Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 4 juni 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Rectificaties (artikel 204 bis van het Reglement): zie notulen
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 12.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 14.Verslechtering van de situatie in Georgië (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 15.Jaarverslag 2006 over het GBVB – Europese veiligheidsstrategie en EVDB (debat)
 16.Welkomstwoord
 17.Jaarverslag 2006 over het GBVB – Europese veiligheidsstrategie en EVDB (voortzetting van het debat)
 18.Welkomstwoord
 19.Jaarverslag 2006 over het GBVB – Europese veiligheidsstrategie en EVDB (voortzetting van het debat)
 20.Top EU/Verenigde Staten (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (debat)
 23.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS/EU (2007) (debat)
 24.Mededinging – Sectoraal onderzoek naar retailbanking – Groenboek over financiële diensten voor consumenten in de interne markt (debat)
 25.Communautair systeem ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (debat)
 26.Bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen (debat)
 27.Efficiëntie in- en uitvoervoorschriften en –procedures in dienst van de handelspolitiek (debat)
 28.Gedwongen prostitutie en vrouwenhandel, met het oog op seksuele uitbuiting (debat)
 29.Opgave van financiële belangen: zie notulen
 30.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 31.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (627 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1597 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid