Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 17 czerwca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

2. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Po pierwsze, zagłosujemy nad wnioskiem o zastosowanie trybu pilnego do wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)).

Głos zabierze pan poseł Morillon w celu przedstawienia stanowiska Komitetu ds. Rybołówstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). (FR) Panie przewodniczący! Wniosek – jak niektórzy w tej Izbie na pewno pamiętają, panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady – odnosi się do faktu, że pod koniec ubiegłego roku musieliśmy renegocjować ustalenia praktyczne dotyczące wdrożenia tej umowy o partnerstwie z Republiką Mauretańską.

Renegocjacje wymagały ścisłej współpracy komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej, pana Louisa Michela, i komisarza Borga, którą bardzo chwalę. Zaowocowała ona powstaniem Wspólnego Komitetu, który, w porozumieniu z Islamską Republiką Mauretańską, zaproponował porozumienie zadowalające obie strony: Unię Europejską i Republikę Mauretanii.

W związku z powyższym teraz jest to kwestia zapłaty honorariów należnych Republice Mauretanii od 1 sierpnia. W porozumieniu ze wszystkimi grupami politycznymi chcemy zapytać Komisję, czy głosowanie nad tym sprawozdaniem mogłoby się odbyć nie podczas tej części sesji, ale podczas sesji lipcowej. Pozwoliłoby to naszej wyznaczonej sprawozdawczyni, pani Fradze Estévez, wytłumaczyć dokładne warunki tego sprawozdania w środę po południu, 25 czerwca, tak abyśmy mogli zagłosować w czwartek, 26 czerwca, co tym samym umożliwiłoby umieszczenie tego punktu w porządku obrad na następne posiedzenie planarne w lipcu. Myślę, że usatysfakcjonowałoby to wszystkie trzy strony i oczywiście republikę Mauretanii.

 
  
  

(Parlament odrzucił wniosek o tryb pilny)(1)

 
  

(1) Dalsze szczególy: patrz protokół.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności