Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2003(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0186/2008

Keskustelut :

PV 04/06/2008 - 15
CRE 04/06/2008 - 15

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0255

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Georgian tilanne (RC-B6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin pöytäkirjaan kirjattavaksi, että jos vaadimme ETTP-rajaoperaation toteuttamista Georgiassa, meidän pitäisi myös harkita EU:n poliisioperaation toteuttamista Georgiassa lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). - (PL) Arvoisa puhemies, en voi tukea tämänpäiväistä päätöslauselmaa Georgiasta, koska se on mielestäni kohtuuttoman yksipuolinen. Kaukasuksen tilanne on monimutkaisempi kuin käsiteltävänämme olevan päätöslauselman teksti nyt antaa ymmärtää. Haluaisin muistuttaa parlamenttia siitä, että Georgia saa kiittää nykyisistä rajoistaan Stalinia. Rajat ovat Georgiassa syntyneen Stalinin 1920- ja 1930-luvuilla harjoittaman politiikan tulosta. Lisäksi georgialaisten 1990-luvulla harjoittama politiikka vaikutti huomattavasti siihen, että Suhumin viranomaiset haluavat katkaista välinsä Georgiaan. En myöskään voi ymmärtää, miksi samat jäsenvaltiot, jotka vastikään tukivat innokkaasti Serbian Kosovon itsenäisyyttä, kieltävät nyt kahdelta Kaukasuksen historialliselta valtiolta itsemääräämisoikeuden. Tuen kuitenkin kansainvälisiä ponnisteluja vuoropuhelun ja rauhanprosessin edistämiseksi Kaukasuksella.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan tukea kollegani James Ellesin jättämää alkuperäistä tarkistusta. Hän on ehdottanut uutta kohtaa, jossa ilmoitetaan, että EU tunnustaa, että Eurooppaan sijoitettujen Yhdysvaltain ohjuspuolustusvoimavarojen suunniteltu käyttö vaikuttaa huomattavasti EU:n suojeluun pitkän matkan ballistisilta ohjuksilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksesta annettu päätöslauselma kattaa luonnollisesti hyvin monia eri aiheita. Joitakin päätöslauselman kantoja on täysin mahdoton hyväksyä, mutta osa kannoista on äärimmäisen arvokkaita. Siksi en voinut muuta kuin pidättyä äänestämästä.

Haluaisin kuitenkin lisätä, että tässä päätöslauselmassa olisi pitänyt olla ennen kaikkea selvä kohta, jossa korostetaan, että Yhdysvaltojen ei pidä puuttua Euroopan unionin mahdolliseen laajentumiseen. Tapa, jolla Yhdysvallat säännöllisesti puuttuu siihen puolustamalla Turkkia, jota on mahdoton hyväksyä EU:hun, tarkoittaa mielestäni Euroopan asioihin puuttumista, jota ei voida hyväksyä. Yhdysvaltojen on ymmärrettävä, että Naton etujen ja Euroopan unionin sekä Euroopan kansalaisten etujen välillä on suuri ero. Turkki ei voi liittyä Euroopan unioniin, koska se ei ole eurooppalainen maa. Tässä asiassa emme pyydä Yhdysvalloilta mitään muuta kuin kunnioitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, käytän hyväkseni tässä mietinnössä käsitellyn Guantánamon vankien korvauksia koskevan aiheen tarjoaman tilaisuuden muistuttaa siitä, että ratkaistavana on toinenkin siviili- ja sotilasvankien tapaus: siihen liittyy jäsenvaltio, joka on itse asiassa yksi Euroopan unionin perustajajäsenistä.

Italian korkein muutoksenhakuoikeus hyväksyi eilen kanteen, jonka olivat nostaneet toisen maailmansodan aikana vankileireillä tekemästään työstä korvauksia hakevat italialaiset sotilas- ja siviliivangit. Tämä on ratkaisematon moraalinen ongelma, johon olen yrittänyt kiinnittää tämän parlamentin puhemiehen huomion useissa tilanteissa. Olen tuonut sen esiin myös liittokansleri Merkelin kanssa tässä parlamentissa: hän totesi omasta puolestaan olevansa samaa mieltä asian selvittämisen tarpeellisuudesta.

Kun Saksan liittotasavallan yritykset viivästyttää tuomioistuimen päätöstä on nyt viimein tehty tyhjiksi, minua mietityttää, aikooko Saksa nyt yli 60 vuotta sodan päättymisen jälkeen päättää korvausten myöntämisestä italialaisille sotavangeille.

 
  
  

- Mietintö: Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Donato Tommasi Veraldia oikein paljon hänen nuoria viljelijöitä koskevasta mietinnöstään. Mielestäni elämme nyt maailmassa, jossa elintarviketuotanto on taas muuttumassa erittäin tärkeäksi ja meidän on suuntauduttava tulevaisuuteen. Nuoret viljelijät ovat yksi keino suunnata maataloutta tulevaisuuteen.

Yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettaessa voimme nyt tehdä ”terveystarkastuksen” tutkimalla erityisesti asioita, jotka auttavat nuoria viljelijöitä. Tarkoitan byrokratian vähentämistä ja kiintiöiden poistamista, niin että nuoret viljelijät voivat ryhtyä maidontuottajiksi, joka on yksi niistä väylistä, joka on aina ollut yksi heidän tavoistaan aloittaa ura maataloudessa.

Meidän on myös tutkittava hieman tarkemmin jonkinlaisia pääomasijoitusjärjestelmiä, koska yksi nuorten viljelijöiden ongelmista on, että heillä on viljelyn aloittaessaan hyvin vähän vakuuksia. Pankit eivät useinkaan anna heille toiminnan aloittamiseen tarvittavaa käteistä, joten meidän on odotettava sitäkin. Mielestäni nuoret viljelijät voivat liittyä elintarviketuotantoon, he voivat liittyä erityismarkkinoihin ja he voivat tuottaa haluamiamme oman alueensa elintarvikkeita ja todella liittyä markkinoihin. Olen tyytyväinen mietintöön ja odotan, että nuoria viljelijöitä tuetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä jos nuorilla viljelijöillä ei ole siedettävää tulevaisuutta, Euroopan maataloudella ei ole tulevaisuutta. Meidän on monista elintarviketurvallisuuteen, laadukkaiden tuotteiden tarjontaan, ympäristöön sekä kauniisiin vuoristomaisemiimme ja viiniviljelmiimme liittyvistä syistä toteutettava myönteisiä toimia nuorten kannustamiseksi työskentelemään maatalousalalla ja ottamaan hoidettavakseen perheyrityksiä.

Ennen kaikkea haluaisin kuitenkin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että Euroopan parlamentti on maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa tekemäni aloitteen perusteella juuri lisännyt tarkistuksen, jolla halutaan kiinnittää erityistä huomiota viljelijöitä avustavien kumppanien asemaa koskevan tiedon antamisen merkitykseen. Tähän liittyen haluaisin tuoda esiin, että tämä parlamentti hyväksyi vuonna 1997 – yli kymmenen vuotta sitten – suurella enemmistöllä mietintöni avustavien aviopuolisoiden asemasta maatalousalalla. Päätöslauselmassamme korostimme erityisesti sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että kaikki maataloussektorin avustavat aviopuolisot ovat oikeutettuja vanhuuseläketurvaan. Komissio ei vienyt tätä läpi. Minun maassani on tällainen järjestelmä: pakollinen vakuutus. Sitä esimerkkiä pitäisi noudattaa, ja sen saavuttamiseksi tarvitsemme puitedirektiivin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin korostaa, että vaikka pidättäydyin äänestämästä tästä mietinnöstä, se ei johtunut siitä, että olisin eri mieltä nuorten viljelijöiden tuen tarpeesta. Uskon vahvasti, että he todellakin tarvitsevat tukea, sillä nuorilla viljelijöillä on epäilemättä suurempia ongelmia kuin monilla muilla viljelijöillä.

Syy äänestyksestä pidättäytymiseen liittyi 4 kohtaan, jossa viitataan nuorten viljelijöiden tilanteeseen niin sanotuissa uusissa jäsenvaltioissa. Mielestäni nyt, kun lähes koko vaalikausi on kulunut, on varmasti aika jättää pois viittaus niin sanottuihin ”uusiin” jäsenvaltioihin ja kohdella niitä yhdenvertaisina, täysivaltaisina jäsenvaltioina, jollaisia ne minun mielestäni ovat olleet jo pitkään.

 
  
  

- Mietintö: Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, toisen maailmansodan päättymisestä lähtien olemme tehneet lujasti töitä tämän nykyisen rauhan ja vakauden aikakauden puolesta. Silti meitä uhkaavat nyt terrorismi, alueelliset konfliktit ja kansainvälinen rikollisuus. Euroopan unionin tehtävänä nykymaailmassa pitäisi olla rauhan, demokratian ja vapauden levittäminen ympäri maapallon. Unionin pitäisi myös taata vakaus sekä torjua humanitaarisia suuronnettomuuksia ja ihmisoikeuksien joukkorikkomuksia. Se on Euroopan unionin näkemys yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Olemme yhdessä vastuussa turvallisuuden varmistamisesta maailmanlaajuisesti.

Turvallisuus tarkoittaa nyt muutakin kuin kansainvälisten konfliktien ratkaisemista ja rajojen suojelemista. Turvallisuus on tulkittava laajemmin. Meidän on korostettava entistä enemmän sellaisia turvallisuuden lajeja, joita EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei kata, kuten elintarviketurvallisuus ja energiaturvallisuus.

On pidettävä mielessä, että haluttuun tavoitteeseen voidaan päästä vain tekemällä yhteistyötä ja vaihtamalla parhaita käytäntöjä. Koordinoitu toiminta on oleellisen tärkeää sekä jäsenvaltioiden tasolla että EU:n eri toimielinten välillä. Meillä on oltava myös yhteistoimintaa Naton kanssa ja yhteistyötä sekä alueellisten että maailmanlaajuisten järjestöjen kanssa.

 
  
  

- Mietintö: Böge (A6-0205/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, pyydän puheenvuoroa, koska olemme juuri äänestäneet ylivoimaisella enemmistöllä sen puolesta, että EU:n solidaarisuusrahastosta varataan 90 miljoonaa euroa Kreikalle viime kesän tuhoisien metsäpalojen vuoksi.

Euroopassa yleinen mielipide oli järkyttynyt viime kesän katastrofista. Euroopan parlamentin tämänpäiväinen päätös on todellinen solidaarisuuden osoitus alueille ja kansalaisille, joihin viime elokuun metsäpalot vaikutukset kohdistuivat ankarina.

Haluan kiittää kaikkia kollegojani budjettivaliokunnassa, samoin kuin teitä, hyvät naiset herrat, äärimmäisen mielenkiintoisesta ja nopeasta työstä sekä järjestämästämme onnistuneesta kuulemisesta. Lopuksi haluaisin vielä sanoa yhden asian, arvoisa puhemies: olemme ehkäpä ainoa parlamentti maailmassa, joka onnistuu vaientamaan hyvät uutiset. Tänään teemme tärkeän päätöksen rahojen kohdentamisesta Kreikan kansalaisille. Emme valitettavasti ole teknisistä, eikä niinkään poliittisista syistä kyenneet tekemään päätöstä keskustelemalla. Pahoittelen sitä, mutta päätöksen vaikutus on tärkeämpää kuin mikään muu asia.

 
  
  

- Mietintö: Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, olemme valtavan haasteen edessä siinä, miten kannustaa nuoria jäämään maaseudulle. Viljelyn aloittamiseen ja vanhempiensa tilan hoitamiseen halukkaista on myös pulaa. Uusilla aloittelevilla viljelijöillä on paljon vaikeuksia. Sopivasta maasta on muun muassa pulaa, hinnat ovat korkeita, tuotantoa rajoitetaan, investointeihin ei ole aloituspääomaa, lainat ovat kalliita ja maatalouden ympäristövaatimukset ovat tiukkoja.

Lähes kolmasosa puolalaisista viljelijöistä on nuoria, alle 40-vuotiaita. Ryhmänä he ovat avoimia muutokselle, tekniselle kehitykselle ja innovaatioille. Nuoret viljelijät ovat aivan samanlaisia kuin muutkin yrittäjät. He ovat innostuneita eivätkä pelkää uusia haasteita. He ovat myös meidän tulevaisuutemme kannalta ratkaisevan tärkeitä, koska Euroopan ja maailman elintarviketurvallisuus on heistä riippuvaista. He tarvitsevat apua paremman ammattitaidon hankkimiseen ammattikoulutuksella ja neuvonnalla. Lisäksi on pyrittävä parantamaan taloudellisia olosuhteita liiketoiminnan harjoittamiseen maaseudulla sekä poistamaan maaseudun ja kaupunkien teknisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehitysvauhdin välisiä eroja. Aivan ensimmäisenä on luotava vakaat olosuhteet kehitykselle.

 
  
  

ENKirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Parish (A6-0170/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1405/2006 tultua voimaan perustettiin kaksi tukilinjaa (tarjontatuki ja paikallisen tuotannon tuki).

Tietyt tekniset seikat on kuitenkin korjattava tämän asetuksen ja näiden kahden tukilinjan soveltamiseksi kaikilta osin, minkä vuoksi tuen komission ehdotusta ja Parishin mietintöä.

 
  
  

- Mietintö: Virrankoski (A6-0204/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Toteamme, että ALTE nro 3 sisältää seuraavat myönteiset toimenpiteet: valtuuksien antaminen 849 miljoonan euron kokonaissumman perimiseksi, jonka Microsoft on velkaa markkina-aseman väärinkäyttämisestä, äänestäminen EUSR:n alaisten varojen myöntämisestä Kreikalle ja Slovenialle, sinikielitautirokotusten rahoittaminen täysimääräisesti taudin torjumiseksi ja kustannusten korvaaminen 50-prosenttisesti kullekin jäsenvaltiolle sekä säästöjen saavuttaminen toimielimen työntekijöiden palkoista ja eläkkeistä.

Toteamme kuitenkin myös, että ALTE:ssa on ei-toivottuja toimenpiteitä, kuten tasa-arvoinstituutin johtajan palkankorotus sekä muutokset Euroopan talous- ja sosiaalikomitean henkilöstötaulukkoon.

Suhtaudumme myönteisesti Kyösti Virrankosken mietinnön kahden aiemman toimenpiteen arvosteluun, vastustamme päätöstä hyväksyä ALTE nro 3 ilman tarkistuksia ja hyväksymme, että tässä istunnossa on äänestettävä esitettyjen myönteisten toimenpiteiden runsaasta joukosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin suomalaisten kollegojeni Kyösti Virrankosken ja Ville Itälän esityksestä Euroopan unionin kolmanneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2008 laatiman yhteisen mietinnön puolesta.

Se koskee pääasiassa seuraavia asioita: Microsoft-tapauksesta kertyviä tuloja (yhteensä 849 200 000 euron sakkoja ja korkoja), virkamiesten vuoden 2007 palkkojen ja eläkkeiden odotettua pienemmästä noususta peräisin olevien säästöjen sisällyttämistä talousarvioon, eläintautien hätärahaston täydentämistä sinikielitaudin aiheuttaman kriisin vuoksi (130 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoja ja 63 950 000 eurolla maksumäärärahoja) ja budjettikohtien luomista neljälle yhteisyritykselle maksettavia tukia varten. Ne ovat Innovatiiviset lääkkeet -aloite (IMI), Clean Sky -yhteisyritys, ARTEMIS-aloite (sulautettuja tietokonejärjestelmiä koskeva yhteinen teknologia-aloite) ja ENIAC (nanoelektroniikka-alan teknologiayhteisö), joille varataan yhteensä 257,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 194,6 miljoonaa euroa maksumäärärahoja seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja otetaan käyttöön 98 miljoonaa euroa EU:n solidaarisuusrahastosta (Kreikan metsäpaloihin ja Slovenian tulviin).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tämä esitys lisätalousarvioksi kattaa muun muassa EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönoton Kreikan ja Slovenian auttamiseksi. Tarkoituksena on auttaa korvaamaan vuoden 2007 metsäpalojen ja tulvien aiheuttamia vahinkoja näiden kahden maan kansalaisille.

Lisätalousarvioesityksen tarkoituksena on myös täydentää eläintautien hätärahastoa sinikielitaudin aiheuttaman kriisin vuoksi, joka on vaikuttanut useisiin jäsenvaltioihin, myös Portugaliin. Jotta voitaisiin rahoittaa sata prosenttia rokotteen hankintakustannuksista ja 50 prosenttia rokottamiskustannuksista yhdeksässä jäsenvaltiossa, yhteisön talousarvioon suunnitellaan sisällytettäväksi 130 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 63,95 miljoonaa euroa maksumäärärahoina.

Haluaisimme kuitenkin tuoda esiin yli 257 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahojen ja 194 miljoonan euron maksumäärärahojen lisäämisen uusien yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien luomiseen seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman puitteissa. Nämä kumppanuudet kattavat Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen (IMI), ”Clean Sky” -aloitteen, nanoelektroniikka-alan teknologiayhteisön (ENIAC) ja sulautettuja tietokonejärjestelmiä koskevan teknologia-aloitteen (ARTEMIS). Nämä aloitteet tarvitsevat vähintään julkisen kehitysstrategian ja julksia investointeja, jotka eivät ole riippuvaisia yksityisen pääoman eduista.

 
  
  

- Mietintö: Virrankoski (A6-0203/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin suomalaisen kollegani Kyösti Virrankosken esityksestä Euroopan unionin neljänneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2008 laatiman mietinnön puolesta. Se liittyy pelkästään varainhoitovuoden 2007 1 528 833 290 euron ylijäämän sisällyttämiseen vuoden 2008 talousarvioon.

Vuoden 2007 tulojen (117,4 miljardia euroa) ja maksujen (112,9 miljardia euroa) välinen ero näkyy 4,5 miljardin euron ylijäämänä, josta on vähennettävä vuodelle 2008 siirrettävät 3,1 miljardin euron maksusitoumusmäärärahat. Tähän 1,4 miljardin euron ylijäämään on lisättävä vuodelta 2006 vuodelle 2007 siirretyt peruutetut 0,2 miljardin määrärahat ja siitä on vähennettävä valuuttakurssimuunnoksista johtuva 0,1 miljardin euron alijäämä, minkä jälkeen vuoden 2007 ylijäämä on 1,5 miljardia euroa. Tämä ylijäämä johtuu ensisijaisesti 1,6 miljardia euroa ennakoitua pienemmistä menoista.

Olen pahoillani siitä, että sen sijaan, että ylijäämä palautettaisiin automaattisesti jäsenvaltioille, sen kohdentamisesta esimerkiksi Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin tarkoitettujen investointien rahoittamiseen ei käyty poliittista keskustelua. Muistan yhä mitä vaikeuksia meillä oli, kun yritimme löytää noin 3,5 miljardia euroa erinomaisen Galileo-hankeen rahoittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tämän lisätalousarvion tavoitteena on sisällyttää varainhoitovuoden 2007 ylijäämä yhteisön vuoden 2008 talousarvioon. Yli 1,528 miljardin euron ylijäämä johtuu pääasiassa muun muassa eri jäsenvaltioille siirrettävien rakennerahastojen ja koheesiorahaston toimintaohjelmien hyväksymisen viivästymisestä.

Esitykseen sisältyy myös vuonna 2007 käyttämättä jääneitä summia, jotka liittyvät EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kuten Afganistanin ”poliisioperaatioon” ja niin sanottuun Kosovon ”siviilioperaatioon”. Kosovon tilanteeseen liittyen haluaisimme tuoda esiin Yhdysvaltojen, NATO:n ja EU:n laittoman ja ei-oikeutetun sotilas-/”siviilioperaation” – toisin sanoen Serbian maakunnan Kosovon tilanteeseen puuttumisen, sen vakauden vaarantamisen, sinne hyökkäämisen, sen miehittämisen ja yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen täysin piittaamatta kansainvälisestä oikeudesta – ja nykyisen umpikujan neuvotteluissa vastuiden siirtämisestä Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaiselta Kosovon-siviilioperaatiolta (UNMIK) EULEX:ille (Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatio Kosovossa) Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Lopuksi haluan korostaa, että ”ylijäämä” vuodelta 2007 pienentää jäsenvaltioiden maksusosuuksia yhteisön talousarvioon erityisesti seuraavasti: Saksan osuus on 300 miljoonaa euroa pienempi, Yhdistyneen kuningaskunnan 258 miljoonaa euroa pienempi ja Ranskan  233 miljoonaa euroa pienempi. Tämä on sitä, mitä tarkoitetaan sanonnalla ”rahantuloa ei voi estää”…

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. – (PL) Arvoisa puhemies, äänestin esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2008 varainhoitovuodelle 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD)) laaditun mietinnön puolesta. Kyösti Virrankosken mietintö on perusteellinen ja ytimekäs.

Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kunkin vuoden talousarvion ylijäämä pitäisi ottaa seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tuloina ja alijäämä menoina. Tässä käsiteltävänä olevassa tapauksessa kyse on vuoden  2008 talousarviosta. Se pitäisi tehdä esittämällä komissiolle lisätalousarvio.

 
  
  

- Mietintö: Pirker (A6-0174/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Konservatiivit pidättäytyivät äänestämästä tästä mietinnöstä, koska se on osa EU:n tavoitetta kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue sen sijaan, että asetettaisiin etusijalle hallitusten välinen lähestymistapa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Euroopan unionin strategia järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja valvomisesta on merkki tarpeesta kehittää EU:n kokonaisvaltainen korruption torjumiseen tähtäävä politiikka, johon kaikki asiaankuuluvat toimijat osallistuvat aktiivisesti.

Korruption tehokas ehkäisy ja torjunta Euroopassa ovat siten riippuvaisia jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten ja laitosten tehokkaasta ja toimivasta yhteistyöstä, mahdollisuuksien tunnistamisesta, hyvien käytäntöjen jakamisesta ja korkeiden ammatillisten vaatimusten kehittämisestä.

Tämä vuoksi tuen ajatusta jäsenvaltioissa sijaitsevien korruption vastaisten yhteyspisteiden verkoston muodollisesta perustamisesta. Verkoston toimintojen on oltava täysin sidoksissa (asianmukaisten toimivaltuuksien rajoissa) muihin organisaatioihin ja virastoihin, jotka ovat tässä taistelussa ratkaisevassa asemassa, kuten OLAF (Euroopan petostentorjuntavirasto), Europol ja Eurojust.

Tuen myös esittelijä Hubert Pirkerin jättämiä tarkistuksia ja erityisesti tarkistusta avoimuuden ja tiedottamisen tarpeesta liittyen kyseisen verkoston toimintaan ja suosituksiin, mistä täytyy esittää vuosittainen kertomus komissiolle ja Euroopan parlamentille.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), kirjallinen. − (RO) Olen tyytyväinen neuvoston päätökseen korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta, jonka tavoitteena on parantaa EU:n korruptiota torjuvien viranomaisten välistä yhteistyötä.

Eurooppalainen yhteistyö on oleellinen tekijä korruption torjunnassa etenkin uusissa jäsenvaltioissa, joissa hallituksesta riippumattomat järjestöt ja eurooppalaiset asiantuntijat tuovat esiin joitakin jatkuvia muun muassa oikeusjärjestelmän toimintaan liittyviä huomattavia puutteita.

Euroopan neuvoston uusimmassa GRECO:n (korruption vastaisten valtioiden ryhmän) Romaniaan liittyvässä arviointikertomuksessa esitetään, että maamme on vuonna 2007 toteuttanut vain 40 prosenttia EU:n toimielinten suosittelemista korruption vastaisista toimenpiteistä. Tässä tilanteessa pyydän Romanian oikeistohallitusta myöntämään korruption torjumiseen tähtäävien ohjelmien puuttumisen.

Käsittääkseni korruption torjunnan pitäisi olla yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista, jotta se voisi taata kansalaisilleen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen. Euroopan komission (OLAFin kautta), Europolin ja Eurojustin pitäisi olla tämän verkoston osia.

Valitettavasti useissa uusissa EU:n jäsenvaltioissa Romania mukaan luettuna korruption torjuntaa käytetään pikemminkin vaalilupauksena ja poliittisena aseena, joka on suunnattu oppositiopuolueisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Eri jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön liittyvän ”yhteyspisteiden verkoston” perustaminen kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi voisi olla uusi valtti korruption torjunnassa kussakin maassa.

EY:n perustamissopimuksen mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat vastuussa petollisen toiminnan torjumista koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta. Yhteisön tasolla esimerkiksi Euroopan petostentorjuntavirastolle OLAFille on taattava lisää itsenäisyyttä ja voimavaroja.

Emme kuitenkaan pidä siitä, että tämän toimenpiteen katsotaan olevan alku ja sen avulla edistettäisiin yleisempää niin sanotun ”vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen” tavoitetta tai että se olisi osa sitä vuoden 2005 Haagin ohjelman mukaisesti erityisesti sisällyttämällä oikeus- ja sisäasiat yhteisön järjestelmään.

Tätä yhteisöllistämisprosessia kannustaa ja varmistaa nyt ”Lissabonin” sopimuksena tunnettu sopimus viemällä jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden (niiden parlamenteilta ja muilta kansallisilta instituutioilta) vastuualueilla, jotka ovat tämän itsemääräämisoikeuden ydin.

Siksi toistamme varauksemme Euroopan syyttäjäntoimen perustamisen suhteen. Se on vaihe prosessissa, jonka tavoitteena on perustaa tuleva ”eurooppalainen syyttäjänvirasto” Europolin, Eurojustin ja OLAF:in ympärille.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Korruptio on laajalle levinnyt ongelma, joka vaikuttaa yhteiskuntamme kaikilla alueilla niin taloudessa, ammattijärjestöissä kuin hallinnossakin. Siemensin miljardeihin kohonneiden korruptiotapausten jälkeen lehdet ovat nyt täynnä artikkeleja Puolan jalkapallojoukkueen skandaalista. Myös EU pääsee toistuvasti otsikoihin kaikkea muuta kuin myönteisellä tavalla muun muassa korruptiosyytösten, huonon hallinnon ja tuhlauksen vuoksi.

Siksi on hyvä, että lahjonnan vastaisten valtioiden ryhmä GRECO pyrkii yhdistämään Euroopan neuvoston jäsenten korruption vastaiset ponnistelut. Toivottavasti siitä tehdään oikeat johtopäätökset. Bulgaria ei ole ainoa maa, jonka on tehostettava korruption torjuntaa. Myös EU:ta on tässä suhteessa ojennettava. EU:n varojen hallinta on yhä liian höllää, valvonta löyhää ja menettelyt pitkiä, eikä meillä ole käytännössä vieläkään keinoja pidättää väärin maksettuja EU:n varoja.

 
  
  

- Mietintö: Aubert (A6-0193/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin ranskalaisen kollegani Marie-Hélène Aubertin mietinnön puolesta, jossa ehdotetaan yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi annetun neuvoston asetuksen muuttamista kuulemismenettelyllä. Ongelman selvittämisellä on kiire, koska laiton kalastus on vakava ongelma kaikkialla maailmassa.

Tuen varauksetta tätä aloitetta, jota Euroopan parlamentti ehdotti helmikuussa 2007, kuten esittelijä mainitsee. Olen tyytyväinen selvennökseen, jonka mukaan pääsy jäsenvaltioiden satamiin, satamapalvelujen saanti sekä lastin purkamiseen, jälleenlaivaukseen ja aluksella tapahtuvaan jalostukseen liittyvien toimien suorittaminen näissä satamissa on kiellettävä kolmansien maiden kalastusaluksilta lukuun ottamatta tietenkään hätätapauksia tai force majeure -tilanteita.

Kannatan saalistodistuksien käyttöönottoa kalastustuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi, kunhan se ei ole liian monimutkaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus eli IUU-kalastus on tällä hetkellä yksi meren luonnonvarojen hallinnan suurimmista ongelmista. Se uhkaa luonnonvarojen kestävyyttä ja meren biologista monimuotoisuutta, ja sillä on vakavia seurauksia lainmukaisesti toimiville kalastajille.

Suurimpana kalatuotteiden kuluttajana ja maahantuojana Euroopan yhteisö on erityisesti vastuussa laittoman kalastuksen torjunnasta, näiden käytäntöjen jatkumisen estämiseen tähtäävien ratkaisujen hyväksymisestä ja kansainvälisen yhteisön painostamisesta hyväksymään vastaavia toimenpiteitä.

Euroopan parlamentin mietinnössä on 65 ehdotettua tarkistusta, jotka täydentävät komission ehdotusta ja ovat kansallisten etujen vastaisia.

On syytä huomata, että ehdotuksessa määritellään järjestelmä, joka on sovellettavissa kaikkiin IUU-kalastustoimiin tai niihin liittyviin toimiin ja jota toteutetaan yhteisön alueella tai jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden tai lainkäyttövallan alaisilla vesialueilla. Niistä keskusteltiin perusteellisesti ja niitä puolustettiin Portugalin puheenjohtajuuskauden aikana.

Siksi tämä asiakirja ansaitsee tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Kalakantojen kestävyys on olennaisen tärkeää, jotta kalastustoiminta voisi pitkällä aikavälillä jatkua ja kalastusalan sosiaalis-taloudellinen elinkelpoisuus voitaisiin taata.

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön (IUU) kalastus uhkaa tätä kestävyyttä ja kyseenalaistaa alan ja siitä riippuvaisten kalastusyhteisöjen elinkelpoisuuden.

Sinänsä on elintärkeää, että hyväksytään toimenpiteitä, jotka edistävät näiden laittomien toimien torjuntaa, varsinkin vahvistamalla kunkin jäsenvaltion valvontamekanismeja.

Tässä ehdotuksessa täydennetään jo yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa toteutettuja toimenpiteitä ja esitellään erilaisia säännöksiä, joiden tarkoituksena on hillitä näitä jonkin jäsenvaltion lipun alla olevien tai kolmansien maiden alusten käytäntöjä.

Siksi ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluu jäsenvaltioiden satamissa suorittama tiukempi valvonta, vaatimus lippuvaltion antamasta todistuksesta, joka osoittaa, että saalis on laillinen, ja luettelo IUU-kalastusta harjoittavista aluksista.

Haluamme kuitenkin toistaa, että kun näitä ehdotuksia tulevaisuudessa yhdenmukaistetaan yhteisön valvontaa koskevan lainsäädännön tulevan tarkistuksen kanssa, on turvattava jäsenvaltioiden toimivalta erityisesti tarkastuksissa. Haluamme myös toistaa, että kaikki nämä seuraamuksiin liittyvät kysymykset ovat kunkin jäsenvaltion toimivallan alaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen kollegani Marie-Hélène Aubertin mietintöön laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta (IUU). On kaikkien kalastusyhteisöjen etujen mukaista, että IUU-kalastusta torjutaan ja että EU on siinä keskeisessä asemassa. Silti kalavarojen hallinnan pitäisi olla kalastusvaltioiden vastuulla, ja EU:n on pyrittävä lopettamaan yhteinen kalastuspolitiikka.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen.(PL) Äänestin kollegani Marie-Hélène Aubertin ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättöman kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) laatiman mietinnön hyväksymisen puolesta.

Tässä hyvin perustellussa mietinnössä annetaan tarkka kuva laittoman kalastuksen ongelmasta, joka on todellinen uhka meren luonnonvarojen säilymiselle. Siksi näyttää olevan oleellisen tärkeää perustaa yhteisön järjestelmä edellä mainitun käytännön torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Marie-Hélène Aubertin mietintö laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen vastaisesta yhteisön järjestelmästä on mietintö, jota yleisesti ottaen tuen. Olen samaa mieltä monista esittelijän ehdotuksista. Vaikuttaa esimerkiksi oikeudenmukaiselta, että jäsenvaltiot antavat todistuksen niiden veneiden pyytämän kalan laillisuudesta. Sääntöjenvastaisten kalastuskäytäntöjen vastustamiseen tarvitaan Euroopan laajuista toimintaa, ja äänestän tämän näkemyksen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen. – (FR) Ranskan, Espanjan ja Italian kalastajat kertovat meille oikeutetusta kapinastaan, oikeudestaan elinkeinoon, tuohtumuksestaan. Pienviljelijät sanovat samaa.

Polttoaineen hinta on vuoden ajan tukehduttanut kalastajiamme taloudellisesti. Sen lisäksi heitä tukahduttaa kiintiöiden, seuraamusten, valvonnan ja tarkastusten aiheuttama byrokratia, mikä muuttaa vapaat avomeret nestemäiseksi Neuvostoliitoksi.

Jos ajatellaan tätä ammattia koskettavaa tragediaa, mitä meillä on tarjottavana näille miehille, näille alueille, näille kylille, näille paikallistalouksille? Ei mitään! Paitsi epämääräistä siirtymäkauden tukea, joka on kuin saattohoitoa.

Mikä vieläkin pahempaa, kun Välimeren kalastajat ovat tänään Brysselissä vaatimassa oikeutta elämään, täällä me vain keskustelemme rikosoikeudellisista lisäseuraamuksista laittoman kalastuksen torjumiseksi.

Kalastajille ei myöskään anneta tukea arvonlisävero- tai valmisteverohelpotusten muodossa.

Ratkaisuna on eurooppalainen kalastajien velkahyvitysrahasto, jolla taataan, että he eivät joudu sietämään eriarvoisuutta maahantuontipolitiikan ja jakelujättien valta-aseman aiheuttamien julkisten rasitusten suhteen.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön (IUU) kalastus on kasvava ongelma, joka vaatii EU:n ja kansainvälisen yhteisön välisen yhteistyön tehostamista, jos sitä halutaan tehokkaasti torjua.

Tämä komission ehdotus heijastaa suurelta osin kalatalousvaliokunnan suosituksia ja erityisesti Mari-Hélène Aubertin IUU-kalastusta koskevaa ensimmäistä mietintöä. Tuen täysin ehdotuksen tärkeimpiä osia, joihin kuuluu IUU-kalan maahantuontikielto ja satamatarkastusten toteuttaminen, millä voitaisiin estää laittomasta kalastuksesta epäiltyjen kolmansien maiden alusten pääsy satamaan.

EU on viime aikoihin asti keskittynyt pelkästään omien kalastajiensa sääntelyyn ja sen varmistamiseen, että he eivät uhmaa EU:n lainsäädäntöä, samalla kun IUU-käytäntö on jätetty periaatteessa huomiotta. On rohkaisevaa nähdä, että nyt parlamentti ja komissio todella pyrkivät käsittelemään ongelmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, äänestän kollegamme Marie-Hélène Aubertin yhteisön laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevasta järjestelmästä laatiman mietinnön puolesta. Laiton kalastus on yksi kalakantojen kestävyyden ja meren biologisen monimuotoisuuden pahimmista uhkista.

Komission ehdotus on tärkeä, koska se mahdollistaa Euroopan unionin siirtymisen johtavaan asemaan entistäkin monitahoisemmalla ja keskenään sidoksissa olevalla alalla. Siksi olisi mielestäni suotavaa, että ehdotus ei koskisi vain kolmansien maiden kalastusaluksia vaan myös yhteisön lipun alla olevia kalastusaluksia, jotta voitaisiin hyväksyä syrjimättömiä toimenpiteitä ja toteuttaa yhteistä politiikkaa Euroopan unionissa.

Kannatan todistusjärjestelmää, koska se varmistaa jäljitettävyyden ja mahdollistaa kalatuotteen takaavan leiman yhdessä yhdenmukaistettujen, varoittavien seuraamusten kanssa samoin kuin valvonta- ja tarkastusjärjestelmän laittoman kalastustoiminnan minimoimiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Haluan tukea Marie-Hélène Aubertin mietintöä ja tuomita laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. – ?PL) Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus, josta käytetään lyhennettä IUU, on vakava ongelma. Pyrkiessään käsittelemään ongelmaa aktiivisesti ja tehokkaasti Euroopan unionin pitäisi hyödyntää niiden maiden kokemuksia, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita mutta joilla on kuitenkin paljon tiukemmat säännökset laittoman kalastuksen torjumiseksi. Näitä maita ovat Norja, Islanti ja Kanada. Aivan ensimmäisenä meidän on keskityttävä unionin sisäisiin kalastusrikkomuksiin. Tähän asti se on ollut suuri ongelma. Seuraavassa vaiheessa pitäisi tukea kehitysmaita, jotka haluavat hyväksyä ohjelman IUU-kalastuksen torjumiseksi. Valitettavasti näillä kehitysmailla ei ole siihen riittävästi taloudellisia voimavaroja.

 
  
  

- Mietintö: Freitas (A6-0183/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin arvostetun portugalilaisen kollegani Duarte Freitasin mietinnön puolesta. Mietinnössä ehdotetaan kuulemismenettelyn mukaisesti tarkistuksia ehdotukseen neuvoston asetukseksi aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta. Tämä ehdotus asetukseksi täydentää Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksia vuodelta 2006 ja koskee EU:n aavan meren alueilla toimivia aluksia, jotka eivät kuulu jonkin alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin eivätkä siksi edellytä lippuvaltion sääntelyä. Sen sijaan, että ei tehtäisi mitään tai kiellettäisiin kaikki, tuen Euroopan unionin ehdottamaa kolmatta vaihtoehtoa: pohjatroolauksen tiukkaa sääntelyä määrittämällä alueellisten kalastusjärjestöjen hyväksymät säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet sekä sen määrittämistä, millaista kuria lippuvaltioiden on sovellettava aluksiinsa näiden toimiessa alueellisten kalastuksenhoitojärjestön sääntelyalaan kuulumattomilla aavan meren alueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Jotkin meriekosysteemit (kuten riutat, merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat, kylmän veden korallit ja kylmän veden sienieläinten kasvualustat) ovat perusluonteeltaan alttiita tiettyjen pyydysten aiheuttamille vahingoille.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on suojella näitä aavojen merien ekosyysteemejä varsinkin alueilla, joita alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt eivät sääntele.

Vaikka olemmekin periaatteessa samaa mieltä esitetyn ehdotuksen ja hyväksytyn mietinnön kanssa, haluaisimme kuitenkin toistaa, että ehdotuksen tiettyjä näkökohtia pitäisi selventää. Esimerkiksi ”haavoittuvan meriekosysteemin” määritelmän suhteen mietinnössä korostetaan tarvetta odottaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n määrittelyä ”parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen” nojalla ottaen huomioon sen, että näistä ekosysteemeistä ei ole syvällistä tieteellistä tietoa. Lisäksi haluaisimme korostaa tarvetta erottaa toisistaan erilaisten pyydysten käytön seuraukset tekemällä tieteellistä tutkimusta kalastuksesta, jotta voidaan määrittää pyydysten mahdolliset vaikutukset kantoihin ja merenpohjaan.

Lopuksi meistä on myös aiheellista toistaa, että kalastusalusten tarkastuksiin tai tarkkailuoperaatioihin liittyvät kysymykset kuuluvat kunkin jäsenvaltion toimivaltaan erityisesti siksi, että on ilmoitettu, että yhteisessä kalastuspolitiikassa otetaan käyttöön uusia liittovaltiotasoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Duarte Freitasin mietintö liittyy aavojen merien haavoittuviin meriekosysteemeihin. Aavat meret ovat kaikkien maiden ja kalastuksenhoitojärjestöjen vastuun ulkopuolella, ja kalastustoiminta on ollut suurelta osin sääntelemätöntä. EU:n on aiheellista ryhtyä tällä alueella toimiin kalastuksen kansainvälisen luonteen vuoksi.

Tämä erottaa aavat meret rannikkovesistä, missä kalastusmailla itsellään on tarkoituksenmukaisimmat valvontaelimet, ei EU:n toimielimillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − (FI) EU:n meripolitiikka on yksi tärkeimmistä aloitteista, joista nykyistä komissiota tullaan hyvällä muistamaan. Tämä ehdotus neuvoston asetukseksi aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta on tarpeellinen täydennys EU:n strategiaan.

Kun vuonna 2002 kestävän kehityksen huippukokouksessa Johannesburgissa asetettiin tavoitteeksi biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen, määrättiin takarajaksi vuosi 2010. Nyt joudumme ikäväksemme toteamaan, ettei tavoitteeseen tulla pääsemään kahden vuoden sisällä. Vaikka ympäristötavoitteet ovat olleet etusijalla maailman poliittisella asialistalla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, uhkaavat useat tekijät edelleen myös merten biologista monimuotoisuutta. Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että syvänmerenkalastuksen tuottoisuudesta huolimatta huonosti organisoitu kalastus voi johtaa eräiden lajien tuhoutumiseen alle kymmenessä vuodessa.

On syytä muistaa, että vaikka kalastusalalla sovellettavat tämän kaltaiset uudet lähestymistavat ovat tarpeellisia, syvänmeren kalalajien elpymisestä on harmillisen vähän tietoa ja kaiken kaikkiaan syvänmeren ekosysteemeihin kohdistuvat uhat ovat paljon laajempia. Tämä kalastusalaa koskeva asetusehdotus on kuitenkin selkeä ja tarpeellinen omalta osaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu vaikuttaa ratkaisevasti siihen, saavatko tulevat sukupolvet nauttia meriympäristöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti asettaa äänestyksellään tiukat periaatteet yhteisön pohjakalastuksessa käytettäviä pyydyksiä käyttävien alusten toiminnan sääntelemiseksi aavoilla merillä, alueilla, joita alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt eivät sääntele.

Tämän alueen edelläkävijän eli YK:n yleiskokouksen suosituksia noudattaen jäsenvaltiot täyttävät oikeudellisen tyhjiön, joka salli meriekosysteemiemme korjaamattoman tuhoamisen. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat tunnustaneet, että aavan meren ekosysteemit ovat tärkeä meren biologisen monimuotoisuuden lähde ja että kalastustoiminnan siirtyminen kohti näitä elinympäristöjä oli vaarassa tuhota perintömme.

Euroopan parlamentin jäsenten ekologinen omatunto ei pyri monimutkaistamaan kalastajiemme jo ennestäänkin vaikeaa työtä eikä lisäämään byrokraattista painetta. Tästä lähtien kalastustoiminta näillä erityisalueilla edellyttää lupaa ja etukäteisarviointia, jonka tekee jäsenvaltio sen varmistamiseksi, että toiminta ei aiheuta merkittävää vahinkoa. Tässä sovelletaan myös ennalta varautumisen periaatetta.

Meren biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen voidaan taata vain, jos se integroidaan vertikaalisesti yhteisön muuhun politiikkaan, erityisesti EU:n tulevaan meripolitiikkaan.

 
  
  

- Mietintö: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen komission tavoitteeseen yksinkertaistaa, vakauttaa ja selventää kaupankäynnin sääntöjä ja menettelyjä. Kauppa on ratkaiseva väline nykyisessä kansainvälisessä skenaariossa, koska se sekä tehostaa kansainvälisiä markkinoita että lisää kyseisten maiden sosio-kulttuurista kehitystä.

Maiden väliset kauppasopimukset voivat taata poliittisen vakauden ja muodostaa vakaan perustan kohtuullisen kestäville diplomaattisille sopimuksille. Siksi niistä on tulossa pääasiallisia tekijöitä maailmassa, jota hallitsevat entistä enemmän taloudelliset suhteet, jotka vaikuttavat kansojen välisen kulttuurivaihtoon auttaen siten välttämään sotilaallisia yhteydenottoja ja säilyttämään rauhan.

Kauppa on siten äärimmäisen tärkeä vuoropuhelun väylä ja tarjoaa tilaisuuden talouden ja yhteiskunnan kehittymiselle. Kaupan muuttaminen vähemmän jäykäksi tehostaa talousjärjestelmää. Koska käsiteltävänä oleva asia on niin tärkeä, toivon, että tämä parlamentti kantaa osansa vastuusta, jotta nämä tavoitteet saavutetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Jean-Pierre Audyn mietinnössä vaaditaan tuonti- ja vientimenettelyjen yhdenmukaistamista sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin kauppapolitiikkaa sovelletaan sujuvasti ja ennen kaikkea yhdenmukaisesti kaikissa EU:n rajanylityspaikoissa yritysten toiminnan helpottamiseksi. Se voisi vaikuttaa loogiselta, koska olemme olleet tulliliiton osa yli 40 vuotta.

Jean-Pierre Audy kuitenkin haluaa, että menettelyt yhdenmukaistetaan täysin ja annetaan yhden Euroopan unionin tullipalvelun vastuulle.

Tulliviranomaiset ovat vastuussa tavaroiden liikkumisen valvonnasta ja sen varmistamisesta, että ne täyttävät asetetut vaatimukset (tuoteturvallisuus-, kuluttajansuoja-, terveys-, ympäristö- ja muut vaatimukset). Niillä on myös verotustehtävä: ne perivät luonnollisesti myös asianmukaiset tullimaksut sekä arvonlisäveron, joka on – kaikella kunnioituksella – yhä kansallinen vero. Lopuksi tai ehkäpä ennen kaikkea niillä on turvallisuustehtävä ja ne osallistuvat kaikentyyppiseen laittoman kaupan ja erityisesti huumekaupan torjuntaan tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa.

Ei ole mikään yllätys, että esittelijä asettaa ensimmäisen tehtävän etusijalle kansainvälisen kaupan vuoksi ja aliarvioi kahta muuta. Siksi me äänestimme tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Minä tuen Jean-Pierre Audyn mietinnössä ”tehokkaista tuonti- ja vientisäännöistä ja -menettelyistä kauppapolitiikan palveluksessa” esitettyjä suosituksia. Mietintö on tasapuolinen, ja siinä tarkastellaan EY:n tullilainsäädäntöä oikeutetusti tulevaisuuden kannalta Lissabonin sopimuksen ja Yhdysvaltojen ”100-prosenttista valaisua” koskevan lain jälkeen.

Olen tosiaankin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että yhteisessä lähestymistavassa EY:n tullijärjestelmään pitäisi keskittyä jäsenvaltojen luontaisiin vaikeuksiin kantaa vastuuta tullien toteuttamisesta. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän tehokkaita tuonti- ja vientisääntöjä ja -menettelyjä kauppapolitiikan palveluksessa koskevan mietinnön puolesta. Ne takaavat tehokkuuden lisääntymisen tullialalla sekä Euroopan tullilaitosten välisen yhteistyön.

Euroopan unionin markkinoilla vallitsee väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen ilmiö. Teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisista johtuvat tappiot olivat teollis- ja tekijänoikeuksien kansainvälisen liittouman IIPA:n (International Alliance of Intellectual Property) tekemän analyysin mukaan vuonna 2007 Romaniassa 62 miljoonaa euroa. Tappiot pienenevät, jos Euroopan parlamentti hyväksyy tämän mietinnön ja laaditaan suunnitelma väärennösten ja tavaroiden laittoman valmistuksen torjumiseksi.

Mietinnössä suhtaudutaan myönteisesti jäsenvaltioiden ja komission saavuttamaan yhteisymmärrykseen kansainvälisen väärennösten vastustamisesta tehtävän sopimuksen (väärennösten vastaisen kaupallisen sopimuksen) neuvotteluvaltuuksista, koska tämä sopimus on EU:n kauppastrategian kannalta erittäin tärkeä.

Kaikkiin EU:n markkinoiden tuotteisiin sovelletaan EU:n kuluttajansuojaa koskevia, pääasiassa terveyttä ja turvallisuutta koskevia asetuksia, ja siksi komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan myös ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kuluttajien suojelun korkeaa tasoa voidaan valvoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. – (PL) Unionin lentokenttien ja satamien kautta kulkee joka vuosi yli kaksi miljardia tonnia tavaraa. Tullipalvelut käsittelevät yli sata miljoonaa tulliselvitystä. Sillä tavoin ne suojelevat Euroopan unionin kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Tullipalvelut ovat mukana myös väärennettyjä tavaroita koskevissa käytännöissä. Tämä on yleistyvä ja entistä vaarallisempi ilmiö, joska ei koske vain muodikkaita luksustuotteita vaan myös lääkkeitä, hammastahnoja ja ihonhoitotuotteita. Tullipalvelut takavarikoivat väärennettyjä moottoriajoneuvojen varaosia, kuten jarrujärjestelmiä. Väärennetyt aurinkolasit voivat vaurioittaa käyttäjänsä näkökykyä. Näiden käytäntöjen torjuminen ja lopettaminen parantaa kansalaisten terveydensuojelua ja turvallisuutta.

Tulliviranomaiset ottivat käyttöön tarkoituksenmukaiset turvallisuustarkastukset sisämarkkinoiden suojelemiseksi. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä tärkeiden kauppakumppanien kanssa kansainvälisellä tasolla ja suojelevat kansainvälisiä rahtikuljetuksia terroristitoimintaan liittyvältä tavaroiden salakuljetukselta.

 
  
  

- Mietintö: Böge (A6-0205/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin arvostetun saksalaisen kollegani Reimer Bögen mietinnön puolesta. Mietinnössä ehdotetaan, että parlamentti hyväksyisi komission ehdotuksen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston noin 98 miljoonan euron käyttöönotosta Slovenian ja Kreikan avuksi sillä perusteella, että Slovenia kärsi vuonna 2007 tulvista ja Kreikka metsäpaloista. Rinnan tämän kanssa pitäisi hyväksyä lisätalousarvio. Jotta vältyttäisiin viivästyksillä taloudellisen avun antamisessa katastrofitilanteissa, tuen mietinnön suositusta siitä, että komissio ehdottaa lisätalousarvioita, jotka on tarkoitettu pelkästään tämän rahaston käyttöönottoon. Niitä saa nykyisen toimielinten välisen sopimuksen mukaan ottaa käyttöön enintään miljardi euroa vuodessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Kreikkaa kesällä 2007 tuhonneet ankarat metsäpalot ja Slovenian vakavat tulvat syyskuussa 2007 oikeuttavat tämän EU:n vuoden 2007 solidaarisuusrahaston (toisen) käyttöönoton.

Rahaston yläraja on vuodessa miljardi euroa, joista noin 163 miljoonaa euroa on jo käytetty Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä maata vuonna 2007 kohdanneiden tulvien jälkeen. Näin ollen käytettävissä on yhä noin 837 miljoonaa euroa.

Tänään hyväksytty ehdotus mahdollistaa lähes 90 miljoonan euron kohdistamisen Kreikalle ja noin kahdeksan miljoonan euron kohdistamisen Slovenialle. Nämä ovat pikkusummia verrattuna näiden kahden maan kansalaisten kärsimiin vahinkoihin, joiden arvo Kreikassa on yli kaksi miljardia euroa.

Vielä on kuitenkin vastattava ainakin yhteen kysymykseen: miten on mahdollista, että EU:n varoja otetaan käyttöön vasta nyt, lähes vuosi näiden maiden kärsimien katastrofien jälkeen? Jotain on selvästikin vialla…

Haluaisimme korostaa, että olemme tehneet ehdotuksia tämän rahaston varojen käyttöönottomenettelyjen nopeuttamiseksi, jotta varmistettaisiin, että alueellisista katastrofeista kärsineet ovat edelleen oikeutettuja niihin ja että tämän rahaston sisällä tunnustettaisiin Välimeren alueen tulvien ja tulipalojen kaltaisten luonnonkatastrofien erityisluonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta jälleen kerran sisältyy lisätalousarvioon nro 3/2008. Edellinen Yhdistyneen kuningaskunnan eduksi toteutettu (162 miljoonan euron) käyttöönotto ja nyt harkittavana oleva käyttöönotto Kreikan ja Slovenian eduksi (yhteensä 98 miljoonaa euroa) jättää huomattavasti liikkumavaraa vuoden 2008 toiselle puoliskolle, kun muistetaan, että solidaarisuusrahaston varojen vuotuinen yläraja on noin miljardi euroa. Lisäksi on mahdollisesti täytettävä muita toimielinten 17. toukokuuta 2006 tekemän sopimuksen muodollisia vaatimuksia. Budjettivaliokunta pystyi antamaan kaikki tarvittavat lisäselvitykset toukokuun kokouksessa, johon osallistui vuonna 2007 luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneiden maiden edustajia. Kyseiset maat olivat metsäpaloista kärsinyt Kreikka ja tulvista kärsinyt Slovenia.

Kuten tällaisissa tilanteissa voidaan odottaa, ainoat ongelmat liittyvät siihen, miten kauan unionilta kestää reagoida. Tätä aihetta on käsitelty kyllästymiseen asti. Kreikan hakemus vastaanotettiin lokakuussa 2007 ja Slovenian hakemus marraskuussa 2007. Euroopan komissio antoi lisätalousarvion 14. huhtikuuta 2008. Vaikka se osoittaakin, että prosessi oli aiempaa ripeämpi, vauhti on edelleen riittämätön. Siksi on entistäkin enemmän syytä korostaa Euroopan parlamentin ripeää vastausta ja aluekehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan hyvää yhteistyötä, kun ne suhtautuivat myönteisesti kyseisille maille annettavaa apua koskevaan ehdotukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen Kreikan ja Slovenian auttamiseen vuoden 2007 metsäpaloista toipumisessa. Lupaamalla Kreikalle 89,7 miljoonaa euroa ja Slovenialle 8,3 miljoonaa euroa EU on osoittanut sitoutuneisuutensa solidaarisuuden edistämiseen jäsentensä keskuudessa. Siksi äänestin Reimer Bögen EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Luonnonkatastrofit aiheuttavat mittaamatonta kärsimystä ja lukemattomia kuolemia ja tuhoavat sen lisäksi myös ratkaisevan tärkeää pysyvää infrastruktuuria, kuten sähkönsiirtolinjoja, teitä ja siltoja. Siksi loukkaantuneiden hoidon ja huolenpidon lisäksi on tärkeää korjata ja poistaa vahingot mahdollisimman ripeästi. Koska tämäntyyppiset vahingot ovat usein laajoja, vuonna 2002 päätettiin, että EU antaa uhreille taloudellista tukea.

On tietysti tärkeää varmistaa, että rahoja ei käytetä väärään tarkoitukseen, minkä ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa keskimäärin 12 kuukauden viivettä näiden varojen maksamisessa, kuten tilintarkastustuomioistuin totesi.

 
  
  

- Mietintö: Grosch (A6-0037/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Euroopan komission esittämän ehdotuksen pääasiallinen tavoite on jatkaa EU:n laajuista säännöllisten ja satunnaisten linja-autoliikennepalvelujen vapauttamista – erityisesti EU:n eri maiden välillä sekä niiden ja kolmansien maiden välillä kabotaasiliikenne mukaan luettuna – 1. tammikuuta 2009 alkaen.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä hylätyistä näkökohdista, joita oli paljon:

- Pyrkimykset rajoittaa valtion toimivaltaa sen alueen maanteiden henkilöliikenteen hallinnassa erityisesti tämän julkisen palvelun puolustamisessa (mitä ei pidä sekoittaa niin sanottuun ”yleishyödylliseen palveluun”, joka on yksityisessä omistuksessa mutta jota rahoitetaan julkisilla varoilla).

- ”Työajan” käsitteen poistaminen ja viittaaminen pelkästään ”ajoaikoihin” ja ”lepoaikoihin”, minkä tarkoituksena on lisätä kuljettajien hyväksikäyttöä.

- ”Kahdentoista päivän poikkeuksen” käyttöönotto (uudelleen), mikä tarkoittaa mahdollisuutta lykätä 12 peräkkäisen 24 tunnin jakson viikoittaista lepoaikaa. Se voi meidän mielestämme johtaa tilanteisiin, jotka vaarantavat maantiekuljetusten ammattilaisten ja matkustajien turvallisuuden. Katsokaa vain, millaisia tilanteita työajan ja lepoaikojen suhteen syntyy jo tiukempienkin sääntöjen aikana.

Tämän vuoksi äänestämme ehdotusta vastaan!

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen.(PL) Haluaisin ilmaista tukeni Mathieu Groschin mietinnölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) (KOM(2007)0264).

Mietinnön tavoitteena on löytää paras mahdollinen ratkaisu sekä säännöllisille että satunnaisille palveluille. Sen päätavoitteena on yksinkertaistaa linja-autoliikennepalvelujen tarjoamista koskevia oikeudellisia säännöksiä. Tällä hetkellä näille markkinoille pääsy on kahden asetuksen alaista, joiden nojalla satunnaiset kansainväliset kuljetuspalvelut on vapautettu.

Säännöllisten kansainvälisten palvelujen suhteen tarvitaan yhä selvästi yksinkertaistamistoimenpiteitä näiden palveluiden tarjoamiseen tarvittavien lupien myöntämisessä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tätä oikeudellista kehystä pitäisi virtaviivaistaa erityisesti yhdistämällä edellä mainitut asetukset, tiivistämällä jäsenvaltioiden yhteistyötä ja antamalla mielekkäitä säännöksiä. Tällaiset toimenpiteet yksinkertaistaisivat kansainvälistä tavaravirtaa huomattavasti ja parantaisivat valvontaa, kun asiakirjat ja menettelyt yhdenmukaistettaisiin.

Olen myös tyytyväinen ehdotettuihin yksinkertaistamistoimenpiteisiin, jotka liittyvät säännöllisiin kuljetuspalveluihin raja-alueilla. Myös linja-autoilla tehtäviä kauttakulkumatkoja on käsitelty hyvin. Jos tällaista kauttakulkua tapahtuu, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vain ilmoitetaan, että luvan ovat myöntäneet ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, joita kyseinen kuljetuspalvelu koskee.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Mathieu Groschin mietintö on yksi maantiekuljetustoimintaa ja sen sääntöjä Euroopan alueella koskevista teksteistä. Uudelleenlaadinnan tarkoituksena on lujittaa kansallisten viranomaisten valmiuksia ja kykyjä myöntää lupia liikenteenharjoittajille ja perua niitä yhteisön lainsäädännön vakavissa rikkomistapauksissa. Siksi on selvennetty vakavien rikkomisten sekä ei-syrjivien seuraamusten määräämisen ehtoja, jotta ne ovat oikeassa suhteessa rikkomisen vakavuuteen. Arvioinnin avuksi jäsenvaltioilla on siksi oltava pääsy maantiekuljetusyritysten vakavien rikkomisten rekisteriin, joka on yhdistetty näiden yritysten kansalliseen rekisteriin.

Uskon, että tämä uudelleenlaadittu asetus yksinkertaistaa hallintoa ja parantaa tämän taloudellisen toiminnan oikeudellista turvaa sekä lisää sääntöjen noudattamista yrityksissä. Tarkoittaako tämä, että me voimme lopultakin toivoa linja-autoliikennepalveluille todellisia maantieliikennemarkkinoita, jotka ovat avoimet ja kilpaillut ja joilla taataan maantieturvallisuudelle tiukimmat mahdolliset ehdot?

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestän kollegamme Mathieu Groschin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä laatiman mietinnön puolesta.

Olen samaa mieltä ehdotuksesta vapauttaa jäsenvaltioiden linja-autoliikennepalvelut EU:n tämän alueen lainsäädäntökehyksen yksinkertaistamiseksi ja EU:n jäsenvaltioiden yhteistyön parantamiseksi.

Sen toteuttamiseksi on välttämätöntä yhdenmukaistaa henkilötodistukset ja henkilöllisyyden tunnistamisasiakirjat kaikkialla yhdistyneessä Euroopassa, jotta helpotetaan jäsenvaltioiden oikeutetusti suorittamia tarkistuksia, kun matkustajat kulkevat kyseisen maan läpi ja osallistuvat kabotaasiliikenteeseen.

Tämän vuoksi toivon, että niiden jäsenvaltioiden viranomaiset, joiden läpi kuljetaan, saavat siitä etukäteen tiedon.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. − (RO) Mietinnön uudessa muutetussa versiossa tarkastellaan työmarkkinaosapuolten välistä sopimusta, joka koskee 12 lepopäivän poikkeuksen ottamista uudelleen käyttöön kansainvälisen matkustajaliikenteen linja-autonkuljettajille.

Äänestin tarkistuksen 31 puolesta. Siinä esitetään edellytykset, joita sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä viikoittaisen lepoajan lykkäämiseen enintään 12 perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna. Edellytykset ovat seuraavat: kansainväliseen satunnaisliikenteeseen sisältyy vähintään 24 tuntia jossain toisessa jäsenvaltiossa tai toisessa kolmannessa maassa kuin se, josta kuljetus lähti liikkeelle, viikoittainen lepo poikkeuksen hyödyntämisen jälkeen on aina vähintään säännönmukainen 45 tunnin viikkolepo, korvaava 24 tunnin lepotauko pidetään yhtäjaksoisesti ennen poikkeuksen käyttöä seuraavan kolmannen viikon päättymistä, jos ajoaika on keskeytyksettä klo 22:sta klo 6:een, ajoneuvon miehitys kaksinkertaistetaan tai 7 artiklassa tarkoitettua ajoaikaa vähennetään kolmeen tuntiin ja 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen poikkeusta voidaan soveltaa vain ajoneuvoihin, joissa on EY:n asetusten vaatimusten mukaiset valvontalaitteet.

 
  
  

- Mietintö: Schnellhardt (A6-0143/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Päätimme äänestää tämän mietinnön puolesta. Hygieniapaketti on synnyttänyt keskustelua useissa jäsenvaltioissa Ruotsi mukaan lukien.

Useimmissa tapauksissa ongelmana ei kuitenkaan ole ollut itse lainsäädäntö vaan se, miten kansalliset viranomaiset ovat panneet sitä täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) EU uhraa kansanterveyden vähemmän tarkastuksia ja rajoituksia vaativien eurooppalaisten monopolien voittojen puolesta. Tyypillinen esimerkki EU:n politiikasta on tuorein elintarvikeskandaali, joka koski auringonkukkaöljyyn sekoitettua raakaöljyä ja sen tuhoisaa vaikutusta terveyteen. Sen sijaan, että EU ja jäsenvaltioiden hallitukset ryhtyisivät toimenpiteisiin monikansallisten yhtiöiden valvomattomien menettelyjen rajoittamisen tehostamiseksi, ne puuttuvat vain Ukrainan auringonkukkaöljyn vientiin. Samanaikaisesti EU:n elintarviketurvallisuusdirektiivi sallii ihmisten käyttöön tarkoitetun öljyn ja muiden nestemäisten irtolastien kuljetuksen konttialuksilla, jotka kuljettavat paloöljyjä ja muita myrkyllisiä nesteitä.

Käyttäen pienyritysten hallinnollisten kustannusten vähentämistä verukkeena komissio ehdottaa vielä yhtä poikkeusta elintarviketurvallisuusdirektiiviin, joka on jo sellaisenaan puutteellinen. Elintarviketarkastuksista tehdään entistäkin vaikeampia, koska suuret ylikansalliset yhtiöt piiloutuvat monopoliasemansa taakse toteuttaessaan toimintoja, jotka ovat vaarallisia ja kansanterveydelle haitallisia.

Riittäviä määriä työntekijöille edullisia, turvallisia elintarvikkeita ei todennäköisesti ole saatavilla, ellei EU:n ylikansallisten elintarvikeyhtiöiden etuja palvelevassa ja niiden voittoja kasvattavassa politiikassa tapahdu muutosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. − (PT) Äänestin Horst Schnellhardtin elintarvikehygieniaa koskevaa mietintöä vastaan, koska mielestäni komission ehdotus asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta niin, että elintarvikealalla toimivat pienet ja keskisuuret vapautettaisiin HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis and Critical Control Point) velvoitteista, ei ole tällä hetkellä oikeutettu, koska tähän mennessä ei ole esitetty mitään todisteita tämän menettelyn soveltamisessa ilmenneistä erityisistä ongelmista. Mielestäni vuosi 2009, jolloin asetus on tarkistettava, olisi sopiva aika ehdottaa muutoksia, jos ne ovat perusteltuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään ensimmäisessä käsittelyssä mietinnön elintarvikealan toimijoiden vapauttamisesta elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen noudattamisesta. Vapautus koskee mikroyrityksiä, jotka myyvät elintarvikkeita, eikä valintamyymälöitä tai franchise-valintamyymäläketjuja. Portugalin kokemukset osoittavat, että tämä vapautus on oleellinen, jotta voidaan puolustaa perinteistä gastronomiaa ja siihen liittyviä tapoja ja tottumuksia ja suojella perheyrityksiä, jotka edustavat suurta osaa tämän sektorin työntekijöistä ja joilla on eniten vaikeuksia suurten ryhmittymien aiheuttaman epäsuhtaisen kilpailun vuoksi.

Vaarojen analysoinnin ja kriittisten valvontapisteiden (HACCP) periaatteisiin perustuvien prosessien käyttöönottoa, toteuttamista ja ylläpitoa, mikä voi olla tärkeää suurille yrityksille elintarviketurvallisuuden takaamiseksi, ei myöskään voida soveltaa samalla tavalla suuriin ja pieniin yrityksiin etenkään ateriapalvelualalla.

Vaikka onkin totta, että elintarvikelainsäädännön on taattava ihmisten hengen ja terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu, tätä ei pidä sotkea kunkin maan ja alueen perinteiden päättymiseen ja ruokakulttuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) EU:n elintarvikehygieniaa koskevat asetukset ovat tärkeitä kaikissa jäsenvaltioissa. Ne ovat kuitenkin ajoittain osoittautuneet pienten yritysten kannalta jonkin verran työläiksi. Olen tyytyväinen ehdotuksiin myöntää mikroyrityksille vapautuksia, ja äänestin sen mukaisesti Horst Schnellhardtin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Äänestin Horst Schnellhardtin mietinnön puolesta, koska se vähentää elintarvikealan pienten ja keskisuurten yritysten ja erityisesti mikroyritysten (muun muassa leipomoiden) byrokraattisista kuormaa ja tekee liiketoiminnasta entistä houkuttelevampaa luoden siten uusia työpaikkoja.

Mietinnössä esitellään useita muutoksia, jotka koskevat alueellisilla ja paikallisilla markkinoilla toimivia elintarvikkeita tuottavia ja myyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Nämä eivät ole eläinlääkintälainsäädäntöä. Harkitessaan elintarvikehygieniapakettia parlamentti halusi ennen kaikkea varmistaa mahdollisimman hyvän elintarviketurvallisuuden ja samanaikaisesti luoda käytännöllisen ja joustavan valvontamekanismin.

Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka voivat osoittaa, että ei ole olemassa mitään riskejä ja että elintarvikehygieniaa valvotaan säännöllisesti, saavat vapautuksen HACCP-menettelyistä. HACCP-järjestelmään kuuluu vaarojen analysointi ja kriittisten valvontapisteiden menetelmä. NASA kehitti sen Yhdysvalloissa 1960-luvulla halutessaan varmistaa, että kaikki elintarvikkeet ja ravintotuotteet ovat sataprosenttisen turvallisia. Järjestelmä sisällytettiin vuonna 1992 EU:n lainsäädäntöön.

Slovakian tasavallan elintarvikelaissa HACCP:stä käytetään nimitystä ”asianmukainen tuotantokäytäntö”. Dokumentaation laatiminen on monimutkaista ja mikroyritysten omistajat luopuvat yritystoiminnastaan epäoikeutetun byrokratian vuoksi. Koska Slovakian hygieniasäännökset ovat paljon tiukemmat kuin 15 vanhan jäsenvaltion, on tarpeen yhdenmukaistaa hygieniasäännöt kaikkialla EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tuen Horst Schnellhardtin elintarvikehygieniaa koskevaa ehdotusta.

Ehdotuksessa käsitellään kahta erillistä ongelmaa: byrokratian vähentämistä kuljetusmaksujen ja -ehtojen suhteen sekä sääntöjen muuttamista niin, että mikroyritykset vapautetaan HACCP-järjestelmästä johtuvista vaatimuksista, joiden tarkoituksena on taata mahdollisimman korkeatasoinen elintarvikkeiden turvallisuus ja varmistaa ihmisten hengen ja terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu.

Olen samaa mieltä siitä, että HACCP-menettelyt pitäisi säilyttää: niiden poistaminen vähentäisi näiden tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä, koska menettelyt palvelevat elintarvikealan yritysten etuja, vahvistavat elintarvikkeiden turvallisuusvaatimuksia ja vastuuta ja takaavat reilun kilpailun ja joustavuuden yhteisön sisällä kulutettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja rehujen vapaassa liikkuvuudessa. Tätä muutosta pitäisi lopuksi laajentaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja niiden pitäisi hyväksyä se poikkeuksetta ja siihen pitäisi yhdistää selvästi myös turvallisuusvaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), kirjallinen. – (NL) Arvoisa puhemies, jos tarkoitamme hyvää pienille ja keskisuurille yrityksille, meidän on hyväksyttävä lakeja, joita ne myös pystyvät noudattamaan.

Tämä koskee myös elintarvikealan hygienia-asetuksia. Komissio esitti viime vuonna ehdotuksen asetuksen (EY) N:o 852/2004 säännösten muuttamisesta niin, että ne vastaisivat paremmin sitä, mikä on mahdollista pienimmille yrityksille.

Komission ehdottamat muutokset ovat erittäin hyödyllisiä, koska ne edellyttävät yhä, että pienyritykset täyttävät hygieniavaatimukset, mutta vapauttavat ne samanaikaisesti byrokratiasta ja velvoitteista, jotka eivät aidosti/vilpittömästi ole mahdollisia pienyrityksille. Toisaalta on valitettavaa, että parlamentti ei ole täysin seurannut komissiota. Toisaalta taas äänestin lopullisen mietinnön puolesta, koska olemme edenneet jonkin verran kohti ratkaisua.

Pahoittelen edelleen sitä, että vastuu on siirretty jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on nyt kannettava vastuunsa ja annettava niiden pienten ja keskisuurten yritysten poiketa tiukoista HACCP-vaatimuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen (RO) Syrjinnän poistamisesta kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 mukaan liikenteenharjoittajalla on oltava kuljetusasiakirja, jossa pitää olla muun muassa matkojen pituudet, reitit ja rajanylityspaikat. Kuljetusten alalla ehdotuksen tarkoituksena on vähentää tiettyjä velvollisuuksia antaa tilastotietoja kuljetusalalta. Silti vain Euroopan parlamenttia on kuultu tästä muutoksesta.

Äänestin Euroopan sosiaalidemokraattien ryhmän elintarvikehygieniasta annettuun asetukseen (EY) N:o 852/2004 tekemän tarkistuksen nro 12 puolesta. Sen mukaan toimivaltaiset elimet voivat myöntää elintarvikealan taloudellisille toimijoille poikkeuksen yhden tai usean määrätyn toimenpiteen täytäntöönpanosta, jos nämä elimet voivat todistaa, että niillä ei ole mitään vältettäviä riskejä tai että kaikkia yksilöityjä riskejä valvotaan riittävästi ja säännöllisesti yleisten ja erityisten elintarvikehygieniaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanon avulla. Tämä viittaa leipomoihin, lihakauppoihin, hedelmä- ja vihanneskauppoihin ja pääasiassa torimyyntikojuihin. Olen pahoillani siitä, että tarkistus ei saanut taakseen tarvittavaa enemmistöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. – (PL) Elintarvikkeiden ja palvelujen laatu on entistä tärkeämpi kysymys Euroopan yhteisössä. Laatu on yksi tekijä yritysten välisessä kilpailussa. Laadun voi todistaa esittämällä asianmukaisen todistuksen laatustandardien täyttämisestä. Yleisimmät ja arvostetuimmat standardit ovat ISO 9000 -sarjan standardit.

Maailman terveysjärjestö hyväksyi HACCP-järjestelmän virallisesti vuonna 1975. Codex Alimentarius -komissio hyväksyi sen vuonna 1993 elintarviketuotannon asianmukaiseksi sääntelyvälineeksi. Asianmukaisesti toteutetun HACCP-järjestelmän katsotaan yhdessä ISO 9000 -standardin mukaisen laadunvalvontajärjestelmän kanssa olevan paras tapa varmistaa terveellisten elintarvikkeiden tarjonta.

Menetelmän ja siihen perustuvan HACCP-järjestelmän pääasiallisena tarkoituksena on ehkäistä kaikki elintarvikeketjun aikana syntyvät vaarat ja varmistaa lopputuotteen turvallisuus, samalla kun varaudutaan asianmukaisiin vastatoimiin, jos ongelmia ilmenee.

 
  
  

- Mietintö: Scheele (A6-0067/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Direktiivillä 96/22/EY kielletään liitteessä II olevaan A-luetteloon sisältyvien tyrostaattien, stilbeenien, stilbeenijohdannaisten sekä niiden suolojen ja esterien käyttö kaikkien eläinlajien osalta, mikä koskee ihmisravinnoksi tarkoitettuja elämiä ja eläinperäisiä tuotteita ja toisaalta myös lemmikkieläimiä. Kahta liitteessä II olevan B-luettelon tuotteista voidaan kuitenkin käyttää tietyin ehdoin. Komission muutoksessa ehdotetaan seuraavaa:

- Lemmikkieläimet suljetaan tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin tiettyjen aineiden käyttökielto ei yksinkertaisesti enää koske niitä ja niitä voidaan siksi hoitaa näillä aineilla.

- 17-beta-estradioli-hormoni, jonka käyttö oli tilapäisesti sallittua kotieläimille maseroituneen tai muumioituneen sikiön hoitoon sekä pyometran hoitamista varten, kielletään nyt kokonaan. Neljäs käyttötarkoitus, kiiman aikaansaaminen nautaeläimille, hevosille, lampaille tai vuohille, oli sallittu vain lokakuuhun 2006 saakka, ja tämä määräaika on jo umpeutunut. Tämän aineen katsotaan olevan karsinogeeninen ja markkinoilla on sille nyt vaihtoehtoja, joten tämän hormonin käyttö on tarpeetonta ja voidaan kieltää kokonaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Komissio ehdottaa lemmikkieläinten sulkemista neuvoston direktiivin 96/22/EY soveltamisalan ulkopuolelle, mikä sallisi niiden hoidon tyreostaattisia vaikutuksia omaavilla aineilla ja beta-agonisteilla.

Tämän tärkeän toimenpiteen tarkoitus on vähentää lemmikkieläinten kärsimystä ja sallia esimerkiksi tyrostaattisia vaikutuksia omaavien aineiden käyttö kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivien eläinten hoitoon.

Uusimmat tieteellisen arvioinnin edistysaskeleet osoittavat kuitenkin, että näiden aineiden käyttö ei ole taloudellisesti houkuttelevaa ihmisten käyttöön tarkoitetussa eläintuotannossa tai ne voidaan korvata vaihtoehtoisilla aineilla.

Siksi ehdotetaan 17-beta-estradiolin ja sen esterityyppisten johdannaisten täydellistä kieltämistä ihmisravinnoksi kasvatettavilla eläimillä, jolloin lakattaisiin soveltamasta nykyisiä poikkeuksia. Haluaisin korostaa, että nämä hormonit voivat kasvun edistämiseen käytettynä olla ihmisille karsinogeenisiä ja että nykyisiä poikkeuksia voidaan lakata soveltamasta, koska nämä hormonit voidaan korvata vaihtoehtoisilla aineilla.

Nämä muutokset takaavat lihan ja eläinperäisten tuotteiden kuluttajien suojelun korkean tason sallien samalla lemmikkieläinten hoitamisen ja kärsimyksen vähentämisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen.(PL) Tuen Karin Scheelen mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta (KOM(2007)0292). Tällä mietinnöllä pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu sekä ihmisten eli kuluttajien suojelemiseksi että eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Mietinnössä otetaan myös huomioon tämän eläinlääketieteen alueen tieteellinen tutkimus. Olen erityisen tyytyväinen 17-beta-estradioli-nimisen hormonin käytön täydelliseen kieltämiseen lihantuotantoon tarkoitettujen eläinten kasvatuksessa. Mielestäni kielto on todella tarkoituksenmukainen. On ensisijaisesti pyrittävä saavuttamaan elintarviketurvallisuuden riittävä taso ottaen erityisesti huomioon se, että direktiivissä mainitut tuotteet voivat aiheuttaa ihmisille pahalaatuisia syöpiä.

Toisaalta ehdotetut muutokset varmistavat esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaa tai muita ikäviä sairauksia sairastavien lemmikkieläinten tehokkaan hoidon. Siksi ehdotuksessa on sekä lemmikki- että kotieläinten terveyttä koskeva säännös.

 
  
  

- Mietintö: Markov (A6-0200/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin saksalaisen kollegani Helmuth Markovin laatiman ja kansainvälisen kaupan valiokunnan yksimielisesti hyväksymän mietinnön puolesta. Mietinnössä ehdotetaan yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen sekä eri asetusten muuttamista kuulemismenettelyn mukaisesti.

Tämä asetusehdotus noudattaa GSP-järjestelmän tehtävästä vuonna 2004 annettuja suuntaviivoja kymmenen vuoden jaksolle 2006–2015. Niissä esitettiin useita uusia tavoitteita, kuten etuuksien kohdentamista niitä eniten tarvitseviin maihin, GSP-järjestelmän kattaman tuotevalikoiman laajentamista kehitysmaille tärkeisiin tuotteisiin, avoimuuden ja vakauden lisäämistä vähennettäessä etuuksia asteittain sekä uuden erityisen kannustusjärjestelyn käyttöönottoa kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi.

Tuen täysin mietinnössä esitettyä vaatimusta siitä, että Euroopan parlamentin pitäisi osallistua tiiviimmin tähän GSP-politiikkaan, joka on ratkaisen tärkeää sitä tarvitseville maille ja maksaa meille 3,5 miljardia euroa vuodessa tullitulojen menetyksenä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Globalisoituneen talouden markkinoiden hallitsemassa nyky-yhteiskunnassa, maailmassa, jossa kolme miljardia ihmistä elää alle kahdella dollarilla päivässä ja yli miljardi ihmistä selviytyy vain yhdellä dollarilla, taloudellisen kehityksen nopeuttaminen niin sanotussa kolmannessa maailmassa tarkoituksenmukaisella kauppapolitiikalla on yhteisön toimielinten velvollisuus.

Tämän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi meidän on etsittävä tarkoituksenmukaisia keinoja sekä parantamalla kehitysmaiden taloudellisia olosuhteita että lisäämällä niiden vähittäistä ja kasvavaa yhdentymistä maailmanmarkkinoihin.

Pelkästään markkinaosuuden kaltaisten taloudellisten tekijöiden lisäksi on pidettävä mielessä muut perusteet, kuten edunsaajien kehitystasot ja sitoutuminen demokratiaan johtavaan tiehen. Tuotteita, jotka ovat usein kyseisen maan taloudelle ominaisia, pitäisi myös tukea.

Näihin tavoitteisiin pyrkiessämme meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kehitysmaiden talouksien tuotantoa ei rajoiteta vain tiettyihin tavaroihin, varsinkin jos ne ovat vain vähän lisäarvoa tuottavia tuotteita, koska se ei niinkään edistäisi vaan pikemminkin hidastaisi näiden maiden kehitystä ja talouskasvua.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Helmuth Markovin mietintö kehitysmaille myönnettävien tullietuuksien järjestelmästä on osoitus uskosta maailmanlaajuisen vapaakaupan hyödyllisiin vaikutuksiin erityisesti köyhimmissä maissa.

Kun avaan television ja katson uutisia, näyttää kuitenkin siltä, että juuri niissä maissa on nälänhätää. Vaikuttaa siltä, että yksi syy näihin tragedioihin on laajamittainen viljantuonti elintarvikeomavaraisuuden varmistavien paikallisten satojen sijaan. Vaikuttaa siltä, että 38 vuotta käytössä olleet etuusjärjestelmät eivät ole vaikuttaneet paljoakaan näiden maiden ja niiden väestön taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Vaikuttaa siltä, että jos kestää näin kauan, ennen kuin järjestelmä tuottaa sen ideologisten tukijoiden väittämiä hyötyjä, jos se jättää kaikissa maissa niin paljon ihmisiä omilleen, jos se korostaa eriarvoisuutta ja köyhyyttä, enää ei ole aikaa muokata sitä vaan se on yksinkertaisesti hylättävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Kuten olemme aiemmin korostaneet, nykyinen yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) perustuu logiikkaan, joka on itsessään ristiriitainen. Toisin sanoen kehitystä edistetään kansainvälisen kaupan vapauttamiseksi sellaisen mallin avulla, joka edistää vientiä ja jota säännellään maailmanlaajuisesti ja jossa on ”keskus” ja ”syrjäseutu”.

Tämä logiikka estää oikeudenmukaisten kansainvälisten suhteiden syntymisen ja taloudellisesti vähemmän kehittyneiden maiden sisäsyntyisten tekijöiden kehittämisen tukemisen, joita ilman – yhdessä ulkomaanvelkavarkauden sekä yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten ja japanilaisten suurten ylikansallisten yhtiöiden etujen ajamisen kanssa – nämä maat jäävät edelleen syrjäseuduiksi ja alempiarvoiseen asemaan.

Kauppa on kehityksen osatekijä mutta ei missään tapauksessa tärkein.

GSP-järjestelmä takaa monista maista lähtöisin oleville tuotteille etuoikeusaseman. GSP-järjestelmä koskee Portugalille erityisen tärkeitä tuotteita (tonnikalasäilykkeitä, tomaattitiivistettä, tekstiilejä ja vaatteita).

Se vaikuttaa erityisesti tekstiileihin ja vaatteisiin varsinkin siksi, että alan graduaation raja-arvo on korkea. Tätä ja muita kielteisiä näkökohtia on muutettava, koska muuten niillä on vakavia vaikutuksia kansalliseen tuotannonalaan, millä puolestaan on sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Georgian tilanne (RC-B6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen.(PL) Arvoisa puhemies, se, miten Venäjä on kohdellut Georgiaa, ei yksinkertaisesti ole kansainvälisten standardien mukaan hyväksyttävää. On täysin selvää, että Venäjä käyttää hyväkseen taloudellista vaikutustaan moniin EU:n jäsenvaltioihin nähdäkseen, miten pitkälle se voi viedä uusimperialistiset tavoitteensa. Se tekee parhaansa estääkseen kaikki Georgian ja lännen väliset suhteet. Haluan jälleen kerran painottaa, että EU:n tai YK:n joukkojen pitäisi heti korvata Venäjän niin sanotut aseelliset rauhanturvajoukot Abhasiassa.

Euroopan unionin pitäisi jatkuvasti osoittaa täysi tukensa Georgialle, kuten parlamentissa on tänään tehty. Lisäksi unionin pitäisi järjestelmällisesti lujittaa yhteistyötä ja ottaa heti käyttöön georgialaisten viisumin saantia helpottavia toimenpiteitä varsinkin nyt, kun maassa on pidetty täysin demokraattiset vaalit.

Tänään hyväksytty päätöslauselma on ilmaus juuri tällaisesta tuesta itsenäiselle Georgialle. Olen iloinen, että Laki ja oikeus -puolueen jäsenten aloitteesta järjestettiin keskustelu Euroopan parlamentissa toukokuun alussa. Se keskustelu johti tämänpäiväiseen päätöslauselmaan, joka edustaa Euroopan virallista kantaa Georgiaan asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Niistä monista tärkeistä näkökohdista, joita tämän päätöslauselman suhteen voitaisiin korostaa, minun on tuotava esiin se, miten äärimmäisen tekopyhiä ovat ne, jotka toistavat nyt täyden tukensa yhden valtion itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, kun nämä samat ihmiset olivat ensimmäisenä ajamassa ja tukemassa Yhdysvaltojen, Naton ja EU:n Jugoslavian vastaista laitonta ja ei-oikeutettua ”operaatiota”. Tämä operaatio oli esimerkki maan tilanteeseen puuttumisesta ja horjuttamisesta, maahan hyökkäämisestä ja maan sotilaallisesta miehittämisestä ja se kulminoitui Serbian maakunnan Kosovon yksipuoliseen itsenäisyysjulistukseen täysin kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Näemme jälleen kerran selviä merkkejä – jotka torjumme – Yhdysvaltojen, Naton ja EU:n läsnäolosta, myös sotilaallisesta läsnäolosta, alueella, joka on geostrategisesti entistä tärkeämpi.

Näemme esimerkiksi johtopäätökset Naton Bukarestissa hiljattain pitämästä huippukokouksesta, jossa sitouduttiin poliittisesti Georgian liittymiseen tähän sotilasliittoon.

Näemme esimerkiksi vaatimukset ”Euroopan pontevammasta osallistumisesta” ja ”kansainvälisen läsnäolon lisäämisestä konfliktialueella lähettämällä sinne ETPP:n rajavaltuuskunta” (toisin sanoen EU:n operaatio, johon osallistuu 21 Naton jäsenmaata ja jossa ETPP – Euroopan turvallisuus ja -puolustuspolitiikka – on Naton pilari Euroopassa).

Näemme esimerkiksi aloitteita ”laajojen ja kattavien vapaakauppasopimusten” tekemisestä EU:n ja Georgian välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Äänestin Georgiaa koskevan päätöslauselman puolesta. Georgian kansalaiset tarvitsevat tukea ja solidaarisuutta. Solidaarisuus ei ole tarpeen, kun asiat ovat hyvin ja kaikki ovat onnellisia. Vaikeina aikoina sitä tarvitaan kuitenkin erittäin paljon. Georgialaisilla on nyt vaikea ajat. Meidän pitäisi osoittaa Georgialle tukemme, ja sen lisäksi meidän pitäisi myös tehdä kaikki voitavamme heidän ja heidän maansa suojelemiseksi konfliktilta, jolla voi olla traagisia seurauksia.

On vahvoja todisteita siitä, että Georgia ja Venäjä olivat hiljattain aseellisen konfliktin partaalla. Meidän velvollisuutemme on vakuuttaa kaikki osapuolet rauhanomaisten poliittisten ratkaisujen valitsemisen tärkeydestä. Olen vakuuttunut siitä, että vaikeimmatkin ongelmat voidaan ratkaista neuvottelemalla, pyrkimällä kompromissiin ja antamalla hyvän tahdon periaatteiden ohjata toimintaa. Toivon myös, että kansainvälinen yhteisö tukee aktiivisesti ja tehokkaasti sovitteluprosessia ja pyrkimystä pysyvään ja oikeudenmukaiseen ratkaisuun, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy.

Georgian tilanne osoittaa myös, miten tärkeää naapuruuspolitiikkamme on koko politiikkamme kannalta. Tämä koskee erityisesti naapuruuspolitiikan itäistä ulottuvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjallinen. − (ET) Georgiassa eletään epäilemättä vaikeita aikoja. Toisaalta maassa toimivan opposition on vaikea käydä vallassa olevan puolueen kanssa avointa keskustelua. Toisaalta taas on otettava huomioon Georgian suhteet Venäjään, joihin vaikuttavat Georgian maakunnan Abhasian separatismi ja tilanne Etelä-Ossetiassa, missä Georgian itsemääräämisoikeutta on uhattu. Venäjä on yksipuolisesti lisännyt sotavoimiensa läsnäoloa rajalla. Mielestäni EU:n täytyy ryhtyä toimiin Venäjän niin sanottujen rauhanturvaajien korvaamiseksi aidoilla sellaisilla.

Koska EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerit tukivat Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta kansainvälisesti tunnustetulla rajalla, EU:n täytyy mielestäni edustajiensa kautta ottaa johtava rooli Georgian separatistialueilla syntyneen Venäjän ja Tbilisin välisen konfliktin ratkaisemisessa ehdottamalla kummallekin osapuolelle luottamuksen lisäämistä ja turvallisuustoimenpiteitä.

.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Meidän viestimme on selvä: me tuomitsemme tämän alueen konfliktin vaarallisen yltymisen ja toistamme EU:n tukevan Georgiaa.

Georgian ja erityisesti Abhasian viimeaikaiset tapahtumat ovat erittäin huolestuttavia. Georgian ja Venäjän välisten yhteyksien heikkeneminen saattaisi käynnistää negatiivisen kierteen Kaukasuksen alueella.

Olin mukana valtuuskunnassa, joka kävi Georgiassa tarkkailemassa vaaleja 21. toukokuuta 2008 ja todisti Tbilisin kiihkeitä ponnisteluja maan demokratisoitumisprosessissa. Gorin alueen 14:ää äänestyspaikkaa valvoessani huomasin tämän merkittävän edistyksen, jonka ei kuitenkaan pidä hämärtää alueella yhä vallitsevia ongelmia. Paljon on vielä tekemistä, ja EU:n on hoidettava tehtävänsä vaalitarkkailun lisäksi tarjoamalla pitkäaikaista tukea uudistusprosessille.

EU:n on otettava opiksi Balkanin kokemuksesta: se ei voi jäädä toimettomaksi, kun sen kynnyksellä on konflikti. Hyväksymällä tämän päätöslauselman kehotan konfliktin kahta osapuolta pidättymään jatkotoimista, jotka voisivat johtaa jännityksen yltymiseen. On tärkeää, että keskitämme ponnistelumme siihen, että saamme käynnistettyä vuoropuhelun uudelleen ja vakuutettua Venäjän vetämään joukkonsa Abhasiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Ison-Britannian konservatiivit hylkäävät suuren osan kohdista 6 ja 8, joissa viitataan ETPP:n valtuuskuntiin. Vastustamme periaatteessa ETPP:tä emmekä pidä EU:ta tarkoituksenmukaisena organisaationa turvallisuusoperaatioiden toteuttamiseen mahdollisilla kaukaisilla konfliktialueilla. Olemme myös pettyneitä siihen, että Naton Bukarestin huippukokous ei laajentanut kutsuaan Naton jäsenyysvalmennusohjelmaan liittymisestä koskemaan Georgiaa.

 
  
  

- Mietintö: Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Olemme päättäneet pidättäytyä äänestämästä johdanto-osan kappeleesta E. YUTP sekä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka edellyttävät todennäköisesti tulevaisuudessa lisää talousarviovaroja, mutta me emme halua ehättää pitkän aikavälin talousarvion tulevan välitarkastuksen edelle esittämällä tässä vaiheessa mielipiteitä sen yksittäisistä osista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin arvostetun puolalaisen kollegani Jacek Saryusz-Wolskin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta (ETPP) laatiman mietinnön puolesta. Ne ovat auttaneet vahvistamaan eurooppalaista identiteettiä ja EU:n asemaa maailmassa. Olen samaa mieltä siitä, että YUTP:lle on saatava suurempi demokraattinen oikeutus sallimalla parlamentille todellinen määräysvalta tässä politiikassa sekä puhuminen yhdellä äänellä ja korostamalla eri painopisteitä: Euroopan nykyisen turvattomuuden syitä (terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta), energiaturvallisuutta, ilmastonmuutoksen torjumista ja kestävää kehitystä, naapurialueiden vakauden lisäämistä, kriisinhallintaa ja konfliktien ehkäisemistä/ratkaisemista, joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä, muuttovirtojen hallintaa sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien edistämistä kaikkialla maailmassa. Ensimmäisenä maantieteellisenä painopisteenä on oltava vakauden varmistaminen Länsi-Balkanilla sekä Serbian ja Kosovon välisen vuoropuhelun lujittaminen.

Tuen ajatusta siitä, että Euroopan parlamentti tekisi erityisiä ehdotuksia tulevan Euroopan ulkosuhdehallinnon rahoituksesta ja varainhoidon valvonnasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen.(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi onnitella Jacek Saryusz-Wolskia hänen Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevasta mietinnöstään.

Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että pelkkä yhteisestä ulkopolitiikasta puhuminen ei riitä. Meidän on osoitettava, että Euroopan unioni on valmis hyväksymään yhteisen kannan ratkaisevan tärkeistä kysymyksistä. Tärkeisiin asioihin, kuten Venäjän harjoittamaan hyökkäävään energiapolitiikkaan, Kosovon tapahtumiin ja Tiibetin tapaukseen liittyen unioni on viime aikoina osoittanut, että YUTP on yhä kaukainen tavoite. Niin kauan kuin Euroopan unioni sallii uskottavuuttaan horjutettavan kansainvälisellä foorumilla, kuten edellä mainituissa tapauksissa, ja niin kauan, kun yksittäiset jäsenvaltiot jatkavat kahdenvälisiä toimiaan, YUTP:n toteutus on vain tavoite.

Uuden määräyksen antamisella yhteisestä politiikasta ei saavuteta mitään, jos emme ala puhua yhdellä äänellä Euroopan kannalta elintärkeistä asioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Aion äänestää tämän mietinnön puolesta. Äänestin vihreiden tarkistuksen 7 puolesta. Siinä valitetaan presidentti Sarkozyn ”ydinteknologian maailmanlaajuisesta myyntihyökkäyksestä”. Pelkään, että tämä miehinen teknologia on liikaa Ranskan ulkopolitiikan mukaista. Huhu kertoo, että syy siihen, että Ranska on ainoa jäsenvaltio, joka ei ole luonut diplomaattisia suhteita Pohjois-Koreaan, ei ole huoli ihmisoikeuksista vaan se, että vuonna 2001 silloinen Etelä-Korean hallitus kieltäytyi lupaamasta Ranskan ydinvoimateollisuudelle suhteetonta osuutta KEDO-hankkeeseen liittyvistä ydinvoimasopimuksista. Hankkeen tarkoituksena oli rakentaa Pohjois-Koreaan kaksi kevytvesireaktoria vastineeksi maan Taechonissa sijaitsevan, aseplutoniumin tuotantoon kykenevän grafiittihidasteisen reaktorin jäädyttämiselle. Ranskan ydinvoimapakkomielle lisää meidän kaikkien turvattomuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestin mietintöä vastaan, koska en halua, että EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa ja asevoimia ja kaikkea niihin liittyvää vahvistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Tuen täysin oman ryhmäni Jacek Saryusz-Wolskin mietintöön tekemää tarkistusta 7, jossa ilmaistaan huoli presidentti Sarkozyn ydinteknologian maailmanlaajuisesta myyntihyökkäyksestä, mikä voisi johtaa ydinaseiden entistä laajempaan leviämiseen. Me skotlantilaiset olemme erittäin kiinnostuneita ydinvoima-asioista, koska Yhdistyneen kuningaskunnan ydinaseet on sijoitettu meidän alueellemme. Skotlanti hylkää Lontoon hallituksen suunnitelmat rakentaa ydinaseiden uusi sukupolvi, ja tuen täysin Skotlannin hallituksen työtä sen varmistamiseksi, että näitä aseita ei koskaan tule olemaan olemassa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Jacek Saryusz-Wolskin mietinnössä vuosittaisesta selvityksestä yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta pyritään märittämään, mitkä ovat Euroopan asemaan maailmassa liittyvät yhteiset arvot ja painopisteet. Lissabonin sopimuksen toteutumisen jälkeen EU:lla olisi tehokkaampi ja yhtenäisempi ääni kansainvälisissä asioissa, ja olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä käsitellään sopimuksen vaikutusta tähän alueeseen. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit eivät halua Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopolitiikkaa liitettävän EU:n ulkopolitiikkaan. Hylkäämme Lissabonin sopimuksen, kaikki ajatukset EU:n ”ulkoministeristä” tai EU:n paikasta YK:n turvallisuusneuvostossa sekä EU:n asemasta puolustuksesta. Siksi äänestimme tätä mietintöä vastaan. Suhtaudumme luonnollisesti myönteisesti 27 maan mahdollisuuksiin puhua yhdellä äänellä silloin, kun se on täysin Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopoliittisten etujen mukaista. Vastaavasti me tuemme paremmin koordinoitua humanitaarista toimintaa ja päättäväisempää lähestymistapaa suhteissa kammottaviin hallintoihin Zimbabwessa, Burmassa ja muualla.

 
  
  

- Mietintö: Kuhne (A6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Olemme pidättäytyneet äänestämästä kaikista Natoon liittyvistä osista, koska tulemme maasta, joka ei ole liittoutunut sotilaallisesti.

Tarkistuksesta 14 olemme sitä mieltä, että on asiallisesti väärin sanoa, että sopimus ei salli sotilaallisia tarkoitusperiä. Jo nyt EU:n voimavaroja käytetään sotilasoperaatioihin mutta ei yhteisiin EU:n puolustusvoimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) Äänestämme yleensä EU:n lainsäädäntöä vastaan, ja tälläkin kertaa äänestimme koko tätä mietintöä vastaan. Mielestämme voisimme kuitenkin äänestää useiden tarkistusten puolesta. Äänestimme tarkistusten 10 ja 12 puolesta, koska niissä torjutaan EU:n militarisoiminen. Mekin vastustamme EU:n militarisoimista. Näissä tarkistuksissa ei vaadittu komissiolta toimia, eikä niissä tunnustettu komission tai EU:n määräysvaltaa. Ne olivat yksinkertaisia lausuntoja, jotka sattumalta vastaavat meidän näkemystämme tästä nimenomaisesta kysymyksestä. Siksi voisimme äänestää näiden kahden tarkistuksen puolesta tinkimättä yleisestä asenteestamme tähän mietintöön kokonaisuudessaan ja EU:n lainsäädäntöön yleisesti ottaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Jos teillä on minkäänlaisia epäilyksiä niin sanotun ”Lissabonin” sopimuksen todellisen tarkoituksen, tavoitteen ja soveltamisalan suhteen, teidän on vain luettava huolellisesti tämän parlamentin enemmistön hyväksymät päätöslauselmat Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ”ETPP:stä” ja yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ”YUTP:stä”, niin epäilynne häviävät.

”Euroopan yhdentymistä” kannattavat voimat – nimittäin suuret rahoitus- ja talousryhmittymät, sosiaalidemokraatit ja oikeisto – yrittävät vahvistaa EU:ta imperialistisena ryhmittymänä omien mahtivaltioidensa valvonnassa.

Sen lisäksi, että tämä mietintö vahvistaa EU:n sekaantumispolitikkaa (kuten on nähty Afghanistanin, Tšadin / Keski-Afrikan tasavallan, Bosnian ja Hertsegovinan, Kosovon ja Guinea-Bissaun operaatioissa) sekä toimintavalmiutta (”toteuttaa kaksi nopeaa ja samanaikaista ETPP:n sotilaallista operaatiota”), se on todellinen opas militarisoimiseen ja militarismiin. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että mietinnössä korostetaan seuraavia tavoitteita: ”Euroopan turvallisuusstrategian” laajentamista, ”siviilioperaatioiden” sotilaallista ulottuvuutta, ”kehitysavun” militarisoimista ja ”kehitystä” puuttumisen välineenä, sotilaskuljetusten (A400M-sotilaskuljetuskoneiden ja helikopterien) vahvistamista, ”puolustusmenojen” ja sotilaallisen toiminnan menojen lisäämistä mukaan lukien yhteisön talousarvion käyttö, toimintakyvyn saavuttamista EU:n sotilaallisten operaatioiden toteuttamista varten sekä hankkeiden ja aseteollisuuden koordinointia.

Nämä olivat osa niistä monista syistä, joiden vuoksi me äänestimme tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestin mietintöä vastaan, koska en halua EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa lujitettavan. Vastustan myös EU:n militarisointia.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen edustajat EP:ssä äänestivät tämän Euroopan turvallisuusstrategian toteutumista ja ETPP-operaatioiden jatkumista tarkastelevan mietinnön puolesta. Työväenpuolueen edustajat EP:ssä ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että mietinnössä painotetaan ETPP:n siviilioperaatioiden parempaa toimivuutta.

Työväenpuolueen edustajat EP:ssä äänestivät Eurocorps-joukkojen asemaa koskevan 39 kohdan tekstiä vastaan. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole mukana Eurocorps-joukoissa eikä näitä joukkoja ole koskaan käytetty, mutta työväenpuolueen Euroopan parlamentin jäsenten mielestä on tärkeää korostaa, että EU:n pysyvässä komennossa ei ole valmiusjoukkoja ja että meidän mielestämme tällaisia rakenteita ei tarvita.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Suhtaudun myönteisesti Helmut Kuhnen mietintöön Euroopan turvallisuusstrategian ja ETPP:n toteutuksesta annetusta vuosittaisesta selvityksestä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Lissabonin sopimus vahvistaa unionin toimivaltaa antamalla korkealle edustajalle tärkeämmän aseman yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Jäsenvaltioiden kohtaamien turvallisuuskysymysten kansainvälinen luonne vaatii laajempaa eurooppalaista yhteistyötä. Siksi kannatan näitä kysymyksiä koskevan solidaarisuuslausekkeen käyttöönottoa jäsenvaltioissa. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), kirjallinen. (IT) Euroopan turvallisuustarpeet ovat muuttuneet. Klassiseen puolustuskäsitteeseen oleellisesti kuuluvan alueellisen hyökkäyksen vaaran ovat suurelta osin syrjäyttäneet vaarat, joita syntyy EU:n reuna-alueilla. Sen lisäksi on terrorismin uhka ja muuttovirtojen valtava kasvu, erilaisten fundamentalistien ja ääriainesten radikalisoituminen, ihmiskaupan lisääntyminen ja joukkotuhoaseiden leviämisen vaara.

Euroopan unionin kannalta ei ole kyse vain omasta varustautumisesta niin, että voimme toimia itsenäisesti kansainvälisten kriisien hallinnassa, vaan myös täysimittaisesta eurooppalaisesta puolustusjärjestelmästä. EU:n ei kuitenkaan pidä keskittyä toivotussa ulkoisten toimintavalmiuksiensa laajentamisprosesissa pelkästään sotilaalliseen ulottuvuuteen: sen on samanaikaisesti kehitettävä siviilikriisinhallinnan mekanismeja, joihin kuuluu muun muassa poliisin, siviilihallinnon, oikeuslaitoksen ja väestönsuojeluviranomaisten toiminta.

Yhteistä turvallisuuspolitiikkaa on siksi lujitettava, jotta unioni saataisiin keskeiseen asemaan kansainväliselle geopoliittiselle näyttämölle, asemaan, joka on eri kuin Naton mutta ei kaukana siitä. Tänään ilmaisemieni toiveiden hengessä äänestän Jacek Saryusz-Wolskin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Euroopan unionilla on turvallisuuden ja puolustuksen suhteen selvästi vähemmän tavoitteita kuin valmiuksia, mikä ei johdu pelkästään perinteisestä ulkoisten painopisteiden koordinoinnin ja yhteistyön ongelmista. Yksi keskeinen asia on myös selvitettävä. Me tiedämme, että ulkoisesta ulottuvuudesta ja toimintavalmiuksien perustamisesta puuttuu henkilökuntaa, saatavuutta ja yhteistyötä. Ne kuitenkin edellyttävät myös sitä, että tätä yhteistyötä pidetään yleisesti ottaen tarpeellisena ja hyödyllisenä. Tämä strategia on luotava yhteistyön pohjalta – erityisesti investoimalla yhteentoimivuuteen ja luomalla toimintavalmiuksia paikan päällä – mutta politiikkamme tältä ulottuvuudelta puuttuu usein juuri julkinen tuki. Turvallisuus- ja puolustusulottuvuuden merkityksen ja toimivuuden tarpeen tunnustaminen riippuu suurelta osin julkisesta tuesta, jota on luotava, ja tämä tuki riippuu suurelta osin meidän ponnisteluistamme.

Lopuksi haluaisin painottaa, miten tärkeää on muistaa, että Atlantin liitto on Euoopan turvallisuuden ja puolustuksen peruspilari, jota ei pidä eikä voi missään olosuhteissa jättää huomiotta.

 
  
  

- Mietinnöt: Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) ja Kuhne (A6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Näillä kahdella mietinnöllä, joista äänestetään tänään – yhteistä ulkopolitiikkaa koskevalla ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevalla – on yksi yhteinen tekijä: ne vievät ulko- ja puolustuspolitiikan jäsenvaltioilta Brysselin virkamiesten eduksi.

Diplomatia siirtyy korkean edustajan, todellisen ulkoministerin käsiin. Lisäksi tulee olemaan yksi puolustus, koska se on yhteinen, tällä kertaa Yhdysvaltojen suojeluksessa Naton ja YK:n kautta, kuten on selvästi ilmaistu Euroopan perustuslain toisessa versiossa, Lissabonin sopimuksessa. Meidän sotilaalliset voimavaramme vähennetään mahdollisimman pieniksi, koska valtaosan talousarvioista käyttävät tällä hetkellä Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta ja ne ovat vakaussopimuksen alaisia. Ranskan ja Ison-Britannian pysyvät paikat YK:n turvallisuusneuvostossa yhdistetään varmasti yhdeksi ja luovutetaan kaikkivoivalle eurooppalaiselle... Lyhyesti sanottuna yhdelläkään EU:n jäsenvaltiolla ei ole poliittisia ja sotilaallisia voimavaroja oman itsenäisyytensä ja vapautensa varmistamiseen. Joka tapauksessa ne ovat jo enimmäkseen luovuttaneet ne eurokraateille. Vastustamme tätä tuhoisaa kehityssuuntaa kaikin tavoin.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen.(PL) Arvoisa puhemies, tuin päätöslauselmaa EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksesta, koska kahdenväliseen kumppanuuteen liittyvien asioiden ja maailmanlaajuisten haasteiden lisäksi siinä viitataan viisumikysymykseen, joka on Puolan kansalaisille erittäin tärkeä aihe.

Puolan kansalaiset, jotka haluavat käydä Yhdysvalloissa turistina, joutuvat yhä käymään läpi monimutkaisen ja kalliin menettelyn viisumin saamiseksi.

Noin 25 prosenttia puolalaisten viisumihakemuksista hylätään. Suurin ja joskus ainoa syy hylkäämiseen on konsuliviranomaisten epäily, että hakijan tarkoituksena on tehdä laittomasti töitä. Tosi asiassa suurin osan puolalaisista matkustaa Yhdysvaltoihin sukulaisia tapaamaan. Noin kolme neljäsosaa kymmenestä miljoonasta Yhdysvalloissa asuvasta puolalaisista on kotoisin maani Vähä-Puolan alueelta, mikä selittää sen, että Krakovassa Yhdysvaltojen lähetystön edessä on niin pitkät jonot.

Mielestäni nimenomaan tällaisen Euroopan unionin jäsenvaltiota koskevan menettelyn olemassaolo vaatii unionia ottamaan jyrkän kannan vuoropuhelussa Yhdysvaltojen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Haluan tämän Yhdysvaltojen ohjuspuolustussuunnitelmia koskevan keskustelun yhteydessä tuoda esiin erityisesti Tšekin tasavaltaa koskevan kysymyksen. Kaksi kolmasosaa Tšekin väestöstä vastustaa näihin suunnitelmiin liittyvän tutka-aseman rakentamista Prahan lähettyville.

Kaksi tšekkiläistä rauhanaktivistia on ollut kolme viikkoa nälkälakossa vastalauseena Tšekin hallituksen näille suunnitelmille jääräpäisesti osoittamalle tuelle huolimatta siitä, että on todisteita siitä, että ne pikemminkin heikentävät kuin parantavat Euroopan turvallisuutta. Olen iloinen siitä, että näiden kahden joukkoon liittyy nyt tärkeitä poliittisia henkilöitä, jotka kaikki paastoavat 24 tuntia.

Olen heidän kanssaan samaa mieltä siitä, että EU:n on löydettävä yhteinen kanta näiden Tähtien sota -tekniikoiden asentamiseen Eurooppaan. Asiasta on pikaisesti keskusteltava neuvoston kanssa tässä istuntosalissa. Toivon, että puhemies vaatii sitä ensi kuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kesäkuun lista suhtautuu erittäin myötämielisesti niihin päätöslauselman osiin, jotka koskevat yhdysvaltalaisten vankien kohtelua ja kuljettamista Euroopan maiden kautta. Yhdysvaltojen on noudatettava kansainvälistä oikeutta ja joko tuotava vangitut tuomioistuimen eteen tai vapautettava heidät. Guantanamon ja muiden vankiloiden olosuhteita ei voi mitenkään hyväksyä.

Valitettavasti mietinnössä käsitellään tämän ongelman lisäksi aivan liian monia asioita, kysymyksiä, joissa toimivalta on kansainvälisillä elimillä ja erityisesti Yhdistyneillä Kansakunnilla. Meidän mielestämme Euroopan parlamentilla ei ole mitään osaa sellaisten maiden poliittisessa tilanteessa, jotka eivät sijaitse EU:n välittömässä läheisyydessä, kuten Iranin, Kosovon tai Irakin. Euroopan parlamentin ei myöskään pitäisi pyrkiä laajentamaan Euroopan ulkopolitiikkaa vaatimalla muita maita kehittämään terrorismiin ja joukkotuhoaseisiin liittyviä yhteistyösuhteita ja yhteisiä strategioita. Nämä ovat uskomattoman jännittyneitä kysymyksiä, joita on parasta käsitellä jäsenvaltioiden itsensä näkökulmasta ja yhteistyössä näissä asioissa toimivaltaisten laillisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kesäkuun lista suhtautuu myös erittäin kriittisesti päätöslauselman osaan, jossa pyritään kohdentamaan suuria osia EU:n ja Yhdysvaltojen talousarvioista maataloustutkimuksen tukemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen Euroopan parlamentin jäsenet ovat iloisia voidessaan äänestää tämän päätöslauselman puolesta 10. kesäkuuta pidettävän EU:n ja Yhdysvalojen huippukokouksen edellä. Toivomme, että päätöslauselma auttaa tekemään huippukokouksesta antoisan. Työväenpuolueen Euroopan parlamentin jäsenet ovat erityisen tyytyväisiä EU:lle ja Yhdysvalloille esitettyyn kehotukseen tehdä tiiviimpää yhteistyötä useissa yhteisissä poliittisissa haasteissa. EU:lle ja Yhdysvalloille esitetty kehotus vuosituhannen kehitystavoitteiden ottamisesta kansainvälisen kehityspolitiikan keskipisteeksi on myös sellainen, jota työväenpuolueen Euroopan parlamentin jäsenet tukevat varauksettomasti.

Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tarkistuksesta 8 pidättäytymisestä, koska mielestämme tämä teksti ei edusta tasapuolista lähestymistapaa asiaan. Mielestämme keskustelujen on kohdistuttava myös Venäjän velvoitteisiin ja niiden on koskettava laajempia kansainvälisiä aseidenriisuntaponnisteluja, kuten sosiaalidemokraattien ryhmän tänään äänestyksen kohteena olevan Euroopan turvallisuus- ja puolustuksesta annetun mietinnön tarkistuksessa selväsanaisesti suositellaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tulevat Yhdysvaltojen presidentinvaalit tarjoavat tilaisuuden päästä eroon Bushin hallinnon aikana harjoitetusta ulkopolitiikasta. Euroopan pitäisi olla mukana tällaisessa muutoksessa, ja EU:n pitäisi pyrkiä lujittamaan EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuutta varsinkin, kun käsitellään ilmastonmuutoksen ja köyyyden kaltaisia maailmanlaajuisia ongelmia. Tuen Jan Marinus Wiersman päätöslauselmaesitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Me Kreikan kommunistisen puolueen (KKE) Euroopan parlamentin jäsenet äänestämme yhteistä päätöslauselmaa vastaan seuraavista syistä:

• Siinä vaaditaan Yhdysvaltojen ja EU:n imperialistisen yhteistyön lujittamista vahvistamalla Natoa, jotta sitä kautta voitaisiin manipuloida ja käyttää hyväksi kansoja ja valtioita.

• Siinä vahvistetaan strategisesti epäsuosittu EU:n ja Yhdysvaltojen ”terrorismin” vastainen liittouma. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta esitetään kuitenkin useita tekopyhiä vetoomuksia, eikä liittouma ole mitään muuta kuin veruke ryhtyä yhdessä säälimättömään sotaan ihmisiä vastaan.

• Päätöslauselmassa käytetään tekosyynä ilmastonmuutoksen vaikutuksia maihin ja ihmisiin uusien imperialististen valloitustoimien valmistelemiseksi liitossa Yhdysvaltojen kanssa.

• Päätöslauselman kaikkia osapuolia tasapuolisesti kohtelevalla politiikalla tosi asiassa tuetaan Israelin miehitysvoimia ja heidän rikoksiaan palestiinalaisten kustannuksella. Siinä hyväksytään Irakin ja Afganistanin jatkuva miehitys ja ehdotetaan Yhdysvalloille ja EU:lle yhteistyötoimenpiteitä EU:n ja Naton suojelualueella Kosovossa.

Päätöslauselma on jälleen yksi todiste EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ihmisten kustannuksella tehdystä peruuttamattomasta strategisesta sopimuksesta. Päätöslauselmassa rehennellään poliittisella voimalla ja halutaan osoittaa, että EU on muka Yhdysvaltojen kilpailija, vaikka kokee olevansa sitä alempiarvoisempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Yksi yllättävimmistä seikoista eurooppalaisessa politiikassa on tapa, jolla Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita käsitellään, varsinkin verrattuna menetelmiin, joita käytetään muiden, meistä poliittisesti ja kulttuurisesti enemmän poikkeavien kumppaneiden suhteiden kuvailemiseen.

On selvää, että on eroja mielipiteissä, erimielisyyksissä, kilpailussa ja eduissa, varsinkin oikeutetuissa taloudellisissa eduissa, jotka asettavat meidät eri paikkoihin ja asemiin. On kuitenkin oleellista, että pystymme hallitsemaan saman hankkeen kumppanien välisiä jännitteitä ja eroavuuksia. On tärkeää tunnustaa tämä, niin että pystymme toimimaan ja reagoimaan kaikkeen kohtaamaamme. Tässä mielessä on ensimmäisessä vaiheessa poistettava kaupan esteet, jotka ovat tarpeettomia ja perusteettomia Euroopan ja Yhdysvaltojen kaltaisten kumppanien välillä. Samoin jos me todella haluamme vastata köyhyyden uhkaavaan kasvuun, mikä on kasvaneen maailmanlaajuisen kysynnän tarpeeton tulos, on tärkeää, että teemme yhteistyötä keskenämme ja erityisesti muun maailman kanssa sen varmistamiseksi, että sitkeästi sinnittelevät maat voivat saavuttaa oman hyvinvointinsa rakentamiseen tarvittavan kaupallisen avoimuuden. Vauraampi maailma voidaan luoda siihen kannustavien vapaiden yhteiskuntien vankan liiton perustalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit ovat transatlanttisen kumppanuuden vankkoja tukijoita. Olemme kuitenkin eri mieltä sen määrittämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen väliseksi kumppanuudeksi varsinkin puolustusasioissa, ja siksi hylkäämme suuren osan kohdasta 16.

 
  
  

- Jacek Saryusz-Wolskin mietintö (A6-0189/2008) ja päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksesta (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Päätöslauselmassa paljastetaan selvästi imperialistien väliset ristiriidat ja vahvistetaan EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö sekä niiden kumppanuuden vahvistamisen tavoite – erityisesti Yhdysvaltojen tulevien presidentinvaalien valossa – ”vastuun” jakamisessa maailmassa.

Päätöslauselmassa vahvistetaan, että EU on Naton eurooppalainen pilari, kuten ”Euroopan turvallisuusstrategiassa” todetaan, ja kehotetaan EU:ta ja Yhdysvaltoja ”tiiviimpään yhteistyöhön useissa yhteisissä poliittisissa haasteissa, etenkin Lähi-idän, Iranin, Irakin, Kosovon ja Länsi-Balkanin, Afganistanin ja Afrikan yhteydessä”.

Päätöslauselmassa tarkastellaan Natoa 60 vuotta eteenpäin ja kehotetaan käynnistämään ”EU:n ja Naton kumppanuus, joka on määritelty uudelleen ja joka on entistä vahvempi” ja viitataan ”Euroopan turvallisuusstrategian” mukauttamiseen Naton uudesta strategisesta perusnäkemyksestä käytäviin keskusteluihin. Lissabonin sopimuksen militarismin mukaisesti siinä odotetaan ”Naton strategisen uudelleen tarkastelun perusteella EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden turvallisuusnäkökulman uudelleen arvioimista, Euroopan turvallisuusstrategian ajan tasalle saattamista ja Yhdysvaltojen uuden hallinnon astumista virkoihinsa”.

Toisin sanoen siinä todennetaan ja vahvistetaan EU:n asema poliittis-taloudellis-sotilaallisena ryhmittymänä, joka haluaa jakaa maailman hallinnan Yhdysvaltojen kanssa (pyrkimällä tasapainottamaan suhteensa uudelleen). Maailma ja ihmiset, joista huolehditaan...

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (RC-B6-0281/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin viiden poliittisen ryhmän Välimeren unionista laatiman yhteisen päätöslauselman puolesta. Välimeren alue ja Lähi-itä ovat unionin kannalta strategisen tärkeitä, ja on välttämätöntä toteuttaa Välimeren alueen politiikkaa, joka perustuu solidaarisuuteen, vuoropuheluun, yhteistyöhön ja kauppaan, jotta voimme selvitä yhteisistä haasteista ja saavuttaa ilmaistut tavoitteet, nimittäin rauhan, vakauden ja jaetun vaurauden alueen luomisen. Olen tyytyväinen Ranskan tasavallan presidentin Nicolas Sarkozyn aloitteeseen. Tämä Välimeren unioni on hänelle paljon velkaa, ja toivotan hänelle menestystä 13. heinäkuuta Pariisissa pidettävään ensimmäiseen huippukokoukseen. Tuen poliittista ehdotusta siitä, että tälle tulevalle unionille annetaan Euro–Välimeri-edustajakokoukseen perustuva parlamentaarinen ulottuvuus.

Suhtaudun myönteisesti esimerkkeihin ehdotetuista aloitteista, kuten merten moottoriteihin, Pohjois-Afrikan Maghreb-maiden moottoritien yhteenliittämiseen, Välimeren puhdistamiseen, väestönsuojeluun, Välimeren aurinkoenergiasuunnitelmaan, suuritehoisten aurinkovoimalaitosten perustamiseen Pohjois-Afrikan autiomaahan sekä suolan poistamiseen merivedestä juomaveden saatavuuden parantamiseksi ja niin edelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Suhtaudun myönteisesti aiheesta ”Barcelonan prosessi: Välimeren unioni” annetun yhteisen päätöslauselman hyväksymiseen.

Tässä päätöslauselmassa korostetaan aivan oikein, mitä strategista etua Välimeren alueesta ja Lähi-idästä on Euroopan unionille. Meidän politiikkamme näitä maita kohtaan on perustuttava solidaarisuuden, vuoropuhelun ja yhteistyön periaatteisiin.

Barcelonan prosessi ansaitsee tulla nyt käynnistetyksi uudelleen, jotta se olisi mahdollisimman tehokas. Tässä mielessä komission aloite on askel oikeaan suntaan, ja sen ansiona on keskittyminen tiettyihin alueellisiin hankkeisiin, joiden avulla on mahdollista vastata tehokkaasti kyseisen alueen asukkaiden tarpeisiin.

Komission ehdotuksessa suositellaan myös Barcelonan prosessin yhteispuheenjohtajuutta, pysyvää sekakomiteaa sekä sihteeristöä, jotka auttavat parantamaan eri kumppaneiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Lisäksi siinä todetaan, että tämän politiikan päättavoitteena on edelleen oltava oikeusvaltion, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja politiikan moniarvoisuuden tukeminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni ei ole lopettanut hyper-presidentti Sarkozyn karsastamista: kieltäytyminen polttoaineveroa koskevista ehdotuksista, talousarvion venymisestä varoittaminen ja nyt ehdotetun Välimeren unionin muuttaminen yli kymmenen vuoden ajan käynnissä olleen, epäonnistuneen Barcelonan prosessin uudelleenkäynnistykseksi.

Tämä on Ranskan johtaman Välimereen rajautuvien maiden yhteistyötä koskevan hankkeen loppu. Tästä lähtien siihen osallistuu koko unioni ja valta on Brysselin komissiolla. Niin päätti todellinen pomo: Angela Merkelin Saksa.

Tämä asia kuvaa täydellisesti kahta tosiasiaa: presidentti Sarkozyn agitointi ja mediatemput peittelevät vain hänen voimattomuuttaan. Ranskan edut ovat Brysselin virkamiesten käsissä ja Euroopan unionista riippuvaisia.

Me todella toivomme, että Irlanti, maa, jossa rakastetaan suuresti vapautta ja joka on maksanut siitä kalliisti historiansa aikana, on maa, joka vapauttaa meidät tästä eurokraattien perustuslaista, joka on entistäkin perusteettomampi ja tyrannimaisempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Jos lukee vain tänään hyväksytyn päätöslauselman, on taipuvainen uskomaan EU:n alkuperäisiin ja hyväntahtoisiin tarkoitusperiin ”Välimeren unionin” suhteen. Sen varovainen kieli antaa vain vähän vihjeitä alueen asioihin puuttumisesta ja ”Euro–Välimeren vapaakauppa-alueen perustamisen” sekä ”vapaakaupan” kaikkialla läsnä olevista tavoitteista, mihin liittyy luonnollisesti ”sosiaalista” ja ympäristöön liittyvää” kaunistelua ja sanahelinää.

Euroopan komissio tekee kuitenkin selväksi, että ”Välimeren alue on Euroopan unionille strategisesti hyvin tärkeä niin poliittiselta kuin taloudelliseltakin kannalta”. Komissio toteaa: ”Tavoitteena on saada aikaan Euro–Välimeri-vapaakauppa-alue vuoteen 2010 mennessä, ja tässä on edistyttykin merkittävästi”, ja korostaa, että EU:n Välimeren alueen kumppanien ”uudistuksia on jatkettava ja nopeutettava”. Komissio esittää joukon painopisteitä, kuten liikenne (viitaten mahdollisuuteen perustaa yksityistä sektoria kiinnostava myönnytysjärjestelmä, johon liittyisi hallituksen toimenpiteitä vapaakaupan varmistamiseksi ja erilaisten tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistamiseksi) ja energiamarkkinoiden syvempi yhdentäminen.

EU haluaa johtaa koko Välimeren aluetta taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti ja pyrkii hallitsemaan sen markkinoita ja hyödyntämään sen äärettömiä voimavaroja.

Se on kapitalismia, typerys!

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Päätöslauselman otsikko korostaa presidentti Sarkozyn epäonnistumista. Hänelle ei riittänyt Ranskan tasavallan presidentin virka, vaan hän yritti ensin päästä vain Välimereen rajoittuville maille avoimen Euro–Välimeren alueen unionin suunnittelijan ja sitten presidentin asemaan.

Jo ennen EU:n puheenjohtajakauden alkamista hänen korttitalonsa on kaatumassa. Saksa on tuputtanut omaa kantaansa: kaikki EU:n jäsenvaltiot osallistuvat tähän hankkeeseen, joka on suunniteltu yksinkertaiseksi Brysselin eurokraattien johtamaksi Barcelonan prosessin laajennukseksi.

Tämä täydellinen epäonnistuminen kuvaa maamme aseman huonontumista Euroopan toimielimissä. Brysselin Eurooppa, joka kaikkea muuta kuin vahvistaa Ranskaa, kuten UMP ja PS väittävät, heikentää sitä kaikilla aloilla: talouden alalla tuhoamalla pieniä maatilojamme ja tuhoamalla ja siirtämällä muualle teollisuuttamme, sotilasalalla lakkauttamalla armeijamme, jota nyt vaaditaan sulautettavaksi Eurocorps-joukkoihin, ja väestötieteessä maahanmuutolla, joka uhkaa kansallista identiteettiämme.

Vain uusi Eurooppa, kansallisvaltioiden Euroopa, joka perustuu kansojen itsemääräämisoikeuteen sekä eurooppalaisen ja kristillisen kulttuurin perusarvoihin, voi auttaa Ranskaa tulemaan jälleen kerran merkittäväksi toimijaksi ja panemaan Välimeren alueella täytäntöön merkittävää yhteistyöpolitiikkaa, jonka tavoitteena on muun muassa varmistaa, että maahanmuuttajat palaavat kotimaihinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Euroopan unioni on jo jonkin aikaa pyrkinyt kehittämään erityisiä yhteistyösuhteita Välimeren rannikolla sijaitsevien Afrikan ja Aasian maiden kanssa. Tämä yhteistyö herättää kysymyksen siitä, tarkoittaako se, että me tuemme Syyrian diktatuuria tai että me hyväksymme sen, miten Israel viivyttää tasavertaisen ja kansainvälisesti tunnustetun Palestiinan valtion luomista. Ranskan presidentin Sarkozyn ajatus erityisestä EU:n ja Välimeren kaikkien muiden maiden välisestä unionista edellyttää erityisesti Välimereen rajoittuvien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten tukea. Tällaisen unionin perustaminen voisi vaikuttaa siihen, että EU loisi alueelle vaikutuspiirejä epätasa-arvoisten kumppanien kanssa USA:n ja Latinalaisen Amerikan tiettyjen osien välisten perinteisten sopimusten esimerkin mukaisesti. Se voisi myös laillistaa Tunisian, Libyan ja Syyrian ja jossakin määrin myös Algerian ja Egyptin diktatuurit. Se helpottaisi pakolaisten palauttamista näihin valtioihin. Se tarjoaisi myös meille mahdollisuuden uudistaa yhteydet Israeliin nyt sen sijaan, että odottaisimme sen naapurin Palestiinan valtion tunnustamista. Pelkästään näistä ongelmista johtuu, että en nyt äänestä tämän päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Kreikan kommunistisen puolueen (KKE) Euroopan parlamentin jäsenet ovat äänestäneet yhteistä päätöslauselmaa vastaan. Välimeren unionilla ei lopullisessa analyysissä ole yhdenvertaisia, vastavuoroisesti kannattavia suhteita alueen valtioihin. Sen sijaan se tukee EU:n imperialistisia suunnitelmia jotka kattavat laajemman alueen Välimerellä ja Lähi-idässä. Unionin tavoitteena on vapauttaa markkinat, jotta eurooppalaiset monopolit, joiden asema monopolistisessa taistelussa valta-asemasta markkinoilla paranee, pääsevät niille helpommin. Alueen energiavaroja ja varakkuutta lisääviä voimavaroja ryöstetään. Välimeren unioni saadaan aikaan tehostamalla valtioihin ja ihmisiin kohdistuvia uhkauksia, kiristystä sekä poliittista ja jopa sotilaallista painostusta. Päätöslauselma on myös paljastava. Unionin Välimeren-politiikan ensisijainen tavoite on oletettavasti se, että EU:sta viedään Välimeren maihin demokratia ja ihmisoikeudet. Tätä veruketta EU käyttää oikeuttaakseen imperalistisen tilanteeseen puuttumiseen joka paikassa. Tosiasiassa on edistetty vain imperialistista Yhdysvaltojen, Naton ja EU:n suunnitelmaa ”uudesta Lähi-idästä”. Siksi siinä ei viitata lainkaan Israelin miehittämiin Palestiinan alueisiin tai palestiinalaisten kansanmurhaan.

Ihmisillä ei pitäisi olla mitään harhakuvitelmia Välimeren unionin luonteesta ja tavoitteista. Heidän pitäisi taistella sitä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen.(PL) Arvoisa puhemies, nuorten viljelijöiden prosenttiosuus Euroopan unionissa laskee edelleen. Tällä hetkellä vain seitsemän prosenttia viljelijöistä on alle 35-vuotiaita. Monissa tapauksissa nuoret lopettavat viljelyn, koska investointikustannukset ovat niin korkeat, että heidän on mahdotonta kilpailla markkinoilla.

Siksi meidän pitäisi auttaa nuoria viljelijöitä hyödyntämään unionin rahoitusta tähän tarkoitukseen. Nuorille viljelijöille olisi hyötyä pienikorkoisista lainoista, joiden avulla he voisivat toteuttaa suunnitelmansa ilman pelkoa korkeasta velkaantumisasteesta. Lisäksi olisi varmistettava, että unionin rahoituksen saamisen perusteet eivät ole liian vaativat ja sulje pois pieniä maatiloja, jotka keskittyvät erikoistuotteisiin suuren mittakaavan tuotannon sijasta. Etelä-Puolan ja Vähä-Puolan sekä Swietokrzyskie Voivodshipsin maatilojen enemmistö sopii tähän kuvaukseen.

Donato Tommaso Veraldin mietinnössä käsitellään näitä kaikkia asioita, ja siksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), kirjallinen. – (FR) Koska on vaikea löytää uusia eurooppalaisten viljelijöiden sukupolvia, Euroopan parlamentti päätti tutkia keinoja edistää nuorten viljelyn aloittamista, minkä pitäisi olla ohjenuorana yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksessa. PSE-ryhmän varjoesittelijänä esitän seuraavat ehdotukset:

- Elintarvike-, energia-, ympäristö- ja aluehaasteisiin vastaaminen asetetaan etusijalle.

- Uusien viljelijöiden ja varsinkin niiden, jotka eivät peri maatilaa ja toimivat alueilla, joilla on pysyviä luonnonhaittoja, on hyödyttävä tukitoimenpiteistä, joita ovat korkeammat aloitustuet, maatalouslainatuet ja viljelyn aloittamisen jälkeiset muut toimenpiteet.

- Näiden tukitoimenpiteiden on oltava yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin mukaisesti pakollisia ja viljelyalan saannin näkökohtaa on tutkittava.

- On parannettava maaseudun elinolosuhteita, muun muassa julkisten palveluiden saantia ja sosiaalisia toimintoja.

- On kehitettävä pääsy ammatilliseen koulutukseen (lomittajat koulutuksen aikana ja maataloustutkimuksen tuloksiin tutustumisen mahdollistaminen).

- On edistettävä viljelijän ammattia ja viljelijöiden noudattamia vaatimuksia Euroopan tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. (SV) EU:n ei pitäisi puuttua kaikkeen. Kapeamman mutta terävämmän EU:n periaate tarkoittaa, että EU:n pitäisi käsitellä vain kysymyksiä, joissa sillä on perustamissopimuksen mukaan toimivalta, ja silloin, kun syntyy rajanveto-ongelmia, on otettava huomioon suhteellisuus, tehokkuus ja asiaankuuluvuus.

Olen päättänyt pidättäytyä äänestämästä nuorten viljelijöiden tulevaisuudesta meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen puitteissa annetusta mietinnöstä. Mietinnössä on useita ehdotuksia, jotka parantavat vasta-aloittaneiden nuorten viljelijöiden tilannetta, sekä ehdotuksia, jotka voivat lisätä elintarviketuotantoa. Samanaikaisesti tekstillä kuitenkin katetaan asioita, joilla on ehdottomasti kansallista merkitystä ja joista pitäisi päättää kansallisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Monet mietinnön sisältämät ehdotukset, joihin olemme ehdottaneet muutamaa tarkistusta, ovat oikeansuuntaisia, varsinkin ne, jotka viittaavat nuorten viljelijöiden ”jatkuviin vaikeuksin”, kuten korkeisiin aloituskustannuksiin, korkeaan velkaantumisasteeseen ja saatavilla olevien tilojen puutteeseen. Olemme tehneet useita eri ehdotuksia, joihin haluaisimme kiinnittää Euroopan komission huomion tulevaisuudessa:

- Tarve hyväksyä tarvittavat toimenpiteet, joilla tuetaan, avustetaan ja neuvotaan nuoria viljelijöitä aloitustukijärjestelmän puitteissa, jotta voidaan lisätä onnistumisastetta ja samalla vähentää tilanteita, joissa viljelijät luopuvat tilasta tai joutuvat vararikkoon, tai estää tällaiset tilanteet kokonaan.

- Varhaiseläkkeelle siirtymisen tuloksena vapautuviin maihin perustuvan maapankin luominen.

- Tukien käyttöönotto yhteishankinnoille, kun kyseessä ovat kalliit välineet ja koneet, joita yksittäiset viljelijät käyttävät harvoin.

Meidän näkemyksemme mukaan hyväksytyt toimenpiteet eivät kuitenkaan riiitä ratkaisemaan nykyisiä ongelmia, joiden vuoksi Portugalissa on EU:n jäsenvaltioista suhteessa vähiten nuoria viljelijöitä (alle neljä prosenttia). On ratkaisevan tärkeää, että yhteisen maatalouspolitiikan meneillään olevassa tarkistuksessa tuotantotoimintaa arvostetaan asianmukaisesti tuotannon reilujen hintojen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Viime vuosikymmeninä Euroopan maaseutualueet on yhä enenevässä määrin jätetty heitteille, ja tätä suuntausta on seurannut väestön asteittainen vanheneminen.

Maatalousväestön vanheneminen on Euroopan maatalouden tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa. Siksi pidän Donato Tommaso Veraldin mietintöä erittäin tärkeänä, koska siinä tarkastellaan nuorten viljelijöiden odotuksiin ja mahdollisuuksiin liittyviä erilaisia näkökohtia, ja juuri nuoret viljelijät ovat Euroopan maaseutualueiden kestävässä kehityksessä ratkaisevassa asemassa.

Uskon, että nuoret viljelijät ovat erityisen tärkeitä dynaamisen maatalousalan kehittämiselle, jotta Lissabonin strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Siksi sukupolven vaihdosta on pidettävä yhtenä uuden yhteisen maatalouspolitiikan painopisteenä.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Meidän on oltava tyytyväisiä siihen, että parlamentti on hyväksynyt suurella enemmistöllä nuorten viljelijöiden tulevaisuudesta meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen puitteissa annetun mietinnön.

Lausunnot Euroopan unionin tuen lisäämisestä nuorille viljelijöille ovat erityisen tärkeitä. Yksi tällaisista lausunnoista on ilmoitus, joka koskee tuettujen lainojen saannin helpottamista tälle viljelijäryhmälle.

Lisäksi ratkaisevan tärkeää on käytännön tuki, jota annetaan luomalla mahdollisuuksia nuorille viljelijöille, jotka haluavat jatkaa suvun perinteitä Vähä-Puolan voivodikunnassa kohtuullisten tulojen saamiseksi.

Jos luvatulla tuella on toivottu vaikutus, tilanne, missä Vähä-Puolan kylissä asuu vain vanhuksia, jotka huolehtivat lapsenlapsistaan, joiden vanhemmat näkevät ainoaksi mahdollisuudekseen työn etsimisen ulkomailta, muuttuu harvinaisemmaksi. Siksi tällä mietinnöllä on sekä yhteiskunnallinen että taloudellinen ulottuvuus.

Nuoret viljelijät haluavat säilyttää perinteitä mutta ymmärtävät myös, että jos he eivät hyödynnä muita kokemuksia ja tekniikoita, he eivät pysty muuttamaan sukutilojaan nykyaikaisiksi, kilpailukykyisiksi ja kannattaviksi yrityksiksi. Tuki nykyaikaisten menetelmien ja maataloustuotantovälineiden kehittämiselle on siksi erityisen tärkeä osa tänään hyväksyttyä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tavalliseen tapaamme me Kesäkuun listan edustajat toteamme, että tässä tapauksessa on onni, että Euroopan parlamentilla ei ole päätösvaltaa EU:n maatalouspolitiikassa, koska jos sillä olisi, unioni joutuisi protektionismin ja maatalousalan eri ryhmien raskaiden tukiaisten vangiksi.

Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö sisältää joitakin mielettömiä ehdotuksia, josta on esimerkkinä taas uusi ”eurooppalainen teemavuosi”, tällä kertaa ”kaupunkien ja maaseudun välisen vuoropuhelun” eurooppalainen teemavuosi. Jos kaikki Euroopan parlamentin ehdottamat eurooppalaiset teemavuodet toteutuisivat, jokainen vuosi tästä eteenpäin aina vuosisadan loppuun asti olisi luultavasti varattu etukäteen.

35 kohdan vahvistus sille, että maaseudun kehittämistoimenpiteet olisi kohdistettava suoraan viljelijöihin, vahvistaa Kesäkuun listan vaikutelmaa siitä, että vanhan, ylikuormitetun ”yhteisen maatalouspolitiikan” nimi on nyt vain vaihtunut ”maaseudun kehittämiseksi” EU:n talousarviossa.

Panemme huolestuneina merkille, että Euroopan parlamentti vaatii nyt tunnustamaan muut kuin kaupalliset seikat, kuten tuontikriteerit WTO:n puitteissa. Meidän mielestämme se ei tarkoita mitään muuta kuin valmistautumista kaupan esteiden käyttöönottoon ja protektionismiin muuta maailmaa vastaan.

Siksi päätin äänestää mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Donato Tommaso Veraldin mietinnössä nuorten viljelijöiden tulevaisuudesta korostetaan useita tärkeitä asioita, jotka ovat EU:n maaseutualueiden kannalta merkittäviä. Mietinnössä myös tunnustetaan, että tietyille alueille ominaiset tai kulttuuriperintöön liittyvät tuotantokäytännöt pitäisi säilyttää ja niitä pitäisi kehittää ja levittää. Kannatan varauksettomasti näitä mielipiteitä ja katson, että niitä voidaan soveltaa EU:n kaikessa työssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni siinä esitetyt toimenpiteet täydentävät tämän alueen kansallisia ohjelmia. Romanian maaseudun kehittämisen kansalliseen ohjelmaan kuuluu toimenpide, joka tarjoaa Euroopan unionin maaseudun kehittämisrahastojen apurahoja jopa 40 000 euroa henkeä kohti. Sen saamiseksi on kuitenkin täytettävä tiukat ehdot, ja siksi sitä hakevat edelleen vain harvat.

Tänään hyväksyttävässä mietinnössä esitetään joukko sekä nuorten viljelijöiden tukemisen että tiettyjen oikeudellisten näkökohtien kannalta merkittäviä toimenpiteitä, kuten maatalouskiinteistön perinnönjaon helpottaminen ja pankkilainan helppo saanti. Maaseutualueiden nuorille tarjottava ammatillinen koulutus on myös tärkeää. Siksi katson, että tulevassa lainsäädännössä pitäisi varautua maatalousalan nuoren, alle 35-vuotiaan väestön (vain 8,5 prosenttia Euroopan kaikista viljelijöistä) ja tämän alan vanhempien ikäluokkien suureen epäsuhtaan.

Nämä toimenpiteet vaikuttavat varmasti kansallisten ohjelmien onnistumiseen ja ovat todella merkittävä nuorten viljelijöiden tuki, joka on Romanian PNDR:n määräysvallassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), kirjallinen.(DE) Mitä nuoret tänä päivänä kysyvät itseltään päättäessään ammatinvalinnastaan? Pohtivatko he työn sisältöä, ammatin tulevaisuudennäkymiä vai nopeaa rahan ansaitsemista? Jos viljelijän ammatti on yksi vaihtoehdoista, vastaus näihin kaikkiin on kielteinen. Vain seitsemän prosenttia viljelijöistä on alle 35-vuotiaita, minkä vuoksi tämä ammatti on hälyttävästi taantumassa. Monet nuoret pitäisivät viljelystä: työskentelystä ulkona ja luonnon läheisyydessä, kasvien ja eläinten ympäröimänä. Se on selviö. Entä mikä estää nuoria? Johtuuko se tulevaisuudennäkymistä vai ammattiin liittyvästä yleisestä epävarmuudesta Aiemmin sukutilan perijän asema oli erittäin hyvä ja elämä turvattu, mutta nykyään perijöillä on usein riesanaan monia rasitteita ja rajoituksia. Tiedämme, että vain hyvin koulutetut ja erittäin motivoituneet viljelijät voivat taata meille elintasomme mukaiset terveelliset elintarvikkeet ja terveellisen ympäristön. Meidän on kuitenkin oltava tietoisia nuorten viljelijöiden nykypäivänä kohtaamista haasteista. Meidän on otettava nuoret viljelijät entistä laajemmin mukaan poliittisiin keskusteluihin ja päätöksentekoon. He ovat Euroopan toivo! Heillä on lukuisia taloudellisia ja ekologisia haasteeita, ja he takaavat hyvän ja tasapainoisen sosiaalisen ympäristön maaseutualueilla. Siksi he tarvitsevat tuekseen luotettavaa politiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), kirjallinen. – (FR) Olen iloinen, että hyväksyimme tämän mietinnön, jossa korostetaan sukupolvenvaihdoksen Euroopan unionin maatalousalalla aiheuttamaa perustavaa laatua olevaa haastetta.

Nuoret viljelijät ovat parhaassa asemassa vastaamaan uusiin maatalouden haasteisiin. He ovat hyötyneet vanhempiensa kokemuksista ja heillä on tarvittava dynaamisuus ja innostus toteuttaa ratkaisevan tärkeät ympäristöön, tekniikkaan ja talouteen liittyvät muutokset, jotka mahdollistavat sen, että Euroopan maatalous säilyttää merkittävän asemansa maailmassa.

Meidän on nyt hyväksyttävä maataloustuotannon kasvu ja kunnioitettava edelleen tuotteiden laatua ja turvallisuutta luonnonvarojen ja ympäristön suojeluun perustuvan maailmanlaajuisen lähestymistavan puitteissa.

Nämä vaatimukset vaativat kuitenkin nuorilta viljelijöiltä jatkuvasti kasvavia taloudellisia ja henkilöstöinvestointeja. Unionin on myös tuettava enemmän mukautettujen fyysisten ja henkisten työkalujen hankintaa, kuten mietinnössä todetaan, erityisesti mahdollisuutta tutustua teknisiin innovaatioihin.

Yhteisessä maatalouspolitiikassa ei ole varaa laiminlyödä niitä, jotka haluavat varmistaa, että yhteisö säilyttää elintarvikeomavaraisuutensa kestävällä tavalla ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin Donato Tommaso Veraldin mietinnön puolesta, koska tuen täysin aloitteita, joiden tavoitteena on taata kestävän, kilpailukykyisen ja tuottavan maatalouden tulevaisuus EU:ssa.

On oleellista kannustaa ja auttaa nuoria pääsemään elintarvikealalle sukupolven vaihdoksen edistämiseksi ja alan dynaamisuuden varmistamiseksi.

Jotta nuoria viljelijöitä autettaisiin selviämään lukuisista haasteista ja odotuksista, kuten laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamisesta, elintarviketurvallisuudesta, ympäristönsuojelusta ja luonnon monimuotoisuuden sekä maaseudun säilyttämisestä, on ratkaisevaa tarkistaa aloituspalkkiosummaa, jota ei ole muutettu vuosiin. Lisäksi meidän on varmistettava, että tähän palkkioon liittyy liiketoimintasuunnitelma, jotta nuorten viljelijöiden kekseliäisyyttä ei rajoiteta liikaa.

Silti meidän on myös oltava tietoisia siitä, että keski-ikäisillä viljelijöillä on samat haasteet. On tärkeää varmistaa, että emme aseta heitä epäedulliseen asemaan tai aiheuta haittaa heidän nykyisille toimintatavoilleen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Nuorten kannustaminen maatalousalalle on ratkaisevaa maatalousalan tulevaisuuden varmistamiseksi. Maatalousalan aloittelijoita nuoret viljelijät mukaan lukien pitäisi tukea. Tuen Donato Tommaso Veraldin nuorten viljelijöiden tulevaisuudesta meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen puitteissa laatiman mietinnön yleistä suuntausta ja äänestin sen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tilastot osoittavat, että maaseutuväestö kaikkialla Euroopassa samanaikaisesti sekä vähenee että ikääntyy. Lisäksi nuorten pitämien maatilojen prosenttiosuus on äärimmäisen pieni. Tämä on huolestuttava suuntaus, joka vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin.

Nuoret eivät pidä maataloutta uravaihtoehtona, koska monissa tapauksissa maatilojen perinnönjaon ja luotonsaantiin liittyvien vaikeuksien tapaiset asiat yksinkertaisesti painavat enemmän kuin uran aloittamisen hyödyt.

Tässä oivaltavassa mietinnössä käsitellään tärkeimpiä aiheita, jotka estävät nuoria siirtymästä maatalousalalle ja ehdotetaan joitakin käytännön ratkaisuja näiden ongelmien käsittelyyn. Loppujen lopuksi, jos haluamme turvata Euroopan maatalousalan vakauden ja kehityksen, meidän on tarjottava nuorille kannusteita viljelyn aloittamiseen ja poistettava heidän siinä kohtaamansa esteet.

Mietinnössä tunnustetaan, että maatalouden on muiden nykyaikaisten alojen tavoin oltava kilpailukykyinen ja sen on kyettävä vastaamaan ja mukautumaan markkinoiden vaatimuksiin. Meidän on toteutettava toimenpiteitä, jotka tukevat ja kannustavat nuoria tässä yhteydessä, koska viljelijöiden seuraava sukupolvi on Euroopan dynaamisen ja innovatiivisen maatalousalan avain.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Slovakiassa on EU:n muiden uusien jäsenvaltioiden tavoin suhteellisesti paljon maaseutualueita. Maaseutualueet muodostavat lähes 80 prosenttia maan kokonaispinta-alasta, ja tilastojen mukaan niillä asuu 44 prosenttia väestöstä.

Elintarvikealan nykyinen tilanne, elintarvikkeiden korkeat hinnat ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuottaminen ovat Euroopan maaseutualueiden suurimmat haasteet. On hyvä huomata, että nuoret viljelijät ovat erityisen kiinnostuneita luonnonmukaisesta viljelyjärjestelmästä. Se takaa jossain määrin maaseudun kehityksen tukemiseen tarkoitetun maatalousalan merkityksen kasvun.

Maatalouden yrittäjähengellä on tyypilliset piirteensä ja paljon suuremmat riskit kuin talouden muiden sektoreiden yrittäjähengellä. Monien nuorten mielestä maatalousyrityksen perustaminen on korkeiden kustannusten vuoksi mahdotonta. Erilaisten kannusteiden käyttöönotto voi auttaa nuoria viljelijöitä aloittamaan yritystoiminnan tai (myöhemmässä vaiheessa) nykyaikaistamaan yrityksensä.

Äänestin esittelijä Donato Tommaso Veraldin nuorten viljelijöiden tulevaisuudesta meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen puitteissa laatiman mietinnön puolesta, koska olen vakuuttunut siitä, että tukemalla nuoria viljelijöitä voimme auttaa parantamaan Euroopan syrjäseutujen työllisyysastetta huomattavasti ja ehkäisemään nuorten muuttamista pois maaseutualueilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Äänestän tämän mietinnön puolesta, mutta minun on korostettava, että en voi hyväksyä tarkistusta 35 ja minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen edustajat äänestämme tätä nimenomaista tarkistusta vastaan.

Maaseudun kestävä kehitys on avain maaseutumme ja maaseutuyhteisöjemme perinteisten elämäntapojen säilyttämiseen. Parlamentin jäsenet ehkä muistavatkin, että mukauttamisesta keskusteltaessa vain Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuolueen Euroopan parlamentin jäsenet tukivat keskitettyjä toimia painopisteidemme muuttamiseksi luopumalla suorista maksuista maaseudun kestävän kehityksen hyväksi.

Viljelijät ovat tärkeässä asemassa maaseudun kestävyyden ja kehityksen toteuttamisessa, mutta he eivät ole siinä ainoita, ja siksi en voi tukea tarkistusta 35.

Parlamentille on muodostunut tavaksi vaatia jatkuvasti suoria maksuja viljelijöille, ja niin se tekee epäilemättä silloinkin, kun keskustelemme yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta tulevaisuudessa. Mielestäni ne meistä, jotka uskovat, että asioiden on tässä suhteessa muututtava ja että on luovuttava järjestelmästä, joka palkitsee tehottomuudesta tehokkaan maatalouden kustannuksella, ovat niitä, jotka todella uskovat maaseudun kestävään kehitykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Maatalousväestön vanheneminen, viljelymaan hylkääminen ja maatalousalalla työskentelevien nuorten jatkuva väheneminen ovat 20 viime vuoden kehityskulkuja. Näinä vuosina EU ei ole onnistunut selvittämään pienten ja keskikokoisten tilojen viljelijöiden eikä varsinkaan nuorten ongelmia. EU:n toimenpiteet ovat osa sen maatalouden vastaista politiikkaa, jonka tavoitteena on vähentää tuotantoa ja keskittää maata muutamille suuren mittakaavan viljelijöille. Se johtaa maatalousväestön kutistumiseen ja maaseudun hylkäämiseen erityisesti nuorten osalta.

Mietinnössä rajoitutaan tuloksiin. Siinä esitetyt toimenpiteet ovat tämän politiikan mukaisia, joten ne peittävät ongelmien todellisen syyn: EU:n vastakkainasettelun politiikan. Tämä politiikka yhdessä viljelyn vastaisen yhteisen maatalouspolitiikan kanssa pyrkii edistämään ja lisäämään monikansallisten monopolien voittoja ja hyökkäämään pienten ja keskisuurten viljelijöiden tuloja kohtaan. Mietinnössä tuetaan aktiivisesti vuonna 2003 tehtyä yhteisen maatalouspolitiikan osittaista tarkistusta, ehdotettuja toimenpiteitä yhteisen maatalouspolitiikan ”terveystarkastusta” varten ja maatalousekonomian sisällyttämistä EU:n epäsuosittuun Lissabonin strategiaan.

EU:n maatalouden vastaisen, epäsuositun politiikan hylkääminen on ainoa ratkaisu, jonka avulla viljelijät saadaan jäämään mailleen. Se takaa kunnollisen toimeentulon eikä edistä monikansallisten monopolien tavoitteita ja etuja.

 
  
  

- Mietintö: Hutchinson (A6-0175/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen.(PL) AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenenä haluan onnitella Alain Hutchinsonia hänen mietinnöstään, jota tuen kaikilta osin. Tämän edustajakokouksen toiminta ja erityisesti sen tarjoamat mahdollisuudet kummankin osapuolen parlamentin jäsenten väliseen suoraan yhteyteen vaikuttavat suuresti siihen, että unionin läsnäolo näkyy Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kaukaisimmilla alueilla. Edustajakokous ei keskity pelkästään jäykkään toimintasuunnitelmaan. Se pystyy myös reagoimaan nopeasti kriisitilanteisiin ja tapahtumiin niiden kehittyessä. Loppujen lopuksi edustajakokous hyväksyy päätöslauselmia ja tekee päätöksiä, jotka kaikki johtavat unionin aineellisen tuen ja rahoitustuen käyttöönottoon. Tällaista tukea tarvitaan erittäin paljon ja odotetaan innokkaasti varsinkin luonnonkatastrofien kohteeksi joutuneilla alueilla.

Haluaisin todeta, että olen erittäin tyytyväinen organisatorisiin järjestelyihin. Kun kokoukset pidetään vuorotellen Euroopassa ja AKT:n alueen maissa, edustajakokouksen jäsenet voivat tutustua tilanteeseen paikan päällä ja ymmärtää sitä paremmin. Kannatan myös edustajakokoukseen yhdistettäviä työpajoja sekä tutkimus- ja tiedonhankintamatkoja. Haluaisin erityisesti ilmaista vankan tukeni ajatukselle naisten foorumista tilaisuutena keskustella ja vaihtaa hyviä käytäntöjä miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Uskon, että jos Euroopan parlamentti haluaa AKT-maiden pitävän sitä demokratiaa edistävänä toimielimenä, se ei voi sivuuttaa näiden alueiden naisten niin usein kokemia vääryyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Me olemme tyytyväisiä kansallisten parlamenttien ja parlamentin jäsenten osallistumiseen ja myötävaikutukseen neuvotteluissa talouskumppanuussopimuksista, joita EU on tehnyt Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden kanssa. Katsomme kuitenkin, että näitä sopimuksia koskevan hyväksytyn poliittisen kannan ei pidä rajoittua vain ”prosessiin” mainitsematta niiden sisältöä.

Jos tämä lähestymistapa valittaisiin, se olisi kavala yritys viedä huomio pois peruskysymyksestä eli siitä, että ehdotettujen talouskumppanuussopimusten tarkoituksena on luoda uuskolonialistisia suhteita vapaakauppasopimuksia tekemällä. Näiden sopimusten avulla EU, suurvallat ja suurimmat rahoitus- ja talousryhmittymät pakottavat nämä maat avaamaan markkinansa, jolloin ne voivat myydä tavaroitaan ja palvelujaan, riistää näiden maiden raaka-aineita ja tuputtaa niille vientilähtöistä mallia poistaen siten näiden maiden itsemääräämisoikeuden ja muuttaen niiden kehityksen EU:n eduista riippuvaiseksi.

Tämä on kapitalismin DNA:ssa...

Kapitalististen aikeidemme vuoksi niitämme sitä, mitä kylvämme, eli suuri enemmistö ihmiskunnasta kärsii hintojen noususta, työttömyydestä, köyhyydestä, nälästä ja niin edelleen.

Siksi meidän on sanottava talouskumppanuussopimuksille ja uuskolonialismille ei.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Alain Hutchinsonin mietinnön puolesta. Tämän parlamentin vuosikymmenten mittaan yhdessä AKT-maiden kanssa tekemä työ on jotain, josta me toimielimenä voimme olla tyytyväisiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − (FI) Olen ollut AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsen ensimmäiseltä kaudeltani lähtien. Hutchinsonin laatima mietintö edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2007 tuo mielestäni kattavasti esiin sekä työn etenemisen viime vuoden aikana että haasteet, joita olemme kohdanneet.

Erityisen positiivisena muutoksena työskentelyssä pidän sitä, että pysyvät valiokunnat vastaavat nykyisin myös päätöslauselmien seurannasta. Tämä on mahdollistanut niiden huomattavasti syvällisemmän jatkoseurannan verrattuna aikaisempaan, enemmän muodolliseen, täysistunnoissa tapahtuneeseen seurantaan. Myös talouskumppanuusneuvotteluiden seurannassa edustajakokouksella on ollut merkittävä rooli: parlamentin jäsenten välinen vuorovaikutus on edistänyt prosessin avoimuutta ja paikallisten realiteettien parempaa huomioon ottamista.

Juuri työn laadun ansiosta parlamentaarisesta edustajakokouksesta on mielestäni tullut tärkeä toimija EU:n kehitysyhteistyössä. Parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistaminen ja tiiviissä yhteistyössä tapahtuva seuranta mahdollistavat yhä paremmin EU:n varojen suuntaamisen suoraan väestön tarpeisiin ja esimerkiksi terveyttä ja koulutusta koskevien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen Alain Hutchinsonin mietintöön AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2007. Parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan laajempi osallistuminen voi parantaa ja auttaa tiivistämään AKT:n ja EU:n välistä suhdetta. Tällaisen yhteistyön avulla voimme parantaa kehitysavun ja sen kohdentamisen laatua. Siksi äänestin mietinnön suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. – (GA) Olen erittäin iloinen voidessani tukea Alain Hutchinsonin mietintöä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta viime vuonna. Haluaisin viitata joihinkin mietinnön näkökohtiin, jotka tekivät minuun todella suuren vaikutuksen.

On hyvä, että esittelijä viittasi talouskumppanuussopimuksiin. Euroopan unionin on seurattava tiiviimmin talouskumppanuussopimuksiin liittyviä keskusteluja ja tapahtumia, minkä yhteinen parlamentaarinen edustajakokous onkin tehnyt. Kuten esittelijä on todennut, yhteisillä parlamentaarisilla edustajakokouksilla on keskeinen tehtävä keskustelujen seurannassa ja yhteyksien luomisessa kahden osapuolen välille: EU:n ja etelän maiden.

Haluan myös kehua esittelijää hänen viittauksestaan Somaliaan ”unohdettuna kriisinä”. Somalia ei kuitenkaan ole yksin, ja me EU:ssa ja AKT:ssä olemme velvollisia tukemaan ja auttamaan näitä alueita ja kohdistamaan huomion niihin.

Ennen kaikkea tämä mietintö kuitenkin korostaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen tekemää hyvää työtä, jota ei aina arvosteta riittävästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen:– (PL) Esittelijä kiinnittää oikeutetusti huomion tarpeeseen luoda asianmukainen kehys avoimelle, demokraattiselle ja sisältölähtöiselle vuoropuhelulle, jonka tarkoituksena on neuvotella Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja AKT-maiden välisistä talouskumppanuussopimuksista.

Yksi tärkeä näkökohta on myös kansallisten parlamenttien ja yksittäisten maiden yhteisöjen osallistumisen lisääntyminen AKT:n ja EU:n välisen yhteistyön lujittamiseksi. Alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä olisi myös pidettävä erityisen tärkeänä. Rauhan vahvistamiseen tähtäävien tavoitteiden pitäisi myös saada vahvaa tukea varsinkin niissä AKT-maissa, joiden poliittinen tilanne on epävakaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. – (PL) Äänestin AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toimintaa koskevan mietinnön puolesta. Mielestäni on hyvä ajatus, että AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen pysyvä komitea toteuttaa päätöslauselmien seurannan tapaamalla asiaankuuluvista alueista vastaavat komission virkamiehet. Tähän mennessä seurantaa on tapahtunut vain täysistunnoissa. AKT:n ja EU:n yhteisellä parlamentaarisella edustajakokouksella on monia tehtäviä, joiden kaikkien tavoitteena on edistää AKT-maiden taloudellista kehitystä.

 
  
  

- Mietintö: Pittella (A6-0185/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, äänestän tämän mietinnön puolesta, koska sillä on huomattava vaikutus Euroopan taloudelliseen kehitykseen. Siksi olen tyytyväinen Gianni Pittellan erinomaiseen työhön hänen esitellessään selkeästi ehdotuksia ja periaatteita, joiden pitäisi säännellä tätä erittäin tärkeää alaa.

Luottomarkkinoiden yhdenmukaistaminen on jälleen yksi askel kohti äärimmäisen tärkeää tavoitetta: aidosti yhdennettyjen sisämarkkinoiden toteutumista, jolla pyritään poistamaan jäsenvaltioiden nykyiset erot lainsäädännössä. Rahoituspalvelut ovat yleisesti talouden kannalta tärkeitä, koska ne ovat avainasemassa sekä talouden kehityksessä että Schengenin tavoitteiden asianmukaisessa täytäntööpanossa.

Ajattelen kansalaisia, joilla on valtavia vaikeuksia saada täsmällisiä tietoja, ja lopettamisen esteitä – usein korkeiden luovutuskustannusten muodossa – joita luottolaitosta vaihtavat kuluttajat joutuvat maksamaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Vaikka tänään hyväksytyssä mietinnössä on tiettyjä myönteisiä näkökohtia, kuten tietyistä pankin menettelyistä tiedottaminen kuluttajille ja niiden helpottaminen, näiden palvelujen saanti liittyy edelleen vapautettuihin rahoitusmarkkinoihin, joiden tavoitteena on sinällään tuottaa mahdollisimman paljon voittoa kuluttajien suojelemisen sijasta. Siksi me pidättäydyimme äänestämästä.

Ei riitä, että taataan oikeus pankkitiliin. Meidän on varmistettava, että palkkioita tai muitakaan maksuja ei peritä asiakkailta mistään palveluista, varsinkin kun ne kohdistuisivat pahimmin taloudellisesti heikkoihin ihmisiin, joiden tileillä on vain vähän rahaa ja tapahtumia, eli yksinkertaisesti niihin, joilla on pankkitilejä.

On tärkeää taata julkinen palvelu, joka on myös olemassa rahoitusalalla ja jota ilman pahennamme yhteiskunnallista epätasa-arvoa, sillä se vaikuttaa dramaattisesti juuri niihin ihmisiin, joilla on vähemmän rahoitusvaroja, sosiaalisen yhteisvastuun instituutioita ja muita järjestöjä pien- ja mikroyritykset mukaan luettuina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Tuin Gianni Pittellan mietintöä, jossa korostetaan kulttuurin, tottumusten ja kielen merkitystä rahoitustuotteita koskevissa kuluttajien valinnoissa ja kuluttajansuojassa. EU:n erilaiset kulttuurit, tottumukset ja kielet ansaitsevat kunnioituksen unionin toiminnan kaikilla muilla alueilla ja ovat ratkaisevassa asemassa, jos EU:n toimielinten toiminnalle halutaan kansalaisten tuki.

 
  
  

- Mietintö: Karas (A6-0187/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, mielestäni asiasta vastaavan valiokunnan ja Othmar Karasin tekemä työ on vienyt parlamentaarista keskusteluamme askeleen eteenpäin ja auttaa selvittämään, mitkä tämän alueen ongelmat on selvitettävä ja ratkaistava. Olen myös tyytyväinen siihen, että viimeinkin kiinnitetään erityistä huomiota pieniin toimijoihin eikä pelkästään suurin pääomaliikkeisiin.

Rahoituspalveluala ei palvele vain suuria Euroopan tasolla tai kansainvälisellä tasolla toimivia yhtiöitä vaan on niin ikään tärkeä väline kaikille, jotka haluavat viedä uudet ideansa ja liiketoimintatapansa omien paikallisten markkinoidensa ulkopuolelle. Euroopan unionin korkean tason lainsäädäntötoiminta lisää kiistatta kilpailua ja alentaa kuluttajien kustannuksia, millä on myönteinen vaikutus kuluttajien valinnan mahdollisuuksien ja tällaisten palvelujen saannin lisääntymiseen.

Koska ala on tärkeä ja alan paremmasta lainsäädännöstä olisi hyötyä, olen tyytyväinen nähdessäni, että mietinnön ansiosta parlamentti lopultakin kykenee ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, joista on suoraa hyötyä kuluttajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Vähittäisrahoituspalvelujen vapauttaminen yhtenäismarkkinoilla on Euroopan komission uusin ehdotus, joka on seurausta Lissabonin strategiassa esitetyistä vapautustoimista. Tavoitteena on ottaa uusi askel eteenpäin kohti palvelujen täydellistä vapauttamista Euroopan unionissa.

Sen tuloksena ja muiden aloitteiden seurauksena ehdotetaan nyt eri vähittäisrahoituspalvelujen, erityisesti pankki-, vakuutus- ja eläke-tuotteiden vapauttamista. Tavoitteena on poistaa kaikki, mitä voitaisiin pitää ”esteenä”, käyttäen vanhoja perusteita, kuten alhaisempia hintoja ja suurempaa valinnanvapautta kuluttajille, kun kokemus tosi asiassa osoittaa tuloksen olevan täysin vastakkainen. Nimenomaan suuret yhtiöt kasvattavat vähitellen voittojaan kuluttajien kalliimpien palvelujen kustannuksella.

Vaikka olemmekin tyytyväisiä ryhmämme jättämän tarkistuksen hyväksymisestä, suurin osa mietinnöstä on tosiasiassa kielteistä, kun otetaan huomioon, että säästämisen ja vanhuuseläketuotteiden markkinointiin on sovellettava tiettyä varovaisuusvaatimusta, koska kuluttajien niihin liittyvät päätökset ovat yleensä kuluttajien kannalta erittäin tärkeitä ja tehdään useimmiten vain kerran elämässä. Siksi me äänestimme sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kuten mietinnön esittelijä aivan oikein korostaa, jotta olisi markkinat, on oltava myös tarjontaa ja kysyntää. Näin ei kuitenkana näytä olevan rajat ylittävien rahoituspalveluiden markkinoilla. Mietintö perustuu itse asiassa olettamukseen, että tarjonnan salliminen väistämättä edistäisi kysyntää.

Vaikka me kaikki ehkä haluaisimmekin hyötyä halvemmista lainoista ja tuottoisammista investoinneista, on epätodennäköistä, että italialainen menisi huomenna tanskalaiseen tai kyproslaiseen pankkiin hakemaan lainaa talon tai auton ostamiseen. Me kaikki tiedämme, että syynä ovat kielelliset ongelmat, oikeutettu huoli riskeistä, epätietoisuus verotuksesta ja niin edelleen. Esittelijällä, joka korostaa luottamuksen, läheisyyden ja henkilökohtaisten suhteiden merkitystä kuluttajalle, ei ole harhaluuloja.

Halu luoda tällaiset markkinat keinotekoisesti ei onnistu kätkemään yhtä tämän taktikoinnin päätavoitteista: valtioiden pakottaminen yhdenmukaistamaan veronsa ja säädöksensä niin, että ne ovat valmiita vastaamaan ennakoimattomista menoista tai säätämään 28. oikeusjärjestyksen, ylikansallisen järjestyksen, johon liittyy kaupanpäällisiksi euron hyväksyminen sen hylänneissä maissa, mikä mahdollistaa niiden osallistumisen täysipainoisesti näille hypoteettisille markkinoille.

Emme voi tukea näitä ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Othmar Karasin vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskevan mietinnön puolesta. Minun maani Skotlanti on useiden maailman luokan rahoitusyhtiöiden kotipaikka, ja ne voisivat hyötyvät pääsystä sisämarkkinoille. Silti on kunnioitettava EU:n jäsenvaltioiden eri rahoituskulttuureja ja -perinteitä, ja mielestäni Othmar Karasin mietinnössä on löydetty oikea tasapaino, kun siinä tunnustetaan läheisyysperiaatteen tarve tällä alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Äänestin vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskevasta vihreästä kirjasta annetun mietinnön puolesta, koska kuluttajien rajatylittävien vähittäisrahoituspalvelujen saanti on tärkeä vahvistus yhtenäismarkkinoilla edellyttäen, että varmistetaan kuluttajien suojelun korkea taso.

On välttämätöntä kehittää rajat ylittäviä rahoituspalveluja koskevia kuluttajien tiedottamiskampanjoita yhteisillä toimilla kansallisella ja Euroopan tasolla.

Romanian on lisättävä kuluttajien tietoisuutta ja tietoa FIN-NET-järjestelmästä, joka on avainasemassa yleisölle suunnitellun, pääasiassa rajatylittäviin rahoituspalveluihin liittyviä muutoksenhakumenkanismeja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja koskevan tiedotuksen koordinoinnissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. – (GA) Tuen täysin Othmar Karasin ja Gianni Pitellan mietintöjä heidän ponnistelujensa osalta sen varmistamiseksi, että pankkialan toiminta on tehokkaampaa ja yksittäisten asiakkaiden ja pienyritysten saatavilla. Olen erityisesti samaa mieltä Othmar Karasin mietinnöstä, jossa korostetaan itsesääntelyä uuden lainsäädännön luomisen sijasta. Lainsäädäntö ei ole aina oikea vastaus. Jokaista tapausta on tutkittava ja pohdittava huolellisesti, ja kunkin alan kilpailukykyä ja kestävyyttä on tarkkailtava. Usein jokin alalle hyödyllinen asia on hyödyllinen myös asiakkaalle.

Minulla on kuitenkin valtava ongelma Othmar Karasin mietinnön sen kohdan kanssa, jossa viitataan eri jäsenvaltioiden verolakien eroihin. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä kohdassa arvostellaan läheisyysperiaatetta tavalla, joka ei pidä lainkaan paikkansa. On yksittäisen maiden asia päättää omista veroasteikoistaan, ja juuri nämä asteikot kannustavat kilpailuun yhtenäismarkkinoilla eikä päinvastoin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö