovanju. Kdor je spremljal dogajanje po tej razpravi, je opazil nenavadno koalicijo med konservativci pod vodstvom gospoda von Wogaua in komunisti pod vodstvom gospoda Pflügerja. Zadevno besedilo je bilo ob podpori obeh skupin črtano, vendar bomo zahtevali, da se ponovno vključi, saj bomo ob neuspešnem odzivu na ta izziv izgubili verodostojnost v zvezi s svojim delovanjem na področju preprečevanja konfliktov ter delovanjem v Darfurju, Čadu in drugje, kjer obstajajo nevarni konflikti.

Prav tako se mi zdi nesmiselna zahteva konservativcev pod vodstvom gospoda von Wogaua, o kateri sicer še nismo dosegli soglasja, da v prihodnosti v okviru evropske varnostne strategije in njenih sprememb upoštevamo nacionalno varnostno strategijo Združenih držav. To je popolnoma nesmiselno, ker je ta politika neuspešna, pri čemer je zaradi enostranskega delovanja in stopnjevanja napetosti vlade Združenih držav umrlo veliko ljudi. Zato je predlog, da to vključimo v prihodnjo evropsko zunanjo politiko, po mojem mnenju več kot smešen.

Poudarjam še eno zelo pomembno zadevo, tj. oboroževanje. Gospod Solana, tudi jaz vam želim veliko uspeha. Potrebujemo dialog, tudi z Iranom, a kolege sprašujem naslednje: ali je v okviru razprav o energetski varnosti kot dela širše varnosti primerna zamisel prihodnjega predsedujočega Svetu Evropske unije gospoda Sarkozyja o ponudbi jedrske tehnologije na svetovnem trgu brez omejitev in brez možnosti spremljanja njene uporabe? Kako bo potem z našo verodostojnostjo? Najprej ne uresničujemo jedrskega razoroževanja, kar bi morali početi. Nato to tehnologijo širimo kljub zavedanju o možnosti zlorabe za vojaške namene. Menim, da je to narobe, zato bomo pripravili tudi predlog spremembe.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov