Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. június 17., Kedd - Strasbourg HL kiadás

2. Határozat sürgősségi eljárásról
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − Mindenekelőtt szavazásra kerül sor a sürgősségi eljárásra irányuló kérelemről, melynek tárgya az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulások 2008. augusztus 1-jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv elfogadására vonatkozó tanácsi rendelet-javaslat (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Morillon úré a szó, aki ismerteti a Halászati Bizottság véleményét.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). (FR) Elnök úr, ez a kérelem – a Házban néhányan biztos emlékeznek rá, Elnök úr, Tanácsi hivatalvezető úr – ahhoz kapcsolódik, hogy a múlt év végén újra kellett tárgyalnunk a Mauritániai Iszlám Köztársasággal kötendő partnerségi megállapodásnak a végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket.

Ehhez az újratárgyaláshoz a fejlesztésért és humanitárius segélynyújtásért felelős biztos, Louis Michel, és Borg biztos úr szoros együttműködésére volt szükség, amit szeretnék elismerni. Együttműködésük eredményeképpen létrejött egy vegyes bizottság, amely a Mauritániai Iszlám Köztársasággal egyetértésben, kidolgozott egy immár mindkét fél, vagyis az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság megelégedésére szolgáló megállapodást.

Innentől kezdve már csak fizetni kell tudni az augusztus 1-jétől a Mauritániai Köztársaságot megillető járandóságot. Az összes képviselőcsoporttal egyetértésben azt kérdezzük a Bizottságtól, hogy szavazhatnánk-e erről a jelentésről a jelen ülés helyett a júliusi ülésen. Erre csupán azért lenne szükség, hogy kijelölt előadónk, Fraga Estévez asszony június 25-én, szerdán délután megismertethesse velünk a jelentés pontos részleteit, majd arról június 26-án délelőtt szavazhassunk, s ezután tűzhessük napirendre a következő júliusi plenáris ülésszakon. Véleményem szerint ez mindhárom partner és természetesen a Mauritániai Köztársaság számára is kielégítő megoldás volna.

 
  
  

(a Parlament elutasítja a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet)(1)

 
  

(1) További részletek: lásd a jegyzőkönyvet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat