Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0037/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0249

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenie hlasovania

 
  
  

– Návrh uznesenia: Zhoršenie situácie v Gruzínsku (RC-B6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Pán predsedajúci, rád by som vyhlásil, že ak požadujeme vyslanie hraničnej misie Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky do Gruzínka, potom tiež môžeme v blízkej budúcnosti uvažovať o vyslaní policajnej misie EÚ do Gruzínska.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Pán predsedajúci, nemôžem podporiť dnešné rozhodnutie o Gruzínsku, pretože ho považujem za príliš zaujaté. Situácia na Kaukaze je zložitejšia ako tvrdí text rozhodnutia, ktoré máme pred sebou. Rád by som Parlamentu pripomenul, že Gruzínsko vďačí za svoje dnešné hranice Stalinovi. Sú výsledkom politiky, ktorú Stalin, tiež rodák z Gruzínska, viedol v 20. a 30. rokoch. Okrem toho politika Gruzíncov v 90. rokoch mala veľký podiel na tom, že úrady v Suchumi sa chceli oddeliť od Gruzínska. Navyše nemôžem pochopiť, prečo tí istí poslanci, ktorí len nedávno tak nadšene podporovali nezávislosť srbského Kosova, dnes odopierajú dvom historickým kaukazským národom právo na sebaurčenie. Ja sám však podporujem medzinárodné úsilie o dialóg a mierový proces na Kaukaze.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Samit EÚ/USA (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Pán predsedajúci, rád by som podporil pôvodný pozmeňujúci a doplňujúci návrh svojho kolegu Jamesa Ellesa, ktorý navrhol nový odsek v tej súvislosti, že EÚ uznáva zásadný prínos k ochrane EÚ pred balistickými strelami dlhého doletu prostredníctvom plánovaného rozmiestnenia amerických protiraketových základní v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Pán predsedajúci, rozhodnutie o samite EÚ – USA sa, samozrejme, zaoberá mnohými témami. Niekoľko stanovísk z tohto rozhodnutia je pre mňa úplne neprijateľných, ale ostatné sú veľmi dôležité. Nemám preto inú možnosť, než sa zdržať hlasovania.

Rád by som však dodal, že toto rozhodnutie by malo obsahovať jasné ustanovenie zdôrazňujúce, že Spojené štáty by nemali zasahovať do prípadného rozširovania Európskej únie. Spôsob, akým sa Spojené štáty neustále usilujú presadiť neprijateľný prípad Turecka, považujem za neprípustné zasahovanie do európskej záležitosti. Spojené štáty si musia uvedomiť, že je veľký rozdiel medzi záujmami NATO na jednej strane a záujmami Európskej únie a európskych občanov na strane druhej. Turecko sa nemôže pripojiť k Európskej únii, pretože to nie je európska krajina. V tejto súvislosti žiadame Spojené štáty len o rešpekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, tému kompenzácie pre väzňov z Guantánama, ktorou sa zaoberá táto správa, považujem za príležitosť pripomenúť, že existuje iný prípad civilných a vojenských väzňov, ktorý je nevyhnutné riešiť: týka sa jedného členského štátu, zakladajúceho člena Európskej únie.

Taliansky najvyšší odvolací súd včera rozhodol v prospech talianskych vojenských a civilných zadržaných osôb, ktoré žiadali kompenzáciu za prácu, ktorú vykonávali v zajateckých táboroch počas druhej svetovej vojny. Toto je nevyriešená morálna otázka, na ktorú som sa už niekoľkokrát snažil upozorniť predsedu tohto parlamentu. Predložil som ju tiež v tomto Parlamente kancelárke Merkelovej, ktorá zo svojej funkcie vyhlásila, že súhlasí s nevyhnutnosťou urovnať túto záležitosť.

Teraz, keď boli konečne zmarené pokusy Nemeckej spolkovej republiky zdržiavať rozhodnutie súdu, radi by sme sa dozvedeli, či sa Nemecko teraz, viac ako šesťdesiat rokov po vojne, rozhodne odškodniť zadržané osoby.

 
  
  

– Správa: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). – Pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánovi Veraldimu za jeho správu o mladých poľnohospodároch. Domnievam sa, že žijeme vo svete, kde výroba potravín začína byť opäť veľmi dôležitá a my sa musíme pozerať do budúcnosti. Jedným zo spôsobov pozerania do budúcnosti poľnohospodárstva je pozerať sa očami mladých poľnohospodárov.

Teraz sa uskutoční kontrola reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá sa zameria najmä na to, čo pomôže mladým poľnohospodárom, to znamená zníženie byrokracie a zrušenie kvót, takže mladí poľnohospodári budú môcť začať produkciu mlieka, a to je jeden zo spôsobov, ako sa vždy dostávali do poľnohospodárstva.

Musíme sa pozerať aj trochu ďalej a začať uvažovať o režimoch pre rizikový kapitál, pretože jedným z problémov, ktoré musia mladí poľnohospodári riešiť, je veľmi malé ručenie, ak chcú začať s poľnohospodárstvom. Banky im často nedajú finančné prostriedky nevyhnutné na začiatok, preto sa domnievam, že by sme mali myslieť aj na to. Som presvedčený, že mladí poľnohospodári sa môžu zapojiť do výroby potravín, môžu sa zapojiť do špecializovaných trhov a môžu vyrábať ten druh, ktorý v regióne chceme, a skutočne sa zapojiť do trhu. Vítam správu a teším sa na podporu mladých poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Pán predsedajúci, hlasovala som za túto správu, pretože ak mladí poľnohospodári nebudú mať prijateľnú budúcnosť, potom európske poľnohospodárstvo nebude mať žiadnu budúcnosť. Existuje mnoho dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti potravín, ponuky kvalitných výrobkov, životného prostredia a ochrany našich krásnych hornatých krajín a viníc, na základe ktorých je nevyhnutné prijať pozitívne opatrenia na povzbudenie mladých ľudí, aby pracovali v poľnohospodárstve a prevzali rodinné podniky.

Rada by som však najmä vyjadrila spokojnosť súvisiacu s tým, že Európsky parlament na základe mojej iniciatívy vo Výbore pre poľnohospodárstvo práve pridal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý má upozorniť na význam poskytovania informácií o štatúte partnerov, ktorí pomáhajú poľnohospodárom. Rada by som v tejto súvislosti zdôraznila, že Parlament v roku 1997, pred viac ako 10 rokmi, prijal prevažnou väčšinou hlasov moju správu o štatúte pomáhajúcich manželov a manželiek v poľnohospodárskom odvetví. V našom uznesení sme zdôraznili najmä skutočnosť, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetci pomáhajúci manželia a manželky v poľnohospodárskom odvetví mohli byť poistení a oprávnení poberať dôchodok. Komisia tento návrh neschválila. V mojej krajine máme určitý systém: povinné poistenie. Mali by sme sa riadiť týmto príkladom, a preto potrebujeme rámcovú smernicu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Pán predsedajúci, rád by som upozornil, že som sa zdržal hlasovania o tejto správe, ale nie preto, že nesúhlasím s názorom, že mladí poľnohospodári potrebujú podporu. Som pevne presvedčený, že ju potrebujú, pretože sa určite stretávajú s väčšími problémami ako mnohí ostatní poľnohospodári.

Dôvod môjho zdržania sa hlasovania súvisí s hlasovaním o článku 4, ktorý hovorí o situácii mladých poľnohospodárov v takzvaných nových členských štátoch. Domnievam sa, že teraz, keď uplynulo takmer celé volebné obdobie, je potrebné prestať hovoriť o takzvaných nových členských štátoch a začať s nimi zaobchádzať ako s riadnymi, plnohodnotnými členskými štátmi, pretože podľa môjho názoru takými sú.

 
  
  

– Správa: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pán predsedajúci, od konca druhej svetovej vojny sme sa všetkými silami usilovali dosiahnuť obdobie mieru a stability, v ktorom práve žijeme. Napriek tomu nás dnes ohrozuje terorizmus, regionálne konflikty a medzinárodná kriminalita. Úlohou Európskej únie v súčasnom svete by malo byť šírenie mieru, demokracie a slobody na celom svete. Únia by mala tiež zabezpečovať stabilitu a bojovať proti humanitárnym katastrofám a hromadnému porušovaniu ľudských práv. Túto víziu zahŕňa európska Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. Spolu sme zodpovední za zaistenie bezpečnosti na celosvetovej úrovni.

Bezpečnosť v súčasnosti zahŕňa viac ako len riešenie medzinárodných konfliktov a ochranu hraníc. Je nevyhnutná širšia definícia pojmu bezpečnosť. Musíme klásť väčší dôraz na druhy bezpečnosti, ktoré nie sú zahrnuté v európskej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, konkrétne na potravinovú a energetickú bezpečnosť.

Je potrebné pamätať na to, že len na základe spolupráce a výmeny osvedčených postupov môžeme dosiahnuť očakávaný cieľ. Je nevyhnutné koordinovať činnosť na úrovni členských štátov a tiež medzi rôznymi európskymi inštitúciami. Tiež je nevyhnutné spolupracovať s NATO a ostatnými regionálnymi a svetovými organizáciami.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0205/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE). (EL) Pán predsedajúci, hlásim sa o slovo, pretože sme práve prevažnou väčšinou hlasovali za uvoľnenie 90 miliónov EUR z Fondu solidarity EÚ pre Grécko, ktoré začiatkom minulého leta zasiahli ničivé lesné požiare.

Európska verejnosť bola šokovaná minuloročnou katastrofou. Dnešné rozhodnutie Parlamentu je výrazom skutočnej solidarity s regiónmi a občanmi, ktorí boli minulý rok v auguste vážne postihnutí.

Dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie kolegom z Výboru pre rozpočet a tiež vám, dámy a páni, za najzaujímavejšiu a najrýchlejšiu prácu, ktorú sme vykonali, a za veľmi úspešné vypočutie, ktoré sme uskutočnili. Pán predsedajúci, dovoľte mi ešte záverečnú poznámku: sme možno jediný parlament na svete, ktorý dokáže zamlčať dobrú správu. Dnes sme prijali dôležité rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov gréckym občanom. Skôr z technických než politických dôvodov sme nemohli toto rozhodnutie prijať prostredníctvom rozpravy. Je mi to ľúto, ale účinnosť rozhodnutia je dôležitejšia ako čokoľvek iné.

 
  
  

– Správa: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pán predsedajúci, stojíme pred veľkou výzvou týkajúcou sa otázky, ako podporiť mladých ľudí, aby zostali vo vidieckych oblastiach. Tiež je nedostatok ľudí ochotných pracovať v poľnohospodárstve a prevziať hospodárstvo od svojich rodičov. Začínajúci mladí poľnohospodári čelia mnohým problémom. Je to nedostatok vhodnej pôdy, vysoké ceny, obmedzenie produkcie, nedostatok počiatočného kapitálu na investovanie, drahé pôžičky a prísne agro-environmentálne požiadavky.

Takmer jednu tretinu poľských poľnohospodárov tvoria ľudia mladší ako 40 rokov. Je to skupina ľudí otvorených zmenám, technickému pokroku a inováciám. Mladí poľnohospodári sú ako ostatní podnikatelia. Sú nadšení a neboja sa nových výziev. Sú tiež nevyhnutní pre našu budúcnosť, pretože od nich závisí potravinová bezpečnosť v Európe a vo svete. Je nevyhnutné pomôcť im dosiahnuť lepšiu kvalifikáciu prostredníctvom odborného vzdelávania a poradenstva. Okrem toho je nevyhnutné usilovať sa o zlepšenie finančných podmienok na vedenie podniku vo vidieckych oblastiach, aby sa odstránili rozdiely v tempe rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry medzi vidiekom a mestom. Predovšetkým je nevyhnutné zabezpečiť stabilné podmienky pre rozvoj.

 
  
  

Písomné vysvetlenie hlasovania

 
  
  

– Správa: Neil Parish (A6-0170/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Na základe vstúpenia do platnosti nariadenia (ES) č. 1405/2006, ktoré stanovuje osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori, vznikli dva zdroje podpory (podpora na zásobovanie a podpora miestnej produkcie).

Je však potrebné opraviť niektoré technické stránky v záujme úplného uplatnenia tohto nariadenia a uvedených dvoch zdrojov podpory, a preto podporujem návrh Komisie a správu pána Parisha.

 
  
  

– Správa: Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. − Konštatujeme, že predbežný návrh opravného rozpočtu č. 3 obsahuje pozitívne opatrenia, ako napríklad: potvrdiť celkovú sumu 849 mil. EUR, ktorú dlhuje Microsoft za zneužívanie svojej pozície na trhu; odhlasovať financie z Fondu solidarity EÚ pre Grécko a Slovinsko; úplne financovať zabezpečenie očkovacej látky proti katarálnej horúčke oviec v rámci boja proti tejto chorobe a každému členskému štátu zabezpečiť 50 % z výdavkov na vykonávanie a zamestnancom orgánu poskytnúť úspory z miezd a dôchodkov.

Zároveň však konštatujeme, že predbežný návrh opravného rozpočtu zahŕňa tiež nežiaduce opatrenia, ako napríklad zvýšenie mzdy riaditeľke Inštitútu pre rodovú rovnosť, alebo zmeny v pláne pracovných miest Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Vítame kritiku predchádzajúcich dvoch opatrení v správe pána Virrankoskiho, a napriek tomu, že sme proti rozhodnutiu prijať predbežný návrh opravného rozpočtu č. 3 bezo zmien, súhlasíme s tým, že je nevyhnutné na tomto zasadnutí hlasovať o mnohých predložených pozitívnych opatreniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za spoločnú správu svojich fínskych kolegov Kyöstiho Virrankoskiho a Ville Itälä o treťom návrhu opravného rozpočtu Európskej únie na rok 2008.

Týka sa najmä: príjmov z prípadu Microsoft (pokuta a úroky celkom 849 200 000 EUR); príjmov z úspor pochádzajúcich z menšieho ako odhadovaného nárastu miezd a dôchodkov úradníkov v roku 2007; posilnenie núdzového fondu pre veterinárne opatrenia z dôvodu krízy katarálnej horúčky oviec (130 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 63 950 000 v platobných rozpočtových prostriedkoch); vytvorenie rozpočtových položiek na umiestnenie prostriedkov pre štyri spoločné podniky: Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI), „Čisté nebo“, ARTEMIS (vstavané počítačové systémy) a ENIAC (Európska technologická platforma pre nanoelektroniku), celkom 257,5 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 194,6 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch zo Siedmeho rámcového programu pre výskum; a využitie prostriedkov z Fondu solidarity EÚ vo výške 98 miliónov EUR (lesné požiare v Grécku a záplavy v Slovinsku).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Tento návrh opravného rozpočtu obsahuje okrem iných položiek aj využitie prostriedkov z Fondu solidarity v prospech Grécka a Slovinska. Cieľom je pomôcť nahradiť škody spôsobené lesnými požiarmi a povodňami, ktoré v roku 2007 postihli obyvateľov týchto dvoch krajín.

Na základe krízy katarálnej horúčky oviec, ktorá postihla niekoľko členských štátov vrátane Portugalska, má návrh tiež podporiť núdzový fond pre veterinárne opatrenia. Na financovanie 100 % výdavkov na zásobu očkovacej látky v deviatich členských štátoch sa plánuje zahrnúť do rozpočtu Spoločenstva 130 miliónov EUR na záväzky a 63,95 miliónov EUR na platby.

Radi by sme však zdôraznili začlenenie viac ako 257 miliónov EUR v záväzkoch a 194 miliónov EUR v platbách na vytvorenie nového verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so Siedmym rámcovým programom pre výskum, technologický rozvoj a demonštrácie. Toto partnerstvo zahŕňa inovačnú medicínu (IMI), „Čisté nebo“, Európsku technologickú platformu pre nanoelektroniku a ARTEMIS pre vstavané počítačové systémy. Aspoň pre tieto iniciatívy je nevyhnutná verejná stratégia rozvoja a verejné investície, ktoré nie sú závislé od súkromných kapitálových záujmov.

 
  
  

– Správa: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho fínskeho kolegu Kyöstiho Virrankoskiho o štvrtom návrhu opravného rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2008. Týka sa výlučne začlenenia prebytku z rozpočtového roka 2007, teda 1 528 833 290 EUR, do rozpočtu na rok 2008.

Rozdiel medzi príjmami (117,4 miliardy EUR) a výdavkami (112,9 miliardy EUR) za rok 2007 je prebytok 4,5 miliardy EUR, od ktorého sa musia odpočítať platobné rozpočtové prostriedky prevedené do roku 2008, teda 3,1 miliardy EUR. K uvedenému prebytku 1,4 miliardy EUR je potrebné pripočítať zrušených 0,2 miliardy EUR prostriedkov prevedených z roku 2006 do roku 2007 a odpočítať záporný zostatok prepočtu meny 0,1 miliardy EUR a zostane prebytok 1,5 miliardy EUR. Tento prebytok je výsledkom nedočerpania výdavkov o necelých 1,6 miliardy EUR.

Ľutujem, že namiesto automatického vrátenia členským štátom sa neuskutočnila žiadna politická diskusia o rozdelení tohto prebytku, napríklad na financovanie investícií do transeurópskych dopravných sietí. Nezabudol som na problémy, ktoré vznikli, keď sme sa snažili zabezpečiť približne 3,5 miliardy EUR na financovanie vynikajúceho projektu Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Cieľom tohto opravného rozpočtu je začleniť prebytok rozpočtu z roku 2007 do rozpočtu Spoločenstva na rok 2008. Výška tohto prebytku prevyšuje 1,528 miliardy EUR a spôsobilo ho okrem iného najmä meškanie pri schvaľovaní operačných programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sa majú previesť do rôznych členských štátov.

Návrh zahŕňa sumy, ktoré neboli využité v roku 2007 v rámci Spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky EÚ, ako je napríklad policajná misia do Afganistanu a takzvaná civilná misia do Kosova. V súvislosti so situáciou v Kosove by sme zdôraznili nezákonnú a protiprávnu vojenskú/„civilnú“ operáciu, ktorú uskutočnili USA, Nato a EÚ – inými slovami, narušovanie, destabilizácia, agresia, obsadenie a jednostranné vyhlásenie nezávislosti srbskej provincie Kosovo, pričom sa vôbec nebralo do úvahy medzinárodné právo – a súčasnú „patovú situáciu, ktorá vznikla pri rokovaní o prevedení zodpovedností z misie OSN pre dočasnú správu v Kosove (UNMIK) na misiu EULEX“ (misia Európskej únie v Kosove na podporu právneho štátu) v OSN.

Nakoniec by som rád upozornil, že „prebytok“ z roku 2007 zníži príspevky členských štátov do rozpočtu Spoločenstva konkrétne takto: o 300 miliónov EUR menej pre Nemecko, o 258 miliónov EUR menej pre Spojené kráľovstvo a o 233 miliónov EUR menej pre Francúzsko. Tomu sa hovorí „vyhrať, čo sa dá“…

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. – (PL) Pán predsedajúci, hlasoval som za prijatie správy o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie číslo 4/2008 na rozpočtový rok 2008 (9904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD)). Správa pána Virrankoskiho je dôkladná a výstižná.

Súhlasím s názorom pána spravodajcu, že zostatok každého roka by mal byť prevedený do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roka ako príjem alebo výdaj. Prípad, o ktorom rokujeme, sa týka rozpočtu na rok 2008. To by sa malo uskutočniť prostredníctvom opravného rozpočtu predloženého Komisii.

 
  
  

– Správa: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. − Konzervatívci sa zdržali hlasovania o tejto správe, pretože je súčasťou európskeho cieľa rozširovať oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – namiesto uprednostňovania medzivládneho prístupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. − (PT) Stratégia Európskej únie týkajúca sa prevencie a kontroly organizovaného zločinu hovorí o potrebe vytvoriť komplexnú politiku EÚ proti korupcii, na ktorej sa musia aktívne zúčastňovať všetky príslušné osoby.

Účinná prevencia a boj proti korupcii v Európe teda závisí od existencie účinnej a výkonnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi a službami členských štátov, od odhaľovania príležitostí, výmeny osvedčených postupov a vytvorenia veľmi profesionálnych noriem.

Preto podporujem myšlienku formálneho založenia protikorupčnej siete s kontaktnými miestami v členských štátoch, ktorých činnosť musí byť úplne prepojená (v rámci príslušných právomocí) s ostatnými organizáciami a agentúrami zúčastnenými na tomto boji, ako v prípade Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Europolu a Eurojustu.

Podporujem tiež pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil spravodajca Hubert Pirker, najmä pozmeňujúci návrh týkajúci sa nevyhnutnosti transparentnosti a informácií v súvislosti s činnosťou a odporúčaniami tejto siete, ktorých výsledkom má byť predloženie výročnej správy Komisii a Európskemu parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), písomne. − (RO) Vítam rozhodnutie Rady týkajúce sa siete kontaktných miest proti korupcii zameranej na zlepšenie spolupráce medzi úradmi pre boj proti korupcii v EÚ.

Európska spolupráca je základným prvkom boja proti korupcii, najmä v nových členských štátoch, kde mimovládne organizácie a európski experti upozorňujú na pretrvávajúce podstatné nedostatky vrátane tých, ktoré sa vyskytujú v rámci činnosti právneho systému.

Z poslednej hodnotiacej správy Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy v súvislosti s Rumunskom vyplýva, že za rok 2007 vykonala naša krajina len 40 % protikorupčných opatrení odporúčaných európskymi orgánmi. Preto vyzývam rumunskú pravicovú vládu, aby verejne prevzala zodpovednosť za zlyhanie svojich programov v boji proti korupcii.

Domnievam sa, že boj proti korupcii by mal byť hlavným cieľom Európskej únie, aby mohla svojim občanom poskytnúť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Európska komisia (prostredníctvom OLAF), Europol a Eurojust by mali byť súčasťou tejto siete.

Žiaľ, v niektorých členských štátoch EÚ vrátane Rumunska sa boj proti korupcii používa skôr ako volebný sľub a politická zbraň namierená proti opozičným politickým stranám.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Založenie „siete kontaktných miest“ v rámci spolupráce rôznych členských štátov s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy by mohlo byť novým prínosom v boji proti korupcii v každej krajine.

Podľa Zmluvy o ES sú Spoločenstvo a členské štáty zodpovedné za prijímanie opatrení na boj proti podvodom a ochranu finančných záujmov Spoločenstva. Na úrovni Spoločenstva je napríklad potrebné zabezpečiť viac autonómie a zdrojov pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Nepáči sa nám však skutočnosť, že toto opatrenie sa pokladá za embryo a bude použité na podporu alebo sa stane súčasťou všeobecnejšieho cieľa vytvorenia takzvaného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti spolu s Haagskym programom z roku 2005 najmä preto, že justičné a domáce veci začlení do systému Spoločenstva.

Zmluva, ktorá je v súčasnosti známa ako Lisabonská zmluva, podporuje toto začleňovanie do Spoločenstva a zabezpečuje ho prostredníctvom zmenšovania zvrchovanosti členských štátov (ich parlamentov a ďalších vnútroštátnych orgánov) obmedzovaním zodpovedností, ktoré sú centrom tejto zvrchovanosti.

Preto opäť pripomíname svoje výhrady týkajúce sa zavedenia funkcie európskeho prokurátora, čo je fáza procesu, ktorý má v budúcnosti viesť k zriadeniu Úradu európskeho prokurátora pri Europole, Eurojuste a OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Korupcia je rozšírený problém, ktorý zasahuje každú oblasť našej spoločnosti, či je to hospodárstvo, odbory alebo správa. Po prípadoch korupcie v spoločnosti Siemens, ktorá dosiahla miliardové hodnoty, sú dnes noviny plné článkov o škandále v poľskej futbalovej lige. EÚ sa tiež opakovane dostáva na titulky, rozhodne však nie v pozitívnom zmysle, ale v súvislosti s obvineniami z korupcie, zlého hospodárenia, zlého investovania atď.

Preto vítame skutočnosť, že Skupina štátov proti korupcii (GRECO) má zjednotiť protikorupčné úsilie všetkých členov Rady Európy. Musíme dúfať, že z toho vyplynie poučenie. Nielen Bulharsko sa musí zlepšiť v boji proti korupcii, aj EÚ si musí zamiesť pred vlastným prahom. Ešte stále máme príliš laxnú správu fondov EÚ, nedostatočné kontrolné mechanizmy, zdĺhavé postupy a prakticky žiadny spôsob kompenzácie financií EÚ, ktoré sú vyplatené nesprávne.

 
  
  

– Správa: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojej francúzskej kolegyne Marie-Hélène Aubertovej, ktorá navrhuje pozmeniť prostredníctvom konzultačného postupu návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva na prevenciu a zabránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho. Je nevyhnutné riešiť túto otázku, pretože nezákonný rybolov je vážnym problémom na celom svete.

Bezvýhradne podporujem túto iniciatívu, ktorú, ako upozorňuje spravodajkyňa, navrhol Európsky parlamentu vo februári 2007. Vítam vysvetlenie, že je zakázané poskytovať rybárskym plavidlám tretích krajín prístup k prístavom členských štátov, prístavné služby a vykonávať vykládky, prekládky alebo spracovanie rybolovných produktov na palube v týchto prístavoch, samozrejme okrem prípadov vyššej moci.

Podporujem certifikáty úlovkov, pokiaľ nie sú príliš zložité, ktoré umožnia spätné sledovanie produktov rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je v súčasnosti jedným z hlavných problémov, ktoré musí riešiť riadenie morských zdrojov. Ohrozuje trvalú udržateľnosť zdrojov a biologickú rozmanitosť morí a má vážne hospodárske následky pre rybárov, ktorí svoju živnosť vykonávajú v rámci zákona.

Európske spoločenstvo ako najväčší spotrebiteľ a dovozca rybích produktov má osobitnú zodpovednosť týkajúcu sa boja proti nezákonnému rybolovu, prijímania riešení, ktoré zabránia pretrvávaniu takýchto praktík, a tlaku, ktorý je potrebné vyvíjať na medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo podobné opatrenia.

Správa Európskeho parlamentu obsahuje 65 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré dopĺňajú návrh Komisie a sú v rozpore s vnútroštátnymi záujmami.

Je potrebné poznamenať, že návrh definuje systém, ktorý sa uplatňuje na všetky nezákonné, neohlásené a neregulované rybolovné alebo súvisiace činnosti vykonávané na území Spoločenstva alebo vo vodách patriacich do zvrchovanosti alebo jurisdikcie členských štátov, o ktorých sa riadne rokovalo a boli obhájené počas portugalského predsedníctva.

Preto si tento dokument zaslúži moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Trvalá udržateľnosť zásob rýb je nevyhnutná na zabezpečenie dlhodobej existencie rybolovu a sociálnej a hospodárskej životaschopnosti odvetvia rybolovu.

Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov ohrozuje túto udržateľnosť a oslabuje životaschopnosť odvetvia a rybolovných spoločenstiev, ktoré sú od neho závislé.

Preto je nevyhnutné prijať opatrenia na posilnenie boja proti týmto nezákonným činnostiam, najmä na podporu kontrolných mechanizmov v každom členskom štáte.

Tento návrh, ktorý dopĺňa opatrenia stanovené v rámci spoločnej politiky rybolovu, uvádza rôzne pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť týmto praktikám, či sa ich dopúšťajú lode plaviace sa pod vlajkou členského štátu, alebo lode z tretích krajín.

Navrhované opatrenia preto zahŕňajú zvýšenú kontrolu v prístavoch členských štátov, podmienku certifikátu vydaného štátom, pod vlajkou ktorého sa loď plaví, a potvrdzujúceho zákonnosť lovu, a vytvorenie zoznamu lodí, ktoré sa zúčastňujú na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove.

Opakujeme však, že akákoľvek budúca harmonizácia týchto návrhov s budúcimi úpravami právnych predpisov Spoločenstva o kontrole musí zaručiť právomoci členských štátov, predovšetkým kontrolnú právomoc. Pripomíname tiež, že všetky veci týkajúce sa pokút patria do právomoci jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Vítam správu svojej kolegyne Aubertovej o nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove. V záujme všetkých rybolovných spoločenstiev je zastaviť nezákonný rybolov a EÚ má v tejto otázke zásadnú úlohu. Riadenie rybolovných zdrojov by však malo byť zodpovednosťou krajín, ktoré rybolov vykonávajú, a EÚ sa musí usilovať o odstránenie spoločnej rybárskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. – (PL) Hlasoval som za prijatie správy pani Aubertovej o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém Spoločenstva na prevenciu a zabránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho (KOM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)).

Je to dobrá správa, ktorá poskytuje výstižný prehľad o probléme nezákonného rybolovu, ktorý je reálnou hrozbou pre prežitie morských zdrojov. Preto je nevyhnutné vytvoriť systém spoločenstiev na boj proti uvedeným postupom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Všeobecne podporujem správu paní Aubertovej o systéme Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. Súhlasím s mnohými návrhmi pani spravodajkyne. Zdá sa správne zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali certifikát o zákonnosti lovu rýb zo svojich lodí. Je potrebné celoeurópske opatrenie na boj proti nečestným rybolovným postupom a moje hlasovanie odráža tieto názory.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), písomne. – (FR) Rybári vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku nám hovoria o svojej oprávnenej revolte, o svojom práve na živobytie, o svojom rozhorčení. To isté hovoria malí poľnohospodári.

Našich rybárov už rok hospodársky zaťažuje cena paliva. Okrem toho musia čeliť byrokratickej záťaži súvisiacej s kvótami, pokutami, monitorovaním a kontrolami, ktoré menia slobodu voľného mora na tekutý Sovietsky zväz.

Čo vzhľadom na tragickú situáciu v tomto odvetví ponúkame týmto ľuďom, týmto regiónom, týmto osadám, týmto miestnym hospodárstvam? Nič! Len neurčitú prechodnú pomoc ako upokojujúci liek.

A ešte horšie je, že v deň, keď sú rybári z oblasti Stredozemného mora v Bruseli a žiadajú svoje právo na život, my tu diskutujeme o ďalších pokutách proti nezákonnému rybolovu.

Rybári dokonca nemajú podporu v súvislosti s DPH a spotrebnou daňou.

Riešením je Európsky fond na vyrovnanie dlhu, ktorý rybárom zabezpečí, že nebudú musieť čeliť nerovnosti v súvislosti s verejnou záťažou, ktorá je výsledkom dovoznej politiky a dominantného postavenia distribučných gigantov.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je rastúcim problémom a na jeho účinné vyriešenie je nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi EÚ a medzinárodným spoločenstvom.

Tento návrh Komisie z veľkej časti odráža odporúčania Výboru pre rybolov, najmä prvá správa pani Aubertovej, ktorá sa zaoberá nezákonným, neohláseným a neregulovaným rybolovom. Plne podporujem hlavné prvky návrhu, ktoré zahŕňajú zákaz dovozu nezákonne ulovených rýb a vykonávanie prístavných kontrol, ktoré by zabránili prístupu lodí tretích krajín podozrivým z nezákonného rybolovu.

Donedávna sa EÚ zameriavala výlučne na dohľad nad vlastnými rybármi, aby sa ubezpečila, že dodržiavajú zákony EÚ, pričom nezákonný rybolov sa v podstate nebral do úvahy. Je povzbudivé vidieť, že Parlament a Komisia sa teraz skutočne usilujú vyriešiť tento problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za správu, ktorú predložila naša kolegyňa Marie-Hélène Aubertová o systéme Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho. Nezákonný rybolov je jednou z najvážnejších hrozieb trvalej udržateľnosti zásob rýb a morskej biodiverzity.

Návrh Komisie je dôležitý, pretože umožňuje Európskej únii hrať primeranú hlavnú úlohu v čoraz zložitejšom a prepojenejšom odvetví. Preto sa domnievam, že je potrebné, aby sa návrh týkal nielen lodí tretích krajín, ale tiež lodí, ktoré sa plavia pod vlajkou Spoločenstva, s cieľom prijať nediskriminačné opatrenia a zaviesť spoločnú politiku v rámci Európskej únie.

Nie je možné pochybovať o význame certifikačných systémov, ktoré umožnia sledovať pôvod rybích produktov a prideliť označenie zaručujúce ich legálnosť, a paralelne s nimi sa budú uplatňovať aj jednotné odrádzajúce sankcie a systém kontrol a prehliadok s cieľom znížiť nelegálne rybolovné činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Rada by som podporila správu pani Aubertovej a odsúdila nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov je vážny problém. Európska únia by vo svojej snahe aktívne a účinne vyriešiť tento problém mala využiť skúsenosti krajín, ktoré napriek tomu, že nie sú členmi Únie, majú omnoho prísnejšie podmienky zamerané na boj proti nezákonnému rybolovu. Týka sa to Nórska, Islandu a Kanady. V prvom rade sa musíme zamerať na riešenie porušovania zákonov týkajúcich sa rybolovu v rámci Únie. To je doteraz hlavný problém. Ďalším krokom by mala byť podpora rozvojových krajín, ktoré chcú prijať program proti nezákonnému rybolovu. Tieto rozvojové krajiny, žiaľ, nemajú na tento účel dostatočné finančné zdroje.

 
  
  

– Správa: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho váženého kolegu Duarte Freitasa, ktorá v súlade s konzultačným postupom predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu nariadenia Rady o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred škodlivým vplyvom spojeným s používaním rybárskych zariadení na lov pri dne. Týmto návrhom nariadenia sa vykonávajú odporúčania OSN z roku 2006 a týka sa lodí EÚ pôsobiacich na voľnom mori v oblastiach, ktoré neregulujú regionálne organizácie na riadenie rybolovu, a preto je nevyhnutná regulácia zo strany štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví. Existuje možnosť nerobiť nič alebo zakázať všetko, ja však podporujem ďalšiu možnosť, ktorú navrhuje Európska únia: tá zahŕňa prísnu reguláciu rybolovu pri dne prostredníctvom opatrení na uchovávanie a správu, ktoré prijali regionálne organizácie na riadenie rybolovu, a stanovenie disciplíny, ktorú musia štáty vlajky uplatňovať na svojich lodiach, ak pôsobia v oblastiach voľného mora, ktoré neriadi regionálna organizácia na riadenie rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Niektoré morské ekosystémy (ako napríklad útesy, podmorské hory, hydrotermálne prieduchy, morské koraly alebo morské huby) sú prirodzene citlivé na používanie niektorého rybárskeho náčinia.

Cieľom tohto návrhu je chrániť ekosystémy na voľnom mori, najmä v oblastiach, ktoré neregulujú regionálne organizácie na riadenie rybolovu.

Napriek tomu, že v podstate súhlasíme s predloženým návrhom a s prijatou správou, opakovane pripomíname, že je potrebné objasniť niektoré aspekty návrhu. Napríklad v súvislosti s definíciou „citlivých morských ekosystémov“ správa zdôrazňuje nevyhnutnosť počkať na definíciu organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo na základe „najlepších dostupných vedeckých poznatkov“ a brať do úvahy nedostatok podrobných vedeckých poznatkov o týchto ekosystémoch. Okrem toho zdôrazňujeme, že je nevyhnutné rozlišovať vplyvy použitia rôzneho náčinia prostredníctvom vedeckého výskumu rybolovu na určenie jeho potenciálneho vplyvu na zásoby rýb a morské dno.

A nakoniec tiež považujeme za vhodné opakovane pripomenúť, že otázky kontrolných alebo pozorovacích misií na rybárskej lodi patria do právomoci každého členského štátu, najmä vzhľadom na skutočnosť, že boli oznámené nové federálne úrovne spoločnej politiky rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Správa pána Feritasa sa týka citlivých morských ekosystémov na voľnom mori. Voľné more nepatrí do zodpovednosti žiadneho štátu alebo organizácie pre rybolov a rybolovná činnosť je tu do veľkej miery neregulovaná. V súvislosti s medzinárodným charakterom rybolovného odvetvia je správne, že EÚ podniká kroky v tejto oblasti.

Voľné more sa tým odlišuje od pobrežných vôd, kde sú príslušné kontrolné orgány priamo v samotných štátoch, nie v inštitúciách EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. − (FI) Námorná politika EÚ je jednou z hlavných iniciatív, vďaka ktorým sa bude na súčasnú Komisiu spomínať v dobrom. Tento návrh nariadenia Rady o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred škodlivým vplyvom spojeným s používaním rybárskych zariadení na lov pri dne je nevyhnutným prínosom k stratégii EÚ.

Keď bolo roku 2002 na svetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu stanovené ako cieľ zastavenie straty biodiverzity, ako konečný bol určený rok 2010. Teraz musíme s ľútosťou konštatovať, že za dva roky tento cieľ nedosiahneme. Aj keď sú environmentálne ciele v popredí politického záujmu už viac ako dvadsať rokov, morskú biodiverzitu ešte stále ohrozujú mnohé faktory. Z vedeckého výskumu vyplýva, že napriek vysokým výnosom spojeným s hĺbkovým námorným rybolovom môžu nedostatočne organizované rybolovné postupy zničiť niektoré živočíšne druhy skôr ako za 10 rokov.

Nesmieme zabúdať na skutočnosť, že napriek tomu, že sú nevyhnutné nové prístupy, aké sa používajú v odvetví rybolovu, o obnove druhov morských rýb sa toho vie zúfalo málo a celkové hrozby pre morské ekosystémy sú omnoho väčšie. Tento návrh nariadenia, ktorý upravuje pomery v odvetví rybolovu, je však zrozumiteľný a nevyhnutný.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Ochrana citlivých morských ekosystémov je nevyhnutná s cieľom zachovať morské prostredie pre budúce generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. – (FR) Európsky parlament svojím hlasovaním stanovuje prísne zásady regulácie činnosti lodí Spoločenstva, ktoré vykonávajú hĺbkový rybolov na voľnom mori, v oblastiach, ktoré neregulujú regionálne organizácie na riadenie rybolovu.

V snahe splniť odporúčania Valného zhromaždenia OSN, ktoré sú v tejto oblasti priekopníkmi, ukončujú poslanci právne vákuum, ktoré umožňovalo nenapraviteľné ničenie našich morských ekosystémov. Teší ma, že poslanci Európskeho parlamentu uznali, že morské ekosystémy sú dôležitým zdrojom biodiverzity morí a že presun rybolovu smerom k prirodzeným náleziskám predstavuje riziko zničenia nášho prírodného dedičstva.

Ekologické povedomie poslancov Európskeho parlamentu sa nesnaží komplikovať už aj tak ťažkú prácu našich rybárov, ani zvyšovať byrokratický tlak. Odteraz bude pre rybolov potrebné povolenie a predbežné hodnotenie, ktoré budú vykonávať členské štáty s cieľom zabezpečiť, že rybári nespôsobia žiadne vážne škody. Svoju úlohu tu hrá tiež zásada prevencie.

Ochrana morskej biodiverzity bude zaručená, len ak bude vertikálne začlenená do ostatných politík Spoločenstva, najmä do budúcej námornej politiky EÚ.

 
  
  

– Správa: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Pán predsedajúci, vítam zámer Komisie zjednodušiť, ustáliť a ujasniť obchodné pravidlá a postupy. Obchod je kľúčovým nástrojom súčasného medzinárodného vývoja a slúži ako prostriedok nielen na zlepšenie účinnosti medzinárodných trhov, ale aj na zabezpečenie sociálneho a kultúrneho rastu príslušných národov.

Obchodné dohody medzi krajinami môžu zabezpečiť politickú stabilitu a predstavovať pevné základy trvalých diplomatických dohôd. Preto sa čoraz častejšie stávajú hlavnými faktormi vo svete, v ktorom čoraz viac vládnu hospodárske vzťahy, ktoré okrem ovplyvňovania toku kultúrnych výmen medzi ľuďmi pomáhajú tiež predchádzať vojenským konfliktom a udržiavať mier.

Obchod je preto veľmi dôležitou líniou dialógu a príležitosťou pre hospodársky a sociálny rozvoj. Zabezpečiť pružnejší trh znamená zabezpečiť vyššiu účinnosť hospodárskeho systému. Vzhľadom na význam tejto záležitosti dúfam, že Parlament prevezme svoju časť zodpovednosti za dosiahnutie týchto cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Pán predsedajúci, dámy a páni, pán Audy v správe požaduje harmonizovať dovozné a vývozné postupy, čím by sa zabezpečilo plynulé uplatňovanie obchodnej politiky Európskej únie a najmä však jej dôsledné uplatňovanie na všetkých vstupných miestach do EÚ s cieľom uľahčiť život podnikom. To by sa mohlo zdať logické, pretože už viac ako 40 rokov sme súčasťou colnej únie.

Pán Audy však žiada, aby sa tieto postupy úplne harmonizovali a podliehali jednej európskej colnej správe.

Colné úrady sú zodpovedné za monitorovanie pohybu tovaru a za to, aby tento tovar spĺňal stanovené podmienky (bezpečnosť výrobku, ochrana spotrebiteľa, zdravie, životné prostredie atď.). Majú tiež fiškálnu funkciu: ukladajú príslušné colné poplatky, ale zaoberajú sa tiež DPH, ktorá je, vo všetkej úcte, stále vnútroštátnou daňou. Nakoniec, alebo skôr v prvom rade, majú bezpečnostnú úlohu a zúčastňujú sa na boji proti všetkým druhom nezákonného obchodu, najmä obchodu s drogami, a úzko pritom spolupracujú s policajnými službami.

Nie je prekvapením, že pán spravodajca v mene výhod medzinárodného obchodu uprednostňuje prvú z uvedených funkcií a podceňuje ostatné dve. Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporujem odporúčania v správe Jean-Pierrea Audyho o účinných dovozných a vývozných pravidlách a postupoch na podporu obchodnej politiky. Domnievam sa, že je to vyvážená správa, ktorá sa správne pozerá dopredu na colné zákony ES po Lisabonskej zmluve a americkom zákone o kontrole 100 % obsahu tovaru.

Súhlasím s názorom pána spravodajcu, že spoločný prístup k colnému systému ES by vyriešil základné problémy členských štátov, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie cla. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu týkajúcu sa účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov na podporu obchodnej politiky, ktoré zabezpečujú vyššiu účinnosť v oblasti colných predpisov, ako aj spoluprácu medzi európskymi colnými agentúrami.

Trh Európskej únie čelí fenoménu falšovania a pirátstva. Podľa analýzy Medzinárodnej aliancie pre duševné vlastníctvo (International Alliance of Intellectual Property) dosiahli straty spôsobené porušovaním práv duševného vlastníctva v Rumunsku 62 miliónov EUR v roku 2007. Táto strata sa zmierni prijatím tejto správy v Európskom parlamente a vypracovaním plánu na boj proti falšovaniu a pirátstvu na európskej úrovni.

Správa víta, že členské štáty a Komisia dosiahli konsenzus vo veci mandátu na rokovanie o medzinárodnej dohode proti falšovaniu (obchodná dohoda proti falšovaniu), pretože táto dohoda má veľký význam pre obchodnú stratégiu EÚ.

Keďže právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, najmä tie, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti, sa týkajú všetkých výrobkov na európskom trhu, je potrebné, aby Komisia a členské štáty prijali všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom vykonávať účinnú kontrolu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Cez letiská a prístavy Únie prejde ročne viac ako 2 miliardy ton tovaru. Colné služby sa zaoberajú viac ako 100 miliónmi colných vyhlásení. Ochraňujú tak zdravie a bezpečnosť občanov Európskej únie.

Colné služby sa zúčastňujú tiež na postupoch spojených s falšovaným tovarom. To je rastúci a čoraz nebezpečnejší fenomén, ktorý sa týka nielen módneho luxusného tovaru, ale tiež liekov, zubných pást a výrobkov pre starostlivosť o pleť. Colné služby skonfiškujú falšované náhradné diely na motorové vozidlá, ako napríklad brzdné systémy. Falšované slnečné okuliare môžu poškodiť zrak. Boj proti týmto praktikám a ich zastavenie prispeje k lepšej ochrane zdravia a bezpečnosti občanov.

V záujme ochrany vnútorného trhu colné úrady zaviedli primerané bezpečnostné kontroly. Pracujú v úzkej spolupráci s dôležitými obchodnými partnermi na medzinárodnej úrovni, a tak chránia medzinárodnú nákladnú dopravu pred pašovaním tovaru spojeného s teroristickou činnosťou.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0205/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu svojho váženého nemeckého kolegu Reimera Bögea, ktorá navrhuje schváliť návrh Komisie na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na pomoc Slovinsku a Grécku, ktoré v roku 2007 postihli záplavy a lesné požiare, až do výšky približne 98 miliónov EUR, čím by sa mal zaoberať paralelne prijatý opravný rozpočet. S cieľom zabrániť akémukoľvek omeškaniu pri poskytnutí finančnej pomoci v prípade katastrofy, podporujem odporúčanie uvedené v správe, aby Komisia navrhovala opravné rozpočty zamerané výlučne na mobilizáciu tohto fondu, ktorá podľa súčasnej medziinštitucionálnej dohody nesmie prekročiť 1 miliardu EUR za rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ničivé lesné požiare, ktoré zničili Grécko v lete v roku 2007, a záplavy v Slovinsku v septembri 2007 ospravedlňujú túto (druhú) mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na rok 2007.

Ročný strop tohto fondu je 1 miliarda EUR, z čoho sa približne 163 miliónov EUR použilo na žiadosť Spojeného kráľovstva po záplavách, ktoré postihli túto krajinu v roku 2007. Teda k dispozícii je ešte suma približne 837 miliónov EUR.

Návrh, ktorý bol dnes prijatý, stanovuje pridelenie takmer 90 miliónov EUR Grécku a približne 8 miliónov EUR Slovinsku. V porovnaní so škodami, ktoré utrpeli obyvatelia týchto dvoch krajín, je to almužna, pretože škody v Grécku presahujú 2 miliardy EUR.

Je tu však prinajmenšom jedna otázka, ktorú je potrebné zodpovedať: ako je možné, že financie EÚ sú k dispozícii len teraz, takmer rok potom, ako obyvateľov postihli tieto katastrofy? Je jasné, že niečo tu nefunguje správne...

Zdôrazňujeme, že sme predložili návrhy na urýchlenie postupov na mobilizáciu fondu, na zaručenie skutočnosti, že regionálne katastrofy oprávňujú nárok na odškodnenie a tiež aby bolo v rámci fondu možné uznať osobitný charakter prírodných katastrof v oblasti Stredozemia, ako sú suchá a požiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. – (PL) Návrh opätovne mobilizovať Fond solidarity je zahrnutý v opravnom rozpočte č. 3/2008. Predchádzajúca mobilizácia, z ktorej čerpalo Spojené kráľovstvo (162 miliónov EUR), spolu s mobilizáciou, o ktorej v súčasnosti uvažujeme pre Grécko a Slovinsko (celkom 98 miliónov EUR), necháva podstatný priestor pre druhú polovicu roka 2008, keď vezmeme do úvahy, že ročný strop zdrojov Fondu solidarity je približne 1 miliarda EUR. Okrem toho boli splnené ďalšie formálne požiadavky uvedené v medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006. Výbor pre rozpočet mohol získať všetky ďalšie potrebné vysvetlenia na májovom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia krajín, ktoré v roku 2007 postihli prírodné katastrofy. Dotknutými krajinami bolo Grécko, ktoré postihli lesné požiare, a Slovinsko, ktoré postihli povodne.

V takýchto prípadoch sú zvyčajné len obavy súvisiace s otázkou ako dlho bude inštitúciám Únie trvať, kým zareagujú. Tento problém bol predložený ad nauseam. Žiadosti Grécka a Slovinska boli prijaté v októbri a novembri 2007. Európska komisia predložila opravný rozpočet 14. apríla 2008. Napriek tomu, že to znamená, že tento proces bol rýchlejší ako v minulosti, ešte stále je to nedostatočné tempo. Preto je tu ďalší dôvod zdôrazniť rýchlu reakciu Európskeho parlamentu a dobrú spoluprácu medzi Výborom pre regionálny rozvoj a Výborom pre rozpočet v súvislosti s priaznivým zvážením návrhu týkajúceho sa pomoci postihnutým krajinám.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam prijaté opatrenia na pomoc Grécku a Slovinsku, aby sa zotavili z následkov lesných požiarov v roku 2007. Európska únia ukázala svoje odhodlanie rozvíjať solidaritu medzi svojimi členskými štátmi tým, že prisľúbila 89,7 miliónov EUR Grécku a 8,3 milióna EUR Slovinsku. Preto som hlasoval za správu pána Reimera Bögea o mobilizácii Fondu solidarity EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Prírodné katastrofy spôsobujú nielen veľké utrpenie a mnoho úmrtí, ale ničia tiež nevyhnutnú trvalú infraštruktúru, ako napríklad elektrické vedenie, cesty a mosty. Okrem starostlivosti o zranených je tiež nevyhnutné napraviť a odstrániť hmotné škody, a to čo najskôr. Keďže takéto škody sú často rozsiahle, v roku 2002 sa rozhodlo, že v takých prípadoch poskytne EÚ obetiam finančnú podporu.

Je samozrejme dôležité zabezpečiť, aby sa financie nepoužili nevhodne, ale, ako poznamenal Dvor audítorov, to by nemalo byť príčinou v priemere 12 mesačného omeškania vyplácania týchto financií.

 
  
  

– Správa: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Všeobecný cieľ návrhu, ktorý predložila Európska komisia, je pokračovať v liberalizácii pravidelných a príležitostných služieb autobusovej dopravy – najmä medzi rôznymi krajinami v rámci EÚ a medzi nimi a tretími krajinami vrátane kabotážnych operácií – od 1. januára 2009.

Uvádzame niektoré z mnohých aspektov, ktoré odmietame:

– tie, ktorých cieľom je obmedziť právomoc štátu riadiť cestnú osobnú dopravu na svojom území, najmä na obranu tejto verejnej služby (nezamieňať s takzvanou službou vo verejnom záujme, ktorá je v súkromnom vlastníctve, ale financuje sa z verejných financií);

– odstránenie pojmu „pracovný čas“ a výhradné používanie pojmu „doba jazdy“ a „doba odpočinku“, čo by znamenalo zvýšenie využívania vodičov;

– (znovu)zavedenie „dvanásťdňovej výnimky“, inými slovami možnosti presunúť týždňový odpočinok po 12 za sebou nasledujúcich 24-hodninových intervaloch, čo by, podľa nášho názoru, mohlo spôsobiť situácie ohrozujúce bezpečnosť zamestnancov aj cestujúcich v cestnej doprave. Pripomeňme si situácie, ktoré sa vyskytujú, a to za prísnejších pravidiel upravujúcich pracovný čas a dobu oddychu.

Preto sme hlasovali proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. – (PL) Rád by som vyjadril podporu správe pána Groscha o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) (KOM(2007)0264).

Cieľom tejto správy je nájsť najvhodnejšie riešenie pre pravidelné aj príležitostné služby. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť pracovné podmienky týkajúce sa poskytovania služieb autobusovej dopravy. V súčasnosti sa prístup k tomuto trhu riadi dvomi nariadeniami, na základe ktorých sa liberalizovali príležitostné medzinárodné dopravné služby.

V súvislosti s pravidelnými medzinárodnými službami je ešte stále nevyhnutné zjednodušiť postup v otázke povolenia poskytovania takýchto služieb vo všetkých štátoch Európskej únie. Je potrebné racionalizovať právny rámec, najmä prostredníctvom zlúčenia uvedených nariadení, upevnením spolupráce medzi členskými štátmi a zavedením prijateľných podmienok. Takéto opatrenia by veľmi zjednodušili medzinárodný obeh tovaru a zlepšili kontrolu na základe zosúladenia dokumentácie a postupov.

S radosťou tiež upozorňujem na navrhované zjednodušenie opatrení týkajúcich sa pravidelných dopravných služieb v hraničných oblastiach. Ak sa takáto doprava uskutoční, zodpovedné úrady v dotknutom členskom štáte budú len informované, že bolo udelené povolenie tými členskými štátmi Európskej únie, ktorých sa daná dopravná služba týka.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Správa pána Groscha je jedným z mnohých dokumentov o činnosti v cestnej doprave a jej pravidlách v európskej oblasti. Cieľom tohto prepracovaného znenia je podporiť možnosti a právomoci vnútroštátnych úradov v súvislosti s udelením alebo odobratím povolenia prepravcom v prípade vážneho porušenia práva Spoločenstva. Prípady vážneho porušenia a tiež podmienky zavedenia nediskriminačných sankcií vzhľadom na závažnosť priestupku boli teda ujasnené. Členské štáty budú mať prístup k registru vážnych priestupkov, ktoré spáchali podniky cestnej dopravy, pričom tento register bude prepojený s vnútroštátnym registrom týchto podnikov s cieľom pomôcť pri hodnotení.

Domnievam sa, že prepracovanie zjednoduší administratívu a poskytne vyššiu právnu istotu tejto hospodárskej činnosti a podnikom, ktoré sa riadia uvedenými pravidlami. Znamená to, že môžeme konečne dúfať v skutočný trh autobusovej dopravy, ktorý je otvorený a konkurencieschopný a ktorý zaručuje najprísnejšie podmienky v oblasti bezpečnosti na cestách?

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasujem za správu, ktorú predložil náš kolega Mathieu Grosch, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy.

Súhlasím s návrhom liberalizovať autokarové a autobusové služby v členských štátoch, a to nielen v záujme zjednodušenia európskeho právneho rámca v tejto oblasti, ale tiež v záujme rozšírenia spolupráce medzi európskymi krajinami.

Preto je nevyhnutné štandardizovať preukazy totožnosti a identifikačné dokumenty v celej zjednotenej Európe s cieľom zjednodušiť kontroly, ktoré je každý členský štát oprávnený vykonávať, keď sa cestujúci, a to aj cestujúci prechádzajúci príslušným štátom, zúčastňujú kabotážnej operácie.

V tejto súvislosti verím, že úrady členských štátov, ktorých územím sa prechádza, budú vopred informované.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. − (RO) Nová upravená verzia správy sa zaoberá dohodou medzi sociálnymi partnermi v súvislosti so opätovným zavedením výnimky týkajúcej sa 12 oddychových dní pre vodičov autobusov v medzinárodnej osobnej doprave.

Hlasovala som za pozmeňujúci návrh 31 ustanovujúci podmienky pre vodičov zamestnaných v medzinárodnej dopravnej službe týkajúce sa presunutia týždňovej doby odpočinku až o 12 za sebou nasledujúcich 24-hodinových intervalov, ktoré nasledujú po dobe predchádzajúcej týždňovému odpočinku. Sú to nasledujúce podmienky: medzinárodná príležitostná dopravná služba musí trvať aspoň 24 hodín v členskom štáte alebo v tretej krajine, nie však tej, v ktorej sa služba začala; týždňová doba odpočinku po využití výnimky musí byť vždy aspoň bežný týždňový 45-hodinový odpočinok; doba náhradného voľna 24 hodín sa čerpá v celku pred koncom tretieho týždňa po využití výnimky; ak doba jazdy trvá bez prerušenia v čase od 22.00 – 6.00 hod., budú pre vozidlo zabezpečení dvaja vodiči, alebo sa doba jazdy skráti na 3 hodiny; od 1. januára 2014 bude možné využiť túto výnimku len ak vozidlá majú záznamové zariadenie v súlade s európskymi predpismi.

 
  
  

– Správa: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu. Balík opatrení o hygiene vyvolal diskusie v niektorých štátoch vrátane Švédska.

Vo väčšine prípadov však nebol problémom samotný zákon, ale jeho vykonávanie zo strany vnútroštátnych orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. – (EL) EÚ obetuje verejné zdravie v prospech zisku európskych monopolov, ktoré vyžadujú menej kontrol a obmedzení. Typickým príkladom politiky EÚ je posledný potravinársky škandál týkajúci sa slnečnicového oleja zmiešaného s naftou a jeho katastrofálneho vplyvu na zdravie. Namiesto prijímania opatrení na posilnenie obmedzení nekontrolovanej činnosti nadnárodných spoločností, EÚ a vlády členských štátov len prerušia vývoz slnečnicového oleja z Ukrajiny. Smernica EÚ o bezpečnosti potravín zároveň povoľuje prevoz olejov a iných tekutých nákladov určených na konzumáciu ľuďom nákladnými loďami, ktoré prevážajú minerálne oleje a iné toxické tekutiny.

Pod zámienkou znižovania administratívnych výdavkov pre malé podniky Komisia navrhuje udeliť ďalšiu výnimku zo smernice o bezpečnosti potravín, ktorá je, ako taká, nevhodná. Kontrola potravín bude ešte problematickejšia, pretože veľké nadnárodné spoločnosti využívajú svoje výhradné postavenie, za ktoré sa skrývajú, aby sa vyhli zodpovednosti, a zatiaľ vykonávajú činnosti, ktoré sú nebezpečné a podstatne poškodzujú zdravie verejnosti.

Je nepravdepodobné, že bezpečné potraviny pre pracujúcich budú dostupné v dostatočnom množstve a za nízke ceny, pokiaľ sa nezmení politika EÚ, ktorá slúži záujmom potravinárskych nadnárodných spoločností a zvyšovaniu ich ziskov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som proti správe poslanca Schnellhardta o hygiene potravín, pretože sa domnievam, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia Komisie (ES) č. 852/2004, ktorý je zameraný na oslobodenie malých a stredných podnikov pôsobiacich v potravinárskom odvetví od uplatňovania systému HACCP (analýzy rizika a zásad kritických kontrolných bodov), nie je teraz opodstatnený vzhľadom na skutočnosť, že k dnešnému dňu neexistuje žiadny doklad o konkrétnych problémoch s uplatňovaním tohto postupu. Domnievam sa, že rok 2009, kedy musí byť toto nariadenie preskúmané, bude ten pravý čas na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ak budú opodstatnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Európsky parlament dnes v prvom čítaní prijal správu o oslobodení prevádzkovateľov potravinárskych podnikov od nariadenia o hygiene potravín. Toto oslobodenie sa bude týkať mikropodnikov, ktoré predávajú potraviny, a nie supermarketov alebo licencovaných reťazcov supermarketov. Skúsenosti z Portugalska ukazujú, že toto oslobodenie je nevyhnutné na obranu tradičnej gastronómie a súvisiacich zvykov a tradícií, ako aj na ochranu rodinných podnikov, ktoré zamestnávajú veľkú časť pracujúcich v tomto odvetví a ktoré v porovnaní s veľkými skupinami čelia mnohým problémom vzhľadom na konkurenčnú nerovnováhu.

Zavádzanie, uplatňovanie a dodržiavanie postupov založených na zásadách systému HACCP, ktoré môžu mať svoj význam pre zaistenie potravinovej bezpečnosti v prípade veľkých podnikov, sa navyše nemôže uplatňovať rovnakým spôsobom u veľkých aj u malých podnikov, najmä v odvetví verejného stravovania.

Napriek tomu, že je pravda, že zákony o potravinách musia zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životov a zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov, nesmie to znamenať koniec tradícií a útok na gastronomickú kultúru jednotlivých krajín a regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Nariadenia EÚ o hygiene potravín sú dôležité vo všetkých členských štátoch. V prípade malých podnikov sa niekedy zdajú ako dosť veľká záťaž. Vítam návrhy na oslobodenie mikropodnikov, a preto som hlasoval za Schnellhardtovu správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Hlasovala som za správu Horsta Schnellhardta, pretože prinesie zníženie byrokratickej záťaže pre malé a stredné podniky podnikajúce v potravinárskom priemysle, hlavne mikropodniky (pekárničky atď.), prispeje k zatraktívneniu podnikania a vytvoreniu nových pracovných príležitostí.

Správa zavádza niekoľko zmien týkajúcich sa MSP zameraných na výrobu a predaj potravín, ktoré fungujú na regionálnych a miestnych trhoch. Nejde o veterinárne opatrenia. Pri prerokúvaní balíka opatrení o hygiene potravín záležalo EP na tom, aby sa zabezpečila čo najvyššia miera bezpečnosti potravín a zároveň, aby sa zaviedol praktický a pružný kontrolný mechanizmus.

Výnimky z HACCP sa týkajú malých a stredných podnikov, ktoré sú schopné preukázať, že neexistuje žiadne riziko v oblasti hygieny potravín a hygiena potravín je pod kontrolou. Systém HACCP je analýzou nebezpečenstiev a metódou kritických kontrolných bodov. V 60. rokoch bol vyvinutý v USA pre Národnú a leteckú vesmírnu agentúru, ktorá potrebovala zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov a v roku 1992 bol včlenený do európskej legislatívy.

Potravinový kódex SR zavádza pojem HACCP ako „Správnu výrobnú prax“. Vypracovanie dokumentácie je zložité a vlastníkov mikropodnikov odrádza od podnikania neúnosná byrokracia. Podotýkam, že hygienické predpisy na Slovensku sú oveľa prísnejšie ako v EÚ-15, preto je potrebné harmonizovať hygienické pravidlá v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, podporujem návrh Horsta Schnellhardta o hygiene potravín.

Tento návrh sa zaoberá dvomi rôznymi problémami: po prvé, znižovaním byrokracie vzhľadom na prepravné náklady a podmienky, po druhé, prispôsobením pravidiel oslobodzujúcich mikropodniky od požiadaviek založených na systéme HACCP s cieľom zabezpečiť maximálny stupeň potravinovej bezpečnosti a zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia, ako aj záujmov spotrebiteľov.

Súhlasím s tým, že je potrebné zachovať postupy HACCP: ich odstránenie by znamenalo zníženie pravdepodobnosti dosiahnutia týchto cieľov, keďže postupy slúžia záujmom podnikateľov v oblasti potravinárskeho obchodu, zvyšujú normy bezpečnosti potravín a úroveň zodpovednosti a zaručujú spravodlivú hospodársku súťaž a pružnosť v súvislosti s voľným pohybom potravín a krmív v rámci Spoločenstva. Na záver chcem povedať, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal rozšíriť na všetky členské štáty, ktoré by ho mali bez výnimky schváliť, aby tak jasne stanovili požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. – (NL) Pán predsedajúci, ak to s malými a strednými podnikmi myslíme dobre, musíme schvaľovať zákony, ktoré môžu aj dodržať.

To sa týka tiež hygienických predpisov pre potravinárske odvetvie. Komisia v minulom roku predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zmenu podmienok nariadenia (ES) č. 852/2004 s cieľom priblížiť toto nariadenie tomu, čo je dosiahnuteľné aj pre najmenšie podniky.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Komisia, sú veľmi užitočné, pretože od malých spoločností aj naďalej požadujú, aby plnili hygienické normy, ale zároveň ich oslobodzujú od byrokracie a povinností, ktoré nie sú pre malé podniky skutočne splniteľné. Na jednej strane je nevhodné, že Parlament sa úplne riadil Komisiou. Na druhej strane som hlasovala za konečnú správu, pretože sme dokázali pokročiť k riešeniu.

Ľutujem však, že zodpovednosť sa presúva na členské štáty. Tie teraz budú musieť prevziať zodpovednosť a povoliť, aby sa ich malé a stredné podniky odchýlili od prísnych požiadaviek HACCP.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) Nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy vyžaduje, aby prepravcovia vlastnili prepravný doklad, ktorý by mal okrem iného obsahovať vzdialenosti, trasy a hraničné priechody. Cieľom návrhu v oblasti dopravy je zníženie niektorých povinností týkajúcich sa poskytovania dopravných štatistík. Táto zmena však bola konzultovaná len s Európskym parlamentom.

Hlasovala som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 12, ktorý predložila Socialistická skupina v EP k nariadeniu (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, v ktorom sa príslušným orgánom povoľuje oslobodzovať hospodárske subjekty v potravinárskom odvetví od vykonávania jedného alebo viacerých uložených opatrení pod podmienkou, že tieto orgány preukážu, že nehrozí žiadne riziko, ktorému je potrebné predchádzať, alebo že zistené riziká sú dostatočne a pravidelne kontrolované na základe uplatňovania všeobecných a osobitných požiadaviek týkajúcich sa hygieny potravín. Týka sa to pekární, mäsiarstiev, obchodov s ovocím a zeleninou a najmä trhových stánkov. Ľutujem, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezískal potrebnú väčšinu hlasov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Kvalita tovaru a služieb je pre európsku spoločnosť čoraz dôležitejšia. Kvalita je dôležitou súčasťou súťaže medzi podnikmi. Jedným zo spôsobov preukázania kvality je získanie príslušného osvedčenia o splnení akostných noriem. Najrozšírenejší a najuznávanejší je súbor noriem ISO 9000.

Systém HACCP bol úradne prijatý Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1975. V roku 1993 ho prijala Komisia Codex Alimentarius ako vhodný nástroj na reguláciu výroby potravín. Správne uplatňovanie systému HACCP a zároveň aj systému kontroly akosti v súlade s normami ISO 9000 je najlepším spôsobom zabezpečenia zdravých potravín.

Základným cieľom tejto metódy a systému HACCP, ktorý sa na nej zakladá, je predchádzať hrozbám v rámci celého potravinového reťazca, zaručiť bezpečnosť konečného výrobku a v prípade problémov zaistiť príslušnú reakciu.

 
  
  

– Správa: Karin Scheele (A6-0067/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Smernica 96/22/ES zakazuje používanie látok s tyrostatickým účinkom, stilbénov, derivátov stilbénov, ich solí a esterov, ktoré sú na zozname A prílohy II pre „všetky druhy zvierat“, to znamená pre zvieratá a výrobky z nich, ktoré sa používajú na ľudskú spotrebu, ako aj pre drobné domáce zvieratá. Dva výrobky zo zoznamu B prílohy II však je však možné použiť za určitých podmienok. Komisia v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu odporúča:

– vyňať z tejto smernice drobné domáce zvieratá, to znamená, že zákazy používať niektoré látky sa ich netýkajú, a preto je možné podávať im tieto látky;

– úplne zakázať hormón 17-beta-estradiol, ktorý bol dočasne povolený na liečenie macerácie alebo mumifikácie plodu alebo na ošetrenie pyometry u hospodárskych zvierat. Štvrtý spôsob používania tohto hormónu na vyvolanie estrálneho cyklu  v prípade hovädzieho dobytka, koní alebo oviec bol povolený len do októbra 2006 a už ho nie je možné uplatniť. Táto látka sa považuje za karcinogénnu a vzhľadom na skutočnosť, že na trhu už existujú alternatívy, je používanie tohto hormónu zbytočné a môže sa úplne zakázať.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Komisia navrhuje vyňať drobné domáce zvieratá z rámca smernice Rady 96/22/ES, a tak by bolo možné podávať im látky s tyrostatickým účinkom a beta-agonistov.

Toto dôležité opatrenie má zmierniť utrpenie drobných domácich zvierat a umožniť používanie napríklad látok s tyrostatickým účinkom na liečbu hypertyreózy  v prípade týchto zvierat.

Najnovšie výsledky vedeckých hodnotení nám však hovoria, že používanie týchto látok je hospodársky nevýhodné v živočíšnej výrobe na ľudskú spotrebu alebo že je možné nahradiť ich alternatívnymi látkami.

Preto sa navrhuje úplne zakázať používanie hormónu 17-beta-estradiolu a jeho esterov v živočíšnej výrobe na ľudskú spotrebu, a tak sa zabráni rôznym výnimkám, ktoré ešte v súčasnosti existujú. Chcel by som zdôrazniť, že keď sa tieto hormóny používajú na podporu rastu, môžu byť pre ľudí karcinogénne a že existujúce výnimky sa môžu konečne zrušiť, pretože je možné bez problémov nahradiť tieto hormóny alternatívnymi látkami.

Tieto zmeny zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov mäsa a živočíšnych výrobkov, a zároveň umožnia liečbu a zmiernenie utrpenia drobných domácich zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Podporujem správu pani Scheeleovej o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/22/ES o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (KOM(2007)0292). Táto správa je snahou o optimálne riešenie, ktoré by zabezpečilo nevyhnutnosť chrániť ľudí, spotrebiteľov, ako aj nevyhnutnosť zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat. Správa zohľadňuje tiež vedecký výskum v oblasti veterinárnej vedy. Vítam najmä úplný zákaz používania hormonálnej látky s názvom 17-beta-estradiol v chove zvierat na produkciu mäsa. Domnievam sa, že zákaz je primeraný. Snaha dosiahnuť príslušnú úroveň potravinovej bezpečnosti musí byť prvoradá najmä preto, že výrobky uvedené v smernici môžu ľuďom spôsobiť vážne nádorové ochorenia.

Na druhej strane, navrhované zmeny zabezpečia účinné liečenie drobných domácich zvierat, ktoré trpia napríklad hypertyrózou alebo inými chorobami. Zabezpečia tak zdravie drobných domácich zvierat, ako aj hospodárskych zvierat.

 
  
  

– Správa: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu svojho nemeckého kolegu Helmutha Markova, ktorú jednomyseľne prijal Výbor pre medzinárodný obchod a ktorá v súlade s konzultačným postupom navrhuje pozmeniť návrh nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (GSP) na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú rôzne nariadenia.

Tento návrh nariadenia sa riadi pokynmi z roku 2004 o úlohe systému všeobecných colných preferencií na 10-ročné obdobie od roku 2006 do 2015, ktoré stanovili mnoho nových cieľov, ako napríklad udeľovanie preferencií so zameraním na krajiny, ktoré ich najviac potrebujú, rozšírenie pôsobnosti GSP na výrobky, ktoré sú dôležité pre rozvojové krajiny, zabezpečenie transparentnejšieho a stabilnejšieho systému odstupňovania a zavedenia nového osobitného stimulačného systému na podporu trvalo udržateľného rozvoja a riadnej správy.

Plne podporujem výzvu uvedenú v správe, aby sa Európsky parlament viac zúčastňoval politiky GSP, ktorá má zásadný význam pre krajiny, ktoré tieto preferencie potrebujú, a na základe ktorej strácame v súvislosti s colnými príjmami každoročne 3,5 miliardy EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) V spoločnosti, ktorú v súčasnosti ovláda globalizovaný hospodársky trh, vo svete, kde tri miliardy ľudí žijú za menej ako dva doláre na deň a viac ako miliarda ľudí prežíva len za jeden dolár, je podpora hospodárskeho rozvoja v takzvanom treťom svete prostredníctvom vhodných obchodných politík povinnosťou pre orgány Spoločenstva.

V záujme dosiahnutia tohto spoločného cieľa musíme hľadať primerané prostriedky na zlepšovanie hospodárskych pomerov rozvojových krajín, ako aj na ich postupnú integráciu do svetových trhov.

Okrem čisto hospodárskych faktorov, ako je podiel na trhu, je potrebné brať do úvahy aj iné kritériá, ako je úroveň rozvoja príjemcov a ich odhodlanie vykročiť na cestu demokracie. Okrem toho je potrebné podporovať výrobky, ktoré sú často charakteristické pre hospodárstvo danej krajiny.

Pri plnení týchto cieľov však musíme byť opatrní, aby sme nenútili hospodárstva rozvojových krajín vyrábať obmedzený rozsah tovaru, najmä pokiaľ ide o výrobky s nízkou pridanou hodnotou, pretože to by rozvoj a hospodársky rast týchto krajín nepodporilo, skôr spomalilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Pán predsedajúci, dámy a páni, správa pána Markova o systéme colných preferencií poskytovaných rozvojovým krajinám je aktom viery v prospešný vplyv celosvetového voľného obchodu, najmä pre najchudobnejšie krajiny.

Keď však sledujem televízne správy, zdá sa, že práve v týchto krajinách sa vyskytuje hladomor. Zdá sa, že jednou z príčin týchto tragédií je práve rozhodnutie týkajúce sa veľkého vývozu plodín na úkor miestnych plodín určených a zabezpečenie potravinovej nezávislosti. Zdá sa, že za 38 rokov nemali preferenčné systémy príliš veľký vplyv na hospodársku a sociálnu situáciu týchto krajín a ich obyvateľstvo.

Zdá sa, že ak tento systém existuje tak dlho a nemá také výsledky, aké jeho ideologickí zástancovia očakávali, jeho vplyv v prípade takého veľkého počtu ľudí a vo všetkých krajinách nie je taký, ako sa očakávalo, ak zdôrazňuje nerovnosť a chudobu, potom už nie je čas upravovať ho v jeho priebehu, je skrátka čas zrieknuť sa ho.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ako sme už zdôraznili, súčasný systém GSP sa zakladá na úvahe, ktorá je sama osebe protichodná. Inými slovami, rozvoj sa podporuje s cieľom liberalizovať medzinárodný trh prostredníctvom podpory vývozu, regulovaného na svetovej úrovni, s „centrom“ a „perifériou“.

Táto úvaha bráni čestným medzinárodným vzťahom a neprispieva k rozvoju endogénnych faktorov menej hospodársky rozvinutých krajín, bez ktorých – spolu s krádežou zahraničného dlhu a záujmami veľkých medzinárodných spoločností z USA, EÚ a Japonska – budú mať tieto krajiny aj naďalej postavenie periférnych a druhoradých krajín.

Obchod je súčasťou rozvoja, ale určite nie je tou najdôležitejšou.

Systém GSP zaručuje preferenčný prístup výrobkom, ktoré pochádzajú z mnohých krajín. V prípade Portugalska sa GSP týka výrobkov, ktoré majú pre krajinu osobitný význam (konzervovaný tuniak, paradajkový koncentrát, tkaniny a odevy).

Zvlášť zasiahnutá je výroba tkanín a odevov, a to najmä preto, lebo existujú vysoké hranice odstupňovania. Je nevyhnutné zmeniť tento a ďalšie negatívne aspekty, inak to bude mať na vnútroštátny výrobný sektor vážny vplyv, ktorý sa prejaví v sociálnej a hospodárskej oblasti.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Zhoršenie situácie v Gruzínsku (RC-B6-0278/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. – (PL) Pán predsedajúci, spôsob, akým Rusko zaobchádza s Gruzínskom, je vzhľadom na medzinárodné normy úplne neprijateľný. Je viac ako jasné, že Rusko zneužíva svoj hospodársky vplyv v mnohých krajinách EÚ a skúša, ako ďaleko môže zájsť vo svojich neoimperialistických ambíciách. Robí všetko preto, aby zablokovalo vzťahy medzi Gruzínskom a Západom. Rád by som znovu zdôraznil, že je nevyhnutné, aby vojenské jednotky EÚ alebo OSN nahradili takzvané ruské mierové ozbrojené jednotky v Abcházsku.

Európska únia by mala neustále demonštrovať plnú podporu Gruzínsku, tak, ako dnes v Parlamente. Okrem toho by Únia mala podporovať spoluprácu a okamžite zaviesť opatrenia zjednodušujúce vydávanie víz Gruzíncom, najmä teraz, keď sa tam uskutočnili úplne demokratické voľby.

Uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté, vyjadruje zvrchovanému Gruzínsku práve uvedený druh podpory. Som rád, že podnet na rozpravu, ktorá sa uskutočnila začiatkom mája v Európskom parlamente, dali poslanci za Právo a spravodlivosť. Výsledkom tejto rozpravy je dnešné uznesenie, ktoré reprezentuje oficiálny postoj Európy k otázke Gruzínska.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Okrem ostatných rôznych aspektov, ktoré možno zdôrazniť v súvislosti s týmto uznesením, musím upozorniť na veľké pokrytectvo tých, ktorí teraz opakujú tvrdenia o svojej podpore zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu, pretože sú to tí istí ľudia, ktorí rozpútali a podporovali nezákonnú a protiprávnu „operáciu“ USA, NATO a EÚ proti Juhoslávii. Táto operácia bola príkladom zasahovania, destabilizácie, agresie a vojenskej okupácie a vyvrcholila jednostranným vyhlásením nezávislosti srbskej provincie Kosovo, pričom sa vôbec nebralo do úvahy medzinárodné právo.

Znovu vidíme jasné znaky (ktoré odmietame) zasahovania a posilňovania prítomnosti vrátane vojenskej prítomnosti USA, NATO a EÚ v tomto regióne, ktorý má z geostrategického hľadiska čoraz väčší význam.

Pozrime sa napríklad na závery nedávneho samitu NATO v Bukurešti, kde bol prijatý politický záväzok týkajúci sa pristúpenia Gruzínska k tejto útočnej vojenskej aliancii. Pozrime sa napríklad na výzvu na „intenzívnejšie zapojenie“ a „podporu medzinárodnej prítomnosti v zóne konfliktu vyslaním hraničnej misie v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP)“ (inými slovami, misia z EÚ, ktorá sa skladá z 21 členských krajín NATO a v ktorej je EBOP európskym pilierom NATO). Pozrime sa napríklad na iniciatívy na vytvorenie „širokých a všeobecných dohôd o voľnom obchode“ medzi EÚ a Gruzínskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. – (PL) Hlasoval som za prijatie uznesenia o Gruzínsku. Občania Gruzínska potrebujú našu podporu a solidaritu. Solidarita nie je taká potrebná, keď je všetko v poriadku a všetci sú šťastní. Je však veľmi potrebná v dobe problémov a utrpenia. Obyvatelia Gruzínska práve teraz zažívajú utrpenie. My by sme im mali ukázať nielen našu podporu, ale tiež by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili ich a ich krajinu pred konfliktom, ktorý by mohol mať tragické následky.

Existujú zreteľné známky toho, že Gruzínsko a Rusko boli prednedávnom na pokraji ozbrojeného konfliktu. Je našou povinnosťou presvedčiť všetky strany, aby sa rozhodli pre mierové politické riešenia. Som presvedčený, že aj tie najvážnejšie problémy je možné riešiť rokovaním, hľadaním kompromisu a s pomocou zásad dobrej vôle. Dúfam tiež, že medzinárodné spoločenstvo aktívne a účinne podporí proces rokovania a hľadania stáleho a spravodlivého riešenia, ktoré bude prijateľné pre obidve strany.

Situácia v Gruzínsku navyše ukazuje, aká dôležitá je naša susedská politika pre našu politiku ako celok. Týka sa to najmä východného rozmeru susedskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne. − (ET) Gruzínsko prechádza nepochybne ťažkým obdobím. Na jednej strane je tu neochota zo strany opozície viesť otvorený dialóg s vládnucou stranou. Na druhej strane sú tu vzťahy Gruzínska s Ruskom súvisiace so separatizmom v gruzínskej provincii Abcházsko a so situáciou v Južnom Osetsku, kde je ohrozená gruzínska zvrchovanosť. Rusko jednostranne posilnilo prítomnosť svojich vojenských síl na hranici. Podľa môjho názoru, EÚ musí začať podnikať kroky a nahradiť ruské takzvané mierové jednotky skutočnými mierovými jednotkami.

Keďže ministri zahraničia členských štátov EÚ podporili zvrchovanosť Gruzínska a územnú celistvosť na medzinárodne uznanej hranici, domnievam sa, že EÚ musí prostredníctvom svojho zástupcu prevziať vedúcu úlohu v riešení konfliktu medzi Ruskom a Tbilisi v separatistických regiónoch Gruzínska a každej strane navrhnúť možnosti budovania dôvery a bezpečnostné oparenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. – (FR) Naše posolstvo je jasné: odsudzujeme nebezpečné vyhrotenie konfliktu v tomto regióne a potvrdzujeme podporu EÚ Gruzínsku.

Nedávny vývoj v Gruzínsku, konkrétne v Abcházsku, je veľmi znepokojujúci. Zhoršenie vzťahov medzi Gruzínskom a Ruskom by mohlo pre kaukazský región znamenať začiatok negatívnej špirály.

Zúčastnila som sa delegácie, ktorá navštívila Gruzínsko s cieľom pozorovať priebeh volieb 21. mája 2008 a bola som svedkom intenzívneho demokratizačného úsilia zo strany Tbilisi. Tento podstatný pokrok, ktorý som videla pri kontrole 14 volebných staníc v oblasti mesta Gori, by nemal prekryť problémy, ktoré v regióne pretrvávajú. Stále je potrebné mnoho vykonať a EÚ sa bude musieť zúčastniť, okrem pozorovania volieb, prostredníctvom poskytnutia dlhodobej podpory reformnému procesu.

EÚ sa musí poučiť z balkánskej skúsenosti: nemôže stáť bokom, keď čelí konfliktu, ktorý sa odohráva za jej dverami. Pri schvaľovaní tohto uznesenia vyzývam obidve strany konfliktu, aby nevykonali žiadne ďalšie kroky, ktoré by mohli spôsobiť vystupňovanie napätia. Je nevyhnutné zamerať sa na úsilie o obnovenie dialógu a presvedčenie Ruska, aby stiahlo svoje jednotky z Abcházska.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci odmietajú mnoho z článkov 6 a 8, ktoré sa zaoberajú misiami EBOP. Zo zásady sme proti EBOP a nepovažujeme EÚ za vhodnú organizáciu na podnikanie bezpečnostných misií vo vzdialených oblastiach prípadného konfliktu. Navyše sme sklamaní, že na samite NATO v Bukurešti nebolo Gruzínsko prizvané, aby sa pripojilo k akčnému plánu členov NATO.

 
  
  

– Správa: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa zdržať sa hlasovania o bode E odôvodnenia. Na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP) budú pravdepodobne potrebné zvýšené rozpočtové zdroje, ale my nechceme brániť blížiacemu sa prieskumu v polovici obdobia dlhodobého rozpočtu tým, že si v tejto fáze utvoríme názor na jeho jednotlivé časti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy svojho váženého poľského kolegu Jaceka Saryusz-Wolského o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) a európskej bezpečnostnej a obrannej politike (EBOP), ktoré prispeli k posilneniu európskej identity a úlohy Európskej únie vo svete. Súhlasím s tým, že je nevyhnutné, aby SZBP získala silnejšiu demokratickú legitimitu tým, že Parlament bude mať možnosť vykonávať skutočnú kontrolu tejto politiky a hovoriť jednohlasne, ako aj tým, že bude možné zdôrazňovať rôzne priority: príčiny súčasnej neistoty v Európe (terorizmus, organizovaný zločin), energetická bezpečnosť, boj proti zmene klímy a trvalo udržateľný rozvoj, zlepšovanie stability susedných regiónov, zvládanie krízy a zabránenie konfliktom alebo ich riešenie, nešírenie zbraní hromadného ničenia, riešenie migrácie a presadzovanie ľudských práv a občianskych slobôd na celom svete. Z geografických priorít musí byť prvoradé zabezpečenie stability na západnom Balkáne a podpora dialógu so Srbskom a Kosovom.

Podporujem myšlienku, že Európsky parlament by mal predložiť konkrétne návrhy na financovanie a rozpočtovú kontrolu budúceho Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť (EEAS)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. – (PL) Pán predsedajúci, na úvod by som rád zagratuloval pánu Saryusz-Wolskému za jeho správu týkajúcu sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie.

Súhlasím s pánom spravodajcom, že o spoločnej zahraničnej politike nestačí len hovoriť. Musíme dokázať, že Európska únia je pripravená zaujať spoločný postoj k rozhodujúcim otázkam. Vo vzťahu k dôležitým veciam, ako je agresívna energetická politika Ruska, udalosti v Kosove a prípad Tibetu, Únia nedávno ukázala, že SZBP je stále vzdialeným cieľom. Pokiaľ Európska únia dovolí, aby bola podkopaná jej dôveryhodnosť na medzinárodnej úrovni, ako v uvedených prípadoch, a pokiaľ jednotlivé členské štáty budú naďalej konať na dvojstrannom základe, realizácia SZBP ostane len cieľom.

Ďalším ustanovením o spoločnej politike nič nezískame, ak nezačneme hovoriť jednohlasne o veciach, ktoré majú pre Európu prvoradý význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Budem hlasovať za túto správu. Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 Skupiny zelených, ktorý sa sťažuje na celosvetový obchodný útok prezidenta Sarkozyho na jadrovú technológiu“. Obávam sa, že táto „chlapská“ technológia ovláda príliš veľkú časť francúzskej zahraničnej politiky. Hovorí sa, že dôvod, prečo je Francúzsko jediným členským štátom, ktorý nevytvorí diplomatické vzťahy so Severnou Kóreou, nesúvisí s obavami o ľudské práva, ale s tým, že vtedajšia juhokórejská vláda nedokázala francúzskemu jadrovému priemyslu sľúbiť nepomerný diel jadrových kontaktov spojených s projektom KEDO na postavenie dvoch ľahkých vodných reaktorov v Severnej Kórei výmenou za zmrazenie ich grafitom moderovaného reaktora v Taechone, ktorý dokáže vyrábať plutónium na vojenské účely. Z dôvodu posadnutosti Francúzska jadrovou energiou sme všetci menej bezpeční.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písomne. (SV) Hlasovala som proti, pretože nechcem posilnenie spoločnej zahraničnej politiky EÚ a ozbrojených síl so všetkým, čo s tým súvisí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Úplne podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 svojej skupiny týkajúci sa správy pána Saryusz-Wolského, ktorý vyjadruje znepokojenie nad celosvetovým obchodným bojom za jadrovú energiu, ktorý by mohol spôsobiť ďalšie šírenie jadrovej energie. Obyvateľov Škótska veľmi zaujímajú otázky jadrovej energie, pretože základne jadrových zbraní Spojeného kráľovstva sa nachádzajú na našom území. Škótsko odmieta plány londýnskej vlády vytvoriť novú generáciu jadrových zbraní a ja plne podporujem aktivity škótskej vlády, ktorá chce dosiahnuť, aby sa to nikdy nestalo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Správa pána Saryusz-Wolského o výročnej správe o SZBP sa snaží definovať spoločné hodnoty a priority týkajúce sa celosvetovej úlohy Európy. Prostredníctvom Lisabonskej zmluvy bude mať EÚ účinnejší a súdržnejší hlas v medzinárodných veciach a ja vítam skutočnosť, že správa sa zaoberá prínosom zmluvy v tejto oblasti. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci si neprajú, aby britská zahraničná politika podliehala EÚ. Odmietame Lisabonskú zmluvu, akúkoľvek predstavu „ministra zahraničia“ EÚ alebo kreslo EÚ v Bezpečnostnej rade OSN a akúkoľvek úlohu EÚ v obrane. Preto sme hlasovali proti správe. Vítame však príležitosť, aby 27 národov hovorilo jedným hlasom tam, kde je to úplne v súlade so záujmami britskej zahraničnej politiky. Podobne podporujeme lepšie koordinovanú humanitárnu činnosť a ráznejší prístup v rokovaniach s neprípustnými režimami v Zimbabwe, Barme a inde.

 
  
  

– Správa: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) Zdržali sme sa hlasovania vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú NATO, pretože pochádzame z krajiny, ktorá nemá žiadne vojenské aliancie.

V súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 14 sa domnievame, že fakticky je nesprávne tvrdiť, že Zmluva nepovoľuje vojenské zámery. Aj teraz sa zdroje EÚ používajú na vojenské operácie, nie však na spoločné obranné sily EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), písomne. − Všeobecne hlasujeme proti právnym predpisom EÚ a samozrejme sme hlasovali aj proti tejto správe ako celku. Domnievali sme sa však, že je tu niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, za ktoré by sme mohli hlasovať. Hlasovali sme za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10 a 12, pretože odmietajú militarizáciu EÚ. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nevyzývali Komisiu konať, ani neuznávali autoritu Komisie alebo EÚ. Boli to len vyhlásenia, s ktorými sme náhodou súhlasili v tejto konkrétnej otázke. Preto sme mohli hlasovať za tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy bez toho, aby sme robili kompromisy v súvislosti s naším celkovým postojom k tejto správe ako celku, ako aj k právnym predpisom EÚ všeobecne.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ak ste pochybovali o skutočnom význame, ambícii a rámci takzvanej Lisabonskej zmluvy, mali by ste si pozorne prečítať uznesenie o EBOP (Európska bezpečnostná a obranná politika) a SZBP (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika), ktoré bolo v Parlamente prijaté väčšinou hlasov, a tieto pochybnosti by sa rozplynuli.

Sily presadzujúce „európsku integráciu“ – konkrétne veľké finančné a hospodárske skupiny, sociálni demokrati a pravica – sa pokúšajú vytvoriť z EÚ imperialistický blok podliehajúci kontrole ich hlavných mocenských zložiek.

Okrem upevňovania politiky zasahovania EÚ (ako v prípadoch „misií“ do Afganistanu, Čadu/Stredoafrickej republiky, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Guiney-Bissau) a operačnej spôsobilosti („ujať sa rýchlo a súčasne dvoch vojenských operácií EZOP“) je táto správa skutočným sprievodcom militarizáciou a militarizmom. Napríklad, správa zdôrazňuje nasledujúce ciele: rozšírenie „európskej bezpečnostnej stratégie“, vojenský rozmer „civilných misií“, militarizácia „podpory rozvoja“ a „rozvoj“ ako nástroj zasahovania, podpora prostriedkov vojenskej dopravy (vojenské lietadlo A400M a vrtuľníky), zvýšenie výdavkov na „obranu“ a vojenské akcie vrátane využívania rozpočtu Spoločenstva, operačná spôsobilosť na uskutočnenie vojenských operácií EÚ a koordinácia projektov a zbrojárskeho priemyslu.

Toto sú okrem iného dôvody, prečo sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písomne. (SV) Hlasovala som proti správe, pretože si neželám podporu spoločnej zahraničnej politiky EÚ. Okrem toho som proti militarizácii EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. − Britskí labouristickí poslanci EP hlasovali za túto správu, ktorá sa zameriava na vykonávanie Európskej bezpečnostnej stratégie a na pokračujúcu úlohu misií EZOP. Labouristickí poslanci vítajú najmä dôraz na lepšie fungovanie civilných misií EZOP.

Labouristickí poslanci EP hlasovali proti zneniu odseku 39 zameraného na úlohu jednotiek Eurocorps. Keďže Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje v Eurocorps a tieto jednotky neboli nikdy využité, labouristickí poslanci sa domnievajú, že je potrebné zdôrazniť, že pod stálym velením EÚ nie je žiadne stále vojsko, a my sa domnievame, že žiadna podobná štruktúra nie je potrebná .

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správu pána Kuhneho o výročnej správe o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie a EBOP. Súhlasím s pánom spravodajcom, že Lisabonská zmluva posilňuje právomoci Únie tým, že priznáva vysokému predstaviteľovi pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku dôležitejšiu úlohu.

Medzinárodný charakter bezpečnostných otázok, ktorým čelia členské štáty, vyžaduje lepšiu európsku spoluprácu. Preto by som v súvislosti s uvedenými prípadmi privítal zavedenie doložky solidarity medzi členskými štátmi. Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. (IT) Bezpečnostné potreby Európy sa zmenili. Riziko územnej agresie skryté v klasickej koncepcii obrany vystriedalo z veľkej časti nebezpečenstvo vznikajúce na regionálnych hraniciach v oblastiach obklopujúcich územie EÚ. Okrem toho tu existuje hrozba terorizmu a ohromný vzostup hladiny migračných tokov, radikalizácia rôznych fundamentalistov a extrémistov, nárast nelegálneho obchodu a riziko šírenia zbraní hromadného ničenia.

Pre Európsku úniu to neznamená len zabezpečiť si prostriedky nezávislého konania na zvládnutie medzinárodných kríz, ale tiež zaviesť plnoprávny európsky systém obrany. V procese rozširovania svojej spôsobilosti externého zásahu, ktorý je potrebný, sa však EÚ nesmie obmedziť na samotný vojenský rozmer: musí zároveň rozvíjať mechanizmy riešenia civilných kríz vrátane činnosti polície, administrátorov, súdnictva, pracovníkov civilnej ochrany atď.

Preto je nevyhnutné podporovať Spoločnú bezpečnostnú politiku, aby zabezpečila kľúčovú úlohu Únie na medzinárodnej geopolitickej scéne, úlohu, ktorá je odlišná, nie však vzdialená od úlohy NATO. Preto dnes hlasujem za správu pána Saryusz-Wolského.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Ambície Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany zreteľne nie sú také veľké ako jej schopnosti, a to nielen v súvislosti s tradičným problémom koordinácie a spolupráce v otázke zahraničných priorít. Je tu hlavný problém, ktorý je nevyhnutné vyriešiť. Vieme, že na zahraničný rozmer a vybudovanie operačných kapacít je nevyhnutný personál, dostupnosť a spolupráca, ktoré chýbajú. Je však nevyhnutné, aby verejnosť uznala nevyhnutnosť a užitočnosť uvedenej spolupráce. Túto stratégiu musíme vybudovať na spolupráci – prostredníctvom osobitných investícií do interoperability a budovania zázemia operačných kapacít –, tomuto rozmeru našich politík však chýba verejná podpora. Uznanie nevyhnutnosti a dôležitosti a účinnosti bezpečnostného a obranného rozmeru závisí z veľkej časti od verejnej podpory, ktorú je nevyhnutné získať, a to záleží najmä od nášho úsilia.

Nakoniec by som rád zdôraznil, že je dôležité pamäť na skutočnosť, že Atlantická aliancia je základným pilierom európskej bezpečnosti a obrany, a to sa musí brať do úvahy za všetkých okolností.

 
  
  

– Správa: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008) a Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Dve správy, o ktorých sa dnes hlasovalo – jedna o Spoločnej zahraničnej politike a druhá o Európskej bezpečnostnej a obrannej politike – majú jedno spoločné: berú členským štátom ich zahraničné a obranné politiky v prospech úradníkov v Bruseli.

Diplomacia bude v rukách vysokého predstaviteľa, skutočného ministra zahraničných vecí. Navyše tu bude jediná spoločná obrana, teraz pod patronátom Spojených štátov, ktoré ju budú vykonávať prostredníctvom NATO a OSN, ako zreteľne naznačuje Lisabonská zmluva – druhý pokus o ústavu Európy. Naše vojenské finančné zdroje sú znížené na úplné minimum, pretože podstatnú časť rozpočtu dnes míňajú Francúzsko a Spojené kráľovstvo a podliehajú Paktu stability. Francúzske a britské stále kreslá v Bezpečnostnom výbore OSN budú nepochybne zlúčené do jedného a predané jednému všemocnému Európanovi... Skrátka, žiadny členský štát EÚ nebude mať politické ani vojenské zdroje na zabezpečenie svojej vlastnej nezávislosti a slobody. Jednako však už väčšinu z nich predali eurokratom. Vonkoncom nesúhlasíme s týmto katastrofálnym vývojom.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Samit EÚ/USA (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. – (PL) Pán predsedajúci, podporil som uznesenie o samite EÚ – USA, pretože okrem vecí, ktoré sa týkajú dvojstranného partnerstva, a globálnych výziev, sa zaoberá otázkou víz, ktorá je pre poľských občanov veľmi dôležitá.

Poľskí občania, ktorí chcú navštíviť Spojené štáty ako turisti, musia ešte stále absolvovať zložité a nákladné postupy, aby dostali víza.

Približne 25 % žiadostí o víza sa Poliakom zamieta. Hlavným, a niekedy jediným dôvodom zamietnutia je podozrenie úradníka konzulátu, že žiadajúci by mohol vykonávať nelegálnu prácu. V skutočnosti väčšina Poliakov cestuje do Spojených štátov navštíviť svojich príbuzných. Približne tri štvrtiny z 10 miliónov Poliakov žijúcich v Spojených štátoch pochádzajú z regiónu Malopolska v mojej krajine, a to vysvetľuje, prečo sú pred americkým konzulátom v Krakove také dlhé zástupy.

Domnievam sa, že zo samotnej existencie uvedeného postupu vo vzťahu k členskému štátu Európskej únie vyplýva nevyhnutnosť, aby Únia v dialógu so Spojenými štátmi zaujala zásadný postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Rád by som v rámci tejto rozpravy upozornil na otázku amerických plánov na protiraketovú ochranu, najmä v súvislosti s Českou republikou. Dve tretiny českých obyvateľov sú proti umiestneniu radaru neďaleko Prahy.

Dvaja českí mieroví aktivisti už tri týždne držia protestnú hladovku proti nezlomnej podpore, ktorú česká vláda poskytuje týmto plánom, napriek nedostatočným dôkazom o tom, že európsku bezpečnostnú situáciu skôr zhoršia ako zlepšia. Oceňujem skutočnosť, že k týmto aktivistom sa v súčasnosti pridávajú dôležití politici a každý z nich drží hladovku 24 hodín.

Súhlasím s nimi, že je nevyhnutné, aby EÚ zaujala spoločný postoj týkajúci sa montáže týchto technológií, pripomínajúcich Hviezdne vojny, v Európe. Je nevyhnutná rozprava v Parlamente za prítomnosti Rady. Dúfam, že pán predsedajúci ju presadí na budúci mesiac.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), písomne. (SV) Junilistan bezvýhradne súhlasí s tými časťami uznesenia, ktoré sa týkajú zaobchádzania s americkými väzňami a ich prepravy cez európske krajiny. Spojené štáty musia podľa medzinárodného práva zajatcov priviesť pred súd alebo ich prepustiť. Podmienky na Guantáname a v iných väzniciach sú úplne neprijateľné.

Správa sa, žiaľ, týka príliš veľkého počtu záležitostí, ktoré nesúvisia s týmto problémom, otázok, za ktoré sú zodpovedné medzinárodné orgány, najmä OSN. Nedomnievame sa, že Európsky parlament by mal hrať úlohu v súvislosti s politickou situáciou v krajinách, ktoré nie sú v priamom susedstve EÚ, ako napríklad Irán, Kosovo alebo Irak. Európsky parlament by sa tiež nemal usilovať rozšíriť európsku zahraničnú politiku tým, že bude vyzývať ďalšie krajiny, aby rozvíjali spoluprácu a spoločné stratégie proti terorizmu a zbraniam hromadného ničenia. Toto sú naliehavé otázky, ktoré je najvhodnejšie riešiť z perspektívy samotných členských štátov a v spolupráci s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ktoré sú určené na tieto záležitosti. Junilistan tiež rozhodne kritizuje tú časť uznesenia, v ktorej sa prejavuje snaha prideliť z rozpočtov EÚ a Spojených štátov veľké sumy na financovanie poľnohospodárskeho výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. − Britskí labouristickí poslanci EP s potešením hlasovali za toto uznesenie pred samitom EÚ – USA 10. júna. Dúfame, že toto uznesenie prispeje k plodnosti tohto samitu. Labouristickí poslanci vítajú predovšetkým výzvu na blízku spoluprácu EÚ a USA v mnohých problematických oblastiach spoločnej politiky; labouristickí poslanci bezvýhradne podporujú aj výzvu, aby EÚ a USA považovali miléniové rozvojové ciele za centrum záujmu medzinárodnej rozvojovej politiky.

Britskí labouristickí poslanci EP sa rozhodli zdržať sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 8, pretože sa domnievame, že toto znenie neposkytuje vyvážený postoj k tejto otázke. Sme presvedčení, že diskusia sa musí zamerať tiež na záväzky Ruska a zahrnúť širšie medzinárodné úsilie o odzbrojenie, ako výslovne odporúča úspešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh socialistickej skupiny k správe o Európskej bezpečnostnej a obrannej politike, o ktorej sa dnes tiež hlasovalo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Nadchádzajúce americké prezidentské voľby sú príležitosťou na odklon od takej zahraničnej politiky, akú vykonávala Bushova vláda. Taká zmena by mala zahrnúť Európu a EÚ by sa mala usilovať o podporu partnerstva medzi EÚ a USA, najmä pri riešení globálnych problémov, ako sú zmena klímy a chudoba. Podporujem návrh uznesenia pána Wiersmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) My poslanci EP za Komunistickú stranu Grécka (KKE), hlasujeme proti spoločnému uzneseniu z nasledujúcich dôvodov:

• vyzýva na posilnenie imperialistickej spolupráce medzi Spojenými štátmi a EÚ prostredníctvom oživenia NATO s cieľom manipulovať a zneužívať ľudí a štáty;

• potvrdzuje strategické protiľudové spojenie EÚ – USA proti „terorizmu“. Aj keď sa často vyzýva na dodržiavanie ľudských práv, toto spojenie nie je ničím iným ako zámienkou na spoločné vedenie neľútostnej vojny proti ľuďom;

• pod zámienkou vplyvu zmeny klímy toto uznesenie pripravuje proti krajinám a občanom cestu pre nové imperialistické zásahy spolu so Spojenými štátmi;

• svojou politikou rovnocenného zaobchádzania so všetkými stranami toto uznesenie v skutočnosti podporuje okupačné izraelské jednotky a ich zločiny proti Palestínčanom. Uznáva pretrvávajúcu okupáciu Iraku a Afganistanu a navrhuje praktické opatrenia na spoluprácu medzi Spojenými štátmi a EÚ v Euro-Nato protektoráte Kosovo.

Uznesenie je ďalším dôkazom strategickej dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi proti ľuďom. Uznesenie sa vystatuje politickou mocou, aby demonštrovalo, že EÚ je údajným súperom Spojených štátov, v porovnaní s ktorými sa cíti menejcenná.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Jedným z najprekvapujúcejších momentov európskej politiky je spôsob, akým sa pristupuje k vzťahom medzi Európou a Spojenými štátmi, a to najmä v porovnaní so spôsobmi, ktoré sa uplatňujú v súčasných vzťahoch s ostatnými partnermi, ktorí sú veľmi odlišní v politickej aj kultúrnej oblasti.

Je jasné, že tu existujú názorové rozdiely, nezhody, konkurencia a záujmy, najmä zákonné hospodárske záujmy, ktoré nás stavajú na rozdielne pozície. Je však nevyhnutné, aby sme dokázali zvládnuť napätie a nezhody medzi partnermi v rámci jedného projektu. Je nevyhnutné uznať to, aby sme mohli konať a reagovať na všetko, s čím sa stretávame. V tejto súvislosti je jedným z prvých krokov, ktoré musíme vykonať, odstránenie obchodných bariér, ktoré sú zbytočné a bezdôvodné medzi partnermi, ako sú Európa a Spojené štáty. Taktiež je dôležité, ak skutočne chceme reagovať na hroziaci nárast chudoby, ktorý je zbytočným následkom zvýšeného celosvetového dopytu, aby sme vzájomne spolupracovali, a to najmä so zvyškom sveta, s cieľom pomôcť slabším krajinám dosiahnuť obchodnú otvorenosť potrebnú na vybudovanie vlastného bohatstva. Úspešnejší svet môže stáť na základe pevného spojenectva medzi slobodnými spoločnosťami, ktoré podnecujú vytvorenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci výrazne podporujú transatlantické vzťahy, nesúhlasíme však s ich novou definíciou ako vzťahov medzi EÚ a USA, najmä v otázkach obrany, a preto odmietame väčšinu článku 16.

 
  
  

– Jacek Saryusz-Wolski správa (A6-0189/2008) a návrh uznesenia o samite EÚ – USA (RC-B6-0277/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Aj napriek jasným imperialistickým rozporom toto uznesenie potvrdzuje spoluprácu medzi EÚ a USA a cieľ upevniť ich partnerstvo – najmä v súvislosti s blížiacimi sa americkými prezidentskými voľbami – týkajúce sa spoločnej „zodpovednosti“ na svete.

Uznesenie potvrdzuje postavenie EÚ ako európskeho piliera NATO, ako vyplýva z Európskej bezpečnostnej stratégie, a vyzýva EÚ a USA, aby „užšie spolupracovali na širokej škále spoločných politických úloh, konkrétne v súvislosti s Blízkym východom, Iránom, Irakom, Kosovom a so západným Balkánom, s Afganistanom a Afrikou“.

Pri príležitosti blížiaceho sa 60. výročia NATO uznesenie vyzýva na začatie etapy „obnovenia prepracovaného a silnejšieho partnerstva EÚ – NATO“ a upozorňuje na pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskej bezpečnostnej stratégie týkajúci sa novej strategickej koncepcie NATO, o ktorej tu diskutujeme. V súlade s militarizmom Lisabonskej zmluvy očakáva „prehodnotenie bezpečnostného rozmeru vzťahov medzi EÚ a USA vzhľadom na výsledok strategického preskúmania NATO, aktualizáciu Európskej bezpečnostnej stratégie a nástup novej vlády USA“.

Inými slovami, zavádza a potvrdzuje postavenie EÚ ako politicko-hospodársko-vojenského bloku, ktorý chce mať svoj podiel na svetovláde s USA, ktorú chce dosiahnuť nastolením novej rovnováhy svojich vzťahov. Svet a ľudia, o ktorých sa stará ...

 
  
  

– Návrh uznesenia: Barcelonský proces: Stredomorská únia (RC-B6-0281/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za spoločné uznesenie o Stredomorskej únii, ktoré predložilo päť politických skupín. Región Stredomorie a Blízky východ majú pre Úniu strategický význam a je nevyhnutné vykonávať tu stredomorskú politiku založenú na solidarite, dialógu, spolupráci a obchode s cieľom zvládnuť spoločné politické výzvy a dosiahnuť deklarovaný cieľ, konkrétne vytvoriť oblasť mieru, stability a vzájomnej prosperity. Vítam iniciatívu prezidenta Francúzskej republiky, Nicolasa Sarkozyho, ktorému Stredomorská únia vďačí za mnoho, a ja mu prajem mnoho úspechov na inauguračnom samite, ktorý sa uskutoční 13. júla v Paríži. Podporujem politický návrh dať tejto budúcej únii parlamentný rozmer na základe Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia. Vítam príklady navrhovaných iniciatív, ako napríklad pobrežné diaľnice, prepojenie Arabsko-Magrebskej diaľnice (AMA), odstránenie znečistenia v Stredozemnom mori, civilnú ochranu, plán využívania solárnej energie v Stredozemí, vysokovýkonné zdroje solárnej termálnej elektrickej energie v púšti Severnej Afriky, odsoľovanie morskej vody s cieľom zjednodušiť prístup k pitnej vode atď.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Vítam prijatie spoločného uznesenia o barcelonskom procese: Stredomorskej únii.

Uznesenie správne vyzdvihuje strategický záujem stredomorského regiónu a Blízkeho východu pre Európsku úniu. Naša politika v súvislosti s týmito krajinami sa musí zakladať na zásadách solidarity, dialógu a spolupráce.

V súčasnosti je potrebné znovu začať barcelonský proces s cieľom dosiahnuť jeho maximálnu účinnosť. Preto je iniciatíva Komisie krokom správnym smerom a jej hodnota je v zameraní sa na konkrétne regionálne projekty, ktoré zabezpečia účinnú reakciu na potreby obyvateľov regiónu.

Návrh Komisie odporúča tiež založiť spolupredsedníctvo barcelonského procesu, stály zmiešaný výbor a sekretariát, ktoré prispejú k lepšej spolupráci a dialógu medzi rôznymi partnermi.

Okrem toho návrh uvádza, že hlavnými cieľmi tejto politiky musí byť aj naďalej presadzovanie právneho štátu, demokracie, dodržiavanie ľudských práv a politického pluralizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Pán predsedajúci, dámy a páni, Európska únia ešte neskončila so zavrhovaním hyperaktívneho prezidenta Sarkozyho: zamietnutie návrhu na daň z pohonných látok, varovanie týkajúce sa rozpočtových schodkov a teraz transformácia navrhovanej Únie pre Stredozemie na opätovné začatie barcelonského procesu, ktorý 10 rokov zlyhával.

To je koniec projektu spolupráce medzi krajinami susediacimi s mare nostrum, ktoré vedie Francúzsko. Od tejto chvíle bude do projektu zapojená celá Únia a vládnuť bude Komisia v Bruseli. Tak o tom rozhodol skutočný šéf: Nemecko pani Merkelovej.

Táto záležitosť dokonale zobrazuje dve skutočnosti: agitácia a mediálny rozruch pána Sarkozyho len zakrývajú jeho bezmocnosť, záujmy Francúzska sú v rukách úradníkov v Bruseli a závisia od záujmov Európskej únie.

Úprimne veríme, že Írsko, národ, ktorý tak miluje slobodu a ktorý za ňu v minulosti draho zaplatil, bude krajinou, ktorá nás zbaví tejto eurokratickej štruktúry, ktorá je čoraz neopodstatnenejšia a má čoraz väčšie tyranské sklony.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Ak by ste si dnes prijaté uznesenie len prečítali, takmer by ste uverili, že EÚ má s Úniou pre Stredozemie len tie najúprimnejšie a najlepšie zámery. Starostlivo volené slová tohto uznesenia prezrádzajú len niekoľko náznakov zasahovania a všadeprítomných cieľov v podobe „vytvorenia priestoru voľného obchodu“, pričom „voľný obchod“ je samozrejme spojený so „sociálnymi“ a „environmentálnymi“ zmierňujúcimi prostriedkami a rétorikou.

Európska komisia však jasne hovorí, že región Stredozemného mora má pre Európsku úniu strategický význam z politického aj hospodárskeho hľadiska. Hovorí o podstatnom pokroku smerom k založeniu euro-stredomorskej oblasti voľného obchodu v roku 2010 a upozorňuje, že je nevyhnutné, aby stredomorskí partneri EÚ vykonávali ďalšie a rýchlejšie reformy. Komisia predkladá mnoho priorít, ako napríklad dopravu (upozorňuje na možnosť zavedenia režimu koncesií, ktorý bude zaujímavý pre súkromný sektor a bude sa spájať s vládnymi opatreniami, ktoré zabezpečia voľný obchod, odstránia rôzne necolné prekážky, ktoré mu bránia) a zvýšenie integrácie trhu s energiami.

EÚ chce hospodársky, politicky a vojensky kontrolovať celý stredomorský región a snaží sa ovládnuť jeho trhy a využívať jeho nesmierne zdroje.

Veď to je predsa kapitalizmus!

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. – (FR) Samotný názov uznesenia zdôrazňuje Sarkozyho neúspech. Sarkozy, nespokojný so svojou funkciou prezidenta Francúzskej republiky, sa snažil stať projektantom a potom prezidentom Euro-stredomorskej únie, ktorá by bola otvorená len krajinám susediacim so Stredozemným morom.

Ešte pred začiatkom jeho európskeho predsedníctva sa jeho domček z karát rúca. Nemecko presadilo svoje plány: na tomto projekte, ktorého cieľom je len rozšírenie barcelonského procesu riadeného bruselskými eurokratmi, sa budú zúčastňovať všetky členské štáty.

Toto fiasko ilustruje, ako v európskych inštitúciách kleslo postavenie našej krajiny. Podľa Únie ľudového hnutia (UMP) a Socialistickej strany (PS) bruselská Európa namiesto posilnenia Francúzsko oslabuje vo všetkých odvetviach: v hospodárskom odvetví ničí našich malých poľnohospodárov, náš priemysel sa rúca a presídľuje inam, vo vojenskom odvetví rozkladá armádu a rozpúšťa ju do európskych jednotiek, v demografickej oblasti imigrácia ohrozuje našu národnú identitu.

Len nová Európa, Európa jednotlivých štátov založená na zvrchovanosti národov a na základných hodnotách európskej a kresťanskej civilizácie, umožní Francúzsku stať sa opäť dôležitým hráčom a v Stredozemí vykonávať politiku spolupráce zameranú okrem iného na dosiahnutie toho, aby sa imigrované obyvateľstvo vrátilo do svojich pôvodných krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Európska únia sa už určitú dobu usiluje vybudovať osobitné vzťahy v oblasti spolupráce s krajinami na afrických a ázijských brehoch Stredozemného mora. Táto spolupráca vyvoláva stále otázku, či to znamená, že podporujeme diktatúru v Sýrii alebo že schvaľujeme spôsob, akým Izrael odkladá vytvorenie rovnoprávneho a medzinárodne uznaného palestínskeho štátu. Je nevyhnutné, aby myšlienku francúzskeho prezidenta Sarkozyho o osobitnej únii medzi EÚ a všetkými krajinami Stredozemia podporovala najmä verejnosť členských štátov EÚ, ktoré hraničia so Stredozemným morom. Založenie takej únie by prispelo k vybudovaniu oblasti vplyvu EÚ v regióne s rozdielnymi partnermi, podľa príkladu tradičných dohôd medzi USA a časťami Latinskej Ameriky. Mohlo by tiež slúžiť na schválenie diktatúr v Tunisku, Líbyi a Sýrii, a v menšej miere aj v Alžírsku a Egypte. Bolo by jednoduchšie posielať utečencov naspäť do týchto štátov. Poskytlo by nám to tiež možnosť zlepšiť vzťahy s Izraelom hneď, bez toho, aby sme čakali na uznanie susedného palestínskeho štátu. Len tieto zásadné problémy sú dôvodom, že teraz nehlasujem za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Poslanci EP za Komunistickú stranu Grécka (KKE) hlasovali proti uzneseniu. Únia pre Stredozemie v konečnom výsledku nemá rovnocenné, vzájomne prospešné vzťahy s krajinami v uvedenom regióne. Podporuje však imperialistické plány EÚ na rozšírenie regiónu Stredozemia a Blízkeho východu. Cieľom tejto únie je liberalizovať trhy, aby boli ľahšie dostupné európskym monopolom, ktoré si tak zlepšia postavenie v monopolistickom boji o ovládnutie trhu. Zdroje energií a bohatstvo regiónu sa vyčerpajú. Únia pre Stredozemie sa vytvorí prostredníctvom zintenzívnenia hrozieb, vydierania a politického, alebo dokonca vojenského nátlaku na štáty a ľudí. Uznesenie odhaľuje rôzne skutočnosti. Prvotným cieľom politiky Únie pre Stredozemie je údajne vyviezť z EÚ do stredomorských krajín demokraciu a ľudské práva. To je zámienka, ktorú používa EÚ na ospravedlnenie svojich imperialistických intervencií kdekoľvek. V skutočnosti sa tu podporuje imperialistický plán USA – NATO – EÚ pre „Nový Blízky východ“. Preto tu nie je žiadna zmienka o izraelskej okupácii palestínskych území alebo o genocíde palestínskych ľudí.

Ľudia by si nemali robiť ilúzie o charaktere a cieľoch Únie pre Stredozemie, mali by proti nej bojovať.

 
  
  

– Správa: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. – (PL) Pán predsedajúci, počet mladých poľnohospodárov v Európskej únii nepretržite klesá. V súčasnosti má len 7 % poľnohospodárov menej ako 35 rokov. V mnohých prípadoch mladí ľudia odchádzajú z poľnohospodárstva z dôvodu vysokých investičných nákladov, čo znamená, že nemôžu uspieť na trhu.

Preto by sme mali mladým poľnohospodárom pomôcť čerpať prostriedky z fondov Únie. Mladí poľnohospodári by mohli využívať pôžičky s nižšími úverovými sadzbami, čo by im umožnilo uskutočniť svoje plány a neriskovali by pritom veľké zadlženie. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť, aby kritériá týkajúce sa prístupu k finančným prostriedkom Únie neboli príliš náročné a nevylučovali malé hospodárstva zamerané na špecializované výrobky namiesto veľkoobjemovej výroby. Väčšina poľnohospodárskych podnikov v južnom Poľsku a v Malopoľskom vojvodstve a vo vojvodstve Sviatokrzyskie spĺňa tieto podmienky.

Správa pána Veraldiho sa zaoberá všetkými týmito záležitosťami, a preto som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), písomne. – (FR) Vzhľadom na problémy týkajúce sa hľadania novej generácie európskych poľnohospodárov sa Európsky parlament rozhodol nájsť nové spôsoby podpory mladých poľnohospodárov, čím by sa mala riadiť kontrola stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ako tieňová spravodajkyňa skupiny PSE predkladám nasledujúce návrhy:

– reakcie na výzvy v oblasti potravín, energie, životného prostredia a  územného rozvoja patria medzi priority;

– noví poľnohospodári, najmä tí, ktorí nezdedia hospodárstvo, a tí, ktorí majú sídlo v oblastiach s trvalo nepriaznivými prírodnými podmienkami, musia využívať podporné opatrenia: pomoc s vyššími nákladmi na začatie činnosti, zvýhodnené sadzby na poľnohospodárske pôžičky a ďalšie opatrenia týkajúce sa prevádzky po začatí činnosti;

– podľa druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky musia byť tieto podporné opatrenia povinné a je nevyhnutné preskúmať prístup k poľnohospodárskemu majetku;

– životné podmienky vo vidieckych oblastiach sa musia zlepšiť: rovnaký prístup k verejných službám, sociálnemu vybaveniu atď.;

– musíme umožniť prístup k odbornej príprave (náhrady v čase prípravy a otvorený prístup k poľnohospodárskym výskumom);

– musíme podporovať poľnohospodárske profesie a normy na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. (SV) EÚ by sa nemala zaoberať úplne všetkým. Zásada štíhlejšej, ale spokojnejšej Európy naznačuje, že EÚ by sa mala zaoberať len otázkami, v oblasti ktorých má podľa zakladajúcej zmluvy právomoci, a ak sa vyskytnú problémy týkajúce sa demarkácie, mala by sa brať do úvahy proporcionalita, účinnosť a závažnosť.

V poslednom hlasovaní o správe o budúcnosti mladých poľnohospodárov v rámci súčasnej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky som sa rozhodla zdržať sa hlasovania. Správa obsahuje mnoho návrhov na zlepšenie situácie mladých podnikateľov, ako aj návrhy, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu výroby potravín. Text sa zaoberá tiež vecami, ktoré majú nepochybne vnútroštátny význam a malo by sa o nich rozhodovať na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Mnohé návrhy správy sú krokmi správnym smerom, najmä tie, ktoré sa týkajú „pretrvávajúcich ťažkostí“, ktorým čelia mladí poľnohospodári, ako napríklad vysoké náklady na začatie činnosti, veľké zadlženie a nedostatok dostupnej pôdy. My sme predložili rôzne návrhy, na ktoré by sme do budúcnosti radi upozornili Európsku komisiu:

– nevyhnutnosť prijať opatrenia na podporu, sledovanie a poradenstvo pre mladých poľnohospodárov podľa pôvodného plánu na začatie podnikania s cieľom zvýšiť úspešnosť a zároveň minimalizovať alebo vylúčiť situácie, keď poľnohospodári skončia podnikanie alebo dokonca zbankrotujú;

– vytvorenie poľnohospodárskej banky na základe pôdy, ktorá sa uvoľnila v dôsledku odchodu na predčasný dôchodok;

– nevyhnutnosť zaviesť podporu na spoločný nákup drahých strojov a zariadenia, ktoré každý poľnohospodár používa zriedka.

Za nevhodné však považujeme opatrenia prijaté s cieľom vyriešiť existujúce problémy, ktoré spôsobujú, že Portugalsko je členským štátom EÚ s najnižším percentom mladých poľnohospodárov (menej ako 4 %). Je nevyhnutné, aby v rámci aktuálnej kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky bola dostatočne ohodnotená výrobná činnosť, s dostatočnými cenami za výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Za uplynulé desaťročia sa vidiecke oblasti postupne vyľudnili a tento trend je spojený s postupným starnutím populácie.

Starnutie poľnohospodárskej populácie je znepokojujúce v súvislosti s budúcnosťou európskeho poľnohospodárstva. Preto považujem správu pána Veraldiho za veľmi dôležitú, pretože sa zaoberá rôznymi aspektmi spojenými s očakávaniami a možnosťami mladých poľnohospodárov, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji európskych vidieckych oblastí.

Domnievam sa, že mladí poľnohospodári sú dôležití najmä pre rozvoj dynamického poľnohospodárskeho odvetvia, aby bolo možné dosiahnuť ciele Lisabonskej stratégie. Podľa novej spoločnej poľnohospodárskej politiky je preto nevyhnutné považovať výmenu generácií za jednu z priorít.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), písomne. – (PL) Vítame skutočnosť, že Parlament prevažnou väčšinou prijal správu o budúcnosti mladých poľnohospodárov v rámci súčasnej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Vyhlásenia o zvýšení pomoci Európskej únie mladým poľnohospodárom sú veľmi dôležité. Jedno z týchto vyhlásení sa týka jednoduchšieho prístupu k preferenčným pôžičkám pre túto skupinu poľnohospodárov.

Ďalšia praktická pomoc je nevyhnutná v súvislosti s vytváraním reálnych príležitostí na získanie primeraného príjmu pre mladých poľnohospodárov, ktorí chcú pokračovať v rodinnej tradícii v Malopoľsku.

Ak bude mať sľúbená pomoc očakávané účinky, už by sa nemusela tak často vyskytovať situácia, že dediny v Malopoľsku sú obývané výlučne staršími ľuďmi, ktorí sa starajú o svoje vnúčatá, ktorých rodičia majú pocit, že ich jediná príležitosť je hľadať prácu v zahraničí. Táto správa má teda okrem hospodárskeho rozmeru aj sociálny rozmer.

Mladí poľnohospodári chcú zachovávať tradície, ale tiež chápu, že ak sa nebudú spoliehať na iné skúsenosti a technológie, nebudú schopní premeniť svoje rodinné podniky na moderné, konkurencieschopné a ziskové podniky. Preto je podpora rozvoja moderných postupov a nástrojov na poľnohospodársku výrobu veľmi dôležitou črtou dnes prijatého uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), písomne. (SV) Junilistan ako zvyčajne konštatuje, že v tomto prípade je šťastím, že Európsky parlament nemôže spolurozhodovať o poľnohospodárskej politike EÚ, pretože ak by mohol, Únia by bola v pasci protekcionizmu a ohromných subvencií pre najrôznejšie skupiny v poľnohospodárskom odvetví.

Táto správa z vlastnej iniciatívy obsahuje mnohé absurdné návrhy, ako napríklad ďalší „Európsky rok“ tentoraz „dialógu medzi mestami a vidiekom“. Keby sa mal realizovať každý Európsky rok, ktorý Parlament navrhne, bol by pravdepodobne vopred zadaný každý rok až do konca storočia.

Tvrdenia uvedené v článku 35, že opatrenia na rozvoj vidieka by mali byť priamo zamerané na poľnohospodárov, podporujú dojem Junilistanu, že stará preťažená „spoločná poľnohospodárska politika“ teraz v rozpočte EÚ len zmenila názov na „rozvoj vidieka“.

So znepokojením konštatujeme, že Európsky parlament teraz vyzýva na uznanie neobchodných záujmov, ako napríklad kritérií dovozu v súvislosti so Svetovou obchodnou organizáciou. Považujeme to len za prípravu na zavedenie prekážok obchodu a protekcionizmu voči zvyšku sveta.

Preto som sa rozhodla hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Správa pána Veraldiho o budúcnosti mladých poľnohospodárov upozorňuje na niekoľko dôležitých problémov, ktoré sa týkajú vidieckych oblastí v celej Európe. Správa tiež uznáva, že by sa mali zachovať, ďalej zlepšovať a podporovať poľnohospodárske postupy, ktoré sú zakorenené v konkrétnych zemepisných oblastiach a kultúrnych tradíciách v Európe. Bez výhrad podporujem tieto názory a domnievam sa, že by sa mali uplatňovať v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. − (RO) Hlasovala som za správu, pretože sa domnievam, že opatrenia, ktoré stanovuje, dopĺňajú vnútroštátne programy v tomto odvetví. Vnútroštátny program na rozvoj vidieka v Rumunsku stanovuje opatrenie, ktoré poskytuje prostriedky z fondov na rozvoj vidieka EÚ až do výšky 40 000 EUR na osobu. Je však nevyhnutné splniť náročné podmienky, takže v tejto súvislosti máme stále málo žiadostí.

Správa, ktorú dnes schvaľujeme, poskytuje mnoho dôležitých opatrení v súvislosti s finančnou podporou mladých poľnohospodárov, ako aj s určitými zásadnými právnymi aspektmi, ako napríklad jednoduchšia výmena poľnohospodárskeho majetku alebo jednoduchší prístup k bankovým úverom. Dôležité je tiež odborné vzdelávanie a príprava mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Preto sa domnievam, že budúce právne predpisy by mali vyriešiť veľký nepomer medzi mladšou populáciou do 35 rokov činnou v poľnohospodárskom odvetví (len 8,5 % z celkového počtu poľnohospodárov v Európe) a ostatnými vekovými kategóriami v tomto odvetví.

Tieto opatrenia rozhodne prispejú k úspešnosti vnútroštátnych programov, rovnako ako hlavná os podpory mladých poľnohospodárov, ktorú v Rumunsku garantuje PNDR.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písomne.(DE) Aké otázky si dnes kladú mladí ľudia, keď sa rozhodujú o svojej kariére? Sú to otázky o charaktere povolania, perspektívach do budúcnosti, alebo ako zarobiť rýchlo peniaze? Odpoveď na všetky tieto otázky je často negatívna pokiaľ ide o poľnohospodárstvo. Len 7 % poľnohospodárov je mladších ako 35 rokov, z čoho vyplýva, že táto profesia je v znepokojujúcom štádiu úpadku. Je mnoho mladých ľudí, ktorých by poľnohospodárstvo bavilo: práca na vzduchu a blízko prírode, medzi rastlinami a zvieratami. To je fakt. Tak čo mladých ľudí odrádza? Je to nedostatočná perspektíva, alebo všeobecná neistota, ktorá túto profesiu obklopuje? Zdediť rodinný statok kedysi znamenalo mať zabezpečené veľmi dobré a isté živobytie, ale dnes je to pre dedičov často nevýhoda, pretože sa to spája s veľkou záťažou a mnohými podmienkami, ktoré musia splniť. Vieme, že len dobre vzdelaní a vysoko motivovaní poľnohospodári môžu byť zárukou našich vysokých noriem pre zdravé potraviny a zdravé životné prostredie tu v Európe. Musíme si však uvedomovať aj problémy, ktorým dnešní mladí poľnohospodári čelia. Musíme mladých poľnohospodárov z veľkej časti zapojiť do politických diskusií a rozhodovania. Oni sú nositeľmi našich nádejí. Oni čelia mnohým hospodárskym a ekologickým problémom a zabezpečujú dobré a vyvážené sociálne prostredie vo vidieckych regiónoch. Preto potrebujú podporu spoľahlivých politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne. – (FR) Vítam prijatie tejto správy, ktorá upozorňuje na zásadný problém, ktorým je pre Európsku úniu výmena generácií v poľnohospodárskom odvetví.

Len mladí poľnohospodári môžu najlepšie reagovať na nové problémy v poľnohospodárstve. Ich výhodou je, že sa môžu opierať o skúsenosti starších, a pritom sú dynamickí a nadšení, čo je nevyhnutné na uskutočnenie dôležitých environmentálnych, technologických a hospodárskych zmien, ktoré umožnia budúcemu európskemu poľnohospodárstvu udržať si vedúce miesto vo svete.

V súčasnosti je nevyhnutné zosúladiť stúpajúcu hladinu poľnohospodárskej výroby s nepretržitým dodržiavaním kvality a bezpečnosti výrobkov v rámci globálneho prístupu založeného na ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.

Tieto nároky však vyžadujú od mladých poľnohospodárov stále rastúce finančné a osobné investície. Získavanie primeraných fyzických a duševných nástrojov sa navyše nezaobíde bez väčšej podpory zo strany Únie, ako uvádza správa, najmä v oblasti prístupu k technologickým novinkám.

Spoločná poľnohospodárska politika nemôže zabúdať na tých, ktorí zabezpečia, že Spoločenstvo bude mať trvalo udržateľnú potravinovú zvrchovanosť, ktorá berie do úvahy človeka aj životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Veraldiho, pretože úplne podporujem iniciatívy, ktorých cieľom je zabezpečiť budúcnosť trvalo udržateľného, konkurencieschopného a produktívneho poľnohospodárstva v EÚ.

Je nevyhnutné podporovať a uľahčovať mladým ľuďom prístup k poľnohospodársko-potravinárskemu odvetviu s cieľom podporovať výmenu generácií a zabezpečiť dynamiku odvetvia.

Aby sme mladým poľnohospodárom umožnili zvládnuť mnohé výzvy a očakávania, ako napríklad výrobu kvalitných potravín, ochranu životného prostredia a zachovanie biodiverzity a vidieka, je nevyhnutné prehodnotiť výšku prémie na začatie činnosti, ktorá je už roky rovnaká. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť, aby táto prémia bola spojená s obchodným plánom, aby sme neutláčali inovatívneho ducha mladých poľnohospodárov.

Musíme si však uvedomiť, že poľnohospodári stredného veku čelia rovnakým problémom. Je dôležité zabezpečiť, aby neboli znevýhodnení alebo aby neboli poškodené ich súčasné pracovné postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podpora vstupu mladých ľudí do poľnohospodárskeho odvetvia je nevyhnutná na zabezpečenie budúcnosti poľnohospodárstva. Podporu by mali dostávať nováčikovia v odvetví vrátane mladých poľnohospodárov. Podporujem všeobecné zameranie správy pána Veraldiho týkajúce sa budúcnosti mladých poľnohospodárov v rámci súčasnej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, a podľa toho som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Zo štatistiky vyplýva, že vidiecke obyvateľstvo v celej Európe zároveň ubúda a starne. Navyše percento poľnohospodárskych podnikov, ktoré v súčasnosti vedú mladí ľudia, je extrémne nízke. To je znepokojujúci trend, ktorý sa týka všetkých členských štátov.

Mladí ľudia neuvažujú o práci v poľnohospodárstve ako o možnosti kariéry, pretože v mnohých prípadoch problémy, ako napríklad dedičstvo poľnohospodárskeho podniku a problémy spojené so získaním úveru, prevažujú nad výhodami začatia podnikania v poľnohospodárstve.

Táto bystrá správa sa zaoberá najdôležitejšími otázkami, ktoré odrádzajú mladých ľudí od vstupu do poľnohospodárstva, a navrhuje niektoré praktické riešenia týchto problémov. Ak chceme zabezpečiť stabilitu a rozvoj európskeho poľnohospodárskeho odvetvia, musíme mladých ľudí podporovať, aby začali poľnohospodársku činnosť, a odstraňovať prekážky, na ktoré narážajú.

Správa tiež uznáva, že pre poľnohospodárstvo, ako pre každé moderné odvetvie, je nevyhnutné, aby bolo konkurencieschopné, účinné a dokázalo reagovať a prispôsobovať sa požiadavkám trhu. Musíme prijať opatrenia, ktoré podporujú a povzbudzujú mladých ľudí v tejto súvislosti, pretože budúca generácia poľnohospodárov je kľúčová pre dynamické a inovatívne európske poľnohospodárske odvetvie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Slovensko, podobne ako iné nové členské krajiny EÚ, má výrazne zastúpené územia vidieckeho charakteru. Slovenský vidiek svojou plochou zaberá takmer 80 percent územia krajiny a podľa štatistík tu žije viac ako 44 percent obyvateľov.

Súčasná situácia v potravinárstve, vysoké ceny potravín a výroba kvalitných potravín sú veľkými výzvami pre európsky vidiek. Je chvályhodné, že o systém ekologického poľnohospodárstva sa zaujímajú predovšetkým mladí farmári, v čom sa črtá záruka, že hospodárenie na pôde v intenciách rozvoja vidieka nadobúda na svojom význame.

Podnikanie v poľnohospodárstve má svoje špecifiká a je spojené s oveľa väčšími rizikami ako v ostatných hospodárskych odvetviach. Mnoho mladých ľudí pokladá začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve za nemožné, pretože je spojené s vysokými nákladmi. Poskytovanie osobitných výhod môže mladým poľnohospodárom pomôcť na začiatku podnikania, ako aj pri modernizácii podniku.

Hlasovala som za správu spravodajcu Donato Tommaso Veraldi o budúcnosti mladých poľnohospodárov v rámci súčasnej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože som presvedčená, že podporou mladým farmárom môžeme výrazne prispieť k riešeniu zamestnanosti aj v periférnych európskych regiónoch a k zamedzeniu odchodu mladých ľudí z vidieka.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. − Budem hlasovať za túto správu, ale musím zdôrazniť, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35 považujem za neprijateľný a ja a britská labouristická delegácia budeme hlasovať proti tomuto konkrétnemu návrhu.

Trvalo udržateľný rozvoj vidieka je kľúčom k zachovaniu nášho vidieka a tradičného spôsobu života, ktorým žijú naše vidiecke spoločnosti. V súvislosti s problémom zmeny si poslanci možno spomenú, že len britskí labouristickí poslanci EP podporili spoločné úsilie zmeniť naše priority od priamych platieb k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.

Poľnohospodári hrajú kľúčovú úlohu v zabezpečení trvalej udržateľnosti a rozvoja vidieka, ale nie sú jediní, kto sa na tomto zabezpečovaní zúčastňuje, a preto nemôžem podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35.

Tento Parlament si vypestoval zvyk neustále vyžadovať priame platby poľnohospodárom a bezpochyby tak bude postupovať aj v blízkej budúcnosti v diskusiách o kontrole stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Domnievam sa, že tí z nás, ktorí veria, že v tejto súvislosti je nevyhnutné zmeniť postoj a opustiť systém, ktorý odmeňuje neúčinnosť na úkor účinného poľnohospodárstva, sú tí, ktorí skutočne veria v trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Starnutie poľnohospodárskej populácie, opúšťanie pôdy a neustále znižovanie počtu mladých ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve sú problémy, ktoré sa vyskytli za uplynulých dvadsať rokov. EÚ za tento čas nedokázala vyriešiť problémy, ktorým čelia malí a strední poľnohospodári, najmä mladí ľudia. Opatrenia EÚ sú súčasťou jej protipoľnohospodárskej politiky, ktorá smeruje k zníženiu výroby a sústredeniu pôdy do rúk niekoľkých veľkých poľnohospodárskych podnikov. Výsledkom bude úbytok poľnohospodárskej populácie a odchod najmä mladých ľudí z vidieka.

Správa sa obmedzuje na zistenia. Opatrenia, ktoré predkladá, sú v rámci tejto politiky, takže zakrývajú skutočný dôvod, ktorý stojí za problémami: konfrontačná politika EÚ. Cieľom tejto politiky spolu s protipoľnohospodárskou spoločnou poľnohospodárskou politikou je presadiť a zvýšiť zisky nadnárodných monopolov a zaútočiť na príjmy malých a stredných poľnohospodárov. Správa aktívne podporuje zaujaté hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003, navrhované opatrenia kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky a zahrnutie hospodárenia v oblasti poľnohospodárstva do rámca protiľudovej Lisabonskej stratégie.

Koniec protipoľnohospodárskej, protiľudovej politiky je jediným riešením, ktoré poľnohospodárom umožní zostať na svojej pôde. Zabezpečí im slušný príjem namiesto podpory cieľov a záujmov nadnárodných monopolov.

 
  
  

– Správa: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) Ako členka Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ by som rada zablahoželala pánu Hutchinsonovi k jeho správe, ktorú plne podporujem. Činnosť tohto zhromaždenia, a predovšetkým príležitosti na priamy kontakt medzi poslancami parlamentov na obidvoch stranách, podstatne prispievajú k tomu, aby aj vzdialené regióny Afriky, karibskej a tichomorskej oblasti pocítili prítomnosť Únie. Zhromaždenie sa nezameriava výlučne na nemenný plán činnosti. Dokáže tiež rýchlo reagovať na krízové situácie a prichádzajúce udalosti. Zhromaždenie prijíma uznesenia a rozhodnutia, na základe ktorých sa mobilizuje materiálna a finančná pomoc Únie. Taká pomoc je veľmi potrebná a veľmi očakávaná, predovšetkým v regiónoch postihnutých prírodnými katastrofami.

Rada by som poznamenala, že ma teší organizačné usporiadanie. Zasadnutia striedavo v Európe a krajinách regiónu AKT umožňujú členom zhromaždenia zoznámiť sa so situáciou na mieste a lepšie ju pochopiť. Podporujem tiež organizovanie seminárov a zisťovacích a výskumných misií spojených so zhromaždením. Predovšetkým by som rada vyjadrila silnú podporu myšlienke fóra pre ženy ako príležitosti na diskusiu a výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Som presvedčená, že Európsky parlament, ak chce, aby ho krajiny AKT považovali za inštitúciu podporujúcu demokraciu, nemôže zatvárať oči pred nespravodlivosťou, ktorú tak často zažívajú ženy v týchto regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Napriek tomu, že vítame zapojenie a účasť vnútroštátnych parlamentov a poslancov na rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve s krajinami Afriky, karibskej a tichomorskej oblasti, domnievame sa, že politický postoj týkajúci sa týchto dohôd sa nesmie obmedzovať na „proces“ bez zmienky o ich obsahu.

Uvedený prístup by bol pochybným pokusom o odvedenie pozornosti od základného problému, teda od skutočnosti, že cieľom navrhovaných dohôd je založiť neokoloniálne vzťahy na základe dohôd o voľnom obchode. Prostredníctvom týchto dohôd chce EÚ, určujúce mocenské štruktúry a ich hlavné finančné a hospodárske skupiny donútiť tieto krajiny otvoriť svoje trhy, aby tu mohli predávať svoj tovar a služby, využívať suroviny týchto krajín a uplatniť na nich vývozne orientovaný model výroby, čím tieto krajiny zbavia ich zvrchovanosti a ich rozvoj podriadia záujmom EÚ.

To je DNA kapitalizmu ...

V duchu príslovia, že žneme čo sme zasiali, naše kapitalistické zámery spôsobia zvyšovanie cien, nezamestnanosť, chudobu, hlad atď. a bude sa to týkať väčšiny ľudstva.

Preto musíme povedať nie dohodám o hospodárskom partnerstve a neokolonializmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu pána Hutchinsona. Ako inštitúcia môžeme s určitým uspokojením oceniť prácu, ktorú Parlament a krajiny AKT vykonali za celé desaťročia.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. − (FI) Som členkou Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ. Podľa môjho názoru, správa pána Hutchinsona o činnosti zhromaždenia v roku 2007 vyčerpávajúco hovorí o pokroku, ktorý sme za uplynulý rok urobili, ako aj o výzvach, pred ktorými sme stáli.

Skutočnosť, že stále výbory budú teraz tiež zodpovedné za monitorovanie uznesení, je určite krokom správnym smerom. Poskytuje príležitosť na omnoho hlbší dialóg ako mali k dispozícii v minulosti vo formálnejšej podobe monitorovania na plenárnych zasadnutiach. Okrem toho má zhromaždenie kľúčovú úlohu kontrolovať rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve: spolupráca medzi poslancami prispieva k rozvoju transparentnosti procesu a zjednodušuje zohľadnenie miestnych otázok.

V súvislosti s charakterom činnosti sa Parlamentné zhromaždenie, podľa môjho názoru, stalo dôležitým činiteľom rozvojovej spolupráce EÚ. Podpora parlamentného rozmeru a úzkej spolupráce v procese monitorovania bude čoraz viac umožňovať priame prideľovanie prostriedkov z fondov EÚ, aby slúžili potrebám ľudí a, napríklad, na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov v oblasti zdravia a vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správu Alaina Hutchinsona o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2007. Väčšia účasť parlamentov a občianskej spoločnosti môže zlepšiť a zintenzívniť vzťah AKT – EÚ. Práve prostredníctvom uvedenej spolupráce môžeme zlepšiť kvalitu rozvojovej pomoci a jej zamerania. Preto som hlasoval za odporúčania správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), písomne. – (GA) Veľmi rád som podporil správu pána Hutchinsona z minulého roka o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ. Rád by som spomenul niektoré aspekty tejto správy, ktoré ma skutočne zaujali.

Je dobré, že pán spravodajca písal o dohodách o hospodárskom partnerstve. Je nevyhnutné, aby Európska únia pozorne sledovala rozhovory o dohodách o hospodárskom partnerstve a vývoj týchto dohôd, a to Spoločné parlamentné zhromaždenie tiež robí. Ako vyjadril pán spravodajca, hlavnou úlohou Spoločného parlamentného zhromaždenia je monitorovať rozhovory, ktoré sú spojením medzi dvomi stranami – EÚ a krajinami Juhu.

Rád by som tiež pochválil pána spravodajcu za zmienku o Somálsku a „zabudnutej kríze“. Somálsko však nie je samo a povinnosťou nás v EÚ a AKT je podporovať tieto regióny, pomáhať im a obracať na ne pozornosť.

Táto správa však predovšetkým zdôrazňuje dobrú prácu, ktorú vykonáva Spoločné parlamentné zhromaždenie, prácu, ktorá niekedy nie je dostatočne vážená.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. ? (PL) Pán spravodajca správne upozorňuje na nevyhnutnosť vytvoriť príslušný rámec pre otvorený, demokratický a vecný dialóg zameraný na rokovanie o dohodách o hospodárskom partnerstve medzi členskými štátmi EÚ a krajinami AKT.

Ďalším dôležitým aspektom je väčšia účasť vnútroštátnych parlamentov a spoločností jednotlivých krajín s cieľom podporiť spoluprácu AKT – EÚ. Osobitný význam je potrebné priznať regionálnej spolupráci a integrácii. Významnú podporu vyžadujú činnosti zamerané na posilnenie mieru, predovšetkým v tých krajinách AKT, v ktorých pretrváva nestabilná politická situácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Hlasoval som za správu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ. Som presvedčený, že je vhodné, aby stály výbor Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ monitoroval uznesenia prostredníctvom zasadnutí s predstaviteľmi Komisie zodpovednými za príslušné oblasti. Uvedené monitorovanie sa doteraz uskutočňovalo len na plenárnych zasadnutiach. Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ čaká niekoľko úloh, ktorých cieľom je podporovať hospodársky rozvoj krajín AKT.

 
  
  

– Správa: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za túto správu, ktorá je ďalším významným prínosom k európskemu hospodárskemu rozvoju. Preto vítam túto vynikajúcu prácu pána Pittellu, ktorý jasne vysvetlil návrhy a zásady, ktorými by sa malo riadiť toto veľmi dôležité odvetvie.

Harmonizácia úverového trhu je ďalším krokom k veľmi dôležitému cieľu – dokončeniu skutočne integrovaného vnútorného trhu, ktorý sa snaží prekonať existujúce legislatívne rozdiely medzi členskými štátmi. Finančné služby sú vo všeobecnom hospodárskom záujme a hrajú v ňom kľúčovú úlohu z hľadiska hospodárskeho rozvoja, ako aj z hľadiska riadneho vykonávania schengenských cieľov.

Myslím na občanov, ktorí majú veľké problémy získať presné informácie, a na pokuty za odstúpenie od zmluvy – často vo forme vysokého odstupného –, ktoré znášajú užívatelia, ktorí chcú zmeniť úverovú inštitúciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Napriek tomu, že dnes prijatá správa má niektoré pozitívne aspekty, konkrétne informácie a zjednodušenie niektorých bankových postupov pre spotrebiteľov, prístup k týmto službám sa naďalej nachádza v kontexte liberalizovaného finančného trhu, kde je, prirodzene, cieľom snaha o čo najvyššie zisky, a nie ochrana spotrebiteľa. Preto sme sa zdržali hlasovania.

Nestačí zabezpečiť právo na bankový účet. Musíme zabezpečiť, aby poplatky alebo akýkoľvek iný druh pokuty neboli účtované zákazníkom za žiadne služby, najmä tam, kde by boli najviac postihnutí ľudia finančne slabí, ľudia s účtami s obmedzenými prostriedkami a transakciami alebo jednoducho tí, ktorí majú bankový účet.

Je nevyhnutné zabezpečiť verejnú službu, ktorá existuje tiež vo finančnom odvetví a bez ktorej sa prehĺbia sociálne nerovnosti, dramaticky budú ovplyvnení ľudia s menšími finančnými zdrojmi, inštitúcie sociálnej solidarity a iné sociálne organizácie vrátane malých a mikropodnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Správa pána Pittellu, ktorú som podporil, zdôrazňuje význam kultúry, zvykov a jazykov pri voľbe zo strany spotrebiteľov. Rôzne kultúry, zvyky a jazyky EÚ si zasluhujú rešpekt vo všetkých oblastiach činnosti Únie a sú nevyhnutné, ak si má činnosť inštitúcií získať verejnú podporu.

 
  
  

– Správa: Othmar Karas (A6-0187/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, domnievam sa, že práca, ktorú vykonal príslušný výbor a pán spravodajca Karas, posunula našu rozpravu o krok ďalej a že je prospešná na ujasnenie problémov, ktoré je nevyhnutné v tejto oblasti vyriešiť. Navyše ma teší, že sa konečne osobitne zdôrazňujú drobní podnikatelia, a nielen veľké presuny kapitálu.

Odvetvie finančných služieb neslúži len veľkým spoločnostiam pôsobiacim na európskej alebo medzikontinentálnej úrovni; je to tiež dôležitý nástroj pre každého, kto chce posunúť nové nápady a spôsoby podnikania za hranice svojho miestneho trhu. Legislatívne opatrenie EÚ na vysokej úrovni nepochybne podporí zvýšenie hospodárskej súťaže a zníženie výdavkov pre spotrebiteľov a bude mať pozitívny vplyv na zvýšené možnosti voľby a širší prístup užívateľov k takýmto službám.

So zreteľom na význam tohto odvetvia a výhody, ktoré by vyplynuli z lepších právnych predpisov v tejto oblasti, s radosťou konštatujem, že vďaka tejto správe bude môcť Parlament konečne predložiť príslušné opatrenia, ktoré budú mať priamy prínos pre spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Liberalizácia retailových finančných služieb na jednotnom trhu je najnovším návrhom Európskej únie, ktorý vychádza z liberalizácií stanovených v Lisabonskej stratégii. Cieľom je urobiť ďalší krok smerom k dosiahnutiu úplnej liberalizácie služieb v EÚ.

Na základe toho a tiež na základe niektorých ďalších iniciatív sa teraz navrhuje liberalizácia rôznych retailových finančných služieb, predovšetkým bankových produktov, poistení a podpor. Cieľom je odstrániť všetko, čo by sa mohlo považovať za „prekážku“, pričom sa používajú argumenty o nižších cenách a väčšom výbere pre spotrebiteľov, keď skúsenosti v skutočnosti ukazujú presný opak. Sú to veľké spoločnosti, ktoré postupne zvyšujú svoje zisky na úkor drahších služieb pre spotrebiteľov.

Napriek tomu, že nás teší prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý predložila naša skupina, tak vzhľadom na skutočnosť, že zavedenie sporiacich a penzijných produktov na trh vyžaduje osobitnú starostlivosť, pretože rozhodnutia spotrebiteľov v tejto súvislosti sú zvyčajne veľmi dôležité a spotrebitelia sa väčšinou rozhodujú len raz za život, faktom je, že väčšina správy je negatívna. Preto sme hlasovali proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Pán predsedajúci, dámy a páni, ako pán spravodajca správne upozorňuje, aby mohol byť trh, musí byť ponuka a dopyt. Zdá sa však, že sa to netýka cezhraničných retailových finančných služieb. Správa sa v skutočnosti zakladá na predpoklade, že na základe poskytnutej ponuky určite vznikne dopyt.

Napriek tomu, že my všetci by sme asi radi využili lacnejší úver alebo výhodnejšie investície, je nepravdepodobné, že zajtra pôjde Talian do dánskej alebo cyperskej banky získať pôžičku na dom alebo auto. Všetci vieme prečo: jazykové problémy, oprávnená obava týkajúca sa rizík, neistota súvisiaca s dohodou týkajúcou sa daní atď. Pán spravodajca, ktorý zdôrazňuje význam dôvery, blízkosti a osobných vzťahov pre spotrebiteľov, nie je taký naivný.

Túžba umelo vytvoriť taký trh nedokáže skryť jeden z hlavných cieľov takého postupu: prinútiť štáty harmonizovať svoje dane a predpisy tak, aby boli pripravené na všetky možnosti alebo na uloženie 28. právneho poriadku, nadnárodného poriadku, spojeného s prijatím eura v krajinách, ktoré ho odmietli, čo im umožní plne sa zúčastňovať na tomto hypotetickom trhu.

Tieto návrhy nemôžeme podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu pána Karasa o retailových finančných službách na jednotnom trhu. Moja krajina, Škótsko, je domovom mnohých svetových finančných spoločností a tie môžu využívať výhody prístupu k vnútornému trhu. Je však nevyhnutné rešpektovať rôzne finančné kultúry a tradície národov EÚ a ja som presvedčený, že správa pána Karasa našla správne riešenie, keď dospela k záveru, že v tejto oblasti je nevyhnutná subsidiarita.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. − (RO) Hlasovala som za správu o Zelenej knihe o retailových finančných službách na jednotnom trhu, pretože prístup spotrebiteľov k retailovým cezhraničným finančným službám je dôležitým faktorom posilňovania jednotného trhu, pod podmienkou zabezpečeného vysokého stupňa ochrany spotrebiteľov.

Je nevyhnutné spoločnými silami na vnútroštátnej a európskej úrovni rozvinúť kampane na zvýšenie informovanosti o cezhraničných finančných službách.

Rumunsko musí podporovať informovanosť spotrebiteľov a poskytnúť poznatky o systéme FIN-NET, ktorý má kľúčovú úlohu v koordinácii informácií určených verejnosti v súvislosti s prístupom k mechanizmom súdnych žalôb a alternatívnym riešeniam, najmä vzhľadom na cezhraničné finančné služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), písomne. – (GA) Úplne podporujem správy pána Karasa a Pittellu v súvislosti s ich úsilím zabezpečiť, aby činnosť bankového sektora bola účinnejšia a prístupnejšia jednotlivým zákazníkom a malým podnikom. Súhlasím najmä s odsekom v správe pána Karasa, ktorý zdôrazňuje samoreguláciu namiesto zavedenia nových právnych aktov. Právne predpisy nie sú vždy tou správnou odpoveďou, je nevyhnutné posudzovať a zvážiť každý prípad jednotlivo a tiež je nevyhnutné pozorne sledovať konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť každého odvetvia. Často sa stáva, že niečo, čo prináša výhody odvetviu, môže byť výhodné aj pre zákazníka.

Mám však veľký problém s jedným odsekom v správe pána Karasa, v ktorom sa zmieňuje o rozdieloch medzi daňovým právom v rôznych členských štátoch. Zdá sa mi, že tento odsek kritizuje zásadu subsidiarity a vôbec nie je pravdivý. Je vecou jednotlivých krajín, aké sadzby daní stanovia, a tieto sadzby povzbudzujú hospodársku súťaž na voľnom trhu, a nie naopak.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia