Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0809(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0174/2008

Ingivna texter :

A6-0174/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.4
CRE 05/06/2008 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0244

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel EUT-utgåva

6.4. Antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (omröstning)
Protokoll
  

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker, föredragande. − (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Innan ni alla, eller så många som möjligt, röstar för detta betänkande, vill jag ge er lite snabb information och rikta en vädjan till rådet som än en gång lyser med sin frånvaro. Medlemsstaterna och EU vill och måste vidta mer ambitiösa och effektiva åtgärder för att bekämpa korruption. Av det skälet har Europaparlamentet givit sitt stöd till upprättandet av ett antikorruptionsnätverk med kontaktpunkter. Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.

Syftet med detta nätverk är för det första att främja samarbetet mellan myndigheter och organ i medlemsstaterna och för det andra att uppmuntra informationsutbyte om effektiva strategier. Rådets föreliggande förslag har emellertid helt enkelt för låg ambitionsnivå och är för tandlöst och därmed överflödigt i nuvarande skick. Parlamentet har därför lagt fram en rad mycket väsentliga ändringsförslag och som jag nämnde vann dessa enhälligt stöd i utskottet.

För det första bör OLAF, Europol och Eurojust ingå som integrerade delar av detta nätverk, och det är därför vi kräver att deras deltagande ska vara obligatoriskt. För det andra måste nätverket årligen rapportera om sin verksamhet till Europaparlamentet, och lämna konkreta förslag på hur åtgärderna för att förebygga och bekämpa korruption kan förbättras. För det tredje måste kostnaderna för alla medlemmar i nätverket tas från gemenskapens budget, för att försäkra sig om att nätverket är oberoende i dess helhet.

Jag uppmanar därför enträget rådet att införliva parlamentets förslag i initiativet och upprätta nätverket med kontaktpunkter snabbt, eftersom det skulle ge oss ett unikt tillfälle att äntligen åstadkomma en gemensam strategi för EU och upprätta en lämplig mekanism för att bekämpa korruption.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy