Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0054(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0213/2008

Predložena besedila :

A6-0213/2008

Razprave :

PV 17/06/2008 - 17
CRE 17/06/2008 - 17

Glasovanja :

PV 18/06/2008 - 6.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0300

Dobesedni zapisi razprav
Torek, 17. junij 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

17. Avtonomne tarifne kvote Skupnosti za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke (razprava)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0213/2008) gospoda Galeoteja v imenu odbora za regionalni razvoj o predlogu uredbe Sveta o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke (KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisar. − Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Gerardu Galeoteju, za poročilo, ki ga podpiram v celoti, ter za njegovo prizadevanje pri skrbnem obravnavanju tega dokumenta. Z veseljem ugotavljam tudi, da odbor za regionalni razvoj trdno podpira ta predlog.

Kanarski otoki so ena izmed najbolj oddaljenih regij Evropske unije, pri čemer sta zanjo značilni zemljepisna in gospodarska osamljenost. Evropska unija se že dolgo zaveda, da je treba zmanjšati, odpraviti ali začasno ukiniti carinske tarife, zato da se s spodbujanjem zaloge surovin spodbudi proizvodnja v takšnih regijah. Evropska unija je od leta 1991 popolnoma ali delno ukinila dajatve skupne carinske tarife pri uvozu veliko proizvodov na Kanarske otoke. V primeru ribiških proizvodov so takšni ukrepi veljali le za surovine, ki se uporabljajo pri proizvodih, namenjenih izključno porabi na lokalnem trgu.

Uvozne kvote po znižani tarifi, ki jih je zdaj predlagala Komisija, dopolnjujejo podobne ukrepe, določene z uredbo Sveta (ES) št. 704/2002 z dne 25. marca 2002, ki je zajemala obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006. Tarifne kvote je treba v smislu podpore gospodarstvu Kanarskih otokov razumeti kot dopolnitev drugih ukrepov, sprejetih na podlagi člena 299(2) Pogodbe ES, zlasti sheme nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij, ki se izvajajo na podlagi uredbe Sveta (ES) 791/2007 z dne 21. maja 2007. Za uskladitev predlaganih ukrepov z omenjeno shemo Komisija predlaga, da morajo tarifne kvote veljati sedem let in zajeti obdobje 2007–2013. To je dve leti več, kot je določeno s prejšnjo uredbo, pri čemer mora začeti veljati naknadno od 1. januarja 2007, tako da zagotovi kontinuiteto.

Kar zadeva poročilo, bom predstavil pripombe v zvezi s predlogi sprememb. Komisija ugotavlja, da se trije predlogi sprememb nanašajo na boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Glede tega poudarjam, da je Komisija nedavno predlagala celovit sistem za preprečevanje vstopa proizvodov, ki izhajajo iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, na trg Skupnosti, pri čemer je Parlament predlog odločno podprl.

Komisija meni, da predlagana uredba o tarifnih kvotah ne določa vključitve ukrepov za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Zato predlogi sprememb ne morejo biti sprejeti. Komisija meni, da je treba vprašanje nezakonito pridobljenih proizvodov namesto s posameznim pristopom obravnavati s horizontalnimi instrumenti, ki veljajo za vse proizvode, uvožene na trg Skupnosti, vključno s Kanarskimi otoki.

Ponovno se zahvaljujem gospodu Galeoteju za poročilo in odboru za regionalni razvoj za pozornost v zvezi s tem zelo pomembnim vprašanjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, poročevalec. (ES) Gospod predsednik, izjemni zemljepisni položaj Kanarskih otokov v zvezi z viri oskrbe z nekaterimi ribiškimi proizvodi, ki so ključni za domačo porabo, povzroča dodatne stroške sektorju v omenjeni regiji, kot je pravkar dejal komisar, pri čemer poskuša Evropska komisija od leta 1991 odpraviti to naravno oviro med drugim z začasno ukinitvijo carinskih dajatev za uvoz zadevnih proizvodov iz tretjih držav.

Namen tega predloga uredbe je zagotoviti, da se bodo zdaj veljavni ukrepi, določeni v uredbi iz leta 2002, nadaljevali v obdobju 2007–2013. Uredba uvaja niz avtonomnih tarifnih kvot za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke za obdobje 2002–2006.

Izpostavljam, da je ukinitev carinskih dajatev zagotovljena le za proizvode, namenjene domačemu trgu, ter da je bil ta predlog sprejet skoraj soglasno v Svetu in z zelo veliko večino v odboru za regionalni razvoj.

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze je predložila štiri predloge sprememb, ki jih, gospod predsednik, ne moremo podpreti, ker mešajo koncepte nezakonitega ribolova z vsebino te uredbe, katere delovanje v praksi kaže, da nadzorni filtri, ki jih je uvedla carina v Las Palmasu, delujejo pravilno.

To podpira predlog, ki ga je španska vlada poslala Evropski Komisiji in izraža drugačno politično prepričanje, kot ga predstavljam sam. Evropska komisija je to poročilo sprejela, potrdila in v veliki meri vključila v svoj predlog.

Sedanji predlog Evropske komisije izrecno ratificira veljavne varnostne in nadzorne ukrepe, tako da se izogne preusmerjanju trgovine. Če povzamem, se izvajajo primerni ukrepi za boj proti goljufijam, pri čemer skupaj s prej omenjenimi carinskimi filtri sestavljajo ustrezen niz instrumentov pod nadzorom institucij Skupnosti za pravilno delovanje in spremljanje kvot Skupnosti, ki, kot je bilo dokazano, niso povezane z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom.

Naj na koncu povem, gospod predsednik, da je uvoz ribiških proizvodov, ki so vključeni v kvote za Kanarske otoke, zakonit, prijavljen in ustrezno reguliran, zato pozivam, da podpremo predlog Evropske Komisije ter zavrnemo predložene predloge sprememb.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Fernández Martín, v imenu skupine PPE-DE. (ES) Gospod predsednik, skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov bo glasovala za sprejetje poročila gospoda Galeoteja o uvozu nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke. Kot je dejal komisar, je to nadaljevanje instrumenta, ki se uporablja že veliko let, in sicer od leta 1991, in je prenehal veljati leta 2006, torej odprava regulativne vrzeli, ki je obstajala do danes.

S pravnega in proračunskega vidika je ta uredba upravičena. Upravičena je tudi s političnega in gospodarskega vidika, zato da se ohrani dejavnost, ki je ključna za Kanarske otoke.

Od izgube ribištva v „ribolovnem območju Kanarskih otokov in Zahodne Sahare“, kot se je nekoč imenovalo, smo bili tako kot v tem primeru proizvode za domačo porabo prisiljeni uvažati.

Od takrat so se na Kanarskih otokih izgubile dejavnosti pomembne ribiško-predelovalne industrije. Na nekaterih otokih je bila ta dejavnost bistvena za preprečevanje, da bi bili odvisni le od turizma.

Z demagoškimi trditvami in lažnimi obtožbami predlaga skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze predloge sprememb proti tej uredbi.

V regionalnem parlamentu Kanarskih otokov ni poslancev Zelenih; v 88 svetih na Kanarskih otokih ni svetnikov iz stranke Zelenih; med 29 svetniki v mestnem svetu v Las Palmasu ni svetnikov iz stranke Zelenih; Zeleni so komaj prisotni v dveh svetih na Kanarskih otokih, kjer so zagotovo v koaliciji z Ljudsko stranko.

Večja politična prisotnost Zelenih v institucijah na Kanarskih otokih bi bila dobra, vendar mi verjemite, da bi ob takšnih pobudah, polnih demagogije in lažnih obtožb, poslancem, ki so predložili predloge sprememb, rad povedal, da gredo v napačno smer, pri čemer bodo imeli na Kanarskih otokih vse manj politične in družbene podpore.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, v imenu skupine PSE. (ES) Gospod predsednik, v imenu skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu podpiram poročilo gospoda Galeoteja in pripombe komisarja Borga ter informacije gospoda Fernándeza Martína.

Menim, da je uredba nujno potrebna, ker so Kanarski otoki regija z dvema milijonoma prebivalcev, ki privlači več milijonov turistov, pri čemer so, kot je dejal gospod Fernández Martín, Kanarski otoki zaradi izgube ribolovnega območja v Zahodni Sahari odvisni od uvoza rib, če želijo preživeti in preskrbeti turistično industrijo.

Če domnevamo, da bodo zdaj na carini Kanarskih otokov, ki je predmet strogih nadzorov Španije in Evropske unije, proizvodi, ki vstopajo na podlagi posebnega tarifnega sistema, preusmerjeni, je to resna obtožba delovanja institucij Španije, pri čemer kaže, da vedo tisti, ki predlagajo predloge sprememb, zelo malo o dejanskih razmerah na Kanarskih otokih. Preden predlagajo nepremišljene predloge sprememb, morajo obiskati Kanarske otoke in videti, kako delujejo pristaniške dejavnosti.

Mislim, da je gospod Borg dejal, da bo postopek ali spremljanje postopkov vstopa in izstopa za ribiške izdelke opravila Komisija, kar počne prav zdaj. Če bodo odkrite nepravilnosti, bo potrebno ustrezno ukrepanje. Vendar ne smemo sprejeti te oblike predlogov sprememb, ki bi prinesla odpravo koncesij Evropske unije, zato da bomo lahko v tej majhni in skromni regiji z ozemljem le 7 500 km2 in dvema milijonoma prebivalcev še naprej preživeli.

Če bodo predlogi sprememb sprejeti, bodo tisti, ki so jih predložili, uspešni pri dvigu cen za prebivalce Kanarskih otokov, pri čemer bodo težko nalogo ohranjanja turistične industrije naredili še težjo.

Zato upam, da bo predlog, ki ga je predložil gospod Galeote, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta prejel večinsko podporo, kot se je to zgodilo v odboru za regionalni razvoj.

Priložnost izkoriščam za to, da povem, da v Evropski uniji težav, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije, ne razumejo na splošno. Zdaj obravnavamo tudi vprašanje trgovanja z emisijami.

Ukrepi, ki jih na splošno lahko sprejme osrednja regija Evropske unije, lahko imajo uničujoč vpliv na najbolj oddaljene regije Unije. To so majhna območja s skupaj štirimi milijoni prebivalcev, ki so porazdeljeni po otokih v Tihem in Atlantskem oceanu ter Karibskem morju, pri čemer se bodo znašli v težavah, če zanje ne bodo veljali posebni ukrepi.

Zato kolege poslance, ki so predložili te predloge sprememb, pozivam, naj pred delovanjem v tej smeri izvejo, kakšne so dejanske razmere, in razumejo težave, s katerimi se soočajo v teh najbolj oddaljenih regijah.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, v imenu skupine Verts/ALE.(NL) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zapomnil sem si izjavo komisarja Borga, da je treba goljufije, ki vključujejo nezakonito ulovljene ribe, obravnavati s horizontalnimi ukrepi. Španskim poslancem, ki so zlasti pazljivo in na trenutke celo napadalno domnevali, da govorim laži, pravim, da si dejansko zatiskajo oči. Svojih informacij nisem pridobil kjer koli. Pridobil sem jih iz odgovorov na parlamentarna vprašanja, tj. iz odgovorov Komisije na vprašanje kolega poslanca.

Tem španskim poslancem naj povem tudi, da je Komisija poslala Španiji obrazloženo mnenje na podlagi tega, da se v vseh pristaniščih v državi dogajajo nekakšne prevare. To vključuje Las Palmas. Komisija mi je sama povedala, da se je število inšpektorjev povečalo z dva na sedem, kar se ji še vedno zdi premalo. Viri so mi povedali, da se inšpekcijski pregledi izvajajo ob delavnikih med 8.00 in 15.00. To želim raziskati še naprej, pri čemer bom sprejel nadaljnje parlamentarne pobude ter tako ugotovil, kako napreduje boj proti goljufijam po Evropi in zlasti Španiji.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komisar. − Gospod predsednik, iz razprave je očitno, da je naš cilj skupen v smislu podpore prek predlaganih ukrepov za najbolj oddaljeno regijo Kanarskih otokov, vendar tudi v smislu tega, da smo sprejeli obveznost za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

Ponavljam, kar sem pravkar povedal, in sicer da smo sprejeli obveznost v zvezi z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, pri čemer smo predlagali celovito uredbo, za katero upamo, da bo v roku dveh tednov sprejeta na zasedanju Sveta 24. junija. Verjamemo torej, da mora pristop k nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ostati horizontalen in da zato predlaganje predlogov sprememb te uredbe ni primeren način za napredovanje.

Ob upoštevanju pripombe gospoda Staesa naj povem, da postopek za ugotavljanje kršitev, tj. postopek za ugotavljanje kršitev 2002/2184, še vedno poteka. Informacije, ki so rezultat različnih izvedenih inšpekcijskih pregledov, kažejo na izboljšave, čeprav bo Komisija še naprej ocenjevala razmere in, natančneje, se odločila, ali je za dokončanje tega postopka potreben končni inšpekcijski pregled. S tem mislim, da se bo postopek končal, če bo delovanje Španije skladno, ali pa bomo še naprej izvajali postopke pred Evropskim sodiščem, da dosežemo odločitev o tem vprašanju v celoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, poročevalec. (ES) Gospod predsednik, zelo bom kratek zaradi pozne ure ter najprej zlasti zato, ker Evropska komisija, ki, domnevam, ni sumljiva, odločno podpira nadzore, ki so jih uvedli regionalni in nacionalni organi, pri čemer dejansko razpravljamo o njenem predlogu, nato zato, ker so predlog podprle vse države članice, in nazadnje zato, ker je odbor za regionalni razvoj sprejel predlog praktično soglasno.

Drža gospoda Staesa me spominja na mater, ki je obiskala sina na poslovilni paradi pred odhodom na služenje vojaškega roka in osebi poleg sebe dejala: „Poglejte, kako dober je moj sin, saj je edini, ki pravilno koraka, vsi ostali pa zaostajajo.“

Tiste, ki so predložili predloge sprememb, pozivam, naj ponovno premislijo. Ali so v tem primeru morda oni tisti, ki se motijo, in ne ostalo človeštvo?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 18. junija 2008.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov