Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0184/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0184/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 27
CRE 04/06/2008 - 27

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0247

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

27. Aποτελεσματικοί κανόνες και διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στην υπηρεσία της εμπορικής πολιτικής (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με αποτελεσματικούς κανόνες και διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής στην υπηρεσία της εμπορικής πολιτικής [2007/2256(INI)] (A6-0184/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, εισηγητής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η τελωνειακή ένωση, που εορτάζει την τεσσαρακοστή επέτειό της το 2008, υπήρξε ένα από τα πρώτα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επέτρεψε την κατάργηση όλων των τελωνειακών εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τη θέσπιση ενός κοινού εξωτερικού δασμολογίου. Πρόκειται για μια πτυχή που συνδέεται άρρηκτα με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ορθή εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης. Στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και την προστασία των πολιτών της.

Κύριε Επίτροπε, δημοσιεύσατε πρόσφατα τα τελωνειακά στοιχεία για το έτος 2007, τα οποία καταδεικνύουν, και αναφέρω επί λέξει, «νέες και ανησυχητικές τάσεις». Αναφέρατε ότι η διάθεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας, την ασφάλειά μας και την οικονομία μας. Ως προς την προστασία των καταναλωτών, υπάρχουν πολλές ανησυχίες και η έκθεσή μου περιέχει προτάσεις σχετικά με την τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ιδιαίτερα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια.

Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί το θέμα του λαθρεμπορίου τσιγάρων που τέθηκε στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο και για το οποίο ήμουν εισηγητής της πολιτικής μου ομάδας. Αυτό ανέδειξε την κλίμακα του προβλήματος και αποκάλυψε τις αδυναμίες του συστήματος κοινοτικής διαμετακόμισης. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αμφισβητεί την ποιότητα του τελωνειακού μας συστήματος και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που είναι συνυφασμένες με την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου σε ένα πλαίσιο όπου οι πολίτες μας περιμένουν από την Ένωση να τους προστατεύσει. Αυτό τουλάχιστον προτείνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης από τα κράτη μέλη, όπου αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 ότι στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της.

Σε διεθνές επίπεδο, κύριο παράγοντα αβεβαιότητας αποτελεί η έκβαση των διαπραγματεύσεων του γύρου της Ντόχα υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπου η επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας παραμένει μακρινή προοπτική. Γνωρίζουμε όλοι ότι, αν αποτύχουν οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, θα καταλήξουμε σε διμερή ανταγωνισμό, για τον οποίο όλοι έχουμε επίγνωση ότι διέπεται από το νόμο του ισχυρότερου, και θα χρειαστούμε μια ισχυρή και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση. Ακόμα και στους κόλπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, διαπιστώνουμε λιγότερη πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την παγκόσμια εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών, κατόπιν των ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που ανέκυψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ως προς το διεθνές εμπόριο, η έκθεση επισημαίνει ότι, αν οι κανόνες και οι διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εφαρμοσθούν με υπερβολική αυστηρότητα, μπορούν να αποτελέσουν δασμολογικό εμπόδιο για τις εμπορικές συναλλαγές. Καλώ την Επιτροπή να εστιάσει ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούν ότι οι εξαιρετικά επαχθείς τελωνειακοί κανόνες και διαδικασίες αποτελούν τα βασικά εμπόδια για την πρόσβασή τους στο διεθνές εμπόριο. Το τελωνειακό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να διευκολύνει το εμπόριο και η έκθεση προτείνει το ζήτημα αυτό να αποτελέσει το αντικείμενο μιας διεθνούς συμφωνίας που θα εξεταστεί ξεχωριστά από την ημερήσια διάταξη της Ντόχα.

Η έκθεση εξετάζει επίσης πολλά ζητήματα που συνδέονται με τη δασμολογική κατάταξη, την αξία και την καταγωγή – προτιμησιακή και μη προτιμησιακή – των εμπορευμάτων, με την ελπίδα ότι η Επιτροπή θα ακούσει προσεκτικά τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων βιομηχανικών κλάδων.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το παρατεινόμενο έλλειμμα εναρμόνισης είναι ένα προφανές αίτιο της αποδυνάμωσης του ευρωπαϊκού τελωνειακού συστήματος. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Επίτροπε, ότι η μεταρρύθμιση του τελωνειακού κώδικα αποτελεί την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι πρόκειται για ένα αρκούντως περίπλοκο έργο χωρίς να προστεθεί σε αυτό μια θεσμική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, θα ήθελα να εγκαινιάσω έναν διάλογο προτείνοντας να εξετασθεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης ολοκληρωμένου συντονισμού των εθνικών τελωνειακών αρχών με στόχο να κινηθούμε προς μια κοινοτική διοικητική αρχή αρμόδια για την τελωνειακή ένωση. Πράγματι, η λογική της ολοένα και μεγαλύτερης προώθησης της εναρμόνισης των τελωνειακών κανόνων συνεπάγεται, εκ των πραγμάτων, την ταυτόσημη λειτουργία της τελωνειακής υπηρεσίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τους αργούς ρυθμούς των κοινοτικών εξελίξεων, ιδίως όταν θίγουν τα προνόμια των κρατών μελών, θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να τεθεί επί τάπητος το θέμα αυτό. Αποτελεί θέμα το οποίο έχει ταυτόχρονα συμβολικό χαρακτήρα, επιστεγάζοντας σαράντα χρόνια ολοένα μεγαλύτερης τελωνειακής ολοκλήρωσης, και πρακτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των τελωνείων, σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος, που προχωρεί γρήγορα και δεν μας περιμένει.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μου επιτρέπετε να σχολιάσω την έκθεση που συνέταξε ο Jean-Pierre Audy και που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στις 6 Μαΐου. Συγχαίρω τον εισηγητή, ο οποίος υπογράμμισε έξοχα την ουσιαστική συμβολή της τελωνειακής νομοθεσίας και των τελωνειακών υπηρεσιών στην αποτελεσματική εφαρμογή της κοινής τελωνειακής πολιτικής μας και ο οποίος εντόπισε επίσης τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση σε αυτό τον τομέα.

Οι υπηρεσίες μου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κανονισμοί ή οι συμφωνίες διεθνούς εμπορίου θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τη συμβολή, αλλά και τους απαραίτητους περιορισμούς, των τελωνειακών εννοιών και διαδικασιών. Υπερασπίζονται επίσης τα κοινοτικά συμφέροντα στους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τελωνειακά θέματα, ιδίως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Αυτό συμβαίνει κυρίως όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, μη προτιμησιακούς και προτιμησιακούς. Στις 27 Μαΐου, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενημερώθηκε για τη σημερινή πορεία της μεταρρύθμισης των εν λόγω κανόνων για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή, με βάση τις διάφορες συνεισφορές που εξέλαβε, θα είναι σε θέση να βρει στήριξη από τα κράτη μέλη προκειμένου να ολοκληρώσει την εν λόγω μεταρρύθμιση.

Αυτό αληθεύει επίσης και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ σχετικά με τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. Η Επιτροπή είναι ακόμα πεπεισμένη ότι σε αυτό το στάδιο μια συμφωνία για τη διευκόλυνση των συναλλαγών θα πρέπει να παραμείνει ένας από τους πυλώνες της ολοκλήρωσης του γύρου της Ντόχα και δεν θα πρέπει να μετακινηθεί από αυτό. Βεβαίως, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών που επιτεύχθηκαν ως τώρα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χαθούν.

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των απειλών που συνιστούν τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, καθώς και τα πειρατικά και επικίνδυνα προϊόντα. Νέες διαδικασίες έχουν εισαχθεί στην τελωνειακή νομοθεσία με σκοπό να εγγυηθούν την ασφάλεια και την προστασία. Ο εκσυγχρονισμένος κοινοτικός τελωνειακός κώδικας, που δημοσιεύθηκε σήμερα, καθώς και η απόφαση σχετικά με τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, αποτελούν σημαντικά ορόσημα για τη διαρκή αλλά δυναμική συμβολή της τελωνειακής νομοθεσίας τόσο στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών μας όσο και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, διευκολύνοντας τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές. Αποτελούν παραδείγματα καλής διοργανικής συνεργασίας.

Η έκθεση επιμένει επίσης θεμιτά στην ανάγκη για επιπλέον εναρμόνιση και ενοποίηση της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και για επιπλέον βελτίωση των μεθόδων οργάνωσης και εργασίας των τελωνειακών αρχών μας.

Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να επιτευχθεί επιπλέον εναρμόνιση στην εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας μέσω των παρακάτω πρωτοβουλιών: του σημερινού έργου εφαρμογής του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα και της απόφασης για τα ηλεκτρονικά τελωνεία· ενός νέου προγράμματος για στοχοθετημένη παρακολούθηση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και μιας αξιολόγησης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, των αναγκών και δυνατοτήτων για την προσέγγιση τελωνειακών αδικημάτων και ποινών. Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να απαντήσω στα σημεία της έκθεσης που αφορούν την αμερικανική πρωτοβουλία της σάρωσης σε ποσοστό 100%. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλους τους πιθανούς διαύλους προκειμένου να δώσει στις αρχές των ΗΠΑ να καταλάβουν ότι επέλεξαν λανθασμένο τρόπο για την εξασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η Επιτροπή τον Απρίλιο παρέδωσε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μια εμπεριστατωμένη έκθεση, στη σύνταξη της οποίας συνέβαλαν τα κράτη μέλη, όπου τονίζεται ο αρνητικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού για τα ευρωπαϊκά λιμάνια, το διεθνές εμπόριο και τη θαλάσσια κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (CS) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ την έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου μου κ. Audy, η οποία εξετάζει τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δυστυχώς, οι παράνομες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες στρεβλώνουν όλο και περισσότερο την αγορά μας. Αυτό δεν αφορά μόνο το λαθρεμπόριο, την παραποίηση/απομίμηση και την αποφυγή καταβολής των τελωνειακών δασμών: η αγορά μας έχει κατακλυστεί από εμπορεύματα που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, μολονότι πολλά από αυτά φέρουν το σήμα συμμόρφωσης. Δυστυχώς, οι τελωνειακές αρχές δεν διαθέτουν αρκετούς πόρους για την πραγματοποίηση επαρκών συνοριακών ελέγχων. Η επιτροπή μας μπόρεσε να παρακολουθήσει στην Αμβέρσα πώς ελέγχεται μόνο το 0,5% των εμπορευματοκιβωτίων κάθε μέρα. Όλο αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και πλήττει τους καταναλωτές καθώς και τους ευρωπαίους παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν από μόνοι τους με τόσο αθέμιτο ανταγωνισμό. Μολονότι η τελωνειακή ένωση υπάρχει εδώ και σαράντα χρόνια, τα κράτη μέλη ακόμα δεν εφαρμόζουν τους τελωνειακούς κανονισμούς με αρκούντως ομοιόμορφο τρόπο. Για παράδειγμα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους κανόνες σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη, την αξία και την καταγωγή – προτιμησιακή και μη προτιμησιακή – των εμπορευμάτων. Συμφωνώ με τον εισηγητή στο ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση θα ωφελούσε την κατάσταση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να απαντήσει στις δικαιολογημένες ενστάσεις όσον αφορά την ομοιόμορφη εφαρμογή του κριτηρίου της προστιθέμενης αξίας, όπως στις ενστάσεις που υπέβαλε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας. Οι υπερβολικά αυστηροί και περίπλοκοι κανονισμοί παρεμποδίζουν την πρόσβαση κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. Είναι προφανές ότι η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών όσον αφορά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων θα ωφελούσε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον κ. Audy για την άριστης ποιότητας έκθεση που συνέταξε, τόσο ως προς τις ιδέες που περιέχει όσο και ως προς τις προτάσεις που κάνει.

Στην πραγματικότητα, τα τελωνεία, όπως αναφέρεται ρητά στην έκθεση, αποτελούν στις μέρες μας ένα πολυλειτουργικό εργαλείο. Ασκούν μια φορολογική λειτουργία, την αρχική τους λειτουργία, αλλά και μια οικονομική λειτουργία καθώς και μια ολοένα και σημαντικότερη λειτουργία όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων καταναλωτών.

Από οικονομική σκοπιά, οφείλουν φυσικά να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να συμβεί αυτό. Ωστόσο, οφείλουν επίσης να εστιάσουν στη λειτουργία τους για την προστασία της ασφάλειας όσον αφορά την αποτροπή και την καταστολή της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, την καταπολέμηση καταστάσεων απολύτως αθέμιτου ανταγωνισμού που πλήττει κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικά σε πιο αδύναμους κλάδους, καθώς και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, πλεονεκτήματα που οι κοινότητές μας εκτιμούν ολοένα και περισσότερο. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο.

Η πρόταση που παρουσίασε συνοπτικά ο εισηγητής είναι κατά τη γνώμη μας καλή, καθώς συμβαδίζει με την προώθηση της εναρμόνισης του τελωνειακού συστήματος. Διαθέτουμε μια κοινοτική εμπορική πολιτική και μια κοινοτική τελωνειακή πολιτική, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουμε μια σειρά εθνικών διοικήσεων που δεν συνεργάζονται πάντα με τον καταλληλότερο τρόπο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών, θα ήταν επωφελές να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο προς την εναρμόνιση. Πρόοδο μέσω νέων πρακτικών, βελτιώνοντας τον συντονισμό και δημιουργώντας συνθήκες για την αποτελεσματική εναρμόνιση της τελωνειακής διοίκησης σε κοινοτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα παρέχουμε στους ευρωπαίους πολίτες μια καλή υπηρεσία τόσο από τη σκοπιά των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα που πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για το οποίο γίνεται λόγος στην έκθεση ενώ θίχτηκε και από προηγούμενο ομιλητή. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε καταστάσεις όπου πέφτουμε θύματα του αθέμιτου ανταγωνισμού, και το τελωνειακό μας σύστημα δεν είναι πάντα έτοιμο να χειριστεί με επιτυχία τέτοιους κινδύνους. Κατά συνέπεια πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό σε μεγάλο βαθμό και να βελτιώσουμε τον συντονισμό με τις ίδιες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι πάντα ειδικοί στους κανόνες και στις διαδικασίες, και κατά συνέπεια βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση στο διεθνές εμπόριο.

Θα ολοκληρώσω όπως ξεκίνησα, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στον συντάκτη αυτής της έκθεσης και πιστεύω πως έχει προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην Ευρώπη σε αυτόν τον ειδικό και πολύ σημαντικό κλάδο του τελωνειακού συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, λαμβάνοντας τον λόγο εξ ονόματος της ομάδας UEN, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τρία θέματα.

Πρώτον, πολλές χώρες που ασχολούνται με τη διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών, ακόμα και αυτές που είναι μέλη του ΠΟΕ, δεν συμμορφώνονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός που οδηγεί σε αξιοσημείωτη μείωση του κόστους παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται κάθε πιθανότητα θεμιτού ανταγωνισμού. Με τη βελτίωση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά των εμπορευμάτων που προέρχονται από τέτοιες χώρες, θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη αυτή η πτυχή, ειδάλλως πολλοί τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ευρώπη θα εξαλειφθούν συστηματικά.

Δεύτερον, το ολοένα και μεγαλύτερο άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς για τα γεωργικά εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ως αντάλλαγμα για το άνοιγμα των χωρών αυτών για τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά εμπορεύματα και υπηρεσίες αποτελεί στην ουσία την υλοποίηση της ιδέας του επίτροπου Mandelson ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε παραχωρήσεις προς άλλες χώρες ως μέρος των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει περισσότερα από τις εξαγωγές βιομηχανικών εμπορευμάτων από ό,τι δαπανά για την αδύναμη υποστήριξη της γεωργίας, αλλά δυστυχώς αυτό σημαίνει τη συνεχή εξασθένιση του γεωργικού δυναμικού της Ευρώπης.

Τρίτο και τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιδρά πολύ πιο άμεσα από ό,τι μέχρι στιγμής στις παραβιάσεις συμφωνιών σχετικά με την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες-εξαγωγείς και εάν οι εξαγωγές που προέρχονται από τέτοιες χώρες επηρεάζουν δυσμενώς την ευρωπαϊκή παραγωγή, η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί χωρίς καθυστέρηση και όχι μόνο αφού παρέλθουν πολλοί μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, έχουμε μια νύχτα αφιερωμένη στα τελωνεία σήμερα, με την έκθεση του κ. Markov σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και την έκθεση του κ. Audy σχετικά με τα μη δασμολογικά εμπόδια, με άλλα λόγια εκείνους τους κανόνες και τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής που αποκαλούμε διοικητικό προστατευτισμό ή φαρισαϊκά τελωνειακά εμπόδια. Αν και στον ΠΟΕ συζητείται πολύ συχνά η μείωση των δασμών της ΓΣΔΕ, σε εμάς διακρίνεται επίσης κάποιος προστατευτισμός με τη μορφή ποσοστώσεων, δασμολογικών ανωτάτων ορίων – στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερο από 110 δασμολογικά ανώτατα όρια ενώ στον Καναδά υπάρχουν, κατά γενική ομολογία, 430 - και κλιμακούμενων εισαγωγικών δασμών που παρακωλύουν την εκβιομηχάνιση των μικρών χωρών, για να μην αναφερθώ στον κατάλογο των ευαίσθητων προϊόντων και σε ένα σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που θέτει ως προϋπόθεση τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την υποκειμενική κατάσταση των τελωνειακών κανόνων σχετικά με την καταγωγή, την αξία ή τη δασμολογική κλάση. Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερες από 5 000 δασμολογικές κλάσεις. Μόνο στον κλάδο της γεωργίας υπάρχουν 2 726 κλάσεις. Στην Ιαπωνία υπάρχουν, κατά γενική ομολογία, 1 890 και στις ΗΠΑ 1 779, τι κάνουμε λοιπόν με τα εμπορεύματα όσον αφορά τις δασμολογικές κλάσεις; Για παράδειγμα, πώς κατατάσσουμε μια μούμια που καταφθάνει εδώ από την Αίγυπτο για μια έκθεση; Την κατατάσσουμε ως αποξηραμένο ψάρι!

Η έκθεση του κ. Audy καλύπτει όλα αυτά τα προβλήματα και αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν επιστρέψει σε έναν τελωνειακό μακαρθισμό με κυνήγι μαγισσών με το πρόσχημα της ασφάλειας ή της ανασφάλειας. Η εποχή της ειρηνιστικής προσέγγισης του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β´ με το περίφημο κήρυγμά του το 1978 («ανοίξτε στη χάρη Του τα σύνορα των κρατών, τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα, τους πολιτισμούς. Μη φοβάστε!») έφτασε στο τέλος της, εξ ου και ο γύρος της Ντόχα που συνεχίζεται ακόμα, 10 χρόνια μετά την έναρξή του, ενώ ο γύρος της Ουρουγουάης, τολμώ να πω, διήρκησε μόνο οκτώ χρόνια.

Ποια είναι η ρίζα αυτού του προβλήματος; Το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι οι τελωνειακοί δασμοί υφίστανται εδώ και 2 000 χρόνια και οι απαρχές τους ανάγονται στην αρχαία Ρώμη, στα διόδια της Ρώμης. Ωστόσο, ζούμε στον 21ο αιώνα, και ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε νέα τελωνειακή τεχνολογία. Ευτυχώς αυτή η νέα τελωνειακή τεχνολογία έχει εφευρεθεί από επιστήμονες και περιλαμβάνει τελωνειακούς δασμούς που εκπίπτουν, που μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τη διαφορά του κόστους παραγωγής, που μπορούν να επιστραφούν, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά και που μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Αυτό, κύριε Επίτροπε, είναι που θα πρέπει να θέσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, τη νέα αυτή τελωνειακή τεχνολογία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταργήσουμε το απαρχαιωμένο τελωνειακό μας σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση. Η αποτελεσματική εμπορική πολιτική αποτελεί μέσο για την επίτευξη της περιφερειακής ή ευρύτερης ολοκλήρωσης.

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, στο πλαίσιο αξιόπιστων κανόνων και διαδικασιών, μας καθιστούν ικανούς να προστατεύσουμε τον εσωτερικό οικονομικό χώρο της Ευρώπης. Το πνεύμα της έκθεσης είναι αντικειμενικό και επικριτικό, αλλά και εποικοδομητικό. Εστιάζει σε διάφορες θέσεις, δηλαδή στο διμερές, περιφερειακό και πολυμερές αμοιβαίο όφελος, τις κοινές περιφερειακές προοπτικές, την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω οργάνων με βάση την αγορά προκειμένου να αποτραπεί ο εκτοπισμός των ευρωπαϊκών προϊόντων από την αγορά.

Το εμπόριο καθορίζει μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων χωρών. Υπό την έννοια αυτή, οι κανόνες εισαγωγής και εξαγωγής είναι υψίστης σημασίας. Η εφαρμογή και ο έλεγχός τους έχουν ειδική βαρύτητα, ιδιαίτερα για κάποια νέα κράτη μέλη όπως η Βουλγαρία, όπου τα υψηλότερα επίπεδα εξαγωγών καθορίζουν την ύπαρξη ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου.

Σε αυτήν την περίπτωση καθίσταται ύψιστης σημασίας η πρόσβαση σε τρίτες αγορές. Η δύσκολη είσοδος εμπορευμάτων από τις νέες χώρες στις εξωτερικές αγορές, ακόμα και αν τα προϊόντα αυτά πληρούν όλες τις απαιτήσεις, δημιουργεί συνθήκες για άνιση μεταχείριση. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πλήρης συνεκτικότητα της νομοθεσίας και των εκτελεστικών κανονισμών της.

Το έργο των εθνικών τελωνειακών αρχών είναι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία ενός αποτελεσματικού εμπορικού συστήματος, ειδικά στο πλαίσιο της ενισχυμένης αποστολής τους να καταπολεμήσουν περιπτώσεις πλαστογραφίας και απάτης και να προστατεύσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους καταναλωτές.

Οι εθνικές τελωνειακές αρχές πρέπει να συνεργάζονται με καλά οργανωμένο τρόπο. Είναι εξίσου σημαντική η λήψη μέτρων για την κατάλληλη παροχή κινήτρων στις τελωνειακές αρχές στο πλαίσιο των διοικητικών λύσεων κάθε κράτους μέλους, καθώς επίσης και για την προστασία και στήριξη της αποστολής των τελωνειακών αρχών.

Είναι δυνατόν να εξεταστεί η δημιουργία ειδικευμένων κέντρων σε χώρες μεγάλης σημασίας για το εμπόριο με τρίτες χώρες ή περιφέρειες αντίστοιχα. Αυτό θα ήταν χρήσιμο προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτημα που δεν έχει συζητηθεί ως τώρα. Θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα σε σχέση με τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ. Ποιοι κατά τη γνώμη του είναι οι καλύτεροι τρόποι για τον συντονισμό των εμπορικών διαδικασιών στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων και, ουσιαστικά, διαβλέπει κάποια πιθανότητα επίτευξης καλής ισορροπίας μεταξύ των μέτρων ασφαλείας και της ανάγκης για πιο ευέλικτη οικονομική σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ; Αναφέρομαι στις απαιτήσεις που αφορούν τα εμπορευματοκιβώτια για τα οποία έκανε επίσης λόγο στην έκθεση ο συνάδελφός μου κ. Audy.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και τη συμβολή σας στη βελτίωση της νομοθεσίας και της πρακτικής μας στον τομέα των τελωνείων. Θέλω να τονίσω ότι τα δύο νομικά έγγραφα, ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας και η απόφαση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία, θα καταστήσουν τη λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερη, γρηγορότερη, ακόμα και φθηνότερη. Είμαι φυσικά στη διάθεση του Κοινοβουλίου για να σας κρατώ ενήμερους σχετικά με τις κύριες εξελίξεις στον τομέα της τελωνειακής νομοθεσίας και της εφαρμογής της.

Την πρώτη Απριλίου η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα ανακοίνωση σχετικά με την στρατηγική για την εξέλιξη της τελωνειακής ένωσης, την οποία στήριξε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου. Η μελλοντική πρωτοβουλία για τα τελωνεία που απορρέει από την εν λόγω ανακοίνωση θα στηρίξει τα τελωνεία παρέχοντας μια κατάλληλη και ισορροπημένη απάντηση στη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζουν – αφενός διασφαλίζοντας τον έλεγχο της προστασίας και της ασφάλειας των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα και, αφετέρου, διευκολύνοντας το εμπόριο. Για τον σκοπό αυτό, η πρωτοβουλία προβλέπει τη μετατόπιση από τη σημερινή προσέγγιση των τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων που βασίζεται στις συναλλαγές προς μια προσέγγιση που βασίζεται στο σύστημα, εστιάζοντας στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και στην αλυσίδα εφοδιασμού των οικονομικών παραγόντων. Μια τέτοια νέα προσέγγιση προϋποθέτει νέες μεθόδους εργασίας και ελέγχου και μια μελλοντική στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για τα τελωνεία. Θα προσφέρει επίσης μια βάση για συνεργασία με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη των καταλληλότερων επιχειρησιακών δομών με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της τελωνειακής ένωσης στο μέλλον.

Όσον αφορά την ερώτηση της κ. Roithová σχετικά με την αμερικανική πρωτοβουλία της σάρωσης σε ποσοστό 100%: ακόμα και πριν από την έγκριση του Κογκρέσου είχαμε καταβάλλει αρκετές προσπάθειες για την αλλαγή της πρότασης, αλλά δεν το καταφέραμε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδειξε μεγάλη κατανόηση διότι και η ίδια διαπίστωσε ότι η εισαγωγή τέτοιων μέτρων θα αποτελούσε μονομερή ενέργεια και συνεπώς θα ήταν αντίθετη με τη διμερή και πολυμερή μας προσέγγιση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάλαβε ότι σίγουρα δεν θα αυξανόταν η ασφάλεια αλλά αντίθετα θα δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, γεγονός το οποίο θα αποσπούσε πόρους και την προσοχή από τα πραγματικά μέτρα ασφαλείας.

Η ιδέα μας είναι η μελλοντική αναγνώριση των προδιαγραφών ασφαλείας, των ελέγχων ασφαλείας, το αποτέλεσμα των ελέγχων ασφαλείας και επίσης η αμοιβαία αναγνώριση της εταιρικής σχέσης τελωνείων και εμπορικών επιχειρήσεων: του συμφώνου για τα τελωνεία και το εμπόριο από την πλευρά των ΗΠΑ και των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θίγω αυτό το ζήτημα επειδή έγινε κάποια αναφορά, σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στο γεγονός ότι ο εν λόγω εγκεκριμένος οικονομικός φορέας αποτελεί ένα πολύ καλό σύστημα για τη βελτίωση και διευκόλυνση των συναλλαγών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σχετικά πρόσφατα ενημερώσαμε την αμερικανική κυβέρνηση όταν, τον Απρίλιο, υποβάλαμε μια έκθεση στον Michael Chertoff και στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ στην οποία εξηγήσαμε τι είδους δυσκολίες αναμένουμε από την εισαγωγή της σάρωσης σε ποσοστό 100%: τη διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών, τις διαταραχές στη θαλάσσια κυκλοφορία καθώς επίσης και στις διμερείς εμπορικές σχέσεις. Για να σας δώσω ένα μόνο στοιχείο: σε ένα μόνο έτος οι ΗΠΑ λαμβάνουν περισσότερα από δέκα εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια διά θαλάσσης. Εμείς στέλνουμε περίπου δύο εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια από την ΕΕ και το σύστημα αυτό, αν εφαρμοστεί, θα καλύπτει περισσότερα από 700 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι είδους προβλήματα θα προκληθούν. Ελπίζουμε ότι σταδιακά όχι μόνο η κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και οι νομοθέτες θα αντιληφθούν ότι σίγουρα δεν θα αυξηθεί η ασφάλεια αλλά θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συναλλαγές.

Τέλος, όπως τονίζεται στην έκθεση, το 2008 είναι το έτος της τεσσαρακοστής επετείου της τελωνειακής ένωσης. Θα είναι επίσης το έτος μιας νέας αρχής για την κοινότητα και τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, εισηγητής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Kovǎcs, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω τις ευχαριστίες μας προς το προσωπικό της Επιτροπής με το οποίο συνεργάστηκα καθώς και προς το προσωπικό της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, όπως ο κ. Musquar, και προς τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, όπως ο κ. Assis. Είμαι επίσης ευτυχής που βλέπω στο παρόν Κοινοβούλιο σήμερα τη συνάδελφό μου κ. Lyubcheva με την οποία είχαμε συνεργαστεί πρόσφατα για ένα άλλο θέμα.

Είχατε δίκιο κ. Roithová που επιστήσατε την προσοχή στο πρόβλημα της σάρωσης σε ποσοστό 100% και, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την αποφασιστικότητα που επιδείξατε κατά την υπεράσπισή μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ απειλείται από τις ΗΠΑ όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, καθώς έπρεπε επίσης να υπερασπιστούμε το τελωνειακό μας σύστημα στο πλαίσιο μιας υπόθεσης ενώπιον του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ, την οποία κερδίσαμε, εν μέρει λόγω των προσπαθειών που κατέβαλε το προσωπικό σας, κύριε Επίτροπε. Είχατε δίκιο που μας υπερασπιστήκατε.

Ο κ. Martinez μας εξήγησε τη θεωρία του για τους ανεστραμμένους δασμούς. Σε μένα το είχε ήδη εξηγήσει τον Δεκέμβριο του 2005, όταν ήμασταν μαζί στο Χονγκ Κονγκ. Ακόμα δεν τους καταλαβαίνω, αλλά ελπίζω πως μια μέρα θα μπορέσω να καταλάβω πώς αυτοί οι ανεστραμμένοι δασμοί εφαρμόζονται στις μούμιες και τα αποξηραμένα ψάρια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για τη στήριξή τους σε αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορούν να διαπιστώσουν ότι ο κόσμος, που σήμερα γίνεται όλο και πιο περίπλοκος και προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς, στο παρελθόν θα επέλυε τις διαφορές του μέσω στρατιωτικού πολέμου. Σήμερα, ο στρατιωτικός πόλεμος έχει μετατραπεί σε οικονομικό και κοινωνικό πόλεμο. Αντί για θανάτους, έχουμε ανεργία. Σε κάθε περίπτωση, δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος είναι πραγματικά ο εχθρός. Είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ενός παγκόσμιου οικονομικού και κοινωνικού πολέμου που πρέπει να διαθέτουμε μια ισχυρή τελωνειακή ένωση και μηχανισμούς εισαγωγών και εξαγωγών που να προστατεύουν – και μιλάω για προστασία, όχι προστατευτισμό – τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11 π.μ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου