Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 4 czerwca 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Powitanie
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Sprostowania (art. 204a Regulaminu): patrz protokół
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 13.Porządek obrad (patrz protokół)
 14.Pogorszenie się sytuacji w Gruzji (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 15.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2006 - Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP (debata)
 16.Powitanie
 17.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2006 - Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP (ciąg dalszy debaty)
 18.Powitanie
 19.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2006 - Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP (ciąg dalszy debaty)
 20.Szczyt UE - Stany Zjednoczone Ameryki
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (debata)
 23.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2007 r. (debata)
 24.Konkurencja - Badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej - Zielona Księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku (debata)
 25.Wspólnotowy system zwalczania nielegalnych, nieregulowanych i nieraportowanych połowów (debata)
 26.Ochrona narażonych ekosystemów morkich (debata)
 27.Wdrażanie polityki handlowej poprzez skuteczne przepisy i procedury w zakresie przywozu i wywozu (debata)
 28.Przymusowa prostytucja i handel kobietami, w celach wykorzystywania seksualnego podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2008 r. (debata)
 29.Oświadczenie o korzyściach majątkowych: Patrz protokół
 30.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokół
 31.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (611 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1474 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności