Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 16. juuni 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendiliikmete puutumatus (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Majanduslike huvide deklaratsioon (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12.Petitsioonid (vt protokoll)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 14.Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (vt protokoll)
 15.Institutsioonidevahelise koodi muutmine (vt protokoll)
 16.Otsus kiirmenetluse kohta (vt protokoll)
 17.Tööplaan
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Jäätmete raamdirektiivi läbivaatamine (arutelu)
 20.Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas (arutelu)
 21.ELi katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamine (arutelu)
 22.1. juuli 2008, 40 aastat tolliliitu
 23.Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (arutelu)
 24.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 25.Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (arutelu jätkamine)
 26.Ühtekuuluvuspoliitika mõju haavatavate kogukondade ja rühmade integratsioonile (arutelu)
 27.Arengupoliitika sidusus ja ELi poolt teatavate bioloogiliste loodusvarade kasutamise mõju Lääne-Aafrika arengule (arutelu)
 28.Järgmise istungi ajakava (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (375 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (869 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika