Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0054(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0213/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0213/2008

Viták :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Szavazatok :

PV 18/06/2008 - 6.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0300

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. június 17., Kedd - Strasbourg HL kiadás

17. Egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek (vita)
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont Galeote úr jelentése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében (A6-0213/2008) az egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozó autonóm közösségi vámkontingensek ügyvitelének megnyitása és szabályozása tárgyában megalkotandó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, a Bizottság tagja. − Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Gerardo Galeote úrnak ezért a jelentésért, amelyet teljes mértékben támogatni tudok, valamint azért, hogy ebben az ügyben a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel járt el. Mindemellett örömmel tölt el az is, hogy ezt a javaslatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ilyen határozottan támogatja.

A Kanári-szigetek az Európai Unió ún. legkülső régióinak egyike, amely földrajzilag és gazdaságilag is elszigetelt. Az Európai Unió már régen felismerte annak a szükségességét, hogy csökkentse, eltörölje vagy ideiglenesen felfüggessze a vámtarifákat annak érdekében, hogy a nyersanyag-ellátás elősegítésével ösztönözze a termelést ezeken a területeken. 1991 óta az Európai Unió számos, a Kanári-szigetekre importált termék tekintetében részben vagy teljes egészében felfüggesztette a vámtarifákat. A halászati termékek esetében az ilyen jellegű intézkedések kizárólag a helyi piacon fogyasztásra szánt termékekhez felhasználható nyersanyagokra vonatkoztak.

A Bizottság által jelenleg javasolt csökkentett kontingensű importkvóták a 2002 március 25-i 704/2002 (EK) számú tanácsi rendeletben lefektetett hasonló intézkedéseket követik, amelyek a 2002 január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakot fedték le. A Kanári-szigetek gazdaságát támogatandó, a vámkontingensekre úgy kell tekinteni, hogy azok az EK Szerződés 299. cikke alapján hozott egyéb intékedéseket egészítik ki, különösen a legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalmazása során felmerült kiegészítő költségek kompenzálására létrehozott rendszert, amely a 2007 május 21-i 791/2007 (EK) számú tanácsi rendelettel került végrehajtásra. Annak érdekében hogy a tervezett intézkedések összhangba kerüljenek az utóbbi rendszerrel, a Bizottság azt javasolja, hogy a vámkontingensek hét évre szóljanak, lefedve ezzel a 2007-2013 közötti időszakot. Ez két évvel több, mint amit az előző rendelet lehetővé tesz, és ennek a folytonosság biztosítása érdekében visszamenőleges hatállyal, 2007 január 1-től kell hatályba lépnie.

Rátérve a jelentésre, szeretnék néhány megjegyzést fűzni a javasolt módosításokhoz. A Bizottság szerint három módosítás vonatkozik a jogellenes, be nem jelentett, és szabályozatlan (ún. IUU-) halászattal szembeni küzdelemre. Ebben a viszonylatban szeretném hangsúlyozni, hogy a Bizottság a közelmúltban javaslatot tett egy átfogó rendszer létrehozására, amelynek célja annak megakadályozása, hogy az IUU-típusú halászati tevékenységből származó termékek bejussanak a közösségi piacra – és ez egy olyan javaslat volt, amelyet a Parlament is nagy többséggel támogatott.

A Bizottság álláspontja szerint nem a javasolt vámkontingensekre vonatkozó szabályozásba kell belefoglalni az IUU-halászat elleni küzdelmet célzó intézkedéseket. Ennélfogva a módosítások nem fogadhatóak el. A darabonkénti megközelítés helyett a Bizottság azon a véleményen van, hogy a jogellenesen zsákmányolt termékek ügyével a horizontális eszközök keretein belül kell kell foglalkozni, amelyek minden, a közös piacra importált termékre kiterjednek, azaz a Kanári-szigetekre is.

Még egyszer szeretném Galeote úrnak megköszönni a jelentést, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság figyelmét, amit erre a rendkívül fontos ügyre fordított.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, előadó. (ES) Elnök úr, a Kanári-szigetek kivételes földrajzi elhelyezkedése egyes, a hazai fogyasztás számára nélkülözhetetlen halászati termékek szempontjából többletköltségeket eredményez a régió ezen szektorában, valamint, ahogy a biztos úr az imént említette, 1991 óta az Európai Unió próbálta kompenzálni ezt a természeti hátrányt többek között a vámok ideiglenes felfüggesztésével a szóban forgó, harmadik államokból származó importtermékekre nézve.

Ez a javaslat annak a biztosítását célozza, hogy a 2002-es rendeletben meghatározott, jelenleg hatályos intézkedések a 2007-2013 közötti időszakra is kiterjedjenek. Az említett rendelet a 2002-2006 közötti időszakra autonóm vámkontingensek sorát hozta létre egyes halászati termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára nézve.

Szeretném kiemelni, hogy a vámok felfüggesztése kizárólag a hazai piacra szánt termékek viszonylatában kerül alkalmazásra, valamint szeretném azt is megjegyezni, hogy a javaslatot a Tanács szinte egyhangúlag, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság pedig óriási többséggel fogadta el.

A Zöldek/ Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja által benyújtott négy módosítást nem tudjuk támogatni, mivel keverednek benne a jogellenes halászat és a jelenlegi rendelet tartalmának fogalmai, amelynek a gyakorlati működése bizonyította, hogy a Las Palmas-i vámügyi hatóság által felállított ellenőrzési szűrők megfelelően működnek.

Ezt a spanyol kormány által az Európai Bizottságnak küldött jelentés is jóváhagyta, amely az általam képviselttől különböző politikai ösztönzést jelent. Az Európai Bizottság elfogadta ezt a jelentést, megerősítette és nagyrészt bele is foglalta a javaslatába.

A jelen bizottsági javaslat különösképpen a már meglévő védelmi és ellenőrzési intézkedéseket hagyja jóvá a kereskedelmi torzulások elkerülése érdekében. Összefoglalva, a megfelelő csalás-ellenes intézkedések végrehajtása folyamatban van, és ezek a korábban említett vámügyi szűrőkkel együtt megfelelő, a közösségi intézmények ellenőrzése alatt álló eszközrendszert képeznek a közösségi kontingensek megfelelő működése és ellenőrzésére nézve, amelyeknek, ahogy az már bebizonyosodott, nincsen köze a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászathoz.

Befejezésül, Elnök úr, a Kanári-szigetekre megállapított kontingensek alkalmazási körébe eső halászati termékek jogszerű, bejelentett és megfelelően szabályozott halászati tevékenység eredményei, és ezért azt kérem, hogy támogassák a Bizottság javaslatát, és utasítsák el a benyújtott módosításokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (ES) Elnök úr, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták képviselőcsoportja támogatólag fog szavazni Galeote úr jelentésének elfogadásának ügyében az egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatala tárgyában. Ahogy a biztos úr is kifejtette, a szabályozás egy olyan eszköz folytonossá tételét célozza, amely már több éve – 1991 óta - hatályban volt, viszont 2006-ban hatályát vesztette, vagyis egy a mai napig fennálló szabályozási hézagot kíván betölteni.

Jogi és költségvetési szempontból ez a szabályozás indokoltnak tekinthető. Politikai és gazdasági szempontból is igazolható annak érdekében, hogy egy a Kanári-szigetek számára alapvető fontosságú tevékenység fennmaradhasson.

A korábban ‘Kanári-szigetek és Nyugat-Szahara’ néven ismert halászterületeink elvesztése óta, ahogy ez az eset is mutatja, arra kényszerültünk, hogy hazai fogyasztásra termékeket hozzunk be.

Azóta a szigeteken egy jelentős, halászati termékeket előállító ipar tevékenysége veszett el. Néhány szigeten ez a tevékenység létfontosságú volt annak megakadályozása érdekében, hogy ezek a szigetek pusztán a turizmustól függjenek.

Demagóg érvekkel és hamis vádakkal a Zöldek/ Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja módosításokat nyújtott be a szabályozás ellen.

A Kanári-szigetek regionális parlamentjében nincsenek zöld tagok; a Kanári-szigetek 88 tanácsában nincsenek zöld tanácstagok; a Las Palmas-i városi tanács 29 tagja között szintén nincsenek zöld tanácstagok; a zöldek alig vannak jelen néhány tanácsban a Kanári-szigeteken, ahol viszont mindig a Néppárttal vannak koalícióban.

Azt hiszem, jó lenne, ha a zöldek nagyobb politikai jelenléttel rendelkeznének a Kanári-szigetek intézményeiben, ugyanakkor ilyen kezdeményezésekkel, amelyek tele vannak demagóg kijelentésekkel és hamis vádakkal, higgyék el, legszívesebben azt mondanám a módosításokat benyújtó tagnak, hogy rossz irányba indultak el, és így csak még kevesebb politikai és társadalmi támogatásban lesz részük a Kanári-szigeteken.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, a PSE képviselőcsoport nevében. (ES) Elnök úr, az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja részéről támogatom Galeote úr jelentését, csak úgy mint Borg biztos úr megjegyzéseit és a Fernández Martín úrtól kapott tájékoztatást.

Úgy vélem, hogy a szabályozásra teljes mértékben szükség van, mivel a Kanári-szigetek egy 2 millió lakossal rendelkező régió, amely turisták millióit vonzza, és ahogy Fernández Martín úr is kifejtette, elveszítve a nyugat-szaharai halászati területeket, a Kanári szigetek megélhetése, valamint a turisztikai ipara támogatása a halbehozataltól függ.

Azt feltételezni ebben a pillanatban, hogy a Kanári-szigetek vámigazgatásában, amely a spanyol állam és az Európai Unió szigorú szabályainak van alávetve, egy speciális kontingens-rendszer alatt belépő áruk el lesznek térítve, súlyos vádat jelent a spanyol állam működő intézményeire nézve, valamint azt is megmutatja, hogy a módosító javaslatokat benyújtók nagyon keveset tudnak a Kanári-szigetek valódi helyzetéről. Meg kéne előbb látogatniuk a Kanári-szigeteket, hogy lássák, hogyan működnek a kikötők, mielőtt elhamarkodottan módosító javaslatokat terjesztenének be.

Azt hiszem, hogy Borg úr részéről hangzott el, hogy az eljárás, pontosabban a halászati termékek belépési és kilépési eljárásainak figyelemmel kísérése a Bizottság feladata, és most pontosan ez is történik. Ha bármilyen anomáliára fény derül, annak megfelelő intézkedést kell hozni. Ugyanakkor nem szabad elfogadnunk az olyan típusú módosítást, amely az Európai Unió által nyújtott koncessziók felszámolásához vezetne, annak érdekében, hogy a régiónkban, ebben a kicsi és szerény régióban a maga 7500 km2 nagyságú alapterületével és 2 millió lakosával, továbbra is fenn tudjunk maradni.

A módosítások elfogadása esetén azok benyújtói sikerrel járnának abban, hogy a Kanári-szigetek állampolgárai számára megemeljék az árakat és a turisztikai ipar fenntartásának egyébként sem könnyű feladatát tovább nehezítsék.

Ezért remélem, hogy ahogy ez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban is történt, az Európai Parlament plenáris ülése túlnyomó többséggel fogja elfogadni Galeote úr elénk tárt javaslatát.

Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy megjegyezzem, az Európai Unióban azok a nehézségek, amelyekkel a legkülső régióknak szembe kell nézniük, általában nincsenek benne a köztudatban. Jelenleg az emisszió-kereskedelem témájáról is tárgyalunk.

Az Európai Unió központi régiói számára általánosságban elfogadható intézkedések az Unió legkülső régióira nézve katasztrofális következményekkel járhatnak. Olyan csekély méretű, 4 millió főnyi összlakossággal bíró, a Csendes-óceán, az Atlanti-óceán valamint a Karib-tenger szigeteit magukba foglaló területekről beszélünk, amelyek nehéz helyzetbe kerülnek, amennyiben nem alkalmaznak különleges intézkedéseket rájuk nézve.

Mindezen okoknál fogva meg kell kérnem arra a módosító javaslatokat benyújtó képviselőtársaimat, hogy mielőtt így cselekednének, derítsék fel a valódi helyzetet, és próbálják megérteni azokat a problémákat, amelyekkel ezek a legkülső régiók küzdenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, hölgyeim és uraim, felfigyeltem Borg biztos úr azon kijelentésére, amely szerint a jogellenesen zsákmányolt halra is kiterjedő csalásokat horizontális intézkedésekkel kell kezelni. Azoknak a spanyol képviselőtársaknak, akik különösen szemfüles, és alkalmanként akár agresszív módon is azt állították, hogy hazugság, amit mondok, azt szeretném mondani, hogy valójában csak homokba dugják a fejüket. Nem akárhonnan szerzem az információimat. Ezeket az információkat parlamenti kérdésekre adott válaszokból, egy képviselőtárs kérdésére a biztos által adott válaszból szemeztem ki.

Ezeknek a spanyol képviselőknek azt mondanám, hogy a Bizottság Spanyolországnak indoklással ellátott véleményt küldött arról, hogy az ország kikötőiben meghatározott típusú csalások történnek. Ez Las Palmasra is vonatkozik. A Bizottság maga közölte velem, hogy a felügyelők számát kettőről hétre emelték, amit még mindig nem találnak elegendőnek. A forrásaimtól tudom, hogy az ellenőrzéseket csak munkanapokon, reggel 8 és délután 3 óra között végzik. Szeretném ezt az ügyet tovább vizsgálni, és további parlamenti indítványokat fogok tenni annak érdekében, hogy kiderüljön, hogyan halad a csalás elleni küzdelem Európaszerte, és különösképpen Spanyolországban.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, a Bizottság tagja. − Elnök úr, a vitából tisztán kitűnik, hogy közös a célunk, mind a Kanári-szigetek legkülső régiójának a javasolt intézkedésen keresztül történő támogatása kérdésében, mind az IUU-halászat elleni küzdelem iránti elkötelezettségünket illetően.

Megismétlem, amit az imént elmondtam, vagyis hogy elötelezettek vagyunk az IUU-típusú halászat elleni küzdelem mellett, valamint hogy átfogó szabályozást javasoltunk, amely reményeink szerint a június 24-i tanácsi ülésen elfogadásra is kerül. Ezért úgy hisszük, az IUU leküzdésének horizontálisnak kell maradnia, valamint, ebből következik, hogy a szabályozáshoz módosításokat benyújtani nem a megfelelő útja az előrejutásnak.

Staes úr megjegyzésére reagálva azt szeretném mondani, hogy a jogsértési eljárás, amely ebben az esetben a 2002/2184 számú jogsértési eljárást jelenti, még mindig folyamatban van. A különböző vizsgálatok eredményeként kapott információ azt jelzi, hogy történt előrelépés, bár a Bizottság folytatja a helyzet kiértékelését, és, konkrétabban, döntést fog hozni arról, hogy szükség van-e egy végső vizsgálatra ahhoz, hogy az eljárást le lehessen zárni. Ezzel azt szeretném mondani, hogy vagy az eljárás befejeződik azzal, hogy Spanyolország eleget tesz a követelményeknek, vagy pedig az Európai Bíróság előtt folytatjuk az eljárást annak érdekében, hogy az egész kérdésre nézve döntés szülessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, előadó. (ES) Elnök úr, a késői órára tekintettel nagyon tömör leszek, de különösképpen azért, mert először is, az Európai Bizottság, amely úgy gondolom, nem került gyanúba, döntő szerepet játszott a regionális és nemzeti hatóságok által felállított ellenőrzési mechanizmusok jóváhagyásában, valamint valóban, éppen az általa előterjesztett javaslatról vitázunk; másodszor, mert 27-ből 27 tagállam erre nézve támogatását fejezte ki, és harmadszor, mert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság gyakorlatilag egyhangúlag fogadta el a javaslatot.

Staes úr hozzáállása engem arra az anyára emlékeztet, aki elment megnézni a fiát a sorkatonai szolgálat leszerelési dísszemléjén, majd azt mondta a mögötte állónak: “Nézze, milyen jól csinálja a fiam, ő az egyetlen, aki rendesen menetel, mindenki más kiesett a ritmusból”.

Arra kérném a módosítást benyújtókat, hogy gondolják át ezt még egyszer. Lehetséges-e, hogy ebben az esetben ők lennének azok, akik tévednek, nem pedig az emberiség fennmaradó része?

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

A szavazásra 2008. június 18-án, szerdán kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat