Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2008. gada 5. jūnijs - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība (debates)
 3.Pārtikas produktu higiēna (debates)
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Īpaši pasākumi lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām (A6-0170/2008, Neil Parish) (balsošana)
  6.2.2008. gada finanšu budžeta grozījuma Nr. 3 projekts (A6-0204/2008, Kyösti Virrankoski/Ville Itälä) (balsošana)
  6.3.2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4 projekts (A6-0203/2008, Kyösti Virrankoski) (balsošana)
  6.4.Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkls (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (balsošana)
  6.5.Kopienas sistēma, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (A6-0193/2008, Marie-Hélène Aubert) (balsošana)
  6.6.Jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzība (A6-0183/2008, Duarte Freitas) (balsošana)
  6.7.Tirdzniecības politikas īstenošana ar efektīvu importa un eksporta noteikumu un procedūru palīdzību (A6-0184/2008, Jean-Pierre Audy) (balsošana)
  6.8.ES Solidaritātes fonda mobilizācija (A6-0205/2008, Reimer Böge) (balsošana)
  6.9.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (balsošana)
  6.10.Pārtikas produktu higiēna (A6-0143/2008, Horst Schnellhardt) (balsošana)
  6.11.Noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegums lopkopībā (A6-0067/2008, Karin Scheele) (balsošana)
  6.12.Vispārējās tarifa preferences laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (A6-0200/2008, Helmuth Markov) (balsošana)
  6.13.Stāvokļa pasliktināšanās Gruzijā (balsošana)
  6.14.2006. gada ziņojums par KĀDP (A6-0189/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (balsošana)
  6.15.Gada ziņojums par Eiropas drošības stratēģijas un EDAP īstenošanu (A6-0186/2008, Helmut Kuhne) (balsošana)
  6.16.ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  6.17.Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība (debates)
  6.18.Jauno lauksaimnieku nākotne saistībā ar notiekošo KLP reformu (A6-0182/2008, Donato Tommaso Veraldi) (balsošana)
  6.19.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2007. gadā (A6-0175/2008, Alain Hutchinson) (balsošana)
  6.20.Konkurence – nozares izmeklēšana banku mazumtirdzniecības pakalpojumu jomā (A6-0185/2008, Gianni Pittella) (balsošana)
  6.21.Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumu mazumtirdzniecību vienotajā tirgū (A6-0187/2008, Othmar Karas) (balsošana)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Saņemtie dokumenti (sk. protokolu)
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 13.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 14.Sēdes pārtraukšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (377 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (772 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika