Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 4. června 2008 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 7.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 8.Opravy (článek 204a jednacího řádu): viz zápis
 9.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 10.Předložení dokumentů: viz zápis
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 12.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis
 13.Plán práce: viz zápis
 14.Zhoršení situace v Gruzii (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 15.Výroční zpráva o SZBP za rok 2006 – Evropská bezpečnostní strategie a Evropská bezpečnostní a obranná politika (rozprava)
 16.Přivítání
 17.Výroční zpráva o SZBP za rok 2006 – Evropská bezpečnostní strategie a Evropská bezpečnostní a obranná politika (pokračování rozpravy)
 18.Přivítání
 19.Výroční zpráva o SZBP za rok 2006 – Evropská bezpečnostní strategie a Evropská bezpečnostní a obranná politika (pokračování rozpravy)
 20.Schůzka na nejvyšší úrovni EU-USA
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Všeobecné celní preference pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (rozprava)
 23.Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2007) (rozprava)
 24.Hospodářská soutěž: odvětvové šetření v oblasti retailového bankovnictví – Zelená kniha o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu (rozprava)
 25.Systém Společenství proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rozprava)
 26.Ochrana zranitelných mořských ekosystémů (rozprava)
 27.Provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz (rozprava)
 28.Nucená prostituce a obchodování se ženami za účelem sexuálního vykořisťování (rozprava)
 29.Prohlášení o finančních zájmech: viz zápis
 30.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 31.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (589 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1324 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí