Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/2183(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A6-0137/2008

Dibattiti :

PV 16/06/2008 - 27
CRE 16/06/2008 - 27

Votazzjonijiet :

PV 17/06/2008 - 7.27
CRE 17/06/2008 - 7.27
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0289

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 17 ta' Ġunju 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

8. Spegazzjonijiet tal-vot
Minuti
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

- Bericht: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Nowa dyrektywa w sprawie odpadów ma dać podstawy do stworzenia w Europie społeczeństwa powszechnie stosującego recycling. Przed państwami członkowskimi mają być postawione bardzo ambitne cele. Jednak czy cele, jakie chcemy sobie postawić, nie są zbytnio ambitne i czy państwa członkowskie, a szczególnie nowe, poradzą sobie z wypełnieniem rygorystycznych wymogów? Warto zaznaczyć, że stare państwa członkowskie Unii miały znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich systemów gospodarki odpadami do ostrych wymagań, natomiast państwa nowe zmuszone są znacznie szybciej wdrażać mechanizmy prawne i budować niezbędną infrastrukturę.

Propozycja nowej dyrektywy o odpadach wywołuje duże kontrowersje w wielu krajach europejskich. Dlatego też uważam, że nie powinniśmy się dziwić, że tak trudno było osiągnąć kompromis z Radą. Wielu posłów podczas wczorajszej debaty stwierdziło, że nie są zadowoleni z kompromisu w sprawie dyrektywy. Jednak obawiam się, że wprowadzenie jeszcze ostrzejszych wymagań mogłoby spowodować problemy z wdrażaniem nowego prawa. Nowa dyrektywa o odpadach wymusi na krajach, które mają zaniedbaną gospodarkę odpadami komunalnymi podjęcie zdecydowanych działań. Kraje te będą musiały wprowadzić mechanizmy prawne i ekonomiczne, aby ich efektem było pobudzenie, a nie obciążenie dla gospodarki. Nowa dyrektywa powinna być bodźcem dla rozwoju nowych technologii tworzenia miejsc pracy. Dlatego też głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
  

− Relazione: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - Köszönöm szépen, elnök úr! A most elfogadott hulladék-irányelv kompromisszumokat tartalmaz, ezért több oldalról is támadható. Megértem azokat a környezettudatos polgárokat, akik petíciók sorával kértek engem is a jogszabály elutasítására. Meg kell ugyanakkor mondanom, hogy számos egyéni módosító indítványom beépült a szövegbe, és ezek a zöld szervezetekkel együttműködve progresszív szellemben születtek meg. A legfontosabb érdeme az irányelvnek a hulladék-hierarchia elfogadása. Első helyen áll a megelőzés, aztán jönnek az újrahasznosítás különböző formái, és a végén áll a lerakás, amit lehetőség szerint mellőzni, de legalábbis csökkenteni kell. Én alapvetően a hierarchia elfogadása miatt szavaztam meg az irányelvet. Reméljük, hogy a jövőben javíthatunk a jogszabályon.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Výsledkom konzumnej spoločnosti je obrovské množstvo odpadu, ktoré strpčuje život ľudí hlavne vo veľkých európskych mestách. Hoci sa v posledných rokoch recyklácia a druhotné použitie odpadových materiálov zvýšili, množstvo odpadu na skládkach v EÚ je stále privysoké.

Aj keď dohodnutý kompromisný balíček nie je ideálny, text smernice pokladám za politicky ambiciózny nástroj v oblasti odpadového hospodárstva pre budúce generácie EÚ, preto som podporila správu spravodajkyne Caroline Jackson.

Na báze tejto smernice budú musieť členské krajiny zlepšiť svoje odpadové hospodárstvo. Oceňujem, že do tejto smernice boli zakotvené aj otázky týkajúce sa zneškodňovania nebezpečného odpadu a nebezpečných olejov. Verím, že členské štáty podľa dohodnutého textu splnia všetky ambiciózne ciele, hlavne, že zavedú do roku 2015 systémy zberu triedeného odpadu pre papier, kov, plasty, sklo, textil, iný biologicky rozložiteľný odpad, oleje a nebezpečný odpad.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Pane předsedo, já jsem podpořila dnes revizi rámcové směrnice o odpadech. Mimo jiné i proto, že umožní Česku zakázat dovoz odpadu jako suroviny, když to bude v rozporu s národním plánem. Díky zásahu Parlamentu revize obsahuje také nové cíle v oblasti recyklace. Jižanům se zdají příliš ambiciózní, Seveřanům, ale i v Česku zase slabé. Já dosažený kompromis oceňuji. Státy mají různé výchozí podmínky a toto je společný začátek. Dnes je produkce odpadu 3,5 t na osobu a jižní země vyváží až 90 % jen na skládky. Do evropského práva se poprvé dostává pětistupňová hierarchizace způsobů nakládání s odpady. Na první místě je prevence, na druhém znovupoužití suroviny, pak recyklace a teprve poté spalování na energie. Skládky jsou poslední možností pro zbytek. Velice si vážím práce, kterou odvedla paní Jackson, díky ní se zrodil tento pro Evropu dobrý kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - Rovněž vítám přijatou směrnici. Vytyčení cílů 50% míry recyklace komunálního odpadu a 70% míry recyklace průmyslového odpadu asi uspokojí málokoho. Jedni ji považují za nedostatečně ambiciózní, druzí zase za nerealistickou. Z pohledu České republiky se jedná spíše o krok zpátky, ale důležité je, že směrnice nebrání státům v přijetí přísnější a závaznější vnitrostátní úpravy, která je v tomto případě dle mého názoru žádoucí. Z pohledu České republiky považuji za silně nevyhovující ustanovení o překvalifikování spaloven komunálního odpadu na zařízení pro využívání odpadu. To by znamenalo možná masivní dovoz odpadu ze sousedních zemí, neboť dovoz odpadu za účelem užívání je v Unii povolen. Těžko si lze představit efektivní kontrolní mechanismy, které by dokázaly odhalit, zda byl dovezený odpad skutečně využit nebo spálen. Státy, kterým záleží na tom, aby se jejich země nestala spalovnou Evropy, by proto měly v tomto bodě napnout všechny síly, aby předmětné ustanovení z návrhu směrnice vypadlo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Mr President, I rise to explain the vote that I made on the Caroline Jackson report, but before doing so I want to pay tribute to my Conservative colleague, Caroline Jackson, and the work she has done on this excellent report.

The provision for waste disposal is absolutely vital in every European country, not least my own, and I think this is a happy compromise. It is one of those rare instances where Europe can act together in this way. There are not many of them and maybe the people of Ireland were saying something about that in the decision in the referendum which they recently made.

But this is a good report. I will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters. That will certainly be the case if in hopefully two years time in Britain we have a Conservative government: Mr Cameron, our leader, has made it absolutely clear that green issues will be at the forefront of our affairs and therefore this vote today will set a good example, as indeed would be a good example the way Conservative Members of the European Parliament have voted.

 
  
  

− Relazione: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömmel szavaztam meg a vizekre vonatkozó környezetminőségi normákról szóló jogszabályt, egyben szeretném megköszönni mind a 610 képviselőtársamnak, akik igen szavazatukkal támogatták a jogszabály megszületését. Sikerült ismét egy jó, előremutató direktívát alkotnunk, egy javaslatot, amely újra tartalmazza a határon átnyúló vizek esetében a közös tagállamok közötti szabályozás és felelősség alapelvét, egy javaslatot, amely az emisszióról az imisszióra helyezi át a hangsúlyt, azaz az ipari érdekek helyett a folyó élővilágának érdekeit helyezi előtérbe. Egy jogszabályt, ami 33 anyagra, főleg rovarirtó szerekre, vegyi, ipari anyagokra, nehézfémekre vezet be szigorú határértékeket. Most a Tanácson a sor, támogatják-e a jogszabályt, elősegítik-e folyónk tisztaságát, folyóink tisztaságát? A kormányokon, hogy megszüntetik-e a Rába és hasonló helyzetben lévő európai folyók túlszennyezését? Köszönöm szépen.

 
  
  

− Relazione: Avril Doyle (A6-0190/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - Vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosť spotrebiteľa sú základným záujmom v otázke stanovovania limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu. Veterinárne lieky môžu v zvieratách určených na výrobu zanechať rezíduá, čo už začalo mať negatívne účinky nielen na zdravie človeka, ale aj na zdravie zvierat.

Privítal som správu kolegyne Doyle a na dnešnom hlasovaní som ju podporil. Konzistentnejší prístup ku kontrole rezíduí všetkých farmakologicky účinných látok a analýza ich rizík, sú absolútne nevyhnutné. Som presvedčený, že je potrebné zmeniť, doplniť a zjednotiť právny rámec na stanovenie maximálnych limitov rezíduí. Zdieľam so spravodajkyňou názor, že týmto spôsobom môžeme dosiahnuť zlepšenie dostupnosti a správne používanie veterinárnych liekov, dobré fungovanie obchodu v sektore potravín živočíšneho druhu a najmä špičkovú ochranu verejného zdravia.

 
  
  

− Relazione: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Mr President, I voted in favour of this report because, having worked for 18 years combating poverty and social exclusion, I strongly support the designation of 2010 as a European Year on this issue. It is totally unacceptable that 78 million people in Europe are currently living at risk of poverty. It is shocking that in this day and age children and the elderly are unable to feed themselves or keep themselves warm across many Member States. Recent figures show a widening gap between the richest and poorest families in some countries as a result of the unequal distribution of European economic progress.

I hope that in this year the Commission will focus on regions where poverty and social exclusion are at their most acute. For example, a recent report by Channel 4 in the UK highlighted that the region I represent, the West Midlands, has the second-highest level of poverty and the second-lowest standard of living nationwide.

Therefore, whilst I welcome this initiative because it will raise awareness of poverty and social exclusion, I am disappointed that it does not offer any clear solutions on the directions that Member States need to take and I believe that unless this year is used as platform to move forward, it will be just another talking shop, a missed opportunity to actually make a difference on a very important issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Przyjęliśmy wyjątkowo ważne sprawozdanie dotyczące problemów walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wyżej wymieniony dokument jest przykładem wrażliwości społecznej Unii Europejskiej i tworzenia europejskiego modelu społecznego, który budujemy równolegle z działaniami na rzecz większego wzrostu gospodarczego i sprawnej gospodarki rynkowej.

Ważne jest, że tak wiele miejsca poświęcamy przeciwdziałaniu wykluczeniu i ubóstwu dzieci, osób starszych i ludzi niepełnosprawnych, a więc tych, którzy sami nie są w stanie zapobiec tej sytuacji. Powinniśmy pamiętać, że ubóstwo nasila się w obszarach, gdzie wystąpiły klęski żywiołowe czy na skutek innych sytuacji, które aktualnie obserwujemy, tzn. znacznego wzrostu cen żywności i energii. W takiej sytuacji niezbędne są dodatkowe działania, które ograniczyłyby wpływ tych niekorzystnych czynników na sytuację dochodową najbiedniejszych grup społecznych i zawodowych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Mr President, I supported this report because of course all of us are in favour of motherhood and apple pie. None of us here wants to see an increase in poverty; none of us here wants to see an increase in social exclusion. So, the words are good and in a sense I echo my colleague on the other side of the Chamber in that.

The question is what we do about it. And that is a question for each national government in the Member States. In my own country’s case, it is up to the British Government to do something about it, and it is up to each national government, because the situation, the economic conditions and the social conditions apply differently throughout the European Union.

In Britain today, maybe in other countries too, we face a threat of a real recession, real poverty and real social exclusion getting worse, and it is now up to our Government in Britain and to the governments of all the Member States of the European Union to recognise this factor and to act accordingly.

 
  
  

− Relazione: David Casa (A6-01231/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Využívam túto – pre mňa a moju krajinu Slovensko – vzácnu chvíľu, aby som sa poďakovala všetkým kolegom, ktorí hlasovali za vstup Slovenska do eurozóny.

Som rada, že všetci slovenskí europoslanci dokázali presvedčiť Európsky parlament, aj vďaka vyváženej správe nášho kolegu Davida Casu, že Slovensko patrí do tohto úspešného klubu „E”. Teraz je už len na Slovensku, hlavne na vláde Slovenskej republiky, aby pokračovala v striktných makroekonomických krokoch, v reštriktívnej fiškálnej politike, aby dokázala udržať maastrichtské kritériá i naďalej. Vstup Slovenska do eurozóny je veľkou výzvou aj pre ostatné členské krajiny, aby pokračovali v reformnom úsilí a splnili maastrichtské kritériá.

Dnes by som sa na pôde Európskeho parlamentu chcela poďakovať slovenským občanom, tým, ktorí s nasadením svojich životov prispeli v roku 1989 k zboreniu železnej opony, ale aj tým, ktorí pochopili dôležitosť reforiem, aj keď to nebolo vždy jednoduché, aby slovenskí občania dnes mohli budovať silné Slovensko v silnej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Pane předsedo, blahopřeji upřímně Slovensku ke vstupu do eurozóny. Chtěla bych teď ještě ocenit práci, kterou vykonal zpravodaj Casa, neboť čelil v Parlamentu polemice o oprávněnosti revalvace slovenské měny a dalším. Diskuze ukázala, že řada dalších požadavků, které mohou mít vliv na dlouhodobou stabilizaci společné měny, jsou oprávněné. Nejsou však překážkou pro dnešní vstup Slovenska, jsou ale výzvou pro dohodu o novelizaci pravidel. Nesouhlasím s těmi, kteří dnes v diskuzi odmítli změnit maastrichtská kritéria do budoucnosti. A ještě jednou chci vyzdvihnout zásluhy Dzurindovy vlády, která před pěti lety zahájila nutné reformy na Slovensku. Bez nich by dnes Slovensko svůj hospodářský i politický úspěch neslavilo. Slováci ukazují nyní cestu i pro Českou republiku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Mr President, I would like to explain to the House why I abstained on this particular resolution. I abstained not because I am in favour of the single currency so far as my country is concerned; in fact, I am absolutely opposed to it. It would be a disaster for the British political system and for the British economy if we entered into the single currency.

I abstained because I believe that this is a matter entirely for the Slovak Government. If they decide it is in their country’s interests to enter the single currency, that is their national entitlement and they have made their decision accordingly.

It is issues like this which demonstrate how Europe should proceed. It should proceed by countries making decisions which are in their interests, and to berate the people of Ireland as has been done in this Chamber over recent hours is wrong. The people of Ireland have made a decision in their national interests. It is for them to make that decision and their democratic vote should be respected.

Winston Churchill said, ‘Trust the people’. That is what we should do.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said. I just have to say thank you to the people of Ireland for giving democracy a chance again in the European Union.

I rise on this because I too abstained, since it is my party’s policy not to vote on these matters as we are not included in them. But I was interested in the report itself. Paragraph 6 recommends that ‘the Slovak Government set up an observatory to monitor the price of a selected number of basic goods on a weekly basis so as to fight false perceptions about price increases’.

Well, in the UK we measure inflation and our inflation rate has supposedly gone up to 3.3%, as announced earlier this morning. However, if you meet a humble punter living in Daventry or Long Buckby, they will tell you that the price of their petrol has increased by way more; the price of their food has increased by way more; the price of their Council tax has increased by way more. And so I wonder about the quality of statistics.

There are other problems in paragraphs 8 and 9, but these all go to explain why it is a very good idea that Britain is not in this club. Nevertheless, I wish this country well.

 
  
  

− Relazione: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Wstrzymałem się od głosu nad sprawozdaniem posła Harangozó. Jednym z celów polityki spójności Unii Europejskiej powinno być wzmocnienie instrumentów solidarności i integracji. Grupy i wspólnoty wrażliwe powinny otrzymywać nasze wsparcie w walce z wykluczeniem i nierównością. Nie powinno to jednak być postrzegane jako antynomia rozwoju metropolii, jedno drugiego bowiem nie wyklucza. Podejście terytorialne jest istotne, ale przecież nie unieważnia znaczenia efektywności w polityce spójności.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Przyjęte dziś sprawozdanie pana posła Harangozó podejmuje wyjątkowo ważny problem wpływu polityki spójności na integrację najbardziej zagrożonych społeczności i grup. Sprawozdanie to jednoznacznie podkreśla potrzebę kontynuacji polityki spójności na terenach słabiej rozwiniętych, zaniedbanych, o trudnych warunkach gospodarowania, na obszarach o słabej bądź przestarzałej infrastrukturze.

Szczególnym wsparciem należy objąć regiony, te obszary, gdzie mamy historyczne zapóźnienia rozwojowe, gdzie słabiej przygotowani są mieszkańcy do podjęcia trudnych wyzwań gospodarki rynkowej. Różnice wewnątrzregionalne w poziomie rozwoju są bardzo duże. Dlatego potrzebne jest stworzenie rzeczywistego obrazu stanu rozwoju naszych regionów i na tej podstawie zajęcia się obszarami trudnymi w ramach poszczególnych regionów. Już teraz można powiedzieć, że dotyczy to terenów górskich i znacznej części obszarów wiejskich. Musimy kreować zrównoważony rozwój, aby nie pozostawały czy tworzyły się nowe enklawy słabiej rozwinięte czy zacofane.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Mr President, I also abstained on this report. I would like to make two or three points as to why I did so.

Firstly, I have struggled to believe that the founding fathers of this place, when they were laying the basis for their European Union for freedom and for freedom of movement etc. thought that the detailed policy that is set out in this report would be one of the things that would come forward in years to come.

Secondly, I am not convinced that this should be done at European level – perhaps it could be at national level, but most certainly it should be at the most local of levels.

Finally, I would like to wind up by saying that in my constituency the City of Leicester is an example of how local action in this field can work. Leicester is one of the most diverse cities in the United Kingdom for all sorts of different reasons – it has both rich and poor, of many different nationalities – and yet, because of individual and local action, Leicester has one of the most coherent strategies for the cohesion and integration, as we say here, of vulnerable communities and groups. It is an example to us all that local action is best, and I worry when we talk about it at an EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Mr President, my comments echo those of the speaker before me.

My comments are also relevant to the Panayotopoulos-Cassiotou report on poverty and social exclusion. If we take these two reports together they clearly represent a flaw in the thinking of European politicians, namely that whatever the problem appears to be, Europe is the solution.

I urge all of us really concerned with the problems of vulnerable communities to look instead at local-community-led solutions and not the proposals of some distant Eurocrat or some distant Member of the European Parliament.

Please look at the excellent work, for example, of the Centre for Social Justice based in London in my own constituency and led by Iain Duncan-Smith and his wonderful team, who are building an alliance of local community organisations tackling poverty and social exclusion: organisations such as the Croydon Caribbean Credit Union or the London Boxing Academy, attracting some of the most vulnerable people in society.

While the issues in the report are all serious problems, we should remember that the solutions are often to be found closer to home, and for this reason I abstained on the Harangozó report.

 
  
  

− Relazione: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Pane předsedo, politika udržitelného rozvoje nemá šanci na úspěch, dokud nebude mít globální rozměr. Deklarace tisíciletí OSN sice vyzývá všechny státy k zajištění soudržnosti politik v zájmu rozvoje, ovšem v praxi toho mnoho rozvinuté země nedělají. V protikladu je závazek Evropské unie, který nás vede zkoumat dopady našich evropských politik na rozvojové cíle. O to více oceňuji, že omezujeme naši politiku rybolovu v zájmu cílů rozvojových zemí. Chci teď upozornit na těžbu dřeva v západní Africe, která jen z 5 % odpovídá udržitelnému hospodářství. Je důležité, aby Komise finančně podpořila tvorbu národních strategických plánů v Africe, ovšem plundrování tropických pralesů zabráníme, když ho nedovolíme dovážet do Evropy, myslím to dřevo, pokud nebude označeno průkaznou ekoznačkou. Věřím, že Komise brzy takový návrh předloží a že jej bez výmluv my a Rada schválíme.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
  

− Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), in writing. − I supported the reports of Lidia Joanna Geringer de Oedenberg and I welcome the idea that at times when the European Union is facing major political decisions, we should not occupy ourselves with technical issues in excessive depth. Although I would be intrigued to hear the Members of this House fiercely debating the political significance of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors, I fully support using the accelerated working method for official codification of legislative texts in such matters. When the EU is once again in deadlock, we need to concentrate all our attention on finding a way to save the Treaty of Lisbon.

 
  
  

− Relazioni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008 - A6-0235/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstar nej till detta betänkande då detaljreglering av detta slag inte bör behandlas på den politiska nivån. Det är onödigt att kodifiera lagstiftning som borde dras tillbaka och regleras genom tekniska standarder via tekniska kommittéer.

 
  
  

− Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstar nej till betänkandet då teknisk detaljreglering av detta slag inte bör ske på denna nivå utan skötas genom tekniska standarder via tekniska kommittéer (ingen idé att kodifiera lagstiftning som borde dras tillbaka till förmån för tekniska standarder).

 
  
  

− Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego ochrony prawnej programów komputerowych (sprawozdawca Lidia Geringer de Oedenberg), gdyż uważam, że odgrywając olbrzymią rolę w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, winny one mieć zapewnioną stosowną ochronę prawną, przyznaną zgodnie z przepisami prawa autorskiego, tak jak dzieła literackie i artystyczne w rozumieniu Konwencji z Berna. Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie. Nie mogą podlegać takiej ochronie same koncepcje i zasady, na których oparte są poszczególne elementy programu informatycznego.

Naturalnie, takiej ochronie nie mogą podlegać procedury matematyczne, języki programowania czy algorytmy. Ochrona ta winna być przyznana zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym zgodnie z krajowym prawodawstwem dotyczącym prawa autorskiego. Należy tu zauważyć, że jeśli program został opracowany przez pracowników w ramach ich obowiązków służbowych, to pracodawca lub zleceniodawca jest uprawniony do wykorzystania praw majątkowych wynikających z tego programu (chyba, że inaczej zastrzeżono w umowie).

 
  
  

− Relazione: Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei referitoare la aderarea României la Convenţia din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate, deoarece consider necesară reducerea poverii fiscale pentru contribuabili.

Este foarte important ca România şi Bulgaria să adere cât mai curând la Convenţia de Arbitraj şi astfel să se alăture celorlalte state membre pentru care Convenţia este deja în vigoare. Neparticiparea lor în cadrul acestui sistem cauzează în prezent costuri importante pentru economie şi constituie o piedică în funcţionarea pieţei comune europene.

Potrivit Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la UE, Consiliul trebuie să stabilească data pentru intrarea în vigoare a acestei Convenţii, pe baza recomandării primite de la Comisie şi după ce a consultat Parlamentul. Aş dori să îmi exprim îngrijorarea în ceea ce priveşte aplicarea retroactivă a Convenţiei de Arbitraj de la 1 ianuarie 2007 şi de aceea susţin propunerea ca data intrării în vigoare să fie ziua următoare datei publicării Deciziei în Jurnalul Oficial al UE.

 
  
  

− Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Den moderata delegationen i Europaparlamentet har i dag röstat för Agustín Díaz de Mera García Consuegras (PPE-DE, ES) betänkande (A6-0207/2008) om utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater och uppgifternas innehåll.

När brottsligheten rör sig över gränserna måste även åtgärderna för brottsbekämpning anpassas till detta. Därför stödjer vi rambeslutet och det utökade samarbetet för att förenkla och effektivisera utbytet av information om fällande domar medlemsstaterna emellan.

Vi tar dock starkt avstånd från den artikel i betänkandet som rör behandling av uppgifter om bl.a. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter och religiös eller filosofisk övertygelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Esta proposta sobre a organização e intercâmbio de informações do registo criminal entre os Estados-Membros visa melhorar a comunicação entre as autoridades judiciárias.

É importante assegurar que os extractos dos registos criminais sejam de fácil compreensão e que a informação neles contida seja utilizada da forma mais adequada.

Apoio, assim, o excelente Relatório do colega Diaz de Mera, bem como as alterações propostas, nomeadamente ao nível da protecção de dados.

É fundamental que se aplique um conjunto geral de princípios de protecção de dados que deverão ser tidos em conta aquando da recolha, tratamento e transmissão de dados. Para além de que as autoridades responsáveis pela protecção de dados deverão ser informadas, de forma regular, sobre o intercâmbio de dados pessoais que seja efectuado no âmbito desta Decisão-Quadro.

É, igualmente, importante que este sistema funcione de forma eficaz, tornando-se num instrumento útil para a prevenção e luta contra o crime, nomeadamente de natureza sexual. Para se poder garantir uma maior protecção das crianças, por exemplo, é fundamental que as escolas possam ter acesso à informação relativamente aos seus funcionários ou eventuais candidatos, no caso em que estes tenham antecedentes criminais relacionados com crimes cometidos contra crianças.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Il est choquant qu'un criminel dangereux puisse s'abriter derrière le manque d'information sur ses antécédents judiciaires pour pouvoir échapper aux rigueurs de la justice ou perpétrer ses crimes dans d'autres États membres. L'affaire Fourniret en est un exemple affligeant et douloureux.

Dans ces conditions, permettre l'élaboration de casiers judiciaires complets, contenant les condamnations prononcées dans différents États et aisément disponibles apparaît comme une amélioration bienvenue.

Mais cette louable initiative ne vise pas seulement les monstres pédophiles, les assassins, les braqueurs... Elle vise également, par l'introduction des simples mots "déchéances consécutives à une condamnation pénale", la persécution internationale des délits d'opinion. Et l'on sait bien, dans cette Europe folle, ouverte à tous les vents de l'immigration incontrôlée, en perpétuelle repentance de ce qu'elle fut, de ce qu'elle est et de ce qu'elle pourrait être, qui en est la cible: les patriotes attachés à leur identité, fiers de leur peuple, de leur nation et de leur histoire, et qui osent proclamer haut et fort leur volonté de les défendre.

Nous nous abstiendrons donc parce que nous craignons que ce texte permette, au delà de la légitime répression des crimes, l'extension à toute l'Union des lois liberticides qui nuisent tant à la vie démocratique de nos pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A transmissão de informações extraídas do registo criminal de cidadãos de um Estado-Membro para outro deve ser efectuada numa base de cooperação (bilateral) estabelecida entre as partes implicadas.

A presente iniciativa aponta como pretensão a melhoria da comunicação entre as autoridades judiciárias e o assegurar de uma resposta dita "correcta, completa e exaustiva" aos pedidos dos Estados-Membros relativamente aos registos criminais de cidadãos de outros Estados-Membros.

Discordamos, no entanto, da harmonização das leis judiciais e da adopção de procedimentos comuns, nomeadamente quanto à obrigatoriedade da transmissão de "toda a informação sobre condenações pronunciadas sobre os seus nacionais", ou da obrigatoriedade de "conservar e actualizar toda a informação recebida", bem como da harmonização processual. Tanto mais, na ausência de garantias claras quanto à protecção destes dados, a qual, em nosso entender, torna esta proposta ainda mais questionável.

Reconhecemos a necessidade da existência de mecanismos de transmissão recíproca de informações sobre o registo criminal entre diferentes Estados-membros, no entanto, esta deve ser realizada analisando caso a caso e num quadro de cooperação entre estes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Díaz de Mera García Consuegra report on the exchange of criminal record information between Member States. With increased mobility in the EU, it is important that Member States are able to keep each other informed of the criminal histories of EU citizens resident within their territories. Safeguards must, however, be applied and I welcome the proposed general prohibition of the processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, party or trade union membership and data concerning health or sex life.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In einer EU der offenen Grenzen ist eine gute Zusammenarbeit der Behörden notwendig, um in der Kriminalitätsbekämpfung halbwegs Schritt halten zu können. Das Ziel eines europäischen Internetportals, in dem Bürger und Unternehmer sich über ihre Rechte im Zuge eines Strafverfahrens informieren können, ist sicherlich sinnvoll.

Die Einrichtung eines elektronischen Strafregisters, mit dem der Austausch von Daten über Landesgrenzen hinweg vereinfacht wird, kann nur begrüßt werden, wenn die Erfordernisse des Datenschutzes ausreichend berücksichtigt werden. In der Praxis wird auch viel davon abhängen, wie mit Handlungen umgegangen wird, die in einem Mitgliedstaat strafbar sind, in einem anderen jedoch nicht. Da meiner Ansicht nach diese Fragen nicht im Vorfeld ausreichend abgeklärt wurden, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole sulla relazione del collega Diaz de Mera García Consuegra. Migliorare le comunicazioni tra le autorità giudiziarie e assicurare che le richieste di informazioni sulle condanne penali tra Stati membri ottengano risposte idonee ed esaustive è fondamentale.

L'apertura delle frontiere, infatti, non comporta soltanto la libera circolazione di onesti cittadini ma anche di criminali che spesso sfuggono alle maglie della giustizia rifugiandosi in altri Stati in cui commettono ulteriori reati. Tuttavia, proprio per la mancanza di scambio di informazioni, né la recidiva né la reale pericolosità vengono tenute in debita considerazione.

In particolare, come riportano i dati di cronaca quotidianamente, i criminali sessuali e altri soggetti estremamente pericolosi beneficiano della mancanza di un sistema di scambio di informazioni efficace e approfittano dei limiti imposti alle attuali competenze dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Europaparlamentets ändringsförslag förbättrar lagstiftningen, men samtidigt vill jag inte rösta för att den ska genomföras så jag avstår därför i omröstningen.

 
  
  

− Relazione: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Este Regulamento visa garantir um elevado nível de protecção contra a contrafacção e falsificação do euro, definindo as medidas necessárias com vista à sua protecção através do controlo das notas e moedas a fim de verificar a sua autenticidade e aptidão para circulação.

Segundo as estatísticas mais recentes, foram retiradas de circulação, em 2007, cerca de 561.000 notas falsas e 211.100 moedas falsas.

Ao serem fixados pelo Banco Central Europeu e pela Comissão, respectivamente, os procedimentos definitivos a utilizar para a detecção de notas e moedas falsas, tornou-se essencial alterar o Regulamento de 2001, uma vez que as instituições que intervêm na entrega de moeda ao público passaram a ter as ferramentas de que necessitavam para efectuar esse controlo.

Saúdo, igualmente, a obrigação expressa para as instituições de crédito e outras instituições relevantes de verificar a autenticidade das notas e moedas que receberam antes de as voltar a colocar em circulação. Ao mesmo tempo que deverão proceder à necessária adaptação dos seus procedimentos internos e modernização dos seus equipamentos.

É igualmente importante que a autenticidade do euro seja garantida nos Estados- Membros que não pertencem à zona euro, mas onde este circula como moeda de transacção, embora os métodos de controlo não possam ser aplicados da mesma maneira, devendo assim ser estabelecidos procedimentos específicos de verificação.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Immer wieder tauchen Blüten in exzellenter Qualität aus den Ostländern auf. Schließlich ist die Europäische Union naturgemäß für Geldfälscher sehr attraktiv, da die Menschen mit der neuen Währung nicht so vertraut sind, und auch Automaten sind nicht vor Betrug gefeit.

Eine Verbesserung des Schutzes des Euro vor Geldfälschungen ist begrüßenswert, weshalb ich auch für den Bericht „Diaz de Mera“ gestimmt habe. Ständig daran zu arbeiten, wie man den Euro sicherer machen kann, ist eine Sache. Das nutzt allerdings nichts, wenn die Menschen nach wie vor zu wenig über Sicherheitsmerkmale Bescheid wissen. Die EZB und die Mitgliedstaaten sind diesbezüglich gefordert, ihre Anstrengungen für bessere Aufklärung zu verstärken. Und EU-weit müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass professionelle Geldfälscher rasch gefasst werden können. Denn ständige Einsparungen im Polizeibereich bei gleichzeitigem Wegfall der Grenzen sind nicht nur in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.

 
  
  

− Relazione: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este projecto de decisão do Conselho, resultante de um pedido do Tribunal de Justiça, tem por objectivo introduzir no Regulamento de Processo do Tribunal uma disposição relativa ao regime linguístico aplicável ao procedimento de reapreciação, em conformidade com o artigo 64.º do Estatuto do Tribunal de Justiça.

O procedimento de reapreciação pelo Tribunal de Justiça das decisões do Tribunal de Primeira Instância encontra-se previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 225.º do Tratado CE, bem como nos n.ºs 2 e 3 do artigo 140.º-A do Tratado CEEA, quando o Tribunal de Primeira Instância decide sobre recursos contra uma decisão de uma câmara jurisdicional.

O Estatuto do Tribunal prevê a possibilidade de reapreciação nos casos em que as questões prejudiciais se tornem da competência do Tribunal de Primeira Instância. Esta possibilidade ainda não se verificou. Todavia, o Tribunal considerou necessário alterar o seu regulamento a fim de poder aplicar o regime linguístico a este novo procedimento de reapreciação.

Ora, o que aqui se prevê é que a língua do processo será a da decisão do Tribunal objecto de reapreciação, o que nos parece correcto.

 
  
  

− Relazione: Caroline Jackson (A6-0162/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi har valt att helt stödja den kompromiss som arbetats fram mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Kompromissen innebär att bindande återvinningsmål införs, vilket är väldigt positivt. Vi hade dock gärna sett en snävare definition av biprodukter och ännu högre återvinningsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), in writing. − The objective of any waste policy is to minimise the negative effects of waste on human health and the environment. Decoupling waste from our growing economies is vital. We produce 1.3 billion tonnes of waste annually, some 40 million tonnes of which is hazardous.

This EU legislation aims to move us closer to becoming a recycling society. Parliament has insisted on targets for re-use and recycling of waste. These targets are ambitious. By 2020 Member States need to increase recycling and reuse of household waste by 50%.

We need to reduce amounts of waste in landfill and incineration. The hierarchy system as a priority order forces legislators in waste prevention and management policy to apply prevention as key, followed by re-use, then recycling, with recovery and disposal at the lower end. Only incineration with high standards of energy efficiency will be defined as recovery.

We need to engage with citizens, producers and consumers regarding reduction, reuse and recycling of waste. Community and local authority recycling facilities need to be practically located and accessible for maximum impact.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Zgadzam się ze sprawozdawcą, że w niektórych państwach, szczególnie tam, gdzie dopiero odchodzi się od składowania, pozyskiwanie energii z odpadów może być dominujące i zniechęcić do inwestowania w inne procesy, jak np. recykling czy ponowne użycie.

Polska poddaje obecnie recyklingowi najmniejsze ilości odpadów w całej UE, jest to tylko 4%. W Małopolsce recyklingowi poddaje się 7% śmieci. Jednocześnie planuje się budowę spalarni o wydajności 250 tys. ton odpadów rocznie, czyli więcej, niż co roku produkuje miasto. Aby spalarnia była efektywna, musi mieć odpowiednie zapełnienie. W ten sposób projekt finansowany przez Komisję Europejską zniszczy jakikolwiek zapał do segregacji, bo wszystko będzie można spalić.

Szacuje się, że regularnie do Polski trafiają dziesiątki tysięcy ton nielegalnie wwożonych odpadów komunalnych, folii, złomu, zużytych opon, baterii. Na wybranym południowym odcinku naszej zachodniej granicy od stycznia br. złapano aż 16 transportów wiozących w sumie 40 ton odpadów. Niektóre przygraniczne gminy musiały podnieść o 30% budżet na likwidację dzikich wysypisk.

Apeluję o jak najszybsze podjęcie konkretnych kroków prowadzących do zaprzestania tych praktyk. Bezwartościowe są kolejne regulacje w zakresie sortowania czy metod odzysku, skoro firmom taniej jest wysypać śmieci na polach sąsiedniego państwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kωvσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H συμβιβαστική πρόταση ΕK - Συμβουλίου - Επιτροπής για τη διαχείριση αποβλήτων αποτελεί ουσιαστική οπισθοχώρηση υπέρ των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω από τα απορρίμματα και απόβλητα.

H προτεινόμενη Οδηγία δεν συμβάλλει στη συνολική μείωση του όγκου των αποβλήτων, χαρακτηρίζεται από ηθελημένη ασάφεια στόχων και μέσων, εξαιρεί τα βιομηχανικά απόβλητα και περιορίζεται σε ορισμένα μόνο αστικά απόβλητα, εξυπηρετώντας περισσότερο την οικονομική αποτελεσματικότητα και τον ανταγωνισμό, παρά το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Παράδειγμα της γενικής υποχώρησης αποτελεί η φαλκίδευση της ιεράρχησης όπου ορίζεται ότι η ανακύκλωση πρέπει να προηγείται της ανάκτησης ενέργειας, όπως και η αναγνώριση της ενεργειακής καύσης των σύμμεικτων απορριμμάτων ως ανάκτησης ενέργειας για άλλες εκτός από τις ήδη προβλεπόμενες περιπτώσεις όπως αυτή της παραγωγής βιοαερίου.

Οι τοξικές και άλλες επικίνδυνες ουσίες που διαχέονται στον αέρα και εισβάλλουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα επηρεάζοντας ακόμα και τα τρόφιμα προσβάλλουν άμεσα την υγεία των εργαζομένων στον τομέα διαχείρισης και όλο το λαό.

Απαιτείται μείωση του όγκου των απορριμμάτων, σχεδιασμένη διαχείριση και ορθολογική μεταφορά τους, με δημόσια εθνική, περιφερειακή ή τοπική ευθύνη, διαλογή με διαχωρισμό των τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών - διοξινών κλπ-, η μέγιστη δυνατή ανακύκλωση, μη χρήση της καύσης των σύμμεικτων απορριμμάτων, περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων ταφής και ασφαλής τελική διάθεση των υπολειμμάτων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação para segunda leitura de Caroline Jackson sobre a revisão da Directiva-Quadro relativa aos resíduos, por considerar que esta proposta deverá contribuir para a redução dos impactos ambientais e socioeconómicos resultantes da gestão dos resíduos, tendo em consideração que a redução, a prevenção, a reutilização e a reciclagem de resíduos devem ser prioritárias em toda a União Europeia.

Votei a favor da alteração 82, porque defendo objectivos de reciclagem de resíduos mais ambiciosos para todos os Estados-Membros, no sentido de assegurar uma política europeia eficaz de prevenção de resíduos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Nesta segunda leitura, o Parlamento Europeu insiste em que o Conselho aceite alterações já aprovadas na primeira leitura.

As alterações essenciais prendiam-se com a introdução de objectivos em matéria de reciclagem e de prevenção dos resíduos e com o estabelecimento, como regra geral, de uma hierarquia dos resíduos em cinco fases.

O Conselho suprimiu todas as referências a metas, e a relatora restabeleceu as alterações do Parlamento, apresentando-as de uma forma modificada. No entender da relatora, seria errado perder esta oportunidade de garantir que a directiva em apreço não se limite a apresentar uma série de definições. Pretende que haja uma relação real entre a directiva e os objectivos de reciclagem e de prevenção estabelecidos na Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos.

Um dos objectivos importantes da directiva visa estabelecer uma distinção clara entre valorização e eliminação dos resíduos, e isto porque os acórdãos do Tribunal de Justiça lançaram a dúvida sobre a questão.

De qualquer modo, parece-nos que a redução de resíduos, a reciclagem e a valorização deveriam ser as prioridades. Mas é muito duvidoso que a co-incineração seja considerada um método de valorização e, portanto, uma indústria lucrativa. É que, se assim é, quem vai reduzir a produção, aumentar a reciclagem e a valorização?

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), par écrit. – Selon les chiffres de l'OCDE, nous produirons, d'ici à 2020, 45% de déchets de plus qu'en 1995. Il est donc urgent que l'Union européenne définisse une nouvelle stratégie de gestion des déchets qui permette d'envisager chaque déchet non seulement comme une source de pollution à réduire mais également comme une ressource potentielle à exploiter.

Le compromis adopté en plénière aujourd'hui permettra de mettre l'accent sur la prévention et le recyclage – avec un objectif de stabilisation du volume de déchets produits d'ici à 2012 et des objectifs de recyclage de 50% des déchets ménagers et de 70% des déchets de construction et de démolition d'ici à 2020 –, d'imposer la collecte sélective d'ici à 2015 au moins pour le papier, le métal le plastique et le verre, de renforcer la réglementation pour les déchets dangereux en imposant notamment une collecte séparée et une traçabilité fiable, une collecte séparée des huiles usagées devant également être prévue, ainsi que de différencier les opérations d'incinération visant l'élimination ultime du déchet de celles qui génèrent une valorisation avec récupération d'énergie. Ainsi, en vertu d'une formule d'efficacité énergétique, seuls les incinérateurs de déchets municipaux solides les plus efficaces sur le plan énergétique seront classés comme installations de valorisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The second reading on the Waste Framework Directive represents a wasted opportunity. The EU should be setting firm targets for waste reduction, not producing non-binding aspirations for some far-distant future date. My own group's amendments would have strengthened the proposed legislation and it is a matter of some regret that they were unsuccessful.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), v písemné formě. − Již řadu let sledují skuteční politici prakticky všech zemí světa lavinovité rozšiřování množství odpadu. Jedním z dobrých řešení tohoto katastrofického vývoje je legislativa, která ukládá vysoká procenta recyklace u jednotlivých materiálů. Bohužel i u separovaného sběru vidíme neustálý růst materiálů, které jsou souhrnně nazývány „směsný odpad“.

U zprávy europoslankyně Jacksonové oceňuji snahu nalézt správné a průchodné řešení. Přesto, že některé myšlenky obsažené v pozměňovacích návrzích jsou zajímavé a budeme je podporovat, nemohu se smířit s tím, aby spalování odpadu bylo považováno za energetické využití na úrovni obnovitelných zdrojů energie.

Přes výše zmíněné dílčí klady proto nemohu ani já, ani většina politické skupiny GUE/NGL pro tuto zprávu hlasovat. Změnu klasifikace spaloven komunálního odpadu na stejnou úroveň, jako jsou ekologicky čisté zdroje energie podpořit nemůžeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, minulla oli paljon syitä kannattaa kompromissia, jonka arvoisa kollega Jackson neuvotteli, ja haluan samalla kiittää hänen mittavaa työtään. Meillä on todella aihetta olla tyytyväisiä tähän tulokseen, sillä yhä liikaa jätettä päätyy kaatopaikalle. Se on vahinko näinä aikoina, jolloin Eurooppa tiedostaa resurssi- ja raaka-ainepolitiikan merkityksen. Keskimäärin vain hieman alle kolmasosa eurooppalaisten kotitalousjätteestä kierrätetään tai kompostoidaan, noin puolet päätyy kaatopaikoille ja hieman alle viidesosa poltetaan. Osassa EU:n jäsenvaltioita jopa 90 prosenttia kotitalousjätteestä päätyy kaatopaikoille.

Määrällisiä tavoitteita jätteiden kierrätykselle tarvitaan, samalla kun painotamme jätteiden synnyn ehkäisyä. Haluan kuitenkin korostaa, että myös energiakäyttöä on syytä voimakkaasti kehittää. On vihdoin aika tehdä loppu siitä virheellisestä logiikasta, jonka mukaan jätteen hyödyntämistä ei pidä kehittää, koska se lisää jätteen syntyä. Kun tuon logiikan tuloksena kaatopaikat käytännössä vain kasvavat, se on jo osoittanut heikot kohtansa.

Minun on siksi myönnettävä, että kannatin neuvoston linjaa jätehierarkia-asiassa, ja ajoin siihen ohjaavaa periaatetta. Se olisi mahdollistanut paremmin joustavan jätepolitiikan, jossa otetaan olosuhteet huomioon. Guiding principle oli myös oma linjaukseni muutosesityksissäni, ja kiitän Jacksonia moninaisesta tuesta koko prosessin aikana.

Kiitän siksi Jacksonia, joka itse oli astetta järkevämpi, kuin mitä aikaansaadusta loputuloksesta voi päätellä. Hän ymmärsi, että jätteenkäsittelylaitoksista peräisin olevassa energiassa on osavastaus EU:n energiapulaan, ja joutui toteamaan, että osassa jäsenvaltioita energiakäyttö nähdään uhkana kierrätykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome Caroline Jackson’s report on the revision of the Framework Directive on Waste. To adequately contribute to our climate change objectives, the EU needs to renew its commitment to waste reduction and recycling. We would make considerable progress on this by introducing binding recycling and re-use targets by 2020 of 50% for household waste and 70% for construction and demolition. These views are reflected in my vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Scopul revizuirii acestei directive este acela de a crea un cadru legislativ omogen şi coerent, racordat la obiectivele Strategiei de prevenire şi reciclare a deşeurilor astfel încât “Europa să devină o societate a reciclării cu un nivel sporit al eficienţei utilizării resurselor din deşeuri.

Se stabilesc:

• o ierarhie a gestionarii deşeurilor în 5 trepte : prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, valorificarea cu recuperare de energie şi eliminarea finală ( incluzând şi depozitarea) a deşeurilor;

• măsuri/planuri de prevenire a generării deşeurilor;

• ţinte obligatorii de reciclare a deşeurilor municipale, precum şi a celor din construcţii şi demolări;

• responsabilitatea extinsă a producătorului de a furniza informaţii publicului cu privire la posibilităţile de reutilizare şi reciclare a produselor.

Prin măsurile ce se vor lua în statele membre în vederea atingerii tuturor obiectivelor menţionate mai sus, trebuie să se încurajeze modernizarea sau înfiinţarea de noi unităţi de reciclare a deşeurilor, de recondiţionare pentru reutilizare , adică „industria verde”.

Am votat pentru revizuirea directivei cadru privind deşeurile, deoarece toate aceste măsuri contribuie la crearea de noi locuri de muncă, gestionarea într-un mod sigur şi durabil a deşeurilor, utilizarea raţională a resurselor naturale şi adaptarea la schimbările climatice (dezvoltarea sectoarelor non-ETS).

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE), na piśmie. − Popieram sprawozdanie Caroline Jackson, ponieważ nowa dyrektywa w sprawie odpadów ma dać podstawy do stworzenia „społeczeństwa powszechnie stosującego recykling”. Przed Europą postawione zostały bardzo ambitne cele. Jednak czy nie są one zbyt ambitne i czy państwa członkowskie, a szczególnie nowe państwa członkowskie, poradzą sobie z wypełnieniem rygorystycznych wymogów? Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nowe kraje Unii już w tej chwili mają problemy ze spełnieniem wspólnotowych standardów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Warto zaznaczyć, że „stare” państwa członkowskie miały znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich systemów gospodarki odpadami do ostrych wymagań. Natomiast państwa nowe zmuszone są znacznie szybciej wdrażać mechanizmy prawne i budować niezbędną infrastrukturę. Propozycja nowej dyrektywy wywołuje duże kontrowersje w wielu krajach, gdyż jej wdrożenie będzie miało istotne skutki dla gospodarki.

Dlatego też uważam, że nie powinniśmy się dziwić, że tak trudno było osiągnąć kompromis z Radą. Wielu posłów podczas wczorajszej debaty stwierdziło, iż nie są zadowoleni z kompromisu w sprawie dyrektywy. Jednak obawiam się, że wprowadzenie jeszcze ostrzejszych wymagań mogłoby spowodować problemy z wdrażaniem tego prawa. Nowa dyrektywa o odpadach wymusi na krajach, które mają zaniedbaną gospodarkę odpadami komunalnymi, podjęcie zdecydowanych działań. Kraje te będą musiały wprowadzić mechanizmy prawne i ekonomiczne, aby ich efektem było pobudzenie, a nie obciążenie dla gospodarki. Nowa dyrektywa powinna być bodźcem dla rozwoju nowych technologii i tworzenia miejsc pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Als Groenen steunden we een dertigtal compromisamendementen. Toch probeerden we via verdergaande amendementen de tekst aan te scherpen op het gebied van gevaarlijke afvalstoffen, de verwerking van bioafval, de "einde-afvalstatus" en het concept van bijproducten en afvalstoffen die niet langer afvalstoffen zijn. Wij wilden vooral bindende doelstellingen om de totale afvalberg te verminderen en in te zetten op recyclage en hergebruik.

Wij verzetten ons tegen de gedachte dat huisvuilverbrandingsovens als nuttige toepassing beschouwd kunnen worden op basis van een energie-efficiëntieformule. De uiteindelijk goedgekeurde tekst zet geen wettelijk bindende doelstelling voor afvalvermindering. Het voorstel om een studie te financieren over hoe afval te voorkomen is wat dat betreft absoluut onvoldoende.

De recyclage en hergebruikdoelstellingen werden weliswaar gezet op 50 en 70 procent en de lidstaten moeten wel wettelijke maatregelen nemen maar de doelstellingen zijn op zichzelf niet wettelijk bindend. Ontegensprekelijk een gemiste kans! Deze herziene kaderrichtlijn houdt voor mijn kieskring het gevaar in dat sommigen de "zwakkere" Europese normen kunnen aangrijpen om wat te "temporiseren" met de inspanningen die we nu al doen.Vlaanderen is zowat de wereldkampioen op dit gebied. We staan aan de absolute top. En deze aangepaste kaderrichtlijn spoort ons niet echt aan het nog beter te doen. Jammer.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. − Voorzitter, België is reeds jaren een voorloper inzake afvalbeleid. Persoonlijk had ik daarom liever een iets ambitieuzere tekst gezien. Maar ik meen dat het akkoord dat collega Jackson met het Sloveense voorzitterschap kon sluiten aantoont dat zij over uitstekende onderhandelingstalenten beschikt en zin voor compromis. Voor het eerst wordt een Europese afvalhiërarchie ingevoerd. Voorts wordt er substantiële vooruitgang geboekt inzake preventie, recyclage en selectieve ophaling van huisvuil.

Het bestaande akkoord opnieuw in gevaar brengen en gokken op een derde lezing is, mijns inziens, een te risicovolle onderneming. Omdat het vooral belangrijk is dat de richtlijn er ook effectief kómt, heb ik vóór het akkoord gestemd.

 
  
  

− Relazione: Anne Laperrouze (A6-0192/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kωvσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου και των βιομηχανιών που ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα ποταμούς, λίμνες και υδροφόρους ορίζοντες με ανεπεξέργαστα δηλητηριώδη και τοξικά απόβλητα δεν μπορεί να περιοριστεί με νομοθετικές ρυθμίσεις που ουσιαστικά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ρυπαίνουν και να πληρώνουν πενιχρά πρόστιμα - αν και εφόσον εξακριβωθεί νομοθετική παράβαση - αποκομίζοντας τεράστια κέρδη σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις το γνωρίζουν, αλλά σιωπούν συστηματικά. Μπροστά στην αύξηση των κερδών και με πρόσχημα την "ανταγωνιστικότητα", θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των εργαζομένων, ενώ τους καλούν να χρηματοδοτήσουν, μέσω της φορολογίας, τα μέτρα απορρύπανσης.

H μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της παρα-Ασώπειας περιοχής με εξασθενές χρώμιο από την ανεξέλεγκτη δράση των βιομηχανιών αναδεικνύει και τις ουσιαστικές ελλείψεις της νομοθεσίας που περιορίζεται στον καθορισμό ανώτατου ορίου περιεκτικότητας χρωμίου και δεν προβλέπει τίποτα σχετικά με μία αποδεδειγμένα επικίνδυνη καρκινογόνα ουσία όπως το εξασθενές χρώμιο.

Τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ, ακόμα και όταν είναι περιοριστικά για την περιεκτικότητα επικίνδυνων ουσιών, ακυρώνονται από την ανυπαρξία αποτελεσματικών ελέγχων και αποτρεπτικών για τη ρύπανση μέτρων που θα έθιγαν τα κέρδη των βιομηχανιών. Μόνον η πάλη των εργαζομένων ενάντια στα κέρδη της πλουτοκρατίας μπορεί να κατοχυρώσει το αναφαίρετο δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação para segunda leitura de Anne Laperrouze, relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da água, dado que o bom estado químico das águas de superfície na União Europeia é condição indispensável para a protecção da saúde humana e do meio ambiente.

A presente Directiva é positiva, uma vez que define limites à concentração na água de determinadas substâncias poluentes e nocivas para a saúde, assim como clarifica melhor as obrigações dos Estados-Membros no que respeita à poluição transfronteiriça.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. As emendas aprovadas melhoram um pouco a proposta do Conselho. A proposta surge em virtude de uma obrigação inscrita na Directiva que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, e tem aspectos de que discordamos. É o caso do princípio do poluidor/pagador que pode acabar apenas a defender quem tem dinheiro para pagar a poluição. Basta pagar e criar depois indústrias despoluidoras para continuar o negócio lucrativo à custa da poluição que, entretanto, foram autorizados a criar, eventualmente destruindo rios, florestas, etc.

Consideramos fundamental agir na área da prevenção da poluição. Mas sabemos que a Directiva-Quadro, no seu artigo 16.º, enumera diferentes obrigações no que se refere à apresentação de propostas por parte da Comissão, nomeadamente, medidas específicas contra a poluição da água por determinados poluentes ou grupos de poluentes que representam um risco significativo para o ambiente aquático ou, através deste, o estabelecimento de uma lista de substâncias prioritárias e, entre estas, de substâncias perigosas prioritárias e a fixação de normas de qualidade aplicáveis às concentrações de substâncias prioritárias nas águas de superfície, nos sedimentos ou na biota.

Sabemos também que o Conselho não respondeu às expectativas do Parlamento Europeu em matéria de reclassificação de certas substâncias prioritárias em substâncias prioritárias perigosas e outras áreas importantes. Daí o nosso voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants, dans le but de garantir un niveau élevé de protection du milieu aquatique.

33 polluants (pesticides et métaux lourds principalement) que l'on peut trouver dans les rivières, les lacs et les eaux côtières seront soumis à des normes de qualité environnementale. Ces substances peuvent mettre en péril la survie d'écosystèmes, mais aussi - par le biais de la chaîne alimentaire - la santé humaine. Le compromis qui vient d'être voté permettra ainsi aux États membres de "faire des progrès" en vue de respecter ces normes d'ici 2018.

La décision de classer de nouvelles substances comme "prioritaires" ou "dangereuses" devra être prise par la Commission dans les délais les plus rapides possible.

À proximité des sources de pollution, il ne sera pas possible de respecter rapidement les normes de qualité environnementale. Dans ces "zones de mélange", les concentrations de polluants pourraient dépasser les limites fixées. Nous devons nous entourer des garanties nécessaires pour que les États membres recourent aux meilleures techniques disponibles en matière de traitement des eaux lorsqu'ils détermineront des "zones de mélange".

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Gerade bei Wasser, unserem flüssigen Gold, ist es elementar für die Zukunft, dass wir auf seine Qualität achten und unsere Anstrengungen zu seinem Schutz nicht nachlassen. Wenn sich in der Praxis herausstellt, dass die Wasserqualität in den neuen Mitgliedstaaten geringer ist und es mit Nicht-Mitgliedstaaten Probleme gibt, werden wir hier verstärkt nach Lösungsmöglichkeiten suchen müssen. Insbesondere ist auch der illegalen Müllablagerung und Abwasserentsorgung Einhalt zu gebieten. Da die Intensivdüngung der Landwirtschaft belastend für das Wasser wirken kann, sollte uns das ein Ansporn sein, die Agrarförderungen so umzubauen, dass traditionelle und umweltfreundliche Anbauweisen – wie etwa bei Biobauern – verstärkt gefördert werden.

Der vorliegende Bericht wird aus meiner Sicht zu einer besseren Überprüfung der Wasserqualität beitragen, weshalb ich dafür gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), în scris. − Principalele elemente ale propunerii de directivă sunt:

- stabilirea de standarde de calitate a apei (EQS) pentru substanţele prioritare şi prioritar periculoase:

- introducerea conceptului de „mixing zone”- în perimetrul căreia EQS-urile pot fi depăşite

- stabilirea unui inventar al deversărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare şi prioritar periculoase care facilitează urmărirea modului de îndeplinire a obiectivelor Directivei cadru privind apa la sursele punctiforme de poluare relevante, precum şi evaluarea impactului aplicării principiului “poluatorul plăteşte”

- introducerea prevederilor privind poluarea transfrontalieră. Acestea exclud răspunderea unică a statului membru pentru depăşirea EQS în cazul în care demonstrează că depăşirea se datorează poluării transfrontaliere, dar impune luarea de măsuri comune.

Am votat pentru standardele de calitate a mediului în domeniul politicii apei, deoarece este salutară introducerea prevederilor referitoare la „poluarea transfrontalieră”, în special în cazul României, având în vedere că avem graniţa cu state non-UE şi care nu sunt obligate a respecta standardele impuse la nivel comunitar.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole sulla relazione della collega Laperrouze. Occorre infatti rafforzare la strategia e l'intervento europeo per la tutela delle acque. Ritengo siano necessarie misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti, o gruppi di inquinanti, che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. La presente proposta intende garantire un livello elevato di protezione conto i rischi che tali sostanze prioritarie (e alcuni altri inquinanti) comportano per l'ambiente acquatico e per questo definisce degli standard di qualità ambientale. Plaudo alle differenti considerazioni degli standard e delle tipicità biologiche. Faccio i complimenti alla relatrice anche per l'approccio che ha avuto nel trattare il problema, spesso decisamente tecnico e complicato.

 
  
  

− Relazione: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Kratsa-Tsagaropoulou report and in particular welcome the additional role given to the European Maritime Safety Agency. EMSA was established in the wake of a number of serious maritime incidents and has an important role to play in minimising such future occurrences. It is right that EMSA's interests should extend into the field of ensuring adequate training for seafarers.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – À la lumière des dernières catastrophes maritimes de l'Erika et du Prestige, il s'avère que le facteur humain est un aspect très sérieux de la sécurité maritime. La bonne formation des équipages est dès lors essentielle.

Je tiens à cet égard à soulever deux aspects fondamentaux pour moi.

Le premier est relatif à la logique même voulue par l'Europe: le refus de favoriser de quelque façon que ce soit l'embauche de marins ressortissants des États membres. Bien au contraire, loin d'une préférence communautaire, il s'agit, comme dans tous les domaines économiques et sociaux, de favoriser le recrutement de marins non communautaires. Cette démarche sciemment antinationale ne pourra qu'augmenter la pénurie actuelle des marins qualifiés dans l'Union et le manque d'intérêt qui se développe pour cette profession difficile et dangereuse. Tout cela au profit d'une main-d'œuvre sous-qualifiée, bon marché et venant des pays asiatiques.

Deuxièmement, il s'agit de s'entourer d'un maximum de garanties en matière de qualité de formation, de son contrôle et de délivrance des brevets. Au lieu d'opérer des reconnaissances mutuelles de diplômes en se basant sur des normes techniques moindres et extracommunautaires, gardons et redonnons à nos diplômes leur véritable valeur et sauvons nos métiers de la mer au nom de la sécurité maritime et de la protection de nos emplois nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (COM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD)).

Dostosowanie przepisów dyrektywy w sprawie minimalnego poziomu wykształcenia marynarzy poruszone w sprawozdaniu p. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou wydaje się być słuszne i celowe. Pozwoli bowiem na pełniejsze wypełnianie przepisów powyższej dyrektywy, która ma na celu poszerzanie wiedzy oraz poprawę umiejętności marynarzy, jak również zwiększenie gwarancji w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniu mórz.

 
  
  

− Relazione: Avril Doyle (A6-0190/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Como os medicamentos veterinários utilizados para o tratamento terapêutico e o bem-estar dos animais que se destinam ao consumo humano podem dar origem à presença de resíduos desses produtos nos animais destinados à alimentação humana, é necessário levar a cabo uma avaliação dos riscos do limite de segurança dos resíduos de todas as substâncias farmacologicamente activas contidas nos produtos veterinários.

Com a proposta da Comissão de revogação do Regulamento n.º 2377/90, pretendem resolver as dificuldades surgidas na aplicação da legislação vigente. São agora apresentadas formas alternativas para alcançar um elevado nível de protecção dos consumidores, juntamente com a disponibilidade e o desenvolvimento constantes de medicamentos veterinários para o mercado europeu e o bom funcionamento do comércio intra e extracomunitário de alimentos de origem animal.

A relatora refere também que, sendo o fim último a protecção da saúde humana, é necessário adoptar uma abordagem mais coerente para a análise dos riscos e o controlo dos resíduos de substâncias farmacologicamente activas que podem aparecer nos produtos alimentares produzidos na União Europeia ou para a mesma importados.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The proposed simplifications of the regulations dealing with pharmacologically active substances in foodstuffs of animal origin are to be welcomed and, accordingly, I supported Mrs Doyle's report.

 
  
  

− Relazione: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi förutsätter att medlemsländerna i EU kontinuerligt genomför insatser för att bekämpa fattigdom. Såväl beslutfattare som offentliga och privata aktörer måste ta ansvar och verka för t.ex. förbättrade förutsättningar för arbete, företagande och utbildning samt för att social utestängning förhindras och fattigdom bekämpas.

Vi anser däremot inte att EU ska bedriva informations- och PR-kampanjer riktade till medborgarna. De 17 miljoner euro som avsatts för det europeiska året skulle göra mer nytta i händerna på de fattigaste.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE), în scris. − Am susţinut prin vot propunerea de decizie cu privire la desemnarea anului 2010 ca An European pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.

Pe lângă acţiunile prioritare menţionate în propunerea de decizie, considerăm absolut necesar introducerea unui salariu minim garantat în statele membre UE, pentru o luptă eficientă împotriva sărăciei.

În ţara de unde provin, România, după 3 ani de guvernare de dreapta, 40% din salariaţii români trăiesc sub pragul de sărăcie pentru că nu îşi pot permite plata costului coşului minim de consum si cel al facturilor curente din timpul iernii.

Datorită introducerii în 2005 a cotei unice de impozitare de către guvernul de dreapta, s-a produs o polarizare excesivă a societăţii şi o adâncire a sărăciei. În anul 2007 doar 5% din salariaţii români câştigau mai mult de 2000 RON, aproximativ 500 de euro.

În cazul României este necesară renunţarea la cota unică de impozitare şi trecerea la cota progresivă, în paralel cu scutirea de impozit al capitalului reinvestit. În acest mod s-ar realiza diminuarea polarizării societăţii şi o impozitare echitabilă, cei mulţi, cu venituri mai reduse urmând sa fie impozitaţi mai puţin decât cei cu venituri mari şi foarte mari.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora saibamos que não basta consagrar um ano de luta contra a pobreza para garantir que se tomem as medidas adequadas, votámos favoravelmente o relatório, tentando que, pelo menos, haja uma maior visibilidade do problema existente.

Mas, simultaneamente, alertamos para a gravidade do que se está a passar e para as consequências das medidas que continuam a insistir nas liberalizações e privatizações de sectores e serviços públicos fundamentais, na desregulamentação laboral, no trabalho precário e mal pago, no aumento de preços de bens essenciais, o que está a contribuir para o aumento dos lucros e ganhos especulativos de grupos económicos e financeiros, à custa de maior pobreza.

Por isso, simultaneamente com esta aprovação, insistimos na ruptura com as políticas neoliberais da Estratégia de Lisboa e do Pacto de Estabilidade, e exigimos outras políticas para garantir a inclusão social de crianças, mulheres, trabalhadores e suas famílias. São precisas medidas que valorizem o trabalho, aumentem o emprego com direitos, garantam serviços públicos de qualidade para todos, alojamentos dignos, uma segurança social pública e universal, uma política agrícola que promova a produção e o rendimento de quem trabalha a terra e garanta aos pescadores rendimentos dignos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Chaque "année européenne" est l'occasion pour l'Union de consacrer des sommes importantes à sa propagande, sur un thème réputé porteur médiatiquement.

2010 sera donc l'année de la lutte contre la pauvreté. Sera-t-elle aussi celle de la lutte contre la mondialisation qui provoque le chômage? Sera-t-elle aussi l'année de la lutte contre l'immigration, qui permet de faire pression à la baisse sur les salaires en Europe? Sera-t-elle l'année de l'abandon des politiques économiques, commerciales, financières, fiscales qui mènent inéluctablement les classes moyennes européennes vers la pauvreté? Sera-t-elle même européenne, coincée entre la lutte contre la pauvreté au niveau mondial et l'inévitable priorité donnée aux migrants extra-européens, classés au nombre des catégories de population les plus vulnérables?

La persistance et l'augmentation de la pauvreté en Europe sont un scandale. Elles méritent mieux qu'une "année européenne" de promotion de l'eurocratie. Elles méritent d'être l'objet attentif de toutes vos décisions. L'expérience prouve, hélas, qu'en dehors des discours convenus, ce n'est pas le cas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − I mars år 2000 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna och kommissionen att vidta åtgärder för att ”på ett avgörande sätt försöka utrota fattigdomen” fram till år 2010. Detta skulle ske genom den öppna samordningsmetoden, en metod som i sig är positiv, då det är ett decentraliserat tillvägagångssätt.

Fattigdomsbekämpning är ett ytterst angeläget område. Detta arbete ska dock i allt väsentligt bedrivas av medlemsstaterna, i samarbete med internationella organisationer med bred demokratisk legitimitet, såsom FN.

Vi är negativa till flera punkter i kommissionens förslag, och inte minst i Europaparlamentets betänkande, som bland annat framhåller värdet av strukturstöd och vikten av att EU ger stöd till de yttersta randområdena. Vi är vidare kritiska till det Europeiska året för att bekämpa fattigdom, ett temaår som hyllas i det aktuella betänkandet. Det finns redan motsvarande internationella år och kampanjer. Vi måste fråga oss om det är värt att avsätta 17 miljoner euro för ett sådant EU-år och vilket det konkreta mervärdet är. Vi är övertygade om att dessa ekonomiska medel skulle göra större nytta i medlemsstaternas nationella budgetar, där de skulle kunna utgöra ett reellt bidrag i den angelägna kampen mot fattigdom och social utslagning.

Vi har utifrån ovanstående argumentation röstat nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − It is to be hoped that the designation of 2010 as "European Year for Combating Poverty and Social Exclusion" will lead to real progress across the EU in tackling inequalities. The report correctly notes that the successful work in this area requires cooperation at European, national, regional and local level. My own nation, Scotland, still has levels of poverty which are quite shameful particularly given the country's immense wealth. Fortunately we now have a government which is committed to tackling the social exclusion that they inherited from successive unionist administrations. The Scottish government's commitment is wholly in keeping with the principles outlined in the Panayotopoulos-Cassiotou report which I happily supported.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, kannatan ehdotusta Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta 2010. Komission laatimaan, sinänsä hyvään pohjatekstiin on kollegani Panayotopoulos-Cassiotoun mietinnössä kuitenkin lisätty muutama mielestäni oleellinen elementti.

Ensinnäkin Panayotopoulos-Cassiotoun mietintö on aiheellisesti muistuttanut köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen johtavien rakenteiden monimuotoisuudesta ja laajentanut riskiryhmien käsitettä. Toiseksi se on sosiaaliturvan tärkeyden ohella oikeutetusti nostanut työllisyyden parantamisen vahvemmin esiin ja korostanut myös tarvetta keskittyä työn kannattavuuden lisäämiseen keinona torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Kolmanneksi Panayotopoulos-Cassiotoun mietinnössä on ymmärretty elinikäisen oppimisen tärkeys ja korostettu tarvetta antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet taitojensa hiomiseen työmarkkinoiden muutoksia vastaaviksi.

Tarve puuttua uudella tavalla köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan Euroopassa on akuutti. Ilokseni huomasin, että teemavuodelle myönnetty määräraha, 17 miljoonaa euroa, on suurin eurooppalaiselle teemavuodelle koskaan myönnetty määrä. Sekin osoittaa, että kyseistä vuotta pidetään poliittisesti tärkeänä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – La Commission européenne propose de faire de l'année 2010 "l'année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale". Avec un budget prévu qui est le plus important jamais programmé pour une année européenne, la connotation politique du projet apparaît très clairement. Cette année de "lutte" ne servira qu'à tenter de redorer le blason d'une Union européenne qui vit l'échec total de sa stratégie de Lisbonne.

Si la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est une priorité qu'il faut soutenir absolument, malgré tous ces vœux pieux, cette Europe-là n'aura rien su ou pu faire pour améliorer le sort des 78 millions d'Européens vivant en-dessous du seuil de pauvreté. C'est la raison pour laquelle je vais voter contre ce rapport dont le seul but politique avoué est de flatter la propagande des euromondialistes.

Au lendemain du NON irlandais, il est temps que l'arrogance des européistes s'efface pour une remise en cause objective de l'actuelle construction européenne. Il faut d'urgence que soit réformé ce système absurde pour maintenir une Europe de la coopération et non de la soumission. Il faut qu'émerge enfin l'Europe des nations qui favorise la protection et la préférence communautaires pour les Européens d'abord.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), por escrito. A crescente preocupação com o desemprego, o aumento dos bens essenciais e combustíveis em todo o continente constitui um motivo sério para encarar o problema da pobreza e da exclusão social, que afecta cerca de 16% da população.

Saúdo o trabalho da relatora, Presidente do Intergrupo da Família e Protecção da Infância de que sou Vice-Presidente, com quem partilho particular atenção àqueles que estão mais expostos a este flagelo e que conhecem mais dificuldades em ultrapassá-lo. Secundo a sua recomendação de que não deixem de ser tidas em conta as circunstâncias difíceis das regiões ultraperiféricas, das regiões insulares e daquelas em declínio industrial.

A proposta da Comissão Europeia permite esperar uma maior sensibilização colectiva, pública e privada, individual e comunitária, para este fenómeno e um empenhamento da União e dos Estados-Membros na busca de soluções que não podem deixar de ter por pedra angular a dignidade intrínseca e inalienável de cada ser humano.

A Estratégia de Lisboa pretendia afirmar a competitividade global europeia garantindo a coesão social e apostando no emprego. Apesar do seu insucesso, faço votos de que 2010 contribua para despertar as consciências dos europeus para a necessidade de maior coesão social.

Votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − 2010 will be the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion. I hope that the subject of child poverty across the EU will be highlighted and concrete action taken by Member States to eradicate child poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego? Czy wiemy, że w 2006 r. 16% (78 mln) mieszkańców krajów UE-25 żyło poniżej progu ubóstwa?

Jestem za tym, aby rok 2010 ogłosić Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Naszym moralnym obowiązkiem jest zwiększanie świadomości społecznej w tej kwestii. Europejski Rok powinien uświadomić społeczeństwu istnienie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Europie oraz przekazać przesłanie, że mają one destrukcyjny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy. Powinien on potwierdzić znaczenie zbiorowej odpowiedzialności, obejmującej nie tylko decydentów, ale również uczestników z sektora publicznego i prywatnego. Naszym zadaniem jest osiągnięcie do roku 2010 stałego wzrostu gospodarczego, większej liczby lepszych miejsc pracy oraz większej spójności społecznej.

Głosuję za przyjęciem sprawozdania pani poseł Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

 
  
  

− Relazione: David Casa (A6-0231/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento Europeu decidiu apoiar a posição da Comissão e do Conselho quanto ao desejo da Eslováquia de adoptar a moeda única em 1 de Janeiro de 2009, embora manifeste algumas preocupações quanto às discrepâncias entre os relatórios de convergência da Comissão e do BCE no que respeita à sustentabilidade da inflação.

É também interessante que o relatório manifeste a sua preocupação perante o que considera ser pouco apoio ao euro entre os cidadãos eslovacos. E, em vez de tentar questionar as razões desse fraco apoio, convida as autoridades da Eslováquia a intensificarem a campanha de informação pública destinada a explicar aquilo que considera serem os benefícios da moeda única, não se esquecendo, no entanto, de exortar a todas as medidas necessárias no sentido de minimizar os aumentos de preços durante o período de transição.

Mais uma vez, é pena que não possamos saber, exactamente, o que pensa a maioria dos cidadãos da Eslováquia sobre tudo o que se está a passar, designadamente a sua adesão ao euro. Daí a nossa abstenção.

Já as consequências em Portugal são bem conhecidas e merecem a nossa clara oposição.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I will be supporting the report on the adoption of the single currency by Slovakia on 1 January next year. Since its introduction the euro has been a global success story rapidly establishing itself as a global reserve currency that has challenged the dollar’s monopoly. All the evidence is that it will continue to go from strength to strength. As a firm supporter I only wish my own country England was on the verge of joining. It was difficult for me to imagine that countries that were not even Members of the Union when the single currency was adopted would themselves introduce the euro before the UK. We are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Słowacja jest pierwszym krajem byłego bloku komunistycznego, który chce przystąpić do strefy euro z dniem 1 stycznia 2009 r. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka słowacka spełnia kryteria konwergencji wymienione w traktacie z Maastricht. Przystąpienie do unii monetarno-walutowej umożliwi korzystanie przez Słowację z licznych korzyści, jakie niesie ze sobą wspólna waluta, co z pewnością będzie dodatkowym impulsem dla gospodarki.

Co prawda podnoszone są wątpliwości czy Słowacja będzie w stanie utrzymać niski poziom inflacji czy deficytu budżetowego. Jednakże, jak słusznie podkreślił sprawozdawca w swoim wystąpieniu, rosnąca inflacja nie jest tylko problemem Słowaków, ale całego obszaru Unii Europejskiej, w tym strefy euro. Słowacja musi, tak jak wszystkie państwa należące już do unii monetarno-walutowej, kontynuować politykę makroekonomiczną zapewniającą utrzymanie kryteriów konwergencji.

Niewątpliwie doświadczenia, jakie Słowacja będzie miała przy wprowadzaniu wspólnej waluty będą doskonałym przygotowaniem dla Polski. Musimy bacznie obserwować naszych południowych sąsiadów.

Jak zauważa sprawozdawca przyjęcie euro nie ma dużego poparcia w społeczeństwie słowackim. Mam nadzieję, iż przystąpienie Słowacji do strefy euro poprzedzi kampania informacyjna, która przekona, a przede wszystkim właściwie przygotuje Słowaków na zmianę waluty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Casa report relating to the adoption of the euro in Slovakia. Slovakia, a country of just over five million people, has been independent for a mere 15 years. In that short time, Slovakia has developed both politically and economically and now the country is in a position to join the eurozone. The Slovak experience gives the lie to claims that Scotland is too small to become a successful and independent nation within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Casa concernant l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009, dans lequel le Parlement européen se rallie aux recommandations positives de la Commission, de la BCE et du Conseil.

En effet, la Slovaquie a entrepris des efforts énormes afin de remplir les critères de Maastricht et de convergence. L'évolution de l'économie slovaque depuis la chute de son régime communiste est tout à fait remarquable et l'adhésion de la Slovaquie à la monnaie unique est une récompense méritée pour ce pays qui a réalisé un agenda réformateur rigoureux.

Concernant le critère de l'inflation, le Parlement européen a exprimé ses préoccupations concernant la durabilité du taux d'inflation en Slovaquie à long et moyen terme, identifiée dans le dernier rapport de convergence de la BCE. Toutefois, nous sommes d'avis que le gouvernement slovaque pourra prendre les mesures nécessaires afin d'éviter une escalade inflationniste après l'adhésion à la zone euro.

Force est de constater que les projections de l'inflation pour la zone euro pour 2009 se trouvent bien au-delà des 2% visés par la BCE. Il serait donc injustifié de sanctionner la Slovaquie pour ses difficultés à suivre des critères que des membres de la zone euro n'arriveront pas à remplir en 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Ende April waren noch 53 % der Slowaken gegen eine Einführung des Euro. Ängste, wie die Abgabe von Souveränitätsrechten an die EZB, sind ebenso ernst zu nehmen, wie von der Bevölkerung befürchtete Preissteigerungen. Ein späterer Euro-Beitritt gibt den betroffenen Ländern die Möglichkeit, im gemächlicheren Tempo die notwendigen Reformen durchzuführen und lässt den Menschen mehr Zeit, sich umzustellen.

Wenn Staaten wie Großbritannien, Dänemark und Schweden ihre währungspolitische Eigenständigkeit behalten, dann sollten wir dies auch anderen zugestehen. In jedem Fall hat der Souverän – das Volk – zu entscheiden. Und diese Entscheidung ist dann auch zu respektieren und nicht damit herumzutricksen, wie es im Fall der Verfassung geschehen ist und schon wieder diskutiert wird. Da meiner Ansicht nach der Volkswille hier nicht ausreichend Berücksichtigung findet, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), schriftlich. Ich habe mich bei der Abstimmung zur Einführung der gemeinsamen Währung zum 1. Januar 2009 in der Slowakei enthalten, weil ich Zweifel an der Manipulationsfreiheit der Währungspolitik der Slowakei für nicht ausgeräumt halte. Angesichts der aktuellen Unsicherheit über die Zukunft der EU nach dem Ergebnis des irischen Referendums halte ich es ferner für angebracht, zuerst die Ursachen zu analysieren und nicht den währungspolitischen Integrationsprozess fortzusetzen, als wäre nichts geschehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania Pana Posła Davida Casa w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 roku.

Poseł sprawozdawca przedstawił bardzo dobre i rzetelne sprawozdanie.

Musimy się zgodzić, że utworzenie strefy EURO to sukces na drodze pogłębiania integracji europejskiej, dlatego też kolejne rozszerzenia tej strefy są potrzebne, dlatego też cieszy fakt, że kolejny kraj dołączy wkrótce do tego grona.

Chciałbym również zauważyć, że przy wszelkich rozszerzeniach strefy EURO powinniśmy zadbać o społeczne poparcie dla tego projektu europejskiego, a także zadbać by zmierzały one ku wzmocnieniu wspólnej europejskiej polityki gospodarczej.

 
  
  

− Relazione: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN) , na piśmie. − Panie Przewodniczący! Zgadzam się ze sprawozdawcą, iż istotne dysproporcje występują wewnątrz poszczególnych regionów i że analizy będące podstawą do podziału pieniędzy unijnych powinny uwzględniać ten problem.

Jest on dobrze widoczny w nowych państwach członkowskich. Na przykład w Polsce najpoważniejszym podziałem społecznym dotykającym Polaków jest pogłębiająca się różnica w ich zamożności. Obecnie w moim kraju aż 12% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie. Wciąż największe różnice występują pomiędzy miastem a wsią.

W Małopolsce, mimo że znajduje się na 4. miejscu w kraju pod względem PKB, problem bezrobocia istnieje – dotyka głównie ludność wiejską. W sąsiednim województwie, świętokrzyskim, to właśnie mieszkańcy wsi stanowią 55,5% bezrobotnych (88% z nich to bezrobotni bez prawa do zasiłku).

Przedłużanie się takich sytuacji zmniejsza szansę tych osób na przezwyciężenie „wykluczenia społecznego” tak szeroko omawianego podczas bieżącej sesji PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Den moderata delegationen i Europaparlamentet har i dag röstat mot Gábor Harangozós (PSE, HU) initiativbetänkande (A6-0212/2008) om sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper.

Vi anser inte att sammanhållningen stärks genom definition av ytterligare sårbara samhällsgrupper eller genom att fastställa ytterligare statistiska kategorier. I stället anser vi att fördelningspolitikens utformning är ett nationellt ansvar. Dessutom bör Europaparlamentet inte redan nu ropa på en förlängning av stöden efter 2013 eftersom det är att underkänna resultaten av politiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Lamento que não tenham sido aprovadas na sessão plenária propostas que apresentámos e que a Comissão da Agricultura aprovou, constando do meu parecer, designadamente sobre a necessidade de revisão da PAC para inverter os objectivos das suas reformas anteriores, as quais foram responsáveis pela perda de rendimento de pequenos e médios agricultores, pelo absentismo e pelo abandono da actividade agrícola, favorecendo apenas os grandes proprietários da terra.

Lamento também que não se tenha dado toda a importância à manutenção de serviços públicos de qualidade nas zonas rurais, incluindo em zonas de montanha e ultraperiféricas, de forma a combater o isolamento, a garantir o acesso individual à educação, à saúde, aos transportes e comunicações, à cultura e a uma vida digna dos agricultores e das suas famílias.

Por último, lamento, igualmente, que não tenham incluído na resolução final a necessidade de reforçar o apoio às associações de agricultores, às cooperativas, às adegas cooperativas e a outras instituições locais nas áreas do artesanato e de outras actividades complementares da agricultura, por forma a facilitar o escoamento da produção e a criação de mercados de proximidade, bem como a reforçar a ligação entre o produtor e o consumidor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Como pretende a maioria do PE utilizar a política de coesão para a promoção da integração de comunidades e grupos vulneráveis quando:

- Escamoteia que há países em divergência económica com a UE em nome da dita "convergência nominal" do Pacto de Estabilidade e do Euro?

- Recusa acentuar que a política regional é um instrumento indispensável de promoção da coesão económica e social cujos objectivos prioritários são a redução das disparidades regionais, a promoção da convergência real e o estímulo do crescimento e do emprego, servindo igualmente como instrumento de redistribuição e compensação dos custos do mercado único, da união económica e monetária (UEM) e da liberalização do comércio internacional para as regiões menos desenvolvidas?

- Nega salientar a necessidade de apoiar as regiões desfavorecidas, as zonas com desvantagens estruturais permanentes, as regiões ultraperiféricas e as zonas vítimas de reconversões industriais, de deslocalizações ou de encerramentos de empresas, a fim de reforçar a coesão económica e social e a inclusão social de comunidades e grupos vulneráveis?

Ou quando:

- Rejeita sublinhar a importância crucial dos serviços públicos na coesão económica e social e afirmar que o factor de proximidade é essencial para garantir a acessibilidade e disponibilidade destes serviços a toda a população?

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Harangozó report makes some important points on social exclusion. The report rightly highlights that social exclusion and impoverishment exist in both urban and rural areas. It also notes the importance of regional and local authorities as well as the economic and social partners and relevant NGOs in developing strategies to combat social exclusion. However, this house failed to adopt my own group's amendment relating to the Social Agenda and, accordingly, to citizens' rights to a minimum income and to access to education and training. Accordingly, I abstained on the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A política de coesão é uma prioridade da UE com um peso orçamental substancial - 1/3 do orçamento da UE. Assenta no princípio da solidariedade, destinando-se a reduzir assimetrias económicas, sociais e territoriais entre os Estados-Membros e as suas 268 regiões. Apesar dos esforços de todos, as assimetrias continuam.

Há crescentes indicações de que as regiões mais subdesenvolvidas continuam com dificuldades em sair do ciclo da pobreza. Concretamente, surpreende-nos o crescimento de grupos vulneráveis, dados os investimentos nestas regiões. Sabemos, ainda, que a passagem da pobreza à exclusão social e à segregação pode ser rápida. Esta questão parece estar cada vez mais enraizada no próprio desenvolvimento espacial e territorial. Assim, necessitamos de informação relevante, para solucionar um problema que se esconde por detrás de várias camadas de exclusão - por exemplo, o desemprego de longa duração leva, frequentemente, a que a inactividade prolongada afecte negativamente a capacidade de superação das dificuldades sociais e económicas.

Considero indispensável encarar com urgência a interacção entre o desenvolvimento territorial e o fenómeno da exclusão para atingirmos o objectivo do desenvolvimento sustentado, desta forma utilizando mais eficazmente os instrumentos financeiros existentes no combate às assimetrias ainda existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za sprawozdaniem posła Gábora Harangozó w sprawie wpływu polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczności i grup.

Zgadzam się, że istnieje potrzeba wprowadzenia podejścia uwzględniającego szczebel mikroregionów i skupiającego się na dysproporcjach wewnątrzregionalnych oraz najbardziej wrażliwych obszarach. Nierówności wewnątrzregionalne w niektórych przypadkach mają większe znaczenie niż dysproporcje między regionami. Brak takiego podejścia może prowadzić do pogłębienia podziału w regionach i dalszego pogarszania się sytuacji na obszarach wykluczonych. Pamiętajmy, że celem i założeniem europejskiej polityki regionalnej jest redukcja różnic rozwojowych między poszczególnymi obszarami Unii Europejskiej, a zjawisko wykluczenia terytorialnego nie zostało jeszcze właściwie uwzględnione w instrumentach politycznych.

W nowych państwach członkowskich segregacja społeczna i braki w zakresie zapewniania równych szans występują najczęściej na obszarach wiejskich, podczas gdy inicjatywy gospodarcze i społeczne w regionach skoncentrowane są zazwyczaj na dynamicznych centrach - głównie ośrodkach miejskich.

 
  
  

− Relazione: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Sem dúvida de que se trata de um relatório de iniciativa do PE que tem toda a pertinência e actualidade, no entanto, apesar de apontar questões pertinentes quanto à exploração e ao comércio de madeira e quanto às pescas, não coloca em causa o quadro de relações comerciais entre a UE e estes países, designadamente quando reafirma os Acordos de Parceria Económica (APE), "ainda por completar e assinar com os países da África Ocidental". A resolução "exorta mais uma vez a Comissão a agir de acordo com o principal objectivo dos APE, a saber, avançar na integração regional e reforçar a posição económica dos países ACP e, neste contexto, fortalecer em especial a posição dos países da África Ocidental", isto é, na tentativa de vender "gato por lebre" a estes países.

Por outro lado, entre outros importantes aspectos, chamando à atenção para a "insuficiência de meios de vigilância e controlo da actividade dos navios de pesca" nestes países, aponta para a "instauração de serviços de controlo e vigilância, mediante a instalação de centros de  controlo, a formação de inspectores e a aquisição de navios patrulha e de meios aéreos", medidas que, a avançarem, deverão respeitar plenamente a soberania e o exercício desta por parte desses países quanto às suas ZEE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I welcome the general thrust of the Schmidt report. The EU's policies have a profound impact on the economies, environment and societies of West Africa and it is imperative that we take responsibility for our actions in dealing with West African nations. I deplore, however, Parliament's decision to adopt amendment 1 and remove the reference to avoiding over-capacity in the fisheries sector. It is abundantly clear that over-capacity in any fisheries should be avoided and it is shocking that Parliament has voted in such a way to appease politicians in certain Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies,

Schmidtin mietintö kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta ja vaikutuksista tuo loistavasti esiin yhden keskeisen heikkouden EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa laajemminkin: se ei ole tarpeeksi johdonmukaista, eikä usein läpileikkaa kaikkia oleellisia sektoreita.

Mietintö keskittyy EU:n taholta tapahtuvan biologisten luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutuksille Länsi-Afrikassa. Alueen valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) tärkeimmät biologiset luonnonvarat ovat puu ja kala, ja näiden viennistä yli 80% suuntautuu Euroopan unioniin. Vaikka kestävänkehityksen periaatteille rakentuvia sopimuksia on tehty molemmilla sektoreilla, ne eivät ole olleet tarpeeksi kattavia. Useissa kalalajeissa on havaittavissa selkeitä merkkejä liikapyynnistä, ja puutteellisen sääntelyn ja valvonnan vuoksi metsää kaadetaan laittomasti ja kestämättömästi. Näistä johtuva köyhtyminen alueella on yhdistettävissä suoraan myös voimakkaaseen maastamuuttoon.

Äänestin Schmidtin mietinnön puolesta ja uskon, että sen peräänkuuluttama johdonmukainen EU:n politiikka voisi Länsi-Afrikan alueella vaikuttaa merkittävästi EU:n ollessa alueen avaintuotteiden suurin ostaja. On kuitenkin hyvä muistaa, että kauppapolitiikka yksinään ei ole ratkaisu; se on yhdistettävä tiiviisti erityisesti kehitysyhteistyöhön, jotta alueelle saadaan luotua sellaiset poliittiset ja sosioekonomiset olosuhteet, joiden avulla kyseiset maat voisivat itse hyödyntää biologisten luonnonvarojensa koko potentiaalia. Toinen olennainen seikka on se, että kehitykseen vaikuttavien poliitikkojen johdonmukaisuus voi toteutua kunnolla ainoastaan jos korkein poliittinen taso ryhtyy toteuttamaan niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), na piśmie. − W polityce UE wobec Afryki Zachodniej niezbędna jest spójność pomiędzy polityką rozwoju wobec tych regionów a polityką rybacką na tym obszarze oraz poziomem wykorzystywania zasobów drewna, co jest związane z lesistością tego obszaru i jego wpływem na zmiany klimatyczne.

Unijna polityka rybacka wobec państw afrykańskich wymaga wzmocnienia i dalszego rozszerzenia. W związku z tym, że akwen Zachodniej Afryki należy do najbardziej eksploatowanych obszarów morskich, a niektóre gatunki są nadmiernie odławiane, Unia Europejska powinna pomóc opracować i wdrożyć specjalne programy monitorowania i kontroli tych wód. Niezmiernie ważna jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tym obszarze, zwłaszcza jeśli chodzi o badania naukowe nad zasobami wodnymi.

Priorytetem UE i państw zachodniej Afryki powinno być ograniczanie nielegalnych połowów i niedopuszczenie do zbytniego przetrzebienia stad ryb. Pamiętajmy, że wiele osób utrzymuje się właśnie z połowów. Mniejsze połowy to większe ubóstwo i problemy z bezpieczeństwem żywnościowym tego regionu świata.

Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych. Powinniśmy podjąć działania w zakresie przygotowania tych państw do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Musimy mieć świadomość, że trudna sytuacja finansowa tego regionu powoduje takie a nie inne działania. Należy, więc pomóc im w tworzeniu warunków rozwojowych, które kreowałyby nowe kierunki produkcji i stwarzały nowe formy działalności poprawiające poziom życia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Z ciekawością zapoznałem się ze sprawozdaniem Pana Posła Frithjofa Schmidta w sprawie wniosku dotyczącego spójności polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej i głosuję za przyjęciem sprawozdania.

W europejskim konsensusie w sprawie polityki rozwoju z grudnia 2005 r. instytucje Wspólnoty Europejskiej i państwa członkowskie ogłosiły wspólnie cel zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju.

Drewno i ryby stanowią dwa kluczowe produkty ekonomicznego i społecznego rozwoju Afryki Zachodniej. Unia Europejska jako główny odbiorca tych produktów może pełnić ważną rolę w rozwoju regionu Afryki Zachodniej w tych dziedzinach.

Jestem zadowolony z faktu, iż siedem państw Afryki Zachodniej podpisało z Unią Europejską porozumienia w sprawie połowów pod nową postacią umów o partnerstwie, które, oprócz pierwotnych celów ochrony interesów floty wspólnotowej, zawierają postanowienia, na mocy których kraje trzecie powinny stworzyć plany gwarantujące zrównoważoną eksploatację zasobów rybnych.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza