Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

2. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies.(IT) Ensimmäiseksi äänestämme kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1. elokuuta 2008 ja 31. heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Puheenvuoro on Philippe Morillonilla, joka esittää kalatalousvaliokunnan kannan asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). (FR) Arvoisa puhemies, tämä pyyntö – jotkut täällä parlamentissa muistavat sen varmasti, arvoisat puhemies ja neuvoston puheenjohtaja – liittyy siihen, että jouduimme viime vuoden lopulla neuvottelemaan uudelleen tämän Mauritanian tasavallan kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon käytännön järjestelyistä.

Nämä neuvottelut vaativat tiivistä yhteistyötä kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen Louis Michelin ja komission jäsenen Borgin välillä, mikä oli hieno asia. Yhteistyön tuloksena perustettiin sekakomitea, joka on, yhdessä Mauritanian islamilaisen tasavallan kanssa, saanut aikaan sopimuksen, joka tyydyttää nyt molempia osapuolia eli Euroopan unionia ja Mauritanian tasavaltaa.

Nyt on kuitenkin kyse siitä, että pystymme maksamaan Mauritanian tasavallalle kuuluvat korvaukset 1. elokuuta alkaen. Kaikkien poliittisten ryhmien tuella pyydämme komissiolta, että tästä mietinnöstä äänestettäisiin tämän istuntojakson sijaan heinäkuun istuntojakson aikana. Tarkoitus on yksinkertaisesti antaa nimittämällemme esittelijälle Carmen Fraga Estévezille tilaisuus selittää meille mietinnön tarkat ehdot keskiviikkoiltapäivänä 25. kesäkuuta, jotta voimme äänestää siitä torstaiaamuna 26. kesäkuuta. Näin voisimme siirtää sen seuraavan, heinäkuussa pidettävän täysistuntomme esityslistalle. Ratkaisu miellyttäisi mielestäni kaikkia kolmea osapuolta ja tietenkin Mauritanian tasavaltaa.

 
  
  

(Parlamentti hylkäsi pyynnön käsitellä asia kiireellisenä.)(1)

 
  

(1)Yksityiskohdat: ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö