Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel EUT-utgåva

10. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy