Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0097(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0037/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Hlasování :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0249

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 5. června 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Návrh usnesení: Zhoršení situace v Gruzii (RC-B6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych prohlásil, že pokud požadujeme vyslání hraniční mise evropské bezpečnostní a obranné politiky do Gruzie, pak také můžeme v blízké budoucnosti uvažovat o vyslání policejní mise EU do Gruzie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Pane předsedající, nemohu podpořit dnešní rozhodnutí o Gruzii, protože ho považuji za příliš zaujaté. Situace na Kavkaze je složitější, než tvrdí text rozhodnutí, které máme před sebou. Rád bych sněmovně připomněl, že Gruzie za své nynější hranice vděčí Stalinovi. Jsou důsledkem politiky, kterou Stalin, sám gruzínský rodák, vedl ve 20. a 30. letech. Navíc politika, kterou vedli Gruzínci v 90. letech, měla velký podíl na tom, že se úřady v Suchumi chtěly od Gruzie oddělit. Kromě toho nemohu pochopit, proč titíž poslanci, kteří teprve nedávno tak nadšeně podporovali nezávislost srbského Kosova, nyní upírají dvěma historickým kavkazským národům právo na sebeurčení. Sám ovšem mezinárodní snahy o dialog a mírový proces na Kavkaze podporuji.

 
  
  

– Návrh usnesení: Schůzka na nejvyšší úrovni EU–USA (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych podpořil původní pozměňovací návrh mého kolegy Jamese Ellese, který navrhl nový odstavec, ve které se prohlašuje, že EU uznává zásadní přispění k ochraně EU před balistickými střelami dlouhého doletu v podobě plánovaného rozmístění amerických protiraketových základen v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Pane předsedající, rozhodnutí o schůzce na nejvyšší úrovni EU-USA se samozřejmě zabývá spoustou různých témat. Několik postojů z tohoto rozhodnutí je pro mě naprosto nepřijatelných, zatímco ostatní jsou nesmírně cenné. Nemám proto jinou možnost než se zdržet hlasování.

Rád bych ovšem dodal, že toto rozhodnutí by mělo v první řadě obsahovat jasnou pasáž, která by Spojené státy upozornila, že by neměly zasahovat do případného rozšiřování Evropské unie. Způsob, jakým se Spojené státy neustále snaží prosadit nepřijatelný případ Turecka, je podle mého názoru nepřípustné zasahování do evropské záležitosti. Spojené státy si musí uvědomit, že je velký rozdíl mezi zájmy NATO na jedné straně a zájmy Evropské unie a evropských občanů na straně druhé. Turecko se nemůže připojit k Evropské unii, protože to není evropská země. Co se této záležitosti týče, nežádáme o nic víc ani o nic méně než o respekt ze strany Spojených států.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chápu téma kompenzace pro vězně z Guantánama probírané v této zprávě jako příležitost připomenout, že je zde jiný případ civilních a vojenských vězňů, který je stále třeba vyřešit: týká se jednoho členského státu, zakládajícího člena Evropské unie.

Italský Nejvyšší odvolací soud včera rozhodl ve prospěch italských vojenských a civilních zadržených osob, které žádaly kompenzaci za práci, kterou vykonávaly v zajateckých táborech během druhé světové války. Toto je nevyřešená morální otázka, na niž jsem se několikrát snažil upozornit předsedu této sněmovny. Také jsem ji nadnesl v této sněmovně před kancléřkou Merkelovou: prohlásila ze své funkce, že souhlasí s nutností tuto záležitost urovnat.

Nyní, když byly konečně zmařeny pokusy Spolkové republiky Německo zpozdit rozhodnutí soudu, člověk by rád věděl, zda se Německo nyní – více než šedesát let po válce – rozhodne zadržené osoby odškodnit.

 
  
  

– Zpráva: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych poděkoval panu Veraldimu za jeho zprávu o mladých zemědělcích. Domnívám se, že žijeme ve světě, kde výroba potravin znovu začíná být velmi důležitá a my se musíme dívat do budoucnosti. Jedním ze způsobů, jak se dívat do budoucnosti zemědělství, je očima mladých zemědělců.

S reformou společné zemědělské politiky nyní proběhne lékařská prohlídka, která se zaměří zejména na věci, které pomohou mladým zemědělcům, to znamená snížení byrokracie a zrušení kvót, takže mladí zemědělci budou moci zahájit produkci mléka, což je jedna z cest, jak se vždy dostávali k zemědělství.

Musíme se také dívat trochu dále a začít uvažovat o režimech pro rizikový kapitál, protože jedním z problémů, s nimiž se mladí farmáři musí potýkat, je velmi malé ručení, když chtějí začít se zemědělstvím. Velmi často jim banky nedají nezbytnou hotovost do začátku, proto se domnívám, že bychom měli myslet i na to. Jsem přesvědčen, že mladí zemědělci se mohou zapojit do výroby potravin, mohou se zapojit do specializovaných trhů a mohou vyrábět ten druh, který v regionu chceme, a skutečně se zapojit do trhu. Vítám zprávu a těším se na podporu mladých zemědělců.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Pane předsedající, hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože pokud nebudou mít přijatelnou budoucnost mladí zemědělci, nebude mít žádnou budoucnost evropské zemědělství. Z mnoha důvodů souvisejících s bezpečností potravin, nabídkou kvalitních výrobků, životním prostředím a ochranou našich krásných hornatých krajin a vinic potřebujeme provádět pozitivní kroky, abychom povzbudili mladé lidi k práci v zemědělství a k převzetí rodinných podniků.

Nicméně bych především ráda vyjádřila uspokojení nad tím, že Evropský parlament na základě mé iniciativy ve Výboru pro zemědělství právě přidal pozměňující návrh, který chce upozornit na důležitost poskytování informací o statutu partnerů pomáhajících farmářům. Ráda bych v tomto ohledu zdůraznila, že v roce 1997 – před více než 10 lety – tento Parlament valnou většinou přijal mou zprávu o statutu pomáhajících manželů a manželek v zemědělském odvětví. V našem usnesení jsme zdůraznili zejména to, že členské státy by měly zajistit, aby všichni pomáhající manželé a manželky v zemědělském odvětví byli způsobilí k pojistnému krytí důchodových dávek. Komise toto neschválila. V mé zemi máme určitý systém: povinné pojištění. Tento příklad bychom měli následovat, a abychom toho dosáhli, potřebujeme rámcovou směrnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Pane předsedající, chci upozornit, že jsem se zdržel hlasování o této zprávě, a to nikoliv proto, že nesouhlasím s názorem, že mladí zemědělci potřebují podporu. Jsem pevně přesvědčen, že ji potřebují, neboť mladí zemědělci se nepochybně potýkají s většími problémy než mnozí ostatní zemědělci.

Důvod, proč jsem se zdržel hlasování, souvisí s hlasováním o článku 4, který se zmiňuje o situaci mladých zemědělců v takzvaných nově přijatých členských státech. Podle mého názoru nyní, kdy vypršelo téměř celé volební období, je snad již na čase přestat hovořit o takzvaných „nově přijatých“ členských státech a začít se k nim chovat jako k řádným, plnohodnotným členským státům, protože, jak se domnívám, jsou jako takové již dobře zavedeny.

 
  
  

– Zpráva: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, od konce druhé světové války pracujeme na dosažení období míru a stability, které právě prožíváme. Přesto nás dnes ohrožuje terorismus, regionální konflikty a mezinárodní zločin. Role Evropské unie v současném světě by měla spočívat v šíření míru, demokracie a svobody po celé planetě. Unie by také měla zajišťovat stabilitu a bojovat s humanitárními katastrofami a hromadným porušováním lidských práv. To je vize zakotvená v evropské společné zahraniční a bezpečnostní politice. Jsme společně odpovědní za zajištění bezpečnosti na globální úrovni.

Bezpečnost v současné době vyžaduje víc než řešení mezinárodních konfliktů a ochranu hranic. Je třeba širšího výkladu pojmu bezpečnost. Musíme klást větší důraz na typy bezpečnosti, které nepokrývá evropská společná zahraniční a bezpečnostní politika, konkrétně na bezpečnost potravin a energie.

Měli bychom mít na paměti, že žádaného cíle můžeme dosáhnout jedině pomocí spolupráce a výměny osvědčených postupů. Koordinovaná činnost je nezbytná jak na úrovni členských států, tak mezi různými evropskými institucemi. Také je třeba spolupracovat s NATO a s ostatními regionálními a globálními organizacemi.

 
  
  

– Zpráva: Reimer Böge (A6-0205/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Pane předsedající, hlásím se o slovo proto, že jsme právě naprostou většinou hlasovali ve prospěch uvolnění 90 milionů EUR z Fondu solidarity EU pro Řecko, zasažené na začátku loňského léta ničivými lesními požáry.

Evropská veřejnost byla loňskou katastrofou šokována. Dnešní rozhodnutí Parlamentu je gestem skutečné solidarity s regiony a s občany, kteří byli loni v srpnu těžce postiženi.

Dovolte, abych poděkoval kolegům z Rozpočtového výboru a také vám, dámy a pánové, za nejzajímavější a nejrychlejší práci, kterou jsme vykonali, a za velmi úspěšné slyšení, které jsme uspořádali. Dovolte mi ještě závěrečnou poznámku, pane předsedající: jsme možná jediným parlamentem na světě, který dokáže zamlčet dobrou zprávu. Dnes jsme učinili důležité rozhodnutí o přidělení peněz řeckým občanům. Spíše z technických než z politických důvodů jsme bohužel nemohli toto rozhodnutí učinit prostřednictvím rozpravy. Toho lituji, ale účinnost rozhodnutí je důležitější než cokoli jiného.

 
  
  

– Zpráva: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, stojíme před ohromnou výzvou v souvislosti s tím, jak přimět mladé lidi, aby zůstávali ve venkovských oblastech. Je také nedostatek lidí, kteří jsou ochotni jít pracovat v zemědělství a přebírat hospodářství po svých rodičích. Začínající mladí zemědělci se potýkají s mnoha potížemi. Mezi ně patří nedostatek vhodné půdy, vysoké ceny, omezení produkce, nedostatek počátečního kapitálu k investování, drahé půjčky a přísné agroenvironmentální požadavky.

Téměř třetina polských zemědělců jsou mladí lidé mladší 40 let. Je to skupina otevřená změnám, technologickému pokroku a inovacím. Mladí zemědělci jsou jako ostatní podnikatelé. Jsou nadšení a nebojí se nových výzev. Také jsou nezbytní pro naši budoucnost, protože na nich závisí bezpečnost potravin v Evropě a ve světě. Potřebují pomoci k lepší kvalifikaci prostřednictvím odborného vzdělávání a poradenství. Navíc by zde měla být snaha vylepšit finanční podmínky pro vedení podniku ve venkovských oblastech, aby se odstranily rozdíly v tempu rozvoje technické a sociální infrastruktury mezi venkovem a městy. Především ale musí být zajištěny stabilní podmínky pro rozvoj.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Neil Parish (A6-0170/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) Poté, co vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 1405/2006, které stanovuje zvláštní opatření pro zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, vznikly dva zdroje podpory (podpora na zásobování a podpora na místní produkci).

Nicméně je třeba opravit některé technické stránky v zájmu úplného uplatnění tohoto nařízení a těchto dvou zdrojů podpory, a proto podporuji návrh Komise a zprávu pana Parishe.

 
  
  

– Zpráva: Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písemně. − Konstatujeme, že PNOR č. 3 obsahuje pozitivní opatření, jako jsou: potvrdit celkovou částku 849 mil. EUR, kterou dluží Microsoft za zneužívání své pozice na trhu; odhlasovat finance z Fondu solidarity EU pro Řecko a Slovinsko; plně financovat zajištění očkovacích látek proti katarální horečce ovcí v zájmu boje proti této chorobě a poskytnout 50 % z výdajů na provádění každému členskému státu a poskytnout úspory z mezd a důchodů zaměstnancům orgánu.

Zároveň ovšem konstatujeme, že PNOR obsahuje nežádoucí opatření, jako je zvýšení mzdy pro ředitelku Institut pro rovné postavení žen a mužů nebo změny v plánu pracovních míst Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Vítáme kritiku předchozích dvou opatření ve zprávě pana Virrankoskiho, a přestože jsme proti rozhodnutí přijmout PNOR č. 3 beze změn, souhlasíme, že řada nastíněných pozitivních opatření musí být během tohoto zasedání odhlasována.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch společné zprávy mých finských kolegů Kyöstiho Virrankoskiho a Ville Itälä o třetím návrhu opravného rozpočtu Evropské unie na rok 2008.

Týká se zejména: příjmů z případu Microsoft (pokuta a úroky celkově 849 200 000 EUR); příjmů z úspor pocházejících z menšího než odhadovaného nárůstu mezd a důchodů úředníků v roce 2007; posílení nouzového fondu pro veterinární opatření kvůli krizi katarální horečky ovcí (130 milionů EUR v prostředcích na závazky a 63 950 000  v prostředcích na platby); vytvoření rozpočtových položek v zájmu umístění prostředků pro čtyři společné podniky: iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), Čisté nebe, ARTEMIS (vestavěné počítačové systémy) a ENIAC (evropská technologická platforma pro nanoelektroniku), celkem 257,5 milionu EUR v prostředcích na závazky a 194,6 milionu EUR v prostředcích na platby ze sedmého rámcového programu pro výzkum; a využití prostředků z Fondu solidarity EU k částce 98 milionů EUR (lesní požáry v Řecku a záplavy ve Slovinsku).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Tento návrh opravného rozpočtu obsahuje kromě jiných položek také využití prostředků z Fondu solidarity EU ve prospěch Řecka a Slovinska. Cílem je pomoci nahradit škody způsobené lesními požáry a povodněmi, které v roce 2007 vážně zasáhly obyvatele těchto dvou zemí.

Návrh chce také posílit nouzový fond pro veterinární opatření kvůli krizi katarální horečky ovcí, která postihla několik členských států včetně Portugalska. V zájmu financování 100 % výdajů na zásobu očkovací látky a 50 % výdajů na provedení očkování v devíti členských státech se plánuje zahrnout do rozpočtu Společenství 130 milionů EUR na závazky a 63,95 milionu EUR na platby.

Chtěli bychom ovšem zdůraznit zařazení více než 257 milionů EUR v závazcích a 194 milionů EUR v platbách na vytvoření nového veřejně-soukromého partnerství v souvislosti se sedmým rámcovým programem pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Tato partnerství zahrnují inovativní léčiva (IMI), „Čisté nebe“, evropskou platformu pro nanoelektronické technologie a ARTEMIS pro vestavěné počítačové systémy. Přinejmenším tyto iniciativy potřebují veřejnou strategii rozvoje a veřejné investice, které nejsou závislé na soukromých kapitálových zájmech.

 
  
  

– Zpráva: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy mého finského kolegy Kyöstiho Virrankoskiho o čtvrtém návrhu opravného rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008. Týká se výhradně začlenění přebytku z fiskálního roku 2007, tedy 1 528 833 290 EUR do rozpočtu na rok 2008.

Za rok 2007 rozdíl mezi příjmy (117,4 miliardy EUR) a výdaji (112,9 miliardy EUR) vykazuje přebytek 4,5 miliardy EUR, od kterého musí být odečteny položky plateb převedené do roku 2008, tedy 3,1 miliardy EUR. K tomuto přebytku 1,4 miliardy EUR je třeba přičíst zrušených 0,2 miliardy EUR položek převedených z roku 2006 do roku 2007 a odečíst záporný zůstatek přepočtu měn 0,1 miliardy EUR a vyjde přebytek 1,5 miliardy EUR. Tento přebytek vznikl zejména následkem nedočerpání výdajů o necelých 1,6 miliardy EUR.

Lituji, že namísto automatického navrácení členským státům neproběhla žádná politická diskuse o rozdělení tohoto přebytku například na financování investic do transevropských dopravních sítí. Ještě si vzpomínám na potíže, s nimiž jsme se potýkali, když jsme se snažili sehnat kolem 3,5 miliardy EUR na financování skvělého projektu Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Cílem tohoto opravného rozpočtu je začlenit přebytek rozpočtu z roku 2007 do rozpočtu Společenství pro rok 2008. Tento přebytek činí více než 1,528 miliardy EUR a vznikl mimo jiné zejména v důsledku zpoždění, k němuž došlo při schvalování operačních programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti, jež mají být převedeny do různých členských států.

Návrh také zahrnuje částky, které nebyly využity v roce 2007 v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, jako je tzv. policejní mise do Afghánistánu a tzv. civilní mise do Kosova. Co se týče situace v Kosovu, zdůraznili bychom nezákonnou a protiprávní vojenskou/„civilní“ operaci, kterou podnikly USA-NATO-EU – jinými slovy narušování, destabilizace, agrese, obsazení a jednostranné prohlášení nezávislosti srbské provincie Kosovo, s naprostým přehlížením mezinárodního práva – a současnou „patovou situaci, která nastala při jednání o převodu závazků z mise OSN pro dočasnou správu v Kosovu (UNMIK) na misi EULEX“ (Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu) v OSN.

Konečně bych rád upozornil, že „přebytek“ z roku 2007 sníží příspěvky členských států do rozpočtu Společenství, zejména následovně: o 300 milionů EUR méně pro Německo, o 258 milionů méně pro Spojené království, a o 233 milionů EUR méně pro Francii. Tomu se říká „vyhrát, co se dá“…

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. – (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch přijetí zprávy o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie číslo 4/2008 pro fiskální rok 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD)). Zpráva pana Virrankoskiho je důkladná a výstižná.

Souhlasím s postojem pana zpravodaje, že zůstatek každého roku by měl přejít do rozpočtu následujícího fiskálního roku jako příjem či výdaj. V případě, který projednáváme, by se jednalo o rozpočet na rok 2008. K tomu by mělo dojít prostřednictvím opravného rozpočtu předloženého Komisi.

 
  
  

– Zpráva: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Konzervativci se zdrželi hlasování o této zprávě, protože tvoří část evropského cíle rozšiřovat oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti – namísto upřednostňování mezivládního přístupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. − (PT) Strategie Evropské unie ohledně prevence a kontroly organizovaného zločinu naznačuje potřebu vyvinout komplexní politiku EU proti korupci, jíž se musí aktivně účastnit všechny příslušné osoby.

Účinná prevence a boj s korupcí v Evropě tudíž závisí na existenci účinné a výkonné spolupráce mezi příslušnými orgány a službami členských států, na odhalování příležitostí, sdílení osvědčených postupů a na vyvinutí vysoce profesionálních norem.

Proto podporuji myšlenku formálního založení protikorupční sítě s kontaktními místy v členských státech, jejichž činnost musí být plně propojená (a mít příslušné kompetence) s ostatními organizacemi a agenturami hrajícími roli v tomto boji, jak je tomu v případech Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Europolu a Eurojustu.

Také podporuji pozměňovací návrhy předložené zpravodajem Hubertem Pirkerem, zejména pozměňovací návrh o potřebě transparentnosti a informací ve vztahu k činnosti a poradenství této sítě, které se musí projevit v prezentaci výroční zprávy Komisi a Evropskému parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), písemně. − (RO) Vítám rozhodnutí Rady ohledně sítě kontaktních míst proti korupci zacílené na zlepšení spolupráce mezi úřady pro boj proti korupci v EU.

Evropská spolupráce je základní prvek v boji proti korupci, zejména v nových členských státech, kde nevládní organizace a evropští experti upozorňují na pokračující existenci některých významných nedostatků včetně těch, které se vyskytují v rámci činnosti právního systému.

Poslední hodnotící zpráva skupiny GRECO (Skupina států proti korupci) Rady Evropy s ohledem na Rumunsko ukazuje, že za rok 2007 naše země provedla pouze 40 % protikorupčních opatření doporučovaných evropskými orgány. Při této příležitosti vyzývám rumunskou pravicovou vládu, aby veřejně převzala odpovědnost za selhání svých programů v boji proti korupci.

Domnívám se, že boj proti korupci by měl být hlavním cílem Evropské unie, aby mohla svým občanům poskytnout prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Evropská komise (prostřednictvím OLAF), Europol a Eurojust by měly být součástí této sítě.

Bohužel, v některých členských státech EU včetně Rumunska se boj proti korupci používá spíše jako volební slib a politická zbraň namířená proti opozičním politickým stranám.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Založení „sítě kontaktních míst“ v rámci spolupráce mezi různými členskými státy s cílem sdílení zkušeností a osvědčených postupů by mohlo znamenat nový přínos v boji proti korupci v každé zemi.

Podle Smlouvy o ES jsou Společenství a členské státy odpovědné za přijímání opatření pro boj proti podvodům a ochranu finančních zájmů Společenství. Na úrovni Společenství je zde například potřeba zajistit více autonomie a zdrojů pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Nelíbí se nám nicméně skutečnost, že je toto opatření pokládáno za embryo a bude použito k podpoře nebo se stane součástí obecnějšího cíle vytvoření takzvaného prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti spolu s Haagským programem z roku 2005, zejména tím, že součástí systému Společenství učiní justiční a domácí záležitosti.

Smlouva, která je nyní známa pod názvem Lisabonská smlouva, toto rozmáhání Společenství podporuje a zajišťuje ho tím, že zmenšuje svrchovanost členských států (jejich parlamentů a dalších vnitrostátních orgánů) odpíráním odpovědností, které jsou těžištěm této svrchovanosti.

Proto opakujeme své výhrady o zavedení funkce evropského veřejného žalobce, což je fáze procesu, který má vést v budoucnu ke zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce při Europolu, Eurojustu a OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Korupce je rozšířený problém, který zasahuje každou oblast naší společnosti, ať se jedná o hospodářství, odbory nebo správu. Po případech korupce ve společnosti Siemens, která dosáhla miliardových částek, jsou dnes noviny plné článků o skandálu v polské fotbalové lize. Také EU se znovu a znovu dostává do titulků, a rozhodně nikoli v pozitivním smyslu, s obviněními z korupce, špatného hospodaření, špatného investování atd.

Proto vítáme skutečnost, že Skupina států proti korupci (GRECO) má soustředit protikorupční snahy všech členů Rady Evropy. Musíme doufat, že z toho vyplyne poučení. Nejen Bulharsko se musí zlepšit v boji proti korupci; také EU si musí zamést před vlastním prahem. Stále máme příliš laxní správu fondů EU, slabé kontrolní mechanismy, zdlouhavé postupy a prakticky žádný způsob kompenzace financí EU, které jsou vyplaceny chybně.

 
  
  

– Zpráva: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy mé francouzské kolegyně Marie-Hélène Aubertové, která navrhuje pozměnit prostřednictvím konzultace návrh nařízení Rady zavádějící režim Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Potřeba řešení této otázky je naléhavá, protože nezákonný rybolov je vážným problémem po celém světě.

Bezvýhradně podporuji tuto iniciativu, kterou navrhl, jak upozorňuje paní zpravodajka, Evropský parlament v únoru roku 2007. Vítám vysvětlení, že je zakázáno poskytování přístavních služeb a provádění vykládky, překládky nebo zpracování rybolovných produktů na palubě v těchto přístavech rybářským plavidlům třetích zemí, samozřejmě s výjimkou případů vyšší moci.

Pokud nejsou příliš složitá, jsem zastáncem osvědčení o odlovu, která umožní zpětné sledování produktů rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je v současnosti jedním z hlavních problémů, kterým čelí řízení mořských zdrojů. Ohrožuje udržitelnost zdrojů a biologickou rozmanitost moří a má závažné hospodářské důsledky pro rybáře, kteří svou živnost provozují v rámci zákona.

Jako největší spotřebitel a dovozce rybích produktů má Evropské společenství zvláštní odpovědnost v boji proti nezákonnému rybolovu, v přijímání řešení, která zabrání pokračování těchto praktik, a v tlaku, který je třeba vyvíjet na mezinárodní společenství, aby přijalo podobná opatření.

Zpráva Evropského parlamentu obsahuje 65 pozměňovacích návrhů, které doplňují návrh Komise a jsou v rozporu s vnitrostátními zájmy.

Mělo by být řečeno, že návrh určuje systém, který je platný pro všechny nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné nebo související činnosti provozované na území Společenství nebo ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států, které byly plně projednány a obhájeny během portugalského předsednictví.

Proto si tento dokument zaslouží mou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Udržitelnost rybích populací je nezbytná pro zaručení dlouhodobé existence rybolovu a socioekonomické životaschopnosti rybolovného odvětví.

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov tuto udržitelnost ohrožuje a podkopává životaschopnost odvětví a rybolovných společenství, která jsou na něm závislá.

Proto je nutné, aby byla přijímána opatření pro posílení boje proti těmto nezákonným aktivitám, zejména pro posílení kontrolních mechanismů v každém členském státě.

Tento návrh, který doplňuje opatření již stanovená v rámci společné politiky pro rybolov, zavádí různá pravidla, která mají za cíl potlačit tyto praktiky, ať už se jich dopouštějí lodě plující pod vlajkou členského státu, nebo lodě z třetích zemí.

Navrhovaná opatření proto zahrnují zvýšenou kontrolu v přístavech členských států, podmínku osvědčení vydaného státem, pod jehož vlajkou se loď plaví, a potvrzujícího, že odchyt je zákonný, a vytvoření seznamu lodí, které se podílejí na nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu.

Opakujeme ale, že jakékoli budoucí sladění těchto návrhů s budoucími úpravami právních předpisů Společenství o kontrole musí zaručit pravomoci členských států, zejména pravomoc ke  kontrolám. Také opakujeme, že všechny záležitosti týkající se pokut spadají do pravomocí jednotlivých členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Vítám zprávu své kolegyně Aubertové o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu. Je v zájmu všech rybolovných společenství, aby byl nezákonný rybolov zastaven, a EU má v této otázce zásadní roli. Řízení rybolovných zdrojů by však mělo být odpovědností zemí, které rybolov provádějí, a EU musí usilovat o odstranění společné rybářské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. – (PL) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy paní Aubertové o návrhu na nařízení Rady zavádějící režim Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)).

Je to dobrá zpráva, která podává výstižný obrázek o problému nezákonného rybolovu, jenž představuje reálnou hrozbu pro přežití mořských zdrojů. Proto je nezbytné založit systém společenství pro boj se zmíněnými postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zprávu paní Aubertové o režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu obecně podporuji. Souhlasím s mnohými návrhy paní zpravodajky. Postarat se například o to, aby členské státy poskytovaly osvědčení o zákonnosti odchytu ryb z jejich lodí, je zjevně správné. Potřebujeme celoevropské opatření pro boj s nečestnými rybolovnými praktikami a má volba odráží tyto názory.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), písemně. – (FR) Rybáři ve Francii, Španělsku a Itálii nám vyprávějí o své oprávněné revoltě, o svém právu na živobytí, o svém rozhořčení. Totéž říkají drobní zemědělci.

Naše rybáře již rok ekonomicky zatěžuje cena paliva. K tomu jsou vystaveni byrokratické zátěži pocházející z kvót, pokut, monitorování a kontrol, které mění svobodu volného moře v tekutý Sovětský svaz.

Co vzhledem k tragické situaci v tomto oboru nabízíme těmto lidem, těmto regionům, těmto vesnicím, těmto místním hospodářstvím? Nic! Jen neurčitou přechodnou pomoc jako uklidňující lék.

A co je horší – v den, kdy jsou středomořští rybáři v Bruselu, aby si zde vymohli právo na život, my zde diskutujeme o dalších pokutách proti nezákonnému rybolovu.

Rybářům je odepřena dokonce podpora, pokud jde o DPH a spotřební daň.

Řešením je evropský fond pro vyrovnání dluhu, který rybářům zajistí, že se nebudou muset potýkat s nerovností v souvislosti s veřejnou zátěží, která je důsledkem dovozní politiky a dominantního postavení distribučních gigantů.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. − Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je rostoucím problémem, který vyžaduje posílenou spolupráci mezi EU a mezinárodním společenstvím, pokud má být účinně vyřešen.

Tento návrh Komise do značné míry odráží doporučení Výboru pro rybolov, zejména první zpráva paní Aubertové zabývající se nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem. Plně podporuji hlavní prvky návrhu, které zahrnují zákaz dovozu nezákonně ulovených ryb a provádění přístavních kontrol, které by zamezily přístupu lodí třetích zemí podezřelých z nezákonného rybolovu.

Donedávna se EU soustředila výhradně na dohled nad vlastními rybáři, aby se ujistila, že nepřehlížejí zákony EU, zatímco nezákonný rybolov byl v podstatě ignorován. Je povzbudivé vidět, že nyní se Parlament a Komise skutečně snaží tento problém vyřešit.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasuji ve prospěch zprávy předložené naší kolegyní Marie-Hélène Aubertovou o režimu Společenství pro zabránění nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Nezákonný rybolov představuje jednu z nejhorších hrozeb udržitelnosti rybích populací a biologické rozmanitosti moří.

Návrh Komise je důležitý tím, že umožňuje Evropské unii hrát odpovídající hlavní úlohu ve stále složitějším a propojenějším odvětví. Proto se domnívám, že je žádoucí, aby se návrh vztahoval nejen na lodě třetích zemí, ale také na lodě, které plují pod vlajkou Společenství, abychom přijímali nediskriminačních opatření a zavedli v rámci Evropské unie společnou politiku.

Nelze pochybovat o významu systému osvědčení, který zajistí možnost sledovat původ rybích produktů a umožní udílet značky garantující jejich zákonnost a vedle něhož se v zájmu snížení nezákonné rybolovné činnosti budou paralelně uplatňovat i jednotné odrazující sankce a systém kontrol a prohlídek.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Chci podpořit zprávu paní Aubertové a odsoudit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. – (PL) Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje závažný problém. Ve své snaze aktivně a účinně tento problém vyřešit by Evropská unie měla těžit ze zkušeností zemí, které, přestože nejsou členy Unie, mají mnohem přísnější podmínky zaměřené na boj proti nezákonnému rybolovu. Týká se to Norska, Islandu a Kanady. Předně se musíme soustředit na řešení porušování zákonů týkajících se rybolovu v rámci Unie. To byl dosud hlavní problém. Další krok by měl spočívat v podpoře rozvojových zemí, které mají zájem přijmout program proti nezákonnému rybolovu. Tyto rozvojové země bohužel nemají k tomuto účelu dostatečné finanční zdroje.

 
  
  

– Zpráva: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy mého váženého kolegy Duarte Freitase, která v souladu s postupem konzultace předkládá pozměňovací návrhy k návrhu nařízení Rady o ochraně citlivých ekosystémů ve volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně. Tento návrh nařízení provádí doporučení Organizace spojených národů z roku 2006 a vztahuje je na lodě EU působící na volném moři v oblastech, které nejsou řízeny regionálními organizacemi pro rybolov, a tudíž vyžadují regulaci ze strany státu, pod jehož vlajkou se loď plaví. Mezi nicneděláním a zakázáním všeho podporuji třetí možnost, kterou navrhuje Evropská unie: ta zahrnuje přísnou regulaci rybolovu při dně pomocí opatření pro uchovávání a správu přijatých regionálními organizacemi pro rybolov a stanovení disciplíny, kterou státy vlajky musí aplikovat na svých lodích, pokud působí v oblastech volného moře, které neřídí regionální organizace pro rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Některé mořské ekosystémy (jako jsou útesy, podmořské hory, hydrotermální průduchy, mořské korály nebo mořské houby) jsou přirozeně citlivé na používání některého rybářského náčiní.

Tento návrh má za cíl ochraňovat ekosystémy ve  volném moři, zejména v oblastech, které nejsou regulovány regionálními organizacemi pro rybolov.

Přestože v zásadě souhlasíme s prezentovaným návrhem a s přijatou zprávou, zopakujeme, že některé aspekty návrhu by měly být objasněny. Například pokud jde o definici „citlivých mořských ekosystémů“, zpráva zdůrazňuje potřebu počkat na definici Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství podle „nejlepších dostupných vědeckých poznatků“ a mít na paměti nedostatek podrobných vědeckých znalostí těchto ekosystémů. Navíc také zdůrazňujeme potřebu rozlišovat mezi důsledky použití různého náčiní pomocí provedení vědeckého výzkumu rybolovu a určení jeho potenciálního vlivu na populace a mořské dno.

A konečně se také považujeme za vhodné zopakovat, že otázky kontrolních nebo pozorovacích misí na rybářské lodi spadají do pravomocí každého členského státu, zejména vzhledem k tomu, že byly oznámeny nové federální úrovně společné politiky pro rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zpráva pana Feritase se vztahuje k citlivým mořským ekosystémům ve volném moři. Volné moře je mimo odpovědnost jakéhokoli státu nebo organizace pro rybolov a rybolovná činnost je zde do značné míry neregulovaná. Vzhledem k mezinárodní povaze rybolovného odvětví je správné, že EU v této oblasti podniká kroky.

Volné moře se tím liší od pobřežních vod, kde jsou příslušné kontrolní orgány přímo v samotných státech, nikoli v institucích EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − (FI) Námořní politika EU je jednou z hlavních iniciativ, díky nimž se na současnou Komisi bude vzpomínat v dobrém. Tento návrh na nařízení Rady o ochraně citlivých mořských ekosystémů ve volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně je nezbytným příspěvkem ke strategii EU.

Když bylo na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu stanoveno jako cíl zastavení ztráty biologické rozmanitosti, byl jako konečný termín určen rok 2010. Nyní musíme ke své lítosti konstatovat, že do dvou let tohoto cíle nedosáhneme. Přestože environmentální cíle jsou v popředí politického zájmu již více než dvacet let, mořskou biologickou rozmanitost stále ohrožují mnohé faktory. Vědecký výzkum ukázal, že navzdory vysokým výtěžkům spojeným s hloubkovým námořním rybolovem mohou nedostatečně organizované rybolovné postupy vést ke zničení některých živočišných druhů dříve než za 10 let.

Musíme si být vědomi toho, že přestože nové přístupy, jaké se používají v rybolovném odvětví, jsou nezbytné, o obnově druhů mořských ryb se toho ví zoufale málo a celkové hrozby pro mořské ekosystémy jsou mnohem větší. Tento návrh nařízení upravující poměry v rybolovném průmyslu je však srozumitelný a nezbytný.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Ochrana citlivých mořských ekosystémů je nezbytná k tomu, aby mořské prostředí zůstalo zachováno pro budoucí generace.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písemně. – (FR) Svým hlasováním zavádí Evropský parlament přísné zásady pro regulaci činnosti lodí Společenství, které provozují hloubkový rybolov na volném moři, v zónách, které nejsou regulovány regionálními organizacemi pro rybolov.

Ve snaze vyhovět doporučením Valného shromáždění OSN, která je v této oblasti nejprůraznější, ukončují poslanci právní vakuum, které umožňovalo, aby docházelo k nenapravitelnému ničení našich mořských ekosystémů. Těší mě, že poslanci Evropského parlamentu uznali, že mořské ekosystémy jsou důležitým zdrojem biologické rozmanitosti moří a že přesunutí rybolovné činnosti směrem k přirozeným nalezištím představuje riziko ohrožující naše přírodní dědictví.

Ekologické vědomí poslanců Evropského parlamentu nemá za cíl komplikovat již tak obtížnou práci našich rybářů ani zvyšovat byrokratický tlak. Od nynějška budou rybolovné aktivity v těchto konkrétních oblastech vyžadovat povolení a předběžné hodnocení, které budou provádět členské státy, aby tak zajistily, že rybáři nezpůsobí žádné vážné škody. Svou roli zde hraje také zásada prevence.

Ochrana biologické rozmanitosti moří bude zaručena, pouze pokud se bude začleňovat vertikálně do ostatních politik Společenství, zejména do budoucí námořní politiky EU.

 
  
  

– Zpráva: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Pane předsedající, vítám úmysl Komise zjednodušit, ustálit a ujasnit obchodní pravidla a postupy. Obchod je klíčovým nástrojem současného mezinárodního vývoje a slouží jako prostředek jak ke zlepšení účinnosti mezinárodních trhů, tak k zajištění sociálního a kulturního růstu dotčených národů.

Obchodní dohody mezi zeměmi mohou zabezpečit politickou stabilitu a položit pevné základy pro trvalé diplomatické dohody. Proto se stále častěji stávají hlavními činiteli ve světě, jemuž stále více vládnou hospodářské vztahy, které, kromě ovlivňování toku kulturních výměn mezi lidmi, pomáhají předcházet vojenským střetům a udržovat mír.

Obchod proto představuje nesmírně důležitou siločáru dialogu a příležitost pro hospodářský a sociální rozvoj. Učinit trh pružnějším znamená zajistit větší účinnost hospodářského systému. Vzhledem k významu této záležitosti doufám, že sněmovna převezme svůj díl odpovědnosti za dosažení těchto cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, zpráva pana Audyho požaduje sjednocení dovozních a vývozních postupů, které má zajistit hladké uplatňování obchodní politiky Evropské unie a zejména pak její důsledného uplatnění na všech vstupních místech do EU v zájmu ulehčení života podnikům. To by se mohlo zdát logické, protože jsme již více než 40 let součástí celní unie.

Pan Audy nicméně žádá, aby se tyto postupy plně sjednotily a svěřily jediné evropské celní správě.

Celní úřady odpovídají za monitorování pohybu zboží a za to, aby toto zboží splňovalo stanovené podmínky (bezpečnost produktu, ochrana spotřebitele, zdraví, životního prostředí atd.). Mají rovněž fiskální funkci: ukládají příslušné celní poplatky, ale také se zabývají DPH, která je, při vší úctě, stále vnitrostátní daní. V poslední nebo spíše první řadě mají bezpečnostní roli a podílejí se na boji proti všem druhům nezákonného obchodu, zejména obchodu s drogami, a úzce při tom spolupracují s policejními službami.

Není překvapením, že pan zpravodaj ve jménu výhod mezinárodního obchodu upřednostňuje prvně zmiňovanou funkci a podceňuje další dvě. Proto jsme hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporuji doporučení nastíněná ve zprávě Jean-Pierrea Audyho nazvané Provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz. Myslím, že je to vyvážená zpráva, která se správně dívá dopředu na celní zákony ES po Lisabonské smlouvě a americkém zákonu 100% prohlídky.

Sdílím názor pana zpravodaje, že společný přístup k celnímu systému ES by vyřešil základní nesnáze členských států, které odpovídají za uplatňování cla. Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro zprávu zabývající se účinnými dovozními a vývozními pravidly a postupy v oboru obchodní politiky, které zajišťují větší účinnost na poli celních předpisů stejně jako spolupráci mezi evropskými celními agenturami.

Trh Evropské unie se potýká s fenoménem padělání a pirátství. Ztráty způsobené porušováním práv duševního vlastnictví v Rumunsku za rok 2007 činí podle analýzy vypracované Mezinárodní aliancí pro duševní vlastnictví 62 milionů EUR. Přijetí této zprávy Evropským parlamentem a vypracování plánu pro boj s paděláním a pirátstvím na evropské úrovni tuto ztrátu zmírní.

Zpráva vítá, že členské státy a Komise dosáhly konsensu ohledně mandátu k vyjednávání o mezinárodní dohodě proti padělání (Obchodní dohoda proti padělání), protože tato dohoda má velký význam pro obchodní strategii EU.

Vzhledem k tomu, že předpisy na ochranu spotřebitelů, zejména ty, které se týkají zdraví a bezpečnosti, se vztahují na všechny produkty na trhu EU, žádá se, aby Komise a členské státy přijaly veškerá nezbytná opatření v zájmu účinné kontroly nad úrovní ochrany spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. – (PL) Více než 2 miliardy tun zboží projde každý rok letišti a přístavy Unie. Celní služby se zabývají více než 100 milionů celních prohlášení. Tím ochraňují zdraví a bezpečnost občanů Evropské unie.

Celní služby se také podílí na postupech spojených s padělaným zbožím. To je rostoucí a stále nebezpečnější fenomén týkající se nejen módního luxusního zboží, ale také léků, zubních past a výrobků pro péči o pleť. Celní služby zajišťují padělané náhradní díly na motorová vozidla, jako jsou brzdné systémy. Padělané sluneční brýle mohou poškodit zrak. Boj proti těmto praktikám a jejich zastavení přispěje k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel.

Celní úřady zavedly přiměřené bezpečnostní kontroly v zájmu ochrany vnitřního trhu. Pracují v těsné spolupráci s důležitými obchodními partnery na mezinárodní úrovni, čímž chrání mezinárodní nákladní dopravu před pašováním zboží spojeného s teroristickou činností.

 
  
  

– Zpráva: Reimer Böge (A6-0205/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy mého váženého německého kolegy Reimera Bögea, která navrhuje schválit návrh Komise na využití Fondu solidarity Evropské unie na pomoc Slovinsku a Řecku, které v roce 2007 postihly záplavy a lesní požáry, až do výše kolem 98 milionů EUR, což by mělo být věcí opravného rozpočtu přijatého souběžně. V zájmu zabránění jakémukoli zpoždění při poskytnutí finanční pomoci v případě katastrofy podporuji doporučení obsažené ve zprávě, aby Komise navrhovala opravné rozpočty zaměřené výhradně na využití tohoto fondu, které podle současné interinstitucionální dohody nesmí překročit 1 miliardu EUR za rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Ničivé lesní požáry, které poničily Řecko v létě roku 2007, a vážné záplavy ve Slovinsku v září 2007 ospravedlňují toto (druhé) využití Fondu solidarity EU pro rok 2007.

Tento fond má roční strop 1 miliardu EUR, z nichž přibližně 163 milionů EUR bylo již použito na žádost Spojeného království po záplavách, které zemi zasáhly v roce 2007. Tudíž částka kolem 837 milionů EUR je zde stále k dispozici.

Návrh, který byl dnes přijat, stanovuje přidělení téměř 90 milionů EUR Řecku a přibližně 8 milionů EUR Slovinsku. To je ale almužna proti tomu, jakou škodu utrpěli obyvatelé těchto dvou zemí, což v případě Řecka přesahuje 2 miliardy EUR.

Nicméně je zde přinejmenším jedna otázka, kterou je třeba zodpovědět: Jak je možné, že finance EU jsou k dispozici teprve nyní, téměř rok poté, co lidé těmito katastrofami utrpěli? Je zřejmé, že je zde něco špatně…

Zdůrazňujeme, že jsme předložili návrhy na urychlení postupů pro využití fondu, na zaručení toho, že regionální katastrofy opravňují nárok na odškodnění, a též na to, aby bylo v rámci fondu možné uznat specifický charakter přírodních katastrof v oblasti Středomoří, jako jsou sucha a požáry.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písemně. – (PL) Návrh využít znovu Fond solidarity je obsažen v opravném rozpočtu č. 3/2008. Předchozí využití, z něhož čerpalo Spojené království (162 milionů EUR), spolu s využitím, které v současnosti zvažujeme pro Řecko a Slovinsko (celkem 98 milionů EUR), zanechává značný prostor pro druhou polovinu roku 2008, když uvážíme, že roční strop zdrojů Fondu solidarity činí přibližně 1 miliardu EUR. Mimoto byly splněny další formální požadavky obsažené v interinstitucionální dohodě z dne 17. května 2006. Rozpočtový výbor mohl získat všechna další potřebná vysvětlení na květnové schůzce, kterou navštívili zástupci zemí, které v roce 2007 postihly přírodní katastrofy. Dotyčnými zeměmi bylo Řecko, které postihly lesní požáry, a Slovinsko, které postihly povodně.

Jak je v takových případech obvyklé, jediné obavy souvisejí s tím, jak dlouho bude institucím Unie trvat, než zareagují. Tento problém se probíral ad nauseam. Žádosti Řecka a Slovinska byly přijaty v říjnu a listopadu roku 2007. Opravný rozpočet byl předložen Evropské komisi dne 14. dubna 2008. Přestože to znamená, že tento proces byl rychlejší než v minulosti, je to stále nedostatečné tempo. Proto je zde o důvod víc zdůraznit rychlou reakci Evropského parlamentu a dobrou spolupráci mezi výborem týkající se příznivého zvážení návrhu na pomoc postiženým zemím.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám kroky podniknuté v zájmu pomoci Řecku a Slovinsku zotavit se z důsledků lesních požárů v roce 2007. Přislíbením 89,7 milionu EUR Řecku a 8,3 milionu EUR Slovinsku EU ukázala své odhodlání rozvíjet solidaritu mezi svými členskými státy. Proto jsem hlasoval ve prospěch zprávy pana Reimera Bögea o využití Fondu solidarity EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Přírodní katastrofy způsobují nejen nezměrné utrpení a mnoho úmrtí; také ničí nezbytnou stálou infrastrukturu, jako jsou elektrické vedení, silnice a mosty. Vedle péče o zraněné a jejich zaopatření je proto důležité napravit a odstranit hmotné škody, a to co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že takové škody jsou často rozsáhlé, rozhodlo se v roce 2002, že v takových případech by EU měla poskytnout obětem finanční podporu.

Je samozřejmě důležité zajistit, aby finance nebyly použity nevhodně, ale to by nemělo mít za následek průměrně 12měsíční zpoždění ve vyplácení těchto financí, jak upozornil Účetní dvůr.

 
  
  

– Zpráva: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Obecný cíl návrhu předloženého Evropskou komisí je pokračovat v celoevropské liberalizaci pravidelných a příležitostných služeb autobusové dopravy – zejména mezi různými zeměmi v rámci EU a mezi nimi a třetími zeměmi, včetně operací kabotáže – od 1. ledna 2009.

Toto jsou některé z mnoha aspektů, které odmítáme:

– ty, které mají za cíl omezit pravomoc státu řídit silniční přepravu osob na jeho území, zejména na obranu této veřejné služby (nezaměňovat s takzvanou službou veřejného zájmu, která je v soukromém vlastnictví, ale financována z veřejných financí);

– odstranění pojmu „pracovní doby“ a výlučné používání výrazu „doba řízení“ a „doba odpočinku“, což by znamenalo zvýšení využívání řidičů;

– (znovu)zavedení „dvanáctidenní odchylky“, jinými slovy možnosti odložení týdenní doby odpočinku po 12 po sobě jdoucích 24hodinových dob, což by podle našeho názoru mohlo vést k situacím ohrožujícím bezpečnost zaměstnanců i cestujících v silniční dopravě. Stačí si vybavit situace, které již nastávají, a to za přísnějších pravidel upravujících pracovní dobu a dobu odpočinku.

Z těchto důvodů jsme hlasovali proti návrhu!

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. – (PL) Chci vyjádřit podporu zprávě pana Grosche o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech přístupu na trh pro služby autobusové dopravy (přepracování) (KOM(2007)0264).

Cílem této zprávy je najít nejlepší možné řešení jak pro pravidelné, tak pro příležitostné služby. Jejím hlavním cílem je zjednodušit právní podmínky týkající se poskytování služeb autobusové dopravy. V současnosti je přístup k tomuto trhu spravován dvěma nařízeními, na jejichž základě byly liberalizovány příležitostné mezinárodní dopravní služby.

V případě pravidelných mezinárodních služeb je zde stále zřejmá potřeba zjednodušení postupu v otázce povolení k poskytování takových služeb ve všech státech Evropské unie. Právní rámec by měl být zefektivněn zejména pomocí sloučení zmiňovaných nařízení, upevněním spolupráce mezi členskými státy a zavedením rozumných podmínek. Taková opatření by velmi zjednodušila mezinárodní oběh zboží a zlepšila kontrolu v důsledku sladění dokumentace a postupů.

S radostí také upozorňuji na navrhované zjednodušení opatření vztahujících se k pravidelným dopravním službám v hraničních oblastech. Dobře vyřešena byla také otázka transitů. Pokud k takovému transitu dojde, odpovědné úřady v dotyčném členském státu budou jen informovány, že bylo uděleno povolení těmi členskými státy Evropské unie, kterých se ta která dopravní služba týká.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Zpráva pana Grosche je jedním z řady textů o činnosti v silniční dopravě a jejích pravidlech v evropské oblasti. Toto přepracování má za cíl posílit možnosti a pravomoci vnitrostátních úřadů ve vydávání nebo odebírání povolení přepravcům v případě vážných porušení práva Společenství. Případy vážného porušení a také podmínky pro zavedení nediskriminačních sankcí úměrných závažnosti přestupku byly tedy objasněny. V zájmu pomoci s hodnocením budou tudíž mít přístup k registru vážných přestupků spáchaných podniky silniční dopravy propojenému s vnitrostátním registrem těchto podniků.

Domnívám se, že toto přepracování bude mít za následek zjednodušení administrativy a větší právní jistotu pro tuto hospodářskou činnost a také pro podniky, které se řídí danými pravidly. Bude to znamenat, že můžeme konečně doufat ve skutečný trh silniční dopravy pro autobusové služby, který je otevřený a konkurenční a který zaručuje nejpřísnější podmínky v oblasti bezpečnosti na silnicích?

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasuji ve prospěch zprávy, kterou předložil náš kolega Mathieu Grosch, o návrhu na nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy.

Souhlasím s návrhem liberalizovat autokarové a autobusové služby v členských státech, a to nejen v zájmu zjednodušení evropského právního rámce v této oblasti, ale také v zájmu rozšíření spolupráce mezi zeměmi EU.

K provedení tohoto úkolu je nezbytné standardizovat průkazy totožnosti a identifikační dokumenty po celé sjednocené Evropě v zájmu usnadnění kontrol, které je členský stát oprávněn provádět, když se cestující, a to i cestující projíždějící příslušným státem, účastní kabotážních operací.

S ohledem na to tedy věřím, že úřady členských států, jejichž územím se projíždí, budou předem informovány.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. − (RO) Nová pozměněná podoba zprávy se zabývá dohodou mezi sociálními partnery ohledně znovuzavedení odchylky od 12 odpočinkových dnů pro řidiče autobusů provozující mezinárodní osobní dopravu.

Hlasovala jsem pro pozměňovací návrh 31 stanovící podmínky pro řidiče zaměstnané v mezinárodní dopravní službě pro odložení týdenní doby odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových úseků, které následují po době předcházející týdennímu odpočinku. Tyto podmínky jsou: mezinárodní příležitostná dopravní služba musí trvat alespoň 24 hodin v členském státě nebo ve třetí zemi, jiné, než je země, ve  které byla služba nastoupena; týdenní doba odpočinku po využití odchylky musí vždy být alespoň normální týdenní odpočinek 45 hodin; doba náhradního volna 24 hodin je čerpána v celku před koncem třetího týdne po využití odchylky; v případě, že doba řízení probíhá bez přerušení mezi hodinami 22:00–6:00, jsou pro vůz zajištěni dva řidiči nebo je doba řízení snížena na tři hodiny; od 1. ledna 2014 bude využití této odchylky možné pouze v případě vozů vybavených záznamovým zařízením v souladu s evropskými předpisy.

 
  
  

– Zpráva: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Rozhodli jsme se hlasovat pro tuto zprávu. Hygienický balíček vyvolal v některých státech včetně Švédska diskuse.

Nicméně ve většině případů nebyl problémem samotný zákon, ale jeho provádění vnitrostátními orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písemně. – (EL) EU obětuje veřejné zdraví ve prospěch zisku evropských monopolů, které vyžadují méně kontrol a omezení. Typickým příkladem politiky EU je poslední potravinářský skandál ohledně slunečnicového oleje smíchaného s naftou a jeho katastrofálních dopadů na zdraví. Namísto přijímání opatření pro zesílení omezení nekontrolované činnosti nadnárodních společností EU a vlády členských států pouze přeruší vývoz slunečnicového oleje z Ukrajiny. Zároveň směrnice EU o bezpečnosti potravin povoluje, aby oleje a jiné tekuté náklady určené pro konzumaci lidmi byly převáženy nákladními loděmi, které převážejí minerální oleje a jiné toxické tekutiny.

Pod záminkou snižování administrativních výdajů pro malé podniky Komise navrhuje udělit další výjimku ze směrnice o bezpečnosti potravin, která je jako taková nevhodná. Provádět kontroly potravin bude ještě těžší, protože velké nadnárodní společnosti využívají svého výhradního postavení, za které se skrývají, aby se vyhnuly odpovědnosti, zatímco provozují činnosti, které jsou nebezpečné a významně poškozují zdraví veřejnosti.

Je nepravděpodobné, že bezpečné potraviny pro pracující nebudou k dostání v dostatečném množství a za nízké ceny, pokud se v nezmění politika EU, která slouží zájmům potravinářských nadnárodních společností a zvyšování jejich zisků.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. − (PT) Hlasovala jsem proti Schnellhardtově zprávě o hygieně potravin, protože se domnívám, že pozměňovací návrh nařízení (ES) č. 852/2004, zaměřený na osvobození malých a středních podniků působících v potravinářském odvětví od uplatňování systému HACCP (systém analýzy rizik a kritických kontrolních bodů), který Komise předložila, není v tuto chvíli opodstatněný, a to vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu neexistuje žádný doklad o konkrétních problémech s uplatňováním tohoto postupu. Domnívám se, že rok 2009, kdy toto nařízení musí být přezkoumáno, bude ten pravý čas na předkládání pozměňovacích návrhů, pokud budou opodstatněné.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Evropský parlament dnes v prvním čtení přijal zprávu o osvobození provozovatelů potravinářských podniků od nařízení o hygieně potravin. Toto osvobození se bude vztahovat na mikropodniky, které prodávají potraviny, a nikoli na supermarkety nebo franšízované řetězce supermarketů. Zkušenosti z Portugalska ukazují, že toto osvobození je nezbytné jak pro obranu tradiční gastronomie a souvisejících zvyků a obyčejů, tak pro ochranu rodinných podniků, které zaměstnávají velkou část pracujících v tomto odvětví a které se vzhledem ke konkurenční nerovnováze oproti velkým skupinám potýkají se celou řadou potíží.

Zavádění, uplatňování a dodržování postupů založených na zásadách systému HACCP, které mohou mít svůj význam pro zajištění bezpečnosti potravin v případě velkých podniků, se navíc nemůže uplatňovat stejným způsobem u velkých i u malých podniků, zejména v odvětví veřejného stravování.

Jakkoli je pravda, že zákony o potravinách musí zabezpečit vysokou úroveň ochrany životů a zdraví lidí a zájmů spotřebitelů, nesmí to znamenat konec tradic a útok na gastronomickou kulturu jednotlivých zemí a regionů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Nařízení EU o hygieně potravin jsou důležitá ve všech členských státech. V případě malých podniků se ovšem někdy jeví jako dosti velká zátěž. Návrhy na osvobození mikropodniků vítám, a hlasoval jsem proto ve prospěch Schnellhardtovy zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) Hlasovala jsem pro zprávu pana Horsta Schnellhardta, protože přinese snížení byrokratické zátěže pro malé a střední podniky podnikající v potravinářském průmyslu, zejména pro mikropodniky (pekárny atd.), přispěje k větší přitažlivosti podnikání a vytvoří nové pracovní příležitosti.

Zpráva zavádí několik změn týkajících se malých a středních podniků, které vyrábějí a prodávají potraviny a působí na regionálních a místních trzích. Nejde o veterinární opatření. Při zvažování balíčku o hygieně potravin chtěl Parlament zejména zajistit co nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti potravin a zároveň zavést praktický a pružný kontrolní mechanismus.

Malé a střední podniky, které mohou prokázat, že neexistují žádná rizika v oblasti hygieny potravin a že hygiena potravin je pravidelně kontrolována, jsou osvobozeny od postupů HACCP. Systém HACCP poskytuje analýzu rizik a metodu kritických kontrolních bodů. Vyvinula ho v USA v 60. letech NASA, když tato agentura potřebovala zajistit 100% bezpečnost všech potravin a výživových produktů. V roce 1992 byl tento systém začleněn do evropské legislativy.

Potravinový kodex Slovenské republiky zavádí pojem HACCP jako „správnou výrobní praxi“. Příprava dokumentace je komplikovaná a majitele mikropodniků odrazuje od podnikání neúnosná byrokracie. Vzhledem k tomu, že hygienické předpisy jsou na Slovensku mnohem přísnější, než jsou v 15 starých členských států, je nezbytné harmonizovat hygienická pravidla v celé EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, podporuji návrh Horsta Schnellhardta o hygieně potravin.

Tento návrh se vyrovnává se dvěma různými problémy: za prvé se snižováním byrokracie s ohledem na přepravní náklady a podmínky, za druhé s nastavením pravidel osvobození mikropodniků od požadavků založených na systému HACCP s cílem zabezpečit maximální stupeň bezpečnosti potravin a zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví stejně jako zájmů spotřebitelů.

Souhlasím s tím, že postupy HACCP by měly být zachovány: jejich odstranění by znamenalo snížení pravděpodobnosti dosažení těchto cílů vzhledem k tomu, že postupy slouží zájmům podnikatelů v oblasti potravinářského obchodu, zvyšují normy bezpečnosti potravin a hladiny odpovědnosti a zaručují spravedlivou soutěž a pružnost ve volném pohybu potravin a krmiv samozřejmě v rámci Společenství. Na závěr chci říci, že tento pozměňovací návrh by měl být rozšířen na všechny členské státy, které by jej měly bez výjimky schválit, aby tak jasně stanovily požadavky na bezpečnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písemně. – (NL) Pane předsedající, pokud to s malými a středními podniky myslíme dobře, musíme schvalovat zákony, kterým jsou schopny vyhovět.

To se vztahuje také na hygienické předpisy pro potravinářské odvětví. V loňském roce Komise představila pozměňovací návrh na změnu podmínek nařízení (ES) č. 852/2004 s cílem přiblížit toto nařízení tomu, co je i pro nejmenší podniky dosažitelné.

Pozměňovací návrhy předložené Komisí jsou velmi užitečné, protože od malých společností i nadále vyžadují, aby plnily hygienické normy, ale zároveň jim ulevují od byrokracie a povinností, které skutečně nejsou pro malé podniky splnitelné. Na jedné straně je nešťastné, že Parlament zcela nenásledoval Komisi. Na druhé straně jsem hlasovala pro konečnou zprávu, protože jsme dokázali pokročit k řešení.

Stále lituji skutečnosti, že se přesouvá odpovědnost na členské státy. Ty nyní budou muset převzít odpovědnost a povolit, aby se jejich malé a střední podniky odchýlily od přísných požadavků HACCP.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti tarifů a přepravních podmínek vyžaduje, aby dopravci vlastnili přepravní doklad, který by měl obsahovat mimo jiné vzdálenosti, trasy a místa překročení hranice. Na poli dopravy má návrh za cíl snížení některých povinností týkajících se poskytování dopravních statistik. Ovšem co se této změny týče, byla konzultována pouze s Evropským parlamentem.

Hlasovala jsem ve prospěch pozměňovacího návrhu č. 12, předložený evropskou socialistickou skupinou k nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v němž je odpovědným orgánům povoleno osvobozovat hospodářské činitele v potravinářském odvětví od provádění jednoho nebo více uložených opatření pod podmínkou, že jsou tyto orgány schopny prokázat, že nehrozí žádné riziko, kterému je třeba předcházet, nebo že zjištěná rizika jsou pod dostatečnou a pravidelnou kontrolou vyplývající z uplatňování obecných a zvláštních požadavků na hygienu potravin. To se týká pekáren, řeznictví, obchodů s ovocem a zeleninou a zejména trhových stánků. Lituji, že tento pozměňovací návrh nezískal potřebnou většinu hlasů.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. – (PL) Kvalita zboží a služeb se pro evropskou společnost stává stále důležitější záležitostí. Kvalita je důležitou součástí soutěže mezi podniky. Jedním ze způsobů, jak se dá prokázat kvalita, je získání příslušného osvědčení o splnění jakostních norem. Nejrozšířenější a nejuznávanější je řada norem ISO 9000.

Systém HACCP byl úředně přijat Světovou zdravotnickou organizací v roce 1975. V roce 1993 jej přijala Komise pro Codex Alimentarius jako vhodný nástroj pro regulaci výroby potravin. Správné uplatňování systému HACCP a spolu s tím i systému kontroly jakosti v souladu s normami ISO 9000 představuje ten nejlepší způsob, jak zajistit zdravé potraviny.

Základním cílem této metody a systému HACCP na ní založeném je předcházet nebezpečím v rámci celého potravinového řetězce, zaručit bezpečnost konečného výrobku a zajistit odpovídající odezvu, pokud nastanou problémy.

 
  
  

– Zpráva: Karin Scheele (A6-0067/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Směrnice 96/22/ES zakazuje používání tyreostatických látek, stilbenů, stilbenových derivátů, jejich solí a esterů, které jsou na seznamu A Přílohy II pro podávání „zvířatům všech druhů“, což zahrnuje jak zvířata či živočišné produkty určené pro lidskou spotřebu, tak zvířata v zájmovém chovu. Nicméně dva produkty ze seznamu B Přílohy II mohou být za určitých podmínek použity. V pozměňovacím návrhu Komise se doporučuje:

– vyloučit z dosahu této směrnice zvířata v zájmovém chovu, což znamená, že zákazy používat některé látky se k nim již nevztahují, a je tudíž možné jim tyto látky podávat;

– aby hormon 17-beta-estradiol, jehož používání bylo dočasně povoleno u hospodářských zvířat pro ošetření macerace nebo mumifikace plodu skotu nebo pro pyrometrii, byl nyní zcela zakázán. Čtvrtý způsob užívání tohoto hormonu za účelem vyvolání říje u skotu, koní nebo ovcí byl povolen pouze do října 2006 a již neplatí. Tato látka je považována za karcinogenní a vzhledem k tomu, že na trhu nyní již existují alternativy, je používání tohoto hormonu zbytečné a může být zcela zakázáno.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) Komise navrhuje vyloučit zvířata v zájmovém chovu z rámce směrnice Rady 96/22/ES, což by umožnilo podávat jim látky s tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetiky.

Toto důležité opatření má zmírnit utrpení zvířat v zájmovém chovu a umožnit používání například látek s tyreostatickým účinkem k léčbě hypertyreózy u těchto zvířat.

Nejnovější vývoj ve vědeckých hodnoceních nám nicméně říká, že používání těchto látek je ekonomicky nevýhodné v živočišné výrobě pro lidskou spotřebu nebo že mohou být nahrazeny alternativními látkami.

Proto se navrhuje úplně zakázat používání hormonu 17-beta-estradiol a jeho esterů v živočišné výrobě pro lidskou spotřebu, čímž se zamezí různým odchylkám, které dosud existují. Chtěl bych zdůraznit, že když se tyto hormony používají k podpoře růstu, mohou být pro lidi karcinogenní, a že existující odchylky se mohou konečně zrušit, protože tyto hormony lze bez problému nahradit alternativními látkami.

Tyto změny zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitelů masa a živočišných produktů, přičemž zároveň umožní léčbu a zmírnění utrpení zvířat v zájmovém chovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně.(PL) Podporuji zprávu paní Scheeleové o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (KOM(2007)0292). Tato zpráva představuje snahu nalézt optimální řešení, které by zajistilo jak potřebu chránit lidi, spotřebitele, tak potřebu zajistit dobré životní podmínky zvířat. Zpráva zohledňuje také vědecký výzkum v oblasti veterinární vědy. Zejména vítám úplný zákaz používání hormonální látky jménem 17-beta-estradiol v chovu zvířat pro účely výroby masa. Domnívám se, že zákaz je zcela na místě. Snaha o dosažení příslušné úrovně bezpečnosti potravin musí být prvořadá, zejména proto, že produkty zmiňované ve směrnici mohou lidem způsobit vážná nádorová onemocnění.

Navrhované změny na druhé straně zajistí účinné léčení zvířat v zájmovém chovu, která trpí například hypertyreózou nebo jinými chorobami. Zajistí tudíž jak zdraví zvířat v zájmovém chovu, tak zdraví hospodářských zvířat.

 
  
  

– Zpráva: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy mého německého kolegy Helmutha Markova, kterou jednomyslně přijal Výbor pro mezinárodní obchod a která v souladu s postupem konzultace navrhuje pozměnit návrh nařízení Rady uplatňující systém všeobecných celních preferencí (GSP) pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a pozměňující různá nařízení.

Tento návrh nařízení se řídí pokyny z roku 2004 o roli systému všeobecných celních preferencí pro 10leté období mezi lety 2006 a 2015, které vytyčily řadu nových cílů, jako je udělování preferencí se zaměřením země, které je nejvíce potřebují, rozšíření působnosti GSP na výrobky významné pro rozvojové země, zajištění transparentnějšího a stabilnějšího systému odstupňování a zavedení nového zvláštního pobídkového režimu k podpoře udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných.

Plně podporuji ve zprávě obsaženou výzvu Evropskému parlamentu, aby se více podílel na politice GSP, která má pro země, jež tyto preference potřebují, zcela zásadní význam a která nás na ztrátách z celních příjmů stojí každý rok 3,5 miliardy EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Ve společnosti, které v současnosti vládne globalizovaný hospodářský trh, ve světě, kde tři miliardy lidí žijí za méně než dva dolary na den a více než miliarda lidí přežívá pouze za jeden dolar, je podpora hospodářského rozvoje v takzvaném třetím světě pomocí vhodných obchodních politik pro orgány Společenství povinností.

V zájmu dosažení tohoto společného cíle musíme hledat přiměřené prostředky jak pro zlepšování hospodářských poměrů rozvojových zemí, tak pro jejich postupnou integraci do světových trhů.

Kromě čistě hospodářských faktorů, jako je podíl na trhu, je třeba mít na paměti i jiná kritéria, jako je úroveň rozvoje příjemců a jejich odhodlanost vydat se cestou demokracie. Kromě toho by měly být podporovány výrobky, které jsou často charakteristické pro hospodářství dané země.

Při plnění těchto cílů musíme být ovšem obezřetní, abychom nenutili hospodářství rozvojových zemí vyrábět omezený výběr zboží, zejména pokud se jedná o výrobky s nízkou přidanou hodnotou, protože to by rozvoj a hospodářský růst těchto zemí spíše zbrzdilo, a nikoli podpořilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, zpráva pana Markova o systému preferenčních celních sazeb poskytovaných rozvojovým zemím je aktem víry v prospěšné účinky globálního volného obchodu, zejména pro nejchudší země.

Když si ale pustím televizi a sleduji zprávy, zdá se, že právě v těchto zemích se vyskytuje hladomor. Zdá se, že jednou z příčin těchto tragédií je právě rozhodnutí velkého vývozu plodin na úkor místních plodin, které byly určeny k zajištění potravinové nezávislosti. Zdá se, že 38 let preferenčních systémů nemělo příliš velký vliv na hospodářskou a sociální situaci těchto zemí a jejich obyvatelstvo.

Zdá se, že existuje-li tento systém tak dlouho, aniž přinesl to, co jeho ideologičtí zastánci zamýšleli, míjí-li se svým účinkem v případě tak velkého počtu lidí a ve všech zemích, vyzdvihuje-li nerovnost a chudobu, pak již není čas upravovat ho za provozu; je zkrátka čas jej opustit.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Jak jsme zdůraznili dříve, současný systém GSP se zakládá na úvaze, která je sama o sobě protichůdná. Řečeno jinými slovy, rozvoj je podporován proto, aby se liberalizoval mezinárodní trh prostřednictvím podpory vývozu, regulovaného na světové úrovni, s „centrem“ a „periferií“.

Tato úvaha brání čestným mezinárodním vztahům a nepřispívá k rozvoji endogenních faktorů u méně hospodářsky vyvinutých zemí, bez nichž – spolu s krádeží zahraničního dluhu a zájmy velkých nadnárodních společností z USA, EU a Japonska – budou mít tyto země i nadále postavení periferních a druhořadých zemí.

Obchod je součást rozvoje, ale rozhodně není tou nejdůležitější součástí.

Systém GSP zaručuje preferenční přístup produktům, které mají původ ve velkém množství zemí. V případě Portugalska se GSP vztahuje na výrobky, které pro ně mají zvláštní význam (konzervovaný tuňák, rajský koncentrát, tkaniny a oděvy).

Obzvláště postižena je výroba tkanin a oděvů, zejména kvůli existenci vysoké hranice odstupňování. Tento a další negativní aspekty je třeba změnit, jinak to bude mít pro vnitrostátní výrobní sektor závažné následky, které se projeví v sociální a hospodářské sféře.

 
  
  

– Návrh usnesení: Zhoršení situace v Gruzii (RC-B6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Pane předsedající, způsob, jakým Rusko jedná s Gruzií, je s ohledem na mezinárodní normy zcela nepřijatelný. Je více než jasné, že Rusko zneužívá svého hospodářského vlivu v mnoha zemích EU a zkouší, jak daleko může zajít ve svých neoimperialistických ambicích. Dělá vše pro to, aby zablokovalo vztahy mezi Gruzií a Západem. Rád bych znovu zdůraznil, že ruské takzvané mírové ozbrojené jednotky v Abcházii by měly okamžitě nahradit vojenské síly EU nebo OSN.

Evropská unie by měla neustále demonstrovat plnou podporu Gruzii, jak tomu bylo dnes ve sněmovně. Navíc by Unie měla systematicky posilovat spolupráci a okamžitě zavést opatření usnadňující vydávání víz Gruzíncům, zejména nyní, když se tam konaly plně demokratické volby.

Usnesení, které dnes bylo přijato, vyjadřuje svrchované Gruzii právě takovýto druh podpory. Jsem rád, že rozprava vedená na začátku května v Evropském parlamentu vzešla z podnětu poslanců za Právo a spravedlnost. Výsledkem této rozpravy je dnešní usnesení, které reprezentuje oficiální postoj Evropy k otázce Gruzie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Mezi ostatními různými aspekty, které by stály za zmínku, musím upozornit na nesmírné pokrytectví těch, kteří nyní opakují tvrzení o své podpoře svrchovanosti a územní celistvosti státu, neboť jsou to ti samí lidé, kteří rozpoutali a podporovali nezákonnou a protiprávní „operaci“ USA-NATO-EU proti Jugoslávii. Tato operace byla příkladem vměšování se, destabilizace, agrese a vojenské okupace a vyvrcholila jednostranným prohlášením nezávislosti Srbské provincie Kosovo při naprostém přehlížení mezinárodního práva.

Znovu vidíme jasné znaky – které odmítáme – vměšování a posilování přítomnosti, včetně vojenské přítomnosti, USA-NATO-EU v tomto regionu, který má z geostrategického hlediska stále větší význam.

Podívejme se například na závěry nedávného summitu NATO v Bukurešti, kde byl přijat politický závazek o přistoupení Gruzie k této útočné vojenské alianci. Podívejme se například na vyzývání k „hlubšímu evropskému zapojení“ a „podpoře mezinárodní přítomnosti v zóně konfliktu vysláním hraniční mise evropské bezpečnostní a obranné politiky“ (jinými slovy mise z EU, která se skládá z 21 členských zemí NATO a v níž je evropská bezpečnostní a obranná politika evropským pilířem NATO). Podívejme se například na iniciativy pro vytvoření „širokých a obsáhlých dohod o volném obchodu“ mezi EU a Gruzií.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. – (PL) Hlasoval jsem ve prospěch přijetí usnesení o Gruzii. Občané Gruzie potřebují naši podporu a solidaritu. Solidarita není tak nutná, když je vše v pořádku a všichni jsou šťastní. Ale je velmi potřebná v době nesnází a utrpení. Lidé Gruzie právě nyní zažívají utrpení. My bychom jim měli ukázat nejen naši podporu, ale také bychom měli udělat, co je v našich silách, abychom ochránili je a jejich zemi před konfliktem, který by mohl mít tragické následky.

Existují zřetelné známky toho, že Gruzie a Rusko byly před nedávnem na pokraji ozbrojeného konfliktu. Je naší povinností přesvědčit všechny strany, aby se rozhodly pro mírová politická řešení. Jsem přesvědčen, že i ty nejzávažnější problémy mohou být vyřešeny vyjednáváním, hledáním kompromisu a s pomocí zásad dobré vůle. Také doufám, že mezinárodní společenství aktivně a účinně podpoří proces vyjednávání a hledání stálého a spravedlivého řešení přijatelného pro obě strany.

Situace v Gruzii navíc ukazuje, jak důležitá je naše politika sousedství pro naši politiku jako celek. To platí zejména o východním rozměru politiky sousedství.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně. − (ET) Gruzie nepochybně prochází těžkým obdobím. Na jedné straně je zde neochota ze strany opozice k otevřenému dialogu s vládnoucí stranou. Na druhé straně jsou zde vztahy Gruzie s Ruskem kvůli separatismu v gruzínské provincii Abcházii a situaci v Jižní Osetii, kde je ohrožena gruzínská svrchovanost. Rusko jednostranně posílilo přítomnost svých vojenských sil na hranici. Podle mého názoru EU musí začít podnikat kroky a nahradit ruské takzvané mírové jednotky skutečnými mírovými jednotkami.

Vzhledem k tomu, že ministři zahraničí členských států EU podpořili svrchovanost Gruzie a územní celistvost na mezinárodně uznané hranici, mám za to, že EU musí prostřednictvím svého zástupce převzít vůdčí úlohu v řešení konfliktu mezi Ruskem a Tbilisi v separatistických regionech Gruzie a každé straně navrhnout možnosti budování důvěry a bezpečnostní opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. – (FR) Naše poselství je jasné: odsuzujeme nebezpečné vyhrocení konfliktu v tomto regionu a potvrzujeme Gruzii podporu EU.

Nedávný vývoj v Gruzii, a konkrétně v Abcházii, je velmi znepokojivý. Zhoršení vztahu mezi Gruzií a Ruskem by mohlo znamenat začátek negativní spirály pro kavkazský region.

Účastnila jsem se delegace, která navštívila Gruzii, aby zde pozorovala průběh voleb dne 21. května 2008 a byla jsem svědkem intenzivních demokratizačních snah ze strany Tbilisi. Tento znatelný pokrok, který jsem viděla při kontrolování 14 volebních stanic v oblasti Gori, by neměl překrýt obtíže, které v regionu přetrvávají. Mnohé je stále třeba udělat a EU se bude muset zúčastnit, kromě pozorování voleb, poskytnutím dlouhodobé podpory reformnímu procesu.

EU se musí z balkánské zkušenosti poučit: nemůže stát opodál, když čelí konfliktu, který se odehrává za jejími dveřmi. Při schvalování tohoto usnesení vyzývám obě strany konfliktu, aby se vyvarovaly dalších kroků, které by mohly mít za následek vystupňování napětí. Je nezbytné soustředit se na úsilí o znovunavázání dialogu a přesvědčení Ruska ke stažení svých jednotek z Abcházie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci odmítají mnohé z článků 6 a 8, které se zabývají misemi evropské bezpečnostní a obranné politiky. Jsme proti EBOP z principu a nepovažujeme EU za vhodnou organizaci pro podnikání bezpečnostních misí ve vzdálených oblastech potenciálního konfliktu. Navíc jsme zklamáni skutečností, že na bukurešťském summitu NATO nebyla Gruzie přizvána k tomu, aby se připojila k akčnímu plánu členů NATO.

 
  
  

– Zpráva: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Rozhodli jsme se zdržet hlasování o bodu E odůvodnění. Společná zahraniční a bezpečnostní politika a společná bezpečnostní a obranná politika budou zřejmě vyžadovat zvýšené rozpočtové zdroje, ale my nechceme bránit nadcházejícímu přezkumu v polovině období dlouhodobého rozpočtu tím, že si v této fázi utvoříme názor na jeho jednotlivé části.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy z vlastního podnětu od mého váženého polského kolegy Jaceka Saryusz-Wolskiho o společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a evropské bezpečnostní a obranné politice (EBOP), které pomohly posílit evropskou identitu a roli Evropské unie ve světě. Souhlasím, že je nutné, aby se SZBP stala více demokraticky legitimní tím, že Parlament bude mít možnost provádět skutečnou kontrolu nad touto politikou a promlouvat jedním hlasem, a rovněž tím, že bude možné zdůrazňovat různé priority: příčiny současné nejistoty v Evropě (terorismus, organizovaný zločin), bezpečnost energií, boj proti změnám klimatu a udržitelný rozvoj, zlepšování stability sousedních regionů, zvládání krizí a předcházení konfliktům či jejich řešení, nešíření zbraní hromadného ničení, řešení migrace a prosazování lidských práv a občanských svobod po celém světě. Z geografických priorit musí být na prvním místě zajištění stability na západním Balkáně a posílení dialogu se Srbskem a Kosovem.

Podporuji myšlenku, že by Evropský parlament měl předložit konkrétní návrhy na financování a rozpočtovou kontrolu budoucí Evropské služby pro vnější činnost (EEAS)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Pane předsedající úvodem bych poblahopřál panu Saryusz-Wolskimu za jeho zprávu týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

Souhlasím s panem zpravodajem, že o společné zahraniční politice nestačí pouze hovořit. Musíme dokázat, že Evropská unie je připravena zaujmout společný postoj k rozhodujícím otázkám. Ve vztahu k důležitým záležitostem, jako je agresivní energetická politika Ruska, události v Kosovu a případ Tibetu, Unie v nedávné době ukázala, že SZBP je stále vzdáleným cílem. Dokud bude Evropská unie dovolovat, aby byla podkopávána její důvěryhodnost na mezinárodním poli, tak jako tomu bylo ve zmíněných případech, a dokud jednotlivé členské státy budou nadále jednat na dvoustranném základě, realizace SZBP zůstane pouhým cílem.

Dalším ustanovením o společné politice se nic nezíská, pokud nezačneme promlouvat jednohlasně o záležitostech prvořadého zájmu pro Evropu.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Budu hlasovat ve prospěch této zprávy. Hlasoval jsem pro pozměňovací návrh 7 skupiny zelených, který si stěžuje na „celosvětové obchodní tažení za jadernou technologii“ prezidenta Sarkozyho. Obávám se, že tato „chlapská“ technologie ovládá příliš velkou část francouzské zahraniční politiky. Říká se, že důvod, proč je Francie jediným členským státem, který nenaváže diplomatické vztahy se Severní Koreou, nesouvisí se starostí o lidská práva, ale  s tím, že tehdejší jihokorejská vláda nedokázala francouzskému jadernému průmyslu slíbit nepoměrný podíl jaderných kontraktů spojených s projektem KEDO na postavení dvou lehkých vodních reaktorů v Severní Koreji výměnou za zmrazení jejich grafitem moderovaného reaktoru v Taechonu, který je schopný vyrábět plutonium pro vojenské účely. Kvůli posedlosti Francie jadernou energií jsme všichni méně v bezpečí.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písemně. (SV) Hlasovala jsem proti, protože nechci posílení společné zahraniční politiky EU a ozbrojených sil se vším, co to obnáší.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Plně podporuji pozměňovací návrh 7 mé vlastní skupiny ke zprávě pana Saryusz-Wolskiho, který vyjadřuje znepokojení nad celosvětovým obchodním tažením za jadernou technologii, jež by mohlo vést k dalšímu šíření jaderné energie. Obyvatele Skotska otázky jaderné energie velmi zajímají vzhledem k tomu, že základny jaderných zbraní Spojeného království se nacházejí na našem území. Skotsko odmítá plány londýnské vlády postavit novou generaci jaderných zbraní a já plně podporuji činnost skotské vlády, která chce dosáhnout toho, aby tyto zbraně nikdy nevznikly.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva pana Saryusz-Wolskiho o výroční zprávě o SZBP se snaží vymezit společné hodnoty a priority týkající se globální role Evropy. S Lisabonskou smlouvou bude mít EU účinnější a soudržnější hlas v mezinárodních záležitostech a já vítám skutečnost, že se zpráva zabývá přínosem smlouvy v této oblasti. Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci si nepřejí, aby britská zahraniční politika podléhala EU. Odmítáme Lisabonskou smlouvu, jakoukoli představu „ministra zahraničí“ EU nebo křeslo EU v Radě bezpečnosti OSN a jakoukoli roli EU v obraně. Proto jsme hlasovali proti zprávě. Samozřejmě vítáme příležitosti, aby 27 národů promlouvalo jedním hlasem tam, kde je to plně v souladu se zájmy britské zahraniční politiky. Podobně podporujeme lépe koordinovanou humanitární činnost a ráznější přístup při jednání s nepřípustnými režimy v Zimbabwe, Barmě a jinde.

 
  
  

– Zpráva: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Zdrželi jsme se hlasování ve všech částech, které se týkají NATO, protože pocházíme ze země, která nemá žádné vojenské aliance.

Co se týče pozměňovacího návrhu 14, domníváme se, že je fakticky chybné říci, že Smlouva nepovoluje vojenské záměry. I nyní jsou zdroje EU používány na vojenské operace, ale nikoli pro společné obranné síly EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), písemně. − Obecně hlasujeme proti legislativě EU a samozřejmě jsme hlasovali i proti této zprávě jako celku. Nicméně jsme se domnívali, že je zde několik pozměňovacích návrhů, pro které bychom mohli hlasovat. Hlasovali jsme kladně pro pozměňovací návrhy 10 a 12, protože odmítají militarizaci EU. Tyto pozměňovací návrhy nevyzývaly Komisi k jednání, ani neuznávaly autoritu Komise nebo EU. Byla to prostá prohlášení, s nimiž jsme zrovna v konkrétních otázkách souhlasili. Proto jsme mohli hlasovat ve prospěch těchto dvou pozměňovacích návrhů, aniž bychom dělali kompromisy ohledně našeho celkového postoje jak k této zprávě jako celku, tak k legislativě EU obecně.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Pokud jste pochybovali o skutečném významu, ctižádosti a rámci takzvané Lisabonské smlouvy, měli byste si pozorně přečíst usnesení o EBOP (evropská bezpečnostní a obranná politika) a SZBP (společná zahraniční a bezpečnostní politika) přijaté většinou v této sněmovně a tyto pochybnosti by se rozplynuly.

Síly prosazující „evropskou integraci“ – konkrétně velké finanční a hospodářské skupiny, sociální demokraté a pravice – se pokoušejí z EU učinit imperialistický blok podléhající kontrole jejich hlavních mocenských složek.

Vedle upevňování politiky vměšování EU (jak bylo možno vidět u „misí“ do Afghánistánu, Čadu/Středoafrické republiky, Bosny-Hercegoviny, Kosova a Guiney-Bissau) a provozních schopností („ujmout se rychle a současně dvou vojenských operací EZOP“) je tato zpráva skutečným průvodcem militarizací a militarismem. Jeden příklad – zpráva zdůrazňuje následující cíle: rozšíření „evropské bezpečnostní strategie“; vojenský rozměr „civilních misí“; militarizace „podpory rozvoje“; a „rozvoj“ jako nástroj vměšování; posilování prostředků vojenské dopravy (vojenský letoun A400M a vrtulníky); zvýšení výdajů na „obranu“ a vojenské akce, včetně využívání rozpočtu Společenství; provozní schopnosti pro vedení vojenských akcí EU a koordinace projektů a zbrojního průmyslu.

Toto jsou mj. důvody, proč jsme hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písemně. (SV) Hlasovala jsem proti zprávě, protože nechci, aby byla posilována společná zahraniční politika EU. Kromě toho jsem proti militarizaci EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písemně. − Britští labourističtí poslanci EP hlasovali ve prospěch této zprávy, která se zaměřuje na provádění evropské bezpečnostní strategie a na pokračující roli misí EZOP. Labourističtí poslanci vítají zejména důraz na lepší funkci civilních misí EZOP.

Labourističtí poslanci EP hlasovali proti textu odstavce 39 zaměřenému na roli sboru Eurocorps. Vzhledem k tomu, že Spojené království se neangažuje v Eurocorps a že tato síla nebyla nikdy využita, labourističtí poslanci se domnívají, že je třeba zdůraznit, že pod stálým velením EU není žádné stálé vojsko, a my se domníváme, že žádná taková struktura není zapotřebí.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám zprávu pana Kuhnea o výroční zprávě o provádění evropské bezpečnostní strategie a EZOP. Souhlasím s panem zpravodajem, že Lisabonská smlouva posiluje síly Unie tím, že přiznává vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku důležitější úlohu.

Mezinárodní charakter bezpečnostních otázek, kterým členské státy čelí, vyžaduje lepší evropskou spolupráci. Proto bych uvítal pro takové případy zavedení doložky solidarity mezi členskými státy. Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písemně. (IT) Bezpečnostní potřeby Evropy se změnily. Riziko územní agrese, skryté v klasické koncepci obrany, vystřídala z velké části nebezpečí vznikající na regionálních hranicích v oblastech obklopujících území EU. Vedle toho je zde hrozba terorismu a ohromný vzestup hladiny migračních toků, radikalizace různých fundamentalistů a extremistů, nárůst nelegálního obchodu a riziko šíření zbraní hromadného ničení.

Pro Evropskou unii to neznamená jen vybavit se prostředky nezávislého jednání v zájmu zvládání mezinárodních krizí, ale také zavést plnoprávný evropský systém obrany. Nicméně v procesu rozšiřování svých schopností externího zásahu, který je žádoucí, se EU nesmí omezit na samotný vojenský rozměr: musí zároveň rozvíjet mechanismy řešení civilních krizí včetně činnosti policie, občanských správců, soudnictví, pracovníků civilní ochrany atd.

Společná bezpečnostní politika proto musí být posilována, aby zajistila Unii klíčovou roli na mezinárodní geopolitické scéně, roli, která je odlišná, ale nikoli vzdálená od role NATO. Proto dnes hlasuji ve prospěch zprávy pana Saryusz-Wolskiho.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Ambice Evropské unie v oblasti bezpečnosti a obrany jsou zjevně menší než její schopnosti, a to nejen kvůli tradičnímu problému koordinace a spolupráce v otázce zahraničních priorit. Je zde ústřední problém, který musí být vyřešen. Víme, že zahraniční rozměr a vybudování provozních kapacit vyžaduje personál, dostupnost a spolupráci, jež chybí. Je nicméně také nezbytné, aby veřejnost uznala potřebu a užitečnost takovéto spolupráce. Musíme tuto strategii vybudovat na spolupráci – prostřednictvím speciálních investic do interoperability a budováním zázemí provozních kapacit – ale tento rozměr našich politik často postrádá veřejnou podporu. Uznání potřebnosti a důležitosti a účinnosti bezpečnostního a obranného rozměru závisí do značné míry na veřejné podpoře, kterou je třeba získat, a to záleží zejména na našem úsilí.

Konečně bych zdůraznil, že je důležité pamatovat, že Atlantická aliance je základním pilířem evropské bezpečnosti a obrany, což se nesmí za žádných okolností přehlížet.

 
  
  

– Zpráva: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) a Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Dvě zprávy, o nichž se dnes hlasovalo – jedna o společné zahraniční politice a druhá o bezpečnostní a obranné politice – mají jedno společné: berou členským státům jejich zahraniční a obranné politiky ve prospěch úředníků v Bruselu.

Diplomacie bude v rukou vysokého představitele, skutečného ministra zahraničních věcí. Navíc zde bude jediná společná obrana, tentokrát pod patronátem Spojených států, které ji budou vykonávat prostřednictvím NATO a OSN, jak jasně naznačuje druhý pokus o evropskou ústavu, Lisabonská smlouva. Naše vojenské finanční zdroje jsou sníženy na naprosté minimum, protože značnou část rozpočtu dnes utrácí Francie a Spojené království a podléhají Paktu stability. Francouzská a britská stálá křesla v Bezpečnostním výboru OSN budou nepochybně spojena v jedno a předána jednomu všemocnému Evropanovi... Zkrátka žádný z členských států EU nebude mít politické ani vojenské zdroje pro zajištění své vlastní nezávislosti a svobody. Tak jako tak je ostatně už z větší části je předali eurokratům. Naprosto nesouhlasíme s tímto katastrofálním vývojem.

 
  
  

– Návrh usnesení: Schůzka na nejvyšší úrovni EU-USA (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Pane předsedající, podpořil jsem usnesení o schůzce na nejvyšší úrovni EU-USA, protože vedle záležitostí, které patří k dvoustrannému partnerství, a globálních výzev, se zabývá otázkou víz, což je pro polské občany velmi důležitá otázka.

Polští občané, kteří chtějí navštívit Spojené státy jako turisté, musí stále absolvovat složité a nákladné postupy, aby obdrželi víza.

Přibližně 25 % žádostí o víza je Polákům zamítnuto. Hlavním a někdy jediným důvodem zamítnutí je podezření úředníka konzulátu, že by žádající mohl vykonávat nelegální práci. Ve skutečnosti většina Poláků cestuje do Spojených států, aby navštívili příbuzné. Přibližně tři čtvrtiny z 10 milionů Poláků žijících ve Spojených státech pocházejí z regionu Malopolska v mé zemi, což vysvětluje, proč jsou před americkým konzulátem v Krakově tak dlouhé fronty.

Domnívám se, že samotná existence takového postupu ve vztahu k členskému státu Evropské unie vyžaduje, aby v dialogu se Spojenými státy zaujala Unie zásadní postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Rád bych v rámci této rozpravy upozornil na otázku amerických plánů na protiraketovou ochranu, zejména ve vztahu k České republice. Dvě třetiny českých obyvatel jsou proti výstavbě radaru nedaleko Prahy.

Dva čeští míroví aktivisté drží již tři týdny protestní hladovku proti nezlomné podpoře, kterou česká vláda těmto plánů poskytuje, navzdory nedostatečným důkazům o tom, zda tím evropské bezpečnosti spíše nepřitíží. Oceňuji skutečnost, že se k těmto aktivistům nyní přidávají důležití politici, z nichž každý drží hladovku 24 hodin.

Souhlasím s nimi, že EU potřebuje dosáhnout společného postoje ohledně toho, zda mají být tyto technologie připomínající Hvězdné války v Evropě instalovány. Potřebujeme naléhavou rozpravu za  přítomnosti Rady v této sněmovně. Doufám, že pan předsedající ji příští měsíc prosadí.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), písemně. (SV) Junilistan bezvýhradně souhlasí s těmi částmi usnesení, které se zabývají zacházením s americkými vězni a jejich přepravou přes evropské země. Spojené státy musí podle mezinárodního práva zajatce buď přivést před soud, nebo je propustit. Podmínky panující v Guantánamu a jiných věznicích jsou naprosto nepřijatelné.

Zpráva se bohužel zabývá příliš mnoha záležitostmi, které jdou mimo tento problém, otázkami, za které odpovídají mezinárodní orgány, zejména Organizace spojených národů. Nedomníváme se, že Evropský parlament by měl hrát roli ve vztahu k politické situaci v zemích, které nejsou v přímém sousedství EU, jako je Írán, Kosovo nebo Irák. Evropský parlament by se také neměl pokoušet rozšířit evropskou zahraniční politiku vyzýváním dalších zemí k rozvoji spolupráce a společných strategií proti terorismu a zbraním hromadného ničení. Toto jsou velmi ožehavé otázky, které je nejlépe řešit z perspektivy samotných členských států a ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi, které jsou pro tyto záležitosti určeny. Junilistan také rozhodně kritizuje tu část usnesení, v níž se projevuje snaha přidělit z rozpočtů EU a Spojených států velké částky na financování zemědělského výzkumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písemně. − Britští labourističtí poslanci EP s potěšením hlasovali ve prospěch tohoto usnesení před schůzkou na nejvyšší úrovni EU-USA 10. června. Doufáme, že toto usnesení napomůže k plodnosti této schůzky. Labourističtí poslanci vítají především výzvu k blízké spolupráci EU a USA na mnohých úskalích společné politiky; výzvu, aby EU a USA kladly rozvojové cíle tisíciletí do centra zájmu mezinárodní rozvojové politiky, také labourističtí poslanci bezvýhradně podporují.

Britští labourističtí poslanci EP se rozhodli zdržet se hlasování o pozměňujícím návrhu 8, neboť se domníváme, že tento text neposkytuje vyvážený postoj k této otázce. Jsme přesvědčeni, že diskuse se musí také zaměřit na závazky Ruska a obsáhnout širší mezinárodní snahy o odzbrojení, jak výslovně doporučuje úspěšný pozměňovací návrh socialistické skupiny ke zprávě o evropské bezpečnostní a obranné politice, o které se dnes rovněž hlasovalo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Nadcházející americké prezidentské volby jsou příležitostí k odklonu od typu zahraniční politiky provozovaného za Bushovy vlády. Taková změna by měla zahrnout Evropu a EU by se měla snažit o posílení partnerství mezi EU a USA, zejména při řešení globálních problémů, jako jsou změna klimatu a chudoba. Podporuji návrh usnesení pana Wiersmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) My, poslanci EP za Komunistickou stranu Řecka (KKE), hlasujeme proti společnému usnesení z následujících důvodů:

• vyzývá k posílení imperialistické spolupráce mezi Spojenými státy a EU oživením NATO v zájmu manipulace a zneužívání lidí a států;

• potvrzuje strategické protilidové spojení EU-USA proti „terorismu“. Jakkoli se často pokrytecky vyzývá k respektování lidských práv, toto spojení není nic jiného než záminka ke společnému vedení vytrvalé války proti lidem;

• toto usnesení připravuje proti zemím a lidem pod záminkou dopadů klimatických změn cestu pro nové imperialistické zásahy ve spojení se Spojenými státy;

• svou politikou rovnocenného jednání se všemi stranami toto usnesení ve skutečnosti podporuje okupační izraelské síly a jejich zločiny vůči Palestincům. Uznává pokračující okupaci Iráku a Afghánistánu a navrhuje praktická opatření pro spolupráci mezi Spojenými státy a EU v Euro-NATO protektorátu Kosovo.

Usnesení je dalším důkazem o strategické dohodě mezi EU a Spojenými státy proti lidem. Usnesení se chlubí politickou mocí, aby demonstrovalo, že EU je údajným soupeřem Spojených států, vůči nimž se cítí méněcenná.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Jedním z nejpřekvapivějších momentů evropské politiky je způsob, jakým se pracuje se vztahy mezi Evropou a Spojenými státy, a to zejména ve srovnání se způsoby, které se uplatňují v současných vztazích s ostatními partnery, politicky a kulturně více odlišnými.

Je zřejmé, že jsou zde názorové rozdíly, neshody, konkurence a zájmy, zejména legitimní hospodářské zájmy, které nás staví do rozdílných pozic. Je nicméně nezbytné, abychom byli schopni zvládat napětí a neshody mezi partnery v rámci jednoho projektu. To je třeba uznat, abychom mohli jednat a reagovat na vše, s čím se potýkáme. V tomto ohledu je jedním z prvních kroků, které musíme učinit, odstranění obchodních bariér, které jsou mezi partnery, jako jsou Evropa a Spojené státy, zbytečné a bezdůvodné. Podobně je důležité, pokud skutečně chceme reagovat na hrozící vzestup chudoby, což je zbytečný následek zvýšené globální poptávky, abychom vzájemně spolupracovali, a zejména se zbytkem světa, abychom pomohli slabším zemím dosáhnout obchodní otevřenosti potřebné k vybudování vlastního bohatství. Úspěšnější svět může stát na základě pevného spojenectví mezi svobodnými společnostmi, které podněcují kreativitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci výrazně podporují transatlantické vztahy; nicméně nesouhlasíme s jejich novým vymezováním jako vztahů mezi EU a USA, zejména v otázkách obrany, a proto odmítáme většinu článku 16.

 
  
  

– Jacek Saryusz-Wolski zpráva (A6-0189/2008) a návrh usnesení o schůzce na nejvyšší úrovni EU-USA (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Přes své očividné interimperialistické rozpory potvrzuje toto usnesení spolupráci mezi EU a USA a cíl upevnit jejich partnerství – zejména v souvislosti s nadcházejícími americkými prezidentskými volbami – ve sdílení „odpovědnosti“ ve světě.

Usnesení potvrzuje postavení EU jako evropského pilíře NATO, jak ukazuje Evropská bezpečnostní strategie, a nabádá EU a USA k „těsnější spolupráci na mnohých výzvách společné politiky, zejména na Blízkém východě, v Íránu, Iráku, Kosovu, na západním Balkáně, v Afghánistánu a Africe“.

U příležitosti nadcházejícího 60. výročí NATO vyzývá usnesení k zahájení etapy „nově vymezeného a silnějšího partnerství EU-NATO“ a upozorňuje na pozměňovací návrh Evropské bezpečnostní strategie k novému strategické koncepci NATO, o němž tu diskutujeme. V souladu s militarismem Lisabonské smlouvy očekává „přehodnocení bezpečnostního rozměru vztahů EU-USA na základě výsledků strategického přezkumu NATO, novější koncepci Evropské bezpečnostní strategie a nástup nové americké vlády“.

Jinými slovy zavádí a potvrzuje postavení EU jako politicko-hospodářsko-vojenského bloku, který chce mít svůj podíl na světovládě (čehož chce dosáhnout nastolením nové rovnováhy svých vztahů) s USA. Svět a lidé, na které dohlíží...

 
  
  

– Návrh usnesení: Barcelonský proces: Unie pro Středomoří (RC-B6-0281/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch společného usnesení o Unii pro Středomoří, které předložilo pět politických skupin. Region Středomoří a Blízký východ mají pro Unii strategický význam a je nezbytné zde provádět středomořskou politiku založenou na solidaritě, dialogu, spolupráci a obchodu v zájmu zvládnutí společných výzev a dosažení deklarovaného cíle, konkrétně vytvoření oblasti míru, stability a společné prosperity. Vítám iniciativu prezidenta Francouzské republiky, Nicolase Sarkozyho, kterému Unie pro Středomoří vděčí za mnohé, a já mu přeji mnoho úspěchů na inauguračním summitu, který se bude konat v Paříži dne 13. července. Podporuji politický návrh dát této budoucí unii parlamentní rozměr na základě Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění. Vítám příklady navrhovaných iniciativ, jako jsou námořní dálnice, propojení Arabské maghrebské dálnice (AMA), snížení znečištění v oblasti Středomoří, ochranu obyvatelstva, Středomořský solární program, výroba solární tepelné elektrické energie v severoafrické poušti, odsolování mořské vody v zájmu usnadnění přístupu k pitné vodě atd.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. – (FR) Vítám přijetí společného usnesení o Barcelonském procesu: Unii pro Středomoří.

Usnesení správně vyzdvihuje strategický zájem středomořského regionu a Blízkého východu pro Evropskou unii. Naše politika vůči těmto zemím musí být založena na zásadách solidarity, dialogu a spolupráce.

Barcelonský proces stojí za to, aby byl dnes uveden znovu do chodu a byla zajištěna jeho maximální účinnost. Proto je iniciativa Komise krokem správným směrem a její hodnota spočívá v soustředění se na konkrétní regionální projekty, které zajistí účinnou reakci na potřeby obyvatel regionu.

Návrh Komise také doporučuje založení spolupředsednictví barcelonského procesu, stálého smíšeného výboru a sekretariátu, který přispěje k lepší spolupráci a dialogu mezi různými partnery.

Návrh navíc říká, že hlavními cíli této politiky musí být i nadále prosazování právního řádu, demokracie, respektování lidských práv a politického pluralismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, Evropská unie ještě neskončila s odsuzováním hyperaktivního prezidenta Sarkozyho: zamítnutí návrhů na daň z pohonných hmot, varování ohledně rozpočtových propadů a nyní transformace navrhované Unie pro Středomoří v opětovné spuštění barcelonského procesu, který 10 let selhával.

To je konec projektu spolupráce mezi zeměmi hraničícími s mare nostrum, řízený Francií. Od této chvíle do něj bude zapojena celá Unie a vládnout bude Komise v Bruselu. Tak o tom rozhodl skutečný šéf: Německo paní Merkelové.

Tato záležitost dokonale ilustruje dvě skutečnosti: agitace a mediální povyk pana Sarkozyho pouze zakrývají jeho bezmocnost; zájmy Francie jsou v rukou úředníků v Bruselu a závisí na zájmech Evropské unie.

Upřímně doufáme, že Irsko, národ, který tolik miluje svobodu a který za ni v minulosti draze platil, bude zemí, která nás oprostí od této eurokratické konstrukce, která je stále více neopodstatněná a má stále větší tyranské sklony.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Pokud byste si dnes přijaté usnesení pouze přečetli, málem byste uvěřili, že s Unií pro Středomoří má EU jen ty nejupřímnější a nejlepší záměry. Pečlivě volený jazyk tohoto usnesení prozrazuje jen několik náznaků vměšování a všudypřítomných cílů v podobě „založení evropsko-středomořské oblasti volného obchodu“, přičemž „volný obchod“ samozřejmě doprovázejí „sociální“ a „environmentální“ uklidňující prostředky a rétorika.

Evropská komise nicméně jasně říká, že „středomořský region je oblast nesmírného strategického významu pro Evropskou unii, a to jak z hlediska politického, tak z hlediska hospodářského“. Hovoří o „zjevném pokroku, k němuž došlo na cestě k založení evropsko-středomořské oblasti volného obchodu do roku 2010“ a upozorňuje na to, že je třeba, aby středomořští partneři EU prováděli „další a rychlejší reformy“. Komise předkládá řadu priorit, jako je doprava (upozorňuje na možnost zavedení režimu koncesí zajímavého pro soukromý sektor a doprovázeného vládními opatřeními, která zajistí volný obchod a odstraní různé necelní překážky, jež mu stojí v cestě) a zvýšení integrace trhů s energiemi.

EU chce hospodářsky, politicky a vojensky kontrolovat celý středomořský region a snaží se ovládnout jeho trhy a využívat jeho nezměrné zdroje.

To je přece kapitalismus, hlupáku!

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Samotný název usnesení zdůrazňuje Sarkozyho neúspěch. Nespokojen se svou funkcí prezidenta Francouzské republiky se Sarkozy snažil stát projektantem a poté prezidentem Evropsko-středomořské unie, která by byla otevřená pouze zemím sousedícím se Středozemním mořem.

Ještě před začátkem jeho evropského předsednictví se jeho dům z karet hroutí. Německo prosadilo své plány: na tomto projektu, jehož cílem je prostě jen rozšíření barcelonského procesu řízeného bruselskými eurokraty, se budou podílet všechny členské státy.

Toto fiasko ilustruje, jak v evropských institucích kleslo postavení naší země. Bruselská Evropa, místo posílení Francie, jak tvrdí Unie pro lidové hnutí (UMP) a Socialistická strana (PS), ji oslabuje ve všech odvětvích: v hospodářském odvětví ničí naše malé zemědělce, náš průmysl kolabuje a přesidluje jinam; ve vojenském odvětví rozkládá armádu a rozpouští ji do eurojednotek; v demografické oblasti ohrožuje naši národní identitu imigrace.

Jedině nová Evropa, Evropa jednotlivých států, založená na svrchovanosti národů a na základních hodnotách evropské a křesťanské civilizace, umožní Francii stát se znovu důležitým hráčem a provádět ve Středomoří politiku spolupráce zaměřenou mimo jiné na zajištění, aby se imigrované obyvatelstvo vrátilo do svých domovských zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. (NL) Evropská unie se již nějakou dobu snaží vybudovat zvláštní vztahy založené na spolupráci na afrických a asijských březích Středozemního moře. Tato spolupráce neustále vyvolává otázku, jestli to znamená, že podporujeme diktaturu v Sýrii nebo že schvalujeme, jak Izrael odkládá vytvoření rovnoprávného a mezinárodně uznaného palestinského státu. Myšlenka francouzského prezidenta Sarkozyho o zvláštní unii mezi EU a všemi zeměmi Středomoří potřebuje zejména podporu veřejnosti členských států EU, které hraničí se Středozemním mořem. Založení takové unie by přispělo k tomu, aby si EU vybudovala sféry vlivu v regionu s rozdílnými partnery, podle příkladu tradičních dohod mezi USA a částmi Latinské Ameriky. Také by to mohlo posloužit ke schválení diktatur v Tunisku, Libyi a Sýrii a v menší míře i v Alžírsku a Egyptě. Bylo by snazší posílat uprchlíky zpět do těchto států. Také by nám to přineslo možnost vylepšit vztahy s Izraelem hned, aniž bychom čekali na uznání sousedního palestinského státu. Jedině kvůli těmto zásadním problémům nyní nehlasuji pro toto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Poslanci EP za Komunistickou stranu Řecka (KKE) hlasovali proti usnesení. Unie pro Středomoří v konečném výsledku nemá rovnocenné, vzájemně přínosné vztahy se státy v daném regionu. Podporuje ovšem imperialistické plány EU na rozšíření regionu Středomoří a Blízkého východu. Cílem této unie je liberalizovat trhy, aby byly snáze přístupné evropským monopolům, jejichž pozice v monopolistickém boji o ovládnutí trhů se tak zlepší. Zdroje energií a bohatství regionu budou vypleněny. Unie pro Středomoří bude vytvořena pomocí zintenzivnění hrozeb, vydírání a politického, nebo dokonce vojenského nátlaku na státy a lidi. Usnesení leccos odhaluje. Prvotním cílem politiky Unie pro Středomoří je údajně vyvézt z EU do středomořských zemí demokracii a lidská práva. To je záminka, kterou EU používá pro ospravedlnění svých imperialistických intervencí kdekoliv. Ve skutečnosti je zde podporován imperialistický plán USA-NATO-EU na Nový Blízký východ. Proto zde není žádná zmínka o izraelské okupaci palestinských území nebo o genocidě palestinských lidí.

Lidé by si neměli dělat iluze o povaze a cílech Unie pro Středomoří; měli by proti ní bojovat.

 
  
  

– Zpráva: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Pane předsedající, počet mladých zemědělců v Evropské unii nadále klesá. V současnosti je jen 7 % zemědělců ve věku pod 35 let. V mnoha případech mladí lidé opouštějí zemědělství kvůli vysokým investičním nákladům, což znamená, že je pro ně nemožné uspět na trhu.

Proto bychom měli mladým zemědělcům pomoci čerpat z fondů Unie. Mladí zemědělci by mohli využívat půjček s nižšími úvěrovými sazbami, což by jim umožnilo provádět své plány, aniž by riskovali, že se hluboce zadluží. Navíc je třeba dbát na to, aby kritéria pro přístup k financím Unie nebyla příliš náročná a nevylučovala malá hospodářství zaměřená na specializované produkty namísto velkoobjemové produkce. Většina farem v jižním Polsku a v Malopolském a Svatokřížském vojvodství tomuto popisu odpovídá.

Zpráva pana Veraldiho se všemi těmito záležitostmi zabývá, a proto jsem hlasoval v její prospěch.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), písemně. – (FR) Vzhledem k potížím s hledáním nové generace evropských zemědělců se Evropský parlament rozhodl najít nové způsoby podpory mladých zemědělců, čímž by se měla řídit „kontrola stavu“ společné zemědělské politiky. Jako stínová zpravodajka skupiny PSE předkládám následující návrhy:

– reakce na výzvy v oblasti potravin, energie, životního prostředí a  územního rozvoje patří mezi priority;

– noví zemědělci musí využívat podpůrných opatření, zejména ti, kteří hospodářství nezdědí, a ti, kteří mají sídlo v oblastech s trvale nepříznivými přírodními podmínkami: pomoc s vyššími zřizovacími náklady, zvýhodněné sazby pro zemědělské půjčky a další opatření související s provozem po zřízení;

– tato podpůrná opatření musí být podle druhého pilíře společné zemědělské politiky závazná a musí být přezkoumán přístup k zemědělskému majetku;

– životní podmínky ve venkovských oblastech se musí zlepšit: stejný přístup k veřejným službám, sociálnímu vybavení atd.;

– musíme umožnit přístup k odborné přípravě (náhrady v době přípravy a otevřený přístup k zemědělským výzkumům);

– musíme podporovat zemědělské povolání a normy respektované zemědělci na evropské úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. (SV) EU by se neměla starat úplně o všechno. Princip štíhlejší, ale spokojenější Evropy naznačuje, že EU by se měla zabývat jen otázkami, ke kterým má podle zakládací Smlouvy pravomoc, a vyskytnou-li se demarkační problémy, měla by se brát v úvahu úměrnost, účinnost a závažnost.

V posledním hlasování o zprávě o budoucnosti mladých zemědělců za pokračující reformy společné zemědělské politiky jsem se rozhodla zdržet svého hlasu. Zpráva obsahuje mnoho návrhů na zlepšení situace pro nové mladé podnikatele stejně jako návrhy, které mohou přispět ke zvýšení produkce potravin. Text se ale zabývá také záležitostmi, které mají nepochybně vnitrostátní význam a měly by se rozhodovat na vnitrostátní úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Mnohé z návrhů obsažených ve zprávě představují kroky správným směrem, zejména ty, které se vztahují k „pokračujícím nesnázím“, s nimiž se potýkají mladí zemědělci, jako jsou vysoké zřizovací náklady, velké zadlužení a nedostatek dostupné půdy. My jsme předložili různé návrhy, na které bychom do budoucna rádi upozornili Evropskou komisi:

– potřeba přijmout nezbytná opatření na podporu, doprovod a poradenství mladým zemědělcům podle původního zřizovacího plánu s cílem zvýšit úspěšnost a zároveň minimalizovat nebo vyloučit situace, kdy zemědělci podnikání vzdají nebo dokonce zbankrotují;

– vytvoření zemědělské banky na základě půdy uvolněné důsledkem předčasného odchodu do důchodu;

– potřeba zavést podporu pro společný nákup drahých strojů a vybavení, které každý jednotlivý zemědělec používá zřídka.

Za nevhodná nicméně považujeme opatření přijatá v zájmu vyřešení existujících problémů, které činí z Portugalska členský stát EU s nejnižším procentem mladých zemědělců (méně než 4 %). Je nezbytné, aby v rámci aktuální kontroly stavu společné zemědělské politiky byla dostatečně oceněna produktivní činnost, s dostatečnými cenami za produkci.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) V uplynulých desetiletích byly evropské venkovské oblasti postupně opouštěny, což byl trend doprovázený postupným stárnutím populace.

Stárnutí zemědělské populace je znepokojivé pro budoucnost evropského zemědělství. Proto považuji zprávu pana Veraldiho za velmi důležitou, vzhledem k tomu, že se zabývá různými aspekty spojenými s očekáváními a možnostmi mladých zemědělců, kteří hrají klíčovou úlohu v udržitelném rozvoji evropských venkovských oblastí.

Domnívám se, že mladí zemědělci jsou důležití zejména pro rozvoj dynamického zemědělského odvětví v zájmu dosažení cílů Lisabonské strategie. Podle nové společné zemědělské politiky musí být proto výměna generací vnímána jako jedna z priorit.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), písemně. – (PL) Vítáme skutečnost, že sněmovna velkou většinou přijala zprávu o budoucnosti mladých zemědělců za pokračující reformy společné zemědělské politiky.

Prohlášení o navýšení pomoci Evropské unie mladým zemědělcům jsou obzvláště významná. Jedno z těchto prohlášení se týká snazšího přístupu k preferenčním půjčkám pro tuto skupinu zemědělců.

Další praktická pomoc je nezbytná z hlediska vytváření reálných příležitostí ke získání přiměřeného příjmu pro mladé zemědělce, kteří chtějí pokračovat v rodinné tradici v Malopolsku.

Pokud bude mít slíbená pomoc očekávané účinky, situace, kdy vesnice v Malopolsku jsou obydleny výhradně staršími lidmi, kteří se starají o svá vnoučata, jejichž rodiče mají pocit, že jediná šance, kterou mají, je hledat práci v zahraničí, by již nemusela být tak častá. Tato zpráva má tudíž kromě hospodářského rozměru také rozměr sociální.

Mladí zemědělci chtějí uchovávat tradice, ale také chápou, že pokud nebudou čerpat z jiných zkušeností a technologií, nebudou schopni své rodinné farmy přeměnit v moderní, konkurenceschopné a výdělečné podniky. Proto je obzvláště důležitým rysem dnes přijatého usnesení podpora rozvoje moderních metod a nástrojů na zemědělskou výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), písemně. (SV) Junilistan jako obvykle konstatuje, že je v tomto případě štěstí, že Evropský parlament nemůže spolurozhodovat o zemědělské politice EU, protože kdyby mohl, Unie by byla chycena do pasti protekcionismu a ohromných subvencí nejrůznějším skupinám v zemědělském průmyslu.

Tato zpráva z vlastní iniciativy obsahuje mnohé absurdní návrhy, jako je další „Evropský rok“, tentokrát „dialogu město-venkov“. Kdyby se měl realizovat každý Evropský rok, který Evropský parlament navrhne, by byl pravděpodobně dopředu zamluven každý rok až do konce století.

Tvrzení v článku 35, že opatření pro rozvoj venkova by měla být cílena přímo na zemědělce, posiluje dojem Junilistanu, že stará přetížená „společná zemědělská politika“ nyní pouze v rozpočtu EU změnila název na „rozvoj venkova“.

Se znepokojením konstatujeme, že Evropský parlament nyní vyzývá k uznání neobchodních zájmů jako kritéria dovozu v kontextu Světové obchodní organizace. To považujeme za pouhou přípravu na zavedení překážek obchodu a protekcionismu vůči zbytku světa.

Proto jsem se rozhodla hlasovat proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zpráva pana Veraldiho o budoucnosti mladých zemědělců upozorňuje na několik důležitých problémů, které se vztahují k venkovským oblastem po celé Evropě. Zpráva také uznává, že zemědělské postupy zakořeněné v konkrétních zeměpisných oblastech a kulturních tradicích v Evropě by měly být zachovány, dále zlepšovány a podporovány. Bezvýhradně tyto názory podporuji a domnívám se, že by se měly uplatňovat v celé EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože se domnívám, že opatření, která stanovuje, doplňují vnitrostátní programy v tomto odvětví. Vnitrostátní program pro rozvoj venkova v Rumunsku stanovuje opatření, které poskytuje granty z fondů pro rozvoj venkova Evropské unie až do 40 000 EUR pro osobu. Je zde ovšem třeba splnit náročné podmínky, takže stále máme v tomto ohledu málo žádostí.

Zpráva, kterou dnes přijímáme, poskytuje řadu důležitých opatření, jak z hlediska finanční podpory mladých zemědělců, tak z hlediska určitých zásadních právních aspektů, jako je snadnější obměna zemědělského majetku nebo snadnější přístup k bankovním úvěrům. Odborné vzdělávání a příprava poskytované mladým lidem ve venkovských oblastech je také důležité. Proto se domnívám, že budoucí legislativa by se měla vypořádat s obrovským nepoměrem mezi mladší populací do 35 let aktivní v zemědělském odvětví (pouze 8,5 % z celkového počtu zemědělců v Evropě) a ostatními věkovými kategoriemi v tomto oboru.

Tato opatření rozhodně přispějí k úspěšnosti vnitrostátních programů, stejně jako hlavní osa podpory mladých zemědělců, kterou v Rumunsku garantuje PNDR.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písemně.(DE) Jaké otázky si dnes mladí lidé kladou, když rozhodují o své kariéře? Jsou to otázky o povaze povolání, vyhlídkách, které skýtá do budoucnosti, nebo jak vydělat rychlé peníze? Odpověď na všechny tyto otázky je často negativní, když se jedná o zemědělství. Pouze 7 % zemědělců je ve věku pod 35 let, což má za následek, že tato profese je ve znepokojivém stadiu úpadku. Je mnoho mladých lidí, které by zemědělství bavilo: práce na vzduchu a blízko přírodě, obklopeni rostlinami a zvířaty. To je fakt. Tak co mladé lidi odrazuje? Jsou to nedostatečné vyhlídky, nebo obecná nejistota, která tuto profesi obklopuje? Zdědit rodinný statek dříve znamenal mít zajištěné velmi dobré a jisté živobytí, ale dnes je to pro dědice často nevýhoda, protože to s sebou nese spoustu zátěží a podmínek, které jsou na ně uvaleny. Víme, že pouze dobře vyškolení a vysoce motivovaní zemědělci mohou zaručit naše vysoké normy pro zdravé potraviny a zdravé přírodní prostředí zde v Evropě. Musíme si být nicméně také vědomi problémů, kterým dnešní mladí zemědělci čelí. Musíme mladé zemědělce do velké míry zapojit do politických diskusí a rozhodování. Oni jsou nositeli našich nadějí! Oni čelí nesčetným hospodářským a ekologickým problémům a zajišťují dobré a vyvážené sociální prostředí ve venkovských regionech. Proto potřebují podporu spolehlivých politik.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písemně. – (FR) Vítám přijetí této zprávy, která upozorňuje na zásadní problém, který pro Evropskou unii představuje výměna generací v hospodářském odvětví.

Mladí zemědělci jsou těmi nejlepšími, kdo by měl reagovat na nové problémy v zemědělství. Mají výhodu, že mohou čerpat ze zkušeností starších, a přitom disponují dynamikou a entuziasmem nezbytnou pro uskutečnění nutných environmentálních, technologických a hospodářských změn, které umožní budoucímu evropskému zemědělství udržet si přední místo ve světě.

Nyní potřebujeme sladit stoupající hladinu zemědělské výroby s neustálým respektem ke kvalitě a bezpečnosti výrobků v rámci globálního přístupu založeného na ochraně přírodních zdrojů a prostředí.

Tyto nároky však vyžadují od mladých zemědělců stále rostoucí finanční a osobní investice. Získávání odpovídajících fyzických a duševních nástrojů se navíc neobejde bez větší podpory ze strany Unie, jak zmiňuje zpráva, zejména v oblasti přístupu k technologickým novinkám.

Společná zemědělská politika si nemůže dovolit opomíjet ty, na nichž záleží, bude-li mít Společenství udržitelnou potravinovou svrchovanost, která zohledňuje člověka i životní prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. – (FR) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Veraldiho, protože plně podporuji iniciativy, které mají za cíl zajistit budoucnost udržitelného, konkurenceschopného a produktivního zemědělství v EU.

Je nezbytné podporovat a usnadňovat mladým lidem přístup k zemědělsko-potravinářskému odvětví v zájmu podpory výměny generací a zajištění dynamiky odvětví.

Abychom mladým zemědělcům umožnili zvládnout mnohé výzvy a očekávání, jako je výroba kvalitních potravin, bezpečnost potravin, ochrana životního prostředí a zachovávání biologické rozmanitosti a venkova, je nezbytné přehodnotit výši prémie na zahájení činnosti, která se již léta nezměnila. Vedle toho potřebujeme zajistit, aby tato prémie byla doprovázena obchodním plánem, abychom nepotlačovali inovativního ducha mladých zemědělců.

Nicméně musíme si také uvědomit, že zemědělci středního věku čelí stejným problémům. Je důležité zajistit, abychom je neznevýhodňovali nebo nepoškodili jejich stávající pracovní postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Podporování vstupu mladých lidí do zemědělského odvětví je nezbytné pro zajištění budoucnosti zemědělství. Podporu by měli dostávat nováčci v odvětví včetně mladých zemědělců. Podporuji obecné směřování zprávy pana Veraldiho o budoucnosti pro mladé zemědělce při pokračující reformě společné zemědělské politiky a podle toho jsem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. − Statistiky ukazují, že venkovské obyvatelstvo v celé Evropě zároveň ubývá a stárne. Navíc procento farem, které v současné době vedou mladí lidé, je extrémně nízké. To je znepokojující trend, který zasahuje všechny členské státy.

Mladí lidé neuvažují o práci v zemědělství jako o možnosti kariéry, protože v mnoha případech problémy jako nástupnictví farem a obtíže spojené s obdržením úvěru prostě převáží nad výhodami zahájení podnikání v zemědělství.

Tato bystrá zpráva se zabývá nejdůležitějšími otázkami, které odrazují mladé lidi od vstupu do zemědělství, a navrhuje některá praktická řešení těchto problémů. Pokud chceme zabezpečit stabilitu a rozvoj evropského zemědělského odvětví, musíme mladé lidi stimulovat k tomu, aby se pustili do zemědělství, a odstraňovat překážky, na něž narážejí.

Zpráva také uznává, že zemědělství potřebuje, jako každý moderní průmysl, být konkurenceschopné, účinné a schopné reagovat a přizpůsobovat se požadavkům trhu. Musíme přijmout opatření, která podporují a povzbuzují mladé lidi v tomto ohledu, protože příští generace zemědělců je stěžejní pro dynamické a inovativní evropské zemědělské odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) Slovensko, stejně jako jiné nové členské státy EU, má velký podíl venkovských oblastí. Tvoří téměř 80 % celkové rozlohy země a podle statistik zde žije více než 44 % lidí.

Současná situace v potravinářském průmyslu, vysoké ceny potravin a produkce kvalitních potravin jsou velkými výzvami pro evropský venkov. Je dobré vidět, že zejména mladí zemědělci se zajímají o systém ekologického zemědělství. To skýtá záruku rostoucího významu zemědělství zaměřeného na podporu rozvoje venkova.

Podnikatelský duch v zemědělství má své typické rysy a nese mnohem větší rizika než podnikatelský duch v jiných hospodářských odvětvích. Mnozí mladí lidé se domnívají, že založení zemědělského podniku je nemožné kvůli vysokým nákladům. Zavedení různých pobídek může pomoci mladým zemědělcům buď založit podnik, nebo (později) své podniky modernizovat.

Hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana zpravodaje Donata Tommase Veraldiho o budoucnosti pro mladé zemědělce při pokračující reformě společné zemědělské politiky, protože jsem přesvědčena, že podpora mladých zemědělců může významně přispět ke zvýšení zaměstnanosti v okrajových evropských regionech a zastavit odliv mladých lidí z venkovských oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Budu hlasovat ve prospěch této zprávy, ale musím zdůraznit, že pozměňovací návrh 35 je pro mě nepřijatelný, a já a britská labouristická delegace budeme hlasovat proti tomuto konkrétnímu návrhu.

Udržitelný rozvoj venkova je klíčem k zachování naší venkovské krajiny a tradičního způsobu života, kterému se těší naše venkovské pospolitosti. Co se týče problému změny, poslanci si možná vzpomenou, že pouze britští labourističtí poslanci EP podpořili společné úsilí změnit naše priority od přímých plateb k udržitelnému rozvoji venkova.

Zemědělci hrají hlavní úlohu v zajišťování udržitelnosti a rozvoje venkova, ale nejsou jediní, kdo se na tomto zajišťování podílí, a proto nemohu podpořit pozměňovací návrh 35.

Tento Parlament si vypěstoval zvyk neustále vyžadovat přímé platby zemědělcům a nepochybně tak bude činit i při diskusích o kontrole stavu společné zemědělské politiky v blízké budoucnosti. Domnívám se, že ti z nás, kteří věří, že je třeba věci v tomto ohledu změnit a opustit systém, který odměňuje neefektivitu na úkor efektivního zemědělství, jsou ti, kteří skutečně věří v udržitelný rozvoj venkova.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. – (EL) Stárnutí zemědělské populace, opouštění obdělávané půdy a neustálé snižování počtu mladých lidí pracujících v zemědělství jsou problémy, které se objevily v posledních dvaceti letech. EU během těchto let nedokázala vyřešit problémy, s nimiž se potýkají malí a střední zemědělci, zejména mladí lidé. Opatření EU jsou součástí její protizemědělské politiky, která směřuje ke snížení výroby a soustředění půdy do rukou několika velkých zemědělských podniků. To bude mít za následek úbytek zemědělské populace a opouštění venkova, zejména mladými lidmi.

Zpráva se omezuje na zjištění. Opatření, která předkládá, jsou v rámci této politiky, takže zakrývají skutečný důvod, který stojí za problémy: konfrontační politika EU. Tato politika spolu s protizemědělskou společnou zemědělskou politikou má za cíl prosadit a zvýšit zisky nadnárodních monopolů a uchvátit příjmy malých a středních zemědělců. Zpráva aktivně podporuje zaujaté hodnocení společné zemědělské politiky z roku 2003, navrhovaná opatření kontroly stavu společné zemědělské politiky a zahrnutí zemědělského hospodářství do rámce protilidové Lisabonské strategie.

Konec protizemědělské, protilidové politiky je jediným řešením, které umožní zemědělcům zůstat na své půdě. Zajistí jim slušný příjem namísto podpory cílů a zájmů nadnárodních monopolů.

 
  
  

– Zpráva: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. – (PL) Jako členka Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU bych ráda blahopřála panu Hutchinsonovi k jeho zprávě, kterou plně podporuji. Činnost tohoto shromáždění, a zejména příležitosti k přímému kontaktu mezi poslanci parlamentů na obou stranách, výrazně přispívají k tomu, aby i vzdálené regiony Afriky, Karibiku a Pacifiku pocítily přítomnost Unie. Shromáždění se nesoustředí výhradně na neměnný plán činnosti. Je také schopno reagovat rychle na krizové situace a přicházející události. Shromáždění přijímá usnesení a činí rozhodnutí, z nichž všechna mají za následek shromažďování materiální a finanční pomoci Unie. Taková pomoc je velmi potřebná a velmi očekávaná, zejména v regionech postižených přírodními katastrofami.

Ráda bych řekla, jak jsem potěšena organizačním uspořádáním. Setkávání střídavě v Evropě a v zemích regionu AKT umožňuje členům shromáždění seznámit se se situací na místě a lépe ji pochopit. Také podporuji uspořádání seminářů a vyšetřovacích a výzkumných misí spojených se shromážděním. Zejména bych ráda vyjádřila silnou podporu myšlence fóra pro ženy jako příležitosti pro diskusi a výměnu osvědčených postupů ohledně rovného zacházení s muži a ženami. Jsem přesvědčena, že pokud Evropský parlament chce, aby jej země AKT vnímaly jako instituci podporující demokracii, nemůže zavírat oči před nespravedlnostmi, které tak často zažívají ženy v těchto regionech.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Přestože vítáme zapojení a účast vnitrostátních parlamentů a poslanců na vyjednáváních o dohodách o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi, domníváme se, že politický postoj přijatý s ohledem na tyto dohody nesmí být omezen na „proces“, aniž by padla zmínka o jejich obsahu.

Pokud by byl zaujat takový přístup, představoval by jen matoucí pokus odvést pozornost od základního problému, tedy od skutečnosti, že navrhované dohody mají za cíl založení neokoloniálních vztahů pomocí dohod o volném obchodu. Prostřednictvím těchto dohod chce EU, určující mocenské struktury a jejich hlavní finanční a hospodářské skupiny tyto země donutit k otevření svých trhů, aby zde mohly prodávat své zboží a služby, využívat suroviny těchto zemí a uplatnit na nich vývozně orientovaný model produkce, čímž tyto země připraví o jejich svrchovanost a jejich rozvoj podřídí zájmům EU.

To je DNA kapitalismu...

V duchu pořekadla, že sklízíme, co jsme zaseli, povedou naše kapitalistické záměry pro většinu lidstva ke zvyšování cen, nezaměstnanosti, chudobě, hladu atd.

Proto musíme říci ne dohodám o hospodářském partnerství a neokolonialismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Hutchinsona. Na práci, kterou tento Parlament vykonal za celá ta desetiletí pro země AKT, můžeme jako instituce hledět s určitým uspokojením.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − (FI) Jsem členkou Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU od mého prvního volebního období. Zpráva pana Hutchinsona o činnosti shromáždění v roce 2007 je podle mého názoru vyčerpávající zprávou jak o pokroku, který jsme za poslední rok udělali, tak o výzvách, před nimiž jsme stáli.

Skutečnost, že stálé výbory budou nyní také odpovědné za následný proces související s plněním usnesení, je, jak se domnívám, rozhodně krokem správným směrem. Poskytuje příležitost pro mnohem hlubší dialog, než byl k dispozici dříve ve formálnější podobě následného procesu, který se odehrával na plenárních zasedáních. Shromáždění má navíc klíčovou úlohu v monitorování vyjednávání o dohodách o hospodářském partnerství: interakce mezi poslanci pomáhá rozvíjet transparentnost procesu a usnadňuje zvažování místních otázek.

Vzhledem k povaze činnosti se podle mého názoru parlamentní shromáždění stalo důležitým činitelem v rozvojové spolupráci EU. Posilování parlamentního rozměru a těsné spolupráce v následném procesu bude stále více umožňovat přímé přidělování fondů EU, aby sloužily potřebám lidí a například k dosažení rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví a vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám zprávu Alaina Hutchinsona o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2007. Větší zapojení parlamentů a občanské společnosti může zlepšit a pomoci zintenzivnit vztah AKT-EU. Právě prostřednictvím takové spolupráce můžeme zlepšit kvalitu rozvojové pomoci a jejího zacílení. Proto jsem hlasoval ve prospěch doporučení zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), písemně. – (GA) Velmi rád jsem podpořil zprávu pana Hutchinsona z loňského roku o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (JPA). Rád bych se zmínil o některých aspektech této zprávy, které mě skutečně zaujaly.

Je dobré, že pan zpravodaj psal o dohodách o hospodářském partnerství (EPA). Evropská unie potřebuje pozorně sledovat rozhovory o dohodách o hospodářském partnerství a vývoj těchto dohod a to také Smíšené parlamentní shromáždění dělá. Jak vyjádřil pan zpravodaj, JPA má hlavní úlohu v monitorování hovorů tvořících spojení mezi dvěma stranami, EU a zeměmi Jihu.

Také bych rád pochválil pana zpravodaje za zmínku o Somálsku a „krizi, na kterou se zapomnělo“. Somálsko ale není samo a my v EU a AKT máme povinnost podporovat, pomáhat a obracet pozornost k těmto regionům.

Především však tato zpráva zdůrazňuje dobrou práci, kterou vykonává JPA, práci, která někdy není dostatečně respektována.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. ? (PL) Pan zpravodaj správně upozorňuje na potřebu zřídit příslušný rámec pro otevřený, demokratický a věcný dialog zaměřený na vyjednávání o dohodách o hospodářském partnerství mezi členskými státy EU a zeměmi AKT.

Dalším důležitým aspektem je větší zapojení vnitrostátních parlamentů a společností jednotlivých zemí v zájmu posílení spolupráce AKT-EU. Zvláštní význam by také měl být přiznán regionální spolupráci a integraci. Činnostem zaměřeným na posílení míru by se mělo také dostat významné podpory, zejména v těch zemích AKT, kde přetrvává nestálá politická situace.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně. – (PL) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU. Jsem přesvědčen, že je dobrý nápad, aby se stálý výbor Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU scházel s představiteli Komise odpovědnými za příslušné oblasti a zabýval se s nimi následným plněním usnesení. Doposud se tento následný proces odbýval pouze na plenárních zasedáních. Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU má před sebou mnoho úkolů, z nichž všechny mají za cíl podporovat hospodářský rozvoj zemí AKT.

 
  
  

– Zpráva: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, hlasuji ve prospěch této zprávy, která je dalším významným příspěvkem k evropskému hospodářskému vývoji. Proto vítám tuto skvělou práci pana Pittelly který jasně ozřejmil návrhy a zásady, které by měly regulovat toto velice důležité odvětví.

Harmonizace úvěrového trhu tvoří další krok směrem k nesmírně důležitému cíli: dokončení skutečně integrovaného vnitřního trhu, který se snaží překonat existující legislativní rozdíly mezi členskými státy. Finanční služby jsou v obecném hospodářském zájmu, v němž hrají klíčovou úlohu jak z hlediska hospodářského rozvoje, tak z hlediska řádného provádění schengenských cílů.

Myslím na občany, kteří mají velké obtíže sehnat přesné informace, a na pokuty za  odstoupení od smlouvy – často ve formě vysokého odstupného – kterým čelí uživatelé, kteří chtějí změnit úvěrovou instituci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Přestože dnes přijatá zpráva má některé pozitivní aspekty, konkrétně informace a usnadnění některých bankovních postupů pro spotřebitele, přístup k těmto službám zůstává stále v kontextu liberalizovaného finančního trhu, kde je přirozeně cílem snažit se o co nejvyšší zisky, a nikoli chránit spotřebitele. Proto jsme se zdrželi hlasování.

Nestačí zabezpečit právo na bankovní účet. Musíme zajistit, aby poplatky nebo jakýkoli jiný druh pokuty nebyly zákazníkům účtovány za žádné služby, zejména tam, kde by nejhůře zasaženi byli lidé finančně slabí, lidé mající účty s omezenými prostředky a transakcemi nebo prostě ti, kteří mají bankovní konto.

Je nezbytné zajistit veřejnou službu, která také existuje ve finančním odvětví a bez níž prohloubíme sociální nerovnosti, dramaticky ovlivníme lidi s menšími finančními zdroji, instituce sociální solidarity a jiné sociální organizace včetně malých a mikropodniků.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zpráva pana Pittely, kterou jsem podpořil, vyzdvihuje důležitost kultury, zvyků a jazyků ve volbách spotřebitelů. Různé kultury, zvyky a jazyky EU si zaslouží respekt ve všech oblastech činnosti Unie a jsou nezbytné, pokud si má činnost evropských institucí vysloužit veřejnou podporu.

 
  
  

– Zpráva: Othmar Karas (A6-0187/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že práce, kterou odvedl odpovědný výbor a pan zpravodaj Karas posunula naši rozpravu o stupeň dál a že je prospěšná pro vyjasnění problémů, které je na tomto poli třeba vyřešit. Navíc mě těší, že je konečně kladen zvláštní důraz na drobné podnikatele, a ne pouze na velké přesuny kapitálu.

Odvětví finančních služeb neslouží jen velkým společnostem působícím na evropské nebo mezikontinentální úrovni; je to také důležitý nástroj pro každého, kdo chce dostat nové nápady a způsoby podnikání za hranice svého místního trhu. Legislativní opatření vysoké úrovně ze strany Evropské unie nepochybně povede k větší soutěži a nižším výdajům pro spotřebitele s pozitivním vlivem na zvýšené možnosti volby a širší přístup uživatelů k takovým službám.

Vzhledem k významu tohoto odvětví a k výhodám, které by pramenily z lepší legislativy na tomto poli, rád vidím, že díky této zprávě bude Parlament konečně schopen předložit odpovídající opatření, která přinesou přímý užitek spotřebitelům.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Liberalizace maloobchodních finančních služeb na jednotném trhu je nejnovější návrh Evropské unie vycházející z liberalizací stanovených v Lisabonské strategii. Cílem je udělat další krok směrem k dosažení úplné liberalizace služeb v EU.

V důsledku toho a rovněž v důsledku některých dalších iniciativ se nyní navrhuje liberalizace různých maloobchodních finančních služeb, zejména bankovních produktů, pojištění a podpor. Cílem je odstranit cokoli, co by mohlo být vnímáno jako „překážka“, za použití starých argumentů nižších cen a většího výběru pro spotřebitele, když zkušenosti ve skutečnosti ukazují přesný opak. Jsou to velké společnosti, které postupně navyšují své zisky na úkor dražších služeb pro spotřebitele.

Přestože nás těší přijetí pozměňovacího návrhu předloženého naší skupinou, tak vzhledem k tomu, že uvádění spořicích a penzijních produktů na trh vyžaduje zvláštní péči, protože rozhodnutí, která v tomto ohledu spotřebitelé činí, jsou obvykle velmi významná a činí je obvykle pouze jednou za život, faktem zůstává, že většina zprávy je negativní. Proto jsme hlasovali v její neprospěch.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, jak pan zpravodaj správně upozorňuje, aby mohl být trh, musí být nabídka a poptávka. Zdá se však, že to není případ přeshraničních maloobchodních finančních služeb. Zpráva je ve skutečnosti založena na předpokladu, že poskytnutí nabídky jistě vyvolá poptávku.

Přestože my všichni bychom možná rádi využili levnějšího úvěru nebo výhodnějších investic, je nepravděpodobné, že zítra půjde Ital do dánské nebo kyperské banky získat půjčku na dům nebo na auto. Všichni víme proč: jazykové problémy, oprávněná obava ohledně rizik, nejistota o daňových ujednáních atd. Pan zpravodaj, který zdůrazňuje význam důvěry, blízkosti a osobních vztahů pro spotřebitele, není tak naivní.

Touha uměle vytvořit takový trh nedokáže skrýt jeden z hlavních cílů této machinace: přinutit státy sladit své daně a předpisy tak, aby byly připraveny na všechny eventuality nebo na uložení 28. právního řádu, nadnárodního řádu, doprovázeného přijetím eura zeměmi, které jej odmítly, což jim umožní se plně podílet na tomto hypotetickém trhu.

Tyto návrhy nemůžeme podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Karase o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu. Má země, Skotsko, je domovem mnoha světových finančních společností a ty mohou čerpat výhody z přístupu k vnitřnímu trhu. Je nicméně třeba respektovat různé finanční kultury a tradice národů EU a já jsem přesvědčen, že zpráva pana Karase nalezla správné řešení , když dospěla k závěru, že v této oblasti je třeba subsidiarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. − (RO) Hlasovala jsem pro zprávu Zelená kniha o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu, protože přístup spotřebitelů k maloobchodním přeshraničním finančním službám představuje důležitý faktor posilování jednotného trhu, pod podmínkou zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitelů.

Je nezbytné spojenými silami na vnitrostátní a evropské úrovni rozvinout kampaně, které spotřebitele informují o přeshraničních finančních službách.

Rumunsko musí podporovat informovanost spotřebitelů a povědomí o systému FIN-NET, který má klíčovou úlohu v koordinaci informací určených veřejnosti s ohledem na přístup k mechanismům soudních stížností a alternativním řešením, zejména z hlediska přeshraničních finančních služeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), písemně. – (GA) Plně podporuji zprávy pánů Karase a Pitelly z hlediska jejich snah zajistit, aby činnost bankovního sektoru byla efektivnější a přístupnější jednotlivým zákazníkům a malým podnikům. Souhlasím zejména s odstavcem ve zprávě pana Karase, který zdůrazňuje samoregulaci místo zavádění nové legislativy. Legislativa není vždy tou správnou odpovědí; každý případ je třeba posuzovat a zvažovat pečlivě a musí se pozorně sledovat konkurenceschopnost a udržitelnost každého odvětví. Často se stává, že něco, co přináší výhody odvětví, může být výhodné i pro zákazníka.

Mám ale velký problém s jedním odstavcem ve zprávě pana Karase, v němž se zmiňuje o rozdílech mezi daňovými zákony v různých členských státech. Zdá se mi, že tento odstavec kritizuje zásadu subsidiarity a není vůbec pravdivý. Je věcí jednotlivých zemí, jak stanoví sazby daní, a tyto sazby povzbuzují soutěž na volném trhu, a nikoli obráceně.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí