Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 17 juni 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
PV
  

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BIELAN
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy