Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 17. června 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

2. Rozhodnutí o naléhavém postupu
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Úvodem budeme hlasovat o žádosti o naléhavý postup týkající se návrhu nařízení Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou na období od 1. srpna 2008 do 31. července 2012 (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Předávám slovo panu Morillonovi, aby nám představil stanovisko Výboru pro rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE).(FR) Vážený pane předsedající, tato žádost (někteří z přítomných v tomto Parlamentu si na to pravděpodobně vzpomenou, vážený pane předsedající, vážený pane úřadující předsedo Rady) se týká skutečnosti, že na konci loňského roku jsme museli znovu projednat praktická ustanovení uplatňování této dohody o partnerství s Mauritánskou republikou.

Tato obnovená jednání vyžadovala úzkou spolupráci mezi panem Louisem Michelem, komisařem pro rozvoj a humanitární pomoc, a panem komisařem Borgem, za což bych jim rád vyjádřil své uznání. Výsledkem této spolupráce bylo zřízení společného výboru, který v souladu s požadavky Mauritánské islámské republiky vypracoval dohodu, s níž jsou spokojeny obě smluvní strany, Evropská unie i Mauritánská republika.

To znamená, že jde v současné době o to, abychom byli od 1. srpna schopni poskytovat Mauritánské republice oprávněné odměny. Po dohodě se všemi politickými skupinami žádáme Komisi, aby přeložila hlasování o této zprávě z dnešní parlamentní schůze na červnovou. Hlavním důvodem je umožnit naší jmenované zpravodajce, paní Fragaové Estévezové, aby nám mohla ve středu dne 25. června podrobně objasnit veškerá ustanovení této zprávy tak, abychom o ní mohli hlasovat ve čtvrtek dne 26. června v ranních hodinách a aby tedy mohla být tato zpráva na programu našeho příštího, červnového plenárního zasedání. Myslím si, že takový postup by měl vyhovovat všem třem partnerům a samozřejmě i Mauritánské republice.

 
  
  

(Parlament zamítl žádost o naléhavý postup)(1)

 
  

(1)Další podrobnosti: viz zápis

Právní upozornění - Ochrana soukromí