Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0277/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 20
CRE 04/06/2008 - 20

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.16
CRE 05/06/2008 - 6.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

20. EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista seuraavasta EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrij Rupel, neuvoston puheenjohtaja. (EN) Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin sanoa jotain tulevasta EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksesta. Pyydän saada käyttää äidinkieltäni.

(SL) Vaikka Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhde on pääasiassa kahdenvälinen, tällä suhteella on maailmanlaajuisia vaikutuksia. Transatlanttisessa kumppanuudessa ei enää pitkiin aikoihin ole ollut kyse ainoastaan taloudellisesta kumppanuudesta. Euroopan unioni ja Yhdysvallat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä kahdenvälisesti että kansainvälisissä järjestöissä ratkaisemattomien asioiden järjestämiseksi. Niihin sisältyvät kiireellisimmät alueelliset kysymykset, kuten Afganistan, Lähi-itä ja Länsi-Balkan.

Kuten kaikissa suhteissa, Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on joskus mielipide-eroja tietyistä asioista, mutta me ratkaisemme ne rakentavasti ja keskinäisen ymmärryksen avulla. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat kaksi tärkeää, kaikkein tärkeintä järjestelmää, ja niillä on huomattava vaikutus kansainvälisiin suhteisiin. Meillä on eromme, mutta suurimmaksi osaksi teemme yhteistyötä liittolaisina ja ystävinä. Meillä on monia samoja yhteisiä arvoja ja historiallisia yhdyssiteitä koko 20. vuosisadan ajan. Seisoimme yhdessä rinnakkain kylmän sodan lopussa, jolloin laajennettiin euroatlanttisia yhdyssiteitä.

Koska Euroopan unionissa on Yhdysvaltoja vaikeampaa päästä yhteisymmärrykseen, suhteet eivät ole luonnollisesti yksinkertaisia. Yhteisymmärrykseen ei aina päästä Yhdysvalloissakaan. Kun tarkastelemme raportteja vaalikampanjasta, voimme nähdä, että sovintoon on vaikea päästä joskus samassakin puolueessa. Euroopan unioni on moninaisuudessaan yhtenäinen, ja olen siitä ylpeä. Tämä on Lissabonin sopimuksen lähtökohta, ja toivon, että sopimus tulee voimaan seuraavan vuoden alussa.

Neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana Slovenia on kiinnittänyt paljon huomiota transatlanttisten suhteiden vahvistamiseen ja etenkin niiden strategiseen ulottuvuuteen. Haluaisin muistuttaa teitä, että olemme pitäneet monia tärkeitä kokouksia, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen ulkoministeritason troikkakokouksen, poliittisten johtajien kokouksen sekä EU:n ja Yhdysvaltojen ministeritason troikkakokouksen oikeus- ja sisäasioista. Toukokuussa Ljubljanassa pidettiin Euroopan ja Yhdysvaltojen lainsäätäjien välinen kokous. Transatlanttisten suhteiden tärkein tilaisuus on kuitenkin EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous, jota Slovenia isännöi 10. kesäkuuta Brdo pri Kranjussa.

Olen iloinen voidessani sanoa, että tilaisuutta on valmisteltu hyvin ja että paljon työtä on jo tehty. Meillä on mahdollisuus huippukokouksessa selvittää yleisölle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kumppanuuden merkitystä sekä havainnollistaa yhteisiä arvoja, rakentavaa vuoropuhelua ja yhteensopivia etuja, kun vastaamme kiireisiin alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Huippukokous jaetaan neljään osaan, eli valtioiden päämiesten tapaamiseen, täysistuntoon sekä lounaaseen, jota seuraa lehdistötilaisuus. Valtioiden päämiehet keskustelevat kaikkien kiireellisimmistä alueellisista kysymyksistä, kuten Lähi-idästä, Balkanin alueesta, Keski-Aasiasta − ja niin edelleen − Kaukasuksesta ja Iranista, ja muut alueelliset kysymykset käsitellään täysistunnossa ja lounaalla. Neuvotteluissa käsitellään myös maailmanlaajuisia aiheita, kuten ilmastonmuutosta, energiaa, Maailman kauppajärjestön neuvotteluita, kehitystä, terveyttä, turvallisuutta, vapaakauppaa sekä henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevia kysymyksiä.

Huippukokouksen täysistunnossa esitetään ensimmäisen kerran Washingtonissa vuonna 2007 järjestetyssä EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa perustetun transatlanttisen talousneuvoston edistymiskertomus. Euroopan parlamentilla on merkittävä tehtävä tässä talousneuvostossa neuvoa antavana elimenä transatlanttisessa lainsäätäjien vuoropuhelussa.

Brysselissä 13. toukokuuta pidetyn transatlanttisen talousneuvoston edistymiskertomus esitetään neuvoston puheenjohtajille, Yhdysvaltain presidentin kansainvälisten talousasioiden neuvonantajalle Daniel Pricelle sekä yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaavalle komission jäsenelle ja komission varapuheenjohtajalle Günter Verheugenille, joka on täällä tänään läsnä. Neuvotteluita seuraava lehdistötilaisuus on tärkeä osa huippukokousta, sillä tässä tilaisuudessa on mahdollista antaa myönteinen viesti Euroopalle ja maailmalle edistymisestä transatlanttisissa suhteissa sekä suunnitelluista yhteisistä hankkeista.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä on käyty jo monta kuukautta keskusteluja huippukokouksessa hyväksyttävästä asiakirjasta. Laadimme julkilausuman, joka kattaa koko transatlanttisen yhteistyön alan. Siihen sisältyvät muun muassa alueelliset kysymykset, maailmanlaajuinen turvallisuus, transatlanttinen talouskumppanuus sekä maailmanlaajuiset haasteet, kuten ilmastonmuutos ja energia. Meidän tarkoituksenamme ja neuvoston puheenjohtajan päämääränä on laatia lyhyt ja ytimekäs asiakirja, jolla on vahva poliittinen viesti. Toivon, että onnistumme siinä.

Olemme toivoakseni saaneet aikaan kompromissiratkaisun myös ilmastonmuutosta koskevassa asiassa, jossa näkemyksemme erosivat. Ehdotetussa lyhyessä ja tosiasioihin perustuvassa ilmastonmuutosta koskevassa tekstissä säilytetään Euroopan unionin tärkeimmät tavoitteet ja samalla siinä otetaan huomioon Yhdysvaltojen näkökulma. En toista seikkoja, jotka ovat jo hyvin tiedossa parlamentissa. Julkilausumaa mukautetaan transatlanttisten suhteiden työryhmässä. Neuvotteluiden edistymisestä on annettu tietoa poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa 20. toukokuuta, Euroopan unionin jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komiteassa 21. toukokuuta sekä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa viime viikolla, 26. toukokuuta.

Pyrimme asettamaan määräajan lentoturvallisuutta koskevan sopimuksen allekirjoittamiselle, ja kyseinen sopimus on viimeistelyvaiheessa. Haluaisimme allekirjoittaa sen ainakin puheenjohtajakauden loppuun mennessä eli kesäkuun loppuun mennessä. Tuemme lisäksi ”open skies” -aloitetta koskevien toimien mahdollisimman varhaista käyttöönottoa. Se merkitsee, että transatlanttista lentoliikennettä vapautetaan edelleen ja että aloitetaan uusi kausi Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteissa, mikä tuo hyötyä Atlantin kummallakin puolella.

Puheenjohtajavaltio Slovenia on tietoinen, että joitain jäsenvaltioita ei ole otettu mukaan viisumivapausohjelmaan, jonka perusteella on mahdollista matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia. Olemme kiinnittäneet tähän asiaan paljon huomiota kaikissa yhteyksissä Yhdysvaltojen kanssa sekä huippukokouksen valmistelussa. Puheenjohtajavaltio Slovenia on saanut aikaan kompromissin, jonka mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät kahdenvälisiä järjestelyitä, paitsi silloin, kun asia kuuluu komission toimivaltaan.

Hyvät naiset ja herrat, vakuutan teille, että puheenjohtajavaltio Slovenia keskittyy tarkasti huippukokouksen valmisteluun, ja olen siten vakuuttunut, että Sloveniassa pidettävästä huippukokouksesta tulee onnistunut.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. − (DE) Arvoisa puhemies ja neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni on tänä päivänä tärkeä ja arvostettu kumppani monessa valtiossa. Olemme tehneet yhä moninapaisemmassa maailmassa strategisia kumppanuuksia tärkeimpien kumppaneidemme kanssa. Meillä on kuitenkin enemmän yhteistä Yhdysvaltojen kuin kaikkien Euroopan unionin muiden strategisten kumppaneiden kanssa. Meitä sitoo yhä enemmän vastuu oikeudenmukaisemmasta maailmasta, jossa me kaikki jaamme vaurauden ja johon turvallisuutemme perustuu poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja sotilaallisesti.

Tämä kumppanuus on kunnianhimoinen, ja se vaatii myös työtä. Se edellyttää, että me eurooppalaiset osoitamme enemmän solidaarisuutta kansainvälisellä kentällä, ja se edellyttää myös, että yhdysvaltalaiset ystävämme harkitsevat asioita uudelleen, sillä heidän on hyväksyttävä, että maailman johtajan tehtävä on jaettava. Tilanne edellyttää avoimuutta, johon vaaditaan enemmän kuin pelkästään myönteistä tai kielteistä suhtautumista Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin.

Tarvitsemme laajaa tietoisuutta siitä, että monet asiat erottamisen sijaan yhdistävät meitä. Useista tärkeistä asioista keskustellaan EU:n ja Yhdysvaltain välisessä huippukokouksessa. Ulkopolitiikan alla keskusteluissa keskitytään EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön Länsi-Balkanilla ja erityisesti Kosovossa sekä Lähi-idässä. Keskustelemme myös, miten toimimme yhdessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämä on vaikea aihe, ja EU:n ja Yhdysvaltojen kannat ovat vielä kaukana toisistaan.

Poliittinen keskustelu Yhdysvalloissa on kuitenkin selvästi muuttunut meidän suuntaamme. Euroopan tavoite on saada aikaan kunnianhimoinen ja merkittävä sopimus vuoden 2012 jälkeiselle ajanjaksolle Yhdistyneiden Kansakuntien johtamassa maailmanlaajuisessa neuvotteluprosessissa. Sopimukseen olisi kuuluttava maailman tärkein teollisuusvaltio Yhdysvallat.

Lisäksi käsitellään myös energiapolitiikkaa. Haluamme, että yhteistyö tieteen ja tekniikan alalla edistyy, mutta tarvitsemme samanaikaisesti rakentavaa ja avointa vuoropuhelua perinteisten ja mahdollisten energian toimittajien kanssa. Olisi myös hyvin järkevää vaihtaa kokemuksiamme transatlanttisten suhteiden yhteydessä.

Yhteistyöstämme kansainvälisen terrorismin torjumiseksi tuli keskeinen yhteinen huolenaihe 11. syyskuuta 2001, ei sitä ennen. Haluamme parantaa henkilötietojen vaihtoa koskevia mahdollisuuksia etsintäkuulutettujen henkilöiden jäljittämiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin, että kehitämme ja jaamme tietosuojaa koskevat yhteiset periaatteet.

Oli väistämätöntä, että viisumivapaudesta tuli tämän huippukokouksen aihe. Viimevuotinen Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman uudistaminen avasi mahdollisuudet ratkaisun aikaansaannille. Jäsenvaltiot ja komissio työskentelevät yhdessä tässä asiassa. Olen tästä ilahtunut. Komissio keskittyy yhteisön toimivaltaan.

Minun on sanottava aivan selvästi, että ei ole poliittisesti ymmärrettävää, että meitä eurooppalaisia, joita yhdistää Schengen-järjestelmä, kohdellaan eri tavoin, kun saavumme tärkeimpään kumppanuusvaltioomme. Muistutan siksi Yhdysvaltojen presidentille tekemästä lupauksesta poistaa viisumivaatimukset.

Siirryn nyt taloussuhteisiin, joita neuvoston puheenjohtaja on jo kommentoinut. Transatlanttisen talousneuvoston luominen viime vuonna antoi poliittisen välineen kehittää transatlanttista taloudellista yhdentymistä. Tämä talouskasvu on keskeinen osa maailmantaloutta. Se on kaupan ja investointien kansainvälinen keskus nyt ja vielä pitkän aikaa. Sitoudumme siten käyttämään transatlanttista talousneuvostoa ratkaisujen aikaansaamiseksi asioissa, jotka ovat olleet avoinna jo vuosia − jotkut niistä 10, 15 tai jopa 20 vuotta − ja jotka muodostavat merkittäviä esteitä transatlanttiselle kaupalle.

Ensimmäisen vuoden yhteenveto on myönteinen. Ratkaisimme ensimmäiset vaikeat kysymykset menestyksekkäästi. Olemme ennen kaikkea onnistuneet luomaan sellaisen yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen hengen, mistä meillä ei ollut kokemusta aikaisemmin. Olen iloinen, että voimme luottaa Euroopan parlamentin täyteen tukeen. Se on osallistunut tämän yhteistyön kaikkiin vaiheisiin. Meillä on hyvät työsuhteet kaikkiin olemassa oleviin transatlanttisen vuoropuhelun kumppaneihin, ja olen kiitollinen neuvoston tuesta, joka on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Monia konkreettisia tuloksia on saatu aikaan. Olemme edistyneet tuotavien tuotteiden turvallisuutta koskevassa kysymyksessä. Yhdysvallat on hyväksynyt Euroopan tilinpäätösstandardit. Meillä on yhteinen näkemys maailmanlaajuisten investointien avoimen ympäristön edistämisestä, josta huippukokouksessa annetaan julkilausuma. Teemme jo tiiviimmin yhteistyötä ehdotetusta lainsäädännöstä ja haluamme edetä kohti Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteisiä standardeja, jotta meidän ei tarvitse kilpailla standardeilla toisiamme vastaan maailmanmarkkinoilla.

Olemme edenneet merkittävästi sähkölaitteiden turvallisuusmääräysten vastavuoroista tunnustamista koskevassa asiassa. Me eurooppalaiset olemme pyytäneet tätä Yhdysvalloilta jo monia vuosia. Yhdysvallat on ottanut tämän erityisen asian käsiteltäväksi uudelleen. Emme olettaneet, että se tapahtuisi näin lyhyessä ajassa. Olemme aloittaneet talouspolitiikkamme intressien koordinoimisen kolmansien maiden osalta ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Vielä ei ole saavutettu läpimurtoa rahtisäiliöiden täydellisestä seulonnasta. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Pyydän siksi teitä, hyvät naiset ja herrat, käyttämään yhteyksiänne kongressiin, koska tämä oli Yhdysvaltojen kongressin päätös. Koska se ei ollut Yhdysvaltojen hallituksen päätös, ponnisteluni ratkaisun aikaansaamiseksi hallituksen kanssa eivät ole kovin hyvät. Tässä yhteydessä kongressin on toimittava, hallitus ei voi sitä tehdä. Toivon, että yhteydet kollegoihinne Yhdysvaltojen kongressissa auttavat meitä.

Komissio on tehnyt kaksi ehdotusta, jotka liittyvät transatlanttisen talousneuvoston työhön ja koskevat siipikarjan tuontikieltoa Yhdysvalloista. Ehdotamme, että tuontikielto kumotaan. Se ei ole oikeudellisesti tai tieteellisesti pitävä. Tiedän, että tämä keskustelu on joskus ollut tunteellista ja että taustoista ja olosuhteista ei ole ollut täydellisiä tietoja. Haluaisin pyytää jokaista, joka haluaa puhua tästä asiasta, ottamaan siitä ensin täysin selvää.

Tämä on myös kysymys, joka poistettiin mielivaltaisesti parlamentin keskusteluista monta vuotta sitten, minkä olen saanut tietooni. Me emme saa protektionismin vaikuttaa asiaan emmekä saa omaksua ylimielistä asennetta, jonka mukaan ainoastaan omat ratkaisumme ovat kunnollisia kuluttajille ja että muiden toteuttamat toimet ovat välttämättä epäasianmukaisia. Voi olla hyvin niin, että erilaiset toimet eivät ole huonompia. Se, että toimitaan eri tavalla, ei merkitse, että kyseessä ovat huonommat toimet.

Jos emme ratkaise ongelmaa, joka on pohjimmiltaan hyvin vähäinen, mutta joka on erittäin tärkeä yhdysvaltalaisille, meillä ei ole pienintäkään mahdollisuutta − sanon tämän vakavasti − saada sisällytettyä tärkeät maatalouspoliittiset aiheet neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa. Me emme edisty mitenkään niiden vaatimusten kanssa, joita haluamme esittää Yhdysvalloille maatalouden alalla. Osoitan tämän kommentin Euroopan maatalousministereille, jotka pitivät asianmukaisena kieltäytyä tästä aloitteesta ennen kuin he edes tarkastelivat asiaa. He aiheuttivat itselleen huomattavaa vahinkoa.

Minulla ei ole asiasta harhakuvitelmia. Kaikki transatlanttisen talousneuvoston käsittelemät asiat ovat vaikeita, ja mitään ei saada aikaan nopeasti. Kaikki nämä asiat voidaan kuitenkin ratkaista molemmilla puolilla tarpeellisen järkevyyden ja näkemyksen avulla. Tämä väline on liian tärkeä ja liian arvokas haaskattavaksi. Lisäksi Dohan neuvotteluiden jumiutumisen vuoksi sen merkitystä ei pidä aliarvioida, vaikka etumme mukaista on, että maailman kehityskierros saadaan kaikkia osapuolia hyödyttäen menestyksekkäästi loppuun.

Saamme huippukokouksessa nopeasti päätökseen neuvottelut ilmaliikennesopimuksen toisesta vaiheesta, ja sillä edistetään yhä edelleen transatlanttista taloutta.

Hyvät naiset ja herrat, EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet kehittyvät yleisesti erittäin myönteiseen suuntaan. Aina esiintyvistä vastakkaisuuksista huolimatta suhteemme ovat rakentavia ja tulevaisuuteen suuntautuneita. Toivomme, että tällä huippukokouksella annettaisiin edelleen vahva viesti siitä, että olemme kumppaneita, jotka ovat vastuussa transatlanttisesta alueesta ja maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemisesta, eri lainsäädäntökausista ja hallinnon, neuvoston, parlamentin ja komission toimikausista huolimatta.

Olisin vilpittömästi kiitollinen, jos Euroopan parlamentti osallistuisi tämän prosessin tukemiseen ja edistämiseen aktiivisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, osallistuimme muutama päivä sitten transatlanttiseen lainsäätäjien vuoropuheluun Ljubljanassa ja olimme erittäin tyytyväisiä puheenjohtajavaltio Slovenian lämpimästä vastaanotosta

Kongressin kollegoiden kanssa käydyt keskustelut osoittivat, miten laajaksi Yhdysvaltain kongressin ja Euroopan parlamentin välinen esityslista on kehittynyt transatlanttisessa vuoropuhelussa. Siihen sisältyvät talousasiat, joista komission jäsen juuri esitti puheenvuoron, poliittiset asiat, jotka voivat myös olla taloudellisia, kuten ilmastonmuutos, mutta myös vaikeat asiat, kuten Afganistanin tilanne ja laajempi turvallisuutta koskeva käsite. Pidän siksi myönteisenä tätä keskustelua, joka käydään ennen EU:n ja Yhdysvaltain huippukokousta.

Esitän kolme lyhyttä ajatusta tähän keskusteluun. Ensiksi, koska asialista on laaja, ja siihen sisältyy monia kohtia, mikä on aivan eri asia kuin kymmenen vuotta sitten, meidän pitää aloittaa luomalla jonkinlainen yhteinen lähestymistapa turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Kävimme juuri keskustelun Euroopan turvallisuusstrategiasta. Meidän pitää aloittaa sovittamalla sitä yhteen Yhdysvaltojen turvallisuusstrategian kanssa pidemmällä aikavälillä, jotta voimme lähestyä näitä ongelmia laajemmalta pohjalta yhteisesti.

Toiseksi, tästä keskustelusta puuttuu lainsäätäjien vuoropuhelu. Kokoonnumme yhteen Ljubljanassa, ja sitten huippukokous järjestetään siellä kaksi viikkoa myöhemmin. Tämä näyttää pikemminkin 19. vuosisadan organisaatiolta, koska hallinnon ja lainsäätäjien vuoropuhelun välillä ei ole mitään todellista yhteyttä. Kuten lainsäädäntöpäätöslauselmassa ilmoitetaan, meidän on luotava transatlanttinen edustajakokous, johon voivat osallistua Atlantin kummankin puolen lainsäätäjät ja jossa he voivat keskustella keskenään ja tehdä yhteisiä aloitteita.

Viimeinen kommenttini on henkilökohtainen huomio. Koska EU, Yhdysvallat ja Nato käsittelevät näitä asioita yhdessä, olisi ehkä paikallaan, että EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous tapaa keväällä 2009 pidettävän Naton huippukokouksen yhteydessä Kehlissä ja osoittaa, että Nato, EU ja Yhdysvallat käsittelevät näitä ongelmia yhteisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, PSE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, haluaisin ryhmäni puolesta kiittää ministeriä ja komission jäsentä heidän aloituspuheenvuorostaan. Olen samaa mieltä komission jäsenen Verheugenin kanssa siitä, että ilmapiiri on myönteinen ja parempi kuin muutama vuosi sitten. Odotamme luonnollisesti vielä parannuksia, kun uusi hallinto tulee valtaan ensi vuoden alkupuolella. Uskon, että molemmat ehdokkaat haluavat muutoksia ja että Yhdysvallat sitoutuu enemmän kansainväliseen yhteistyöhön ja monenvälisiin elimiin. Myös tällä edistetään edelleen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteita. Pyydän, että ette loukkaannu siitä, että pidän toista ehdokasta parempana, ja nyt on selvää, kumpi se on näistä kahdesta ehdokkaasta.

On kuitenkin vielä useita ongelmia, joita on käsiteltävä. En aio puhua talousyhteistyöstä, sillä komission jäsen Verheugen on jo käsitellyt kyseistä asiaa, ja kävimme siitä jo perusteellisen keskustelun joitain viikkoja aikaisemmin. Yksi seikka, jota haluaisin käsitellä jälleen, aivan kuten edellisessä keskustelussa, on ydinasesulkua koskeva kysymys. On aika tehdä uusi aloite. Katson, että Yhdysvaltojen pitäisi tehdä aloite esimerkiksi allekirjoittamalla sopimus ydinkokeiden täydellisestä kieltämisestä. On olemassa kuitenkin uusia mahdollisuuksia tehdä sopimus ydinpolttoainekierron toimien monenvälistämisestä. Olen iloinen presidenttiehdokkaan John McCainin ilmoituksesta vetää taktiset ydinaseet pois Euroopasta, mikä on osoitus siitä, että hän suhtautuu asiaan vakavasti.

Toinen kysymys on ohjusten torjuntaa koskeva puolustusjärjestelmä. Kollegani Libor Rouček mainitsee enemmän tästä aiheesta, joka on meille kaikille merkittävä kysymys. Katsomme, että tätä asiaa ei voida yksipuolisesti päättää tulevissa kahdenvälisissä neuvotteluissa tiettyjen Naton jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on Euroopan ongelma, ja se vaikuttaa Euroopan turvallisuustilanteeseen. Siitä olisi pitänyt ainakin keskustella monenvälisesti toimivaltaisten Euroopan elinten kanssa. Yhdyn kritiikkiin, että vielä ei ole päästy sopimukseen viisumeista ja viisumivapausohjelmasta. Uskomme tietenkin, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ja erityisesti Schengenin alueeseen kuuluvat valtiot olisi otettava mukaan ohjelmaan. Komissio voi nyt neuvotella itsenäisesti, joten toivon, että se edistyy tässä asiassa.

Lopuksi vielä yksi huomio. Emme ole edelleenkään tyytyväisiä Yhdysvaltojen vastaukseen valituksistamme, joita esitimme CIA:n suorittamista poikkeuksellisista pidätyksistä ja Guantánamon jatkuvasta olemassaolosta. Näiden toimien lopettaminen on tärkeä kohta näissä yhteisissä neuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta.(FI) Arvoisa puhemies, avoin keskusteluyhteys ja yhteistyö USA:n ja EU:n välillä on tärkeää. Komissaari Verheugen korosti yhteistyötä myös kongressin edustajien kanssa. Minullakin oli mahdollisuus noin viikko sitten osallistua EU:n USA-delegaation kokoukseen, ja tämä yhteydenpito on tärkeää. Siellä, kuten varmasti muuallakin, keskustellaan avoimesti myös vaikeista kysymyksistä ja kumpikin osapuoli yrittää varmasti ajaa oman maapallonpuoliskonsa asioita. Näissä keskusteluissa on selvästi tullut esille se, että kun USA:n puolelta vedotaan turvallisuuskysymyksiin, hyvin usein kyse on protektionismista talous- ja kauppa-asioissa.

Aivan samalla tavalla kuin Wiersma, minäkin valittelen sitä, että viisumiasiassa EU:n jäsenvaltioita ei ole kohdeltu tasavertaisesti ja tasapuolisesti. Kun USA:ssa hallinto vaihtuu, toivottavasti EU voisi tässä asiassa puhua Yhdysvaltoihin yhdellä äänellä ja siellä voitaisiin myös sitten kohdella EU:n jäsenvaltioita yhtenäisesti ja yhtäläisesti.

Henkilökohtaisesti haluaisin vielä lopuksi sanoa, että me olemme nyt saaneet täällä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa seurata Yhdysvaltain presidentinvaalin esitaistelua. Siitä saa kyllä itse asiassa erittäin upean kuvan Yhdysvaltain demokratian toiminnasta. Tähän liittyen EU:n puolella voitaisiin kyllä katsoa peiliin. Täällä keskustellaan valinnoista EU:n huippuvirkoihin. Kyseessä ei ole mitenkään avoin toiminta, puhumattakaan että toimittaisiin kovin demokraattisesti, kun näitä paikkoja ollaan jakamassa ennen vaaleja. Voisitteko te kuvitella, että Yhdysvalloissa jaettaisiin ennen vaaleja kaikkein tärkeimmät hallinnon ja poliittiset paikat, kuten täällä EU-tasolla tehdään? Eli kyllä meillä monessa asiassa on Yhdysvalloista myös oppimista, ainakin näissä demokratiakysymyksissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, me haluamme hyvät Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliset suhteet. Edellytyksenä on kuitenkin, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä. Haasteet ja kriisit Länsi-Balkanilla, Etelä-Kaukasuksella, Lähi-idässä ja Afganistanissa, paljon tiedotusvälineissä esillä oleva terrorismin torjuminen, ilmeinen elintarvikekriisi, energiaturvallisuutta koskevat asiat, ilmastonmuutos, talouden taantuma sekä avoimuutta ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevat kysymykset ovat kaikki asioita, joiden vuoksi tarvitsemme toisiamme, ja meidän on tehtävä työtä yhdessä. Haluamme myös vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta ottamalla työhön mukaan Yhdysvaltain kongressin ja Euroopan parlamentin.

Yksi kansalaisillemme äärimmäisen tärkeä asia on − ja sanon tämän pitäen itseäni transatlanttisuuden kannattajana − Guantánamo Bayn vankilan ja maailman muiden salaisten vankiloiden sulkeminen. On tärkeää tähdentää yhdysvaltalaisille ystävillemme, että jäljellä olevat vangit on joko tuomittava lainmukaisesti tai vapautettava, ja heille on tarpeen vaatiessa myönnettävä korvauksia. Myös me voimme auttaa, esimerkiksi ottamalla uiguurivangit vastaan Euroopan unioniin ja siten auttaa saamaan tämä skandaali päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Yhteisten demokraattisten arvojemme maineelle on tärkeää, että olemme samaa mieltä terrorismivaaran olemassaolosta, mutta toisaalta on myös painotettava, että mielipide-erot ratkaistaan perustuslaillisten periaatteiden mukaisin keinoin. Näin ei toimita Euroopan unionissa eikä Yhdysvalloissa terroristijärjestöjä koskevia luetteloita koskevien nykyisten käytäntöjen vuoksi. Tämä kysymys on siten otettava kiireisesti esille. Haluaisin jälleen kerran korostaa, että terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta on torjuttava perusoikeuksien ja yhteisten perustuslaillisten periaatteiden mukaisesti. Tämä koskee myös henkilötietojen vaihtoa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä.

Toinen tärkeä asia on ilmastonmuutos, koska se vaikuttaa moniin näkökohtiin, kuten elintarvikkeiden turvallisuuteen, energiaan ja vedenjakeluun. Siksi tälle asialle on annettava huippukokouksessa tärkeä etusija. Molempien osapuolten pitäisi sopia yhteisestä lähestymistavasta ilmastonmuutoksen hallitsemiseen. Päämäärämme pitää olla se, että lämpötila nousee enintään kahdella asteella verrattuna esiteollisen kauden arvoihin. Vaadimme, että teollistuneet valtiot kantavat vastuunsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa Dimitrij Rupelia ja komission jäsentä Günter Verheugenia aloituspuheenvuoroistaan. Voimme nähdä monella tavoin, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin ihanteet ja tavoitteet lähenevät toisiaan. Keskitymme liian usein siihen, joka erottaa meitä. Maantieteellisesti meitä jakaa Atlantin valtameri, mutta meitä yhdistävät tunne- ja järkisyyt omassa arvojärjestelmässämme sekä käsityksemme demokraattisesta valvonnasta ja demokraattisten laitosten edistämisestä kaikkialla maailmassa.

Meidän on todella keskityttävä siihen keskeiseen kysymykseen, millaisen näköalan Yhdysvallat ja Euroopan unioni voivat antaa maailmalle 21. vuosisadalla. Kollegani ovat luonnollisesti maininneet monia meitä kohtaavia haasteita, kuten ilmastonmuutoksen, kehitystavoitteet ja niin edelleen. Meidän on kuitenkin aivan ensimmäiseksi keskityttävä saamaan aikaa rauhaa ja vakautta eri alueilla ja eri aloilla.

Siksi on aivan aiheellista, että seuraava EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous järjestetään Ljubljanassa, koska Ljubljanassa voimme kääntää katseemme länteen ja havaita, että Euroopan unionissa vallitsee vakaus ja rauha. Voimme kääntää katseemme kaakkoon ja havaita murroksen ja vaaran mahdollisuudet Länsi-Balkanilla. Voimme kääntää katseen itään ja havaita mahdolliset vaarat Lähi-idän tapahtumissa. Siksi minusta on tärkeää, että tavatessamme ja asioista keskustellessamme on keskityttävä keskeisiin seikkoihin, vaikka asialistat ovatkin laajoja.

Näiden keskeisten seikkojen pitäisi mielestäni perustua seuraaviin asioihin. On varmistettava, että kvartetti jatkaa työtään Lähi-idän rauhanprosessissa ja että Dohassa tehtyä Libanonin eri osapuolia koskevaa sopimusta kannustetaan ja tuetaan. Lisäksi on varmistettava, että Kosovolle ja muille alueille Länsi-Balkanissa annetaan niiden tarvitsemat turvatakuut, jotta ne voivat kehittää demokratiaansa vakaata ja rauhanomaista tulevaisuutta varten. Kaikkein tärkeintä on, että kokoonnumme ja toimimme johtoasemassa muuhun maailmaan nähden erityisesti ilmastonmuutoksen, energian ja elintarvikkeiden osalta. Silmiinpistävin kysymys monissa valtioissa eri puolella maailmaa − kehitysmaiden lisäksi kehittyneissä valtioissa − on elintarvikkeiden hinta ja tästä aiheutuvat vaikeudet.

Yhdysvallat ja EU voivat säilyttää yhdessä vahvan aseman, ja ne voivat toimia merkittävinä johtajina tulevaisuutta silmällä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, voisitteko tuoda esille ne näkökohdat, joista olette eri mieltä?

Euroopan parlamentti kehottaa sulkemaan Guantánamon, ja äskettäin on esitetty tietoja vankila-aluksista, jotka ovat todennäköisesti vierailleet myös Euroopan satamissa. Puhutteko tästä yhdysvaltalaisille, vai tuetteko Yhdysvaltojen kansalaisten vaatimuksia tässä asiassa? Aiotteko pyytää heitä lopettamaan ilmastonmuutosta koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen heikentämisen sekä kehottaa heitä luopumaan yksipuolisesta suhtautumisestaan biopolttoaineisiin? Aiotteko tehdä kompromissin, jotta nykyinen elintarvikkeiden hintoja nostava elintarvikekriisi torjutaan? Arvoisa Günter Verheugen, olitte keskeisessä asemassa, kun EU:ssa vuonna 1997 käyttöön otettu kloorikäsiteltyä siipikarjanlihaa koskeva kielto poistettiin. Haluaisin sanoa, että eri mieltä kanssanne olevat jäsenet − joita on monta − eivät toimi tietämättömyyden vuoksi, vaan pidämme kansanterveyden suojelemista tärkeämpänä kuin kaupallisia intressejä. Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta 21 valtiota on eri mieltä kanssanne, samoin kuin asiasta yksimielinen Euroopan parlamentti ja parlamentin asiasta vastaava valiokunta. Myös komission sisällä on esitetty ponnekkaita vastaväitteitä. Tähän asiaan ei voida suhtautua kevyesti, arvoisa komission jäsen. Teidän on esitettävä joitain perusteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kumppanuus on EU:n ulkopolitiikan kulmakivi, mikä pannaan aivan oikein merkille päätöslauselmassa. Tällainen kumppanuus edellyttää useita itsestään selviä sopimuksia, kuten periaatetta siitä, että emme puutu muiden kumppanien sisäisiin asioihin. On sääli, että minun on huomautettava, että viime vuosina ja aivan äskettäin yhdysvaltalaiset kumppanimme eivät ole aina pysyneet sopimuksessa. Presidentti ja ulkoasianministeriö ovat esimerkiksi toistuvasti julistaneet kannattavansa avoimesti Turkin liittymistä Euroopan unioniin ja ovat käyttäneet asiassa painostusta. Tällainen käytös ei ole hyväksyttävää. Tämä merkitsisi ihan samaa, jos Eurooppa-neuvosto tai komissio pyrkisi liittämään tai yhdistämään Meksikon Yhdysvaltoihin. Se, että Turkki on Naton jäsenvaltio, ei merkitse, että kyseisen valtion pitäisi myös voida liittyä Euroopan unioniin. Nato on tärkeä Euroopan unionille, mutta se ei ole sama kuin Euroopan unioni. Nämä ovat kaksi eri asiaa, ja ensi viikolla pidettävässä huippukokouksessa on hyvä tilaisuus muistuttaa kumppaneitamme tästä asiasta ystävällisesti, mutta päättäväisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Arvoisat puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja, pidän täysin selvänä − ja se on eri puheenvuoroissa myös selkeästi ilmaistu − että Euroopan unionin ja Yhdysvallat voivat arvojensa perusteella yhdessä, enemmän kuin kukaan muu, edistää rauhaa ja vapautta maailmassa.

Tiedämme kuitenkin, että olemme joskus eri mieltä. Se, että pidämme Yhdysvaltojen yksipuolisuutta toisinaan erittäin epämiellyttävänä, aiheutuu osittain omista puutteistamme. Tämän vuoksi EU:n parempi politiikka suhteissa Yhdysvaltoihin, sisäinen vahvuus ja yksi ääni ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat edellytyksiä todellisen kumppanuuden luomiselle. Transatlanttinen talousneuvosto on väline yhteisten etujemme lujittamiseksi tietyillä aloilla.

Tämän takia minusta on erittäin surullista, että neuvottelut uhkaavat epäonnistua siipikarjaa koskevan kysymyksen vuoksi ja että Yhdysvaltojen presidentin on tartuttava puhelimeen siipikarjaa koskevasta kysymyksestä, koska emme halua tehdä kompromissia tässäkään asiassa. Meidän on pohdittava, onko joitain asioita liioiteltu ja onko meillä siksi tilaisuus luoda lähtökohdat transatlanttisten markkinoiden kehitykselle, jolloin meidän olisi mahdollista määrittää yhteiset kansainväliset intressimme, panna täytäntöön standardit, ja kuten James Elles sanoi, ottaa parlamentti mukaan työhön. Komission jäsen Verheugen on jo maininnut, että molemmilla puolilla lainsäädäntöön on jo puututtu, joten kummankin kumppanin parlamentin on osallistuttava jo ennalta asiaan, jotta tilannetta voidaan hallita ja jotta standardit pannaan täytäntöön yhteisesti kansainvälisellä tasolla.

Jos onnistumme tässä ja jos pidämme yllä näitä ponnisteluita Yhdysvaltojen tämän vuoden vaalien ja Euroopan unionin ensi vuoden vaalien yli, olemme ehkä luoneet lähtökohdan ymmärtää sitä, että ilmastonmuutos, järjestäytynyt rikollisuus, maahanmuutto ja moni muu asia voidaan torjua yhteisellä toiminnalla paremman maailman hyväksi. Tämän vuoksi meidän pitäisi työskennellä paljon tiiviimmin yhdessä yhdysvaltalaisten ystäviemme kanssa.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE).(CS) Hyvät naiset ja herrat, mainitsen puheenvuorossani Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteista yhden näkökohdan, joka on Yhdysvaltojen ohjustorjuntajärjestelmä. Kotimaassani Tšekin tasavallassa, jossa tämän järjestelmän osaksi asennetaan tutka, kaksi kolmasosaa kansalaisista vastustaa jatkuvasti tätä suunnitelmaa. Tšekin kansalaiset uskovat, että ohjustentorjuntajärjestelmä ei koske ainoastaan Yhdysvaltojen ja Tšekin tasavallan tai Puolan kahdenvälisiä suhteita, vaan että ohjustentorjuntaa ja asesulkua koskevat kysymykset vaikuttavat koko Euroopan turvallisuuteen. Haluaisin jälleen kerran pyytää neuvostoa luomaan vihdoin foorumin, jossa kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat keskustella tästä asiasta. Haluaisin myös pyytää Yhdysvalloilta, että se ei tee nyt sopimuksia ohjustentorjuntajärjestelmien sijoittamisesta Eurooppaan. Yhdysvalloilla ja Euroopalla on paljon kiireisempiäkin ongelmia, kuten terrorismin torjuminen, energiahuollon turvallisuus, ilmaston lämpeneminen, Afganistan ja niin edelleen. Tehkäämme siis työtä yhdessä kumppaneina, jotta näihin ongelmiin saadaan ratkaisut. Voimme käsitellä myöhemmin aiheita, jotka eivät ole kiireellisiä ja jotka tällä hetkellä jakavat meitä sen sijaan, että ne yhdistäisivät meitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, komission jäsen Verheugen vetosi juuri Euroopan parlamenttiin, että se käyttäisi suhteitaan kongressiin rahtisäiliöiden seulonnan vuoksi. Hyvä on, luulen, että olemme mielellään avuksi, mutta uskon, että parlamentti haluaisi vastapalveluksena osallistua tiiviimmin esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojaa koskeviin toimiin, koska edellisen puolentoista vuoden aikana asiaa ovat käsitelleet virkamiehet suljettujen ovien takana aivan, kuin olisi kyse pelkästään teknisestä toimesta, eikä asiasta, joka vaikuttaa kansalaisvapauksiin ja perusoikeuksiin. Kyseessä ei ole diplomaattinen asia. On aika, että komissio ja neuvosto ottavat Euroopan parlamentin mukaan näihin toimenpiteisiin.

Toinen seikka koskee Yhdysvaltain viranomaisten hiljattain esittämää asiaa, sähköistä matkustuslupajärjestelmää. Haluaisin kuulla, aikovatko neuvosto ja komissio ottaa tämän asian puheeksi huippukokouksessa Yhdysvaltojen kanssa. Saan sen vaikutelman, että nyt on luotu matkustajiin vaikuttavien turvatoimenpiteiden palapeli − sähköinen matkustuslupajärjestelmä, matkustajarekisteri, APIS-järjestelmä, biometriset passit, sormenjäljet, maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä, automatisoitu kohdentamisjärjestelmä, viisumit, viisumivapaus − ja EU vain kopioi tätä sokeasti. On korkea aika, että alamme puhua näiden sijaan yhtenäisistä, tehokkaista ja suhteellisista turvatoimista.

Haluaisin tietää, aikovatko komissio ja neuvosto ottaa seuraavat asiat puheeksi Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Viranomaiset ovat ilmoittaneet edellyttävänsä, että ilma- ja merialusten liikenteenharjoittajien pitää kerätä 10 sormenjälkeä ja ottaa kasvokuva kaikista matkustajista − tietääkseni elokuusta lähtien − ja antaa nämä tiedot sisäisestä turvallisuudesta vastaavalle ministeriölle 24 tunnin kuluessa Teen asiasta parlamentin kysymyksen. Haluaisin tietää, ovatko neuvosto ja komissio yhtä mieltä kanssani siitä, että liikenteenharjoittajat eivät saa suorittaa lainvalvonta- ja turvallisuustehtäviä, ja aikovatko ne puuttua asiaan.

Haluaisin lopuksi korostaa viisumivapauden osalta tiettyä seikkaa. Olemme kysyneet tätä usean kerran, emmekä ole koskaan saaneet vastausta. Aiotteko ottaa käsiteltäväksi HI-virusta sairastavien matkustuskiellon? Tätä kieltoa on mahdotonta hyväksyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti hyväksyi hiljattain päätöslauselman, jossa se kehotti Yhdysvaltoja poistamaan viisumivaatimuksen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisilta sekä noudattamaan vastavuoroisuusperiaatetta.

Yhdysvaltojen kansalaiset voivat matkustaa vapaasti kaikkiin EU:n valtioihin. Ainoastaan kaikkein rikkaimpien Euroopan unionin valtioiden kansalaisten ei tarvitse hakea viisumia Yhdysvaltoihin. Tämä osoittaa tiettyjen täysin itsenäisten EU:n jäsenvaltioiden kohtelun epätasapainoisuuden. Kyseiseen aiheeseen ei ole tähän päivään mennessä kiinnitetty tarpeeksi huomiota EU:n toimielimissä, jotka usein toimivat liiankin innokkaasti muissa asioissa. Meistä on mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa esimerkiksi Puolan kansalaisia kohdellaan mahdollisina taloudellisista syistä maahan muuttavina henkilöinä, sillä Yhdysvallat ei ole ollut heidän päämääränsä pitkään aikaan. He voivat loppujen lopuksi tehdä työtä EU:n valtioissa, jotka ovat avanneet heille työmarkkinansa. Ei ole mitään taloudellisia tai poliittisia syitä, miksi he eivät saisi matkustaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia.

On toivottavaa, että seuraavassa EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa EU:n jäsenvaltiot ottavat asian käsiteltäväksi päättäväisesti ja saavat sen ratkaistua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Arvoisa puhemies, koska komission jäsen Verheugen käsitteli puheenvuorossaan erityisesti hyvinvointia, odotan, että huippukokouksessa pyritään ensisijaisesti löytämään keinot elintarvikkeiden hintojen nousun hillitsemiseksi. Odotan poliittisesti asianmukaista ratkaisua siihen, että kymmeniä miljoonia henkiä kuolee nälkään tänä vuonna ja että lisäksi sata miljoonaa köyhtyy edelleen huomattavasti. Samaan aikaan Euroopassa maitoa kaadetaan viemäreihin, ja rypsiä ja sokeriruokoa, jotka kukkivat nyt pelloilla, käytetään ajoneuvojen polttoaineeksi. Korkeiden tukipalkkioiden ja maahantuontimaksujen vuoksi on kannattavampaa kasvattaa polttoainekasveja viljakasvien sijaan, vaikka on hyvin tiedossa, että vehnän hinta laskisi kymmenellä prosentilla ja maissin hinta jopa 20 prosentilla, jos valtiot luopuisivat biopolttoaineiden käytöstä. Arvoisa puheenjohtaja, uskon, että Ljubljanan huippukokouksessa viikon kuluttua käy selvästi ilmi, aikovatko Euroopan unioni ja Yhdysvallat täyttää maailmanlaajuisen vastuunsa, vai jatkavatko ne edelleen populistisia keskusteluja aiheesta. Ne joutuvat kohtaamaan nykyisten maataloustoimintalinjojen kirjaimellisesti kohtalokkaat tulokset, joten niiden pitäisi mahdollisimman nopeasti poistaa järjenvastaiset maataloustuet, kiintiöt ja tullit sekä lopettaa biopolttoaineiden edistäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, me puhumme Euroopan unionin kaikkein tärkeimmästä kumppanista. Meillä on mielipide-eroja monista asioista, mutta tosiasia on, että Yhdysvallat on meille läheisempi kuin mikään muu merentakainen valtio. Koko maailmaan vaikuttavia tiettyjä keskeisiä seikkoja koskevissa lähestymistavoissamme on kuitenkin yleisesti ottaen eroja.

Euroopan unioni on ottanut asiakseen ilmaston lämpenemisen torjumisen. Tämä on ollut aikaisemmin ja on edelleen kaikkien puheenjohtajuuskausien prioriteetti. Yhdysvallat on samaa mieltä siitä, että ennen kaikkea ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmastonmuutoksen, mutta se ei pyri torjumaan ilmastonmuutosta. Euroopan unioni on aivan päinvastoin ottanut käyttöön erittäin kunnianhimoisen ohjelman päästöjen rajoittamiseksi. Tämä ohjelma on erityisen vaikea taloudellemme. Päätimme tästä asiasta, koska halusimme muiden liittyvän siihen. Tämä on tavoitteemme, koska emme voi yksin pelastaa planeettaa.

Yhdysvallat aiheuttaa suurimman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Suurimman päästöjen aiheuttajan suostutteleminen noudattamaan yleisiä velvollisuuksia voi johtaa maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen Poznańissa ja Kööpenhaminassa. Päästöjen rajoittamista koskeva ohjelmamme onnistuu ainoastaan silloin, kun pääsemme asiassa yhteisymmärrykseen. Katson siksi, että neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa tästä asiasta, hankkeidemme esitteleminen sekä Yhdysvaltojen suostuttelu toimimaan yhdessä kanssamme kansainvälisellä tasolla ilmastosopimusta koskevissa seuraavissa kokouksissa ovat tärkeitä ja ehkä kaikkein tärkeimpiä näkökohtia Euroopan unionille tällä hetkellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(PT) George Bushin kauden viimeinen EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous järjestetään 10. kesäkuuta. Aikakautta ovat ikuisesti tahranneet Irakin laiton miehittäminen sekä häpeä, joka on aiheutunut Abu Ghraibista, Guantánamosta ja salaisista vankiloista. Huokaisemme helpotuksesta kahdeksan vuoden taaksepäin suuntautuneen kehityksen jälkeen. Kahdeksan vuotta on mennyt hukkaan siinä, että olisimme tehokkaasti torjuneet terrorismia demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien mukaisesti. Vuodet ovat kuluneet hukkaan Lähi-idän rauhanpyrkimyksissä, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, aseistariisunnassa ja ydinaseiden leviämisen estämistä koskevissa pyrkimyksissä.

Tiedämme, että Barack Obama on demokraattisen puolueen ehdokas, joten toivo on palaamassa. Obama on ilmoittanut tukevansa ydinsulkusopimuksen vahvistamista, ja hän tukee täydellisen ydinaseriisunnan tavoitetta. Tällä on jo vaikuttanut hänen republikaanipuolueen vastaehdokkaaseensa senaattori McCainiin. McCain on yhdenmukaistanut kantaansa Obaman kanssa ja ilmoittanut, että hän kannattaa taktisten ydinaseiden poistamista Euroopasta. Tämä osoittaa, että Yhdysvalloissa on olemassa kriittinen enemmistö, joka on valmis strategian vaihdolle.

Euroopan on lähestyttävä uutta hallintoa mahdollisimman varhain, jotta laaditaan yhteiset strategiat vuoden 2010 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssia varten sekä kaikkia niitä toimia varten, joissa on kyseessä maailman turvallisuus ja erityisesti joukkotuhoaseiden asesulku, mukaan lukien neuvottelut Iranin kanssa. Tämän huomioon ottaen, Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltain konferenssin jäsenten väliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä, ja niitä pitäisi tehostaa välittömästi.

Arvoisa puhemies, Yhdysvaltain johtotehtävä ei enää riitä, kun torjutaan tämän päivän vaaroja sekä ehkäistään uusia tulevaisuudessa. Se on silti välttämätön. Me luotamme, että presidentti Obama − ja toivon, että se on hän − pystyy vastaamaan haasteeseen ja että Eurooppa voi käyttää kaikkia mahdollisuuksia edistääkseen monenkeskisen järjestelmän vahvistamista pysyvästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, kansainväliset ongelmat lisääntyvät. Ensimmäinen esimerkki on huonontuva taloudellinen tilanne. Toinen on raaka-aineiden saatavuuden poliittinen hyväksikäyttö sekä raaka-aineiden mukaan lukien elintarvikkeiden hinnannousu. Kolmas on terrorismi. Neljäs on paikalliset aseistetut konfliktit. Mikään yksittäinen jäsenvaltio ei pysty ratkaisemaan näitä ongelmia, joten tarvitaan EU:n ja Yhdysvaltojen vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Kolikolla on kuitenkin toinen puoli, ja se on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen taloudellinen ja poliittinen kilpailu. Tämän vuoksi kaikkein tärkeimpien kysymysten osalta tarvitaan asianmukaisia keinoja estää se, että kilpailu aiheuttaa erimielisyyttä. Keinoja tarvitaan etenkin talousasioissa. Maailma ei saisi olla keinottelupääoman ja raaka-ainemonopolien vanki. Eurooppa ei saa seisoa Al Goren rinnalla ja edistää ilmaston lämpenemistä koskevia käsityksiä sen omien liikeyritystensä kustannuksella.

Yhdysvaltojen piakkoin vaihtuvan presidentin vuoksi Euroopan pitäisi tehdä selväksi omat poliittiset painopisteensä sekä ehdotuksensa niiden ratkaisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE).(BG) EU:n uuden jäsenvaltion ja suhteista Yhdysvaltoihin vastaavan valtuuskunnan jäsenenä haluaisin puhua transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun − joka kokoontui Ljubljanassa vain muutama päivä sitten järjestetyssä kokouksessa − merkittävästä tehtävästä.

Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni asialistalle otetuista aiheista, koska niissä osoitettiin selkeästi, että joidenkin EU:n uusien jäsenvaltioiden haasteet kuuluvat tiiviisti Euroopan unionin ja sen toimielinten toimiin. Tämä antaa meille turvallisuudentunnetta, ja tällä suojellaan keskeisiä etuja.

Minulla on kuitenkin ensisijaisesti mielessäni paljon mainitut turvatoimia koskevat kysymykset. Niihin kuuluvat viisumijärjestelyt sekä vaatimukset rahtisäiliöiden täydellisestä seulonnasta.

Nämä toimet vaikuttavat maani kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen ja etupäässä nuorten tasavertaisiin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin verrattuna muiden valtioiden samanikäisiin henkilöihin. Ne aiheuttavat myös talousongelmia Bulgarian kaltaiselle valtiolle, jolla on suhteellisen pienet satamat ja joiden on kannettava raskas taloudellinen vastuu uusien laitteiden tarjonnasta.

Näiden toimien vuoksi kyseiset satamat luopuvat rahdin käsittelystä, ja rahti ohjataan suurempiin satamiin. Tämä vaikuttaa varmasti vääristävästi alueiden, kuten oman alueeni, Varnan kaupungin, ja muiden Mustanmeren alueiden, taloudellisiin intresseihin.

Viisumiasioita koskevissa kokouksissa ilmoitin yhdysvaltalaisille kongressin kollegoille, että Bulgarian tilanne oli täysin erilainen kuin 10 tai 15 vuotta sitten, jolloin nuoret lähtivät suurin joukoin Yhdysvaltioihin, ja että hylättyjen viisumihakemusten määrä oli pienempi. Tämä on syy siihen, että näiden kahden valtion välillä aloitetaan aktiivinen vuoropuhelu.

Uskon kuitenkin, että Bulgarian on noudatettava yhteistä EU:n toimintalinjaa ja että sen on pidettävä kiinni niiden toimien toteuttamisesta, joilla suojellaan vastavuoroisuuden perusteella kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Yhdysvaltalaisten kollegoidemme pitäisi ymmärtää, että meillä kaikilla on yhteisiä turvallisuusongelmia, jotka on ratkaistava yhteistyöllä sen sijaan että aiheutetaan esteitä. Tämän vuoksi tuen päätöslauselmaa ja tulevaa kokousta.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Kuhne, (PSE) .(DE) Arvoisa puhemies, perustavanlaatuisen myönteinen suhde Yhdysvaltojen kanssa ei sulje pois toisistaan poikkeavia etunäkökohtia tai mielipide-eroja. Uskon, että tasavertainen kumppanuus on mahdollista ainoastaan tältä pohjalta. Ainoastaan tällä tavalla pystymme vakuuttavasti ehkäisemään amerikkalaisvastaisuutta.

Tämän syyn vuoksi Euroopan parlamentin sosialistiryhmä kannattaa suoraa turvallisuuspoliittista vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa sellaisista asioista, jotka kuuluvat Euroopan unionin toimivaltaan. Haluaisin antaa kaksi esimerkkiä: länsimaisten arvojen uskottavuus terrorismin torjunnassa sekä vakautusta ja jälleenrakennusta koskeva kysymys.

Juuri näiden syiden vuoksi vastustamme EU:n avoimia tai salaisia yhteyksiä Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuusstrategiaan. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä esittää asian yhdessä tarkistuksessaan turvallisuusstrategiaa koskevaan mietintöön, josta äänestämme huomenna. On selvää, että kukaan Yhdysvaltojen presidentti ei ikinä hyväksy, että kolmas osapuoli, EU tai joku muu, osallistuu tähän kansalliseen turvallisuusstrategiaan. Miksi meidän pitäisi sitouta tähän samaan asiaan ja antaa siihen avoin sekki? Tässä ei ole kyse tasapuolisista ehdoista, joten me vastustamme tällaisia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov (PSE).(BG) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmaista tukeni ehdotetulle yhteiselle päätöslauselmalle ja käsitellä Ljubljanassa järjestetyssä lainsäätäjien vuoropuhelussa esiin tullutta kahta kysymystä, ilmastonmuutosta ja energiaa. Kummankin osapuolen, Euroopan unionin ja Yhdysvaltain, olisi tehtävä enemmän yhteistyötä.

Toivon, että Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä tulee esille useampia mahdollisuuksia. Luotan etenkin, että Yhdysvaltain kongressi pyrkii siihen, että Kööpenhaminan konferenssissa saavutetaan maailmanlaajuisia ratkaisuja. Bulgarian kaltaiset valtiot kärsisivät vakavasti tuotteidensa tai vientituotteidensa kilpailukyvyn menetyksestä, jos ainoastaan me panemme täytäntöön Euroopan komission ehdotuksia ilmastonmuutoksesta.

Energia-alan yhteistyömme ei saisi rajoittua ainoastaan saastuttamattomaan teknologiaan ja sitä koskevaan rahastoon, vaan siihen olisi kuuluttava myös ydinenergia. Sen merkitys lisääntyy maailmassa etenkin Kiinan ja Intian kaltaisissa valtioissa. Voimme olla kumppaneita tällä alalla ainoastaan, jos Euroopan unioni voi sisällyttää ydinenergiakysymykset avoimemmin toimintalinjoihinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin keskittyä kolmeen seikkaan. Ensinnäkin olen samaa mieltä komission jäsenen korostamasta asiasta, meidän on seurattava transatlanttisen talousneuvoston toimia ja siihen liittyvää työtä. Meidän on osoitettava, että voimme ottaa tietyt asiat hyvin vakavasti huomioon ja että voimme toteuttaa tarpeelliset muutokset niiden valitettavien esteiden poistamiseksi, jotka ovat keskeisiä kansallisessa suojelussa. Niihin kuuluvat siipikarjaa koskevat asiat, ja on surullista kuulla parlamentissa, että me emme halua poistaa tätä kieltoa.

Toiseksi, meidän on edistettävä positiivisia toimia sekä toimittava yhdessä vaikeiden asioiden, kuten ilmastonmuutoksen, vuoksi. Rahoitusalan toimet ovat myönteisiä, ja toivon, että vakuutusala lisätään luetteloon tällä alalla saavutetusta menestyksestä.

Lopuksi, Ljubljanassa hiljattain järjestetty transatlanttinen vuoropuhelu edistyi. Asioista keskusteltiin ja päätettiin enemmän, ja kollegoideni tapaan olen samaa mieltä, että meidän pitää saattaa toimet vuoden 1997 Houstonin yhteisessä julistuksessa sovitulle tasolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin mainita muutamia seikkoja, joiden toivon pääsevän 10. kesäkuuta järjestettävän huippukokouksen esityslistalle.

Kosovoa koskevassa kysymyksessä on ilmeistä, että ei ole kenenkään edun mukaista, että Balkanin alueella on uusi hajonnut valtio, ja tämän vuoksi Romania on jo useiden vuosien aikana osallistunut toimiin alueen vakauttamiseksi. Huolenaiheenamme ovat pääasiassa järjestäytynyt rikollisuus, prostituutio ja ihmiskauppa, huumausaineet ja aseet, ja katson, että uusien Kosovon viranomaisten on lisättävä ponnistelujaan näiden toimien hillitsemiseksi.

Minusta on myös erittäin tärkeää valvoa tiukasti, miten paikallista kulttuuria, erityisesti ortodoksisia luostareita, suojellaan tällä alueella.

Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esille, on viisumit kaikille Yhdysvaltoihin matkustaville Euroopan unionin kansalaisille. Haluaisin kiittää komission jäsentä Verheugenia ja ministeri Rupelia, että he ottivat asian esille. Kuten olette havainneet, asiasta ollaan hyvin solidaarisia poliittisesta puolueesta riippumatta. Olin hyvin yllättynyt, että Ljubljanan kokouksessa kongressin kollegamme siirsivät kaiken vastuun asiasta ulkoministeriölle, kun taas presidentti Bush ilmoitti, asia on täysin riippuvainen kongressista. Toivon, että löydätte lopultakin asiaan ratkaisun Ljubljanan huippukokouksessa.

Haluaisin lopuksi ottaa esille elintarvikkeiden hinnan ja köyhyyden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Hyvät naiset ja herrat, kun sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta vieraili Washingtonissa heinäkuussa 2007, vakuutuin Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin yhteistyön merkityksestä.

Uskon, että EU:n ja Yhdysvaltojen yhteiset toimintalinjat tullien, teollis- ja tekijänoikeuksien, vastavuoroisen tunnustamisen ja standardien yhdenmukaistamisen alalla voivat johtaa uuden transatlanttisen markkina-alueen luomiseen. Siitä hyötyvät sekä yrittäjät että kuluttajat Atlantin molemmilla puolilla. Leludirektiivistä keskustellaan tällä hetkellä parlamentissa, joten olisi erittäin hyödyllistä päästä yhteiseen lähestymistapaan myös lelujen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Uskon, että Euroopan unionia transtlanttisessa vuoropuhelussa edustava komission jäsen Verheugen voi saavuttaa paljon tässä asiassa.

Hyvät naiset ja herrat, toivon että tulevassa EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa Yhdysvaltojen viisumivapautta koskevaa ohjelmaa laajennetaan kaikkiin EU:n jäsenvaltioiden, myös kotimaani Slovakian kansalaisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Stolojan, Theodor Dumitru (PPE-DE). (RO) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä Verheugenia siitä, että hän ottaa EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa käsiteltäväksi viisumikysymyksen, josta oman maani kansalaiset ovat huolissaan. Edustan näitä kansalaisia Euroopan parlamentissa. Lisäksi vaadin, että Yhdysvallat yhtyy Euroopan unionin ilmastonmuutosta koskeviin ponnisteluihin, sillä muussa tapauksessa eurooppalaiset yritykset olisivat haitallisessa kilpailuasemassa Yhdysvaltoihin nähden.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrij Rupel, neuvoston puheenjohtaja. – (SL) Haluaisin vastata kolmeen kysymykseen, joita pidän tärkeimpänä.

Ensiksi Libor Roučekin kysymys ohjustentorjuntajärjestelmästä. Hänen esittämänsä kysymys on jonkin verran Euroopan unionin toimivallan ulkopuolella, sillä kyseessä on kahden eurooppalaisen valtion ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, ja nämä kaksi valtiota, Tšekin tasavalta ja Puola, ovat tehneet kahdenvälisen sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Haluaisin henkilökohtaisesti, että näitä asioita käsiteltäisiin Natossa tai Euroopan unionissa, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Kuten sanoin, kyseessä on kahdenvälinen asia, joka kuuluu luonnollisesti näitä sopimuksia tehneen kahden valtion toimivaltaan.

Viisumivapautta koskevasta ohjelmasta, jota on toistuvasti arvosteltu ja joka on mainittu parlamentissa useasti, haluaisin sanoa seuraavaa: viisumivapautta koskevan ohjelman laajentamisen osalta toivomme, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasioiden ministerikokouksessa edistytään kaksitahoisen lähestymistavan mukaisesti pian tässä asiassa.

Tähän mennessä on sovittu siitä, että Yhdysvallat neuvottelee yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa aiheista, jotka kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, ja komission kanssa aiheista, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan. Mainitsin tämän aikaisemmin aloituspuheenvuorossani. Toivomme siten, että viisumivapautta koskevaa ohjelmaa laajennetaan useampiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ennen vuoden 2008 loppua. Tällä hetkellä 11 valtiota ei kuulu vielä ohjelmaan.

Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin sanoa vielä muutaman sanan ilmastonmuutoksesta. Kyse on siitä, olemmeko toteuttaneet tarpeeksi toimia tämän asian tai ongelman vuoksi. Olen ilahtunut, että ilmastonmuutoksesta ja energiasta on pidetty kaksi tärkeää kokousta puheenjohtajakautemme aikana: korkean tason vuoropuhelu ilmastonmuutoksesta, saastuttamattomasta energiasta ja kestävästä kehityksestä sekä strateginen energiakatsaus.

Haluaisimme kuitenkin, että Yhdysvallat osoittaisi tällä alalla enemmän sitoumustaan, ja me Euroopan unionissa pyrimme varmistamaan, että yhdysvaltalaiset ystävämme ymmärtävät, että on tärkeää toimia maailmanlaajuisesti ja yhteisymmärryksessä eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kanssa. Välillämme on tällä hetkellä merkittäviä eroja.

Euroopan unioni katsoo tiukasti, että ilmastonmuutoksen torjumista koskevaan kysymykseen on puututtava Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa. Osallistun tämän verran keskusteluun omasta puolestani.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. − (DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kommentoida kahta kysymystä lyhyesti. Sophia in ’t Veld korosti hyvin voimakkaasti kysymystä siitä, miten pääsemme oikeaan tasapainoon yhdysvaltalaisten ystäviemme turvallisuutta koskevien vaatimusten ja omien kansalaistemme yksilönvapautta ja yksilön oikeuksia koskevien vaatimusten välillä.

Haluaisin sanoa hänelle selvästi, että myös komissio on huolestunut näistä asioista ja että tiedotan asianmukaiselle kollegalleni kritiikistä, jota esititte avoimuuden puutteesta prosessissa, ja pyydän, että hän varmistaa laajemman avoimuuden.

Keskustelemme yhdysvaltalaisten kanssa ennen kuin hyväksymme mitään periaatteita, joiden perusteella teemme yhteistyötä näissä asioissa. Jos näistä periaatteista ei ole yhteisymmärrystä, yksittäisistä kysymyksistä voidaan tuskin olla samaa mieltä. Tämä on tietenkin yksi asia, jota käsitellään ensi viikolla Ljubljanassa.

En haluaisi enää puhua lisää siipikarjaa koskevasta kysymyksestä, mutta monet puheenvuoron esittäjät ovat maininneet asian. On aina hyvä tietää, mistä on oikeastaan kyse. Siksi on tärkeää tietää, että emme käsittele nyt elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa kysymystä. Asiassa toimivaltainen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on useiden vuosien ajan selvittänyt, että Yhdysvalloista tuotava siipikarjan liha ei aiheuta mitään riskiä kuluttajien terveydelle. Kyse ei ole eläinlääketieteellisestä ongelmasta, vaan puhtaasti kauppapoliittisesta asiasta, jota täytyy käsitellä näkökulmasta: ”mitkä ovat etumme, ja miten puolustamme niitä parhaiten”. Luulen, että olen sanonut sen, mitä pitikin.

Komissiossa ei ole asiasta eriäviä mielipiteitä. Minun on sanottava, että komissio on jo aivan alusta lähtien selvittänyt, että tästä vastakkainasettelusta ei saisi tulla taakkaa ja että ongelmasta olisi päästävä eroon.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), kirjallinen.(RO) Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana kannustan Yhdysvaltain virkamiesten kanssa kokoukseen osallistuvia EU:n edustajia tarkastelemaan ratkaisumalleja ilmastonmuutosta koskevan kysymyksen osalta.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen haaste, johon meidän pitäisi kehittää maailmanlaajuinen vastaus. Euroopassa toteutetaan asiaa koskevia toimia. Samaa esimerkkiä edellytetään valtameren takaisilta naapureiltamme. Olen tyytyväinen, että Yhdysvallat liittyy kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin vuoden 2012 jälkeen, kun Kioton pöytäkirjan soveltaminen päättyy.

Olen myös tyytyväinen, että Yhdysvaltojen presidentti myönsi lopulta, että tarvitsemme lainsäädäntöä kasvihuonekaasupäästöjen tason vähentämiseksi. Kehotan EU:n edustajia keskustelemaan todellisesta päästöjen vähentämisen prosenttiosuudesta, jotta ilmaston lämpenemisestä tehdään loppu. Tarvitsemme asiassa lainsäädäntöä. Emme voi hyväksyä sitä, että kun keskustelemme luvuista, asiassa mennään takapakkia.

Tulevien keskusteluiden ilmastonmuutosta koskevasta yhteistyöstä on perustuttava uudistuvia energialähteitä koskeviin todellisiin tutkimuksiin. Viittaan erityisesti ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin. Niiden alhainen käyttöaste ja alhainen tukitaso on tarpeen säilyttää. Suojelemme siten luonnon monimuotoisuutta ja vältämme maatalousmaan vähentymisen aiheuttaman elintarvikkeiden hinnannousun.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), kirjallinen.(HU) Muutaman päivän kuluttua järjestettävä EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous on hyvä tilaisuus tarkastella transatlanttisten suhteiden kehittymistä kaikkein tärkeimmillä aloilla. Mielestämme energiapoliittisen yhteistyön on oltava keskeisessä osassa asialistalla.

Energiahuollon turvallisuus on edelleen pääasiallinen tavoite Atlantin kummallakin puolella. On yleisesti tiedossa, että suurimmat energiavarat ovat valtioilla, jotka eivät aina noudata demokraattisia vaatimuksia. Juuri tämän seikan vuoksi tarvitaan yhteistä toimintaa ja jatkuvia ponnisteluja, jotta edistetään ihmisoikeuksia ja perustuslaillisuutta. On tärkeää painottaa, että demokratian periaatteiden levittäminen merkitsee myös, että energiahuolto on turvallisempaa.

Edellä mainittujen näkökohtien lisäksi tulevan yhteistyön on keskityttävä ilmastonmuutoksen torjumiseen entistä ponnekkaammin. Pidän myönteisenä kehitystä, jonka mukaisesti Yhdysvallat on sitoutunut luomaan perustan Kioton sopimuksen jälkeen sovellettavalle järjestelmälle. Euroopan unionin jäsenvaltioilla ja Yhdysvalloilla on oltava keskeinen tehtävä, jotta kaikkein kehittyneimmät valtiot ovat yhtä mieltä kansainvälisen sopimuksen tärkeimmistä toimista ennen kuluvan vuoden loppua. Päästöjen vähentämistä koskeva toimenpidepaketti, joka otettiin hiljattain käyttöön Yhdysvaltain lainsäädännössä, on viimeisin merkki siitä, että Yhdysvaltain hallinto haluaa toimia aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Öljyn hinta, joka on noussut ennen kuulumattomalle tasolle, kiinnittää huomiomme yhteisen kansainvälisen toiminnan merkitykseen energia-asioiden alalla. Pidämme täysin välttämättömänä, että Yhdysvallat ja Eurooppa ottavat vastuuta tällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), kirjallinen.(EN) EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa on tapahtunut monien asioiden kohdalla muutoksia viime vuosina, ja niissä ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa monia yhteistyön aloja lujitetaan. Äskettäiset neuvottelut EU:sta peräisin olevien matkustajien viisumirajoitusten poistamiseksi on erinomainen esimerkki − huolimatta myönteisestä lopputuloksesta − joka osoittaa, että Yhdysvaltain ja Euroopan unionin neuvottelujen onnistumisen varmistamiseksi meidän pitäisi välttää pelkkiä kahdenvälisiä sopimuksia, jotka itse asiassa heikentävät kokonaisuudessaan EU:n neuvotteluvaltuuksia.

Pakettisopimus, johon kuuluu 27 jäsenvaltiota ja joka perustuu toimivallan jakoon unionin ja jäsenvaltioiden välillä, oli ensiarvoisen tärkeä, jotta saatiin tukea EU:n yhteiselle viisumipolitiikalle. On välttämätöntä varmistaa, että yhteisön toimivallan soveltamisalueella turvataan EU:n laajuiset sopimukset Yhdysvaltojen kaltaisten strategisten kumppaneidemme kanssa. Tämä on mielestäni kummankin osapuolen edun mukaista. Tämä on ainoa keino varmistaa, että viisumivapausohjelman perusteella täysin vastavuoroinen viisumivapaa matkustaminen on mahdollista ja että kaikkia kansalaisiamme kohdellaan tasaveroisesti, aivan kuten Yhdysvaltojen kansalaisia, passista huolimatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjallinen.(EN) On aika painottaa selkeästi ja vastuullisesti, että EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuus ei ole ainoastaan vakuuttavien ja tehokkaiden EU:n ulkopoliittisten toimien kulmakivi, vaan että ainoastaan kummankin kumppanin tiivis yhteistyö ja koordinointi antavat niille mahdollisuuden toimia keskeisessä asemassa kansainvälistyvässä maailmassa ja mahdollisuuden olla vakauden ja demokratian vartijoita.

Euroopan unionilla ei ole mitään muuta kumppania maailmassa, jonka kanssa se voisi jakaa vapauden, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustamisen perusarvot.

On korkea aika palauttaa normaali yhteistyö ja keskinäinen luottamus Irakin maahanhyökkäyksen aiheuttaman vahingon jälkeen. Tämä toimi jakoi dramaattisesti myös EU:ta.

Tämän vuoksi kehotan voimakkaasti kumpaakin kumppania saamaan viipymättä valmiiksi transatlanttisen talousneuvoston työn. Myös yhteisellä lähestymistavalla ilmastonmuutoksen ongelmiin parannetaan huomattavasti mahdollisuuksia näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Sama koskee Irania. Sekä Yhdysvaltojen että EU:n on sovittava yhteisestä Irania koskevasta strategiasta, jotta sen ydinaseiden kehittämispyrkimykset pysäytetään tehokkaasti.

Lopuksi, tarvitsemme vahvempaa ja uudelleen määriteltyä EU:n ja Naton kumppanuutta, jolla myös parannetaan yhteistyötä Afganistanissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen.(FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, nostan esille kaksi kysymystä, joihin EU:n tulisi kiinnittää huomiota huippukokouksessa. Globaalit haasteet vaativat länneltä ennen muuta yhtenäisyyttä ja vastuuntuntua.

Ensinnäkin unionin tulisi käydä rakentavaa keskustelua Yhdysvaltain asemasta ilmastopolitiikassa. Maailmalla on puolitoista vuotta aikaa muuttaa kurssia ennen Kööpenhaminaa. Yhtäältä on kannustettava USA:ta tekemään välttämättömiä ilmastolainsäädäntöhankkeita. On korostettava, että ratkaisu globaaliin ilmastonmuutoksen ongelmaan on globaali hiilitalous. Tämä vaatii, että eri maiden hiilimarkkinamekanismit saadaan yhteensopiviksi ja ajanoloon integroitua toinen toisiinsa. Yhdysvaltojen alueelliset päästökauppajärjestelmät herättävät toiveita.

Toisaalta on syytä tunnustaa, että kumppanimme on ilmastonmuutoksen torjumisessa mainettaan parempi. EU:n tulee hakea oppia, antaa tunnustusta Yhdysvaltain tulokselliselle kilvoittelulle puhtaan teknologian kehittämiseksi. Näihin saavutuksiin unionilla on matkaa. USA on edelläkävijä ehdottaessaan Ympäristöystävällisen teknologian kansainvälisen rahaston perustamista. EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöllä on merkittävä asema myös tehokkaiden ilmastonmuutoksen mukautumistoimien aikaansaamiseksi.

Toiseksi huippukokouksessa olisi nostettava esille arvopohja, johon olemme yhdessä perustaneet: demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon. Meidän on uskallettava kysyä, miten arvopohjamme toteutuu läntisen maailman politiikoissa. Kestävätkö maailman johtajien toimet päivänvaloa esimerkiksi terrorismin vastaisessa taistelussa? Koska terrorismi on EU:lle ja Yhdysvalloille yhteinen uhka, sen vastaisen politiikankin on kestettävä yhteinen tarkastelu.

Joskus kansainvälisen politiikan retoriikassa ja arkipäivässä tuntuu unohtuvan se tosiasia, ettei arvopohjamme velvoita ensisijassa muita vaan meitä itseämme oli kyse sitten Lähi-idästä, Länsi-Balkanista, Afrikasta…

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen.(EN) Tulevassa EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa kummallakin transatlanttisella kumppanilla on tilaisuus päästä yhteiseen käsitykseen Atlantin kumpaakin puolta koskevista kysymyksistä. Maanosillamme on yhteinen sivilisaatio ja historia. Meidän on varmistettava, että tämä suhde on mahdollisimman vahva, jotta voimme saavuttaa tavoitteet, jotka ovat tärkeitä kummallekin osapuolelle ja jotka ovat välttämättömiä maailmanlaajuisesti. Kehittyvien talouksien kasvava ja äärimmäinen energiatarve, elintarvikkeiden hinnannousu ja konfliktit eri puolilla maailmaa ovat vain joitain kysymyksiä, joita on käsiteltävä yhteisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltain kumppanuudessa, jotta rauhaa, kestävyyttä ja ihmisarvoa koskevat näkökohdat varmistetaan kaikkialla maailmassa. Yksi tämän suhteen menestystarinoista on Nato. Meidän kaikkien on tuettava ja vahvistettava tätä järjestöä, koska sillä on varmistettu rauha Euroopassa sekä tiivistetty EU:n ja Yhdysvaltain välisiä suhteita.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö