Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 4. juuni 2008 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Parandused (kodukorra artikkel 204 a) (vt protokoll)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 13.Päevakord (vt protokoll)
 14.Olukorra halvenemine Gruusias (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 15.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu)
 16.Tervitus
 17.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
 18.Tervitus
 19.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
 20.ELi - USA tippkohtumine
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Üldised tariifsed soodustused ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 (arutelu)
 23.AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2007) (arutelu) (arutelu)
 24.Konkurents: jaepangandussektori uurimine - Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (arutelu)
 25.Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastane ühenduse süsteem (arutelu)
 26.Ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitse (arutelu)
 27.Kaubanduspoliitika rakendamine tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega (arutelu)
 28.Sundprostitutsioon ja naistega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (arutelu)
 29.Majanduslike huvide deklaratsioon (vt protokoll)
 30.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 31.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (711 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (978 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika