Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 4. jūnijs - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Apsveikšana
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību (sk. protokolu)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Kļūdu labojumi (Reglamenta 204.a pants) (sk. protokolu)
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 10.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 12.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība (sk. protokolu)
 14.Stāvokļa pasliktināšanās Gruzijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 15.2006. gada ziņojums par KĀDP – Gada ziņojums par Eiropas Drošības stratēģijas un EDAP īstenošanu (debates)
 16.Apsveikšana
 17.2006. gada ziņojums par KĀDP – Gada ziņojums par Eiropas Drošības stratēģijas un EDAP īstenošanu (debašu turpinājums)
 18.Apsveikšana
 19.2006. gada ziņojums par KĀDP – Gada ziņojums par Eiropas Drošības stratēģijas un EDAP īstenošanu (debašu turpinājums)
 20.ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme
 21.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Vispārējās tarifa preferences laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (debates).
 23.ĀKK un ES apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2007. gadā (debates)
 24.: nozares izmeklēšana banku mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā - Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību vienotajā tirgū (debates)
 25.Kopienas sistēma nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas novēršanai (debates)
 26.Jūtīgu jūras ekosistēmu aizsardzība (debates)
 27.Tirdzniecības politikas īstenošana ar efektīvu importa un eksporta noteikumu un procedūru palīdzību (debates)
 28.Piespiedu prostitūcija un sieviešu tirdzniecība seksuālai izmantošanai (debates)
 29.Finansiālo interešu deklarēšana : sk. Protokolu
 30.Nākamās sēdes darba kārtība: sk. Protokolu
 31.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (610 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1250 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika