Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Teisipäev, 17. juuni 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

2. Otsus kiirmenetluse kohta
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Kõigepealt hääletame kiirmenetluse taotluse küsimuses, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. augustist 2008 kuni 31. juulini 2012 (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Kalanduskomisjoni arvamuse tutvustamiseks saab sõna hr Morillon.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). (FR) Hr juhataja, nimetatud taotlus – nagu mõned siin täiskogus kindlasti mäletavad, hr juhataja, nõukogu eesistuja – käsitleb asjaolu, et möödunud aasta lõpus pidime uuesti läbirääkimisi pidama kõnealuse Mauritaania Islamivabariigiga partnerlusleppe rakendamise praktilise korra osas.

Nendel läbirääkimistel läks vaja tihedat koostööd arengu ja humanitaarabi voliniku Louis Micheli ja volinik Borgi vahel ning ma tervitan seda. Selle tulemuseks oli ühiskomitee moodustamine, mis on kooskõlastatult Mauritaania Islamivabariigiga jõudnud kokkuleppele, mis rahuldab nüüd mõlemat osapoolt: Euroopa Liitu ja Mauritaania Islamivabariiki.

Arvestades öeldut, on nüüd küsimus vaid võimes maksta Mauritaania Vabariigile 1. augustist maksmata olevat rahalist tasu. Kokkuleppel kõigi poliitiliste fraktsioonidega küsime me komisjonilt, kas hääletamine kõnealuse raporti küsimuses võiks leida aset mitte käesoleva osaistungijärgu jooksul, vaid juuli osaistungjärgu ajal. Seda lihtsalt põhjusel, et võimaldada meie raportööril, Fraga Estévezil meile selgitada selle raporti konkreetseid tingimusi 25. juuni pärastlõunal, et me saaksime selle osas hääletada neljapäeva, 26. juuni hommikul ja tehes nii võimalikuks kõnealuse küsimuse asetamise meie järgmise, juulis toimuva täiskogu istungi päevakorda. Arvan, et see rahuldaks kõiki kolme osapoolt ja loomulikult ka Mauritaania Vabariiki.

 
  
  

(Parlament lükkas kiirmenetluse taotluse tagasi)(1)

 
  

(1)Täpsema teabe saamiseks vt protokoll.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika