Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Proces z Barcelony: Unia na rzecz krajów regionu Morza Śródziemnego (debata)
 3.Higiena środków spożywczych (debata)
 4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokół
 6.Głosowanie
  6.1.Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (A6-0170/2008, Neil Parish) (głosowanie)
  6.2.Projekt budżetu korygującego nr 3/2008 (A6-0204/2008, Kyösti Virrankoski/Ville Itälä) (głosowanie)
  6.3.Projekt budżetu korygującego nr 4/2008 (A6-0203/2008, Kyösti Virrankoski) (głosowanie)
  6.4.Sieć punktów kontaktowych służących zwalczaniu korupcji (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (głosowanie)
  6.5.Wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieregulowanym połowom (A6-0193/2008, Marie-Hélène Aubert) (głosowanie)
  6.6.Ochrona wrażliwych ekosystemów morskich (A6-0183/2008, Duarte Freitas) (głosowanie)
  6.7.Wdrażanie polityki handlowej poprzez skuteczne przepisy i procedury w zakresie przywozu i wywozu (A6-0184/2008, Jean-Pierre Audy) (głosowanie)
  6.8.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (A6-0205/2008, Reimer Böge) (głosowanie)
  6.9.Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (głosowanie)
  6.10.Higiena środków spożywczych (A6-0143/2008, Horst Schnellhardt) (głosowanie)
  6.11.Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym (A6-0067/2008, Karin Scheele) (głosowanie)
  6.12.Ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (A6-0200/2008, Helmuth Markov) (głosowanie)
  6.13.Deterioration of the situation in Georgia (vote)
  6.14.Sprawozdanie roczne w sprawie WPZiB za rok 2006 (A6-0189/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (głosowanie)
  6.15.Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP (A6-0186/2008, Helmut Kuhne) (głosowanie)
  6.16.Szczyt UE/Stany Zjednoczone (głosowanie)
  6.17.Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego (głosowanie)
  6.18.Przyszłość młodych rolników w ramach trwającej obecnie reformy WPR (A6-0182/2008, Donato Tommaso Veraldi) (głosowanie)
  6.19.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2007 r. (A6-0175/2008, Alain Hutchinson) (głosowanie) 4-126 Konkurencja - Badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej (A6-0185/2008, Gianni Pittella) (głosowanie)
  6.20.Konkurencja - Badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej (A6-0185/2008, Gianni Pittella) (głosowanie)
  6.21.Zielona Księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku (A6-0187/2008, Othmar Karas) (głosowanie)
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Skład grup politycznych: patrz protokół
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 13.Kalendarz kolejnych posiedzeń: Patrz protokół
 14.Przerwa w sesji
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (385 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (907 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności