Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0167(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0339/2007

Texte depuse :

A6-0339/2007

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4

Voturi :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0293

Dezbateri
Marţi, 17 iunie 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

4. Standarde şi proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere ilegală (dezbatere)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Manfred Weber, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD)) (A6-0339/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, predsedujoči Svetu. − Pravzaprav sem zelo vesel, da smo danes tukaj in da govorimo o direktivi o vračanju, kjer gre praktično za prvi akt, ki smo ga uspeli delati skupaj – Parlament in Svet – na področju migracije. Do sedaj nismo imeli takšne izkušnje in moram reči, da je bilo vloženo izredno veliko napora tako s strani Sveta kot tudi s strani Parlamenta in posebej gospoda Webra za to, da smo prišli do točke, kjer smo danes.

Stališča, ki smo jih usklajevali v Svetu, so bila zelo dolgotrajna. Več kot dve leti smo potrebovali za to, da smo uskladili neke osnovne principe, na osnovi česa bomo sploh lahko začeli politični trialog. Politični trialog smo začeli praktično konec lanskega leta in ga nadaljevali v tem letu in pristop, ki smo ga ubrali in ki ga je podprl tudi poročevalec Weber, za kar se mu zahvaljujem, je bil ta, da smo najprej imeli večinsko mnenje večine držav članic in poskušali uskladiti tekste, potem smo pa šele iskali v Svetu kvalificirano večino za podporo teksta, ki smo ga usklajevali.

Nekaj točk je bilo izredno trdih oziroma bilo jih je težko doseči in eno od področij, ki izredno pomembno – tako za Parlament kot seveda tudi za Svet – je obdobje, v katerem lahko pridržimo oziroma omejimo gibanje osebam, ki nezakonito pridejo na ozemlje Evropske unije. Treba je zelo jasno povedati: samo deset držav ima krajše obdobje od šestih mesecev. Samo deset držav od 27 članic ima krajše obdobje od šestih mesecev, vse ostale države se bodo morale s svojo zakonodajo prilagoditi na obdobje šestih mesecev, ki jih predlagamo v tej direktivi, kar pomeni bistven napredek pri možnostih in seveda pri področju omejevanja gibanja.

Prav tako je treba reči, da gre tukaj za izjemno velik napredek in poenotenje standardov, na podlagi katerih bodo dolžne delovati vse države. Do sedaj je vsaka država delovala po svoji lastni zakonodaji in seveda jaz trdno upam, da bomo lahko našli primeren konsenz tudi danes tukaj v Parlamentu in dosegli prvo branje in izglasovanje v prvem branju.

Najtrši oreh je v naših pogovorih praktično bil nudenje pravne pomoči osebam. Tukaj smo v Svetu prisluhnili argumentom in stališčem Parlamenta in sprejeli, sicer z veliko težavo, s pogajanji do zadnjega dne, praktično so se zadnja pogajanja v zvezi s to točko končala jutro pred Svetom ministrov in tam smo uspeli tudi na Svetu ministrov ministre prepričati, da sprejmemo takšna pravila, kot si jih želi Parlament, kljub temu, da to pomeni bistveno povečanje dela in tudi vložka finančnih sredstev, ki jih bodo posamezne države članice dale. Namreč vedeti moramo, da je situacija z ilegalnimi migracijami izredno različna – od Sredozemskega morja, kjer so dnevne velike težave, čez poletje sploh velike, do nekaterih držav, ki so daleč od migracijskih tokov in ki seveda lahko popolnoma drugače reagirajo na migracije.

Moram reči, da sem seveda zadovoljen nad tem, da smo našli kompromise, ki bodo pomagali izboljšati situacijo migrantom, da smo se posvetili najbolj ranljivim skupinam migrantov – družinam, otrokom – da jim zagotavljamo bistveno več pravic, kot je v marsikateri nacionalni zakonodaji v tem trenutku, in to se mi zdi, da je izredno velik napredek in izredno velik dosežek tudi pogajalcev s strani Parlamenta, ko smo o teh zadevah razpravljali.

Seveda pa moram povedati tudi nekatere druge stvari. Moram povedati, da je kompromis, ki je bil dosežen na Svetu, bil dosežen izredno težko. Pogajanja, v katera sem bil tudi sam osebno z drugimi ministri vključen do zadnjega dne, so bila izredno težka in naporna, in v Svetu je sedaj nedvoumno, trdno stališče, da je to tekst, ki je še sprejemljiv za Svet. Kakršnekoli spremembe, kakršenkoli amandma na ta tekst pomeni nesoglasje s strani Sveta, kar seveda pomeni nesprejetje direktive v prvem branju.

Kakšne so posledice? Ne bomo imeli skupnih norm, ne bomo izboljšali stanja, ki si ga želimo vsi izboljšati, in proces sprejemanja te direktive se bo bistveno podaljšal in zavlekel. Če smo zelo optimistični, lahko vemo, da najmanj naslednja tri leta ne bomo uspeli uskladiti direktive o vračanju, in seveda bomo s tem tudi bistveno poslabšali stanje vseh tistih, katerim bi ga lahko bistveno izboljšali.

Ampak to ni edina posledica, če te direktive ne sprejmemo. Posledica je tudi ta, da bo to vplivalo tudi na ostale direktive, ki jih sprejemamo v soodločanju in za katere bi lahko bil način pogajanja, kot smo ga izpeljali v tem procesu, dober vzgled in bi lahko bistveno pripomogel k izboljšanju dela predvsem pri direktivah o zeleni karti in o nekaterih drugih pravicah delavcev, ki pridejo v Evropsko unijo. Mislim, da je pot, ki smo si jo začrtali, prava in na tak način bomo lahko delali.

Ob zaključku bi se rad zahvalil za zelo konstruktivno in plodno sodelovanje med poročevalcem Webrom, vsemi poročevalci v senci, ki so bili ves čas prisotni na vseh političnih pogajanjih, in seveda podpredsedniku in njegovemu osebju iz Komisije, ki je marsikdaj nam pomagala poiskati kompromisno rešitev.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, à mon tour, je veux remercier Dragutin Mate, notre ministre Président du Conseil. Je voudrais d'abord dire que ce dossier est vraiment la preuve que la procédure de codécision est efficace, même lorsqu'il s'agit de dossiers complexes et difficiles.

La Commission européenne préconise une approche intégrée de la migration, et cette approche cohérente suppose une consolidation des canaux d'immigration régulière, de l'intégration des immigrés en situation locale, d'un système d'asile effectif et généreux. Mais, bien sûr, dans la mesure où l'on accepte cette régulation des conditions d'admission des ressortissants des pays tiers dans l'Union européenne, il faut aussi prévoir des règles s'appliquant à ceux qui ne remplissent pas ou plus les conditions.

Dans le cas contraire, notre politique migratoire perdrait sa légitimité. Il faut bien reconnaître qu'il y a là un risque de cercle vicieux. En ne faisant rien sur l'immigration irrégulière, on complique la vie de ceux qui risquent d'être exploités par des employeurs malveillants et on complique aussi l'intégration de ceux qui sont là, immigrants réguliers. Donc, je crois qu'il faut briser ce cercle vicieux par cet équilibre dont a parlé M. le ministre Mate.

La directive introduit dans le droit communautaire les dispositions applicables de la Convention européenne des droits de l'homme. Son adoption va nous permettre d'appliquer les mécanismes de contrôle communautaire destinés à contrôler le respect de l'acquis. Qu'il s'agisse de la priorité accordée au retour volontaire, du droit des personnes en séjour irrégulier menacées de retour, de la rétention de ces conditions, de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de la vie de famille dans le cadre du retour ou du respect du principe de non-refoulement, la directive réduit les zones grises et permet ainsi de mieux lutter contre l'exploitation d'enfants dont font l'objet les ressortissants des pays tiers en situation irrégulière.

La directive fait obligation aux États membres soit de prendre une décision de rapatrier, soit de conférer un droit de séjour à un ressortissant des pays tiers. Cette approche permet de renforcer la sécurité juridique pour tous les intéressés. La directive a donc l'avantage d'offrir aussi à la Commission la possibilité d'assurer le suivi de sa mise en œuvre et je puis vous assurer que la Commission et moi-même, qui suis en charge de ce dossier, veillerons au respect des principes fondamentaux en matière de respect des droits des migrants. Nous évaluerons en particulier l'impact de certaines dispositions en matière de rétention, d'interdiction de rentrer et d'assistance judiciaire.

Comme l'a dit M. Mate, la directive obligera tous les États membres à être particulièrement attentifs aux droits de l'enfant. La mise en œuvre de ces règles doit se conformer à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La Commission y veillera tout particulièrement pour s'assurer que la situation spécifique de ces personnes qui sont les plus vulnérables soit suffisamment prise en compte.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous me permettrez de remercier particulièrement M. Manfred Weber, ainsi que les rapporteurs fictifs et votre commission pour ce travail extrêmement important qui a été fourni dans le souci d'arriver à - je crois - une directive qui permet d'assurer un contrôle effectif tout en étant très attentive aux droits de la personne.

L'ambition de la Commission est de mettre en place ce cadre européen cohérent pour une politique de retour qui soit à la fois efficace mais aussi respectueuse du droit et placée sous un contrôle démocratique.

Si vous le permettez, pour conclure, je fais référence aux trois déclarations qui font partie du compromis agréé avec les colégislateurs telles qu'elles ont été reprises dans l'annexe de l'amendement de compromis de votre rapporteur, M. Weber.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, Berichterstatter. − Herr Präsident, Herr Ratspräsident Mate, Herr Vizepräsident Barrot! Zweieinhalb Jahre Weg liegen jetzt in der Debatte über diese Rückführungsrichtlinie hinter uns. Ich möchte, bevor ich auf die Sachfragen eingehe, danke sagen. Wir hatten ein komplexes Thema, wir hatten ein sehr emotionales Thema, das viele Menschen in Europa stark bewegt, und wir hatten ein neues Verfahren: das Mitentscheidungsverfahren. Deswegen danke. Im LIBE-Ausschuss hatten wir eine große Mehrheit für unsere Vorstellungen von einem seriösen Vorschlag. Wir sind als Parlament konsensfähig. Danke für den fairen Umgang miteinander und danke auch der slowenischen Ratspräsidentschaft, weil das in den zweieinhalb Jahren die erste Präsidentschaft war, die in die Debatte wirklich Schwung gebracht hat.

Zur Sache. Wir reden nicht von Asyl, was immer wieder behauptet wird. Die Asylrichtlinie ist ein anderes Gesetzgebungsthema. Wir reden von den Menschen, die sich heute in Europa illegal aufhalten, Millionen Menschen, die sich illegal in Europa aufhalten und die wir aus der Illegalität herausholen wollen. Das Sklaventum, das wir heute dort haben, muss in der Europäischen Union beendet werden. Das geht über Legalisierung, über einen legalen Aufenthaltstitel, aber das geht auch über eine Rückführung.

Ich möchte mich in meinem Beitrag heute an die wenden, die in diesem Haus nach wie vor skeptisch sind, die nach wie vor Fragen stellen. Da gibt es die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Abschiebehaftdauer: sechs Monate, ausweitbar um weitere zwölf Monate. Dann heißt es, es gibt Länder, die 30 Tage haben, die 40 Tage haben. Der Europäische Rat der Innenminister hat sich verpflichtet, die Richtlinie nicht als Verschlechterungsargument zu nehmen, d.h. hohe Standards sollen gehalten werden. Warum sieht niemand, dass wir neun Mitgliedstaaten in der Europäischen Union haben, die heute keine Haftdauerbegrenzung haben? Wir verbessern die Situation in diesen Staaten.

Warum sieht niemand, dass wir für Kinder, für Familien ein eigenes Kapitel, einen eigenen Artikel geschrieben haben, um Mindeststandards festzulegen? Insbesondere für die unbegleiteten Kinder, die besonders unsere Hilfe brauchen. Wir haben hier Mindeststandards definiert. Warum sieht niemand die Pflicht, Zugang zum Gesundheitswesen zu garantieren, Zugang zum Bildungswesen für die Kinder zu garantieren? Warum sieht niemand die Kernaussage bei der Abschiebehaftdauer, nämlich, dass wir sie so kurz wie möglich halten wollen, und dass eine Person nur in Haft genommen werden darf, wenn eine Rückführung rechtlich möglich ist? Das heißt, die Zermürbungstaktik, die heute angewandt wird, ist zukünftig in der Europäischen Union untersagt.

Warum sieht niemand, dass wir Rechtshilfe haben, dass die NGO Zugang haben, dass wir Einspruchsrechte haben? Große Fortschritte sind in dieser Richtlinie enthalten. Wir haben die Abschiebeländer limitiert. Das Europäische Parlament hat das Prinzip der freiwilligen Ausreise durchgesetzt. Was wir heute nicht in allen Staaten haben, wird es also zukünftig als Prinzip geben. Der Europarat hat Kritik geäußert. Ich habe das in den Zeitungen gelesen. Alle Leitlinien des Europarats zur Rückführung sind jetzt in dieser Richtlinie enthalten, erlangen damit zukünftig Gesetzeskraft. Warum kritisiert also der Europarat seine eigenen Leitlinien? Wir erreichen damit große Fortschritte, auch zum fünfjährigen Wiedereinreiseverbot. Erinnern Sie sich bitte daran: Die Kommission hatte die Verpflichtung vorgeschlagen, dass ein fünfjähriges Wiedereinreiseverbot ausgesprochen werden muss. Wir konnten erreichen, dass diese Verpflichtung jetzt gestrichen wird. Wir als Europäisches Parlament konnten erreichen, dass jetzt eine bessere Regelung vorhanden ist.

Heute wird es wieder viel Kritik geben. Viele Kollegen werden sich zu Wort melden und beschreiben, wie schlimm die Abschiebeanlagen sind, wie schlimm die Situation in diesen Anlagen ist, wie unmenschlich sich die Rückführung in der Europäischen Union heute darstellt. Das haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren intensiv ausgetauscht, und ich bedanke mich für diesen Austausch. Ich sage aber heute auch klipp und klar: Jeder, der gegen die Richtlinie, jeder, der gegen dieses Trilog-Ergebnis stimmt, sorgt dafür, dass wir in der Europäischen Union keinen Fortschritt bei der Verbesserung dieser Menschenrechtstandards haben. Deswegen bitte ich darum, dass wir handlungsfähig sind. Gerade angesichts der Tatsache, dass die Bürger in Irland die europäische Weiterentwicklung abgelehnt haben, können wir in diesem Dossier, in diesem Themenfeld erstmals in der Mitentscheidung dokumentieren: Wir sind handlungsfähig und wollen ein starkes, ein humanitäres Europa!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre del Grupo del PPE-DE. – Señor Presidente, comienzo mi intervención felicitando muy sinceramente a mi colega Manfred Weber.

La propuesta de Directiva es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración. La Directiva es un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal. La propuesta establece como objetivo prioritario y preferente el retorno voluntario de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en los Estados miembros, poniendo a su disposición los medios necesarios para que el regreso a sus países se realice de forma adecuada y sin coste para ellos.

La alternativa del retorno forzoso se plantea como último recurso, y siempre bajo el estricto respeto a los derechos fundamentales. La asistencia letrada y lingüística que se pone a disposición de los inmigrantes y la posibilidad de recurrir la decisión de retorno ante un órgano judicial o administrativo creado al efecto son ejemplos del carácter subsidiario que se ha querido conceder al retorno forzoso frente al voluntario.

La concreción de un período máximo de retención es un elemento esencial de la Directiva. Es difícilmente comprensible que en la actual Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente, pero ningún Estado puede utilizar la Directiva para endurecer sus leyes en materia de inmigración, singularmente en lo referido a los plazos de retención.

Por otro lado, hay una clara delimitación entre retorno y asilo. Se establecen garantías jurídicas claras sobre la orden de detención. El nuevo artículo 15 bis establece más y mejores condiciones para menores y sus familias y, en fin, la Directiva ofrece la posibilidad de que el Tribunal de Justicia tenga competencias en la materia.

Por todo ello, señor Presidente, y valorando reiteradamente el esfuerzo del ponente, del Consejo y de la Comisión, ruego el apoyo favorable para la Directiva de retorno.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, nous débattons aujourd'hui d'un des aspects de la mise en place d'une politique européenne d'immigration et nous pouvons déjà faire une constatation: nous construisons une Europe qui se referme sur elle-même alors que, pour essayer de combattre l'immigration clandestine, nous devrions mettre en place des outils qui permettent l'arrivée légale des migrants.

Mon groupe n'accepte pas le compromis laborieusement établi entre la Présidence et le rapporteur, non pas parce que nous nous opposons à toute politique européenne de retour, mais parce que le résultat nous paraît très insuffisant en termes de protection des droits fondamentaux. En effet, nous l'avons toujours dit, nous sommes en faveur d'une directive sur les retours parce que nous avons vu trop d'horreurs lors de nos visites des camps de rétention. Mais nous ne voulons pas d'une directive à tout prix. J'ai entendu dire que cette directive permettait de sortir les personnes de la clandestinité. C'est une grave erreur d'appréciation car cette directive fixe simplement des règles quant à l'organisation des retours et elle ne permet en aucun cas de donner des droits de séjour.

Le rapporteur estime que ce compromis est équilibré car il confère un certain nombre de droits. Or, ces droits conférés par le texte, comme l'accès à l'éducation pour les mineurs ou l'accès à une aide juridique, n'ont pas vraiment de caractère obligatoire.

Par ailleurs, la directive ne permettra pas l'amélioration de la rétention dans l'Union européenne. Par exemple, une durée de rétention portée à 18 mois semble une amélioration dans neuf pays sur vingt-sept. Or, sur neuf États membres, trois ne seront pas concernés – le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark – car ils ne participent pas à cette directive. Il y aura très peu d'améliorations dans des pays comme Malte, où la majorité des personnes placées en détention sont des demandeurs d'asile, qui sont exclus de la directive. Et en Grèce, ce sont principalement des personnes interceptées pendant le franchissement irrégulier d'une frontière extérieure qui sont retenues. Et ces personnes sont aussi exclues du champ d'application.

C'est pourquoi le groupe socialiste a déposé un nombre limité d'amendements visant à établir le volet humain de ce texte. C'est la première codécision du Parlement européen dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et c'est pourquoi nous avons le devoir, en tant que députés, de défendre une législation claire qui ne soit pas sujette à différentes interprétations par les États membres ou arbitrée par la Cour de justice. Et c'est pourquoi j'appelle le Parlement européen à faire usage de tous les pouvoirs législatifs qui sont les siens afin de permettre l'adoption d'une législation qui améliore le sort des personnes retenues. C'est notre devoir de parlementaires!

Ceci ne nous exonérera pas de réfléchir à une question plus vaste et plus philosophique: la Terre appartient-elle à tous les humains? Y a-t-il vraiment une part de ces humains qui devrait être assignée à résidence dans la pauvreté? Ne croyez-vous pas que là est la vraie question?

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, negotiations with the Council have been long, intensive, complicated and tough. The starting point for most Member States was: ‘How do we get rid of this directive, as we do not want any European standards on the return of illegally staying third-country nationals?’. Clearly Council and Parliament had a very different understanding of what should be a serious return directive with sufficient safeguards. Parliament had to fight for each and every single word and comma.

To everybody, and to the PSE Group in particular, it should by now be crystal clear that the compromise package puts in rules where none exist at present. Member States with more favourable conditions in place should maintain these, or introduce them if they wish to do so. National parliaments have a role to play to ensure this in the implementation of the directive. Moreover, we also secured a political declaration from the Council that this directive will not and cannot be used as an excuse to lower existing standards. Experiences with 10 other asylum and migration directives do show that the fear that there is a tendency among Member States to use the transposition of such directives as a pretext for making their national law more repressive does not materialise.

At present, no EU legislation exists as regards the return of illegally staying third-country nationals. With the adoption of the package, Community control mechanisms will become available. Infringement procedures, competence of the European Court of Justice, Commission reporting, EP monitoring: all these will be available.

Three years of debate have shown that there is no more room for manoeuvre and it is obvious that at second reading no further improvements will be made. Yes, it is unfortunate, I admit, but it is true. Council will start tabling a list with many ‘no-go’ proposals. Pandora’s Box will indeed be opened.

Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help. So how to put in place common minimum rules where none exist at present? How to make sure that Community control mechanisms will be available? How to make sure that COE guidelines are made legally binding for all Member States?

At this stage, the fundamental question is: do we want a directive or not? Do we want a directive which is not perfect but undoubtedly a first step in the right direction, or do we not want a directive at all as we consider the current situation to be satisfactory?

Even now, many Member States would be relieved if the directive died out due to Parliament’s fault. So, what an irony that those Members of Parliament trying to break up the compromise package are effectively supporting those Member States not wanting to have any European safeguards on return in the first place!

The compromise package should be seen as a very modest but important first step. The return policy cannot be looked upon in an isolated way, but should be seen as a necessary part of a total package on migration, including legal, as well as asylum. Indeed, in my view, after almost three years of debate and negotiations, it is high time to take up our responsibility.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would like to start by expressing thanks to the rapporteur on this issue for the integrity and openness with which he has approached the questions. I should also like to thank our colleagues, where we have tried our best to find a common approach, recognising the need to treat people as individuals in the process of return and the need for due process and clarity in the law.

Discussions with the Council have shown clearly the shortfalls existing in some Member States for their own citizens at present, especially in relation to legal aid – crucial if people are to have access to the law and some defence against those who have the power – and also where effective systems are not in place to adequately represent lone children and young people in their own right. This has created certain problems in the discussions with the Council.

I regret that, after such long negotiations, my group cannot accept the negotiated position because, while we do not object in theory to such a directive, it certainly does not meet the standards that we set at the beginning. Why not? Because for us it entrenches many of the problems we have been fighting in our own Member States.

One of the issues is the length of detention. While the proposed directive puts limits on that, we know what long periods of detention do to the mental health of individuals and to children who are detained. We have seen it for ourselves, and the research is there. We have seen the conditions in which many people are kept and while the proposed directive makes clear that detention centres should not be prisons, it is not always clear to us what the difference is between those centres and prisons.

We also have questions about the entry ban, and Article 9 makes clear it should be the general rule for anybody who is returned involuntarily. So Member States signing up will have to answer questions like that of one my constituents, Serwa Nouri Yousef, who has refugee status, who is now eight months pregnant and whose husband has been forcibly returned to Iraq and is now missing. Under this directive he would also face an entry ban. So what happens to family life, despite the claims to humanitarian protection?

We also have questions surrounding Article 3(c) about where people should be returned to, and feel that, if the reference to ‘other arrangements’ includes the metaphorical handshakes that we have seen in the past between Mr Berlusconi and Gadafi, this is unacceptable as such accords are made outside of written public agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Problem, nad którym tutaj dzisiaj dyskutujemy, w znacznej mierze został wywołany przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Gdyby sięgnąć do wystąpień przedstawicieli niektórych partii politycznych reprezentowanych tutaj, okaże się, że środowiska te nawoływały w przeszłości do tworzenia prawa umożliwiającego liberalizację przepisów dla napływu osób spoza Europy.

Dziś także słychać tutaj często głosy nawołujące do regulacji prawnych uderzających w tradycyjną rodzinę czy też w tradycje chrześcijańskie Europy. Należy tylko poczekać kilka lat, aby w tej sali słuchać masowych nawoływań i rezolucji wzywających do ratowania tożsamości naszego kontynentu, gdyż zanika to, co niegdyś powodowało, że Europa była wzorem dla całego świata.

Propozycja zawarta we wnioskach, dotycząca powołania nowych urzędów zajmujących się powrotami, jest niecelowa. Należy zadania te realizować w ramach funkcjonujących instytucji, które są i tak rozbudowane.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa direttiva è una vergogna, un insulto alla civiltà giuridica dell'Europa. È un orrore che rischia di cancellare millenni di cultura dell'accoglienza, le radici profonde di un'identità europea forgiata da pratiche di ospitalità. Questa direttiva è l'ennesimo monumento alla fortezza Europa, la materializzazione dell'utopia reazionaria che vuole impedire la libertà di circolazione di uomini e donne.

Non si può arginare il diritto alla mobilità rinchiudendo dietro un filo spinato o dentro un puzzolente centro di detenzione gli uomini e le donne. Per diciotto mesi, ministro Mate, questo è il periodo massimo di detenzione, non sei mesi come lei ha detto. Diciotto mesi senza alcun reato!

Guardate, mi appello a quello che ha detto Mons. Agostino Marchetto del Consiglio dei migranti della Conferenza episcopale italiana, il quale ha detto che non si può detenere una persona per una semplice violazione amministrativa e in più detenere persone in luoghi disumani e degradanti come quelli che ha visitato la commissione libertà civili di questo Parlamento.

Inoltre, questa direttiva è una direttiva inumana perché prevede il rimpatrio in paesi di transito. La Libia rischia di diventare il luogo della deportazione di massa dei migranti. Prevede detenzione ed espulsione di minori non accompagnati, prevede il divieto di ringresso, in questo modo violando sistematicamente il diritto d'asilo, prevede un'assistenza legale discrezionale. È questa la vera natura di questa direttiva!

Inoltre, questa direttiva è un'imposizione dei governi. Abbiamo assistito in quest'Aula alla dittatura del Consiglio che ha detto al Parlamento: "bere o affogare", addirittura minacciando l'ipotesi di continuare qualsiasi ipotesi di discussione sull'immigrazione. Il Parlamento europeo sta subendo supinamente questa decisione. Mi appello alla dignità del Parlamento europeo. Altro che codecisione! Siamo davanti a un parere conforme nei confronti del Consiglio. La verità è che i governi vogliono immediatamente attivare i 700 milioni di euro previsti dal fondo per il rimpatrio. È questa la natura vera di questa direttiva.

Bisogna invece ascoltare la società, quello che c'è fuori da questo Parlamento, i capi di Stato dei paesi terzi, Amnesty International, le chiese, le conferenze episcopali europee, il sindacato, il Consiglio d'Europa. Tutti ci dicono di non approvare questa direttiva. Perfino l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, che secondo il trattato di Amsterdam dovrebbe essere consultato in tutte le materie di asilo e di immigrazione della Commissione europea, ci dice di non approvare questa direttiva.

Queste politiche repressive sono la vera causa della più grande tragedia dell'Unione europea: i morti in mare. Ieri ne sono morti 150, negli ultimi dieci anni ne sono morti 12.000. L'Unione europea si macchia di un crimine inaccettabile e con questa direttiva si rende ulteriormente complice di questi omicidi che hanno trasformato il Mediterraneo in un cimitero. Probabilmente, come tributo nei confronti di questi martiri, sarebbe opportuno non approvare questa direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, för IND/DEM-gruppen. – När alla dörrar är stängda är det lätt att man tar bakvägen. Tiotusentals människor försöker varje år att komma in i ett EU som bygger högre och högre murar runt sina gränser. Försöken blir mer och mer desperata, och media rapporterar återkommande om hur många som har fått betala med sina liv.

Dagens debatt handlar om dem som lyckats att ta sig in, men som vi nu ska kasta ut. Flera människorättsorganisationer kritiserar det föreslagna direktivet, bland annat Caritas och Amnesty International. Vi måste lyssna på deras varningar, eftersom det föreslagna direktivet bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Ett europeiskt mervärde skapas inte av att vi tillsammans bestämmer att människor, som inte begått något brott, kan tas till förvar upp till 18 månader. Längre fångenskap leder inte till att fler återvänder. Det är endast en inhuman och dyr lösning på ett komplext problem. Följderna av ett tillträdesförbud till EU på upp till fem år kommer att bli att den olagliga invandringen ökar. Desperata människor tvingas att vända sig till människosmugglare, och vi kommer att få läsa allt oftare om hur flyktingar far illa, vilket underbygger ett hat mot vår del av västvärlden.

Människorättsorganisationerna har varnat oss. Nu är det upp till oss att sätta ner foten och försvara de mänskliga rättigheterna och göra det på nationell nivå!

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, hoe bijzonder erg het gesteld is met het totaal gebrek aan kordaat optreden tegen de plaag van de aanwezigheid van miljoenen illegalen in Europa blijkt alvast uit de hysterische reacties van de politiek correcte linkse opiniemakers tegen deze terugkeerrichtlijn. Excuus, dit is geen terugkeerrichtlijn. Ze verplichten lidstaten zelfs gratis juridische bijstand ter beschikking te stellen van illegalen om hun uitwijzing aan te vechten. Bovendien worden minstens zeven lidstaten verplicht hun opsluitingslimiet in te korten.

De richtlijn zet bovendien eigenlijk de twee keuzes, hetzij uitwijzen, hetzij regulariseren, min of meer op hetzelfde niveau, alsof het om een neutrale keuze zou gaan, terwijl de massale regularisaties in diverse lidstaten de voorbije jaren een massaal aanzuigeffect hadden en ook de andere Europese landen zwaar belastten.

Samenvattend, ik wou dat dit een echte terugkeerrichtlijn was die het aanzuigeffect van illegalen eens en voorgoed zou stoppen, maar dat is jammergenoeg niet het geval. Ik ben er allesbehalve zeker van dat dit zelfs maar een eerste kleine stap in de goede richting zal zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - Nixtieq nibda billi nifraħ lill-kollega tiegħi Manfred Weber għax-xogħol kbir u siwi li għamel fuq din il-liġi, fuq dan il-kompromess, illi rnexxielna nilħqu. Sur President, ir-riżultat tal-ġimgħa li għaddiet tar-referendum fl-Irlanda juri li n-nies iħossu li l-Unjoni Ewropea m'hijiex qiegħda twieġeb biżżejjed għall-preokkupazzjonijiet tagħhom u jekk wieħed iħares anke lejn is-servejs li jsiru, bħal Eurobarometer pereżempju, wieħed isib illi l-immigrazzjoni hija fost l-akbar preokkupazzjonijiet illi għandhom iċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea, fejn iċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea jridu aktar Ewropa u mhux anqas, iżda r-risposta li s'issa tajnihom mhijiex risposta suffiċjenti biżżejjed.

Għaldaqstant, l-Unjoni Ewropea m'hijiex ser tittieħed bis-serjetà fil-kamp ta' l-immigrazzjoni jekk m'hijiex ser turi li hija kapaċi tagħti risposta ċara u effettiva fil-kamp ta' l-immigrazzjoni. X'inhu l-punt tat-tluq ta' din id-direttiva? Il-punt tat-tluq huwa li tapplika għal min qiegħed f'sitwazzjoni ta' illegalità. Jekk inti qiegħed f'sitwazzjoni ta' illegalità, ir-risposta tista' biss tkun illi għandek tirritorna minn fejn ġejt. Dik hija li qiegħda tipprova tagħmel din il-liġi u min jivvota kontriha jkun qiegħed jgħid u jibgħat il-messaġġ illi l-illegalitià tista tibqa' u nistgħu naċċettawha; ħaġa li m'hijiex u m'għandhiex tkun aċċettabbli.

Għal min irid jintbagħat lura hemm sensiela ta' kundizzjonijiet illi dan il-kompromess jaħseb għalihom li jvarjaw fuq id-detenzjoni, it-trattament, l-użu tal-forza, is-servizz tas-saħħa, u oħrajn. Huwa kompromess, dan li għandna quddiemna. M'huwiex perfett iżda huwa kompromess tajjeb biżżejjed biex jeħodna 'l quddiem. Aħna rridu nuru li aħna kapaċi nagħtu tweġiba fuq dan il-kompromess.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di rivolgermi al Consiglio perché non è sulla nostra direttiva, sulla proposta della Commissione che stiamo discutendo, ma sul modo in cui il Consiglio le ha svuotate di ogni significato.

Questa direttiva riflette il senso comune che sta assumendo il dibattito in Europa sull'immigrazione. Il fatto che sia stata approvata dal Consiglio all'unanimità non attenua ma inasprisce il messaggio che essa rappresenta. Ed è un messaggio che ci parla di un'Europa costruita sul principio della diffidenza. Il tema non è l'utilità di una direttiva, che crea una disciplina comune e condivisa. Il tema è ciò che questa direttiva prevede.

Il giorno dopo la morte di 150 clandestini annegati nel Mediterraneo, voi ci chiedete di mandare a dire ai sopravvissuti che da domani quelli come loro che già si trovano nei nostri paesi si troveranno di fronte a un provvedimento che prevede fino a diciotto mesi di reclusione. Noi stiamo affermando un principio giuridico devastante che prevede la possibilità di privare della libertà un individuo fino a diciotto mesi per provvedimento amministrativo e senza aver commesso alcun reato. Ciò che mai tollereremmo nei nostri paesi nei confronti di un cittadino europeo, lo permettiamo e lo sosteniamo per gli immigrati irregolari.

I diciotto emendamenti che restituiscono segni di civiltà politica a questa normativa presentati dal nostro gruppo sono un tentativo di restituire una dignità sul piano normativo a un provvedimento che noi riteniamo umiliante non soltanto per l'Unione europea ma anche per i nostri Stati membri. Se non verranno accolti, ci saranno molti voti contrari tra cui anche il mio, Signor Presidente.

Non credo che ci sia un largo consenso, on. Weber. Non c'è alcun consenso sulla discrezionalità e l'arbitrio che noi stiamo consegnando ai nostri paesi sul modo in cui verranno trattati i punti più significativi di questa direttiva. E questo Parlamento non è il custode di regole astratte. È un Parlamento al quale i trattati consegnano il dovere di tutelare principi concreti, principi giuridici e di civiltà politica concreti. Il Consiglio ci chiede di rinunciare a questi principi per fare presto. Noi crediamo che su questo ci sia un equivoco di fondo. Qui non ci chiedete di fare presto, ci chiedete di fare male. Male per gli immigrati, male per l'Europa, male per i nostri Stati membri, ed è una responsabilità che noi non vogliamo condividere con voi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il est clair que nous débattons aujourd'hui d'un problème très délicat – il divise l'Assemblée – et en même temps d'un problème très sensible, sinon dramatique, puisqu'il est susceptible d'avoir des conséquences fondamentales sur les conditions d'existence et même de vie de gens qui cherchent, même illégalement, à venir en Europe pour trouver un avenir que leur pays ne peut pas leur offrir.

Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit par d'autres orateurs mais mettre l'accent sur quatre éléments précis.

Le premier, c'est à l'adresse de mon collègue et ami, Giusto Catania. Il est injuste, Giusto, de parler de l'Europe forteresse comme si elle n'acceptait personne sur son territoire et comme si elle était insensible à la misère de millions de gens. Selon les chiffres officiels, il y a maintenant entre 1,5 et 2 millions d'immigrants qui entrent légalement chaque année sur le territoire de l'Union européenne, en venant par la voie de la régularisation, par la voie du regroupement familial, par la voie de la reconnaissance du statut de réfugié politique. Cela veut dire qu'à ce rythme-là, si nous continuons pendant trente ans – et je n'ai pas d'objection à ce que soit le cas –, entre 45 et 60 millions de personnes entreront légalement sur le territoire de l'Union européenne.

Deuxièmement, cette directive, même si elle a des insuffisances, et je reconnais qu'elle en a, n'est pas un règlement. En fait, c'est pratiquement une directive-cadre qui laisse à chacun des pays une marge de manœuvre d'appréciation – à l'exception des standards minimaux qu'elle fixe et des limites qu'elle établit et qui ne peuvent pas être dépassées –, elle laisse à chacun des États la possibilité d'avoir une législation qui correspond à ce que la majorité démocratique de ces pays décidera. En plus, il est prévu que, tous les trois ans, la Commission fasse rapport devant notre Parlement et qu'elle puisse proposer des modifications. Lisez la directive!

Troisièmement, il faut arrêter – je le dis à certains amis socialistes – de proclamer de trop fortes contrevérités. La directive n'établit pas la détention comme règle. L'article 14 de la directive prévoit la possibilité de la détention dans des cas qui sont définis et elle les soumet en plus à un contrôle juridictionnel extrêmement strict. Il faut lire le paragraphe 2 de l'article 14. Donc, dire que la détention est la règle, qu'elle est imposée aux États membres, est une contrevérité. Il ne faut pas ameuter l'opinion publique. Il y a suffisamment de problèmes réels pour inventer des problèmes qui n'en sont pas.

Quatrième et dernière remarque, Monsieur le Président, c'est un message à l'attention de Manfred Weber et du PPE. Malgré toutes les insuffisances que je reconnais, je voterai la directive, mais je demande au PPE de ne pas essayer de régler, par la voie de manœuvres de procédure, des problèmes qui par essence sont politiques et qui peuvent diviser notre Assemblée. Quel que soit le vote que notre Assemblée émettra ce matin, je pense qu'il devra être respecté.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, j'ai une question qui, vraiment, me taraude. Pourquoi le rapporteur, M. Weber, a-t-il décidé de renier les pouvoirs du Parlement européen en s'évertuant à nous faire adopter, en première lecture, une position commune du Conseil - par ailleurs tout à fait inacceptable sur le fond - alors même qu'on a du mal à convaincre les citoyens de l'intérêt des pouvoirs renforcés du Parlement européen? Il faudra, Monsieur Weber, que vous m'expliquiez ce choix.

Je souhaite vraiment que, demain, les collègues se montrent à la hauteur des attentes des citoyens européens et démontrent qu'ils sont les garants de la protection des droits de l'homme et des valeurs de l'Union européenne. Pourquoi? Je pense que nous ne pouvons pas accepter que des mineurs non accompagnés puissent être enfermés et expulsés dans des pays où ils n'ont ni famille, ni lien, ni représentant légal. C'est absolument une violation du respect, en toutes circonstances, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je crois que nous ne pouvons pas accepter non plus que des migrants supportent pendant 18 mois les conditions traumatisantes et destructrices de l'enfermement sans avoir jamais commis aucun délit. C'est une privation abusive de liberté, qualifiée comme telle par la jurisprudence de la Cour européenne. Nous ne pouvons pas accepter non plus que des migrants soient renvoyés au gré d'accords de réadmission dans des pays dans lesquels ils n'ont aucun lien et pour lesquels, Monsieur Weber et Monsieur Deprez, nous n'avons aucun moyen de garantir l'intégrité physique et psychique. Nous n'avons aucun moyen de garantir le principe de non-refoulement, même s'il est écrit en grandes lettres dans votre texte.

J'appelle donc tous les collègues à rejeter demain ce qui n'est finalement qu'une extension des politiques répressives et à courte vue des États membres. L'Europe a besoin d'une autre ambition pour l'immigration internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, rendere certe le espulsioni e scoraggiare l'illegalità e lo sfruttamento. Questo in sintesi è, a mio avviso, l'obiettivo della cosiddetta direttiva "rimpatri". E mi voglio per questo complimentare con il relatore per l'ottimo lavoro svolto, che è stato la premessa per il compromesso raggiunto con il Consiglio.

Si tratta di un testo equilibrato, che parte da alcuni presupposti fondamentali: dotarsi finalmente di una politica comune per l'immigrazione. Ne parliamo da tanto, troppo tempo. Dotarsi di regole condivise, indispensabili per tutelare appieno i diritti dei cittadini immigrati regolari che sono una grande positiva risorsa, a condizione che si attivi una linea di condotta intransigente contro l'immigrazione illegale.

Altri punti qualificanti, ci tengo a sottolinearli: si promuove, in prima istanza, il ritorno volontario; si stabiliscono tempi accelerati per il rimpatrio in caso di pericolo di fuga o pericolosità del soggetto interessato e, soprattutto, si stabilisce finalmente una tempistica certa sul periodo di permanenza nei centri di custodia per fare tutti gli accertamenti necessari. Non è un traguardo di poco conto. Voglio ricordare che, fino a questo momento – l'hanno già fatto molti altri colleghi – ogni Stato membro era libero di stabilire o non stabilire il tempo limite di permanenza.

E poi, una speciale attenzione viene dedicata ai diritti umani, soprattutto per le persone vulnerabili e in special modo per i minori, invocando l'interesse superiore del bambino. È un fatto rivoluzionario che tiene proprio conto di quanto attualmente accade nei centri di permanenza.

Infine, il divieto di reingresso valido per tutta l'UE. Per me sono norme comuni, eque, trasparenti, che possono far parte di una strategia, di un patto per l'integrazione come lo ha definito il prossimo Presidente di turno dell'UE, che veda il potenziamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione, che elabori una nuova politica per l'asilo, che rilanci la collaborazione diplomatica, ma anche e soprattutto la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi.

Infine, un Codice europeo per l'integrazione degli immigrati legali. L'Europa deve assumersi le sue responsabilità, deve avere autorevolezza, credibilità, deve diventare l'Europa dei diritti e delle regole rispettate. Noi abbiamo il dovere di approvare questo testo che, certo, sarebbe ulteriormente migliorabile. Tutto è migliorabile. Del resto gli Stati membri lo possono fare, ma dopo tre anni sarebbe penoso baloccarsi per altri mesi, per altri anni, per trovare un ulteriore, infinitesimale compromesso che comunque sarebbe giudicato sempre al ribasso. Mentre noi viviamo nel nostro mondo dorato, fatto appunto di infiniti compromessi, tante persone vengono sfruttate, muoiono in modo barbaro, disumano, come è accaduto ieri in Italia. Più responsabilità per favore e meno parole!

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - Herr talman och kollegor! På fredag är det den internationella flyktingdagen då situationen för flyktingar uppmärksammas världen över. Att då godkänna Webers betänkande är ett cyniskt steg i helt fel riktning, varför GUE/NGL-gruppen kommer att rösta mot betänkandet. Vi är emot byggandet av ”Fästning Europa”. Genom förslagen i Webers betänkande bygger EU än högre murar för flyktingar, men låser också murarna och kastar bort nyckeln.

Istället för att underminera de mänskliga rättigheterna borde EU-länderna verka för att återupprätta flyktingars rätt enligt flyktingkonventionen för att skapa lagliga vägar att söka sig till Europa och för att uppnå, en i alla fall grundläggande, respekt för de mänskliga rättigheterna. Varken tredjelandsmedborgare eller medborgare i medlemsstaterna ska utsättas för kränkningar av den personliga friheten eller få fängelsestraff p.g.a. administrativa överträdelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Mr President, this proposal would make it much more difficult for Member States to remove illegal immigrants and return them to their own countries. To what extent will it affect the United Kingdom and particularly my constituency, London? London already bears a disproportionate burden of legal and illegal immigrants and asylum seekers. It is stated that Britain has not opted into this area of Community law and the inference is that it will not affect us – but is that true?

Once illegal immigrants have been allowed to stay in Member States, they can then travel to other EU Member States. They could only be excluded on the grounds that they pose an actual threat to security, public health or public policy. And who in the UK, I wonder, is going to enforce that? The British immigration and asylum systems are in total chaos. If Britain indeed is opted out of this legislation, then European illegal immigrants may not have entry by the front door, but this proposal gives them the key to the back door.

Then of course there is the whole issue of the Lisbon Treaty and the Charter of Fundamental Human Rights. Could human rights legislation be used to enforce parts of this proposal in Britain? Who knows? For that will be decided not by the British Government or Parliament or courts, but by the European Court of Justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Fiore (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione per protestare per le imprudenti e inspiegabili parole del Vicepresidente Barrot, ieri, sull'eventualità di considerare l'immigrazione clandestina un'aggravante nei reati, proposta appunto dal governo italiano. Questo non penso che abbia fondamento in legge e non incontra sicuramente il favore dell'opinione pubblica.

A proposito del rapporto Weber, vorrei dire che penso che vada considerata l'immigrazione clandestina ipso facto un'eventualità e possibilità di fuga. È abbastanza chiaro che l'immigrato, nel momento in cui entra clandestinamente, ha una propensione verso la fuga. Vorrei inoltre dire che è necessario che la Commissione e questo Parlamento considerino l'importanza di far pagare ai paesi da dove provengono in ultima analisi – come la Libia nel caso appunto dell'Italia – questi immigranti. Loro devono pagare la spesa enorme che l'immigrazione clandestina in questo momento sta creando.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE). - Mr President, Mr Weber truly deserves to be congratulated and thanked for his hard work in dealing with a complex, emotive and sensitive subject.

The aim of the returns directive is to bring in basic common standards on how to treat illegal immigrants. Special emphasis has been placed on the human rights aspects of this case.

We are fully aware that many illegal immigrants are victims twice over. Firstly, they are cheated in their home country, often handing over their life savings and more to ensure passage and work in the European Union. However, rather than finding a land of plenty, they find themselves modern-day slaves in Europe. If caught within the Union they are frequently incarcerated, and until this directive comes into force could find themselves detained for long periods of time while their case is dealt with.

Under the directive, voluntary returns will be encouraged; incarceration will be permissible only in cases where there is a clear threat of the illegal immigrant absconding and in other justified cases. Maximum periods of detention are set, legal protection – especially of particularly vulnerable groups – is enhanced and NGOs will have access to the much-criticised detention centres, which will open them to greater scrutiny, as well as ensuring additional services and support for the detainees themselves.

I have a suggestion to my colleagues who have spoken against this directive: this week after the vote, rather than standing up and explaining to an emptying Chamber why they voted against, maybe they would care to explain directly to those illegal immigrants without protection in many states, those detained indefinitely without access to legal assistance. Maybe they can tell them that they voted against the directive because they had their best interests at heart.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, είμαι βαθύτατα προβληματισμένος, όταν επί τρία χρόνια οι Υπουργοί στο Συμβούλιο μπλοκάρουν παζαρεύοντας διατάξεις, που θα έπρεπε να θεωρούνται αδιαπραγμάτευτες, για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, ακόμα και λαθρομεταναστών. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ στραβά με κάποιες κυβερνήσεις της Ευρώπης.

Στην Ευρώπη θα έπρεπε να ήταν αδιαπραγμάτευτο ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φυλακίζεται για 18 μήνες και μάλιστα όχι για κάτι που έκανε ή δεν έκανε ο ίδιος, αλλά γιατί αρνούνται να συνεργαστούν με τη διαδικασία απέλασής του αρχές της χώρας από την οποία προέρχεται, χωρίς καμία υπαιτιότητά του. Θα έπρεπε να ήταν αδιαπραγμάτευτο ότι, όταν αποφασίζεται για οποιονδήποτε εξαθλιωμένο συνάνθρωπό μας το ύψιστο κατασταλτικό μέτρο της στέρησης της ελευθερίας του, θα πρέπει - χωρίς εκπτώσεις και παραθυράκια - να έχει τουλάχιστον δικαίωμα σε νομική βοήθεια και σε κρίση από δικαστή της κράτησής του. Θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτο ότι ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά δεν απελαύνονται προς τρίτες χώρες. Επιτέλους, αν δεν μπορούν με ασφάλεια να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ας τα κρατήσουμε εμείς αυτά τα παιδιά, ας τα προστατεύσουμε εμείς, εδώ, στην Ευρώπη. Θα έπρεπε, ταυτόχρονα, να είναι εξίσου αδιαπραγμάτευτη η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ώστε οι χώρες, ιδίως του Νότου, που δέχονται τα μεγαλύτερα κύματα μεταναστών, να έχουν την άπλετη οικονομική συνδρομή των υπόλοιπων, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τα παραπάνω ανθρώπινα δικαιώματα. Αόριστες δηλώσεις πιθανής μελλοντικής στήριξης της Επιτροπής δεν αρκούν.

Και όμως, παρά τις σοβαρές προσπάθειες του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών του Κοινοβουλίου, αυτά ακριβώς τα αυτονόητα έγιναν στο Συμβούλιο αντικείμενο παζαριού. Το τελικό αποτέλεσμα είχε προφανώς και θετικά στοιχεία, τουλάχιστον αναφορικά με χώρες που σήμερα δεν παρέχουν καμία προστασία. Όμως, σε καίρια σημεία, οι ίδιες χώρες επέβαλαν στους υπόλοιπους έναν συμβιβασμό του κατώτατου κοινού παρονομαστή, συχνά προβληματικότατο, ασαφή και αφημένο στη διακριτική ευχέρεια εφαρμογής από κυβερνήσεις που έχουν αποδείξει την έλλειψη ευαισθησίας τους, αγαπητέ Gérard.

Μια εναρμόνιση που τελικά δεν εναρμονίζει και που δεν ανταποκρίνεται σε βασικές αρχές και αξίες της Ευρώπης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). - Frau Präsidentin! Mein Dank gilt auch dem Berichterstatter Manfred Weber. Er möge mir und insbesondere meiner Kollegin Jeannine Hennis-Plasschaert nachsehen, die diesen schwierigen Prozess in den letzten drei Jahren gemeinsam mit den anderen Berichterstattern durch unruhige Gezeiten vorangetrieben und in ruhiges Fahrwasser gebracht hat.

Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen dürfen, dass ich es als eine Frechheit empfinde und als unwürdig, wenn die Tragik der Toten im Mittelmeer mit dieser Richtlinie verknüpft wird, was sachlich ja nichts miteinander zu tun hat. Das kann so nicht gehen. Diese Richtlinie schafft dort Rechtssicherheit für Menschen, wo sie nicht besteht. Sie wird das Schicksal von Menschen verbessern, die zurzeit unter unwürdigen Bedingungen hausen, nicht wissen, wann sie in ihre Länder zurückgeführt werden, und keinen Zugang zu gerichtlicher Kontrolle haben. Es sind Minimumstandards für 27 Mitgliedstaaten. Aber es ist für ein Drittel der Mitgliedstaaten, die überhaupt keine Standards haben, besser als das, was jetzt besteht. Es ist der erste Schritt zu einer dringend notwendigen gemeinsamen Asylpolitik und zu einer europaweiten Achtung der Menschenwürde. Ich denke, wer diese Schritte mit uns gehen möchte, sollte seine Verantwortung wahrnehmen und für diesen Bericht stimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). - Madame la Présidente, en écho à l'orateur précédent, je reste personnellement attaché à cette vieille idée européenne d'une harmonisation dans le progrès, c'est-à-dire d'une harmonisation par le haut. Dès lors, je m'interroge sur le pourquoi d'un refus d'un alignement sur les normes les plus protectrices pour ces personnes qui sont en difficulté. Je pense qu'il faut souligner que les déclarations du Conseil n'ont pas de valeur juridique contraignante et que si l'on est tellement conscient d'un risque d'alignement par le bas, il faut alors inscrire un dispositif juridique dans le corps de la directive elle-même. Je pense aussi que pour aider les pays qui sont dans des situations difficiles - notamment financières - en termes d'aide juridique, un fonds européen de solidarité s'impose et doit être développé.

Je voudrais faire une deuxième remarque sur la procédure. Monsieur Barrot, nous sommes dans une procédure de codécision contournée. Je suis un député parmi 780. C'est le seul moment, aujourd'hui, où j'ai la possibilité de m'exprimer et de déposer des amendements, et si l'on ne veut pas que la détention ne soit pas une règle, alors Monsieur Deprez, lisez les amendements 82 ou 95 qui précisent, par exemple, ce qu'on entend par risque de fuites. Lisez les amendements et votez les amendements 79 et 98 qui précisent dans quelles conditions des mineurs non accompagnés peuvent être expulsés du territoire de l'Union européenne. Les amendements qui sont déposés visent à améliorer le texte et je pense que le Parlement ne peut pas se retrouver dans une procédure de quasi avis conforme comme, effectivement, c'est le cas pour le moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, c'è una politica dell'Europa sull'immigrazione che ha un difetto fondamentale: parte esclusivamente dalla visione della difesa dei diritti dell'uomo, quando bisognerebbe anche pensare di difendere i diritti dei popoli, la loro libertà, la loro sicurezza, il loro diritto a non essere invasi.

La sinistra con i suoi emendamenti buonisti esprime la non politica per il rimpatrio dei clandestini. Pura demagogia l'istituzione del Mediatore europeo! Vogliamo dare il difensore civico anche ai clandestini? Beh, una politica seria è quella che contrasta gli interessi del mondialismo, che vuole sradicare i popoli dal loro territorio perché li considera vuoi come merci, vuoi come schiavi, nuovi consumatori. Noi siamo contro!

Se il Mediterraneo è un cimitero, la responsabilità morale è di chi ha aperto le porte agli sbarchi clandestini! Quando noi abbiamo sempre denunciato, per esempio da Lampedusa, questo commercio immondo di carne umana! È una vergogna! Se passassero questi emendamenti della sinistra, la politica europea di ritorno degli immigrati sarebbe finita prima ancora di cominciare.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας είναι απαράδεκτη και αποκαλύπτει με κυνικό τρόπο τον απάνθρωπο πραγματικά χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της.

Νομοθετείτε να κρατούνται 18 μήνες εξαθλιωμένοι μετανάστες, ακόμη και ανήλικα παιδιά, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με συνθήκες διαβίωσης που αποτελούν ντροπή για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Απαγορεύετε επίσης κάθε μελλοντική είσοδο, ακόμη και νόμιμη, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 5 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την εκούσια επιστροφή, είναι σκέτη κοροϊδία. Ουσιαστικά πρόκειται για εκβιασμό. Τους λέτε: ή θα φύγετε μόνοι σας ή θα σας κλείσουμε φυλακή και θα σας διώξουμε μετά από 18 μήνες.

Αντιμετωπίζετε σαν εγκληματίες τους ανθρώπους που είναι θύματα της δικής σας πολιτικής. Βομβαρδίζετε το Αφγανιστάν και διαμαρτύρεστε για τους πρόσφυγες. Καταληστεύετε τις χώρες του τρίτου κόσμου και διαμαρτύρεστε για τους οικονομικούς μετανάστες που φουσκώνουν τα πορτοφόλια του μεγάλου κεφαλαίου.

Με τα νέα μέτρα, εκτός των άλλων, θα αυξήσετε και τον τζίρο των δουλεμπόρων και των κυκλωμάτων γιατί, όσο σκληραίνουν τα μέτρα, τόσο ανεβαίνουν οι τιμές. Θα χειροτερεύσετε ακόμη περισσότερο τη θέση των μεταναστών και των άλλων εργαζομένων που θα υποχρεώνονται να δουλεύουν χωρίς δικαιώματα μπροστά στους νέους εκβιασμούς για απέλαση.

Να είστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι, ξένοι και Ευρωπαίοι, δεν θα τα δεχθούν αυτά τα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). - Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente Barrot, caras e caros Colegas, precisamos ou não de uma abordagem europeia nestas matérias? Costumamos todos dizer que sim. Como é que abordamos esta matéria? Há uma grande maioria nesta Casa dizendo que temos que regular a imigração legal e temos que combater a imigração ilegal.

Uma política de retorno é uma peça essencial dessa estratégia, como aliás o Comissário Barrot já teve ocasião de referir. Temos uma directiva de normas mínimas. Queremos melhor? Queremos melhores normas? Seguramente que todos desejaríamos normas melhores, mas tivemos pela frente a intransigência do Conselho e, portanto, a questão política é esta: é melhor ter estas normas mínimas ou não termos normas nenhumas?

A minha resposta é: creio que é melhor termos estas normas mínimas, e felicito o trabalho do colega Manfred Weber e a negociação que ele levou a cabo.

Dou dois exemplos concretos: a interdição da readmissão, que está regulada em cinco anos. Outros desejariam outros prazos, seguramente, mas hoje em dia há Estados-Membros que não têm nenhuma limitação, como o caso da Áustria, da Dinamarca ou da França.

O caso da detenção... Nove Estados-Membros não têm qualquer prazo máximo de detenção. Só seis têm prazos mais baixos do que aqueles que estão previstos nesta directiva. Um desses seis é Portugal, o meu país, que tem dois meses e que já afirmou que vai manter os dois meses. Ou seja, não pretende tirar partido da directiva para diminuir os standards.

Finalmente, Sra. Presidente, sublinho aquilo que o Comissário Barrot já disse relativamente às crianças. Aí temos de ter particular atenção e garantir que a directiva será aplicada de forma humana.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Moreno Sánchez (PSE). - Señora Presidenta, Señorías, esta Directiva supone un paso adelante hacia una política de inmigración común. Es un paso necesario que debe ir acompañado, desde ya, de otros pasos enmarcados en un enfoque global europeo.

Debemos desarrollar instrumentos legislativos y financieros que nos permitan, decididamente, abrir nuestras puertas a los inmigrantes legales e impulsar su integración en nuestras sociedades. Del mismo modo, debemos cerrar el paso a la inmigración clandestina, al trabajo ilegal y contribuir a desmantelar las redes mafiosas que trafican con seres humanos.

Todo esto sólo se conseguirá con una estrecha colaboración con los países de origen y de tránsito. Por eso, instamos a la Comisión a que haga gala de su poder de iniciativa y pedimos al Consejo que apruebe cuanto antes todas las directivas que están en el tintero, porque, sin un conjunto general de medidas, los ciudadanos no entenderán esta Directiva. Su objetivo es acercar 27 legislaciones dispares para garantizar la eficacia en los procedimientos de retorno, así como la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Con nuestras enmiendas, los socialistas queremos acercar la Directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas. Los socialistas españoles hacemos especial hincapié en la protección y en la atención a los menores, pedimos que tengan acceso a la educación y que sean recibidos en centros de acogida especializados. Igualmente, queremos favorecer el retorno voluntario y reforzar las garantías judiciales del procedimiento.

Señorías, para terminar, quiero agradecer el rechazo a la propuesta del ponente, Manfred Weber, que buscaba un atajo en el procedimiento, lo que hubiera debilitado el poder de codecisión y la credibilidad de esta Cámara.

En los tiempos que corren, necesitamos un Parlamento fuerte, que asuma sus responsabilidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Madam President, I have no hesitation in voting for this directive, not because it is ideal, but because it raises standards in some Member States. And indeed, an assessment of the value of this directive comes, perversely, from the very fact that the UK is not opting into it. It does not want to be constrained by the higher standards in the directive, not least the time limits and the conditions on detention, such as the separation of immigration detainees from convicted criminals, which does not always happen in the UK at present, and the fact that coercive measures must be proportional and respect fundamental rights and the dignity of the individual, all valuable elements in this text.

There has been a lot of disinformation and I am sorry that someone wrongly briefed the President of Bolivia who wrote in the British newspaper The Guardian yesterday. Eighteen months is not the standard detention time. The directive says it should not exceed six months except where, in spite of all reasonable efforts by Member States, the removal operation is likely to last longer due to a lack of cooperation by the person concerned or delays in getting documentation from a third country.

I think that the provisions on taking account of the best interests of the child, on family life, on the state of health, on the principle of non-refoulement and on special provisions for unaccompanied minors are particularly valuable and will help migrants under threat of removal. The provisions on reasons for detention and appeals and judicial review are crucial. But while intending to support this imperfect but necessary directive in order to raise standards, I must stress that it is only one part of the picture. We must have a fair refugee acceptance system and a proper legal immigration policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). - Señora Presidenta, Señorías, es una vergüenza, una verdadera vergüenza intentar deportar a más de 8 millones de personas, sobre la base de la figura de la detención administrativa.

Si se toma esta decisión —que, desgraciadamente, se puede tomar—, será el fin de la Europa garantista. Muchos ciudadanos europeos sufrimos detenciones administrativas en condiciones de dictadura. Ésta es la figura que va a prevalecer para la deportación de 8 millones de personas.

Por lo tanto, se va a consolidar la Europa insolidaria. Los mismos Estados que van a pretender recuperar esta figura son los Estados que —¡por primera vez!— han bajado, en este ejercicio económico, la ayuda a la cooperación internacional.

No se van a poder cumplir los Objetivos del Milenio y ésta va a ser nuestra contribución, desde la vieja Europa, la vieja Europa de los valores solidarios, a la hambruna, a la crisis alimentaria. La deportación de 8 millones de personas sin ningún tipo de garantía: ¡¡una vergüenza!!

Yo creo y apelo a la movilización europea, a esos ciudadanos que dan la espalda a este tipo de legislación.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - Stimaţi colegi, Comisia Europeană a constatat că în 2006 erau circa 8 milioane de imigranţi ilegali în Uniunea Europeană. Uniunea nu mai poate ignora această problemă. Trebuiesc găsite soluţii, nu ne putem juca cu vieţile acestor oameni, însă este cert că regularizarea de la sine a situaţiei nu este posibilă.

Instrumentele propuse recent de Comisie pentru controlul imigraţiei ilegale nu pot să genereze un efect pozitiv dacă nu se rezolvă şi problema emigranţilor ilegali. Ne aflăm într-o Europă în care frontierele interne au fost suprimate, motiv pentru care avem nevoie de această directivă, astfel încât să putem face un prim pas către o politică comună în materie de repatriere a imigranţilor ilegali.

Există ONG-uri care consideră că Uniunea Europeană adoptă politici tot mai represive în materie de imigraţie şi califică directiva de returnare de „directivă a ruşinii”. Înţeleg preocuparea acestor ONG-uri de a apăra interesele celor fără acte, dar îndemn aceste organizaţii să privească situaţia dintr-un unghi realist. Ce soluţii ar fi pentru imigranţii ilegali care intră prin Malta, Insulele Canare, Grecia, Italia sau mai nou prin frontiera externă de est şi care caută să se stabilească în Uniunea Europeană? Există pericolul ca aceşti imigranţi să devină victimele muncii la negru, ale traficului ilegal sau chiar ale radicalizării teroriste. Această ameninţare este reală şi tocmai de aceea este importantă reglementarea situaţiei lor fie prin repatriere, fie prin acordare de azil sau de permis de şedere.

Negocierile cu Consiliul au condus la soluţii care pot fi acceptate fără rezervă, mai ales în domeniile sensibile ca protejarea persoanelor vulnerabile şi a minorilor neînsoţiţi, condiţionarea repatrierii în ţările de origine sau în ţări în care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale în materie. Cred că eforturile depuse de raportori şi de Consiliu trebuiesc apreciate şi directiva trebuie aprobată în forma prezentată în această primă lectură.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). - Frau Präsidentin! Ich werde mal mein Redemanuskript verlassen. Ich habe mir vieles andere noch aufgeschrieben. Aber was wir hier haben, ist sicher nicht das non plus ultra. Auch ich habe mir mehr oder bessere Regelungen vorgestellt. Es wohnen zwei Seelen in meiner Brust: die Seele dessen, der das Beste haben will, und dessen, der hier auf europäischer Ebene entscheiden muss, auch über Mindeststandards, die in Ländern gelten sollen, die keinerlei Standards haben. Da soll doch jeder mal in sein eigenes Land hineinschauen, was da passiert, welche Standards es hat. Sieht es denn da so toll aus?

Als Europäisches Parlament können wir nur Mindeststandards festlegen. Dass es im Rat überhaupt zu einer Einigung kommt, grenzt doch fast schon an ein Wunder, weil vier bis fünf Staaten, auch mein eigener Bundesinnenminister, eigentlich gar keine Regelung haben wollten, und gesagt haben: So wie es bei uns ist, das genügt mir doch. Jetzt sind doch mal die nationalen Parlamente und die nationalen Regierungen gefragt, es wesentlich besser zu machen. Es hindert sie doch niemand daran, bessere Lösungen zu finden. Wo steht denn das geschrieben? Einen Satz habe ich auch gelernt im Studium: Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung. Kollege Deprez hat Recht: Lesen wir doch mal alle Artikel zusammen, dann wird klarer, was wir hier bewirken können. Es ist doch nicht so, dass wir hier den Stein der Weisen finden werden. Der ist noch nie gefunden worden, ganz im Gegenteil. Aber ich will diesen Kompromiss als Grundlage genutzt sehen, dass es in Zukunft in der Europäischen Union besser gemacht werden kann. Und dabei müssen meine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, in den deutschen Bundesländern mithelfen, denn wir haben 18 Monate Abschiebehaft. Wir haben ein Rückreiseverbot, das viel länger ist, und wir haben in einzelnen Staaten viele Entscheidungen, die nicht akzeptabel sind. Zu sagen, dass es ein Ding der Schande ist –, dann kann ich nur empfehlen: So geht es nicht und, lieber Justo, nur dagegen zu sein, das hat den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten müssen und die in den Ländern ohne Richtlinie sitzen, überhaupt noch nie geholfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, il relatore Weber si chiedeva perché questo Parlamento non vedesse alcune delle misure positive introdotte da questa proposta di direttiva.

Però il relatore ci parla come se questo Parlamento fosse davanti al voto finale, alla lettura finale, all'obbligo di esercizio della responsabilità ultima del prendere o lasciare. E invece no! Noi siamo in una prima lettura. Allora non si comprende perché, di fronte a delle proposte di miglioramento che hanno un consenso ampio in quest'Aula, certamente dalla destra e dalla sinistra, si garanzie ulteriori che possono essere date sui minori, sui paesi terzi in transito, sui divieti di rientro, noi non cogliamo questa opportunità.

Ci dite perché il Consiglio ha deciso, perché il governo ha deciso. Ma questo – e l'ha detto il collega Jonckheer – è la rinuncia al nostro potere di colegislatore, questo significa – e questo lo dico rispettando il lavoro che è stato fatto in tre anni di negoziato – che noi ci troviamo a questo punto a non esercitare il nostro potere di migliorare questa direttiva.

I governi europei hanno bisogno di questo Parlamento proprio per fare dell'Europa non il terreno della paura e della maggiore efficacia degli strumenti di difesa dell'immigrazione, ma l'Europa come il luogo dell'integrazione anche dell'immigrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE). - Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de nombreuses organisations et partis politiques alimentent une campagne idéologique et déraisonnée contre ce texte qu'ils instrumentalisent et déforment à des fins politiques.

Avec cette directive, nous offrons à des personnes en situation de vulnérabilité, des garanties pour que le retour se fasse dans le plus grand respect de leurs droits et de leur dignité. Elle ne concerne pas le droit d'asile, cher Giusto Catania, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas encore compris.

Nous ne laisserons pas nos citoyens croire que leurs représentants sont à l'origine d'un texte que l'on qualifie à tort de "directive de la honte". Nous n'avons pas à avoir honte d'un texte qui apporte de nouvelles garanties. La honte, c'est ceux qui sont aveugles et qui ne voient pas, ou qui ne veulent pas voir, les avancées qu'il permet.

Voulons-nous inscrire le principe du retour volontaire comme principe? Voulons-nous laisser les États membres maintenir une durée illimitée? Voulons-nous des décisions motivées en droit? Voulons-nous un contrôle par l'autorité judiciaire des conditions de rétention? Voulons-nous une aide juridique gratuite, des ONG sur place? Voulons-nous inscrire les principes d'unité de la famille, d'intérêts supérieurs de l'enfant, d'assistance médicale? Certes, tout texte est perfectible, mais cette directive constitue une avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui, où chaque État membre fait ce qu'il veut – parfois de manière inacceptable, n'est-ce pas, chère Martine Roure ou chère Jeanine Plasschaert?

Chers collègues, je vous appelle à voter ce compromis car vous ne céderez absolument pas aux manipulations politiciennes de certains sur ce texte et vous garderez en tête les améliorations concrètes qu'il apporte.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE). - Fru talman! Jag vill börja med att tacka Manfred Weber och alla andra som möjliggjort denna diskussion om ett första steg till gemensamma regler och förfaranden om återvändande. Jämfört med utskottet och parlamentets diskussioner tidigare anser jag att vissa centrala frågor ger en utveckling åt fel håll och ett omänskligare EU.

För det första: 18 månader för att hålla människor inlåsta är inte acceptabelt. Man kan bli tokig, och dessa människor är inte brottslingar eller kriminella, utan människor som söker ett bättre liv för sig och sin familj undan fattigdomen. För det andra: om rådet och föredraganden inte tror på det frivilliga återvändandet kommer barnen att slitas upp från skolor och förskolor, bostäder lämnas akut och vi gör mer skada än kanske hela väntan tidigare, speciellt för barnen. För det tredje: efter att parlamentet antog barnstrategin i januari kan vi nu inte backa och låsa in barn eller behandla dem som föreslås. Det kan ge barn skador för livet och det vill inte jag medverka till. För det fjärde: 5 år är en för lång tid att inte få återvända om man har skäl. Inte ens i den bästa av världar kan man klumpa ihop grupper utan det är individuella skäl som gäller, och de måste avgöras och prövas, t.ex. kvinnor och barn i människohandel.

Många organisationer som bevakar mänskliga rättigheter har inkommit med synpunkter och de är oroliga och tycker att kompromissen är otillräcklig och människosynen okänslig. Bifall till socialistgruppens ändringsförslag. Tack fru talman.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα: υπάρχει πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ή όχι; Η απάντηση είναι οπωσδήποτε ότι υπάρχει και ότι είναι και οξύ. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να παραμείνει ως πρόβλημα που αφορά το κάθε κράτος μέλος. Η απάντηση στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος είναι όχι, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τοποθετηθεί επ' αυτού. Έχει, μέχρι τώρα, εφαρμόσει συνολική και σφαιρική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση, που να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα; Και εδώ, η απάντηση, δυστυχώς, είναι όχι! Αποσπασματικά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Και η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι για ένα απόσπασμα αυτού του μεγάλου προβλήματος που ονομάζεται παράνομη μετανάστευση. Όμως, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε μπροστά βήμα - βήμα.

Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: συζητούμε, σήμερα, έναν συμβιβασμό. Είναι αυτός ο συμβιβασμός μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο τέλειος; Η απάντηση είναι όχι! Είναι αυτός που θέλαμε; Σίγουρα όχι! Είναι αυτός τον οποίο θα μπορούσαμε να συζητούμε, όσο χρόνο είχαμε στη διάθεσή μας, για να καταλήξουμε κάπου; Και πάλι η απάντηση είναι όχι. Για δυόμισι χρόνια συζητούσε το Κοινοβούλιο μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συγχαίρω τον κύριο Weber για τη δουλειά που έχει κάνει και για το αποτέλεσμα στο οποίο έχει φτάσει, το οποίο, όμως, δεν με ικανοποιεί πλήρως. Παρά ταύτα, το ερώτημα είναι εάν βελτιώνεται η κατάσταση. Η απάντηση είναι πως βελτιώνεται. Γεννάται λοιπόν το επόμενο ερώτημα: έχουμε περιθώρια - εν τη πορεία του χρόνου -, αντί να αφήσουμε την κατάσταση στάσιμη, να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις; Και εγώ απαντώ: ναι, είμαστε σε διάλογο. Και αυτό θα ήταν καλό. Με συγκίνησε η προσέγγιση: "η γη ανήκει σε όλους τους ανθρώπους". Πράγματι, με συγκινεί η θέση ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε παράλογα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, υπάρχει και η πραγματικότητα. Υπάρχουν οι οργανωμένες κοινωνίες και πρέπει, οπωσδήποτε, να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά, ταυτόχρονα, και τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των οργανωμένων κοινωνιών και των οργανωμένων κρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - Pani Przewodnicząca! W Europie miliony osób przebywają nielegalnie, toleruje się je, bo są źródłem taniej siły roboczej, nie nabywają prawa do emerytury, opieki zdrowotnej, nie mogą dobrowolnie dochodzić swych praw na drodze sądowej. Nie wątpię, że każdy człowiek, niezależnie od statusu prawnego, ma prawo do godności i humanitarnego traktowania. Dlatego z zadowoleniem witam wniosek Komisji Europejskiej zmierzający do ujednolicania zasad w tej materii.

Nie wątpię, że wszyscy w tym Parlamencie chcemy mieć przejrzyste, czytelne wspólnotowe zasady i procedury dotyczące powrotów, odsyłania, zakazów wjazdu nielegalnych imigrantów. Czekamy na nie wystarczająco długo. Parlament pracuje już nad tymi rozwiązaniami dwa lata. A pamiętajmy, że na wprowadzenie tej dyrektywy w życie poczekamy jeszcze kolejne dwa lata, bo taki jest okres jej implementacji w państwach członkowskich. I chociaż dyrektywa wzbudza moje zastrzeżenia, nasze zastrzeżenia dotyczące między innymi czasu przetrzymywania imigrantów, zatrzymywania dzieci bez opiekunów czy też zakazu ponownego wjazdu do Unii Europejskiej, chcę zapytać czy nielegalni imigranci powinni nadal czekać na jednolitą politykę imigracyjną, w tym minimalne standardy? Czy powinni być świadkami naszej dyskusji pokazującej, że Europa w tej materii nie potrafi się porozumieć? Ja uważam, że nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, con molti colleghi che stamattina in quest'Aula hanno partecipato e partecipano al dibattito abbiamo vissuto all'inizio di questa legislatura questo fenomeno, visitando molte parti dell'Europa, visitando molti centri di prima accoglienza.

Io capisco che il fenomeno è complesso, il fenomeno presenta varie sfaccettature. Ognuno di noi, per cultura, per carattere, per posizione politica è portato ad esaminarlo da un punto di vista particolare. Però non si può non tenere conto nel complesso, e credo non si debba non tenere conto, del fatto che qui non stiamo parlando di qualche emigrante, come succedeva cento anni fa. Non stiamo parlando dei fenomeni piccoli o isolati, ma stiamo parlando di immigrazione di popoli. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone che si spostano, spinti da varie motivazioni, molto poco sul piano della richiesta di asilo, molto poco sul piano delle esigenze di tipo politico, e moltissimo alla ricerca di nuove condizioni di vita e di nuove condizioni di lavoro.

Io non posso, il tempo purtroppo è tiranno, non ringraziare il collega Weber. Non posso non ringraziare l'attuale presidente Deprez della commissione LIBE, il presidente Cavada, e tutti i colleghi con cui ci siamo interessati per tempo di questo fenomeno. Io sono dell'idea che una legislazione perfettibile è meglio di una non legislazione. Sono convinto che l'Europa bene fa a curare tutti ma soprattutto bene fa, in questo fenomeno complesso e grave che stiamo vivendo, a curare intanto i suoi cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (PPE-DE). - Mevrouw de Voorzitter, collega's, ik zou vooreerst mijn bijzondere dank willen richten aan onze rapporteur voor zijn enorm harde werk, maar ook voor zijn doorzettingsvermogen in dit heel cruciale dossier. Aan het einde van het debat is het natuurlijk heel moeilijk om nog nieuwe elementen in te brengen, maar ik sluit mij heel graag aan bij de collega's die stellen dat deze richtlijn slechts een eerste, maar een heel noodzakelijke stap is in een globaal migratiebeleid. We zitten allemaal met dezelfde problemen en uitdagingen en het is duidelijk dat onze burgers pas legale migratie zullen aanvaarden en ook begrijpen indien de politiek heel duidelijk aangeeft dat illegale migratie in geen geval wordt aanvaard. We zien dat een derde van onze lidstaten nog helemaal geen regels heeft op dit gebied en dat dus eigenlijk elke regelgeving die wij hier goedkeuren voor die landen een vooruitgang is ten aanzien van de bescherming van de illegalen zelf.

Aan de tegenstanders zou ik toch even willen meegeven dat inderdaad in landen die reeds voldoende bescherming bieden, er weinig of niets verandert en dat de Raad ook duidelijk zijn woord gaf dat de richtlijn niet gebruikt zal worden om afbreuk te doen aan de bescherming in landen waar deze bescherming verder gaat dan in de richtlijn. Tenslotte moet het ook duidelijk zijn dat de lidstaten verder kunnen gaan dan de richtlijn.

Wat de implementatie betreft en de opvolging denk ik dat het heel belangrijk is dat de Commissie, maar ook de nationale parlementen hier een heel belangrijke verantwoordelijkheid dragen, want het is natuurlijk duidelijk dat er een noodzaak is om die uitwijzingen ook effectief uit te voeren.

Tenslotte, mevrouw de Voorzitter, hoop ik dat een meerderheid in dit Huis verder zal kijken dan de politieke dogma's en spelletjes en ook bereid zal zijn bij te dragen aan een realistische, doortastende, duidelijke en humane oplossing, in het belang van de EU, maar nog veel meer in het belang van de illegalen zelf.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τόσο το συνάδελφο Weber για τη σπουδαία εργασία και τα αποτελέσματά της όσο και την κ. Carlotti για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης.

Οι μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άλλες χώρες που δεν έχουν εκτεθειμένα σύνορα. Παράδειγμα: στη χώρα μου την Ελλάδα τον προηγούμενο χρόνο εισήλθαν 112.000 παράνομοι μετανάστες και εκδόθηκαν 58.000 αποφάσεις επιστροφής. Αριθμοί ρεκόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει κοινή βάση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, στην οποία θα περιλαμβάνονται συνοδευτικά μέτρα για την ενσωμάτωση των μεταναστών, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες για την επιστροφή των παρανόμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει μια πολιτική επιστροφής που να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και στον καταμερισμό των ευθυνών με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμφωνώ και επιδοκιμάζω την εξαίρεση στην εφαρμογή της οδηγίας, η οποία γίνεται με κίνητρο τις οικογενειακές σχέσεις, το συμφέρον του παιδιού και την κατάσταση της υγείας των μεταναστών. Γιατί το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να διασφαλίζεται από το κατάλληλο τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών ή από συνήγορο.

Και τέλος, η έκκληση της Επιτροπής Ανάπτυξης για την μη κράτηση ανηλίκων έγινε δεκτή και είμαι σίγουρος ότι θα την αποδεχθούν όλοι οι συνάδελφοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και ο κ. Μαυρομμάτης, η Ελλάδα δέχθηκε τον περασμένο χρόνο 112.000 παράνομους μετανάστες. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών δεν ήθελαν να μείνουν στην Ελλάδα, ήθελαν να έρθουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που σημαίνει ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι ευρωπαϊκό. Αφορά όλους μας και όλοι μας πρέπει από κοινού να το αντιμετωπίσουμε.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η Ελλάδα είναι σύμφωνη για μια κοινή πολιτική μετανάστευσης. Βεβαίως, η εισήγηση του Manfred Weber δεν λύνει το πρόβλημα γενικά. Είναι όμως ένα πολύ θετικό βήμα και γι’ αυτό τον συγχαίρω ολόψυχα. Εάν συνεχίσουμε αυτήν την πολιτική την οποία χαράσσει η οδηγία, νομίζω ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα βρεθούμε σε ένα σημείο καλύτερο απ’ ό,τι είμαστε σήμερα.

