Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. június 4., Szerda - BrüsszelHL kiadás
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Köszöntés
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására: lásd a jegyzőkönyvet
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke): lásd a jegyzőkönyvet
 9.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet
 12.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 13.Ügyrend: lásd a jegyzőkönyvet
 14.A grúziai helyzet súlyosbodása (állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtása): lásd a jegyzőkönyvet
 15.2006. évi éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitikáról – Éves jelentés az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (vita)
 16.Köszöntés
 17.2006. évi éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitikáról – Éves jelentés az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (vita folytatása)
 18.Köszöntés
 19.2006. évi éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitikáról – Éves jelentés az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (vita folytatása)
 20.EU–USA csúcstalálkozó
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.Általános tarifális preferenciák a 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra (vita)
 23.Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2007. évi munkája (vita) (vita)
 24.Verseny – Ágazati vizsgálat a lakossági banki szolgáltatások területén – Zöld Könyv az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (vita)
 25.A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenység elleni közösségi rendszer (vita)
 26.A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák védelme (vita)
 27.A kereskedelempolitika végrehajtása a behozatalra és a kivitelre vonatkozó hatékony szabályok és eljárások révén (vita)
 28.Kényszerített prostitúció és emberkereskedelem, különösen a nők szexuális kizsákmányolás céljából való kereskedelme (vita)
 29.Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről: lásd a jegyzőkönyvet
 30.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 31.Az ülésnap berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (638 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1436 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat