Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 17 juni 2008 - Straatsburg Uitgave PB

2. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is de stemming over het verzoek om een urgentieprocedure inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2012 (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Het woord is aan de heer Morillon om het standpunt uiteen te zetten van de Commissie visserij.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). (FR) Mijnheer de Voorzitter, dit verzoek – en sommigen in ons midden zullen zich dat beslist herinneren, mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad – heeft betrekking op het feit dat wij eind vorig jaar opnieuw moesten onderhandelen over de praktische regelingen voor de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst met de Republiek Mauritanië.

Voor deze heronderhandeling moesten wij nauw samenwerken met de commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp, de heer Louis Michel, en met commissaris Borg, en ik steun deze samenwerking van harte. Het heeft geresulteerd in de oprichting van een gezamenlijk comité dat in overleg met de Islamitische Republiek Mauritanië een overeenkomst heeft opgesteld die tot tevredenheid is van beide partijen: de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië.

Dat gezegd hebbende, moeten wij nu zorgen dat wij de emolumenten die wij vanaf 1 augustus aan de Islamitische Republiek Mauritanië verschuldigd zijn, kunnen betalen. In overleg met alle politieke fracties vragen wij de Commissie of de stemming over dit verslag niet plaats hoeft te vinden tijdens deze deelzitting, maar tijdens de deelzitting van juli. Dit is enkel bedoeld om de door ons aangestelde rapporteur, mevrouw Fraga Estévez, gelegenheid te geven op woensdag 25 juni de exacte voorwaarden van dit verslag uiteen te zetten, zodat wij daar donderdagmorgen 26 juni over kunnen stemmen, waardoor het mogelijk wordt de zaak op de agenda te zetten voor onze volgende plenaire vergadering van juli. Ik denk dat dit een bevredigende oplossing is voor alle drie de partners, en uiteraard ook voor de Islamitische Republiek Mauritanië.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het verzoek om een urgentieprocedure)(1)

 
  

(1) Zie de notulen voor nadere details.

Juridische mededeling - Privacybeleid