Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, me haluamme hyvät Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliset suhteet. Edellytyksenä on kuitenkin, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä. Haasteet ja kriisit Länsi-Balkanilla, Etelä-Kaukasuksella, Lähi-idässä ja Afganistanissa, paljon tiedotusvälineissä esillä oleva terrorismin torjuminen, ilmeinen elintarvikekriisi, energiaturvallisuutta koskevat asiat, ilmastonmuutos, talouden taantuma sekä avoimuutta ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevat kysymykset ovat kaikki asioita, joiden vuoksi tarvitsemme toisiamme, ja meidän on tehtävä työtä yhdessä. Haluamme myös vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta ottamalla työhön mukaan Yhdysvaltain kongressin ja Euroopan parlamentin.

Yksi kansalaisillemme äärimmäisen tärkeä asia on − ja sanon tämän pitäen itseäni transatlanttisuuden kannattajana − Guantánamo Bayn vankilan ja maailman muiden salaisten vankiloiden sulkeminen. On tärkeää tähdentää yhdysvaltalaisille ystävillemme, että jäljellä olevat vangit on joko tuomittava lainmukaisesti tai vapautettava, ja heille on tarpeen vaatiessa myönnettävä korvauksia. Myös me voimme auttaa, esimerkiksi ottamalla uiguurivangit vastaan Euroopan unioniin ja siten auttaa saamaan tämä skandaali päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Yhteisten demokraattisten arvojemme maineelle on tärkeää, että olemme samaa mieltä terrorismivaaran olemassaolosta, mutta toisaalta on myös painotettava, että mielipide-erot ratkaistaan perustuslaillisten periaatteiden mukaisin keinoin. Näin ei toimita Euroopan unionissa eikä Yhdysvalloissa terroristijärjestöjä koskevia luetteloita koskevien nykyisten käytäntöjen vuoksi. Tämä kysymys on siten otettava kiireisesti esille. Haluaisin jälleen kerran korostaa, että terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta on torjuttava perusoikeuksien ja yhteisten perustuslaillisten periaatteiden mukaisesti. Tämä koskee myös henkilötietojen vaihtoa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä.

Toinen tärkeä asia on ilmastonmuutos, koska se vaikuttaa moniin näkökohtiin, kuten elintarvikkeiden turvallisuuteen, energiaan ja vedenjakeluun. Siksi tälle asialle on annettava huippukokouksessa tärkeä etusija. Molempien osapuolten pitäisi sopia yhteisestä lähestymistavasta ilmastonmuutoksen hallitsemiseen. Päämäärämme pitää olla se, että lämpötila nousee enintään kahdella asteella verrattuna esiteollisen kauden arvoihin. Vaadimme, että teollistuneet valtiot kantavat vastuunsa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö