Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 4. júna 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Obnovenie zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Zaslanie textu zmlúv zaslaných Radou: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 13.Program práce: pozri zápisnicu
 14.Zhoršenie situácie v Gruzínsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 15.Výročná správa za rok 2006 o SZBP – Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika (rozprava)
 16.Privítanie
 17.Výročná správa za rok 2006 o SZBP – Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika (pokračovanie rozpravy)
 18.Privítanie
 19.Výročná správa za rok 2006 o SZBP – Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika (pokračovanie rozpravy)
 20.Samit EÚ/USA
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Všeobecné colné preferencie na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (rozprava)
 23.Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2007 (rozprava)
 24.Hospodárska súťaž: vyšetrovanie v odvetví retailového bankovníctva - Zelená kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu (rozprava)
 25.Systém Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (rozprava)
 26.Ochrana citlivých morských ekosystémov (rozprava)
 27.Zabezpečenie uplatňovania obchodnej politiky prostredníctvom účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov (rozprava)
 28.Nútená prostitúcia a obchodovanie so ženami na účely sexuálneho vykorisťovania (rozprava)
 29.Vyhlásenie o finančných záujmoch: pozri zápisnicu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 31.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (591 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1400 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia