Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0054(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0213/2008

Teksty złożone :

A6-0213/2008

Debaty :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0300

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 17 czerwca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

17. Autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (debata)
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Gerarda Galeote w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady otwierającego autonomiczne, wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przewóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiającego zarządzanie tymi kontyngentami (COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)) (A6-0213/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisarz. − Panie przewodniczący! Na wstępie proszę pozwolić mi podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Gerardo Galeote, za to sprawozdanie, które w pełni popieram oraz jego wysiłki związane z sumiennym zajmowaniem się tą sprawą. Cieszę się również z silnego poparcia Komisji Rozwoju Regionalnego dla tej propozycji.

Wyspy Kanaryjskie są jednym z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej i charakteryzują się izolacją geograficzną i gospodarczą. Unia Europejska od dawna zdaje sobie sprawę z konieczności zredukowania, wyeliminowania lub tymczasowego zawieszenia taryf celnych w celu pobudzenia produkcji w takich regionach poprzez ułatwienie dostawy surowców. Od roku 1991 Unia Europejska zawiesiła, częściowo lub całkowicie, cła wspólnej taryfy celnej na liczne produkty importowane na Wyspy Kanaryjskie. W przypadku produktów rybołówstwa środki te dotyczyły wyłącznie surowców mających znaleźć zastosowanie w produktach przeznaczonych tylko do konsumpcji na rynku lokalnym.

Kontyngenty przywozowe objęte obniżoną stawką proponowane przez Komisję stanowią kontynuację podobnych środków ujętych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 704/2002 z dnia 25 marca 2002, które obejmowało okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2006. Kontyngenty taryfowe mają być postrzegane, z punktu widzenia wsparcia dla gospodarki Wysp Kanaryjskich, jako uzupełnienie innych środków podejmowanych na podstawie artykułu 299(2) traktatu WE, zwłaszcza systemu wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z najbardziej oddalonych regionów – wdrożonego na mocy rozporządzenia Rady (WE) 791/2007 z dnia 21 maja 2007 roku. W celu dopasowania zaproponowanych środków do wcześniejszego systemu Komisja proponuje, aby kontyngenty taryfowe obowiązywały przez okres siedmiu lat i obejmowały lata 2007-2013. Oznacza to dodatkowe dwa lata w stosunku do okresu przewidzianego we wcześniejszym rozporządzeniu i propozycja ta powinna wejść w życie z mocą wsteczną z dniem 1 stycznia 2007 w celu zagwarantowania ciągłości.

Wracając do sprawozdania, pragnę odnieść się do zaproponowanych zmian. Komisja zauważa, że trzy poprawki dotyczą walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym rybołówstwem. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że Komisja ostatnio zaproponowała kompleksowy system zapobiegania wprowadzaniu na rynek Wspólnoty produktów pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Propozycja ta uzyskała szerokie poparcie Parlamentu.

Komisja uważa, że proponowane rozporządzenie dotyczące kontyngentów taryfowych nie powinno uwzględniać środków do walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym rybołówstwem. Tym samym poprawki nie mogą zostać przyjęte. Zamiast traktować sprawę wyrywkowo Komisja proponuje, aby kwestia nielegalnych połowów została rozwiązana przy pomocy instrumentów przekrojowych, stosowanych w odniesieniu do wszystkich produktów wwożonych na rynek Wspólnoty, w tym Wysp Kanaryjskich.

Raz jeszcze pragnę podziękować panu posłowi Galeote za sprawozdanie i Komisji Rozwoju Regionalnego za poświęcenie uwagi tej ważnej kwestii.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, sprawozdawca. (ES) Panie przewodniczący! Wyjątkowa sytuacja geograficzna Wysp Kanaryjskich w odniesieniu do źródeł dostawy niektórych produktów rybołówstwa niezbędnych do wewnętrznej konsumpcji wiąże się z dodatkowymi kosztami dla sektora w tym regionie i, jak już powiedział pan komisarz, od roku 1991 Unia Europejska próbuje naprawić to naturalne utrudnienie, między innymi poprzez zawieszenie ceł na import omawianych produktów z krajów trzecich.

Ta propozycja rozporządzenia ma na celu zagwarantowanie kontynuacji środków określonych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 2002 roku w latach 2007-2013. Tamto rozporządzenie ustanowiło serię autonomicznych kontyngentów taryfowych odnośnie do importu niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2002 do 2006 roku.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż zawieszenie ceł dotyczy wyłącznie produktów przeznaczonych na rynek wewnętrzny, a ponadto propozycja została przyjęta praktycznie jednogłośnie przez Radę i znaczną większością głosów przez Komisję Rozwoju Regionalnego.

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie zgłosiło cztery poprawki, których, panie przewodniczący, nie możemy poprzeć, gdyż dotyczą one problemu nielegalnych połowów niebędących przedmiotem tego rozporządzenia, którego praktyczne funkcjonowanie dowiodło, że filtry kontrolne stworzone przez urząd celny w Las Palmas pracują prawidłowo.

Potwierdza to sprawozdanie przesłane Komisji Europejskiej przez rząd hiszpański, którego przekonania polityczne różnią się od tych prezentowanych przeze mnie. Komisja Europejska zatwierdziła to sprawozdanie, uprawomocniła je i włączyła do swojej propozycji.

Obecna propozycja Komisji Europejskiej wyraźnie ratyfikuje istniejące środki ochronne i kontrolne w celu zapobieżenia zakłóceniom w handlu. Podsumowując, są wdrażane odpowiednie środki przeciwko oszustwom, które wraz ze wcześniej wspomnianymi filtrami kontrolnymi stanowią adekwatny zestaw instrumentów, będących pod kontrolą instytucji Wspólnoty, do poprawnego funkcjonowania i monitorowania wspólnotowych kontyngentów, które, jak zostało dowiedzione, nie mają nic wspólnego z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym rybołówstwem.

Panie przewodniczący! Na zakończenie chcę powiedzieć, że import produktów rybołówstwa objętych kontyngentami dla Wysp Kanaryjskich jest legalny, raportowany i odpowiednio uregulowany i dlatego też proszę Komisję Europejską o udzielenie wsparcia i odrzucenie zgłoszonych poprawek.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, w imieniu grupy PPE-DE. (ES) Panie przewodniczący! Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów będzie głosować za przyjęciem sprawozdania pana posła Galeote dotyczącego importu niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie. Jak powiedział pan komisarz, chodzi o kontynuowanie instrumentu, który pozostawał w sile przez wiele lat – od 1991 roku – i wygasł w 2006 roku, a tym samym o wypełnienie luki regulacyjnej istniejącej do dziś.

Z punktu widzenia prawa i budżetu to rozporządzenie jest uzasadnione. Kontynuowanie działania niezbędnego dla Wysp Kanaryjskich posiada także uzasadnienie polityczne i gospodarcze.

Od chwili utraty łowisk należących do tzw. „łowisk Wysp Kanaryjskich i Wschodniej Sahary” jesteśmy zmuszeni importować produkty do wewnętrznej konsumpcji, tak, jak w tym przypadku.

W rezultacie działalność przemysłu przetwórstwa produktów rybołówstwa upadła na Wyspach. Na niektórych wyspach działalność ta była jedyną alternatywą do uzależnienia się wyłącznie od turystyki.

Stosując demagogię i fałszywe oskarżenia, Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie zgłasza poprawki do rozporządzenia.

Żaden poseł z Grupy Zielonych nie jest członkiem Regionalnego Parlamentu Wysp Kanaryjskich; w 88 urzędach na Wyspach Kanaryjskich nie ma radnych z Grupy Zielonych; wśród 29 radnych Urzędu Miasta Las Palmas nie ma radnych z Grupy Zielonych; Zieloni są członkami kilku rad na Wyspach Kanaryjskich w miejscach, gdzie tworzą zdecydowaną koalicję z Partią Ludową.

Uważam, że byłoby dobrze, gdyby polityczna obecność Zielonych w instytucjach Wysp Kanaryjskich była większa, ale podejmując tego rodzaju inicjatywy, pełne demagogii i fałszywych oskarżeń, wierzcie mi, zwracam się w tym miejscu do posła zgłaszającego poprawki, idziecie w złym kierunku i będziecie mieć coraz mniejsze poparcie polityczne i społeczne na Wyspach Kanaryjskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, w imieniu grupy PSE. (ES) Panie przewodniczący! W imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim wypowiadam się za sprawozdaniem pana posła Galeote oraz popieram uwagi komisarza Borga, a także informacje pochodzące od pana posła Fernándeza Martína.

Uważam, że rozporządzenie jest absolutnie niezbędne, gdyż Wyspy Kanaryjskie to region zamieszkały przez ponad 2 miliony ludzi, przyciągający wiele milionów turystów i, jak wspomniał pan poseł Fernández Martín, po stracie łowisk Wschodniej Sahary zależny od importu ryb, zapewniającego przetrwanie i zaopatrzenie przemysłu turystycznego.

Przypuszczenie, że obecnie w urzędach celnych Wysp Kanaryjskich, podlegających rygorystycznej kontroli Hiszpanii i Unii Europejskiej, produkty objęte specjalnym systemem taryf zmieniają kurs jest poważnym oskarżeniem pod adresem funkcjonowania hiszpańskich instytucji i pokazuje również, że osoby zgłaszające poprawki bardzo mało wiedzą o rzeczywistej sytuacji na Wyspach. Osoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.

Myślę, że pan poseł Borg powiedział, że procedura lub monitoring procedur wejścia i wyjścia produktów rybołówstwa będzie przeprowadzany przez Komisję i dzieje się to już teraz. W przypadku wykrycia jakichkolwiek anomalii zostaną podjęte odpowiednie kroki. Tym niemniej nie powinniśmy przyjąć tego rodzaju poprawek, które skutkują cofnięciem ustępstw poczynionych przez Unię Europejską, aby nasz region, ten mały i skromny region, o powierzchni tylko 7 500 km2, zamieszkały przez 2 miliony ludzi, mógł przetrwać.

Jeżeli poprawki zostaną przyjęte, ci, którzy je zgłosili odniosą sukces w postaci podniesienia cen dla obywateli Wysp Kanaryjskich i zwiększenia trudności w utrzymaniu przemysłu turystycznego.

Stąd też mam nadzieję, że, jak zdarzyło się w Komisji Rozwoju Regionalnego, plenum Parlamentu Europejskiego udzieli gorącego poparcia propozycji przedłożonej przez pana posła Galeote.

Korzystając z okazji pragnę powiedzieć, że Unia Europejska w zasadzie nie rozumie problemów, z którymi borykają się najbardziej oddalone regiony. Obecnie dyskutujemy także na temat handlu uprawnieniami do emisji.

Środki, które zasadniczo mogą zostać przyjęte w centralnym regionie Unii Europejskiej mogą mieć druzgocący wpływ na najbardziej oddalone regiony Unii. Rozmawiamy o niewielkich terytoriach, posiadających łącznie 4 miliony mieszkańców, rozłożonych na wyspach na Pacyfiku, Atlantyku i Morzu Karaibskim, które znajdą się w tarapatach w przypadku niezastosowania wobec nich specjalnych środków.

Stąd też proszę moich kolegów posłów, którzy zgłosili te poprawki, aby przed podjęciem takich kroków zapoznali się ze stanem rzeczywistym i zrozumieli problemy, z którymi borykają się te najbardziej oddalone regiony.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, w imieniu grupy Verts/ALE. – (NL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Zwracam uwagę na stwierdzenie komisarza Borga, że oszustwa w zakresie nielegalnych połowów mają zostać opanowane przy pomocy środków przekrojowych. Hiszpańskim posłom, którzy twierdzili tutaj w szczególnie pilny i momentami agresywny sposób, że kłamię, chciałbym powiedzieć, że w rzeczywistości chowają głowę w piasek. Moje informacje nie pochodzą z byle jakich źródeł. Informacje te pochodzą z odpowiedzi na pytania parlamentarne, z odpowiedzi komisji na pytanie zadane przez kolegę posła.

Tym hiszpańskim posłom chciałbym powiedzieć, że Komisja przesłała Hiszpanii przemyślaną opinię na temat pewnego rodzaju oszustwa mającego miejsce we wszystkich portach w kraju. Dotyczy to także Las Palmas. Sama Komisja poinformowała mnie, że liczba inspektorów zwiększyła się z dwóch do siedmiu, ale nadal nie jest to liczba wystarczająca. Z moich źródeł wynika, że kontrole odbywają się wyłącznie w dni robocze, od godziny 8 do 15. Pragnę dalszego dochodzenia w tej sprawie i podejmę kolejne inicjatywy parlamentarne, aby przekonać się jak postępuje walka z oszustwami w Europie, a zwłaszcza w Hiszpanii.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisarz. − Panie przewodniczący! Z debaty jasno wynika, że mamy wspólny cel, zarówno w odniesieniu do naszego wsparcia dla najbardziej oddalonego regionu Wysp Kanaryjskich poprzez proponowany środek, jak i w odniesieniu do naszego zaangażowania w zwalczanie nielegalnego, nieraportowanego i nieuregulowanego rybołówstwa.

Powtarzam raz jeszcze, że jesteśmy oddani walce z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym rybołówstwem i zaproponowaliśmy kompleksowe rozporządzenie, które miejmy nadzieję zostanie przyjęte za dwa tygodnie podczas zebrania Rady 24 czerwca. Tym samym wierzymy, że podejście do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów powinno mieć nadal charakter przekrojowy oraz że w rezultacie zgłaszanie poprawek do rozporządzenia nie jest sposobem, aby pójść naprzód.

Co się tyczy uwag kolegi pana posła Staesa, pragnę powiedzieć, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, czyli postępowanie 2002/2184, jest nadal w toku. Informacje otrzymane na skutek różnych przeprowadzonych inspekcji wskazują, że sytuacja uległa poprawie, choć Komisja będzie ją nadal oceniać, a dokładniej podejmie decyzję o konieczności przeprowadzenia ewentualnej inspekcji końcowej w celu zakończenia postępowania. Rozumiem przez to, że postępowanie zakończy się w przypadku przestrzegania przez Hiszpanię swoich zobowiązań bądź też będzie kontynuowane przed Trybunałem Sprawiedliwości do momentu wydania decyzji w tej sprawie.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, sprawozdawca. (ES) Panie przewodniczący! Będę mówił krótko ze względu na późną godzinę, ale także ze względu na fakt, że, po pierwsze, Komisja Europejska, która jak sądzę nie jest podejrzliwa, zdecydowanie zatwierdziła kontrole opracowane przez władze regionalne i państwowe i de facto omawiamy tutaj jej propozycję; po drugie 27 z 27 państw członkowskich wyraziło swoje poparcie; i po trzecie Komisja Rozwoju Regionalnego przyjęła propozycję w zasadzie jednogłośnie.

Stanowisko pana posła Staesa przypomina mi matkę, która poszła zobaczyć syna na defiladzie promocyjnej i powiedziała do osoby siedzącej obok: „Proszę spojrzeć, jaki zdolny jest mój syn, bo jako jedyny poprawnie maszeruje, reszta myli kroki”.

Chciałbym poprosić osoby zgłaszające poprawki, aby raz jeszcze się zastanowiły. Być może to oni się mylą a nie reszta ludzkości?

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności