Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 4 юни 2008 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протоколи
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 8.Поправки (член 204а от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Внасяне на документи: вж. протоколи
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 12.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 13.Ред за работата на Парламента: вж. протоколи
 14.Положението в Грузия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 15.Годишен доклад за 2006 г. за ОВППС - Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (разискване)
 16.Приветствие с добре дошли
 17.Годишен доклад за 2006 г. за ОВППС - Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (продължeние на разискването)
 18.Приветствие с добре дошли
 19.Годишен доклад за 2006 г. за ОВППС - Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (продължeние на разискването)
 20.Среща на високо равнище ЕС/САЩ
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Прилагане на схема на общи тарифни преференции (разискване)
 23.Заседания на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2007 г. (разискване) (разискване)
 24.Секторно проучване относно банкирането на дребно - Финансови услуги на дребно на единния пазар (разискване)
 25.Система на Общността за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН) (разискване)
 26.Защита на уязвимите морски екосистеми (разискване)
 27.Провеждането на търговската политика чрез ефикасни правила и процедури за внос и износ (разискване)
 28.Принудителна проституция и трафик на жени с цел сексуална експлоатация (разискване)
 29.Декларация за финансови интереси : вж. протокола
 30.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 31.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (711 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (978 kb)
Правна информация - Политика за поверителност