Κανείς δεν δέχεται ούτε τις απάνθρωπες μεταχειρίσεις μεταναστών ούτε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μόνη επιφύλαξη που είχε η Ελλάδα αφορούσε στην υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν δωρεάν νομική υποστήριξη. Ξέρετε γιατί; Για δύο λόγους: πρώτον, διότι το κόστος της νομικής αυτής συνεισφοράς ήταν τεράστιο και δυσβάστακτο για την Ελλάδα και δεύτερον, διότι ενέχει το στοιχείο της ανισότητας. Και τούτο διότι, εάν παρέχεται δωρεάν νομική υποστήριξη στους παράνομους μετανάστες, γιατί δεν δίνουμε δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας στους νόμιμους και άπορους μετανάστες στη χώρα μας; Γιατί δεν δίνουμε δωρεάν νομική βοήθεια στους άπορους πολίτες της χώρας μας;

Νομίζω λοιπόν ότι, με την προσθήκη που έγινε στο σχετικό άρθρο, αυτό το θέμα λύθηκε και ήρθη η επιφύλαξη της Ελλάδας και γι’ αυτό εμείς οπωσδήποτε θα στηρίξουμε αυτήν την πρόταση και εισήγηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - Madame la Présidente, chers collègues, des négociations afin de parvenir à un accord en première lecture ont fait tomber de nombreuses avancées obtenues par le travail parlementaire.

En l'état, ce texte de compromis est inacceptable. Il est inacceptable de traiter les mineurs comme des adultes, de les laisser sans accès à l'éducation, de permettre leur renvoi dans un pays loin de leurs propres attaches. Il est inacceptable d'avoir des normes et des procédures communes alignées sur les plus basses normes d'Europe et de tirer vers le bas cette directive; il est inacceptable de laisser tant de portes ouvertes sur des risques graves de violation des droits de l'homme, sur une durée de rétention indigne, et de laisser tant de personnes sans couverture juridique pour de telles situations!

Comment l'Europe des lumières peut-elle accepter une telle dérive? Comment le rêve des créateurs des États-Unis d'Europe de Victor Hugo peut-il se transformer en un cauchemar pour tant d'espoir?

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Problematika nelegálneho pobytu imigrantov v EÚ si vyžaduje transparentné, jasné a spravodlivé pravidlá. Vzhľadom na aktuálnosť tohto problému – v súčasnosti je v EÚ asi 8 miliónov nelegálnych prisťahovalcov, ako aj jeho komplikáciu, považujem toto definovanie spoločného právneho rámca za nevyhnutné.

Smernica jasne stanovuje, že nelegálni prisťahovalci musia opustiť EÚ. Tu však musíme brať do úvahy podmienky, za akých sa tak stane, a v plnom rozsahu zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv, a to najmä osobnej slobody.

Obzvlášť vítam výslovnú zmienku o kľúčovej právnej zásade najlepšieho záujmu dieťaťa, pretože práve deti sú v tomto prípade veľmi citlivou skupinou. Problém ilegálnej imigrácie tak nemôžme obmedziť len na pragmatické nútené vyhostenie a zákaz opätovného vstupu. V konečnom dôsledku musíme zohľadniť širší politický rozmer v kontexte znižovania podnetov vyvolávajúcich nelegálne prisťahovalectvo do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). - Madame la Présidente, Evo Morales nous a écrit à propos de la directive concernant l'immigration que la France appelle "des sans-papiers". Un chef d'État latino qui écrit à l'Europe, ce n'est pas vraiment un étranger, c'est un cousin qui écrit.

Certes, nous sommes des États avec des règles qui doivent être respectées, sinon c'est le désordre et tout le monde, au final, en est victime. Mais quand le Pérou immigre au Chili, le Nicaragua au Costa Rica ou le Mozambique en Afrique du Sud, l'immigration est planétaire avec une cause planétaire. En effet, dans un marché économique mondialisé, l'immigration est le stade suprême de la logique du capitalisme, où celui qui n'a rien à vendre ne peut que se vendre lui-même. Alors, s'il est nécessaire d'avoir un bricolage juridique euro-continental des effets migratoires mondiaux, il va bien falloir que l'immigration, comme c'est le cas pour l'alimentation, les pandémies ou l'instruction de base, soit enfin traitée de manière planétaire, puisqu'elle est déjà planétisée. Cela s'appelle "réglementer" les parties communes de la copropriété planétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE). - Existenţa unor standarde şi proceduri uniforme aplicabile în statele membre reprezintă o necesitate la nivelul întregului sistem administrativ european şi nu doar cu privire la returnarea imigranţilor ţărilor terţe.

Elaborarea acestui raport, de o indiscutabilă actualitate şi utilitate, îmi oferă ocazia de a repune în discuţie necesitatea implementării la nivelul administraţiilor din toate statele, a unor sisteme interoperabile de eliberare de documente pentru public.

Interoperabilitatea sistemelor de eliberare de documente din toate ţările rămâne premiza principală a limitării riscurilor care decurg din excesul de autoritate şi oferă o formulă funcţională de garantare a exercitării drepturilor ce decurg din statutul de cetăţean comunitar.

Apreciind calitatea acestui raport, vreau să relev aici că efectele sale vor fi maximizate prin regândirea condiţiilor practice de aplicare, pe baza unor studii fundamentale privind oportunitatea unui sistem electronic integrat de proceduri şi servicii administrative. Şi poate că nu este târziu să ne gândim la instituirea unei identităţi electronice europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - Datorită raportului Weber, un raport echilibrat, directiva privind returnarea va reprezenta prima iniţiativă legislativă în materie de imigrare, care va fi adoptată cu succes prin procedura de codecizie între Parlamentul European şi Consiliu. Mă bucur că ambele instituţii, asistate de Comisia Europeană, şi-au asumat şi îndeplinit cu responsabilitate atribuţiile, stabilind un punct de referinţă pentru dosarele viitoare.

Politica de returnare trebuie privită ca o parte integrantă şi necesară a unei politici comunitare complete şi coerente în materie de emigrare şi azil. Mai multe reguli eficiente privind imigrarea ilegală vor face posibile reguli mai liberale pentru emigrarea legală.

Consider că, în prezent, s-au elaborat reguli clare, transparente şi echitabile, în vederea asigurării unei politici de returnare eficiente, ca element necesar al gestionării corecte a politicii de emigrare, aşa cum aceasta a fost consimţită prin programul de la Haga.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt (PPE-DE). - Frau Präsidentin! Seit Jahren haben wir ein Gesamtkonzept für alle Bereiche der Zuwanderung gefordert und die Rückführungsrichtlinie gehört ganz eindeutig zu diesem Paket. Eine legale Zuwanderung in die Europäische Union kann nur vernünftig geregelt werden, wenn wir nicht weiterhin Millionen illegaler Einwanderer beherbergen und diesen Zustand mit der legalen Einwanderung gleichsetzen.

Wenn die Kollegin Roure auf das Recht der illegalen Einwanderer hinweist, der Armut zu entkommen, so muss ich sie doch darauf hinweisen, dass allein auf dem afrikanischen Kontinent 922 Millionen Menschen überwiegend in Armut leben, dass wir in Indien 1,1 Milliarden Menschen haben, von denen viele zu uns kommen wollen. Dies ist der falsche Weg, etwas zu regeln. Unterstützen Sie deshalb diese Rückführungsrichtlinie, damit der Weg frei gemacht wird, damit wir endlich zu richtig guten Regeln für die legale Zuwanderung kommen und damit den Menschen wirklich helfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, predsedujoči Svetu. − Želel bi seveda dodati še nekaj k temu, kar sem pazljivo poslušal in ste povedali v vaših nastopih.

Najprej je treba zelo jasno povedati, danes, tukaj govorimo o direktivi o vračanju, govorimo o ilegalnih migracijah, ne govorimo o azilu, ne govorimo o azilnih postopkih. Med tema dvema stvarema so zelo velike razlike. Direktiva, ki govori o azilu, je veljavna že od leta 2003 in deluje.

Danes poskušamo narediti korak naprej. Pomembno je, da naredimo ta korak naprej in Svet se je zavezal tudi v politični deklaraciji, ki jo lahko preberete na predzadnji strani, da se za tiste osebe, za katere bodo izpolnjeni pogoji za pridržanje, ne za vse kar povprek, pridržanje lahko izvajalo za šest mesecev. In lahko se bo v izjemnih primerih, kjer je specifično določeno, to podaljšalo za naslednjih dvanajst mesecev. Ne gre za avtomatizem, tako kot je bilo danes večkrat slišati tukaj med vami, za osemnajst mesecev. Ni res.

In še nekaj, v politični deklaraciji se je Svet zavezal z jasnimi besedami, če ga citiram: "Svet izjavlja, da z izvajanjem te direktive ni mogoče utemeljevati sprejetja določb, ki bi poslabšale status oseb in bi bile za njih manj ugodne."

To pomeni, da nobena država, in takšnih držav je šest – z vsemi šestimi ministri sem govoril o tem. Vseh šest ministrov je v procesu pogajanj znotraj Sveta vztrajalo na tem, da je to manj kot šest mesecev. Vendar je na žalost večina držav članic, ki imajo veliko daljše čase, tudi neomejene, kar nekaj držav v Evropski uniji ima sedaj praktično in teoretično možnost pridržati ilegalnega migranta neomejeno.

In tu želimo narediti napredek. In nujno je, da naredimo ta napredek. Pri tem bi se rad seveda posebej dotaknil posebej ranljivih skupin otrok. Prosim, poslanci poglejte še enkrat člen 5, poglejte še enkrat člen 15a. Jasno piše, da za otroka ne smejo biti slabši pogoji, da mu mora biti omogočen dostop do šolanja, do vrtca. Nastanjen mora biti v posebnih ustanovah, ki mu vse to omogočajo. Omejitve so zelo striktne.

In tudi na tej točki so bila pogajanja zelo težka, ni bilo tako enostavno. Ne vem, če si mogoče vsi poslanci predstavljate, ampak samo en droben detajlček s pogajanj. O enem členu, o 14. členu, smo se pogajali štiri ure, štiri ure o vsaki besedi posebej.

Države članice so dojele, da je treba to reševati na nivoju EU-ja. In o čem danes tukaj odločate? O tem ali bomo to reševali na nacionalnem nivoju, tako kot do sedaj, ali bomo to reševali na nivoju EU-ja? In eden od poslancev je zelo lepo povedal, ilegalne migracije so, so težava, niso ali so, so. Treba je urediti to področje, treba ga je urediti na čim bolj civiliziran način. In mi potrebujemo prvi korak. Jaz vem, da za veliko ljudi ni to dober kompromis, ampak treba je vedeti, da tudi za države članice je ta kompromis na robu sprejemljivosti.

Vedeti morate, da se zelo veliko držav članic ne želi skupne politike na tem področju. Države članice bodo, veliko držav članic bo veselih, če bodo to lahko urejale po svoje, doma, z svojimi pravili, brez soglasja Evropskega parlamenta in brez nadzora evropskih inštitucij. In stanje, ki ga imamo, je slabše, kot to, ki ga danes tukaj predlagamo. In zato trdim, da je to pomemben in odločilen korak naprej.

In o čem se danes tukaj odloča? Ne odloča se o samem besedilu teh členov, ki so tukaj, o uspešnosti pogajanj gospoda Webra in mene s strani Sveta ter Komisije in komisarjev na drugi strani. Odločamo o celovitosti integracijskih politik. Če bomo danes prišli do točke in rekli NE tej direktivi o ilegalnih migracijah, si lahko predstavljate, kako težko bo preiti na odločanje, na soodločanje o legalnih migracijah.

Mi bomo morali narediti ta prvi korak in če ga danes ne bomo naredili, je prihodnost in način sprejemanja tega daleč pred nami, zelo daleč pred nami. Jaz vam lahko z vso odgovornostjo danes tukaj povem, da se bo veliko število držav članic, če ne bo direktiva sprejeta v prvem branju, postavilo na svoja izhodiščna pogajalska izhodišča, ki so izredno toga in izredno trda. In potem bo seveda preteklo zelo veliko časa, da bomo lahko ponovno sedeli tukaj in odločali o tem, da bi sprejeli neko skupno stališče.

Vendarle bo na koncu moral biti sprejet kompromis. Nobeno skrajno stališče ne bo sprejeto. To je temelj demokracije. Ne to, da obvelja samo beseda nekoga in nenazadnje, jaz spoštujem mnenje vseh nevladnih organizacij, vseh drugih inštitucij, ki dajejo mnenje in, ki se borijo za to, da bi izboljšale stanje. Prav je, da se borijo za to, vendar moramo vedeti, da v končni fazi vsi mi, tako mi v Svetu kot tudi vi v Parlamentu, odgovarjamo svojim volivcem in vemo kakšne težave se na teh področjih dogajajo. In to je, kot sem dejal nekajkrat zdaj v tem zaključnem govoru, prvi korak, zelo pomemben korak, ki ga moramo narediti skupaj na tej poti k izboljšanju pravic ilegalnih migrantov in na splošno oblikovanja politik na področju migracij.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, je vais me borner à donner quelques éléments d'information complémentaires dans ce débat.

D'abord, la directive sur le retour, si elle doit exister, ne sera pas isolée. Elle fait partie d'un ensemble qui s'appuie sur le concept d'immigration concertée. Par conséquent, comme l'ont rappelé un certain nombre de membres du Parlement, il y aura en effet des textes sur l'immigration légale et des textes qui vont renforcer nos procédures d'asile et notre accueil des réfugiés. Il y aura aussi, et il y a déjà, toute une politique concertée avec les États tiers d'où viennent les immigrés. Je suis personnellement convaincu que c'est dans un partenariat avec un certain nombre de pays tiers que nous arriverons à trouver les voies et moyens de cette immigration concertée. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu.

Deuxièmement, je voudrais rappeler que l'intérêt d'une directive est effectivement de nous donner, et c'est très important, un cadre juridique qui nous permettra d'appliquer les mécanismes communautaires qui nous permettront de contrôler le respect de l'acquis, à savoir procédure d'infraction, compétence de la Cour de justice, rapport de la Commission, contrôle exercé par le Parlement européen. L'avantage d'avoir une telle directive est de nous ouvrir les voies d'un contrôle beaucoup plus effectif sur le plan juridictionnel.

Troisième élément pour la réflexion du Parlement, c'est que le Parlement a quand même fait avancer les choses, notamment à travers les articles concernant les enfants. L'esprit de ces articles nouveaux, l'article 8 bis et l'article 15 bis, c'est que, dans la mesure du possible, il ne faut pas mettre les enfants en rétention. Et si jamais on les met en rétention, la valeur ajoutée de la directive réside alors dans le fait qu'elle oblige les États membres qui ont décidé d'y recourir à respecter les garanties minimales définies à l'article 15 bis que vous venez de rappeler, Monsieur le ministre.

Le quatrième point que je voudrais verser au dossier, c'est que nous disposons aussi de moyens financiers qu'il faudra utiliser. Nous avons un Fonds retour d'environ 700 millions qui doit nous permettre d'apporter une aide en matière d'assistance juridique, de soins de santé et d'un certain nombre de problèmes pour la réintégration dans certains pays d'origine.

Le cinquième point, je l'emprunterai au président Deprez, qui a rappelé que la Commission serait chargée d'établir un rapport dans les trois ans. Je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement ce rapport qui va nous créer une obligation, mais tout ce qui sous-tend ce texte: la volonté de donner à l'Union européenne des procédures soumises au contrôle juridictionnel, des procédures qui essaient d'équilibrer à la fois ce besoin de régularité sans lequel nous ne pouvons pas faire accepter l'immigration régulière par nos opinions publiques et ce besoin de veiller toujours au respect des principes de la Convention des droits de l'homme. Je puis vous dire que, si cette directive doit être adoptée, je m'impliquerai personnellement dans sa mise en œuvre afin de bien veiller à ce que cet esprit ne soit pas perdu de vue.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst für die sachliche Debatte bedanken. Bei diesem emotionalen Thema ist es erstaunlich, dass wir das so sachlich machen. Ich muss sagen, wenn man die Breite der Themen heute sieht, bin ich stolz, Mitglied dieses Parlaments zu sein.

Einen Ausrutscher hatten wir: Kollege Catania hat uns allen vorgeworfen, wir seien schuld an den Massengräbern im Mittelmeer. Ich möchte diese demagogische Sprache zurückweisen. Wir versuchen hier alle, das Beste zu tun, um den Menschen dort zu helfen.

Ich möchte zu den Inhalten nichts mehr sagen. Sie wurden breit diskutiert. Ich möchte noch etwas zum Verfahren sagen. Unser Vorsitzender im LIBE-Ausschuss hat sehr weise gesprochen. Er hat die EVP-ED-Fraktion ermahnt, insbesondere bei dem Verfahren fair vorzugehen. Wir haben unsere Anträge zurückgezogen. Wir wollen, dass über die Anträge abgestimmt werden kann. Deswegen haben wir unseren Beitrag dazu geleistet. Wir haben Hunderte von Anträgen im Innenausschuss bearbeitet und dort große Mehrheiten organisiert. Das heißt, jeder Abgeordnete, der Interesse an diesem Thema hatte, konnte sich beteiligen.

Zu den NGO möchte ich noch etwas sagen. Ich verstehe, dass die NGO nicht zufrieden sind. Wenn wir hier über Umweltthemen diskutieren, wird Greenpeace nie mit dem Ergebnis, das wir erzielen, zufrieden sein. Es ist Aufgabe der NGO, immer mehr Druck zu erzeugen. Aber ich prognostiziere Ihnen heute schon: Wenn wir diese Richtlinie beschließen, werden morgen die gleichen NGO, die jetzt protestieren, diese Rechtsmöglichkeiten nutzen und vor dem EuGH Klagen gegen die Mitgliedstaaten einreichen. Und ich prognostiziere, dass die linken Kollegen, die heute gegen die Richtlinie argumentieren, morgen die Kommission, den Kollegen Barrot, bitten werden, das durchzusetzen, was wir hier beschlossen haben! Sie werden auf der Grundlage dieser Rechtslage versuchen, den Menschen Vorteile zu verschaffen. Deswegen sage ich: Es ist keine ideale Situation, aber wir sind einen guten Schritt vorangekommen.

Ein letzter Gedanke: Leider Gottes sind die Kollegin Roure und der Kollege Fava von der PSE jetzt nicht anwesend. Sie sind draußen, geben Fernsehinterviews und versuchen, ihre Position darzustellen. Sie haben nicht gehört, was Herr Mate gesagt hat, nämlich dass es entweder diesen Fortschritt geben wird – herzlichen Dank nochmals an die slowenische Ratspräsidentschaft – oder wir über lange Jahre keinen Fortschritt haben werden. Wir werden weiter darüber diskutieren, dass wir entscheidende Fortschritte brauchen, werden aber nichts erreichen. Deswegen: Es geht morgen nicht um die Frage, ob die Richtlinie ideal ist oder nicht, es geht um die schlichte Frage: Bringt sie die Europäische Union voran? Diese Frage können wir morgen mit einem guten und klaren Ja beantworten.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, στις 11.30 π.μ.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), in writing. The proposed directive on the return of illegal migrants should be welcomed for its effort to adopt common standards and is a step in the right direction. However, it falls short in providing some safeguards relating to refugee and human rights, and fails to address the specific needs and problems of Member States like Malta, which are being affected to a disproportionate degree relative to their size, population and resources.

Once again, I wish to stress and reiterate the point that this matter deserves a common European policy that addresses fundamental ‘issues’, such as a) the adoption of ‘burden-sharing’ policies amongst all the Member States b) the revision of Dublin II c) adequate financial support d) an assessment of the viability, or otherwise, of developing centres such as job centres in countries of origin and transit e) the development of a realistic return policy f) the implementation of timely integration policy and g) the fight against organised crime (involving trafficking in people), xenophobia and racism.

The setting up of an agency specifically created to address all legal and illegal immigration would be highly instrumental in tackling these issues in a comprehensive and integrated manner.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. Arvoisa puhemies,

Käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen ensimmäinen haaste on jo siinä, että kyseessä on ensimmäinen yrityksemme asettaa yhteisön laajuisia normeja maahanmuuttopolitiikan alalla. Uuden yhteisön laajuisen politiikan luominen on merkittävä ponnistus.

Maahanmuuttopolitiikka jos mikä on erityisen perus- ja ihmisoikeusherkkä. Yhdyn niihin ääniin, jotka ovat korostaneet, että kompromissiehdotuksessa on joitakin arkoja kohtia erityisesti perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna.

Lainsäätäjinä meidän on kuitenkin nähtävä kokonaiskuva: status quon säilyminen ei ole missään määrin vaihtoehto. Ensinnäkin tämä koskee säilöönottoaikoja. Useissa jäsenmaissa säilöönotolle ei ole säädetty lainkaan aikarajoja. Säilöönoton perusteet eivät nekään ole usein riittävästi säänneltyjä. Toiseksi monissa jäsenmaissa langetaan rajoittamattomia maahantulokieltoja. Näistä syistä monet jäsenvaltiot näkisivät mielellään kompromissiehdotuksen ja samalla koko lainsäädäntöaloitteen kaatuvan äänestyksessämme.

Ratkaisevaa on se, että direktiivin myötä palautusprosessit saatetaan yhteisön seurantamekanismien alle. Voimme tätä kautta taata, että tietyt vähimmäisstandardit tulevat pian sovellettavaksi kaikkiin jäsenmaihin.

Kiitän mietinnön laatija Weberiä siitä, että hänen on onnistunut neuvotella neuvoston kantaan merkittäviä parannuksia juuri humanitaaristen velvoitteidemme takaamiseksi. Erityisen välttämättömiä ovat lasten ja perheiden sekä vähemmistöjen turvaamiseksi tehdyt muutokset.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE) , par écrit. – Le texte qui sera soumis au vote demain constitue un net recul, non seulement par rapport à la proposition initiale de la Commission, mais surtout par rapport au travail réalisé au sein de la commission LIBÉ, dont je suis membre.

Nous, socialistes, sommes favorables à la mise en place de règles minimales concernant le retour des étrangers en situation irrégulière car nous défendons une approche responsable et humaine de l'immigration clandestine et savons que certains Etats de l'Union pratiquent en la matière des politiques inacceptables du point de vue du respect des droits fondamentaux.

Mais force est de constater que le soi-disant "compromis" soutenu par les conservateurs et la majorité des libéraux ne permet, à cet égard, pas d'amélioration. Il ne s'applique en effet ni aux demandeurs d'asile, ni aux personnes interceptées à la frontière. Surtout, il laisse aux Etats membres beaucoup trop de latitude sur des questions essentielles comme les droits des mineurs ou encore la durée de rétention.

Cette dernière pourra ainsi être étendue jusqu'à 18 mois. Comme beaucoup de mes collègues, je me refuse à cautionner la possibilité d'enfermer aussi longtemps des personnes dont le seul crime est d'avoir voulu chercher sur le territoire européen des conditions de vie meilleures.

C'est pourquoi, si les amendements de mon groupe sont rejetés, je voterai, en conscience, contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE) , par écrit. – M. le Président,Mes chers collègues,

Nous devons nous prononcer, demain, sur un texte que les Etats membres et les plus conservateurs d'entre nous présentent comme un compromis. Mais ne soyons pas dupes : ce texte n'est pas un compromis, c'est une vraie compromission !

Car que nous proposent le Conseil et le rapporteur dans cette directive "Retours" si ce n'est de cautionner la possibilité pour les États d'enfermer 18 mois durant un être humain, arrivé illégalement mais coupable d'aucun crime, et de le bannir ensuite 5 ans du territoire européen ?

Notre Assemblée bénéficie enfin de la codécision concernant l'immigration : aussi n'avons-nous pas seulement la possibilité de faire jeu égal avec le Conseil, nous en avons le devoir ! Ne gâchons pas cette occasion : en adoptant la directive en l'état, nous accepterions que le Conseil détricote l'ensemble des avancées pour les droits de l'homme conquises ici même au fil des 3 années de négociations.

J'espère donc que nous rejetterons ce texte ; caricature s'il en fallait du repli sur soi et de l'oubli de nos valeurs qui nous guettent.

Nous avons besoin d'une véritable politique européenne d'immigration, non de la protection illusoire d'une Europe forteresse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), schriftlich. Rechte EP-Mehrheit ebnet Weg für massive Abschiebungen

Den acht Millionen Menschen, die zum Teil schon viele Jahre ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union leben, drohen Abschiebehaft und Ausweisung. Die Innenminister wollten 'reinen Tisch machen', bevor sie die legale Zuwanderung in die Europäische Union einheitlich regeln. Kürzlich stellte der deutsche Innenstaatssekretär Peter Altmeier gegenüber der Tagesschau klar: "Wir haben im Sinne Deutschlands erreicht, dass die Abschiebungen von denen, die wir loswerden wollen, in Zukunft erleichtert werden".

Nach dem zwischen Rat und dem CSU-Europaabgeordneten Weber erzielten Kompromisstext können bis zu 18 Monate dauernde Abschiebehaft angeordnet werden, Kinder können von ihren Familien getrennt werden und den Ausgewiesenen soll für fünf Jahre die Wiedereinreise in die Europäische Union verboten sein. Gegen diese unmenschliche Praxis protestiert die Linksfraktion GUE/NGL.

Diese Richtlinie ist verhängnisvoll für den Versuch der Europäischen Union, sich international als Vorkämpferin für Menschenrechte zu profilieren. 44 Regierungen aus Afrika und Lateinamerika haben in einem gemeinsamen Appell an die Abgeordneten die Zurückweisung des Gesetzentwurfs verlangt. Boliviens Präsident Evo Morales hatte zuvor bereits in einem eindringlichen und emotionalen Schreiben die Europaabgeordneten daran erinnert hatte, dass während der beiden letzten Jahrhunderte Europas Flüchtlinge vor Armut und Repression in anderen Kontinenten Zuflucht und Freundschaft gefunden hatten.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate