Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0809(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0174/2008

Predkladané texty :

A6-0174/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0244

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

6.4. Sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (hlasovanie)
Zápisnica
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker, spravodajca. − (DE) Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni, ešte predtým, ako budete všetci (podľa možností) hlasovať v prospech tejto správy, rád by som vám poskytol stručné informácie a obrátil sa s výzvou k Rade, ktorá je opäť neprítomná. Členské štáty a Európska únia chcú a musia podniknúť ambicióznejšie a účinnejšie kroky proti korupcii. Preto Európsky parlament podporuje založenie siete kontaktných miest proti korupcii. Prinajmenšom hlavný výbor pre tento krok hlasoval jednomyseľne.

Účelom siete je predovšetkým rozvíjať spoluprácu medzi úradmi a agentúrami v členských štátoch a taktiež podporovať výmenu údajov o účinných stratégiách. Návrh Rady, ktorý máme pred sebou, je však jednoducho povedané málo ambiciózny a bezzubý, a v tejto podobe teda úplne zbytočný. Parlament už predložil niekoľko veľmi významných pozmeňovacích návrhov, ktoré (ako som už povedal) získali vo výbore jednomyseľnú podporu.

Po prvé, neoddeliteľnou súčasťou tejto siete by mali byť programy OLAF, Europol a Eurojust, a preto žiadame, aby ich účasť bola povinná. Po druhé, sieť by mala predložiť Európskemu parlamentu ročnú správu o svojej činnosti s praktickými návrhmi na zlepšení prevencie a boja proti korupcii. Po tretie, náklady na všetky články siete by sa mali hradiť z rozpočtu Spoločenstva, aby sa zabezpečila nezávislosť siete ako celku.

Preto vyzývam Radu, aby začlenila návrhy Parlamentu a rýchlo založila sieť kontaktných miest, pretože nám to konečne umožní dosiahnuť spoločnú stratégiu pre Európsku úniu a zriadiť vhodný mechanizmus na boj s korupciou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia