Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 5. juni 2008 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Barcelona-processen: Middelhavsunionen (forhandling)
 3.Fødevarehygiene (forhandling)
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 6.Afstemningstid
  6.1.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (A6-0170/2008, Neil Parish) (afstemning)
  6.2.Forslag til ændringsbudget 3/2008 (A6-0204/2008, Kyösti Virrankoski/Ville Itälä) (afstemning)
  6.3.Forslag til ændringsbudget 4/2008 (A6-0203/2008, Kyösti Virrankoski) (afstemning)
  6.4.Kontaktpunkter til bekæmpelse af korruption (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (afstemning)
  6.5.EF-ordning mod ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (A6-0193/2008, Marie-Hélène Aubert) (afstemning)
  6.6.Beskyttelse af sårbare marine økosystemer (A6-0183/2008, Duarte Freitas) (afstemning)
  6.7.Gennemførelse af handelspolitikken ved hjælp af effektive import- og eksportegler og -procedurer (A6-0184/2008, Jean-Pierre Audy) (afstemning)
  6.8.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond (A6-0205/2008, Reimer Böge) (afstemning)
  6.9.Adgang til markedet for buskørsel (omarbejdning) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (afstemning)
  6.10.Fødevarehygiene (A6-0143/2008, Horst Schnellhardt) (afstemning)
  6.11.Forbud mod visse stoffer i husdyrbrug (A6-0067/2008, Karin Scheele) (afstemning)
  6.12.Generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (A6-0200/2008, Helmuth Markov) (afstemning)
  6.13.Forværring af situationen i Georgien (afstemning)
  6.14.Årsrapport om FUSP 2006 (A6-0189/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (afstemning)
  6.15.Årlig betænkning om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi, ESFP (A6-0186/2008, Helmut Kuhne) (afstemning)
  6.16.Topmødet EU/USA (afstemning)
  6.17.Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen (afstemning)
  6.18.Fremtidsperspektiver for unge landmænd (A6-0182/2008, Donato Tommaso Veraldi) (afstemning)
  6.19.Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS/EU (2007) (A6-0175/2008, Alain Hutchinson) (afstemning)
  6.20.Konkurrence - Sektorundersøgelse i detailbanksektoren (A6-0185/2008, Gianni Pittella) (afstemning)
  6.21.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (A6-0187/2008, Othmar Karas) (afstemning)
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 13.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 14.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (360 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (879 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik