Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0054(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0213/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0213/2008

Debates :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Balsojumi :

PV 18/06/2008 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0300

Debašu stenogramma
Otrdiena, 2008. gada 17. jūnijs - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

17. Autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās (debates)
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs . − Nākamais punkts ir G. Galeote ziņojums (A6-0213/2008) Reģionālās attīstības komitejas vārdā par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību, (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Komisijas loceklis. − Priekšsēdētāja kungs, vispirms atļaujiet man pateikties referentam Gerardo Galeote par viņa ziņojumu, kuru es pilnībā atbalstu, un par viņa pūlēm, nodarbojoties ar šo lietu visuzcītīgākajā veidā. Man ir arī prieks atzīmēt Reģionālās attīstības komitejas stingro atbalstu šim priekšlikumam.

Kanāriju salas ir viens no Eiropas Savienības attālākajiem reģioniem, un tām ir raksturīga ģeogrāfiska un ekonomiska nošķirtība. Eiropas Savienība sen ir atzinusi nepieciešamību samazināt, atcelt vai uz laiku aizturēt muitas tarifus, lai rosinātu ražošanu šādos reģionos, veicinot izejmateriālu piegādi. Kopš 1991. gada Eiropas Savienība ir atcēlusi daļēji vai pilnībā kopējās muitas tarifu nodevas vairāku produktu importam Kanāriju salās. Attiecībā uz zvejas produktiem šādi pasākumi tika piemēroti vienīgi izejmateriāliem produktos, kas domāti izmantošanai tikai vietējā tirgus patēriņam.

Importa kvotas par pazeminātu tarifu, ko tagad ierosina Komisija, ir turpinājums līdzīgiem pasākumiem, kas bija noteikti ar Padomes 2002. gada 25. marta Regulu (EK) Nr. 704/2002, kura attiecās uz laikposmu no 2002. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim. Tarifa kvotas jāvērtē kā atbalsts Kanāriju salu ekonomikai, kā papildinājums citiem pasākumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz EK Līguma 299. panta 2. punktu, īpaši kā shēma, lai kompensētu papildu izmaksas, kas radušās dažu zvejas produktu tirdzniecībā no attālākajiem reģioniem, — kas īstenota ar Padomes 2007. gada 21. maija Regulu (EK) Nr. 791/2007. Lai pielāgotu ierosinātos pasākumus iepriekš minētajai shēmai, Komisija ierosina, ka tarifu kvotas jāpiemēro septiņus gadus laikposmā no 2007.-2013. gadam. Tas ir divus gadus ilgāk, nekā paredzēts iepriekšējā regulā, un tas ir spēkā ar atpakaļejošu datumu no 2007. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu nepārtrauktību.

Atgriežoties pie ziņojuma, es vēlētos komentēt ierosinātos grozījumus. Komisija atzīmē, ka trīs grozījumi attiecas uz cīņu pret nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu (NNN) zveju. Šajā sakarā es gribu uzsvērt, ka Komisija nesen ir ierosinājusi visaptverošu sistēmu, lai novērstu produktu, kas radušies NNN zvejas darbību rezultātā, nonākšanu Kopienas tirgū — priekšlikumu, kam Parlaments ir paudis plašu atbalstu.

Komisija uzskata, ka pasākumiem NNN zvejas apkarošanai nav jābūt iekļautiem ierosinātajā tarifa kvotu regulā. Tāpēc šos grozījumus nevar pieņemt. Sadrumstalotas pieejas vietā Komisija uzskata, ka attiecībā uz nelikumīgi iegūtiem produktiem ir jāizmanto horizontāli instrumenti, piemērojot tos visiem Kopienas tirgū importētiem produktiem, arī Kanāriju salās.

Es vēlreiz gribu pateikties G. Galeote par ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejai par uzmanību, kas veltīta šim ļoti svarīgajam jautājumam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, referents. (ES) Priekšsēdētāja kungs, Kanāriju salu īpašais ģeogrāfiskais novietojums attiecībā uz dažu zvejas produktu piegādi, kuri ir būtiski vietējam patēriņam, rada papildu izmaksas nozarei šajā reģionā, un, kā komisārs tikko minēja, kopš 1991. gada Eiropas Savienība ir mēģinājusi novērst šo dabisko trūkumu ar dažādiem pasākumiem, arī uz laiku atceļot muitas nodevas minēto produktu importam no trešām valstīm.

Šīs regulas priekšlikuma mērķis ir garantēt, ka pasākumi, kas tika noteikti 2002. gada regulā un pašreiz ir spēkā, turpināsies laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam. 2002. gada regula noteica vairākas autonomas tarifu kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās laikposmā no 2002. līdz 2006. gadam.

Es gribu atzīmēt, ka muitas nodevu atcelšana ir piešķirta tikai produktiem, kas domāti vietējam tirgum, un arī teikt, ka šis priekšlikums tika pieņemts praktiski vienbalsīgi Padomē un ar ļoti lielu balsu vairākumu Reģionālās attīstības komitejā.

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa ir iesniegusi četrus grozījumus, kurus, priekšsēdētāja kungs, mēs nevaram atbalstīt, jo tie jauc nelikumīgas zvejas jēdzienus ar šīs regulas saturu, kuras darbība praksē ir pierādījusi, ka kontroles filtri, ko izveidoja Lapalmas muita, ir darbojušies pareizi.

To atbalsta ziņojums, ko Eiropas Komisijai ir nosūtījusi Spānijas valdība, kuras politiskā pārliecība atšķiras no manis pārstāvētās. Eiropas Komisija pieņēma šo ziņojumu, novērtēja to un lielā mērā iekļāva savā priekšlikumā.

Pašreizējais Eiropas Komisijas priekšlikums konkrēti ratificē esošos saudzēšanas un kontroles pasākumus, lai izvairītos no novirzēm tirdzniecībā. Kopumā jāsaka, ka tiek īstenoti atbilstīgi krāpšanas apkarošanas pasākumi, un līdzās iepriekš minētajiem muitas filtriem tie veido pienācīgu instrumentu kopumu Kopienas iestāžu kontrolei pār Kopienas kvotu pareizu funkcionēšanu un pārraudzību, kam, kā ir pierādījies, nav nekāda sakara ar nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu zveju.

Noslēdzot, priekšsēdētāja kungs, zvejas produktu imports, kas iekļauts kvotās Kanāriju salām, ir likumīgs, deklarēts un pienācīgi regulēts, un tāpēc es lūdzu atbalstīt Eiropas Komisijas priekšlikumu un noraidīt iesniegtos grozījumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, PPE-DE grupas vārdā. - (ES) Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas balsojums būs par G. Galeote ziņojuma pieņemšanu jautājumā par dažu zvejas produktu importu Kanāriju salās. Kā komisārs teica, runa ir par turpinājumu instrumentam, kas ir bijis spēkā daudzus gadus — kopš 1991. gada — un kas beidzās 2006. gadā, ar kuru tiek aizpildīta regulatīva plaisa, kas pastāvēja līdz šai dienai.

No tiesību un budžeta viedokļa šī regula ir pamatota. Tā ir pamatota arī no politiska un ekonomiska viedokļa, lai uzturētu darbību, kas ir būtiska Kanāriju salām.

Kopš mūsu zivsaimniecību zaudēšanas bijušajās „Kanāriju salu un Rietumu Sahāras zvejas vietās” mēs esam bijuši spiesti importēt produktus vietējam patēriņam, kā tas notiek šajā gadījumā.

Kopš tā laika salās ir zaudētas nozīmīgas zvejas produktu pārstrādes darbības. Dažās salās šī darbība bija būtiska, lai tās nekļūtu pilnīgi atkarīgas no tūrisma.

Ar demagoģiskiem argumentiem un nepatiesiem apvainojumiem Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa iesniedz grozījumus pret šo regulu.

Kanāriju salus reģionālajā parlamentā nav Zaļo deputātu; 88 domēs Kanāriju salās nav Zaļo domnieku; no 29 domniekiem Lapalmas Pilsētas domē nav neviena domnieka no Zaļajiem; Zaļie ir pārstāvēti tikai pāris domēs Kanāriju salās, kur tie noteikti ir koalīcijā ar Tautas partiju.

Es domāju, ka būtu labi, ja Zaļajiem būtu lielāka politiskā pārstāvība Kanāriju salu iestādēs, bet ar šādām iniciatīvām, kas ir pilnas ar demagoģiju un nepatiesiem apvainojumiem, ticiet man, es gribu teikt tam deputātam, kurš iesniedza šos grozījumus, jūs dodaties nepareizajā virzienā, un jums būs arvien mazāk un mazāk politiska un sociāla atbalsta Kanāriju salās.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, PSE grupas vārdā - (ES) Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Parlamenta Sociālistu grupas vārdā es izsaku atbalstu G. Galeote ziņojumam, kā arī komisāra J. Borg komentāriem un informācijai, ko sniedza Fernández Martín.

Es domāju, ka regula ir absolūti nepieciešama, jo Kanāriju salas ir reģions ar 2 miljoniem iedzīvotāju, kas piesaista daudzus miljonus tūristu, un, kā teica Fernández Martín, zaudējušas Rietumu Sahāras zvejas vietas, Kanāriju salas ir atkarīgas no zivju importa, lai izdzīvotu un apgādātu tūrisma industriju.

Iedomāties, ka pašreiz Kanāriju salu muitā, kas atrodas stingrā Spānijas valsts un Eiropas Savienības kontrolē, produkti, kas ienāk saskaņā ar speciālu tarifu sistēmu, tiek novirzīti sāņus, nozīmē vērst nopietnus apvainojumus pret Spānijas valsts iestāžu funkcionēšanu un rāda arī, ka tie, kas iesniedz šos grozījumus, ļoti maz zina par patieso stāvokli Kanāriju salās. Viņiem vajadzētu aizbraukt uz Kanāriju salām un apskatīties, kā osta darbojas, pirms viņi iesniedz pārsteidzīgus grozījumus.

Man liekas, ka J. Borg teica, ka Komisija gatavojas veikt procedūru vai pārraudzīt zvejas produktu ievešanas un izvešanas procedūras, un tas tagad jau notiek. Ja tiks atklāti kaut kādi pārkāpumi, būs atbilstīgi jārīkojas. Tomēr mums nav jāpieņem tāds grozījums, kas beigtos ar Eiropas Savienības piešķirtās piekāpšanās atcelšanu, lai tādējādi mūsu reģionā, šajā mazajā un pieticīgajā reģionā, kura platība ir tikai 7 500 km2 un iedzīvotāji 2 miljoni, mēs arī turpmāk varam izdzīvot.

Ja grozījumi tiks pieņemti, tiem, kuri tos ir iesnieguši, būs izdevies paaugstināt cenas Kanāriju salu pilsoņiem un padarīt vēl grūtāku jau tā grūto uzdevumu saglabāt tūrisma industriju.

Tāpēc es ceru, ka, tāpat kā tas notika Reģionālās attīstības komitejā, arī Eiropas Parlamenta plenārsēde sniegs pārliecinošu atbalstu G. Galeote dotajam priekšlikumam.

Es gribu izmantot šo izdevību, lai pateiktu, ka Eiropas Savienībā kopumā nav izpratnes par grūtībām, ar kādām saskaras attālākie reģioni. Mēs pašreiz arī apspriežam emisiju tirdzniecību.

Pasākumi, kas kopumā var būt pieņemami Eiropas Savienības centrālam reģionam, var atstāt graujošu ietekmi Savienības attālākajos reģionos. Mēs runājam par mazām teritorijām, ko pavisam kopā apdzīvo 4 miljoni iedzīvotāju, kas sadalīti pa salām Klusajā okeānā, Atlantijas okeānā un Karību jūrā, kuri nonāks lielās grūtībās, ja viņiem netiks piemēroti īpaši pasākumi.

Tāpēc es lūdzu savus kolēģus deputātus, kuri iesniedza šos grozījumus, pirms jūs rīkojaties šādi, uzziniet, kāds ir patiesais stāvoklis, un saprotiet problēmas, kādas ir šiem attālākajiem reģioniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, Verts/ALE grupas vārdā. - (NL) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es ņemu vērā komisāra J. Borg teikto, ka krāpšana, kas saistīta ar zivju nelikumīgu nozveju, ir jārisina ar horizontālu pasākumu palīdzību. Spānijas deputātiem, kas īpaši modrā un dažkārt pat agresīvā veidā ir izteikuši pieļāvumu, ka es izplatu melus, es teiktu, ka viņi patiešām slēpj galvu smiltīs. Es negūstu informāciju vienkārši kaut kur. Es ieguvu šo informāciju no atbildēm uz parlamentāriem jautājumiem, no Komisijas atbildes uz kolēģa deputāta jautājumu.

Šiem Spānijas deputātiem es teiktu, ka Komisija ir nosūtījusi Spānijai pamatotu atzinumu par to, ka notiek sava veida krāpšana visās valsts ostās. Te ietilpst Lapalma. Pati Komisija man teica, ka inspektoru skaits ir ticis palielināts no diviem uz septiņiem, ko tā joprojām uzskata par nepietiekamu. No avotiem man ir zināms, ka pārbaudes notiek vienīgi darbadienās no plkst. 8 no rīta līdz plkst. 3 pēcpusdienā. Es vēlos izpētīt to dziļāk, un es veikšu turpmākas parlamentāras iniciatīvas, lai konstatētu, kā progresē cīņa pret krāpšanu visā Eiropā un jo īpaši Spānijā.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Komisijas loceklis. − Priekšsēdētāja kungs, no šīm debatēm kļūst skaidrs, ka mūsu mērķis ir kopīgs, gan atbalstot ierosināto pasākumu attālākajam reģionam Kanāriju salās, gan arī mūsu apņēmībā izskaust NNN.

Es vēlreiz atkārtoju, ko tikko teicu, ka mēs esam apņēmušies cīnīties pret NNN un esam ierosinājuši visaptverošu regulu, kuru, mēs ceram, pieņems pēc divām nedēļām Padomes sanāksmē 24. jūnijā. Tāpēc mēs uzskatām, ka NNN pieejai ir jāpaliek horizontālai un ka tādējādi grozījumu ierosināšana šai regulai nav pareizais veids, kā virzīties uz priekšu.

Attiecībā uz B. Staes komentāru es gribu teikt, ka tā pārkāpuma procedūra, kuras numurs ir 2002/2184, joprojām notiek. Dažādu veikto pārbaužu rezultātā saņemtā informācija norāda, ka ir uzlabojumi, lai gan Komisija veiks turpmāku stāvokļa izvērtēšanu un konkrēti lems, vai ir nepieciešama galīga pārbaude, lai šo procedūru noslēgtu. Ar šo es gribu teikt, ka vai nu procedūra tiks izbeigta, ja tiks konstatēts, ka Spānija ņem vērā, vai arī mēs turpināsim procedūru Tiesā, lai saņemtu nolēmumu par visu šo jautājumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, referents. (ES) Priekšsēdētāja kungs, es runāšu ļoti īsi, jo ir jau vēls, bet īpaši tādēļ, ka, pirmkārt, Eiropas Komisija, kura, es pieņemu, nav aizdomīga, ir bijusi noteikta, atbalstot kontroles, ko izveidoja reģionālās un valsts iestādes, un patiesībā mēs te debatējam par tās priekšlikumu; otrkārt, tāpēc, ka 27 valstis no 27 dalībvalstīm ir to atbalstījušas; un, treškārt, tāpēc, ka Reģionālās attīstības komiteja priekšlikumu pieņēma praktiski vienbalsīgi.

B. Staes attieksme atgādina man māti, kas gāja skatīties uz savu dēlu garāmejošajā armijas parādē un teica blakus stāvētājai: „Skatieties, cik labs ir mans dēls, jo viņš ir vienīgais, kas soļo ritmā, visi pārējie tur soļo neritmiski.”

Es aicinātu tos, kas iesnieguši grozījumus, vēlreiz pārdomāt. Varbūt šoreiz tieši viņi ir tie, kas kļūdās, un nevis visa pārējā cilvēce?

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs . − Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks trešdien, 2008. gada 18. jūnijā.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika