Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 8.Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 14.Georgian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 15.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 – Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 16.Tervetulotoivotukset
 17.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 – Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (jatkoa keskustelulle)
 18.Tervetulotoivotukset
 19.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 – Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (jatkoa keskustelulle)
 20.EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 (keskustelu)
 23.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007 (keskustelu) (keskustelu)
 24.Kilpailu: Vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta – Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja (keskustelu)
 25.Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi (keskustelu)
 26.Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu (keskustelu)
 27.Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa (keskustelu)
 28.Pakkoprostituutio ja naiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten (keskustelu)
 29.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus: ks. pöytäkirja
 30.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 31.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (602 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1374 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö