Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 4. junij 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

Prisilna prostitucija in trgovina z ženskami zaradi spolnega izkoriščanja (razprava)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. – (HU) Gospe in gospodje, vrnila se bom k vprašanju, ki ga je zastavila gospa Záborská, in spet poudarila nemoč romskih žensk v zvezi s trgovino z ljudmi in prisilno prostitucijo. Socialna izključenost in pogosto pomanjkanje dokumentov je vzrok, da so romska dekleta zelo občutljiva in lahke tarče za trgovino z ljudmi. Njihove razmere so še slabše zaradi rasnih predsodkov celotne družbe, spolne diskriminacije, ki vlada v njihovi družbi in zaradi splošnega nezaupanja Romov v pravni sistem.

Posamezni programi so potrebni za pomoč žrtvam trgovin z ljudmi, njihovim družinam in za preprečevanje razmer, ko so mladoletnice prisiljene delati in živeti v okolju, kjer vlada spolno izkoriščanje. Države članice in nevladne organizacije morajo oblikovati več svetovalnih mrež in centrov, pri čemer je treba tudi zbrati in preučiti zanesljive statistične podatke o odnosu romskih skupnosti do tistih, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi. Na tem področju lahko nekatere nevladne in mednarodne organizacije pokažejo nekaj rezultatov, vendar morata tudi Evropska komisija in države članice prevzeti na tem področju večjo vlogo.

Najbolj ugodno okolje za tiste, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi in spolnim izkoriščanjem, je revščina, ki ljudi prisili v boj za preživetje, pri čemer postane dovzetnost za nezakonita dejanja večja, saj ni možnosti za zakonito služenje denarja in izobraževanje. Zato je preprečevanje nečloveške revščine naša primarna skupna naloga poleg programov za večjo ozaveščenost in pomoč žrtvam.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov