Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0809(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0174/2008

Teksty złożone :

A6-0174/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0244

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

6.4. Sieć punktów kontaktowych służących zwalczaniu korupcji (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (głosowanie)
Protokół
  

– Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker, sprawozdawca. − (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Zanim wszyscy zagłosują za sprawozdaniem, chciałbym przekazać państwu krótką informację i zaapelować do Rady, która ponownie jest nieobecna. Państwa członkowskie i Unia Europejska chciałyby i powinny podjąć bardziej ambitne i skuteczniejsze działania przeciwko korupcji. Dlatego też Parlament Europejski poparł utworzenie sieci punktów kontaktu przeciwko korupcji. Wiodąca komisja jednomyślnie zagłosowała za takim krokiem.

Celem sieci jest przede wszystkim rozwijanie współpracy pomiędzy władzami i agencjami w państwach członkowskich, a następnie zachęcanie do wymiany danych w zakresie skutecznych strategii. Jednakże wniosek Rady jest za mało ambitny, jest mało skuteczny i w takiej formie po prostu zbędny. Parlament zaproponował kilka bardzo znaczących poprawek, przyjętych jednogłośnie przez komisję.

Przede wszystkim OLAF, Europol i Eurojust powinny być integralną częścią tej sieci, dlatego też wnioskujemy o ich obowiązkowy w niej udział. Po drugie, sieć powinna przedkładać coroczne sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego odnośnie do swoich działań razem z praktycznymi propozycjami, jak ulepszyć zapobieganie i zwalczanie korupcji. Po trzecie, koszty wszystkich uczestników sieci powinny pochodzić z budżetu Wspólnoty w celu zapewnienia niezależności sieci jako całości.

Dlatego też wzywam Radę o włączenie wniosków Parlamentu i niezwłoczne ustanowienie sieci punktów kontaktu, ponieważ stworzyłoby to nam wyjątkową okazję, by w końcu osiągnąć wspólną strategię dla Unii Europejskiej i ustanowić właściwy mechanizm zwalczania korupcji.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności