Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 17. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
PV
  

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM) – Vážený pán predseda, odvolávam sa na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku. V reakcii na historické a podľa niektorých aj radostné vyjadrenie demokratickej vôle v Írsku minulý týždeň ste včera z predsedníckeho postu povedali, že „je aj naďalej našim cieľom, aby Lisabonská zmluva nadobudla platnosť pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať na budúci rok. Ak s tým budete súhlasiť, budem tieto zásady rozhodne obhajovať na zasadnutí Rady na konci tohto týždňa.“

(potlesk od poslancov za iné politické skupiny)

Požiadali ste nás o mandát. Ak dovolíte, chcel by som Parlamentu sprostredkovať svoj názor, že mandát konferencie predsedov v tejto otázke jednoducho nepostačuje. Myslím si, že by sme mali (podľa článku 103, v ktorom je jasne uvedené, že „Parlament rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia“) našu zajtrajšiu rozpravu s pánom predsedom Barrosom ukončiť hlasovaním o tom, či vám dáme spomínaný mandát, aby sa mohol každý presvedčiť o tom, či sú poslanci tohto takzvaného demokratického Parlamentu pripravení rešpektovať výsledok referenda v Írsku, a aby sme sa mohli presvedčiť, či „nie“ skutočne znamená „nie“.

(potlesk od poslancov za skupinu IND/DEM)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Vážený pán Farage, dal som vám možnosť prehovoriť, pretože ste o to požiadali, ale musím vám povedať, že vaša žiadosť prišla príliš neskoro. O tom, či sa rozprava ukončí prijatím uznesenia, rozhoduje konferencia predsedov. K otázke sa možno opätovne vrátiť počas plenárneho zasadnutia, no to bolo potrebné urobiť skôr. Teraz je už príliš neskoro, a tak vám môžem oznámiť, že rozhodne nebudeme zajtrajšiu rozpravu končiť prijímaním uznesenia. Táto situácia je v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý dodržiavame. To, že rozprávate nahlas, nezastiera skutočnosť, že vám chýbajú argumenty.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia